Microsoft Word - CHIPER MIHAI_Fisa evaluare.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - CHIPER MIHAI_Fisa evaluare.doc"

Transcriere

1 Concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gr. II Institutul de Istorie A.D. Xenopol Filiala Iaşi a Academiei Române Domeniul: Istorie Specializarea: Istoria modernă Candidat: dr. Chiper Mihai Cezar, C.S. III. FIȘĂ DE EVALUARE În conformitate cu: Ordinul MECTS nr. 660/ privind aprobarea standardelor minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 890 și 890 bis/7.1.01, cu modificările și completările ulterioare - Ordinul 404/ CDI I 1 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat CDI I : Memorie și uitare în România celei de-a doua 3 jumătăți a secolului XIX, Iași, Editura Universității Al.I. Cuza, 014, 38 p., ISBN: (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică sau traducere și îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o editură din străinătate ori din România, clasificată CNCSIS. CDI I Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români, București, Editura Humanitas, 016, 3 p., ISBN (editură clasificată CNCS la categoria B) 0 CDI I O societate în căutarea onoarei. Duel și 0 masculinitate în România ( ), Iași, Editura Universității Al.I. Cuza, 01, 8 p., ISBN: (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I7 Antologie / crestomație de texte; traducerea unei cărți aparținând patrimoniului cultural universal; coordonare de volum colectiv. CDI I7 Liviu Brătescu, Mihai Chiper (coordonatori), 17, Conservatorismul românesc. Origini, evoluții, perspective, Iaşi, Editura Pim, 008, 34 p., ISBN: (3:=17,) CDI I7 co-editor (împreună cu Dorin Dobrincu) al 17, revistei Archiva Moldaviae, V, 013, 608 p., ISSN: (3:=17, puncte) (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I7 co-editor (împreună cu Dorin Dobrincu) al revistei Archiva Moldaviae, VI, 014, 6 p., ISSN: (3:=17, puncte) (revistă indexată BDI, în CEEOL) 17, 1

2 CDI I7 co-editor (împreună cu Dorin Dobrincu) al suplimentului Studii de istorie socială. Noi perspective al revistei Archiva Moldaviae, VI, 014, 170 p., ISSN: (3:=17, puncte) (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I7 co-editor (împreună cu Dorin Dobrincu) al revistei Archiva Moldaviae, VII, 01, 476 p., ISSN: (3:=17, puncte) (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I7 co-editor (împreună cu Dorin Dobrincu) al revistei Archiva Moldaviae, VIII, 016, 46 p., (3:=17, puncte) (revistă indexată BDI, în CEEOL) 17, 17, 17, Total I1-I7 =3+x0=6x17,= 40 CDI I8 Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate la edituri cu prestigiu internațional sau clasificate CNCS categoriile A sau B CDI I8 Ştefan cel Mare în viziunea paşoptiştilor, în Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol, tom XLI, 004, p.1-1 (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Film şi propagandă la Iaşi în primii ani ai democraţiei populare, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom XLI, 004, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Memorii concurente, grupuri competitoare şi producţii memorialistice specifice, în Analele Științifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Iași, tom L, 004, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Commemorations and Forgetting of 1848 Revolution up to the XXth Century, în Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (editori), Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Iaşi, Editura Universităţii Al.I.Cuza, 00, p (editură clasificată CNCS la categoria B și coeficient de multiplicare pentru publicarea într-o limbă străină) CDI I8 Un dosar politic controversat: aniversarea revoluţiei paşoptiste la 1898, în Caiete de antropologie istorică, număr special, Sărbătoare, celebrare, comemorare, Cluj-Napoca, anul IV, nr.1(7), 00, p (revistă indexată BDI, în SCOPUS) CDI I8 Memoria baricadelor. Anul 1848 în context comparativ, în Studia Politica. Romanian Political Science Review, Bucureşti, vol. VIII, nr. 4, 008, p (revistă indexată BDI, în EBSCO, x1, = 37,

