Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) Anexa nr. 6

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Filiala Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj) Anexa nr. 6"

Transcriere

1 Filiala NordVest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, SatuMare, Sălaj) