Instr_prim_2_2017.pmd

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Instr_prim_2_2017.pmd"

Transcriere

1 L E C Ţ I A O P T Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Obiective pentru copii Să știe că Dumnezeu este azi cu noi, la fel cum era prezent în Eden. Să simtă dorinţa de a fi împăcaţi cu toţi membrii familiei lui Dumnezeu. Să răspundă practic, deprinzând metode de a-și rezolva problemele în viaţa personală. Mesaj Noi Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când trăim în pace unii cu alţii. Tematica lunii Noi Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că este cu noi. Schiţa lecţiei După ce Adam și Eva au fost alungaţi din Grădina Edenului, Dumnezeu nu i-a părăsit. El a vorbit cu ei mai departe. I-a învăţat cum să-i aducă jertfe ca să I se închine. Cain, un plugar, a adus o jertfă din roadele pământului. Abel a urmat îndrumările date de Dumnezeu și I-a adus un miel din turmă. Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, dar nu și pe cea a lui Cain. Cain s-a mâniat, iar Dumnezeu i-a spus: Pentru ce te-ai mâniat Dacă faci bine, vei fi bine primit. (Geneza 4,6.7) Cain nu a luat aminte și, în mânia lui, l-a lovit pe fratele lui și l-a omorât. Dumnezeu a stat de vorbă cu el și l-a trimis departe de Eden. Această lecţie este despre închinare La început, Dumnezeu le vorbea direct membrilor familiei lui Adam. El a stat de vorbă cu Cain și a încercat să îl ajute să-și potolească furia și invidia în mod pașnic. Un mod prin care putem să ne închinăm lui Dumnezeu și să Îi aducem cinste este acela de a ne rezolva conflictele cu alţii într-un mod pașnic. Pentru instructor Dar în loc să-și recunoască păcatul, Cain a continuat să se plângă de nedreptatea lui Dumnezeu și să nutrească gelozie și ură faţă de Abel. Plin de mânie, el i-a adus reproșuri fratelui său și a căutat să-l atragă într-o ceartă cu privire la felul în care Se poartă Dumnezeu cu ei. Cu umilinţă, dar hotărât și fără teamă, Abel a apărat dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu. [ ] Toate acestea n-au făcut decât să aprindă și mai tare mânia lui Cain era furios. [ ] În avântul mâniei lui, l-a omorât pe fratele său. (Patriarhi și profeţi, pag. 74) Decorarea sălii Vezi Lecţia 5. Săptămâna aceasta adăugaţi un altar. 71

2 HAR Program Secţiunea din lecţie Minute Activităţi Materiale necesare 1 Bun venit Activitate de pregătire Pe măsura sosirii Max. 10 Întâmpinaţi-i pe copii la ușă; ascultaţi-le motivele de bucurie sau de îngrijorare. A. Baloanele furiei B. Colaj - Baloane, markere Reviste, ziare, o coală de hârtie, lipici Oricând Laudă și rugăciune Max. 10 Părtășie Misiune Daruri Rugăciune Broșura Vești misionare Vezi Lecţia 5 Hârtie, carioci, coș de gunoi Lecţia biblică Aplicarea lecţiei Transmiterea lecţiei Max. 20 Max. 15 Max. 15 Experimentarea povestirii Textul de memorat Studiul biblic Rezolvarea conflictelor A. Situaţii B. Controlul nervilor Inimioare Legume din hârtie sau legume în stare naturală (vezi pag. 131), bile de vată Oi din hârtie (vezi pag. 132), Biblia Biblii O tablă sau o coală mare de hârtie Câte o inimioară din hârtie pentru fiecare copil (vezi pag. 133), creioane 72

3 L E C Ţ I A P E N T R U I N S T R U C T O R Bun venit Întâmpinaţi-i pe copii la ușă. Întrebaţi-i ce au făcut în timpul săptămânii ce anume i-a bucurat/supărat. Încurajaţi-i să-și împărtășească experienţele legate de studiul de săptămâna trecută. Începeţi cu o Activitate de pregătire la alegere. 1 Activităţi de pregătire Alegeţi activitatea sau activităţile care sunt cele mai potrivite pentru situaţia grupei dvs. A. Baloanele furiei Daţi-i fiecărui copil câte un balon umflat. Spuneţi: Aţi fost vreodată foarte, foarte furioși? Cum arăta faţa voastră atunci? Lăsaţi-i pe copii să se încrunte. Daţi-i fiecăruia câte un marker. Acum, desenaţi pe baloane cum arată faţa voastră când sunteţi nervoși. Luaţi-vă timp să analizaţi toate desenele. Spuneţi: Acum așezaţi-vă pe baloane și spargeţi-le. Baloane Markere Întrebaţi: Cum v-aţi simţit când aţi spart balonul? Uitaţi-vă acum la ce a mai rămas din el. Câtă mânie mai simţiţi acum? În lecţia biblică de azi, vom discuta despre mânie. Isus vrea să trăim în pace cu toţi oamenii. În felul acesta, ne închinăm lui Dumnezeu. Mesajul de azi este: Spuneţi împreună cu mine. B. Colaj Din timpul săptămânii, decupaţi fotografii cu oameni furioși sau încruntaţi. Spuneţi: Astăzi vom realiza un colaj. Luaţi imagini decupate de mine și lipiţile pe coala de hârtie. La final, expuneţi colajul pe perete. Reviste/ziare vechi O coală de hârtie Lipici Acordaţi-le timp să răspundă la întrebări: Ce părere aveţi despre aceste fotografii? Aţi arătat vreodată așa? De ce se înfurie oamenii? Ce se întâmplă când oamenii se enervează? (Îi rănesc pe alţii. Se întâmplă lucruri rele.) Voi vă mâniaţi vreodată? De ce? Ce am putea să facem în loc să ne înfuriem? În povestirea de azi vom afla despre doi fraţi, dintre care unul era foarte mânios. Ce crede Isus despre furie? Isus vrea să trăim în pace cu toţi oamenii. Acesta este un mod în care ne închinăm lui Dumnezeu. Mesajul de azi este: 73