3 PROQUEST, SCOPUS) CDI I8 Repere ale memoriei paşoptiste: 11 iunie în calendarele româneşti, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi, tom LXV, 008, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Coduri culturale ale duelului în societatea româneasca modernă, în volumul Romantism și modernitate. Atitudini, reevaluari, polemici, Andi Mihalache, Alexandru Istrate (editori), Iași, Editura Universității Al. I. Cuza, 009, p (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I8 Memoria culturală istoria și implicațiile unui concept, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom XLVII, 010, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 A fi ofiţer. Onoare şi imagine de sine în România modernă ( ), în volumul Andi Mihalache, Silvia Marin-Barutcieff (editori), De la fictiv la real: imaginea, imaginarul, imagologia, Iaşi, Editura Universităţii Al.I. Cuza, 010, p (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I8 Honour and Death in Military and Militaristic Discourse in Roumania ( ) în vol. Dying and Death in 18th-1st Century Europe, Marius Rotar and Adriana Teodorescu (ed.), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 011, p (coeficient de multiplicare pentru publicarea la o editură de prestigiu international) CDI I8 Une société à la recherche de l honneur. Le duel dans la Roumanie de l ancien Royaume ( ), în Revue d histoire du XIX e siècle, Paris, nr. 47, 013/, p ( revistă indexată BDI, în ERIH) CDI I8 Onoarea trădătorilor. Cazurile general Alexandru Văitoianu și Al. Tzigara-Samurcaș, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom L, 013, Iași, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Despre lamentație ca formă de rememorare. Imagini ale declinului în Iașul interbelic, în Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (editori), Iași, Editura Universității Al. I. Cuza, 013, p (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I8 Un dosar controversat: moștenirea pașoptistă a liberalismului la jubileul Revoluției din 1898, în Liviu Brătescu și Ovidiu Buruiană (editori), Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități, volum editat de, Iași, Editura Universității Al. I. Cuza, 013, p (editură clasificată CNCS la categoria B) x1, = 4 x1, = 37, 3

4 CDI I8 Contrabilanţul conservator al revoluţiei paşoptiste la jubileul din 1898, în Mihai Cojocariu și Cristian Ploscaru (editori), Retorica politică modernă în spațiul românesc. Origini și forme de manifestare (secolele XVI-XIX), Iași, Editura Universității Al. I. Cuza, 014, p (editură clasificată CNCS la categoria B) CDI I8 Olteni contra evrei la Iași. Lecția unei colonizări economice eșuate ( ), în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom LI, 014, Iași, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I8 Iașii sub cuțitul hahamului. Antisemitism economic în prohibiția cărnii trif ( ), în Anuarul Institutului A.D. Xenopol, Iași, tom LII, 01, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) TOTAL I8: x1 + 37,x + 4 =70 CDI I9 Studii în reviste științifice peer review sau în volume de studii aflate în min. 10 biblioteci sau în volume ale unor conferințe. CDI I9 Obiectivitate, relativism, adevăr în ştiinţele sociale. Note de lectură la Richard Rorty, în Xenopoliana, tom IX, 001, nr. 1-4, p (Revistă cu peerreview) CDI I9 Dimensiunea romantică a exilului paşoptist. Cazul Ion Heliade Rădulescu, în Xenopoliana, tom X, 00, nr. 1-4, p. -6. (Revistă cu peer-review) CDI I9 Aniversări disputate ale revoluţiei paşoptiste, în Xenopoliana, tom XI, 003, nr. 3-4, p (Revistă cu peer-review) CDI I9 Rolul funeraliilor în construcţia panteonului paşoptist, în Xenopoliana, tom XIV, 006, nr. 1-4, p (Revistă cu peer-review) CDI I9 Patria ingrata. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, în Dumitru Ivănescu, Cătălina Mihalache (editori), Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, Iaşi, Editura Junimea, 009, p. 63-8; (volum aflat în 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri academice de profil) CDI I9 Când gazetarii polemizează cu pistolul: duelul mortal Prasin-Finkelstein, în Historia, an. X, nr. 103, iulie 010, p. -. (Revistă cu peer-review) CDI I9 Duelul și onoarea în viața studenților bucovineni și ardeleni ( ), în Historia Universitatis Iassiensis, tom VI, 01, p. 1-. (Revistă cu peerreview) 4

