Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la"

Transcriere

1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 8 noiembrie 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 EXPUNERE DE MOTIVE Subiect: Proiect de buget rectificativ nr. 4 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016: Actualizarea creditelor pentru a reflecta cele mai recente evoluții în ceea ce privește aspectele legate de migrație și securitate, reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament ca urmare a transferului global, prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), modificarea schemei de personal a agenției Frontex și actualizarea creditelor din venituri (resurse proprii) Poziția Consiliului din 8 noiembrie 2016 I. INTDUCERE La 30 septembrie 2016, Comisia a înaintat Consiliului proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 4/2016, solicitând modificări la rubricile cheltuielilor și veniturilor din bugetul pentru exercițiul financiar În ceea ce privește cheltuielile, se propun următoarele modificări: diminuarea creditelor de plată (c/p) cu ,3 milioane EUR în principal în cadrul subrubricii 1b și, într-o mai mică măsură, în cadrul rubricilor 2 și 3, ca urmare a întârzierilor înregistrate în punerea în aplicare a programelor din perioada ; diminuarea creditelor de angajament (c/a) cu -14,7 milioane EUR în cadrul rubricii 2 în urma celei mai recente evaluări a nevoilor; 13583/16 CL/rr 1

2 alocarea anticipată a cuantumului de 73,9 milioane EUR în c/a de la instrumentele financiare din cadrul MIE Energie la Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), cu o compensare corespunzătoare în 2018; majorarea c/a cu +250 milioane EUR și a c/p cu +10 milioane EUR în cadrul rubricii 3, în special pentru Instrumentul dedicat sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii, Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și Fondul pentru securitate internă (FSI). După ce a luat în considerare redistribuirea a 9,9 milioane EUR de la Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), având în vedere variațiile cursului de schimb EUR/GBP, Comisia propune ca restul c/a suplimentare din cadrul rubricii 3 să fie finanțate prin mobilizarea unui cuantum de 240,1 milioane EUR din marja pentru situații neprevăzute, care ar urma să fie compensat integral în cadrul aceluiași exercițiu financiar din marja din cadrul rubricii 5; concentrarea la începutul perioadei a 50 de posturi pentru agenți temporari din cele 130 de posturi solicitate pentru anul 2017 pentru Frontex, având în vedere mandatul revizuit al agenției. În ceea ce privește veniturile, modificările propuse în acest PBR se referă la revizuirea previziunilor privind resursele proprii tradiționale (și anume taxele vamale și cotizațiile pentru zahăr), taxa pe valoarea adăugată (TVA) și bazele de calcul ale venitului național brut (VNB), precum și la includerea în buget a corecțiilor relevante în favoarea Regatului Unit și a finanțării acestora, ceea ce afectează repartizarea contribuțiilor cu titlu de resurse proprii de la statele membre la bugetul UE. Impactul net al acestui PBR asupra rubricii cheltuielilor din bugetul pentru exercițiul financiar 2016 reprezintă o majorare cu + 225,4 milioane EUR a c/a și o diminuare cu ,3 milioane EUR a c/p, ceea ce determină o reducere cu același cuantum a contribuțiilor statelor membre pentru exercițiul financiar 2016 (excedent) /16 CL/rr 2

3 II. CONCLUZIE La 8 noiembrie 2016, Consiliul și-a adoptat poziția privind PBR nr. 6 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2016, astfel cum figurează în anexă /16 CL/rr 3

4 ANEXĂ VENITURI TOTALE 13583/16 CL/rr 4

5 A. INTDUCERE ȘI FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL 13583/16 CL/rr 5

6 FINANȚAREA BUGETULUI GENERAL Credite care urmează să fie acoperite în cursul exercițiului financiar 2016, în temeiul articolului 1 din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene CHELTUIELI Descriere Buget Buget Variație (%) 1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii ,31 2. Creștere economică durabilă: resurse naturale ,80 3. Securitate și cetățenie ,85 4. Europa globală ,80 5. Administrație ,38 6. Compensări p.m. p.m. Instrumente speciale ,04 Total cheltuieli ,31 VENITURI Descriere Buget Buget Variație (%) Venituri diverse (titlurile 4-9) ,92 Excedent disponibil din exercițiul financiar anterior (capitolul 3 0, articolul 3 0 0) ,96 Excedent de resurse proprii generat de rambursarea excedentului de la Fondul de garantare p.m. p.m. pentru acțiuni externe (capitolul 3 0, articolul 3 0 2) Sold de resurse proprii provenite din TVA și de resurse proprii bazate pe PIB/VNB pentru p.m exercițiile financiare anterioare (capitolele 3 1 și 3 2) Total venituri pentru titlurile ,46 Valoarea netă a taxelor vamale și a cotizațiilor pentru zahăr (capitolele 1 1 și 1 2) ,19 Resurse proprii provenite din TVA la rata uniformă (tabelele 1 și 2, capitolul 1 3) ,14 Rest de finanțat prin resursa complementară (resurse proprii bazate pe VNB, tabelul 3, capitolul 1 4) Credite care urmează să fie acoperite prin resursele proprii menționate la articolul 2 din Decizia 2007/436/CE, Euratom ,07 Total venituri , le din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2016 (JO L 48, , p. 1), la care se adaugă bugetele rectificative nr. 1-3/2016 și poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016. le din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2015 (JO L 69, , p. 1), la care se adaugă bugetele rectificative nr. 1-8/2015. Articolul 301 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede: Veniturile și cheltuielile bugetare trebuie să fie echilibrate. le din această coloană corespund cifrelor din bugetul 2016 (JO L 48, , p. 1), la care se adaugă bugetele rectificative nr. 1-3/2016 și poziția Consiliului privind PBR nr. 4/ /16 CL/rr 6

7 TABELUL 1 Calcularea reducerii bazelor de evaluare armonizate ale taxei pe valoarea adăugată (TVA) în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom 13583/16 CL/rr 7

8 13583/16 CL/rr 8

9 Stat membru 1 % din baza de 1 % din venitul Rata reducerii (%) 1 % din venitul 1 % din baza de State membre cu calcul a TVA național brut național brut calcul a TVA bază de calcul a neredusă înmulțit cu rata redusă 1 TVA redusă reducerii (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Croația Italia Cipru Cipru Letonia Lituania Luxemburg Luxemburg Ungaria Malta Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Total Baza care trebuie folosită nu depășește 50 % din VNB /16 CL/rr 9

10 TABELUL 2 Defalcarea resurselor proprii provenite din TVA în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 3) Stat membru 1 % din baza de calcul a Rata uniformă a resursei Resurse proprii TVA la TVA redusă proprii TVA (%) rata uniformă (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bulgaria , Republica Cehă , Danemarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spania , Franța , Croația , Italia , Cipru , Letonia , Lituania , Luxemburg , Ungaria , Malta , Țările de Jos , Austria , Polonia , Portugalia , România , Slovenia , Slovacia , Finlanda , Suedia , Regatul Unit , Total /16 CL/rr 10

11 TABELUL 3 Determinarea ratei uniforme și defalcarea resurselor bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 4) Stat membru 1 % din venitul Rata uniformă a resurselor Resurse proprii, baza național brut proprii, baza de calcul de calcul complementară complementară, la rata uniformă (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia , Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Total Calcularea ratei: ( ) / ( ) = 0, /16 CL/rr 11

12 TABELUL 4.1 Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2015, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 1 5) Descriere Coeficient 1 (%) Sumă 1. Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă 19, Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere 7, (1) (2) 11, Total cheltuieli alocate Cheltuieli legate de extindere Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) (5) Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) (6) 0, Avantajul Regatului Unit Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) (8) Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale Corecția în favoarea Regatului Unit = (9) (10) Procentaje rotunjite. 2 Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață, precum și acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secțiunea Garantare. 3 Avantajul Regatului Unit corespunde efectelor care decurg pentru Regatul Unit din trecerea la TVA redusă și introducerea resursei proprii bazate pe PNB/VNB. 4 Aceste câștiguri excepționale corespund câștigurilor nete ale Regatului Unit care rezultă din creșterea de la 10 % la 25 % la 1 ianuarie 2001 a procentajului de resurse proprii tradiționale reținut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiționale /16 CL/rr 12

13 TABELUL 4.2 Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2014, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 3 6) Descriere Coeficient 1 (%) Sumă 1. Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă 17, Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere 7, (1) (2) 10, Total cheltuieli alocate Cheltuieli legate de extindere Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) (5) Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) (6) 0, Avantajul Regatului Unit Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) (8) Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale Corecția în favoarea Regatului Unit 5 = (9) (10) Procentaje rotunjite. 2 Valoarea cheltuielilor legate de extindere corespunde cheltuielilor totale alocate în 13 state membre (care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004), cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață, precum și acea parte a cheltuielilor pentru dezvoltare rurală provenite din FEOGA, secțiunea Garantare. 3 Avantajul Regatului Unit corespunde efectelor care decurg pentru Regatul Unit din trecerea la TVA redusă și introducerea resursei proprii bazate pe PNB/VNB. 4 Aceste câștiguri excepționale corespund câștigurilor nete ale Regatului Unit care rezultă din creșterea de la 10 % la 25 % la 1 ianuarie 2001 a procentajului de resurse proprii tradiționale reținut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiționale. 5 Notă: Diferența de EUR dintre cuantumul provizoriu al corecției pentru 2014 în favoarea Regatului Unit ( EUR, astfel cum s-a calculat mai sus) și cuantumul înscris anterior în buget aferent corecției pentru 2014 în favoarea Regatului Unit ( EUR, înscrisă în BR 6/2015) este finanțată la capitolul 36 din PBR 4/ /16 CL/rr 13

14 TABELUL 4.3 Corectarea dezechilibrelor bugetare în cazul Regatului Unit pentru exercițiul 2012, în temeiul articolului 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom (capitolul 3 5) Descriere Coeficient 1 (%) Sumă 1. Partea Regatului Unit (în %) din baza neredusă de calcul a TVA indicativă 16, Partea Regatului Unit (în %) din totalul cheltuielilor alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere 7, (1) (2) 8, Total cheltuieli alocate Cheltuieli legate de extindere a. Cheltuieli de preaderare b. Cheltuieli legate de articolul 4 alineatul (1) litera (g) Total cheltuieli alocate, ținând seama de cheltuielile de extindere = (4) (5) Suma inițială a corecției în favoarea Regatului Unit = (3) (6) 0, Avantajul Regatului Unit Corecția de bază pentru Regatul Unit = (7) (8) Câștiguri excepționale provenite din resursele proprii tradiționale Corecția în favoarea Regatului Unit 5 = (9) (10) Procentaje rotunjite. 2 Cuantumul cheltuielilor legate de extindere corespunde: (i) plăților efectuate către cele 10 noi state membre (care au aderat la UE la ) în temeiul creditelor 2003, astfel cum au fost ajustate prin aplicarea deflatorului PIB al UE pentru anii , precum și plăților efectuate către Bulgaria și România în temeiul creditelor 2006, astfel cum au fost ajustate prin aplicarea deflatorului PIB al UE pentru anii (5a); și (ii) cheltuielilor totale alocate în aceste state membre, cu excepția plăților agricole directe și a cheltuielilor legate de piață, precum și părții cheltuielilor pentru dezvoltare rurală care provine din FEOGA, secțiunea Garantare (5b). Acest cuantum se deduce din totalul cheltuielilor alocate pentru ca acele cheltuieli care erau nediminuate înainte de extindere să rămână la fel și după aceasta. 3 Avantajul Regatului Unit corespunde efectelor care decurg pentru Regatul Unit din trecerea la TVA redusă și introducerea resursei proprii bazate pe PNB/VNB. 4 Aceste câștiguri excepționale corespund câștigurilor nete ale Regatului Unit care rezultă din creșterea de la 10 % la 25 % la 1 ianuarie 2001 a procentajului de resurse proprii tradiționale reținut de statele membre pentru acoperirea costurilor legate de colectarea resurselor proprii tradiționale. 5 Notă: Diferența de EUR dintre cuantumul definitiv al corecției pentru 2012 în favoarea Regatului Unit ( EUR, astfel cum s-a calculat mai sus) și cuantumul înscris anterior în buget aferent corecției pentru 2012 în favoarea Regatului Unit ( EUR, înscrisă în BR 6/2015) este finanțată la capitolul 35 din PBR 4/ /16 CL/rr 14

