Anexa nr

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexa nr"

Transcriere

1 Anexa nr. STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR ACREDITATE, DOMENIILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI SPECIALIZĂRILE ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR DIN BUCUREŞTI Juridice şi Administrative Turistic şi Comercial Istorie Internaţionale Finanţe şi Bănci Politice Limbi şi Literaturi Străine din Cluj- Napoca din Cluj- Napoca Geografia Turismului din Sibiu Turistic şi Comercial din Timişoara autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) A/AP Zi/FR 40 publică AP Zi 80 Economia comerţului, turismului şi A/AP Zi/FR 80 Istorie Istorie A/AP Zi/FR 80 AP/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR 80 politice politice AP/AP Zi/FR 80 Limbă şi literatură Limbi şi literaturi (franceză, engleză, germană) Limbi şi literaturi (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) AP Zi 80 A/AP Zi/FR 40 Economia comerţului, turismului şi A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR 80 informatică AP/AP Zi/FR 80 Geografie Geografia turismului A/AP Zi/FR 80 Geografie AP Zi 80 Economia comerţului, turismului şi A/AP Zi/FR 80

2 4 Turistic şi Comercial din Constanţa Internaţionale din Braşov Finanţe, Bănci şi din Braşov Economia comerţului, turismului şi AP/AP Zi/FR 80 AP/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR 80 informatică AP Zi din Tg.Jiu din Tg. Jiu Psihologie Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei Medicină Medicină Dentară. UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) A/AP/AP Zi/ID/FR 40 publică AP Zi 80 AP Zi 40 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP/AP Zi/ID/FR 80 informatică AP/AP Zi/ID 80 AP Zi 80 informatică AP Zi 80 Psihologie Psihologie A/AP Zi /ID 80 Informatică Informatică AP/AP Zi / ID 80 Sănătate Sănătate Medicină A Zi 60 Asistenţă medicală generală AP Zi 40 Medicină ntară A Zi 60 Tehnică ntară AP Zi 80. UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCUREŞTI A/AP/AP Zi/ID/FR 40 comunitar AP Zi 40 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP/AP ZI/ID/FR 80 Finanţe şi informatică AP/AP ZI/ID 80 Sociologie Sociologie AP Zi 80

3 Sociale şi Administrative şi şi studii europene AP Zi 80 publică AP/AP ZI/ID Economia Turismului Intern şi Internaţional Informatică Managerială - Marketing Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale Studii ale Integrării Europene 4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) A/AP Zi/FR 40 Statistică, cibenetică şi informatică economică Economia comerţului, turismului şi Informatică economică A/AP Zi/FR 80 A Zi 80 A/AP Zi/FR 80 Marketing Marketing AP/AP Zi/FR 80 Afaceri A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP Zi/FR 80 şi şi AP Zi 80 4 Matematică- Informatică Fizică Istorie- Geografie Litere şi Limbi Străine 5. UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Matematică Matematică AP Zi 80 Informatică Informatică AP Zi 80 Fizică Fizică A Zi 80 Istorie Istorie A Zi 80 Geografie Geografie AP Zi 80 Limbă şi literatură Limba şi literatura română O limbă şi literatură mornă (engleză, franceză, italiană, chineză, japoneză) A Zi 80 5 Psihologie Psihologie Psihologie A Zi 80 Politice, Sociologie Sociologie A Zi 80 6 Sociologie şi Internaţionale politice politice AP/AP Zi /FR 80 7 A/AP Zi /ID 40

4 8 9 0 şi Publică Jurnalism Arte Electronică, Automatică şi Informatică Aplicată publică AP/AP Zi /ID 80 ale comunicării Jurnalism A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP Zi/ID 80 informatică A/AP Zi/ID 80 Afaceri AP/AP Zi/ID 80 Economia comerţului, turismului şi AP/AP Zi/ID 80 A/AP Zi/ID 80 Teatru Artele spectacolului (Actorie) A Zi 80 Cinematografie, fotografie, media (Regie film şi TV, Imagine A Zi 40 film şi TV) Cinematografie şi media Ingineria sistemelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie şi management Automatică şi informatică aplicată A Zi 40 Electronică aplicată AP Zi 40 Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic AP Zi Limbi şi Literaturi Străine şi Publică Educaţie Fizică şi Sport Marketing şi Afaceri Internaţionale Financiar- 6. UNIVERSITATEA SPIRU HARET DIN BUCUREŞTI Limbă şi literatură autorizată să funcţioneze provizoriu (AP) Limba şi literatura mornă A (engleză, franceză) Limba şi literatura mornă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină) A ZI 80 A/AP ZI/FR 40 publică AP ZI 80 Educaţie fizică şi Cultură fizică şi sportivă A ZI 80 sport Kinetoterapie şi motricitate specială AP ZI 80 Marketing Marketing A/AP ZI/ID 80 Afaceri informatică AP ZI 80 A/AP ZI/ID 80 Contabil AP ZI 80 Finanţe şi Bănci Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/ID 80 Medicină Medicină veterinară Medicină veterinară A ZI 60 Veterinară Filosofie şi Jurnalism Filosofie Filosofie A/AP ZI/FR 80 ale comunicării Jurnalism A/AP ZI/FR 80

5 Sociologie Sociologie A ZI 80 Sociologie- Psihologie Psihologie Psihologie A ZI 80 A/AP ZI/FR 80 din informatică AP/AP ZI/FR 80 Braşov Muzică Muzică Pedagogie muzicală A/AP ZI/FR 80 Geografie Geografie Geografie A ZI 80 informatică A ZI 80 Financiar- Contabil din Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/FR 80 Constanţa AP ZI 80 Artele spectacolului Teatru Teatru (Actorie) A ZI 80 Limba şi literatura Limba şi română O limbă Limbă şi literatură Literatura şi literatură străină A/AP/AP ZI/ID/FR 80 Română (engleză, franceză) Istorie Istorie A/AP/AP ZI/ID/FR 80 Istorie Internaţionale şi Studii Europene Juridice şi Administrative din Braşov Financiar- Contabil din Craiova şi Publică din Craiova Finanţe din Câmpulung- Muscel Matematică şi Informatică Arhitectură şi Publică din Constanţa Psihologie şi Pedagogie din Braşov şi şi publică AP ZI 80 A/AP ZI/FR 80 AP ZI 40 informatică A/AP ZI/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/FR 80 Afaceri AP ZI 80 AP ZI 40 publică AP Zi 80 informatică A/AP ZI/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/FR 80 AP ZI 80 Matematică Matematică A ZI 80 Informatică Informatică A ZI 80 Arhitectură Arhitectură A ZI 60 A/AP ZI/FR 40 publică AP ZI 80 Psihologie Psihologie A ZI 80 ale educaţiei Pedagogie A ZI 80

6 şi Publică din Râmnicu-Vâlcea Finanţe din AP ZI 40 informatică A/AP ZI/FR 80 Râmnicu-Vâlcea Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/FR 80 Finanţe şi Bănci Finanţe Finanţe şi bănci AP/AP ZI/FR 80 din Blaj Financiar- Contabil din Blaj Matematică Informatică din Blaj AP ZI 80 Informatică Informatică AP ZI Agroturistic Agroturistic din Focşani Agroturistic din Alexandria Agroturistic din Slobozia Ingineria Produselor Alimentare Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Alexandria Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare din Slobozia 7. UNIVERSITATEA BIOTERRA DIN BUCUREŞTI Inginerie şi management Inginerie şi management Inginerie şi management Inginerie şi management Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism A/AP Zi/FR 40 AP Zi 40 AP Zi 40 AP Zi 40 Ingineria produselor alimentare A Zi 40 A/AP Zi /FR 40 Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare A/AP Zi /FR 40 AP Zi 40 AP Zi 40

7 Educaţie Fizică şi Sport Inginerie Managerială le Naturii şi Ecologie Psihologie le Comunicării 8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI A/AP/AP ZI/ID/FR 40 Educaţie fizică şi sport Inginerie şi management Educaţie fizică şi sportivă A ZI 80 Inginerie economică industrială A ZI 40 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP/AP ZI/ID/FR 80 Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului A ZI 80 Psihologie Psihologie A ZI 80 ale comunicării Comunicare şi relaţii publice A ZI 80, Juridice şi Administrative Arte şi 9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE GHEORGHE CRISTEA DIN BUCUREŞTI A Zi 40 publică A Zi 80 A Zi 80 Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 80 Economie Economia mediului AP Zi 80 Statistică, cibernetică şi informatică Cibernetică economică AP Zi 80 economică ale comunicării Comunicare şi relaţii publice AP Zi 80 politice politice AP Zi 80 Limbă şi Limba şi literatura engleză literatură Llimba şi literatura franceză AP Zi 80 Teatru Artele spectacolului (Coregrafie) AP Zi UNIVERSITATEA ATHENAEUM DIN BUCUREŞTI informatică A ZI 80 Finanţe Finanţe şi bănci A ZI 80 AP ZI 80 Marketing Marketing AP ZI 80