4 2 Lecţia biblică Legume decupate sau legume în stare naturală (vezi pag. 131) Bile de vată SAU Costum de personaj biblic pentru un bărbat Experimentarea povestirii Dacă citiţi sau povestiţi lecţia, daţi-le la jumătate din copii câte un cartof (sau o altă legumă/imagine cu o legumă), iar la restul bile de vată. De fiecare dată când aud numele Cain, copiii ridică legumele. De fiecare dată când aud numele Abel, copiii ridică bilele de vată. SAU Invitaţi la grupă un bărbat care să poarte costum specific și să spună povestirea, ca și cum el ar fi Cain.... Citiţi sau povestiţi După ce au plecat din Grădina Edenului, lui Adam și Evei li s-au născut doi fii: Cain și Abel. Când s-au făcut mari, Cain s-a făcut agricultor, iar Abel, cioban. Cain lucra în fiecare zi pe câmp, în timp ce Abel își ducea oile la pășune. Abel Îl iubea pe Dumnezeu. El era dornic să facă ce îi cerea Dumnezeu. Îi plăcea să-i aducă daruri lui Dumnezeu și îi plăcea să se închine înaintea Sa. Cain era altfel. El era nemulţumit și supărăcios. Dorea să facă numai ce îi plăcea. Nu-i plăcea să se închine înaintea lui Dumnezeu. Cain nu a vrut să ţină seama de ce s-a întâmplat cu părinţii lui. Voi vă amintiţi ce s-a întâmplat: Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că puteau să mănânce din toţi pomii din grădină, în afară de pomul din mijloc. Dacă mâncau din el, aveau să moară. Dar Adam și Eva au ascultat de Satana și au mâncat din pomul acela. Ei nu au murit imediat, dar au fost nevoiţi să plece din Grădina Edenului. Dumnezeu le-a explicat că avea un plan ca să-i salveze: că Îl va trimite pe Fiul Său ca să moară pentru ei. După ce Adam și Eva au păcătuit, florile au început să se ofilească, iar frunzele au început să cadă din pomi. Dumnezeu a înjunghiat un animal ca să le facă haine. Atunci au început ei să înţeleagă ce însemna să mori. După aceea, Dumnezeu i-a arătat lui Adam cum să facă un altar din pietre. I-a arătat cum să ia din turmă un miel fără niciun defect și cum să îl pună pe altar. Adam trebuia să înjunghie mielul și să îl aducă jertfă. Prin jertfirea animalului, Adam și Eva mărturiseau că le pare rău că au păcătuit. În felul acesta, ei Îi mulţumeau lui Dumnezeu pentru promisiunea venirii lui Isus. Jertfa aceasta avea să le amintească lui Adam și Evei că Isus avea să moară pentru păcatele lor. Adam și Eva s-au întristat foarte tare când au înţeles acest lucru. Când s-au făcut mari, Cain și Abel au învăţat cum să aducă animale ca jertfă și cum să se închine. Abel a acceptat promisiunea lui Dumnezeu că Isus avea să moară pentru el și a vrut să Îi mulţumească pentru acest Mântuitor. De aceea, a construit un altar și a adus jertfă un miel din turma lui. Dumnezeu a primit jertfa lui și a trimis foc din cer ca să o mistuie. Cain știa că trebuiau să Îi aducă jertfe lui Dumnezeu. Dar când a venit timpul să aducă o jertfă, s-a hotărât să facă altfel decât ceruse Dumnezeu. A făcut un altar, la fel ca și Abel. Dar în loc să aducă un miel, a adus fructe. Dumnezeu nu a primit jertfa lui și nu a trimis foc din cer ca să o mistuie. Abel a încercat să-l convingă pe Cain să facă așa cum le-a spus Dumnezeu. Dar Cain era încăpăţânat. Era furios fiindcă Dumnezeu nu primise jertfa lui. Era furios pe Abel, pentru că Abel a ales să asculte de Dumnezeu și pentru că Dumnezeu primise jertfa lui. Cain s-a enervat atât de tare, încât l-a omorât pe fratele lui. Din cauza mâniei, Cain a devenit un criminal. Iar Dumnezeu a fost nevoit să-l alunge de lângă familia lui. Ziua despărţirii i-a mâhnit pe toţi. 74

5 Întrebaţi: Cum s-au simţit Adam și Eva când au văzut prima dată că lucrurile din natură încep să moară? De ce le-a arătat Dumnezeu cum să facă un altar și cum să jertfească un miel? (Ca să-i ajute să înţeleagă care erau consecinţele păcatului lor.) De ce a primit Dumnezeu numai jertfa lui Abel și nu și pe a lui Cain? De ce s-a mâniat Cain pe Dumnezeu și pe Abel? Îl mai iubea Dumnezeu pe Cain? (Dumnezeu era trist, dar îl mai iubea pe Cain chiar dacă el a făcut lucrul acesta teribil.) Ce putem învăţa de aici? Dumnezeu vrea să trăim în pace cu toţi oamenii. Acesta este un mod în care ne putem închina Lui. Nu uitaţi Spuneţi împreună cu mine. Textul de memorat Decupaţi 13 oiţe (vezi pag. 132). Scrieţi pe ele câte un cuvânt din textul de memorat. Faceţi câte un set de 13 oiţe pentru fiecare grupă de cinci copii. Grupele să fie formate și din copii care știu să citească, și din copii care nu au învăţat să citească. Cereţi-le să caute în Biblie Matei 5,9 și să așeze cuvintele de pe oiţe în ordinea corespunzătoare. Cereţi-le să citească pe rând textul de memorat, dând la o parte rând pe rând câte o oaie. La sfârșit, rugaţi-i să repete textul cu toţii. Studiul biblic Rezolvarea conflictelor În prealabil, scrieţi pe tablă textele de mai jos. Spuneţi: Nu este întotdeauna ușor să trăiești în pace cu toţi oamenii. Dar Biblia ne spune cum putem să facem acest lucru. Răspundeţi la următoarele întrebări, căutând în Biblie textele indicate: 1. Ce se întâmplă când dorim să facem ce ne cere Dumnezeu? Proverbe 6,7 (El ne va ajuta să trăim în pace cu toţi oamenii.) 2. Care este unul dintre secretele unei vieţi pașnice? Proverbe 14,29 (răbdarea) 3. Ce ar trebui să evităm? Proverbe 14,30 (invidia) 4. Ce ar trebui să facem dacă cineva este furios pe noi? Proverbe 15,1 (să răspundem cu blândeţe) 5. Ce a spus Isus să facem dacă ne-am certat cu cineva? Matei 18,15-17 (Să stăm de vorbă personal cu el. Dacă nu vrea să asculte, să luăm pe cineva care să ne însoţească atunci când stăm de vorbă cu el. Dacă nu ajungem la o soluţie, atunci să-l lăsăm în pace și să nu mai avem de-a face cu el.) Întrebaţi: Ce ne spune Biblia să facem atunci când suntem în conflict cu cineva? Recapitulaţi. Când suntem împăciuitori, facem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. În felul acesta, ne închinăm înaintea Sa. Să spunem împreună mesajul de azi: 13 oiţe din hârtie (vezi pag. 132) Biblia 75