15 TABELUL 5.1 Calcularea finanțării corecției în favoarea Regatului Unit în valoare de EUR (capitolul 1 5) Stat membru Partea Părți fără Părți fără Trei pătrimi Coloana 4 Barem de Barem de procentuală în Regatul Unit Germania, din partea repartizată finanțare finanțare aplicat baza VNB Țările de Jos, Germaniei, a în corecției Austria, Țărilor de conformitat Suedia și Jos, a Austriei e cu Regatul Unit și a Suediei în coloana 3 coloana 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia 2,81 3,40 5,46 1,55 4, Bulgaria 0,29 0,36 0,57 0,16 0, Republica Cehă 1,04 1,25 2,02 0,57 1, Danemarca 1,85 2,24 3,60 1,02 3, Germania 21,18 25,59 0,00-19,19 0,00 6, Estonia 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanda 1,19 1,43 2,31 0,65 2, Grecia 1,18 1,43 2,29 0,65 2, Spania 7,48 9,04 14,54 4,12 13, Franța 15,13 18,29 29,41 8,34 26, Croația 0,30 0,36 0,58 0,16 0, Italia 11,17 13,49 21,70 6,15 19, Cipru 0,12 0,14 0,23 0,07 0, Letonia 0,17 0,21 0,33 0,09 0, Lituania 0,26 0,31 0,50 0,14 0, Luxemburg 0,24 0,29 0,46 0,13 0, Ungaria 0,72 0,87 1,39 0,39 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Țările de Jos 4,69 5,67 0,00-4,25 0,00 1, Austria 2,24 2,71 0,00-2,03 0,00 0, Polonia 2,85 3,44 5,54 1,57 5, Portugalia 1,21 1,46 2,35 0,67 2, România 1,10 1,33 2,14 0,61 1, Slovenia 0,26 0,32 0,51 0,14 0, Slovacia 0,52 0,63 1,01 0,29 0, Finlanda 1,38 1,67 2,68 0,76 2, Suedia 3,19 3,86 0,00-2,89 0,00 0, Regatul Unit 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Total 100,00 100,00 100,00-28,36 28,36 100, Calculele se efectuează cu 15 zecimale /16 CL/rr 15

16 TABELUL 5.2 Actualizare intermediară a finanțării corecției pentru 2014 în favoarea Regatului Unit (capitolul 36) Stat membru Sumă (1) Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Total /16 CL/rr 16

17 TABELUL 5.3 Finanțarea corecției definitive pentru 2012 în favoarea Regatului Unit (capitolul 35) Stat membru Sumă (1) Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Total /16 CL/rr 17

18 TABELUL 6 Situație recapitulativă a finanțării 1 bugetului general pe tipuri de resurse proprii și pe fiecare stat membru Stat membru Resurse proprii tradiționale (RPT) Resurse proprii bazate pe TVA și pe VNB, inclusiv ajustările Total resurse Cotizații nete pentru zahăr (75 %) Taxe vamale nete (75 %) Total net resurse proprii tradiționale (75 %) Costuri de colectare (25 % din valoarea brută a RPT) p.m. Resursa proprie bazată pe TVA Resursa proprie bazată pe VNB Corecția în favoarea Regatului Unit Total contribuții naționale Ponderea în totalul contribuțiilor naționale ( %) (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) = (3) + (8) Belgia , Bulgaria , Republica , Cehă Danemarca , Germania , Estonia , Irlanda , Grecia , Spania , Franța , Croația , Italia , Cipru , Letonia , Lituania , Luxemburg , Ungaria , Malta , Țările de Jos , Austria , Polonia , Portugalia , România , Slovenia , Slovacia , Finlanda , Suedia , Regatul Unit , proprii 2 Total , p.m. (resurse proprii + alte venituri = total venituri = total cheltuieli); ( = = ). 2 Total resurse proprii ca procent din VNB: ( ) / ( ) = 0,91 %; plafonul resurselor proprii ca procent din VNB: 1,23 % /16 CL/rr 18

19 B. SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR PE LINII BUGETARE 13583/16 CL/rr 19

20 VENITURI Titlul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 RESURSE PPRII EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI VENITURI PVENITE DE LA PERSOANE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR UNIUNII ȘI ÎN CADRUL ALTOR ORGANISME ALE ACESTEIA VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI AL PGRAMELOR UNIUNII PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI OPERAȚIUNI DE ÎMPRUMUT ȘI DE CREDIT VENITURI DIVERSE Total TITLUL 1 RESURSE PPRII Titlul Capitolul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 1 COTIZAȚII ȘI ALTE TAXE PREVĂZUTE ÎN CADRUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR ÎN SECTORUL ZAHĂRULUI [ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM] TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (a) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM RESURSE PPRII CARE PVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (b) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM RESURSE PPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI p.m. p.m. Titlul 1 Total /16 CL/rr 20

