Font scris: Georgia

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Font scris: Georgia"

Transcriere

1 ROMÂNIA, ÎNCOTRO? ECONOMIA ROMÂNIEI ECONOMIA ROMÂNIEI - perspective pe termen mediu - dr. Andrei RĂDULESCU Senior Economist, Banca Transilvania Cercetător, Institutul de Economie Mondială, Academia Română BUCUREȘTI 22 februarie 2018

2 CUPRINS I. INTRODUCERE II. EVOLUȚII MACROECONOMICE RECENTE III. SCENARIUL MACROECONOMIC IV. RISCURI & PROVOCĂRI

3 INTRODUCERE

4 ROMÂNIA PUNTE ÎNTRE EST ȘI VEST O economie recomandată pentru investiții, la intersecția UE cu Orientul Mijlociu, CSI și OBOR Ritm ridicat de creștere în ciclul economic post-criză (pe primele locuri la nivel de UE) Campioana procesului de convergență economică europeană Tranziția spre economiile de dimensiune medie (PIB nominal spre 200 miliarde EUR în 2019) Grad ridicat de integrare cu ciclul economic european Potențial ridicat de convergență (PIB/locuitor la 55% din media Zonei Euro în 2016, PPC) Deteriorarea echilibrelor macroeconomice în ultimele trimestre Accelerarea dinamicii anuale a prețurilor de consum Lansarea ciclului monetar post-criză Acumularea de tensiuni și provocări din sfera politicii economice

5 EVOLUȚII MACROECONOMICE RECENTE

6 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17 Sep-17 Jan-18 CLIMAT MACRO-FINANCIAR GLOBAL POZITIV 56 Economia reală vs. economia financiară PMI Compozit MSCI Global (axa dreaptă) 200 Sursa: Bloomberg

7 SUA, ZONA EURO ȘI CHINA ÎN ACCELERARE 6 Dinamica economiei (%, an/an) SUA Zona Euro China (dr.) -6 Sursa: FMI, Eurostat, Institutul de Statistică din China, Bloomberg 2 0

8 MATURITATEA CICLULUI POST-CRIZĂ ÎN SUA 6 Previziuni macroeconomice SUA (%, an/an) Consum privat Investiții productive (dr.) PIB -2 Sursa: previziuni BT pe baza datelor Departamentului Comerțului (SUA) -20

9 Jan-85 Jan-86 Jan-87 Jan-88 Jan-89 Jan-90 Jan-91 Jan-92 Jan-93 Jan-94 Jan-95 Jan-96 Jan-97 Jan-98 Jan-99 Jan-00 Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 ZONA EURO LA VÂRFUL CICLULUI ECONOMIC 140 Încrederea în economie Sursa: Comisia Europeană

10 ROMÂNIA CAMPIOANA CONVERGENȚEI ÎN UE 10 Dinamica PIB (%, an/an) Zona Euro -8 Sursa: Eurostat, previziuni BT România

11 ROMÂNIA LIDER REGIONAL LA CREȘTEREA PIB 12 Dinamica PIB (%, an/an) Bulgaria Cehia Ungaria Polonia România Slovacia -8 Sursa: Eurostat, previziuni BT, Comisia Europeană

12 ECONOMIA ROMÂNIEI ZONA DE INFLEXIUNE PIB-ul în accelerare la 7% an/an în 2017, cel mai bun ritm din 2008 Evoluție determinată de mix-ul relaxat de politici economice În perioada ianuarie septembrie 2017: Consumul gospodăriilor avans cu 9.5% an/an, pe fondul majorării venitului real disponibil, accelerării creditării și efectului de avuție Investițiile productive în urcare cu 3.4% an/an, date fiind accelerarea economiei Zonei Euro și consumului intern și nivelul accesibil al costurilor reale de finanțare Consumul public în creștere, ca urmare a politicilor pro-ciclice: componentele individuală și colectivă s-au majorat cu 7.9% an/an, respectiv 2.8% an/an Exporturile în urcare cu 10.1% an/an, ritm inferior importurilor (11.2% an/an) Sectorul primar (24.3% an/an), industria (7.6% an/an), IT&C (10.6% an/an), comerț/reparare auto-moto/transport, depozitare/horeca (8.7% an/an) Intensificarea deficitelor gemene Rata șomajului la minime istorice Accelerarea inflației BNR a lansat ciclul monetar post-criză

13 T1 06 T3 06 T1 07 T3 07 T1 08 T3 08 T1 09 T3 09 T1 10 T3 10 T1 11 T3 11 T1 12 T3 12 T1 13 T3 13 T1 14 T3 14 T1 15 T3 15 T1 16 T3 16 T1 17 T3 17 ACCELERAREA CERERII INTERNE 20 PIB, consum privat, investiții productive (%, an/an) PIB (%, an/an) Consum privat (%, an/an) Investiții productive (%, an/an) (dr.) Sursa: Eurostat, AMECO, INS -60