5 TOTAL I9: x7=17 CDI I11 Recenzie științifică într-o revistă academică CDI I11 Michel Foucault, Trebuie să ne apărăm societatea. 1 Cursuri ținute la College de France, , în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom XXXVIII, 001, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I11 Alexandru Zub, Sorin Antohi, Oglinizi retrovizoare. 1 Istorie, memorie și morală în România, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom XXXIX- XL, , p (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I11 Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (ed.), Globalism și 1 dileme identitare. Perspective românești, în Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, tom XXXIX- XL, , p , (revistă indexată BDI, în CEEOL) CDI I11 Regionalism și regionalizare. Interpretări istorice și provocări contemporane, conferință internațională, Iași, -31 mai 013, în Archiva Moldaviae, VI, 014, p (revistă indexată BDI, în CEEOL) 1 TOTAL I9: 4x1=4 RIA I14 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau de peer-review, conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de cercetare internaţională, keynote speaker la o conferinţă naţională sau internaţională. Punctaj acordat: /n RIA I14 Ştefan cel Mare în viziunea paşoptiştilor, în cadrul simpozionului Ştefan cel Mare şi epoca sa, organizat de Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Alexander von Humboldt Stiftung, Goethe Zentrum, Iaşi, iunie, 004. RIA I14 Europa ca model de modernizare din perspectiva generaţiei paşoptiste româneşti în cadrul simpozionului Modelul european şi modernizarea Europei centrale şi de sud-est, organizat de Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Alexander von Humboldt Stiftung, Goethe Zentrum Iaşi, 3 septembrie 00. RIA I14 Codul onoarei, prestigiu și statut social în România (secolul XIX), Fifth International Congress on Romanian Studies, Constanța, România, -8

6 iunie 007. RIA I14 Honour and Death in Romanian Militarist Discourse ( ), la conferinţa internaţională Dying and Death in 18th-1st Century Europe. Refiguring Death Rites in Europe, 3- septembrie, 010, Alba Iulia, Romania. RIA I14 Iașul mitic: nostalgie, istorie, memorie culturală, la conferința internațională Noi și ceilalți. Construcții identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI, organizat de Institutul de Istorie A. D. Xenopol, Iași, 6-7 aprilie 011. RIA I14 The Month of Iaşi: The Holidays of a Decadent City in the Interwar Period ( ), la conferința internațională Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, organizată de Academia Română, Austrian Academy of Sciences (Vienna), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), București, - 8 septembrie 011. RIA I14 The most famous Romanian affair of honour: Filipescu-Lahovari(1897). The implications of deadly duel, la conferința internațională Dying and Death in 18 th -1 st Century Europe, organizată de Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 8 septembrie-1 octombrie 011. RIA I14 Reinventarea regionalismului în Iașul interbelic, în cadrul conferinței Regionalism și regionalizare în România. Interpretări istorice și provocări contemporane, Iași, organizat de Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului (CSCP), Societatea de Studii Istorice din România (SSIR), Iași, -31 mai 013. RIA I14 Types of economic anti-semitism in Iași, , în cadrul conferinței Israel - Culture, Nation and State, organizată de Facultatea de Științe Politice București, Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică Dr. Al. Șafran, Iași, -6 iunie 013. TOTAL I14: 9x=4 RIA I19 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România. /n RIA I1 Dimensiunea romantică a exilului paşoptist. Cazul Ion Heliade Rădulescu, la Zilele Academiei Ieşene, Iași, 17 septembrie 00. RIA I1 Cinematograful, de la artă la propagandă, în cadrul 6

7 simpozionului Public şi privat în România democraţiei populare, Institutul de Istorie A.D. Xenopol Iași, 4 decembrie 003. RIA I în memorialistica și corespondența exilaților, Institutul de Istorie A.D. Xenopol, Iași, 8 aprilie 004. RIA I1 Politici ale monumentelor publice în 1948, în cadrul simpozionului Public şi privat în România regimului democraţiei populare, Iaşi, Institutul de Istorie A.D. Xenopol, 9 septembrie RIA I1 Un dosar controversat: jubileul din 1898 al revoluției pașoptiste, Institutul de istorie A.D. Xenopol, 0 ianuarie 00. RIA I1 Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi şi înfiinţarea facultăţii de medicină din Iaşi în cadrul simpozionului Istoria universităţii şi a personalului universitar. Surse, probleme, metodologie, Institutul de Istorie A.D. Xenopol Iași, 6 octombrie, 006. RIA I1 Patria ingrată. În căutarea osemintelor lui Bălcescu, în cadrul simpozionului Murire şi moarte în România secolelor XIX-XX, organizat de Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, 11-1 octombrie 007. RIA I1 Bilanţul conservator al revoluţiei de la 1848 la jubileul din 1898, în cadrul simpozionului Anul 1848 la români. Istoriografie şi memorie culturală, Iași, Facultatea de Istorie, Universitatea Al.I. Cuza Iași, 14-1 noiembrie 008. RIA I1 Repere ale memoriei paşoptiste: 11 iunie în calendarele româneşti, Institutul de istorie A.D. Xenopol, Iași, 7 noiembrie 008. RIA I1 Onoare, masculinitate, duel. Ofițer în România, , Institutul de istorie A.D. Xenopol, Iași, 11 martie 010. RIA I1 Militarismul românesc: influențe europene și dezbateri publice ( ), în cadrul seminarului Educație, artă și societate în secolele XVII-XX. Modele, receptări, dezbateri, Iași, organizat de Institutul de istorie A.D.Xenopol, mai 011. RIA I1 O modernitate ignorată: Afacerile de onoare în România ( ), conferință susținută la Colegiul Noua Europă în cadrul Grupului de Reflecţie asupra Istoriei Politice a secolului al XIXlea, București, 18 octombrie 01. RIA I1 Discursuri şi reprezentări ale decăderii în Iaşul interbelic, în cadrul workshopului formative organizat de POSDRU 89/1./S/61104, 0 februarie 01, Academia Română Iași. 7