8 Publică publică A ZI 80 Finanţe şi - Marketing. UNIVERSITATEA ARTIFEX DIN BUCUREŞTI Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 80 informatică AP Zi 80 A Zi 80 Marketing Marketing A Zi 80 Economia comerţului, turismului şi AP Zi 80. Teologie Romano- Catolică. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI Teologie Teologie romano-catolică didactică A/AP Zi/FR 80 Teologie. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI Teologie Teologie baptista pastorală A/AP Zi /ID 40.. Juridice. Medicină,. 4. UNIVERSITATEA VASILE GOLDIŞ DIN ARAD A/AP/AP Zi/ID/FR 40 Marketing Administrare a Marketing A/AP/AP Zi/ID/FR 80 Marketing (Satu Mare) AP/AP Zi/FR 80 Marketing (Baia Mare) AP Zi 80 Marketing (Marghita) AP Zi 80 Marketing (Zalău) AP Zi 80 A Zi 80 (Bistriţa) AP Zi 80 Economia comerţului, turismului şi AP Zi 80 (Sebiş) informatică A/AP/AP Zi/ID/FR 80 informatică (Alba Iulia) AP Zi 80 informatică (Satu Mare) AP Zi 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 80 Sănătate Medicină A Zi 60 Medicină ntară A Zi 60

9 Farmacie şi Medicină Dentară Educaţie Fizică şi Sport Umaniste, Politice şi Administrative Psihologie şi ale Educaţiei Informatică ale Naturii Inginerie Educaţie fizică şi sport Moaşe AP Zi 40 Asistenţă medicală generală AP Zi 40 Tehnică ntară AP Zi 80 Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare AP Zi 80 Farmacie AP Zi 00 Educaţie fizică şi sportivă A Zi 80 Educaţie fizică şi sportivă (Satu Mare) AP Zi 80 Kinetoterapie şi motricitate specială AP Zi 80 Filosofie Filosofie AP Zi 80 Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză AP Zi 80 Limbă şi literatură Limbi morne aplicate Istorie Asistenţă socială politice internaţional e şi studii europene administrativ e ale comunicării ale educaţiei Limba şi literatura engleză A Zi 80 Limba şi literatura engleză (Baia Mare) AP Zi 80 Limba şi literatura engleză (Zalău) AP Zi 80 Limbi morne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză şi AP/AP Zi/FR 80 germană) Istorie A Zi 80 Istorie (Baia Mare) AP Zi 80 Istorie (Satu Mare) AP Zi 80 Asistenţă socială AP Zi 80 politice AP Zi/ID 80 şi AP Zi 80 publică A/AP Zi/ID 80 Jurnalism A Zi 80 Jurnalism (Satu Mare) AP Zi 80 Jurnalism (Baia Mare) AP Zi 80 Jurnalism (Zalău) AP Zi 80 Comunicare şi relaţii publice AP/AP Zi/ID 80 Pedagogia ului primar şi preşcolar AP Zi 80 Psihologie Psihologie A Zi 80 Informatică Informatică AP Zi/ID 80 Biologie Biologie A Zi 80 Geografie (Baia Mare) AP Zi 80 Geografie Geografia turismului (Baia Mare) AP Zi 80 Ştiinţa Ecologie şi protecţia mediului mediului AP Zi 80 Silvicultură Silvicultură AP Zi 40 Inginerie şi management în Inginerie şi alimentaţie publică şi management agroturism AP/AP Zi/FR 40