6 Laudă și rugăciune Oricând Părtășie Relataţi în clasă bucuriile și întristările care v-au fost împărtășite la început (dacă situaţia este adecvată). Rezervaţi timp pentru a discuta învăţăturile din lecţia trecută și recapitulaţi textul de memorat de Sabatul trecut. Anunţaţi dacă au fost aniversări sau realizări speciale ale elevilor. Uraţi-le un bun venit călduros, în mod deosebit musafirilor. Misiune Povestiţi sau citiţi experienţa misionară din broșura Vești misionare. Subliniaţi tema închinării. Daruri Spuneţi: Un mod prin care putem să ne închinăm lui Dumnezeu este să-l așezăm pe primul loc în viaţa noastră. Un alt mod este să aducem daruri la colectă. Rugăciune Cântaţi un imn despre rugăciune. Daţi-le copiilor câte o bucată de hârtie și încurajaţi-i să scrie sau să deseneze un lucru care îi înfurie. Spuneţi: Putem să ne rugăm lui Dunmezeu oriunde și oricând. Uneori trecem prin anumite situaţii care ne enervează, dar putem să ne rugăm Hârtie Carioci Coș de gunoi lui Dumnezeu și să Îi cerem să ne ajute să trăim în pace cu cei din jurul nostru. Să luăm toate lucrurile care ne înfurie și să le aruncăm la coșul de gunoi. Acum să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute în astfel de situaţii. 3 Aplicarea lecţiei putem rezolva problema aceasta în A. Situaţii 1. Invitaţi în faţă trei copii. Explicaţi-le ce așteptaţi de la ei, astfel încât restul copiilor să nu vă audă: doi dintre copii mimează că sar coarda, iar al treilea îl împinge pe unul dintre ei, ca să-l dea la o parte. Întrebaţi: Cum ne simţim când cineva ne împinge ca să ne dea la o parte? De ce îi împing unii copii pe alţii? Ne bucură sau ne înfurie comportamentul acesta? După ce ne enervăm, ce facem de obicei? Cum mod pașnic? 2. Invitaţi în faţă trei sau patru copii. Explicaţi-le ce așteptaţi de la ei, astfel încât restul copiilor să nu vă audă: copiii mimează că sunt la masă. Unul dintre ei aruncă în ceilalţi cu mâncare. Întrebaţi: Ce se întâmplă aici? Ce aţi face dacă cineva ar arunca în voi cu mâncare? Cum v-aţi simţi? După ce vă înfuriaţi, ce faceţi de obicei? Cum aţi putea rezolva problema aceasta în mod pașnic? 76

7 Acordaţi-le timp să răspundă la întrebări: Cain și Abel aveau o neînţelegere. Care? (Cain era invidios pe Abel și nu dorea să asculte de Dumnezeu.) Ce ar fi putut ei să facă pentru a rezolva conflictul? Când avem un conflict cu cineva, ce putem să facem să îl rezolvăm? Dumnezeu vrea să trăim în pace cu toţi oamenii. În felul acesta, ne închinăm Lui. Să repetăm mesajul împreună. B. Controlul nervilor Întrebaţi: Care sunt motivele pentru care vă înfuriaţi de obicei? Cereţi-i unui instructor-ajutor să scrie pe tablă răspunsurile copiilor. Întrebaţi: Ce suntem tentaţi să facem atunci când ne enervăm? (Să spunem cuvinte jignitoare sau să îi lovim pe ceilalţi. Să distrugem lucrurile. Să ne îmbufnăm. Să fugim etc.) Ce să facem ca să nu ne enervăm? Ce i-a spus Dumnezeu lui Cain? (Să asculte de regulile Lui.) Ce ne spune textul de memorat despre oamenii împăciuitori? ( Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! ) Dumnezeu vrea ca noi să fim niște copii blânzi. Vreţi să fiţi copii blânzi? Haideţi să-l rugăm să ne ajute să ne stăpânim emoţiile. Când suntem împăciuitori, ne închinăm lui Dumnezeu. Să spunem mesajul din nou: O tablă sau o coală mare de hârtie 4 Transmiterea lecţiei Inimioare Multiplicaţi inimioarele de la pag. 133, pentru fiecare copil câte una. Încurajaţi-i să scrie pe inimioară câteva metode de rezolvare a conflictelor. Rugaţi-i să dea pe rând câte un exemplu de conflict. Ajutaţi-i: 1. Să identifice problema. 2. Să spună ce simt. 3. Să spună ce s-ar întâmpla dacă s-ar mânia. 4. Să propună metode de rezolvare a conflictului în mod pașnic. 5. Să ia decizia de a fi copii împăciuitori. Spuneţi: Gândiţi-vă la o persoană căreia să îi dăruiţi inimioara. Poate fi un membru al familiei sau un coleg de clasă. Spuneţi-i ce aţi aflat azi despre oamenii împăciuitori și înţelegători. Acordaţi-le timp să răspundă la întrebări: De ce este mai bine să găsim o soluţie pașnică atunci când avem neînţelegeri cu cineva? De ce nu este bine să ne enervăm și să-i lovim pe alţii? Cum le arătăm oamenilor că ne închinăm lui Dumnezeu atunci când ne rezolvăm problema în mod pașnic? Să repetăm mesajul de azi: Inimioare din hârtie (vezi pag. 133) Creioane Încheiere Încheiaţi cu rugăciune. Cereţi-I lui Dumnezeu să fie cu copiii săptămâna aceasta și să-i ajute să fie împăciuitori și blânzi. 77

8 M A T E R I A L E P E N T R U C O P I I Lecţia 8 Iubire frăţească? Referinţe Geneza 4; Patriarhi și profeţi, pag. 68, Mesaj Noi Îl onorăm pe Dumnezeu atunci când trăim în pace unii cu alţii. Text de memorat Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! (Matei 5,9) Edi era furios. Andrei, fratele lui, primise o bicicletă nouă, iar el a rămas cu bicicleta lui veche. Edi era invidios. Își dorea să aibă și el o bicicletă nouă. Într-o zi, Edi a luat bicicleta nouă a lui Andrei și a plecat la plimbare cu ea. Biblia ne povestește despre doi fraţi. Unul dintre ei era invidios pe celălalt. Și s-a întâmplat un lucru îngrozitor. După ce au plecat din Grădina Edenului, lui Adam și Evei li s-au născut doi fii: Cain și Abel. Când s-au făcut mari, Cain s-a făcut agricultor, iar Abel, cioban. Cain lucra în fiecare zi pe câmp, în timp ce Abel își ducea oile la pășune. Abel Îl iubea pe Dumnezeu și era dornic să facă ce îi cerea Dumnezeu. Îi plăcea să-i aducă daruri lui Dumnezeu și îi plăcea să se închine înaintea Sa. Cain era altfel. El era nemulţumit și supărăcios. Voia să facă numai ce-i plăcea. Și nu-i plăcea să se închine lui Dumnezeu. Cain nu a vrut să ţină seama de ce s-a întâmplat cu părinţii lui. Se știe ce s-a întâmplat: Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei că puteau să mănânce din toţi pomii din grădină, în afară de pomul din mijloc. Dacă mâncau din el, aveau să moară. Dar Adam și Eva au ascultat de Satana și au mâncat din pomul acela. Ei nu au murit imediat, dar au fost nevoiţi să plece din Grădina Edenului. Dumnezeu le-a explicat că avea un plan ca să-i salveze: Îl va trimite pe Fiul Său ca să moară pentru ei. Dar avea să mai treacă timp până când Isus avea să vină pe pământ. De aceea, Dumnezeu a căutat să le arate ce înseamnă să mori. După ce Adam și Eva au păcătuit, florile au început să se ofilească, iar frunzele au început să cadă din pomi. Dumnezeu a înjunghiat un animal ca să le facă haine. Atunci au început ei să înţeleagă ce însemna să mori. După aceea, Dumnezeu i-a arătat lui Adam cum să facă un altar din pietre. I-a arătat cum să ia din turmă un miel fără defect și cum să îl pună pe altar. Adam trebuia să înjunghie mielul și să îl aducă jertfă. Prin jertfirea animalului, Adam și Eva mărturiseau că le pare rău că au păcătuit. În felul acesta, ei Îi mulţumeau lui Dumnezeu pentru făgăduinţa venirii lui Isus. Jertfa aceasta avea să le amintească faptul că Isus urma să moară pentru păcatele lor. Adam și Eva s-au întristat foarte tare când au înţeles acest lucru. Când s-au făcut mari, Cain și Abel au învăţat cum să aducă animale ca jertfă și cum să se închine. Abel a crezut promisiunea lui Dumnezeu că Isus avea să moară pentru el și a vrut să Îi mulţumească lui Dumnezeu pentru acest Mântuitor. De aceea, a construit un altar și a adus jertfă un miel din turma lui. Dumnezeu a primit jertfa lui și a trimis foc din cer ca să o mistuie. Cain știa că trebuiau să Îi aducă jertfe lui Dumnezeu. Dar când a venit timpul să aducă o jertfă, s-a hotărât să facă altfel decât a cerut Dumnezeu. A făcut un altar, la fel ca și Abel. Dar, în loc să aducă un miel, a adus fructe. Dumnezeu nu a primit jertfa lui și nu a trimis foc din cer ca să o mistuie. Abel a încercat să-l convingă pe Cain să facă așa cum le-a spus Dumnezeu. Dar Cain era încăpăţânat. Era mânios fiindcă Dumnezeu nu primise jertfa lui. Era furios și pe Abel. S-a supărat atât 78