8 RIA I1 Emoțiile modernității: virtuțile civice ale onoarei ( ), comunicare prezentată la simpozionul Revoluţii, Reforme, Modernităţi în lungul secol al XIX-lea, organizat de GriP ( Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), București, Colegiul Noua Europă, ianuarie 013. RIA I1 Dinamica panteonului pașoptist din România ( ), în cadrul atelierului GriP ( Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), Iași, 8-9 noiembrie 013. RIA I1 Olteni contra evrei. Antisemitism economic în Iașul decăzut ( ) în cadrul colocviului Societatea de curte și viața cotidiană în spațiul românesc (secolele XVI-XIX), Cluj Napoca, organizat de GriP (Grupul de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea), 7-8 noiembrie 014. RIA I1 Duelul și onoarea în viața studenților bucovineni și ardeleni ( ), comunicare prezentată la simpozionul organizat cu prilejul Zilelor Muzeului Universității Al. I. Cuza Iași, Iași, 6 noiembrie 014. RIA I1 Țâța creștinelor nu este pentru prunci evrei. Regulamentele servitorilor și segregarea pieței muncii din Iași, în cadrul atelierului Grupului de Reflecţie asupra Istoriei Politice și Sociale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, Medicul, evreul, poetul și visele: patru teme de istorie socială și culturală, București, Colegiul Noua Europă, decembrie 016. RIA I1 Duelul și onoarea în rândul extremei drepte interbelice românești: discurs și practică, conferință susținută la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, 7 decembrie 016. TOTAL I1: 19x=38 RIA I16 Calitatea de Visiting professor, editor al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date internaționale recunoscute sau reviste indexate CNCS A și B, referent științific al unor edituri cu prestigiu internațional sau al unei edituri clasificate A sau B, premii și distincții academice naționale sau internaționale RIA I16 1- iulie 011, L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris. 8

9 Contract/bursă de cercetare postdoctorală POSDRU (contract 89/1./S/61104) în programul Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX. RIA I16 1 octombrie- noiembrie 011, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germania. Contract/bursă de cercetare postdoctorală POSDRU (contract 89/1./S/61104) în programul Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX. RIA I16 Editor al revistei Archiva Moldaviae, indexată BDI, CEEOL. RIA I16 Premiul Tânărul jurnalist al anului, București, iunie 000, acordat de Fundația Freedom House pentru investigație culturală a istoriei recente, aspecte ale Revoluției de la Total I16: x4=0 RIA I18 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională RIA I : director al proiectului doctoral CNCSIS, TD cod 36/00, Memoria revoluţiei de la 1848 în a doua jumătate a secolului XIX. RIA I : director al proiectului doctoral CNCSIS PN II, cod 4/007 cu tema: Pașoptismul în cultura română. Memoria revoluționară în a doua jumătate a secolului XIX. RIA I : director al proiectului postdoctoral CNCSIS-UEFISCU PN II-RU-PD cod 46/010 cu titlul O societate în căutarea onoarei. Duel şi masculinitate în sfera publică din România ( ). RIA I18 Contract/bursă de cercetare posdoctorală POSDRU (contract 89/1./S/61104), în programul Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX, cu proiectul personal Iaşul mitic: nostalgie, istorie şi memorie culturală ( ) TOTAL I18: x4=0 RIA I19 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională 9

10 RIA I : membru al grantului Academiei Române nr. 10/003, Învăţământ istoric şi politici educative în sec. XX, coord. Acad. Al. Zub. RIA I : membru al grantului CNCSIS cod 1466/006, Personalul universitar în România: naşterea şi afirmarea unei elite meritocratice. Studiu de caz. Universitatea din Iaşi ( ), coord. conf. Florea Ioncioaia. RIA I : membru al grantului CNCSIS, cod 147/006, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX. Instituţii, actori, strategii, coord. CP. I. Dumitru Ivănescu. TOTAL I3: 3x=6 TOTAL GENERAL I1-3=1118 puncte 10