21 CAPITOLUL 1 2 TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 2 TAXE VAMALE ȘI ALTE TAXE LA CARE FACE TRIMITERE ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (a) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Capitolul 1 2 Total Articolul Taxe vamale și alte taxe la care face trimitere articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Comentarii Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă Alocarea taxelor vamale, în calitate de resurse proprii, pentru finanțarea cheltuielilor comune este urmarea firească a liberei circulații a mărfurilor în cadrul Uniunii. Acest articol poate cuprinde cotizații, prime, sume suplimentare sau compensatorii, sume sau elemente suplimentare, taxe din Tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de instituțiile Uniunii Europene în ceea ce privește comerțul cu țările terțe, precum și taxe vamale pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în prezent expirat. le sunt exprimate în valoarea netă (fără costurile de colectare) /16 CL/rr 21

22 Temei juridic Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (a). Stat membru Buget 2016 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2016 Sumă nouă Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Articolul Total /16 CL/rr 22

23 CAPITOLUL 1 3 RESURSE PPRII CARE PVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (B) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 3 RESURSE PPRII CARE PVIN DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN BAZA ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (b) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Capitolul 1 3 Total Articolul Resurse proprii care provin din taxa pe valoare adăugată în baza articolului 2 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Comentarii Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă Rata uniformă valabilă pentru toate statele membre aplicată bazelor de calcul armonizate de evaluare a TVA, determinate conform normelor Uniunii, este fixată la 0,30 %. Baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depășește 50 % din VNB al fiecărui stat membru /16 CL/rr 23

24 Temei juridic Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (b) și articolul 2 alineatul (4). Stat membru Buget 2016 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2016 Sumă nouă Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Articolul Total /16 CL/rr 24

25 CAPITOLUL 1 4 RESURSE PPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (C) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 4 RESURSE PPRII BAZATE PE VENITUL NAȚIONAL BRUT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 2 ALINEATUL (1) LITERA (c) DIN DECIZIA 2007/436/CE, EURATOM Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Capitolul 1 4 Total Articolul Resurse proprii bazate pe venitul național brut în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Comentarii Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă Resursa bazată pe VNB este o resursă complementară, care pune la dispoziție veniturile necesare pentru a acoperi cheltuielile care depășesc suma percepută prin resursele proprii tradiționale, prin plățile bazate pe TVA și prin alte venituri într-un anumit exercițiu. În mod implicit, resursa bazată pe VNB asigură întotdeauna echilibrarea ex ante a bugetului general al Uniunii. Rata VNB se stabilește în funcție de veniturile suplimentare necesare pentru finanțarea cheltuielilor înscrise în buget care nu sunt acoperite de alte resurse (plăți bazate pe TVA, resurse proprii tradiționale și alte venituri). Se aplică astfel o rată VNB-ului fiecărui stat membru. Rata care se aplică venitului național brut al statelor membre pentru acest exercițiu financiar este de 0,6514 %. Temei juridic Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolul 2 alineatul (1) litera (c) /16 CL/rr 25

26 Stat membru Buget 2016 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2016 Sumă nouă Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Articolul Total /16 CL/rr 26

27 CAPITOLUL 1 5 CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 5 CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom 0 0 Capitolul 1 5 Total 0 0 Articolul Corectarea dezechilibrelor bugetare în favoarea Regatului Unit, în conformitate cu articolele 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom Comentarii Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 0 0 Mecanismul de corectare a dezechilibrului bugetar în favoarea Regatului Unit (corecția în favoarea Regatului Unit) a fost instituit de Consiliul European de la Fontainebleau în iunie 1984 și de decizia aferentă privind resursele proprii din Scopul mecanismului este reducerea dezechilibrului bugetar al Regatului Unit printr-o reducere a plăților sale către Uniune /16 CL/rr 27

28 Temei juridic Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolele 4 și 5. Stat membru Buget 2016 Proiect de buget rectificativ nr. 4/2016 Sumă nouă Belgia Bulgaria Republica Cehă Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Franța Croația Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta Țările de Jos Austria Polonia Portugalia România Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit Articolul Total /16 CL/rr 28

29 CAPITOLUL 1 6 REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 1 6 REDUCEREA BRUTĂ A CONTRIBUȚIEI ANUALE BAZATE PE VNB ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR DE JOS ȘI A SUEDIEI Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom p.m. p.m. Capitolul 1 6 Total p.m. p.m. Articolul Reducerea brută a contribuției anuale bazate pe VNB în favoarea Țărilor de Jos și a Suediei, în temeiul articolului 2 alineatul (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă p.m. p.m. Comentarii Acest articol este destinat înregistrării reducerilor brute ale contribuțiilor anuale bazate pe VNB ale anumitor state membre în conformitate cu Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului /16 CL/rr 29