14 T1 96 T3 96 T1 97 T3 97 T1 98 T3 98 T1 99 T3 99 T1 00 T3 00 T1 01 T3 01 T1 02 T3 02 T1 03 T3 03 T1 04 T3 04 T1 05 T3 05 T1 06 T3 06 T1 07 T3 07 T1 08 T3 08 T1 09 T3 09 T1 10 T3 10 T1 11 T3 11 T1 12 T3 12 T1 13 T3 13 T1 14 T3 14 T1 15 T3 15 T1 16 T3 16 T1 17 T3 17 IT&C STEAUA ECONOMIEI 45 VAB pe sectoare (%, an/an) Sursa: INS, prelucrări BT Industria Construcțiile Comerț, transport, depozitare, reparare auto-moto, HORECA IT &C

15 DETERIORAREA ECHILIBRULUI MACROECONOMIC 0 PIB, finanțe publice și contul curent Deficit bugetar (% PIB) Contul curent (% PIB) PIB (%, an/an) (dr.) -16 Sursă: AMECO, FMI, BNR, Banca Transilvania -8

16 Jan-07 Jun-07 Nov-07 Apr-08 Sep-08 Feb-09 Jul-09 Dec-09 May-10 Oct-10 Mar-11 Aug-11 Jan-12 Jun-12 Nov-12 Apr-13 Sep-13 Feb-14 Jul-14 Dec-14 May-15 Oct-15 Mar-16 Aug-16 Jan-17 Jun-17 Nov-17 PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CLOCOT 20 Climatul din piața forței de muncă Salariul real (%, an/an, MA12) Rata șomajului (%, MA12) (dr.) Sursa: INS, prelucrări BT 4.0

17 T RATA DE ECONOMISIRE LA MAXIME ISTORICE 18% Rata de economisire la nivelul populației (%) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Sursa: Institutul Național de Statistică (INS)

18 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Apr-16 Sep-16 Feb-17 Jul-17 Dec-17 RAPORT CREDITE/DEPOZITE LA MINIME ISTORICE 250% Credite/Depozite (%) RON Total Valută 200% 150% 100% 50% 89.4% 76.7% 70.8% 0% Sursa: BNR, prelucrări BT

19 SCENARIUL MACROECONOMIC

20 SCENARIUL MACROECONOMIC CENTRAL

21 CONVERGENȚĂ CĂTRE RITMUL POTENȚIAL Ne așteptăm la convergența economiei interne către ritmul potențial pe termen mediu, pe fondul perspectivelor de rebalansare a politicii economice și maturității ciclului economic global Cu toate acestea, procesul de convergență spre media UE va continua pe termen mediu (PIB-ul României va crește cu un ritm mai ridicat față de cel din UE) Investitorii strategici își vor consolida prezența în România Nivelul dezechilibrelor macroeconomice este mai redus comparativ cu perioada pre-criză Incertitudini din sfera politicii economice (discontinuitatea reformelor structurale, situația fragilă a finanțelor publice, intensificarea intervenției statului în economie) contrabalansate de excesul de lichiditate Forța de muncă din România continuă să fie ieftină comparativ cu țările UE

22 PERSPECTIVE PENTRU ECONOMIA FINANCIARĂ Convergența inflației spre nivelul țintit de BNR dinamică medie anuală de 1.1% în 2017, 3.2% în 2018, 2.9% în 2019, respectiv 2.6% în 2020 (pe IAPC) Banca centrală va continua să majoreze rata de dobândă de referință, pe fondul accelerării inflației și acumulării de riscuri la adresa stabilității prețurilor și a stabilității financiare pe termen mediu Majorarea costurilor de finanțare, pe fondul evoluțiilor din plan global, dar și a factorilor interni: accelerarea PIB-ului nominal și acumularea de riscuri Ne așteptăm la o creștere a volatilității pe piețele financiare Factorii de risc: evoluțiile macro-financiare globale (SUA, China) și europene cu impact pentru direcția fluxurilor internaționale de capital; mix-ul de politici economice și tensiunile publice din România

23 MAJORAREA COSTURILOR DE FINANȚARE În scenariul central previzionăm creșterea costurilor de finanțare în trimestrele următoare Pe fondul impulsului monetar pentru scadențele scurte Pentru scadențele medii-lungi datorită: Creșterii costurilor de finanțare în plan global Așteptărilor privind accelerarea dinamicii PIB nominal Acumularea de riscuri la adresa stabilității macro-financiare pe termen mediu pe plan intern și volatilitate pe piețele internaționale

24 EUR/RON FORȚE CONTRADICTORII Imposibila trinitate controlul rezervelor, ratei de dobândă și cursului valutar BNR a semnalat prioritate pentru rata de dobândă (instrumentul tradițional)... Și flexibilitate în ceea ce privește cursul de schimb... Incidența unor forțe contradictorii pe termen scurt pentru EUR/RON Convergența economică și spread-ul de dobândă susțin RON Intensificarea deficitelor gemene și tergiversarea reformelor sunt factori în favoarea EUR Dinamica EUR/RON pe termen mediu dependentă de relația dintre România și Zona Euro (inclusiv știrile privind aderarea la Zona Euro)