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat

C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat C1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge Lista lucrarilor publicate in reviste cu factor de impact calculat si scorul relativ de influenta cumulat (pentru personalul de predare si cercetare stiintifica

Mai mult

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx FIȘA INDIVIDUALĂ De calcul al punctajului la standardele CNATDCU REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU OMEN 6129/2016 POZIȚIE: NUME, PRENUME: TABEL SUMATIV Criteriu Indicatori esențiali / suma indicatorilor Realizări

Mai mult

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind Denumirea indicatorului Punctaj Unitate de masura Document

Mai mult

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ;

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae CURRICULUM VITAE 1. DATE BIOGRAFICE Numele şi prenumele: TABÃRÃ Neculai Data şi locul naşterii: 26.09.1945, Galaţi Starea civilă: căsătorit, un copil de 33 ani 2. STUDII UNIVERSITARE În anul 1973 am absolvit

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr. 27 - COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE minimumale NECESARE ŞI

Mai mult

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53

R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; 40.53 R O M Â N I A UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: HYPERLINK

Mai mult

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu

Microsoft Word - 03 Cv Daniela Moldoveanu UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD-EST LUMINA Facultatea ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI LIMBI STRĂINE Departamentul LIMBI MODERNE APLICATE Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 8 Disciplinele:

Mai mult

Către,

Către, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii, nr. 1, 300077, Timişoara, tel./ fax: +40 256 592 654 METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII

Mai mult

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de

Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. 3121/27 ianuarie 2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Conform Ordinului nr. /7 ianuarie 0 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare publicat în Monitorul Oficial

Mai mult

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_ Anexa 1a Universitatea George Bacovia din Bacău Facultatea Departamentul Didactic şi de Cercetare Poz. Postului... Disciplina(ele) postului:..., Domeniul..., Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor

Mai mult

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN

Mai mult

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Prenume... Data şi locul naşterii.... Doctor in ştiinţe

Mai mult

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi

Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi Activitatea stiintificã pe ani - Mocanu Lăcrămioara Anul: 2019 - Punctaj total: 10 ARTICOLE ŞTIINŢIFICE * Punctaj: 10 Articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CAPITOLUL 1 DISPOZIłII

Mai mult

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar

ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltar ROMANIA Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 06 PN II RU TE 00 0 Codul proiectului

Mai mult

MODEL DE CURRICULUM VITAE

MODEL DE CURRICULUM VITAE C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă DANIELA RODICA JALOBEANU Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti Splaiul Independenţei 204 Bucureşti Telefon + 40 21 318 15 56 Fax

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74 This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj. Telefon(-oane)

Mai mult

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e-

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e- Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel: 0264.405.327 Fax: 0264.591.906 e-mail: math@math.ubbcluj.ro web: http://www.cs.ubbcluj.ro

Mai mult

PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE

PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE PROGRAM Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și finanțată prin FIE MIERCURI, 5 iunie 2019 Sosirea participanților * CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE AL INSTITUTULUI DE ISTORIE

Mai mult

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa

Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioa Lista de lucrãri - Lect.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara MONOGRAFII ŞTIINŢIFICE ŞI CAPITOLE DE MONOGRAFIE Carte publicată în străinătate 1 Mocanu Lăcrămioara, 'The effects of the sex education in the communist

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PEN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI Facultatea de Management Departamentul: Management TEZĂ DE ABILITARE STRATEGII DE PERFORMANȚĂ ȘI IMPLICAȚII PENTRU POLITICA DE MEDIU Candidat: Conf. univ. dr. Cristian

Mai mult

A n e x a nr

A n e x a nr UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE Economie, Contabilitate Şi Afaceri Internaţionale Postul scos la concurs Lector, Poz. 33 Disciplinele postului

Mai mult

Învăţământ preuniversitar

Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ preuniversitar PostCatedră (Disciplina principală de încadrare) 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar creaţie literară 3. Redacţie presă radio TV 4. Jurnalism ziaristică

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact:

Curriculum Vitae Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: Numele și prenumele: Bularga Tatiana Data nașterii: 13.07.1975 Cetățenia: Republica Moldova Telefon de contact: +37369533397 E-mail: tbularga@gmail.com Gradul științific și titlul științifico-didactic:

Mai mult

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume...