30 Temei juridic Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, , p. 1), în special articolul 10 alineatul (9). Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolul 2 alineatul (5). Stat membru Buget 2016 Buget 2015 Execuție 2014 Belgia p.m. p.m. 0, Bulgaria p.m. p.m. 0, Republica Cehă p.m. p.m. 0, Danemarca p.m. p.m. 0, Germania p.m. p.m. 0, Estonia p.m. p.m. 0, Irlanda p.m. p.m. 0, Grecia p.m. p.m. 0, Spania p.m. p.m. 0, Franța p.m. p.m. 0, Croația p.m. p.m. 0, Italia p.m. p.m. 0, Cipru p.m. p.m. 0, Letonia p.m. p.m. 0, Lituania p.m. p.m. 0, Luxemburg p.m. p.m. 0, Ungaria p.m. p.m. 0, Malta p.m. p.m. 0, Țările de Jos p.m. p.m. 0, Austria p.m. p.m. 0, Polonia p.m. p.m. 0, Portugalia p.m. p.m. 0, România p.m. p.m. 0, Slovenia p.m. p.m. 0, Slovacia p.m. p.m. 0, Finlanda p.m. p.m. 0, Suedia p.m. p.m. 0, Regatul Unit p.m. p.m. 0, Articolul Total p.m. p.m. 0, 13583/16 CL/rr 30

31 TITLUL 3 EXCEDENTE, SOLDURI ȘI AJUSTĂRI Titlul Capitolul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 3 0 EXCEDENT PVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000 p.m. p.m. 3 2 SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE VENITUL/PDUSUL NAȚIONAL BRUT PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (6), (7) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000 p.m. p.m. 3 4 AJUSTARE PENTRU URMĂRILE NEPARTICIPĂRII ANUMITOR STATE MEMBRE LA ANUMITE POLITICI ÎN DOMENIUL LIBERTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI JUSTIȚIEI p.m. p.m. 3 5 REZULTATUL CALCULULUI DEFINITIV AL FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT p.m REZULTATUL ACTUALIZĂRILOR INTERMEDIARE ALE CALCULULUI FINANȚĂRII CORECTĂRII DEZECHILIBRELOR BUGETARE ÎN FAVOAREA REGATULUI UNIT p.m. 0 Titlul 3 Total CAPITOLUL 3 0 EXCEDENT PVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 3 0 EXCEDENT PVENIT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR PRECEDENT Excedent provenit din exercițiul financiar precedent Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe p.m. p.m. Capitolul 3 0 Total Articolul Excedent provenit din exercițiul financiar precedent Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă /16 CL/rr 31

32 Comentarii În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, soldul fiecărui exercițiu financiar se înscrie în bugetul exercițiului următor ca venit, în cazul unui excedent, sau cheltuială, în cazul unui deficit. Estimările relevante ale acestor venituri sau cheltuieli se înregistrează în buget în cursul procedurii bugetare și, dacă este cazul, printr-o scrisoare rectificativă prezentată în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul financiar. Acestea se stabilesc în conformitate cu principiile menționate la articolul 15 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000. După închiderea conturilor pentru fiecare exercițiu financiar, orice diferență față de estimările făcute se înregistrează în bugetul exercițiului financiar următor prin intermediul unui buget rectificativ, care trebuie prezentat de Comisie în termen de 15 zile de la prezentarea conturilor provizorii. Un deficit se înscrie la articolul din situația cheltuielilor din secțiunea III Comisia. Temei juridic Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunității Europene (JO L 130, , p. 1). Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17), în special articolul 7. Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, , p. 1), în special articolul 18.Articolul Excedent de resurse proprii provenit din restituirea excedentului din Fondul de garantare pentru acțiuni externe Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă p.m. p.m /16 CL/rr 32

33 Comentarii În conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009, acest articol este destinat să cuprindă eventualul excedent din Fondul de garantare pentru acțiuni externe, odată ce se depășește suma țintă. Temei juridic Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, , p. 17). Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (JO L 145, , p. 10). Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, , p. 1), în special articolul 7 alineatul (2). CAPITOLUL 3 1 SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/2000 Titlul Capitolul Articolul Postul Rubrică Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă 3 1 SOLDURI ȘI AJUSTĂRI ALE SOLDURILOR BAZATE PE TVA PENTRU EXERCIȚIILE FINANCIARE PRECEDENTE CA URMARE A APLICĂRII ARTICOLULUI 10 ALINEATELE (4), (5) ȘI (8) DIN REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1150/ Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare p.m. p.m. Articolul Total parţial p.m. p.m. Capitolul 3 1 Total p.m. p.m /16 CL/rr 33

34 Articolul Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare Postul Aplicarea articolului 10 alineatele (4), (5) și (8) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 pentru exercițiul financiar 1995 și exercițiile financiare ulterioare Buget 2016 Poziția Consiliului privind PBR nr. 4/2016 Sumă nouă p.m. p.m. Comentarii În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89, statele membre transmit Comisiei, înainte de 31 iulie, o situație a sumei totale a bazei resurselor TVA pentru anul calendaristic anterior. Fiecare stat membru este debitat cu o sumă calculată pe baza situației respective, conform normelor Uniunii, și este creditat cu cele 12 plăți efectuate în mod real în cursul exercițiului financiar precedent. Comisia stabilește soldul și îl comunică fiecărui stat membru în timp util pentru ca statul membru să îl poată înregistra în contul Comisiei prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 în prima zi lucrătoare din luna decembrie a aceluiași an. Orice corecție adusă situațiilor menționate anterior în urma controalelor efectuate de Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 și/sau orice modificare a VNB-ului aferent exercițiilor financiare anterioare care are un efect asupra reducerii bazei TVA va duce la ajustarea soldurilor TVA /16 CL/rr 34