9 de tare, încât l-a omorât pe fratele lui. După aceasta, Dumnezeu a fost nevoit să îl alunge pe Cain de lângă familia lui. Ce bine ar fi fost dacă și el ar fi ascultat de Dumnezeu! Ce bine ar fi fost dacă și el ar fi fost un om împăciuitor! Nu te bucuri că nu mai trebuie să tăiem miei când venim să ne închinăm? Nu te bucuri că Isus a venit deja și a murit ca să te salveze? Roagă-te lui Dumnezeu așa: Doamne, îmi pare rău pentru păcatele mele. Accept sacrificiul lui Isus. Îţi mulţumesc pentru că L-ai dat jertfă pentru mine, ca să moară pentru păcatele mele. El va auzi rugăciunea ta. Te va primi în familia Sa. Te va ajuta să fii iubitor și bun tot timpul. Activităţi Sabat Cere-i unui membru al familiei să cronometreze în cât timp reușești să găsești în casă obiecte legate de istoria lui Cain și Abel. Ce ai găsit? Umflă un balon și nu îl lega. Apoi dă-i drumul. Ce se întâmplă? Iese tot aerul din balon. Caută în Biblie Proverbe 15,1. Ce legătură este între un răspuns blând și dezumflarea unui balon? Roagă-te să fii întotdeauna blând, împăciuitor. Duminică Desenează o oaie mare. Scrie pe ea textul de memorat. Tai-o în formă de piese de puzzle. Aranjează piesele la loc, până înveţi textul de memorat pe de rost. Cere-i unui adult să îţi povestească o situaţie în care s-a enervat. Întreabă-l cum a rezolvat problema. Ce poţi învăţa din experienţa lui? Roagă-te pentru ţările unde oamenii se luptă unii cu alţii. Luni Abel era păstor. Citește Geneza 4,2-4. Ce fel de miel a adus Abel? Cere-i unui membru al familiei să te ajute să cauţi în Biblie trei pasaje în care este vorba despre păstori. Găsește cinci lucruri noi despre oi. Spune-le și membrilor familiei ce ai aflat. Caută în casă lucruri făcute din lână de oaie. Arată-le familiei. Rugaţi-vă împreună ca să faceţi tot ce puteţi mai bine pentru Dumnezeu. Marţi Desenează un apus de soare. Citește Efeseni 4,26. Sub desen scrie de ce este important acest sfat. Prezintă desenul la altarul familial. Dacă într-o zi te-ai purtat urât cu cineva, cere-ţi iertare. Cântaţi împreună un cântec despre dragostea lui Dumnezeu. Rugaţi-vă ca familia voastră să fie liniștită și fericită întotdeauna. Miercuri La altarul familial, citiţi și discutaţi Matei 18, Alcătuiţi o listă cu principii de rezolvare a conflictelor. Cain era agricultor. Află ce cultivă agricultorii din zona în care locuiești. Dacă este posibil, plantează câteva seminţe în grădină sau într-un vas cu pământ. Pune apă și urmărește-le cum cresc. Cere-I lui Dumnezeu să te ierte pentru greșelile tale. Joi Citește împreună cu familia Geneza 4,5-8. Cum a încercat Dumnezeu să-l ajute pe Cain să fie un om blând și împăciuitor? De ce nu a acceptat Dumnezeu jertfa lui Cain? De ce este important să ascultăm de indicaţiile lui Dumnezeu? La altar, jucaţi jocul urmează-ţi liderul. Spune-le membrilor familiei de ce este important să Îl urmăm pe Dumnezeu. Cereţi-I să vă ajute să Îl urmaţi. Numără câte fructe și legume există în casa ta. Întreabă-i pe membrii familiei care sunt fructele și legumele lor preferate. Vineri La altar, interpretaţi pe roluri povestirea despre Cain și Abel, după Geneza 4,1-8. Discutaţi ce înseamnă să fii împăciuitor. Fiecare membru să propună o situaţie în care două persoane sunt în conflict. Căutaţi modul de rezolvare a conflictului. Spune-le membrilor familiei textul de memorat. Rugaţi-vă să fiţi oameni blânzi și împăciuitori. 79

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd L E C Ţ I A Ajutor pentru tata Anul B Trimestrul 1 Lecţia 2 SLUJIRE Isus este exemplul nostru de slujire. Referinţe Matei 13,55; Marcu 6,3; Hristos, Lumina lumii, pag. 72-74, în original. Text de memorat

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Slujir ea lui Samuel Anul A Trimestrul 3 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 7; Patriarhi și profeţi, capitolul 59, partea despre slujirea lui Samuel. Text

Mai mult

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd

ghid_Primara_4_2016_14 LECTII.pmd L E C Ţ I A N O U Ă Înapoi în viitor Referinţe Mica 5,2; Matei 2,1; Isaia 53; Marcu 15,22-39; Fapte 1,9-11; Hristos, Lumina lumii, pag. 231-242, 469, 470, 627, 628, 830, 831 Text de memorat Recunoașteţi...