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... Prenume... Data şi locul naşterii... CNP... 1. Doctor

Mai mult

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de domenii III: Științe Sociale şi Economice Domeniul 28:

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoctorală ale Facultății de Științe Politice, Filosofie

Mai mult

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Cuprins A. Activitate didactică 1. Structura resursei umane 2. Studenți 3. Publicații in

Mai mult

DOMENIUL MEDICINĂ

DOMENIUL MEDICINĂ ANEXA 1- Medicina Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Standarde proprii UMF din Craiova

Mai mult

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi Intrebari frecvente PCE_Competitia 2012 1. O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se finalizeaza la data de 30.04.2013, poate depune un proiect

Mai mult

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa

Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE ediţia a XXI-a organizată în zilele de mai 2017, la sediul Fa Conferinţa PROBLEME ACTUALE ALE GANDIRII, ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII ECONOMICO-SOCIALE" ediţia a XXI-a organizată în zilele de 10-11 mai 2017, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, str. Teodor

Mai mult

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar ARTE VIZUALE Specializarea ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI I. DATE DESPRE CANDIDAT

Mai mult

CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales "altul" va rugam specificati: Titlu didactic:*

CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales altul va rugam specificati: Titlu didactic:* CV Expert evaluator CDI Datele personale Nume:* Prenume: * Titlu stiintific:* In cazul in care ati ales "altul" va rugam specificati: Titlu didactic:* Functia si gradul stiintific: Sex: Data nasterii (ZZ/LL/AAAA):

Mai mult

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar iunie iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor af

PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar iunie iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor af PROGRAMAREA EVALUĂRILOR RESTANTE - an universitar 2018-2019 17 iunie 2019-23 iunie 2019 Pe măsură ce vor fi programate şi celelalte restanţe se vor afişa în timp util. Orice neconcordanță sau disciplină

Mai mult

Facultatea de Stinte si Mediu

Facultatea de Stinte si Mediu Universitatea Dunarea de Jos din Galati Facultatea de Stinte si Mediu Raport de activitate pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe și Mediu are o tradiţie de peste 45 de ani in pregătirea absolvenţilor de liceu

Mai mult

Chestionar

Chestionar Domeniul: Medicină veterinară A 8. Programul/programele supuse evaluării: Programul/programele de studii supuse evaluării, care fac parte din același domeniu de studii. Se inregistreaza numarul acestora

Mai mult

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 1. DATELE PERSONALE ALE CERCETĂTORULUI POSTDOCTORAT 1.1. Nume: Dinca 1.2. Prenume: Razvan 1.3. Codul unic de identificare: 3 1.4. Gradul

Mai mult

Microsoft Word - CRITERII SI BAREMURI.doc

Microsoft Word - CRITERII SI BAREMURI.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ Str. Domnească 111, Tel./Fax: +40 236 314463 800201 - Galaţi, România www.mec.ugal.ro CRITERII SI BAREMURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Mai mult

Microsoft Word - radosav_istoriografie_rom.doc

Microsoft Word - radosav_istoriografie_rom.doc Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Istorie şi Filosofie Anul universitar 2008-2009 Semestrul II SYLLABUS I. InformaŃii generale despre curs, seminar, lucrarea practică sau laborator Titlul disciplinei:

Mai mult

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, 22-27 iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale HOGHILAG MOŞNA DUMINICÃ, 21 iulie 2019, dupã amiza sosirea participanţilor Cazare: Colegiul

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

Chestionar

Chestionar Domeniul: Filologie A 1. Nume: Denumirea instituției de învățământ superior, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir din Bucuresti Precizări: Se înscrie în clar denumirea completă a instituției de învățământ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare de la 24 septembrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

* NOTE

* NOTE FORMAT E UROPEAN CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume Adresa Telefon Fax E-mail Streteanu Florin Cluj-Napoca Nationalitate Român Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada Perioada 2003 - prezent

Mai mult

CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopo

CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopo CURRICULUM VITAE Cătălina MIHALACHE Data şi locul naşterii: 24 martie 1973, Iaşi (România). Afiliere instituţională: Institutul de istorie A.D. Xenopol, al Academiei Române (Filiala Iaşi) Iaşi, Bd.Carol

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc

Microsoft Word - listă lucrari Dragos Daghie.doc Lista completă a lucrărilor publicate de candidat, în format tiparit Lista celor maximum 10 lucrări considerate de către candidat a fi cele mai relevante 1. Drept comercial român, vol. I, ISBN 978-9737845-54-2,

Mai mult

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 0 LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA

Mai mult

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu

Anexă publicaţii Andrei Zarafiu Listă publicaţii Andrei Zarafiu I. Cărţi de unic autor 1. Procedură penală. Parte generală. Partea specială. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 545 pagini, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2015. ISBN 978-606-18-0412-2;

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie_concurs_FMI-martie-2019

Microsoft Word - Metodologie_concurs_FMI-martie-2019 Universitatea din București Facultatea de Matematică și Informatică Regulament intern de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice Art.1. Dispoziții generale a. Prezentul Regulament

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret I. DESPRE C.S.M.I. C.S.M.I este o unitate de cercetare ştiinţifică academică, organizată în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Spiru Haret, în vederea desfăşurării unei susţinute activităţi în

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE EXACTE DEPARTAMENTUL DE INFORMATICA Pozitia postului: 23 Disciplina postului: Inteligenta artificială (A+B). Algoritmica grafurilor. Domeniul de competenta:

Mai mult

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/ Proiecțiile anului 2015: A. 50 de

ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/ Proiecțiile anului 2015: A. 50 de ACADEMIA ROMÂNĂ INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE C. S. Nicolăescu-Plopşor CRAIOVA Craiova, Unirii 68, 0251/525702 Proiecțiile anului 2015: A. 50 de ani de la înființre Simpozion, volum cu studiile și

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 17/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 17/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3994 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 17/05/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului

Mai mult

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA

L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONA L I S T A lucrărilor ştiinţifice Prof.univ.dr.Mihai Floroiu A. Teza de doctorat STUDIU ASUPRA CARACTERULUI PLURIDISCIPLINAR AL TRATATELOR INTERNATIONALE. DREPTUL CIVIL CA RAMURA DE REFERINTA ÎN MATERIE

Mai mult

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius)

“Arta de a învã]a pe to]i toate” (Comenius) CURRICULUM VITAE DATE PERSONALE: Nume: ONU Prenume: DIDA CAMELIA Data naşterii: 12. 07. 1976 Locul naşterii: Gura Humorului, jud. Suceava Starea civilă: căsătorită, doi copii Naţionalitate: română Adresa

Mai mult

UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... ( ) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta

UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... ( ) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... (..-....) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta ACTIVITATEA STIINTIFICA I PUBLICAŢII I. PUBLICATII LA NIVEL NATIONAL

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 ANEXA 1 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREȘTI FIŞĂ DE AUTOEVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE Numele şi prenumele Gradul/funcţia didactică An calendaristic n = numărul de

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Anghel, Florentina

Mai mult

Microsoft Word - PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA_Ioana Ciocan.docx

Microsoft Word - PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA_Ioana Ciocan.docx PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA LA FUNCȚIA DE VICEPREȘEDINTE AL UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA Candidat: București, 2016 1. PREAMBUL Motivația candidaturii mele la funcția de vicepreședinte

Mai mult

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc

Microsoft Word - Fisa noua dpp-12.doc ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ

Mai mult

PREZENTAREA BIBLIOTECII U

PREZENTAREA BIBLIOTECII U PREZENTAREA BIBLIOTECII U.M.F. CRAIOVA Biblioteca Centrală a UMFCV, prin funcţiile pe care le îndeplineşte, răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii, cerinţelor complexe de informare, studiu

Mai mult

Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de

Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de Prof. univ. dr. MIANDA CIOBA - Catedra delingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice şi Italiană, Facultatea de e-mail: mianda_cioba2000@yahoo.com mianda.cioba@lls.unibuc.ro Limbi și Literaturi

Mai mult

Instituţia de învăţământ superior: Academia de Studii Economice din București Facultatea: Facultatea de Management Departamentul: Departamentul de Fil

Instituţia de învăţământ superior: Academia de Studii Economice din București Facultatea: Facultatea de Management Departamentul: Departamentul de Fil Instituţia de învăţământ superior: Academia de Studii Economice din București Facultatea: Facultatea de Management Departamentul: Departamentul de Filosofie și Științe Socioumane Poz. Postului: 20 Disciplina(ele)

Mai mult

Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al Interna

Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al Interna Curriculum Vitae Prof. univ. dr., DHC Mircea Dumitru Rector, Universitatea din București Membru corespondent al Academiei Române Președinte al International Institute of Philosophy Visiting Professor,

Mai mult

Microsoft Word - 2_CV-Titulari SD-Mona Arhire .doc

Microsoft Word - 2_CV-Titulari SD-Mona Arhire .doc INFORMAŢII PERSONALE ARHIRE Mona-Brigitte mona.arhire@unitbv.ro LOCUL DE MUNCA POZIŢIA Universitatea Transilvania din Brașov Școala Doctorală Interdisciplinară Conducător de doctorat Domeniul Filologie