10 Informatică Gestiune Economia Afacerilor 5. UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA DIN BACĂU informatică A/AP ZI/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP ZI 80 A/AP ZI/FR 80 publică A/AP ZI/ID 80 AP Zi 40 Asistenţă socială Asistenţă socială AP ZI 80 Marketing Marketing A/AP/AP ZI/FR/ID 80 Economia comerţului, tuirismului şi AP Zi 80 Statistică, cibernetică şi informatică Informatică economică AP ZI 80 economică... Educaţie Fizică şi Sport 6. UNIVERSITATEA GEORGE BARIŢIU DIN BRAŞOV A/AP Zi/FR 40 Educaţie fizică şi sport Economia comerţului, turismului şi informatică A/AP Zi/FR 80 A/AP Zi/FR 80 Educaţie fizică şi sportivă A Zi UNIVERSITATEA BOGDAN VODĂ DIN CLUJ-NAPOCA A/AP Zi/FR 80 (la Baia Mare) AP/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 80 informatică AP Zi 80 Statistică, cibernetică şi informatică economică Informatică economică AP Zi 80 (la Baia Mare) A/AP Zi/FR 40 politice politice AP Zi 80 Educaţie fizică Educaţie fizică şi sportivă (la Baia Educaţie Fizică şi sport Mare) şi Sport A Zi 80

11 şi Administrative Ştinţele Comunicării şi Politice Psihosociologie Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial 8. UNIVERSITATEA ANDREI ŞAGUNA DIN CONSTANŢA A Zi 40 Stiinte publică AP Zi 80 Relatii şi studii internationale si europene AP Zi 80 Ştiinte ale comunicarii Jurnalism A Zi 80 Stiinte politice politice AP Zi 80 Psihologie Psihologie AP Zi 80 Sociologie Sociologie AP Zi 80 Asistenta sociala Asistenţă socială AP Zi 80 Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 80 informatică AP Zi 80 AP Zi 80 Statistică, cibernetică şi informatica Informatică economică AP Zi 80 economica Inginerie navală şi navigaţie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial AP Zi ale Comunicării Internaţionale şi Studii Europene 9. UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAŢI A/AP/AP Zi/FR/ID 40 Finanţe Finanţe şi bănci A/AP Zi/ID 80 Economia comerţului, AP/AP Zi/ID 80 turismului şi informatică AP Zi 80 ale comunicării şi Comunicare şi relaţii publice AP Zi 80 şi studii europene AP Zi UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ A Zi 40. publică AP Zi 80. Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 80

12 Statistică, cibernetică şi informatică economică Economia comerţului, turismului şi AP Zi 80 Cibernetică economică AP Zi 80.. UNIVERSITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU DIN IAŞI A Zi 40 şi şi studii europene AP Zi 80 Istorie Istorie AP Zi 80 Geografie Geografie AP Zi 80. Teologie. UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA Teologie Teologie baptistă pastorală A Zi 40 Asistenţă socială Asistenţă socială A Zi 80 Limbă şi Limba şi literatura română Limba literatură şi literatura engleză AP Zi 80 Muzică Pedagogie muzicală AP Zi 80 A Zi 80 4, Marketing în Afaceri. UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU DIN PITEŞTI A/AP Zi/FR 80 Marketing Marketing A Zi 80 Afaceri AP Zi 80 AP Zi 80 informatică Finanţe- A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 80 ale Comunicare şi relaţii publice AP Zi 80 comunicării Jurnalism A Zi 80 Juridice, publică AP Zi 80 Administrative şi AP Zi 40 ale Comunicării Marketing în Afaceri din Brăila şi şi studii europene AP Zi 80 A/AP Zi/FR 80 Economie Economie agroalimentară AP Zi 80 informatică A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 80

13 5 6 Administrative şi ale Comunicării din Brăila Marketing în Afaceri din Râmnicu Vâlcea ale comunicării Jurnalism AP Zi 80 publică AP Zi 80 Asistenţă socială Asistenţă socială AP Zi 80 A/AP Zi/FR 80 Economia comerţului, turismului şi AP Zi 80 informatică A/AP Zi/FR 80 Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 80 publică AP Zi 80.. şi Calculatoare 4. UNIVERSITATEA ROMÂNO GERMANĂ DIN SIBIU A Zi 40 publică A Zi 80 A Zi 80 Marketing Marketing A Zi 80 informatică AP Zi 80 Calculatoare şi tehnologia.informaţiei. Calculatoare AP Zi Psihologie şi ale Educaţiei Istorie- 5. UNIVERSITATEA,,DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU- MUREŞ A Zi 40 Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 80 Marketing Marketing AP Zi 80 informatică AP Zi 80 Economia comerţului, turismului şi AP Zi 80 Psihologie Psihologie A Zi 80 ale educaţiei Psihopedagogie specială A Zi 80 Geografia turismului AP Zi 80 Geografie Geografie AP Zi 80 Geografie Istorie Istorie AP Zi 80. Turistic, Hotelier şi Comercial 6. UNIVERSITATEA,,MIHAI EMINESCU DIN TIMIŞOARA Economia comerţului, turismului şi informatică A Zi 80 AP Zi 80