Mai mult

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd

Primara_0_BW_23912_PBSG_C2_00.qxd Primara_8_BW_23912_PBSG_C2_08.qxd 15.12.2015 09:11 Page 36 cţ Le ia 8 O poruncă nouă Daniel 6:25-28; Profeţi şi regi, pp. 544, 545 i-ai făcut un loc special unde te rogi de obicei? Ţ Oamenii aleg diferite

Mai mult

Instr_prim_2_2017.pmd

Instr_prim_2_2017.pmd L E C Ţ I A D O I S P R E Z E C E Înoată, urcă-te pe Referinţe Apoc. 22,1-5.12-14; Tragedia veacurilor, pag. 675-678; Experienţe și viziuni, pag. 13-20 Text de memorat Și [îngerul] mi-a arătat un râu cu

Mai mult

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd

Ghid_Gradinita_3_2018.pmd L E C Ţ I A Anul A Trimestrul 3 Lecţia 2 Darul Anei pentru Dumnezeu SLUJIRE A sluji înseamnă a-i ajuta pe alţii. Referinţe 1 Samuel 1,20-28; 2,18-21; Patriarhi și profeţi, capitolul 55, ultima parte. Text

Mai mult

ghid_Primara_4_2018.pmd

ghid_Primara_4_2018.pmd L E C Ţ I A T R E I Fugar din nou Referinţe Geneza 30,25-43; 31; Patriarhi și profeţi, pag. 190-194 Text de memorat Orice faceţi, să faceţi din toată inima (Coloseni 3,23) Obiective pentru copii Să știe

Mai mult

ghid_Gradinita_2_2019.pmd

ghid_Gradinita_2_2019.pmd L E C Ţ I A Testul Anul B Trimestrul 2 Lecţia 5 ÎNCHINARE Suntem bucuroși să ne închinăm lui Dumnezeu. Referinţe Daniel, capitolul 1; Profeţi și regi, pag. 479-490, în original. Text de memorat Să lepede

Mai mult

Wise King Solomon Romanian CB

Wise King Solomon Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Înțeleptul Împărat Solomon Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Lazarus Adaptată după: Ruth Klassen Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

ghid_GR_1_2018.pmd

ghid_GR_1_2018.pmd L E C Ţ I A 3 februarie Anul A Trimestrul 1 Lecţia 5 Noe construiește o corabie ÎNCHINARE Îl lăudăm pe Dumnezeu și Îi mulţumim pentru iubirea Sa. Referinţe Geneza 6:5-18; Patriarhi și profeţi, pag. 90-97,

Mai mult

Instr_prim_3_2009.pmd

Instr_prim_3_2009.pmd L E C Ţ I A D O I Iosia îndreaptă Tematica lunii Biblia ne învaţă despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Referinţe 2 Regi 22; 2 Cronici 34; Profeţi și regi, pag. 384, 385, 392-406 Text de memorat Iosia...

Mai mult

Instr_prim_1_2007.pmd

Instr_prim_1_2007.pmd L E C Ţ I A N O U Ă Stânca și nisipul Referinţe Matei 7,12-29; Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 147-152, orig. Text de memorat Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund. (Psalmi 18,2) Obiective

Mai mult

Instr_prim_2_2015.pmd

Instr_prim_2_2015.pmd L E C Ţ I A D O I S P R E Z E C E Referinţe 1 Regi 19 Profeţi și regi, pag. 167-176, orig. Text de memorat Urechile tale vor auzi... glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el! (Isaia 30,21) Obiective

Mai mult

Daniel and the Lions Den Romanian CB

Daniel and the Lions Den Romanian CB Biblia pentru copii prezintă Daniel În Groapa Leilor Scrisă de: Edward Hughes Ilustraţii: Jonathan Hay Adaptată după: Mary-Anne S. Tradusă de: Ana Ionesi Produsă de: Bible for Children www.m1914.org BFC

Mai mult

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd

C2 25 aprilie Conversatii cu Dumnezeu vol 4.indd Neale Donald Walsch Conversatii, cu Dumnezeu Un dialog nou si, neasteptat, Volumul IV Trezirea speciei Traducere din limba engleză de Mihaela Ivănuș Editura For You București 1 Nu credeam că voi face asta

Mai mult

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2019_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2019 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2019 Pagina 1 din 9

Mai mult

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ

Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e Dumnezeule, spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ Viaäç Bucu,ie Dumne9eu Întâlnirea 1 Iubi,e spune-mi cine ești DESCOPERIREA LUI DUMNEZEU, CREATOR ȘI TATĂ 6 5 4 3 2 1 PREGĂTIREA ÎNTÂLNIRII Tema întâlnirii Dumnezeu vrea sǎ intre în relaţie cu oamenii.

Mai mult

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat

Studiul 6 - Poporul lui Dumnezeu, sigilat Studiul 6 pentru 9 februarie 2019 Cei 144.000 sigilaţi sunt prezentaţi în două ocazii paralele: Apocalipsa 7 şi 14:1-5. În prima ocazie, rămân în picioare înaintea iminentei veniri a Mielului. În a doua,

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

ghid_Primara_3_2017.pmd

ghid_Primara_3_2017.pmd L E C Ţ I A Ș A P T E Banchetul Esterei Tematica lunii Oamenii sunt atrași la Dumnezeu prin viaţa poporului Lui. Referinţe Estera 5; 6; Profeţi și regi, pag. 602 Text de memorat Recunoaște-L în toate căile

Mai mult

ghid_Gradinita_1_2019.pmd

ghid_Gradinita_1_2019.pmd Vine pe nori L E C Ţ I A Anul B Trimestrul 1 Lecţia 13 ÎNCHINARE Îl lăudăm pe Isus pentru ce a făcut pentru noi. Mesajul lecţiei Referinţe 1 Tesaloniceni 4,16.17; Apocalipsa 21,22; Isaia 65,17-25; Mărturii,

Mai mult

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex

1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sex 1. Învaţă-ţi copilul regula lui Aici nu se pune mâna. În medie, un copil din cinci devine victimă a violenţei sexuale, inclusiv victimă a abuzului sexual. Poţi contribui şi tu ca acest lucru să nu i se

Mai mult

Instr_prim_1_2008.pmd

Instr_prim_1_2008.pmd L E C Ţ I A O P T O casă frumoasă Referinţe 1 Împ. 5; 6; 7:13-51; Profeţi și regi, pag. 35, 36 Text de memorat Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne al oștirilor! (Psalmii 84:1) Obiective pentru

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

ghid_Primara_2_2019.pmd

ghid_Primara_2_2019.pmd L E C Ţ I A Z E C E Mâncare pentru Referinţe 1 Regi 17,7-24; Profeţi și regi, pag. 129-131, orig. Text de memorat Dumnezeul oricărui har... vă va da putere și vă va face neclintiţi (1 Petru 5,10). Obiective

Mai mult

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO

Communicate at your best - Manual - Cap 3 - RO 1. Principii de bază Ce trebuie să luăm în considerare atunci când comunicăm la birou? Comunicarea la birou nu este nici complicată, nici foarte simplă. Fiecare dintre noi are competențe de bază în interacțiunea

Mai mult

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2

EN_IV_2018_Limba_romana_Test_2 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2018 LIMBA ROMÂNĂ Test 2 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2018 Pagina 1 din 10

Mai mult

Interior manual religie III_2.indd

Interior manual religie III_2.indd MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Cristina Benga Aurora Ciachir Niculina Filat Mihaela Ghiţiu Ioana Niculae MANUAL PENTRU CLASA A III-A RELIGIE Cultul ortodox SEMESTRUL AL II-LEA Dumnezeu

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

Ghid_Gradinita_2_2018.pmd

Ghid_Gradinita_2_2018.pmd L E C Ţ I A 28 aprilie Mic dejun cu Isus Anul A Trimestrul 2 Lecţia 4 SLUJIRE A sluji înseamnă a le arăta altora că Isus îi iubește. Referinţe Ioan 21,1-14; Hristos, Lumina lumii, pag. 809-817, în original.