25 ECONOMIA REALĂ vs. ECONOMIA FINANCIARĂ 20% PIB, inflație, politică monetară, piața valutară Inflația IAPC (%, an/an, MA4) 15% PIB (%, an/an, MA4) Dobânda de politică monetară (%, MA4) EUR/RON (%, an/an, MA4) 10% 5% 0% -5% Sursa: BNR, INS, estimări și previziuni BT

26 ECHILIBRUL MACROECONOMIC - RISCURI 16 Investiții Economisire (% PIB) Sursa: FMI, ianuarie 2018

27 RISCURI & PROVOCĂRI

28 RISCURI & PROVOCĂRI PE FINAL DE DECENIU Acumularea de semnale de maturitate pentru ciclul economic global post-criză Tergiversarea reformelor structurale, intervenția agresivă a statului în economie Accelerarea economiei acompaniată de revenirea deficitelor gemene Mix-ul relaxat, pro-ciclic, dar nesustenabil de politici economice Absența marjei de manevră de intervenție în ipoteza incidenței șocurilor Provocări din sfera proceselor de convergență economică europeană și dezvoltare durabilă

29 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Jan-17 May-17 Sep-17 RISCUL INVESTIȚIONAL ÎN INTENSIFICARE 7 Prima de risc (tendința) ERP tendință SUA ERP tendință România (dr.) Sursa: estimări econometrice pe baza datelor Bloomberg

30 MIGRAȚIA POPULAȚIEI ACTIVE 100% 90% Structura etară a populației 10% 13% 14% 15% 16% 17% 80% 70% 17% 16% 17% 18% 20% 19% 60% 50% 41% 45% 44% 44% 40% 42% 43% 30% 20% 10% 32% 26% 25% 24% 21% 21% 0% Sursa: Eurostat < > 65

31 DERAPAJUL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE 3 Situația pensiilor publice (% PIB) Sursa: Eurostat

32 VĂ MULȚUMESC! dr. Andrei RĂDULESCU Tel: (004)

BTmonthly09 Sep-07 Jun-13 Sep-13 Jun-08 Dec-13 Mar-09 Mar-14 Dec-09 Jun-14 Sep-14 Sep-10 Dec-14 Jun-11 Mar-15 Mar-12 Jun-15 Sep-15 Dec-12 Dec-15 Sep-1

BTmonthly09 Sep-07 Jun-13 Sep-13 Jun-08 Dec-13 Mar-09 Mar-14 Dec-09 Jun-14 Sep-14 Sep-10 Dec-14 Jun-11 Mar-15 Mar-12 Jun-15 Sep-15 Dec-12 Dec-15 Sep-1 BTmonthly9 Sep-7 Jun- Jun- Dec- Mar-9 Mar- Dec-9 Jun- Sep- Dec- Jun- Mar- Mar- Jun- Dec- Dec- Mar- Jun- Jun- Mar- Dec- Dec- Mar-7 Jun-7 Jun-7 Costurile de finanțare în creștere noiembrie 7 dr. Andrei RĂDULESCU

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie cu ESA .xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie cu ESA   .xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 2011 A1. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene % în PIB 100% 90% datoria guvernamentală externă datoria guvernamentală internă 80% 70% 13.4%

Mai mult

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014

Prezentare Conferinţă de presă, Raport asupra inflaţiei - august 2014 1 7 procente Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut sub limita inferioară a intervalului ţintei şi în T 1 rata anuală a inflaţiei 5 rata medie anuală a inflaţiei 1 Ţintă 11 Ţintă 1 Ţintă staţionară multianuală:,%,%,5%

Mai mult

SG

SG Conferinta Internationala EU-Constructii Bucuresti, 19 mai 214 Viciu si Virtute Realitati si perspective economice Florian LIBOCOR Economist sef BRD-GSG P.1 Cercul Vicios al Saraciei cadru macroeconomic

Mai mult

RomSider

RomSider UniRomSider UNIUNEA PRODUCATORILOR D E O T E L D I N R O M Â N I A Romanian Steel Producers Union < Membru al EUROFER > Nr.0157 Data:31.07.2017 Evoluţia economiei şi siderurgiei din UE -perspective 2017-2018-

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Conferință de presă Raport asupra stabilității financiare Nr. 17 (1/219) Liviu Voinea Viceguvernator București, 5 iunie 219 1. Harta riscurilor la adresa stabilității financiare din România 2 27 28 29

Mai mult

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013

Prezentare_Raport asupra inflatiei_februarie 2013 1 8 Rata anuală a inflaţiei a depăşit temporar limita superioară a intervalului-ţintă % 7 6 rata medie anuală a inflaţiei 5 rata anuală a inflaţiei 3 1 Ţintă 1 Ţintă 11 Ţintă 13 Ţintă 1 3, 3,,5,5 dec.11

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

Raport privind datoria publica 31 decembrie xls

Raport  privind datoria publica 31 decembrie xls RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Decembrie 21 A. Datoria Publică* Compozitia Datoriei Publice (milioane lei) 31 decembrie 29** 31 Decembrie 21*** Total Datorie Publică 147,329.1 193,894.4 Total Datorie Publica