14 . Psihologie şi Asistenţă Socială Psihologie Psihologie AP Zi 80 Asistenţă socială Asistenţă socială AP Zi Limbi Morne Aplicate Jurnalistică Calculatoare şi Informatică Aplicată Muzică şi Publică Educaţie Fizică şi Sport Design Psihologie 7. UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMIŞOARA informatică A/AP Zi/FR 80 Marketing Marketing AP Zi 80 A Zi 80 Limbi morne aplicate Limbi morne aplicate A Zi 80 ale Comunicare şi relaţii publice AP Zi 80 comunicării Jurnalism A Zi 80 Informatică Informatică AP Zi 80 Muzică Interpretare muzicală instrumente AP Zi 40 publică AP Zi 80 A Zi 40 Educaţie fizică Educaţie fizică şi sportivă AP Zi 80 şi sport Sport şi performanţă motrică AP Zi 80 Arte plastice, corative şi sign Design A Zi 80 Psihologie Psihologie A Zi 80

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 29.03.2012 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

1

1 Anexa nr. Structura instituţiilor superior stat, domeniile studii universitare şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu Electrică Energetică Automatică şi Calculatoare Electronică,

Mai mult

Page 1 of 102 HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor superior pentru anul universitar 2018-2019 Emitent GUVERNUL

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 27.06.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

NF HG

NF HG Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010 Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010 Emitent: Guvernul României Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 26.02.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program

Cuprins Anexa nr Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/program Cuprins Anexa nr.... Structura instituţiilor învăţământ superior stat, domeniile universitare licenţă şi specializările/programele acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.07.2016 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş

HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile ş HOTĂRÂRE nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii acreditate şi numărul în anul

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st

HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de st HOTĂRÂRE nr. 778 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Ştiinţe Chimie Fizica Biochimie tehnologică A IF 50 Chimie farmaceutică AP IF 30 Fizică informatică A IF 50 Fizică medicală A IF 45 Informatică Informatică A IF 200 Matematică Ştiinţa mediului Geografie

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 23.07.2015 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i P R O G R A M E L O R D E S T

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

cifra_scolarizare_licenta_2012

cifra_scolarizare_licenta_2012 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 14 iunie 2012 STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ CONCURS DE ADMITERE anul I, anul universitar 2012-2013 crt Locuri repartizate 2012/2013 CondiŃii Criterii partajare FACULTATEA

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. Facultatea Dome Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2018 Nr. crt. Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 0 1 2 3 4 Ingineria autovehiculelor

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Note admitere Nr. crt. facult. Faculta Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - 2017 Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă (limba de predare) Forma de învăţă mânt 1 de Inginerie Mecanică

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 28.02.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap

I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Nap I. Programe de licență depuse pentru autorizare de funcționare provizorie /acreditare/evaluare periodică la ARACIS Anexă la Hotărârea Senatului cu nr. 10.229 din 10. 06. 2019 Nr. crt. Facultatea Domeniul

Mai mult

about:blank

about:blank Guvernul României Hotărâre nr. 58/08 din 9/0/08 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. din /04/08 Hotărârea nr. 58/08 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 158 din 2018 nomenclator acreditare licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 158/2018 din 29 martie 2018 Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor universitare şi a structurii instituţiilor

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Nr. crt. Facultatea/ Domeniul Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT 31.05.2019 Repartizarea cifrei, studii universitare MASTER, Anul I, anul universitar 2018/2019 prioritare zvoltare 1 ȘTIINȚE Chimie Chimia compușilor biologic activi

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 3. Nr. cr Anexa nr. 3. 1. de Matematică şi Informatică 2. de Fizică 3. de Chimie şi Inginerie Chimică 4. de Biologie şi Geologie Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2015 / 2016 pentru cetăţeni români, UE

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI

Nivel Disciplina Profil Specializare Profil master Specializare master Nivel studii Proba concurs ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / STIINTE INGINERESTI SI TURISM / STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL SI EXPERTIZA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENT-NUTRITIE UMANA PRODUSELOR ALIMENTARE PRODUSELOR ALIMENTARE ALIMENTARE STIINTE INGINERESTI / INGINERIA CONTROLUL

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 376/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

ANEXĂ

ANEXĂ Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur

HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structur HOTĂRÂRE Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc

Microsoft Word - HG nr. 326 din 2019 nomenclator_acreditari licenta.doc Guvernul României - Hotărâre nr. 326/2019 din 23 mai 2019 Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor/programelor de studii universitare a structurii instituţiilor

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII Nr. 24329/ 08.01. SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, Vasilica Ștefania DUMINICĂ SE APROBĂ. SECRETAR DE STAT, András György KIRÁLY CALENDARUL OLIMPIADELOR

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr

HOTĂRÂRE   Nr HOTĂRÂRE Nr. 580 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog

M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/prog M.Of.Nr.467 din 10 iunie 2019 M.Of.Nr.467bis din 10 iunie 2019 HOTARARE Nr.326 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor studii universitare si a structurii institutiilor

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo

HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilo HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare

Mai mult

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline

Microsoft Word - DDSSU - orar discipline DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA STIINTELOR SOCIO-UMANE Anul universitar 2018 2019 Nivel I ORAR - semestrul II Program Formare Psihopedagogică Nivel I şi II Disciplina Didactica specialității EFS, anul 2 Luni,

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc

HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a struc HOTĂRÂRE Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul

Mai mult

18_HS_169_ _Anexa_06

18_HS_169_ _Anexa_06 Aprobat in HS nr. din.04.20 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., 40087 Oradea, România Telefon: +40

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate 1 Facultatea Facu de Inginerie mecanică cu Autovehicule rutiere 50 20 28 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba engleză) **) 60 26 34 Inginerie mecanică 90 63 24 Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr. 24981/22.01. RI Se aprobă. SECRETAR DE

Mai mult

Propuneri

Propuneri REPARTIZAREA PE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR A ALOCAŢIILOR BUGETARE APROBATE PENTRU FINANŢAREA COMPLEMENTARĂ PENTRU ANUL 2003...2 1. Distribuţia fondurile aprobate pentru transferuri (burse)... 2

Mai mult

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun

ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fun ANEXA 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare *T* *Font 7* Domeniul Ramura Domeniul Domeniul Număr Cod fundamental Cod de ştiinţă Cod de studii Cod de licenţă

Mai mult

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR , A CETĂȚENILOR STRĂINI EXTRACOMUNITARI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ limba de predare română (programele cu predare în limba engleză sunt menționate distinct) DOMENIUL DE LICENȚĂ Specializări LICENȚĂ

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 22.04.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) P R O G R A M E L O R D

Mai mult

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019

unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 unibuc.ro admitere.unibuc.ro Studii Universitare de Licenţă Structura Programelor 2019 Examenul de admitere Studii de LICENŢĂ ANUL UNIVERSITAR 2019 2020 Calendarul examenului de admitere, precum şi Metodologia

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare ANEXA nr. 2 la OMEN nr. 3016/09.01. CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE I. OLIMPIADE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (cls. VVIII) Secțiunea A Limba și literatura ianuarie

Mai mult

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune

Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): în perioada Facultate Tip studii Sesiune Universitatea de Vest din Timişoara Centralizator înscrieri (prima opțiune): -0 în perioada 09-0- - 9-0- Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Master Biologie

Mai mult

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi

ORDIN nr din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economi ORDIN nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România * actualizare

Mai mult

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile

1 Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3635/ Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile 1 Aneă la educaţiei naţionale nr. 363505.03.2019 Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal

Mai mult

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015

website_v3_Rezultate_applicatii_KA107_2015 total total 1 2015-1-RO01-KA107-014117 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara Timisoara Serbia 71,900 71,900 68,120 68,120 80 Selectat,

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa nr. 1 la Hotă Anexa nr. 1 la Hotărârea Senatului nr. 2 386/18.02.2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 1. Prezentul regulament

Mai mult

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1

Copy of website_v4_Rezultate_applicatii_KA107_2016_R1 Rezultate selecție proiecte de mobilități pentru studenții și personalul din învățământul superior cu țările partenere pentru anul academic 2016-2017, termen limită 2 februarie 2016 total Ńară total 01

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Științe Matematică Informatică Matematici aplicate Meto și mole în inteligența artificială Fizică Fizică aplicată/applied Physics 100 Chimie Chimia compuşilor biologic activi 100 Condiţii admitere Concurs

Mai mult

KMBT_C

KMBT_C HOTARARE nr. 36 din 3 mai 09 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor ~ i al specializarilorlprogramelor de universitare ~ i a structulii institutiilor de invalamant superior pentru anul universitar