Mai mult

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori

Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Raport Anual 2017 Lucrarea are culori Adaptat timpului, dar ancorat pe stâncă CINE SUNTEM NOI?...cei care credem că fiecare copil și tânar este important și valoros în ochii Lui Dumnezeu... "Încredințează-ți

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevului...... Clasa a IV-a...

Mai mult

Instr_prim_4_2007.pmd

Instr_prim_4_2007.pmd L E C Ţ I A U N S P R E Z E C E Un dar pentru Referinţe Luca 2,1-7; Hristos, Lumina lumii, pag. 43-49 Text de memorat Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl...

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subi Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA INTERJUDEȚEANĂ Ediția a IX-a 5 mai 2018 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

Detectivii Apei Pierdute

Detectivii Apei Pierdute by ALIN ANCHIDIN O poveste adaptată De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo?, o poveste adaptată A fost odată ca niciodată, sau, mai corect spus, a fost, există şi va exista o bunicuţă care avea o nepoţică

Mai mult

3. Ferice de cel ce rabda ispita

3. Ferice de cel ce rabda ispita Studiul 3 pentru 18 octombrie 2014 «Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.» (Iacov 1:12) 1. Iacov 1:13-14.

Mai mult

Christian teacher - Vogel RO

Christian teacher - Vogel RO DASCĂLUL CREȘTIN O epistolă lizibilă a lui Hristos DASCĂLUL Care este influența unui dascăl? Are el/ea vreo influență? Cine așteaptă din partea lor să fie o influență? INFLUENȚATORI În top pe Twitter/Instagram

Mai mult

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1

DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 DEZBINARE Pastor Paul Hamilton 1 Dezbinare II Samuel 2 şi I Corinteni 12 Pastorul Paul Hamilton Introducere Eu sper că atunci cînd studiaţi Vechiul Testament, studiați mai mult decît doar istoria. Eu sper

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE SERGESCU DROBETA TURNU SEVERIN Revistă de creații literare ale elevilor clasei I A Prof. înv. primar: Ionica Dăgădiță Martie 2019 FLORI DE GÂND PENTRU MAMA Cu toată dragostea pentru

Mai mult

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po

(Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Po (Scenetă în versuri bazată pe povestirea,, În grădina lui Dumnezeu ) Personaje: Autor versuri: Adriana Ardeu Povestitor A Povestitor B Povestitor C Povestitor D Povestitor E Povestitor F Povestitor G Brad

Mai mult

SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE

SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE SĂ ÎMPLINIM PORUNCILE Să învăţăm pe copii CELE ZECE PORUNCI - Porunca a şasea - Să nu ucizi (Exodul 20:13) Şi asta înseamnă că nu mai am voie să pescuiesc? întrebă Jenică. Şi nici să merg la vânătoare

Mai mult

a

a CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER EDIŢIA 2011-2012 / ETAPA I LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASA a III-a Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 60

Mai mult

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul

Studiul 1 - Duhul Sfant si Cuvantul Studiul 1 pentru 7 ianuarie 2017 Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit

Mai mult

Drumul crucii

Drumul crucii Drumul crucii Drumul crucii La sfarsitul versetului 4 al aceluiasi capitol din Evanghelia dupa Ioan, Domnul Hristos spusese: "Nu v-am spus aceste lucruri de la inceput, pentru ca eram cu voi." Dar acum,

Mai mult

Stăruința

Stăruința Stăruința Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul a stărui. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod

Mai mult

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà

PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà PoloStart2 Istituto Comprensivo Marcello Candia Milano ESEMPI DI PROVE DI INGRESSO IN LINGUA MADRE a cura di Emanuela Crisà TEST DE LECTURE EN MOLDAVE 1. Citeşte atent istorioarele de mai jos si desenează-le

Mai mult

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini

1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini 1 - - Cu ce calatoresc spre vacanta, de vis Recunoaşte mijloacele de transport cu care călătoreşti în vacanţă. a) Scrie-le numele sub imagini. b) Rescrie denumirile în ordine alfabetică. c) Desparte în

Mai mult

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint Lecția 1, 6 Aprilie 2019 Toate își au vremea lor (Eclesiastul 3:1). Dumnezeu a creat timpul și ritmurile care dirijează viața pe Pământ (pentru plante, animale și pentru oameni). Aceste ritmuri sunt identice

Mai mult

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva

PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motiva PROIECT DIDACTIC Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Slatina CLASA: a VII -a A DATA: DISCIPLINA: Consiliere şi Orientare PROFESOR: IORDACHE VIOLETA Motivaţia :,,Relaţiile de orice fel sunt ca nisipul pe care-l

Mai mult

FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA

FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA FIŞE DE LUCRU TROCMAER SILVIA ELENA FIŞA 1 - Familia mea Spune din cine este formată familia din imagine! Încercuieşte membrul rătăcit al familiei! Colorează casa familiei! FIŞA 2 Eu şi obiectele mele

Mai mult

KGN BSG-T.qxd

KGN BSG-T.qxd A ctivităţile legate de textul de memorat, descrise aici, sunt recomandate pentru învăţare şi recapitulare. Ele au fost propuse pentru a fi folosite la Şcoala de Sabat. Folosiţi următoarele gesturi pentru

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

Adunare - SIBIU 19

Adunare - SIBIU 19 Adunare - SIBIU 19.08.2007, 11 00 Ewald Frank [Fr. Daniel: Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru această zi, este o zi de sărbătoare pentru noi. Este o zi pe care

Mai mult

ghid_Primara_2_2019.pmd

ghid_Primara_2_2019.pmd PRIMARA Ghid pentru instructori Primara B2 aprilie mai iunie 2019 Redactor Redactor-asistent Asistent editorial Coordonator al studiilor biblice Consilier redactor Director mondial Școala de Sabat Consilier

Mai mult

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei

Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Inima mea, sufletul meu: 11 negri mititei Până să dea gerul, au locuit, tot într-o odaie, la marginea mahalalei Obor, din Călărași. Ea are 36 de ani, el are 38. Și 11 copii. Asta ne amuză: Mă, voi sunteți