Mai mult

CatalinaM - Mediul macroeconomic final [Read-Only]

CatalinaM - Mediul macroeconomic final [Read-Only] ROMÂNIA Câteva date macroeconomice COFINDUSTRIA FORUMUL ECONOMIC 212 Cătălina Molnar, Economist Şef Bucureşti, 4 Octombrie 212 CUPRINS 1. Ajustările suferite de economia României în urma crizei 2. Sectoare

Mai mult

Slide 1

Slide 1 1 Evoluţia inflaţiei iei în n trimestrul III 2007 Variaţie anuală (procente) iun. 07 sep. 07 sep. 07/ iun. 07 (pp) IPC 3,80 6,03 2,23 Preţuri volatile -0,29 10,57 10,86 Preţuri administrate 8,65 7,28 1,37

Mai mult

Bank crisis in Moldova

Bank crisis in Moldova Prezentarea raportului anual 2017 COMISIA ECONOMIE, BUGET ȘI FINANȚE Parlamentul Republicii Moldova 3 octombrie 2018 Sergiu Cioclea Guvernator Prezentarea raportului anual 2017 2 1. Mediul extern și economia

Mai mult

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013

Prezentare Raport asupra inflaţiei, noiembrie 2013 1 Rata anuală a inflaţiei a coborât la finele 213 în jumătatea inferioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei, 7 procente 6 5 rata anuală a inflaţiei 4 3 2 1 Ţintă 211 3,% Ţintă 212 3,% Ţintă staţionară

Mai mult

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel

Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei Rata somajului Ratel Principalii indicatori macroeconomici pe trimestrul 1 2014 CUPRINS 1. Indicele pretului de consum. Rata inflatiei... 2 2. Rata somajului... 5 3. Ratele dobânzilor BNR... 7 3.1 Ratele dobanzilor BNR lunare

Mai mult

C Paun_Finante

C Paun_Finante Domeniul: FINANȚE ȘI CAPITAL FINANCIAR Prezentare indicatori relevanți pentru domeniul analizat Domeniul: FINANȚE ȘI CAPITAL FINANCIAR 1.2 Rezumatul analizei domeniului Sinteza principalelor idei în dezvoltarea

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 3 Mihai Gheorghe.ppt

Microsoft PowerPoint - 3 Mihai Gheorghe.ppt Stadiu si perspective privind armonizarea metodologiei de calcul a IPC la standardele europene Mihai Gheorghe Bucuresti, 05 decembrie 2011 Conferinta BNR Inflatia un fenomen, mai multi indicatori Cadrul

Mai mult

DIRECTIA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA SUPRAVEGHERE COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE Analiza pieţei fondurilor de pensii private în trimestrul I 2010 I. Cadrul general economic I.1. Contextul internaţional Prima parte a acestui an

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Forumul Pieței Financiare București, 15 mai 2019 Lumini și umbre în sectorul financiar-bancar din România Eugen Rădulescu Direcția Stabilitate Financiară Notă: Opiniile exprimate în această prezentare

Mai mult

European Commission

European Commission COMISIA EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ Bruxelles/Strasbourg, 25 februarie 2014 Previziunile din iarna anului 2014: redresarea câștigă teren Previziunile de iarnă ale Comisiei Europene anunță continuarea

Mai mult

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA SUMAR I. Conexiuni între politicile BNR şi dezvoltarea economiei româneşti II. Măsuri de reglementare bancară şi supraveghere III. Măsuri privind modernizarea sistemului de plăţi IV. Contribuţia

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

BCR Cercetare Focus lunar Macro și titluri cu venit fix România 25 iulie 2019 Focus lunar Rațele și vânătorii sau mai concret despre vulnerabilitatea

BCR Cercetare Focus lunar Macro și titluri cu venit fix România 25 iulie 2019 Focus lunar Rațele și vânătorii sau mai concret despre vulnerabilitatea Focus lunar Rațele și vânătorii sau mai concret despre vulnerabilitatea finanțelor României Articol de fond semnat de Horia Braun Erdei, Economist Șef și consilier al Vicepreședintelui Executiv Financiar

Mai mult

SCENARII MULTIANUALE UTILIZÂND UN MODEL REDUS DE TIP RMSM PENTRU PROGNOZA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI DIN ROMÂNIA * -SINTEZĂ- Mariana NICO

SCENARII MULTIANUALE UTILIZÂND UN MODEL REDUS DE TIP RMSM PENTRU PROGNOZA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI DIN ROMÂNIA * -SINTEZĂ- Mariana NICO SCENARII MULTIANUALE UTILIZÂND UN MODEL REDUS DE TIP RMSM PENTRU PROGNOZA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI DIN ROMÂNIA * -SINTEZĂ- Mariana NICOLAE (coordonator) Lucian-Liviu ALBU Dalina Maria ANDREI