35 Temei juridic Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, , p. 9). Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 130, , p. 1), în special articolul 10 alineatele (4), (5) și (8). Stat membru Buget 2016 Buget 2015 Execuție 2014 Belgia p.m ,36 Bulgaria p.m ,42 Republica Cehă p.m ,30 Danemarca p.m ,05 Germania p.m ,04 Estonia p.m ,02 Irlanda p.m ,87 Grecia p.m ,30 Spania p.m ,20 Franța p.m ,10 Croația p.m ,91 Italia p.m ,33 Cipru p.m , Letonia p.m ,26 Lituania p.m ,82 Luxemburg p.m ,23 Ungaria p.m ,21 Malta p.m , Țările de Jos p.m ,48 Austria p.m ,20 Polonia p.m ,01 Portugalia p.m ,10 România p.m ,32 Slovenia p.m , Slovacia p.m ,11 Finlanda p.m ,90 Suedia p.m ,63 Regatul Unit p.m , Postul Total p.m , /16 CL/rr 35

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi

CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comi CEL DE AL 4-LEA RAPORT AL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STAREA UNIUNII ENERGETICE Conform Comunicatului Comisiei Europene din data de 9 aprilie 2019, Comisia Europeană și-a îndeplinit pe deplin angajamentele

Mai mult

Microsoft Word - decizia docx

Microsoft Word - decizia docx 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro DECIZIE nr. 2 din 4 decembrie 2018 privind modificarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun [2018/1988] având în vedere Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de as

31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de as 31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul

Mai mult

st00TSCG26.ro12

st00TSCG26.ro12 Obiectul: TRATATUL PRIVIND STABILITATEA, COORDONAREA ŞI GUVERNANŢA ÎN CADRUL UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE TRATATUL PRIVIND STABILITATEA, COORDONAREA ŞI GUVERNANŢA ÎN CADRUL UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE

Mai mult

Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in

Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in Lectia de economie. Derapaje fiscal bugetare majore in Uniunea Europeana. 12 tari in Procedura de Deviere semnificativa. Jumatate nu indeplinesc regulile fiscalbugetare Cristian Socol, Sistemul de reguli

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

Mai mult

COM(2019)113/F1 - RO

COM(2019)113/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.2.2019 COM(2019) 113 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modi

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modi COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.7.2015 COM(2015) 365 final 2015/0160 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 4.7.2016 A8-0224/11 11 Punctul 15 15. subliniază că, drept răspuns la această problemă presantă, în 2014 noua Comisie a propus un plan de investiții pentru Europa și înființarea FEIS, cu scopul de a mobiliza

Mai mult

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac

Cuprins Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac Abrevieri XIII Cuvânt-înainte XV Capitolul I. Sistemul achiziţiilor publice: concepte definitorii, evoluţie, instituţii implicate, căi de atac 1 1. Aspecte preliminare 1 2. Sediul normativ al materiei

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul Proiectul

Mai mult

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure

Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu I. Contul cure Anexa 2 la Conditiile Generale de Afaceri Lista de dobanzi, taxe si comisioane pentru persoane fizice In vigoare incepand cu 15.07.2019 I. Contul curent standard A. SERVICII DE CONT CURENT CONTURI CURENTE

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Expunere de motive Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului

Mai mult

Tratatele Uniunii Europene

Tratatele Uniunii Europene Tratatele Uniunii Europene Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României UNIUNEA EUROPEANĂ [Legislaţie] Tratatele Uniunii Europene / ed. îngrijită de Gabriela Florescu. - Bucureşti : Rosetti International,

Mai mult

SCHENGEN Poarta ta către libera circulație în Europa Consiliul Uniunii Europene

SCHENGEN Poarta ta către libera circulație în Europa Consiliul Uniunii Europene SCHENGEN Poarta ta către libera circulație în Europa Consiliul Uniunii Europene Aviz Această publicație este realizată de Secretariatul General al Consiliului și are exclusiv un scop informativ. Ea nu

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Creditarea companiilor evoluţii şi provocări Cristian Sporis, Vicepreşedinte Raiffeisen Bank Iulie 19 1 Reducere amplă a intermedierii financiare bancare în ţările membre UE 3 4 18 Soldul creditelor acordate

Mai mult

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI!

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Valorifică pentru viitor ORICE perioadă lucrată ORIUNDE în SEE! INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Reglementări Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: DECIZIE DE PUNERE ÎN

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea în

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea în Ordonanţă de urgenţă 33 2018-05-03 Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea

Mai mult

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Aspecte fiscale legate de activitatea de creditare a bancilor Iulie 2019 Agenda 1. Tratamentul fiscal general privind creditele acordate 2. Creditele neperformante 3. Taxa pe activele financiare 4. Înstrăinarea

Mai mult

Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI

Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI Guvernul României Analiza Raportului Comisiei Europene Semestrul European 2018 Recomandările Specifice de Țară - MAI 2018 - ASPECTE POZITIVE ASPECTE POZITIVE România nu se confruntă cu riscuri de sutenabilitate

Mai mult

Hotarirea 780/ forma sintetica pentru data

Hotarirea 780/ forma sintetica pentru data HOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (la data 03-oct-2014 actul a fost in legatura cu Hotarirea 811/2014 )

Mai mult

COM(2019)541/F1 - RO

COM(2019)541/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 541 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU Raport către Consiliu în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 referitor

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind aprobarea contribuției financiare anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor

Mai mult

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1 Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2017 Shire Pharmaceuticals (inclusiv Baxalta US Inc.) 1 Secțiunea 1: Abordarea privind raportarea datelor din 2017 Pe 3 iunie 2016, Shire a achiziționat

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism în anul 2018 - Aprilie 2019-1 Cuprins Pag. Turismul organizat de agenţiile de turism în anul 2018... 5 1

Mai mult

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢI

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 15 mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Dosar interinstituţional: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 NOTĂ DE ÎNSOŢIRE Sursă: Secretar General al Comisiei Europene semnat

Mai mult

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc

Microsoft Word - procedura mobilitati.doc Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr.1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comisiei Generale

Mai mult

Microsoft Word - Expunere de motive.doc

Microsoft Word - Expunere de motive.doc Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Mai mult

Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated

Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated Vă rugăm să selectați limba English STUDIU DE CONFORMITATE PENTRU SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2017 Bine ați venit pe site-ul sondajului online Dedicated. Metodologia bazată pe rețeaua web garantează confidențialitatea

Mai mult

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale

EUIPO NOTES-RO Mod /2016 Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale Note privind formularul de cerere pentru o declaraţie de anulare a unei mărci a Uniunii Europene 1. Observaţii generale 1.1 Utilizarea formularului Formularul se poate obţine gratuit de la EUIPO şi poate

Mai mult

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom

ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui Rom ROMÂNIA BIROUL ELECTORAL CENTRAL Afganistan Africa de Sud Albania Algeria Arabia Saudita Argentina Ţara A TOTAL STRĂINĂTATE Alegerea Preşedintelui României Voturi valabil exprimate 156 66 64 169 16 noiembrie

Mai mult

PR_Dec_JointUndertakings

PR_Dec_JointUndertakings Parlamentul European 204-209 Document de ședință A8-03/206 8.4.206 RAPORT privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 204 (205/2202(DEC))

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

32006D0770

32006D0770 32006D0770 Jurnalul Oficial L 312, 11/11/2006 p. 0059-0065 Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2006 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile

Mai mult

TA

TA 11.1.2019 A8-0413/ 001-021 AMENDAMENTE 001-021 depuse de Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raport Rebecca Harms A8-0413/2018 Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei

Mai mult

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu

CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structu CUPRINS CHELTUIELILE TURISTICE ALE NEREZIDENŢILOR, ÎN ANUL 2018 5 A. Tabele referitoare la cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistică colective 1. Numărul nerezidenţilor,

Mai mult

Academy of European Law PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE ÎN PRACTICĂ CREANŢELE AVÂND CA OBIECT PLATA UNEI SUME DE BANI ŞI E-JU

Academy of European Law PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE ÎN PRACTICĂ CREANŢELE AVÂND CA OBIECT PLATA UNEI SUME DE BANI ŞI E-JU Academy of European Law PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR TRANSFRONTALIERE ÎN PRACTICĂ CREANŢELE AVÂND CA OBIECT PLATA UNEI SUME DE BANI ŞI E-JUSTIŢIE LA NIVEL EUROPEAN 14-15 noiembrie 2013, Bucureşti

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul 62 19 februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORDURI INTERNAŢIONALE Decizia (UE) 2019/274 a Consiliului

Mai mult

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc

Microsoft Word - anunt prealabil selectie 2018.doc INFORMAŢII PRIVIND CONCURSURILE DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+ (KA103) IN TARILE PROGRAMULUI ERASMUS+ In perioada urmãtoare va trebui sa fiti foarte atenti la continututul anunturilor privind sesiunile

Mai mult

COM(2009)225/F1 - RO

COM(2009)225/F1 - RO RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 15.5.2009 COM(2009) 225 final RAPORT AL COMISIEI de analizare a sancțiunilor prevăzute în legislația statelor membre pentru încălcările grave ale normelor

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 463 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Al optulea raport intermediar pri

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 463 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Al optulea raport intermediar pri COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 26.6.2013 COM(2013) 463 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Al optulea raport intermediar privind coeziunea economică, socială și teritorială Dimensiunea

Mai mult

PROIECT

PROIECT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Art.1. - Prezenta

Mai mult

Microsoft Word - pag3.doc

Microsoft Word - pag3.doc ISSN-L: 2066-625x ISSN: 2065-8443 ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor în perioada 1.I 30.IX.2012 - Decembrie 2012 - CUPRINS Pag. CHELTUIELILE TURISTICE ALE

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc

Microsoft Word - comunicat_ nr 126 turism_aprilie_2014.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 126 din 2 iunie Embargo ora 10.00

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul C 417/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

PR_BUD_DABapp

PR_BUD_DABapp Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0212/2016 20.6.2016 RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul

Mai mult

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI COMITETUL EXECUTIV HOTĂRÂREA nr. din 2019 Cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei În temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11

Mai mult

PDFP17I32N31U.0.doc

PDFP17I32N31U.0.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 18.4.2011 COM(2011) 225 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN Raport de evaluare referitor la Directiva privind păstrarea datelor (Directiva

Mai mult

NF OG

NF OG OrdonanŃă 20 2012-08-23 Guvernul României privind instalańiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii Monitorul Oficial al României nr 623 din 2012-08-30 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Microsoft Word - 663E5DA5.doc

Microsoft Word - 663E5DA5.doc Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

eb76_3_parlemeter_report_ro

eb76_3_parlemeter_report_ro Eurobarometru 76.3 Parlametru Realizat de TNS Opinion & Social la cererea Parlamentului European Sondaj coordonat de Direcţia Generală Comunicare CUPRINS INTRODUCERE...3 REZUMAT...5 I. INFORMAŢII PRIVIND

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom PARLAMENTUL EUPEAN 2009-2014 Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 21.6.2012 2011/0365(COD) ***I PIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

TA

TA 24.11.2017 A8-0255/ 001-001 AMENDAMENT 001-001 depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Peter Simon Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 A8-0255/2017

Mai mult

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor trans

Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 5 decembrie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor trans 1.2.2019 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 39/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMITETUL EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC din

Mai mult

untitled

untitled 2001L0080 RO 25.06.2009 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 2001/80/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

TA

TA 3.7.2015 A8-0127/ 001-023 AMENDAMENTE 001-023 depuse de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Raport Elisabeth Morin-Chartier Navigatorii A8-0127/2015 (COM(2013)0798 C7-0409/2013 2013/0390(COD))