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Concurs MyKoolio Clasa 3 semestrul al II-lea 2016-2017 1 Citește textul. Selectează enunțurile adevărate. Text Lampa fermecată se afla în grădina palatului din peșteră. În grădina palatului se găseau pomi

Mai mult

Microsoft Word - Indrumari.docx

Microsoft Word - Indrumari.docx Îndrumări de Jeff Adams STUDIU BIBLIC DE UCENICIZARE Ediția în limba engleză: Directions By Jeff Adams Copyright @ 2006 Reality Living Published by Reality Living Publishing, Inc. 5460 Blue Ridge Cut-off

Mai mult

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf

EDC_HRE_VOL_2_ROM.pdf UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 CONFLICT Învățământ primar Regulile ajută la rezolvarea conflictelor 4.1. Totul este în regulă! Chiar așa? Ce probleme sau conflicte putem observa în clasa noastră? 4.2. Așa procedăm

Mai mult

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la:

PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Te așteptăm la: PENTRU TINE ȘI COPILUL TĂU Jocurile copilăriei 5 activități în aer liber Oferit de: Sezonul cald a sosit, iar noi am pregătit o listă de jocuri perfecte pentru a petrece timpul alături de cei dragi! Echipa

Mai mult

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu

1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelu 1 a Academia pentru vrăjitoare a doamnei Cackle veni şi vara. Nu c-ar fi contat prea mult pentru şcoala posomorâtă care era cocoţată în vârful muntelui, printre rotocoale de ceaţă şi pini. În prima dimineaţă

Mai mult

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează

15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 Botezul descoperă.conectează-te.experimentează 15 BOTEZUL DESCOPERĂ Botezul reprezintă cufundarea noastră completă în dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată prin moartea, îngroparea și

Mai mult

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd

Ghidul in materie de fete pentru baieti:Layout 1.qxd 30 de lucruri pe care nu le po}i afla de la prieteni {i p rin}i CORINT JUNIOR Salutare, Fetele au făcut întotdeauna parte din viaţa ta. Dar până acum, tu şi prietenii tăi v - aţi văzut de treburile voastre,

Mai mult

ep 10

ep 10 CUM SA GESTIONEZI EFICIENT CONFLICTELE DINTRE FRATI SI DINTRE COPII IN GENERAL TRANSCRIPT Adriana Astăzi vom vorbi despre familiile cu mai mulți copii, în mod special despre copiii din aceste familii.

Mai mult

CONSTIENT Marius Chirila

CONSTIENT Marius Chirila CONSTIENT Marius Chirila Stau cu mine si ma intreb ce as putea sa iti mai ofer in plus. Ai deja totul, esti deja totul. Nu exista limita la ce ai putea sa faci pentru ca nu exista limita la ceea ce esti.

Mai mult

Microsoft Word - New Document Microsoft Word

Microsoft Word - New Document Microsoft Word Casa Sindicatelor din Timişoara Sâmbătă - 15 decembrie 2007 1 Ewald Frank Vă salut pe toţi în scumpul Nume al lui Isus Hristos, Domnul nostru! Pentru mine această adunare este o surpriză, dar noi ne-am

Mai mult

I_juniori_1_2010.pmd

I_juniori_1_2010.pmd 2014 1 martie Studiul 9 Salvarea din păcat Text de memorat: Efeseni 2,8. Datorită bunătăţii Sale aţi fost mântuiţi, prin credinţa în Hristos. Și nici credinţa nu vine de la voi, ci este tot un dar de la

Mai mult

Microsoft Word - Pascale Evdochia_Sa nu uitam limba stramoseasca.docx

Microsoft Word - Pascale Evdochia_Sa nu uitam limba stramoseasca.docx Programa de opțional pentru grădiniță SĂ NU UITĂM LIMBA STRĂMOŞEASCĂ ARGUMENT Ruşii lipoveni, avându-şi originile în Rusia, fac parte din diaspora rusă europeană şi utilizează drept limbă de comunicare

Mai mult

4. Universul familiei 1. Enumeră membrii familiei tale. Scrie ocupația fiecărui membru al familiei. Mama... Tata... Fratele... Sora... Alcătuieşte enu

4. Universul familiei 1. Enumeră membrii familiei tale. Scrie ocupația fiecărui membru al familiei. Mama... Tata... Fratele... Sora... Alcătuieşte enu 4. Universul familiei 1. Enumeră membrii familiei tale. Scrie ocupația fiecărui membru al familiei. Mama... Tata... Fratele... Sora... Alcătuieşte enunţuri cu ajutorul cuvintelor: părinţi, familie, bunici.

Mai mult

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne -

Minunea in 365 de zile - Perceptele dlui Browne - Pentru Papi, primul meu profesor Un profesor are un impact asupra eternității; nu știe niciodată unde se termină influența lui. Henry Adams Preceptele sau maximele au mare însemnătate; dacă ai la îndemână

Mai mult

Collaboration

Collaboration Colaborarea Pentru îmbunătățirea învățării Colaborare? Zidind împreună Lucrând împreună Gândind împreună Crescând împreună Crescând Colaborare împreună Gândind Lucrând Zidind Relații Care este elementul

Mai mult

Studiul 7 - Drumul credintei

Studiul 7 - Drumul credintei Studiul 7 pentru 12 august 2017 Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-l caută. (Evrei 11:6)

Mai mult

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax , web: liceulastra.ro Chestionaru

LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax ,   web: liceulastra.ro Chestionaru LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITEŞTI Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro Chestionarul pentru părinţi (nivelurile profesional, liceal) Răspunsurile

Mai mult

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana

Prophetie 2016 [Lugau]_Romana Succesiunea evenimentelor profetice Lugau Ianuarie 2016 Pentru ce studiem prorocia? 1 Făgăduinţa binecuvântării Apocalipsa 1,3 2 Dumnezeu ne face cunoscut planurile Sale Deuteronom 30,1 4, Matei 24 şi

Mai mult

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr

STUDIUL noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate tr STUDIUL 6 1 3-9 noiembrie Metafore ale unității Sabat după-amiază Completează şi memorează: Căci, după cum este unul și are multe și după cum toate trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur, tot

Mai mult

Chestionar parinti

Chestionar parinti Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel

Mai mult

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti

Studiul 8 - Smerenia intelepciunii ceresti Studiul 8 pentru 22 noiembrie 2014 Iacov 3:13-4:10 CUM SĂ FII ÎNȚELEPT Iacov 3:13-14 DOUĂ TIPURI DE ÎNȚELEPCIUNE Iacov 3:15-18 ÎNȚELEPCIUNEA «PASIONALĂ» Iacov 4:1-4 CONFLICTELE ÎNȚELEPCIUNII: PASIONALĂ

Mai mult

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai

Cum creștem copii fericiți – Bianca Gai CUM CREȘTEM COPII FERICIȚI Ghid practic cu jocuri și activități simple Bianca Gai La ce ne ajută aceste jocuri? Beneficii pentru copii: creșterea încrederii în sine exprimarea emoțiilor în mod iubitor

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sărbătoarea Mărţişorului 1 Martie MĂRŢIŞORUL Mărțișorul este un mic obiect-talisman legat cu un șnur format din două fire împletite, unul roșu și altul alb. Purtătorul lui este protejat împotriva răului.