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexă la Hotărârea Anexă la Hotărârea Senatului nr. 4.619/14.03.2016 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016-2017 1. Prezentul regulament

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 4608 din 28/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 Nr. ordine facultate Facult Învăţământ universitar de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019 universitare (limba de DP + CD) studii finanţate de la bugetul de stat Absolvenţi de licee situate în mediul rural ******

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România Într-o societate care se vrea a fi democratică, transparența și accesul la informație nu ar trebui restricționate, cu atât mai mult

Mai mult

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din

Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din ) Domeniul științific (HG nr. 199 din Codul şi denumirea domeniului fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii (HG nr. 482 din 28.06.2017) Domeniul științific (HG nr. 199 din 13.03.2013) Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/201 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Ordin nr. 3998 din 05/05/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 09/05/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor

Mai mult

Nr

Nr CANCELARIA RECTORULUI. In atenția, Nr. înregistrare 3097/ 21.02.2017 Senatului Universității de Vest din Timișoara Facultăților din cadrul Universității de Vest din Timișoara Consiliului de Administrație

Mai mult

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO Cluj-Napoca, RO-40002

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO Cluj-Napoca, RO-40002 DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. M. Kogălniceanu, nr. 1 Str. Sindicatelor nr. 7 Cluj-Napoca, RO-400084 Cluj-Napoca, RO-400029 Tel: 0264-40.53.00 Tel./Fax: 0264-59.70.00 Fax: 0264-59.19.06

Mai mult

Nr

Nr H o t ă r â r i a l e C o n s i l i u l u i A R A C I S ÎN ŞEDINŢA din data de 21.03.2019 c u p r i v i r e l a a v i z e l e a c o r d a t e î n u r m a e v a l u ă r i i : I ) R O G R A M E L O R D E

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare

Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / Senatul a aprobat domeniile de studii universitare Universitatea Transilvania din Brașov Hotărâri ale Senatului Universităţii Nr. 17 / 11.04. 2013 1. Senatul a aprobat domeniile de studii universitare de masterat şi structura acestora pe programe evaluate

Mai mult

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse

Nr. crt Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Rezultate finale evaluare proiecte FDI 2019: Lista proiectelor pe domenii propuse 1 CNFIS-FDI-2019-0153 D1-Echitate&Acces U48 a de Vest Timisoara 94,17 397.000 2 CNFIS-FDI-2019-0363 D1-Echitate&Acces U20 a "Babes - Bolyai" Cluj 93,33 400.000 3 CNFIS-FDI-2019-0078 D1-Echitate&Acces U19

Mai mult

Nr. 6577/ STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Nr. 6577/ STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 Nr. 6577/29.03.2013 STAREA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA RAPORT ANUAL 2012 Ȋn baza art. 130 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, raportul include urmǎtoarele informații: a) Situația

Mai mult

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa

Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca pa Noiembrie, 2017 Document de poziție Analiza angajabilității absolvenților de studii superioare din România Autor: Marius Deaconu Angajabilitatea ca parte a Procesului Bologna Comunicatul ministerial de

Mai mult

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Învăţământ universitar de masterat forma de învăţământ cu frecvenţă Nr. ordine facultate Facultat 1 2 3 4 de mecanică de tehnologică și management industrial de Ştiinţa şi ingineria materialelor de electrică și știința calculatoarelor autovehiculelor mecanică și management materialelor electrică sistemelor

Mai mult

Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer

Universitatea Ovidius din Constanța Taxe de școlarizare si criterii de selecție pentru admitere la studii universitare de licență pentru anul univer Universitatea "Ovidius" din Constanța Taxe școlarizare si criterii selecție pentru admitere la studii universitare licență pentru anul universitar 2019-2020 Taxe școlarizare/an Criterii selectie admitere

Mai mult

PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII C

PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII C PARTICIPANTI PROBA DE BARAJ_ENGLEZA_EDITIA MARTIE 2019 NUMAR DE ELEVI PE CLASE Scoala Localitate Judet Clasa III Clasa IV Clasa V Clasa VI Clasa VII Clasa VIII Clasa IX Clasa X Clasa XI Clasa XII TOTAL

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANIFICARE EXAMENE în iunie 2014 pentru ANUL I; ANUL II LICENȚĂ şi AN