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cum a fost făcut Barometrul Barometrul măsoară activitatea curentă din industrie şi aşteptările managerilor despre perioada viitoare. În fiecare lună, începând din 14, IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management

Mai mult

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 1 1.1. Pensiile private din România la 31 martie 2015 PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2015 a activelor aflate în administrare la nivelul întregului

Mai mult

1 Romania in 2010_28 Jan 2010 (RO).ppt [Compatibility Mode]

1 Romania in 2010_28 Jan 2010 (RO).ppt [Compatibility Mode] Conferinţa anuală de fiscalitate Noutăţile fiscale în vigoare în anul 2010 Romania în 2010 O analiză economică 28 ianuarie 2010 Cuprins Economia României în 2009 Perspectivele economice în 2010 Principalele

Mai mult

BRK PowerPoint Presentation

BRK PowerPoint Presentation Dr. Andrei RĂDULESCU 14 Mai 2012 TEL Preţ piaţă: 13 RON PER: - P/BV: 0,38 Preţ ţintă 12 luni: 15,45 RON Recomandare: MENŢINERE Potenţial termen scurt: (11,47 18,31) RON Min 12 luni: RON 13,0 Max 12 luni:

Mai mult

Raport asupra inflatiei, februarie 2016

Raport asupra inflatiei, februarie 2016 Raport asupra inflației februarie 216 Anul XII, nr. 43 Raport asupra inflației Februarie 216 Anul XII, nr. 43 N O T Ă Unele dintre datele statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile

Mai mult

Buletin lunar - Iunie 2019

Buletin lunar - Iunie 2019 Buletin lunar iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 BULETIN LUNAR Iunie 2019 Anul XXVII, nr. 308 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 august 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Buletin Lunar - Martie 2019

Buletin Lunar - Martie 2019 Buletin lunar martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 BULETIN LUNAR Martie 2019 Anul XXVII, nr. 305 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 mai 2019. Unele dintre aceste date au

Mai mult

Raport asupra inflației, august prezentare Conferință de presă

Raport asupra inflației, august prezentare Conferință de presă Conferință de presă Raport asupra inflației August 19 Mugur Isărescu Guvernator București, 8 august 19 1 Rata anuală a inflației s-a redus ușor spre finalul T 19, rămânând totuși peste limita superioară

Mai mult

Microsoft PowerPoint - AN_TgMures_18maiREV.ppt

Microsoft PowerPoint - AN_TgMures_18maiREV.ppt 1 CUPRINS I. Beneficii și i constrângeri ale aderării la zona euro II. Pregătirea pentru adoptarea euro în n statele din CEE 2 Beneficii şi i constrângeri ale aderării la zona euro (1) Adoptarea euro:

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Apr-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Apr-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: inflatia din zona euro a incetinit neasteptat in martie la 1.4% (headline) respectiv 0.8% (core; cel mai scazut nivel din aprilie 2018) si se indeparteaza

Mai mult

Microsoft Word - r0702t.doc

Microsoft Word - r0702t.doc BULETIN LUNAR FEBRUARIE 2007 ISSN 1224 2098 N O T Ă Redactarea a fost finalizată la data de 26 aprilie 2007. Datele statistice au fost furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 18-Oct-13 Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceas

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 18-Oct-13 Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceas Raport saptamanal STIRI ECONOMICE EUROPA: 27-Sep Sedinta de pol. Monetara RO 5.25% 5.25% MAre In aceasta saptamana datele macro pozitive au fost acompaniate de cresteri pe principalele burse internationale,

Mai mult

Raport asupra stabilității financiare, iunie 2019

Raport asupra stabilității financiare, iunie 2019 Raport asupra stabilității financiare iunie 219 Anul IV (XIV), nr. 7 (17) Serie nouă Raport asupra stabilității financiare iunie 219 Anul IV (XIV), nr. 7 (17) Serie nouă NOTE Raportul asupra stabilității

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Jul-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat aste

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Jul-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat aste Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: vanzarile cu amanuntul au incetinit mai mult decat asteptarile; pe date lunare vanzarile au scazut a doua luna la rand; fara modificari majore pe creditarea

Mai mult

Proiecţiile macroeconomice pentru zona euro ale experţilor BCE, Septembrie 2010

Proiecţiile macroeconomice pentru zona euro ale experţilor BCE, Septembrie 2010 Casetă PROIECŢIILE MACROECONOMICE PENTRU ZONA EURO ALE EXPERŢILOR Pe baza informaţiilor disponibile până la data de 20 august 2010, experţii au elaborat proiecţiile privind evoluţiile macroeconomice din

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Finantarea afacerii tale Florina Iordan Director Grup Retail Laura Semenescu Responsabil clientela IMM Familia Raiffeisen Bank Romania Raiffeisen Leasing Sprijina in mod activ IMM-urile ca motor principal

Mai mult

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final

Microsoft Word - Raport Pensii Q1_2019_Final ASF SECTORUL SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIRECȚIA SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019 Cuprins PENSIILE PRIVATE DIN ROMÂNIA LA 31 MARTIE 2019... 2 1.1. Participanți la