Mai mult

ghid_PrimiiPasi_2_2019.pmd

ghid_PrimiiPasi_2_2019.pmd PRIMII PAȘI Ghid pentru instructori Primii Pași B2 aprilie mai iunie 2019 Redactor: Patricia A. Habada Redactor asistent: Linda Schomburg Coordonator de curriculum: Patricia A. Habada Director mondial

Mai mult

Microsoft Word - proiect preambul.docx

Microsoft Word - proiect preambul.docx Proiect didactic Scoala: Gimnazială,,Geoge Călinescu,, Iași Profesor: Soroiu Crina Clasa: a II-a Disciplina: Limba și literatura română, Matematică, Cunoașterea mediului(interdisciplinară) Unitatea de

Mai mult

21550_03_PSQ_L00.qxd

21550_03_PSQ_L00.qxd Primara_3_2019_21550_03_PSQ_L00.qxd 3/27/2019 12:37 PM Page 1 Studii biblice pentru copii 2019 iulie august septembrie 1 Ghid de studii biblice pentru copiii de la Primară Anul B3, iulie august septembrie

Mai mult

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum

CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenum CONCURSUL JUDEȚEAN Izvor de gânduri și cuvinte PROBĂ SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Ediția I, 25 mai 2019 Clasa a IV-a Numele... Inițiala prenumelui tatălui... Prenumele... Școala de proveniență......

Mai mult

B1, Fișă - N-am nimic, dar..._c1.indd

B1, Fișă -  N-am nimic, dar..._c1.indd N-am nimic, dar.... Ghid de înțelegere pentru bărbați. Ce spun, de fapt, femeile? Lucrați în perechi! Potriviți cuvintele din coloana A cu semnificația lor din coloana B. A. Ce aud bărbații... c. Bine!.

Mai mult

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!

ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii! ZÂNA BUNĂ DIN CĂMARĂ TEMA 1. Citeşte cu atenţie textul următor! Anotimp de bucurii! (autor nespecificat) Ce e toamna, dragi copii? Anotimp de bucurii!... Mere-mbujorate, fine, Stau în coşurile pline! N-am

Mai mult

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î

Raionul MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Localitatea Instituţia de î Raionul MINISTERU EDUCAŢIEI, CUTURII ŞI CERCETĂRII A REPUBICII MODOVA AGENŢIA NAŢIONAĂ PENTRU CURRICUUM ŞI EVAUARE ocalitatea Instituţia de învăţământ Numele, prenumele elevului TESTU Nr. IMBA ŞI ITERATURA

Mai mult

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei

Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Este Depresia post-partum o problemă de sănătate?...statisticile spun că da pentru 1 din 9 femei Ce se întâmplă cu mine? Am născut şi am un copil, sunt fericită, dar în acelaşi timp mă simt tristă, neliniştită

Mai mult

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T

COLCAIE CORUPTIA IN DNA – Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, T COLCAIE CORUPTIA IN DNA Administratorul RCS RDS Ioan Bendei a fost inregistrat in timp ce rezolva cu niste telefoane pe ofiterul judiciar din DNA, Teodosia Iordachita. Bendei aranjeaza livrarea telefoanelor

Mai mult

SE-What to Ask and How to Listen

SE-What to Ask and How to Listen Elemente esențiale în vânzări: Cum să pui întrebările și cum să fii un bun ascultător Copyright 2012 by HRDQ Program de studiu individual Modulul 1: O perspectivă asupra ascultării Unde ne aflăm în procesul

Mai mult

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub

Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate sub Concursul interjudețean de Limba și literatura română SPLENDORILE COPILĂRIEI ETAPA JUDEȚEANĂ Ediția a X-a 23 februarie 2019 CLASA a III-a 1. Toate subiectele sunt obligatorii. 2. Se acordă 10 puncte din

Mai mult

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1

MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 MĂREȚIA NU ESTE SCOPUL Pastor Paul Hamilton 1 Măreția lui Dumnezeu.. Pastor Paul Hamilton Fapte 12: Vom studia ceva despre care cunoașteți câte un pic. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne ilumineze. Vreau să

Mai mult

brosura PF_iunie 2016_web

brosura PF_iunie 2016_web Fericirea înseamnă să te poţi bucura de lucrurile simple. La orice vârstă. Fără griji. BROȘURĂ PERSOANĂ FIZICĂ Economisiţi pentru viitorul dumneavoastră! economii Economisirea pentru perioada retragerii

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VIOLENŢA o formă de manifestare a agresivitaţii ce presupune utilizarea forţei pentru a manifesta superioritatea. Este o conduită agresivă acuta cu finalitate distructivă, sau transformativă. DISCUTAM

Mai mult

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În

STUDIUL februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El În STUDIUL 6 4-10 februarie Duhul Sfânt și trăirea unei vieți sfinte Sabat după-amiază, 4 februarie Completează și memorează: Dumnezeul păcii să vă El Însuşi pe deplin şi vostru, vostru şi vostru să fie păzite

Mai mult

Microsoft Word - TRECEREA PRAGULUI DE LA INVATAMANTUL PRIMAR LA GIMNAZIU

Microsoft Word - TRECEREA PRAGULUI DE LA INVATAMANTUL PRIMAR LA GIMNAZIU PROIECT EDUCAȚIONAL TRECEREA PRAGULUI DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR LA CEL GIMNAZIAL Profesor învățământ primar, Băcican Codruța Școala Gimnazială,,Virgil Iovănaș Șofronea, Arad DOMENIU: integrarea școlară,

Mai mult

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA

Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Mihaela Achim Dragoş Ioniță Florentina Nicula RELIGIE CULTUL ORTODOX Caietul elevului CLASA A IV-A SEMESTRUL AL II-LEA Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor Să înțelegem textul 1. Completează spațiile libere

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana

EN_IV_2014_Lb_romana_Test_2_pt_minoritate_ucraineana CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 2 Limba română pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba ucraineană Judeţul/sectorul...

Mai mult

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc

Microsoft Word - Dragostea lui Dumnezeu judecata.doc DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU JUDECATĂ Cuprins Cap.1 Originea Încercării Eva în Grădina Edenului Marea Controversă Un Înger cu o Solie Vitală Cel Mai Important Proces al Tuturor Timpurilor Cap.2 Biblia Despre

Mai mult

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic

1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aic 1: VREAU SA MA APUC DE TREABA CAT MAI REPEDE, VREAU SA SLABESC ACUM Trebuie sa te pregatesti psihic inainte de a te apuca de orice fel de dieta si aici sunt 3 pasi: 1. Motivatia, de ce vrei sa slabesti

Mai mult