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANIFICARE EXAMENE în iunie 2014 pentru ANUL I; ANUL II LICENȚĂ şi AN Facultatea de Litere Specializare Disciplina An Profesor Da ta ora Sala Română, zi Pedagogie I I Lect. dr. Mogonea R 27 6 14, 323 Română, zi Didactica specialității A II Lect. dr. Banța C. 23 6 1, 321

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea Înscrierea candidaţilor Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă lingvistică pt. programele în lb.str UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA lb.străine Calendarul ului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2013, / a lor Confirmar e ocupate după redistribuire. Taxa de semnare de studii Probe de

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

ORAR PROVIZORIU D.P.P.D. AN UNIVERSITAR 2016/ 2017 SEMESTRUL II ORARUL VA SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE ORARELE FACULTATILOR SI DUPA PRIMIREA SALILO

ORAR PROVIZORIU D.P.P.D. AN UNIVERSITAR 2016/ 2017 SEMESTRUL II ORARUL VA SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE ORARELE FACULTATILOR SI DUPA PRIMIREA SALILO PROVIZORIU D.P.P.D. AN UNIVERSITAR 2016/ 2017 SEMESTRUL II UL VA SUFERI MODIFICARI IN FUNCTIE DE ELE FACULTATILOR SI DUPA PRIMIREA SALILOR DE LA FACULTATI! NOTĂ NU SUNT AFISATE ELE PENTRU FACULTATILE DE

Mai mult

fiecare model Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada

fiecare model Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada Magazine noi în rețeaua DEICHMANN: Dorohoi, Târgoviște, Tg. Secuiesc, Bistrița, Pașcani și Rm. Vâlcea! 119LEI Valabil în perioada 11.04. 25.04. 2018, în limita stocului disponibil. 1 144 623 Mărime 36

Mai mult

Nr

Nr EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI Semestrul I, 2016-2017 - raport sintetic - În perioada 03-15 ianuarie 2017 a fost deschisă pentru prima dată platforma de evaluare online a cadrelor didactice

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRI INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD AUDIT URBAN 2018 ROMÂNIA / BISTRIŢA - secvenţe analitice - - BISTRIŢA S U M A R 1. Introducere... 4 2. Demografie... 5

Mai mult

Nume

Nume FACULTATEA DE LITERE,, ROMÂNĂ anul 1 Psihologia educației miercuri 16-18 323 Managementul clasei elevi miercuri 8-10 C1 luni, 8-10 C6 miercuri 18-20 323 Miercuri, grupa1 Miercuri, grupa2 luni, 16-18 C1

Mai mult

Comunicatul nr. 1 Alegeri parțiale februarie În atenția comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara, În conformita

Comunicatul nr. 1 Alegeri parțiale februarie În atenția comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara, În conformita Comunicatul nr. 1 Alegeri parțiale februarie - 2019 19.02.2019 În atenția comunității academice din Universitatea de Vest din Timișoara, În conformitate cu prevederile art. 54 alin. 5 lit. I din Regulamentul

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECŢIA MINORITĂŢI Nr. crt.../... APROB. SECRETAR DE STAT, Ariana Oana BUCUR APRO

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECŢIA MINORITĂŢI Nr. crt.../... APROB. SECRETAR DE STAT, Ariana Oana BUCUR APRO DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIRECŢIA MINORITĂŢI Nr. crt.../... APROB. SECRETAR DE STAT, Ariana Oana BUCUR APROB. SECRETAR DE STAT, Irina Elisabeta KOVÁCS AVIZAT.

Mai mult

Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar , studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul

Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar , studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul Anexa 2 Cifra de şcolarizare repartizată pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de MASTERAT DE CERCETARE Facultatea Nr. Crt. Programul de studii universitare de masterat Limba de predare

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 303 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

AsPlan09

AsPlan09 Facultatea: ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Domeniul: Economie Programul de licenţă: Economie agroalimentară şi a mediului Durata programului de licenţă: 3 ani Forma de invatamant: ZI Promotia: 2011-2014

Mai mult

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude

Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de stude Guvernul României Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de acreditate, programele de studii şi numărul în anul universitar 2014-2015 În vigoare de la 21.07.2014 Publicat în Monitorul

Mai mult

D E C I Z I A Nr._242 din data de privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Facultăţii

D E C I Z I A Nr._242 din data de privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Facultăţii D E C I Z I A Nr._242 din data de 16.05.2017 privind numirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative În

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita

HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acredita HOTĂRÂRE nr. 827 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi

Mai mult