Mai mult

Paris, 21 janvier 2013

Paris, 21 janvier 2013 Bucuresti, 22 Ianuarie 2014 Conferinta de Risc de Tara 2014 In 2014, observam o tendinta pozitiva a riscului in economiile avansate, dar si tensiuni persistente in tarile mari emergente Dupa o reajustare

Mai mult

SECTORUL BANCAR ÎN 2013 DECEMBRIE 2012 SECTORUL BANCAR ÎN 2013 Decembrie 2012 Dr. Andrei RĂDULESCU Senior Investment Analyst

SECTORUL BANCAR ÎN 2013 DECEMBRIE 2012 SECTORUL BANCAR ÎN 2013 Decembrie 2012 Dr. Andrei RĂDULESCU Senior Investment Analyst SECTORUL BANCAR ÎN 2013 Decembrie 2012 Dr. Andrei RĂDULESCU Senior Investment Analyst andrei.radulescu@ssifbroker.ro În 2012 sectorul bancar intern a continuat procesul de ajustare la valurile Marii Recesiuni.

Mai mult

RFL RO r

RFL RO r BCR Cercetare Focus lunar Macro și titluri cu venit fix România 19 iunie 15 Focus lunar Sentimentul indică o perspectivă economică mai bună pentru 15 În mod clar, Indicatorul de Sentiment Economic (ESI)

Mai mult

Buletin lunar - Aprilie 2019

Buletin lunar - Aprilie 2019 Buletin lunar aprilie 2019 Anul XXVII, nr. 306 BULETIN LUNAR Aprilie 2019 Anul XXVII, nr. 306 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 26 iunie 2019. Unele dintre aceste date

Mai mult

Sectorul bancar şi creşterea economică

Sectorul bancar şi creşterea economică 1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1 CUPRINS Aspecte principiale privind formarea PIB... 3 Modificări structurale în economie... 9 Evoluţii în sistemul bancar... 22 Soluţii pentru capitalizarea economiei...35

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx

Microsoft Word - Eurofond rap adm docx RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30.06.2013 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

COM(2017)520/F1 - RO

COM(2017)520/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2017 COM(2017) 520 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al Poloniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2019) 1022 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul de țară din 2019 privind România, inclu

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2019) 1022 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul de țară din 2019 privind România, inclu COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 27.2.2019 SWD(2019) 1022 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul de țară din 2019 privind România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și

Mai mult

FII MATADORPiscator Equity Plus

FII MATADORPiscator Equity Plus S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Fond Deschis de Investiții AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea FDI AUDAS PISCATOR în 2015 Performanta anualizata an calendaristic (%) 2015 2014 2013 FDI Audas Piscator

Mai mult

Microsoft Word - Ind IT&C _rezumat_.doc

Microsoft Word - Ind IT&C _rezumat_.doc ITC- Institutul pentru Tehnica de Calcul dec.27 Mircea Vuici Industria românească TI&C în 26-27 Actualizare Sumar Industria românească de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, definită ca ansamblu al

Mai mult

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Iulie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile globale și-au prelungit raliul și în luna iulie, cu piața acțiu

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Iulie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile globale și-au prelungit raliul și în luna iulie, cu piața acțiu Buletin lunar Programele NN Unit Linked Iulie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile globale și-au prelungit raliul și în luna iulie, cu piața acțiunilor americane înregistrând cea mai mare performanță,

Mai mult

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii

M Ciocea Mediul Global si European al Dezvoltarii Domeniul Mediul global și european al dezvoltării De ce e nevoie de date despre mediul european și global al dezvoltării într-un astfel de proiect? Domeniul construiește o imagine coerentă a economiei

Mai mult

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2018

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2018 Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2018 1 Dinamica PIB real a consemnat o moderare neprevăzută în trimestrul III 2018, reflectând parțial blocajele temporare

Mai mult

Rezumat, Buletin lunar BCE - septembrie 2011

Rezumat, Buletin lunar BCE - septembrie 2011 EDITORIAL Pe baza analizelor economice şi monetare periodice, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în şedinţa din data de 8 septembrie 2011, ca ratele dobânzilor reprezentative ale să rămână nemodificate.

Mai mult

Buletin Lunar - Aprilie 2017

Buletin Lunar - Aprilie 2017 Buletin lunar aprilie 2017 Anul XXV, nr. 282 BULETIN LUNAR Aprilie 2017 Anul XXV, nr. 282 N O T Ă Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 23 iunie 2017. Unele dintre aceste date au

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de Fondul BRD SIMFONIA, fond RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD SIMFONIA la data de 30.06.2016 Fondul BRD SIMFONIA, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM prin

Mai mult

Prospect de emisiune al

Prospect de emisiune al RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FONDULUI INCHIS DE INVESTIȚII HERALD pentru anul 202 I. INFORMAŢII Fondul Inchis de Investitii HERALD, iniţiat si administrat de, constituit prin contractul de societate civilă,

Mai mult

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Februarie 2019 Context investiţional SUA Indicele S&P 500 a înregistrat o a doua lună consecutivă de performan