Mai mult

PERFECTIONARE PENTRU PERFORMANTA – Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, in parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Univers

PERFECTIONARE PENTRU PERFORMANTA – Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, in parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Univers PERFECTIONARE PENTRU PERFORMANTA Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, in parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi si Universitatea din Craiova au continuat seria activitatilor dedicate

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

S I N T E Z A

S  I  N  T  E  Z  A S I N T E Z A PROGRAMELOR DE CERCETARE ALE INSTITUTULUI DE ISTORIE GEORGE BARIŢIU PE ANUL 2019 Indicativ program I * Titlul Programului de cercetare/ coordonator program IZVOARE DOCUMENTARE PRIVITOARE

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Str. Teilor, n. 93D, cod postal 200120, Craiova, Dolj, Romania Telefon 0351/455327 Mobil: 0744622061 Fax 0251/418487 E-mail valeriu.stanciu@gmail.com

Mai mult

Microsoft Word - Plan actiuni SAMRO Central 2016.docx

Microsoft Word - Plan actiuni SAMRO Central 2016.docx PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU ANUL - proiect - 1 Implementarea "Programului de creștere a vizibilității SAMRO și de amplificare a Preşedinte SAMRO comunicării intra și extraorganizaționale". Identificarea principalilor

Mai mult

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae

5. Anexa-4-Curriculum-Vitae UNlVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI SELECTAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC Anexa 4 CURRICULUM VITAE HALCU IONELA 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII. STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI DATA ŞI LOCUL

Mai mult

Anexa 2 – Formulare/ A2

Anexa 2 – Formulare/ A2 CURRICULUM VITAE 1. Nume: MESEŞAN SCHMITZ 2. Prenume: LUIZA IULIANA 3. Data şi locul nașterii: 07.12.1979, Galați 4. Cetățenie: română 5. Studii Universitare/postuniversitare/doctorat Instituția Universitatea

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE NUMELE ŞI PRENUMELE: NEDELCU MIHAELA ISABELA DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 30.04.1975, Câmpulung, judeţul Argeş ADRESA DE LA SERVICIU: Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, str.

Mai mult

Chestionar

Chestionar Institutia: Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din Bucuresti Universitățile și programele de studii care nu participă în procesul de evaluare și care nu furnizează datele și informațiile necesare

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici

PLAN MANAGERIAL – Angela Repanovici PLAN MANAGERIAL pentru perioada 2016-2020 al candidatei Prof.univ.dr.ing., dr. marketing Angela Repanovici Conducător de doctorat în domeniul Inginerie și Management la funcția de Director al Consiliului

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă birou Pagina /1 - Curriculum vitae al Stoica, Ovidiu Telefon birou 0232201433 Bd. Carol I nr. 22, corp C, C806A, Iaşi, 700505, România

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 http://www.ub.ro;

Mai mult

PLEDOARIE pentru Ştiinţa şi Ingineria Mediului 1

PLEDOARIE pentru Ştiinţa şi Ingineria Mediului 1 PLEDOARIE pentru Ştiinţa şi Ingineria Mediului 1 2 OFERTA EDUCAŢIONALĂ NIVEL LICENŢĂ Responsabili: Domeniul Ştiinţa mediului: Lect.dr.ing. Brişan Nicoleta Domeniul Ingineria mediului: Prof.dr. ing. Roşu

Mai mult

Europass CV

Europass CV INFORMAȚII PERSONALE Olivia Ana Florea Olivia.florea@unitbv.ro, oaflorea@gmail.com http://www.unitbv.ro/fmi/departamentulmi/colectiv/floreaolivia.aspx EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2016 prezent Prodecan la Facultatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume, Prenume Funcţie Adresă Niţă Adrian-Florin Şef lucrări Codrii Cosminului 50, Braşov, România Telefon 0762 61 77 43 E-mail nitaadrian@hotmail.com Domenii

Mai mult

Anexa 2. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departam

Anexa 2. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departam Anexa. FIŞA DISCIPLINEI * 1. Date despre program Instituţia de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu învăţământ superior Facultatea Teologie Departament Teologie Pastorală Domeniul de studiu Teologie Ciclul

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Ilis Florina INFORMAŢII PERSONALE ILIS FLORINA Adresă: Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, 400202, România email: ilisflorina@gmail.com Data naşterii: 26/08/1968 Naţionalitate: Română EXPERIENŢA

Mai mult