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Marian-Jean Marinescu deputat european marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu EUROBAROMETRU PE IUNIE 2013 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election3/eb79.5_ep_eurobarometer_parlemeter_ro_(ro).pdf

Mai mult

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1

Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Codul EFPIA privind prezentarea de informații Informări 2018 Shire Pharmaceuticals 1 Secțiunea 1: Abordarea privind raportarea datelor din 2018 Pe 3 iunie 2016, Shire a achiziționat Baxalta. În conformitate

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Având în vedere:

Mai mult

Microsoft Word - Informatii pasare-subperioada

Microsoft Word - Informatii pasare-subperioada INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONTINGENTELE TARIFARE DE IMPORT ÎN SECTORUL CĂRNII DE PASĂRE, OUĂ ŞI OVALBUMINĂ DESCHISE PENTRU SUBPERIOADA CONTINGENTARĂ 01 ianuarie 31 martie 2012 în conformitate cu Regulamentul

Mai mult

Microsoft Word - Ciucean_UVVGA

Microsoft Word - Ciucean_UVVGA Impactul serviciilor asupra creșterii economice în țările UE Ciucean Tania Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea Științe Economice, Informatică și Inginerie Rezumat: Lucrarea pune în evidență

Mai mult

Avizul cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pe

Avizul cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pe RO AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 10 mai 2019 cu privire la taxa pe activele financiare ale băncilor și cu privire la indicele de referință al ratei dobânzii pentru contractele de credit pentru consumatori

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 JAI 385 EMPL 245 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul

Mai mult

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline L 12/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.1.2012 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 29/2012 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text

Mai mult

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I:

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I: Aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de R E G U L A M E N T privind derularea MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI din cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ 2019 2020 Proiecte de mobilitate în domeniul universitar cu

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 318.18.69, e-mail biroupresa@insse.ro Embargo ora 10.00 Nr. 243 din 8 octombrie 2014 Produsul intern brut în anul 2012 - date definitive Produsul

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019: PIB estimat de 1.022 miliarde lei, crestere economica de 5,5% Banii alocati pe ministere si institutii ale statului Bugetul de stat se stabileste

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚIL Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 9 octombrie 2018 (OR. en) 12902/1/18 REV 1 OJ CRP2 34 COMIX 543 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a 27.12.2018 L 329/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/2057 A CONSILIULUI din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește

Mai mult

untitled

untitled COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3519 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 2.6.2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari

Mai mult

ECFIN EN-REV-00

ECFIN EN-REV-00 RO RO RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 6.12.2010 COM(2010) 709 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE DE ACORDARE ȘI LUARE DE ÎMPRUMUT ALE UNIUNII EUROPENE

Mai mult

Săptămâna Europeană a Vaccinării # Vaccinurile sunt benefice Prevenire Să ne protejăm împreună Protecție Vaccinare aprilie 2019 Între 1 ianuarie

Săptămâna Europeană a Vaccinării # Vaccinurile sunt benefice Prevenire Să ne protejăm împreună Protecție Vaccinare aprilie 2019 Între 1 ianuarie Săptămâna Europeană a Vaccinării 20-25 aprilie 2019 Între 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2018, 30 de State Membre UE/SEE au raportat 12352 cazuri de rujeolă, din care 8596 (70%) au fost confirmate cu

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner L 214/9 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1386 AL COMISIEI din 12 august 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 144 I Ediția în limba română Comunicări și informări 25 aprilie 2019 Anul 62 Cuprins II Comunicări COMUNICĂRI P

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 144 I Ediția în limba română Comunicări și informări 25 aprilie 2019 Anul 62 Cuprins II Comunicări COMUNICĂRI P Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 144 I Ediția în limba română Comunicări și informări 25 aprilie 2019 Anul 62 Cuprins II Comunicări COMUNICĂRI PVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE

Mai mult

hotarare_deseuri_plastic_2007.doc

hotarare_deseuri_plastic_2007.doc MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU HOTĂRÂREA COMITETULUI DE AVIZARE nr. 8 din 04.05.2007 Comitetul de Avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execu

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execu COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.1.2019 COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019

Mai mult

HOTĂRÂREA DIN CAUZA C-248/09 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 29 iulie 2010* În cauza C-248/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei

HOTĂRÂREA DIN CAUZA C-248/09 HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 29 iulie 2010* În cauza C-248/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi) 29 iulie 2010* În cauza C-248/09, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Augstākās tiesas Senāts Administratīvo

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Care sunt primele tari din topul investitorilor straini în România Primele trei tari din topul investitorilor straini în România cumulau 51,3% din soldul investitiilor straine directe (ISD), de la finele

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGEA privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În perioada 2005-2009

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0204/165 165 Articolul 2 alineatul 1 punctul 1 b (nou) Articolul 1 alineatul 2 Textul în vigoare 2. În cazul transporturilor dinspre un stat membru către o țară terță și invers, prezentul

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legisl

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legisl GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E nr. din Chișinău Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative --------------------------------------------------

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

ETICHETAREA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE CONSUMATORILOR

ETICHETAREA ENERGIEI  ELECTRICE FURNIZATE CONSUMATORILOR DATE STATISTICE AFERENTE ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE ÎN ANUL 2005 Pe baza declaraţiilor transmise de producătorii de energie electrică în luna ianuarie 2006, ANRE a elaborat o situaţie centralizată la nivelul

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM 10.2.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI din

Mai mult

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor

Mai mult

Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea

Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Bruxelles, 3 decembrie 2018 (OR. en) 15129/18 OJ CRP2 42 COMIX 682 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles 5 decembrie 2018 (10.00) 1. a ordinii

Mai mult