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Februarie 2019 Context investiţional SUA Indicele S&P 500 a înregistrat o a doua lună consecutivă de performan Buletin lunar Programele NN Unit Linked Februarie 2019 Context investiţional SUA Indicele S&P 500 a înregistrat o a doua lună consecutivă de performanță pozitivă, sprijinit de știrile economice favorabile

Mai mult

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr

ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/ Cod inscriere: J40/15502/ CUI: Inregistr ANEXA NR. 10 SAI: OTP Asset Management Romania SAI SA Decizie autorizare: PJR05SAIR/400023 Cod inscriere: J40/15502/15.08.2007 CUI: 22264941 Inregistrare ONRC: J40/15502/15.08.2007 Capital social: 5.795.323

Mai mult

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI

RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de Fondul BRD OBLIGATIUNI RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD OBLIGATIUNI la data de 30.06.2016 Fondul BRD OBLIGATIUNI, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan Rusu, CMT Senior Financial Analyst, Banca Transilvania dan.rusu@bancatransilvania.ro (+4) 0757.080.536 ATîn fundamentarea strategiei de investiţii forumul BVB pentru investitori 14 noiembrie 2015,

Mai mult

Situația salariaților din România Studiu anual ediția a VII-a

Situația salariaților din România Studiu anual ediția a VII-a Situația salariaților din România Studiu anual 2018-2019 ediția a VII-a Situația salariaților din România Studiu anual 2018-2019 SYNDEX ROMânia Autor: Ștefan Guga Coordonator: Marcel Spatari Contribuții:

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 28-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei german

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 28-Jun-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei german Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU: Asteptarile privind starea generala a economiei germane pe date de sondaj realizate pe companii din productie, comert si constructii se ajusteaza din nou

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREDITAREA ÎNTRE POLITICĂ ȘI BUNĂSTARE 2019 Taxă mare pentru o creditare mare?! 80% din finanțarea României 91.467 mil. RON contribuție directă în PIB, prin valoarea adăugată brută pe care o generează

Mai mult

Microsoft Word - gCap B 2 - 4_pag final.doc

Microsoft Word - gCap B 2 - 4_pag final.doc STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ROMÂNIEI 2016 ŞI 2017 - DATE STATISTICE - CUPRINS Pagina A. CONTEXTUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL ÎN ANII 2016 ŞI 2017... 5 1. Prezentare generală... 5 1.1. Contextul internaţional...

Mai mult

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii şi microîntreprinderile să se dezvolte şi să aibă succes

Mai mult

BRK PowerPoint Presentation

BRK PowerPoint Presentation Dr. Andrei RĂDULESCU 22 mai 2012 PRSN Preţ piaţă: 0,1535 RON Min 12 luni: 0,1535 RON Max 12 luni: 0,2580 RON Număr de acţiuni: 718 048 725 Capitalizare: 110 220 479 RON Preţ ţintă 12 luni: 0,217 RON PER:

Mai mult

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2014

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, decembrie 2014 PROIECȚIILE MACROECONOMICE PENTRU ZONA EURO ALE EXPERȚILOR EUROSISTEMULUI DECEMBRIE 2014 1 Ritmul activităţii economice s-a dovedit a fi mai lent decât cel anticipat la începutul anului, în principal ca

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 5-Feb-16 Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblu Raport saptamanal e EUROPA: STIRI ECONOMICE Vanzarile cu amanuntul din zona euro avanseaza per ansamblul lui 2015 cu 1.4%, relativ peste media ultimilor >10 ani. Moneda euro se 27-Sep apreciaza recent

Mai mult

Microsoft Word - Eurofond raport administrare

Microsoft Word - Eurofond raport administrare RAPORTUL BRD ASSET MANAGEMENT SAI SA PRIVIND ADMINISTRAREA FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII BRD EURO FOND la data de 30 iunie 2011 Fondul BRD EURO FOND, fond deschis de investitii, este autorizat de CNVM

Mai mult

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, iunie 2017

Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, iunie 2017 Proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților Eurosistemului, iunie 2017 1 Potrivit proiecțiilor, redresarea activității economice în zona euro va continua, într-un ritm mai alert decât cel

Mai mult

România Consiliul Fiscal Raport anual 2014

România Consiliul Fiscal Raport anual 2014 România Consiliul Fiscal Raport anual 2014 Notă: Raportul anual pe anul 2014 a fost aprobat de Preşedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 19-Jul-19 Raport e saptamanal Extern: STIRI ECONOMICE EU: Incertitudinile legate de Brexit se intensifica pe mas

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 19-Jul-19 Raport e saptamanal Extern: STIRI ECONOMICE EU: Incertitudinile legate de Brexit se intensifica pe mas Raport e saptamanal Extern: STIRI ECONOMICE EU: Incertitudinile legate de Brexit se intensifica pe masura ce negocierile dintre administratii devin tot mai tensionate, dar si in contextul alegerilor unui

Mai mult

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad OROIAN OVIDIU AA ZI IV 1 Management comparat Managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile manageriale din organizatii ce functioneaza

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

Buletin Lunar - Mai 2019

Buletin Lunar - Mai 2019 Buletin lunar mai 2019 Anul XXVII, nr. 307 BULETIN LUNAR Mai 2019 Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 22 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter

Mai mult

Microsoft Word - Cuvant inainte, introducere si cuprins obs DD.docx

Microsoft Word - Cuvant inainte, introducere si cuprins obs DD.docx ROMÂNIA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ RAPORT ANUAL 2013 București, iunie 2014 Notă Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în şedința

Mai mult

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201

Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 201 Prezentul Raport prezintă situația fondului deschis de investiții Certinvest XT Index la data de 30 iunie 2018 și evoluția acestuia în semestrul I 2018. Informații despre Fond, Administratorul Fondului

Mai mult

România Consiliul Fiscal Raport anual 2016

România Consiliul Fiscal Raport anual 2016 România Consiliul Fiscal Raport anual 2016 Notă: Raportul anual pe anul 2016 a fost aprobat de Preşedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în

Mai mult

Raport asupra inflatiei, august 2017

Raport asupra inflatiei, august 2017 Raport asupra inflației august 217 Anul X, nr. 49 Raport asupra inflației August 217 Anul X, nr. 49 N O T Ă Unele dintre datele statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentare_Conferinta_Presa_12iul07_1.ppt Conferinţă de presă Alexandru Matei Directorul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Bucureşti, 12 iulie 2007 1 Prezentarea celui de-al doilea număr al Buletinului semestrial al Fondului

Mai mult

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor

CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor CONTINUT Cuvant inainte 1 Generalitati 2 Evolutia macroeconomica pe parcursul anului 2016 2 Obiectivele 4 Politica de investitii 5 Situatia activelor si obligatiilor 8 Situatia detaliata 9 BRD Simfonia

Mai mult

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL

SC Globinvest SA - RAPORT DE ADMINISTRARE AL SAI GLOBINVEST S.A. FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA RAPORT ANUAL 2015 FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII TRANSILVANIA 1. OBIECTIVELE FONDULUI Evoluția pieței financiare românești în anul 2015 Anul

Mai mult

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 22-Feb-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU:. in Germania, sondajul ZEW sugereaza o temperare modes

Raport saptamanal BT ASSET MANAGEMENT 22-Feb-19 Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU:. in Germania, sondajul ZEW sugereaza o temperare modes Raport e saptamanal STIRI ECONOMICE Extern: EU:. in Germania, sondajul ZEW sugereaza o temperare modesta a sentimentului negativ in randul investitorilor (componenta de asteptari e la maximul din ultimele

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04

BRD_AM_Fonduri_Investitii_04 Fonduri deschise de investiții Fonduri de Investiții Despre BRD Asset Management S.A.I. SA Înființată în anul 2000, se număra printre cele mai importante companii de administrare fonduri din România. Administrează

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

STAREA MEDIULUI ECONOMIC STAREA MEDIULUI ECONOMIC ,2% agricultură 7,4% construcţii 15,8% comerţ 23,2% INDUSTRIE 5,7% IT&C

STAREA MEDIULUI ECONOMIC STAREA MEDIULUI ECONOMIC ,2% agricultură 7,4% construcţii 15,8% comerţ 23,2% INDUSTRIE 5,7% IT&C 1 STAREA MEDIULUI ECONOMIC 2 15 4,2 agricultură 7,4 construcţii 15,8 comerţ 23,2 INDUSTRIE 5,7 IT&C www.ccir.ro 2 3 starea mediului economic 2015 Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică Banca

Mai mult

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Aprilie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile americane au livrat o performanță impresionantă de 4.05% în l

Buletin lunar Programele NN Unit Linked Aprilie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile americane au livrat o performanță impresionantă de 4.05% în l Buletin lunar Programele NN Unit Linked Aprilie 2019 Context investiţional SUA Acțiunile americane au livrat o performanță impresionantă de 4.05% în luna aprilie, susținută de o economie solidă, o profitabilitate

Mai mult

România Consiliul Fiscal Raport anual 2013

România Consiliul Fiscal Raport anual 2013 România Consiliul Fiscal Raport anual 2013 Notă: Raportul anual pe anul 2013 a fost aprobat de Preşedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010, în

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

Strategie_2012.pdf

Strategie_2012.pdf STRATEGIA S.I.F. OLTENIA S.A. în exerciţiul financiar 2012 şi orientări pe termen mediu Anul 2011 a fost un an dificil, pieţele financiare fiind marcate de turbulenţe, ca urmare a numeroşilor factori care

Mai mult

Microsoft Word sc04_Cuprins.doc

Microsoft Word sc04_Cuprins.doc BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI BULETIN DE CONJUNCTURÃ Anul X nr.112 Aprilie 7 Cuprins Tendinţe generale - Evoluţie mixtă a principalilor indicatori în luna aprilie 7... 2 Evoluţia producţiei - Posibilă atenuare

Mai mult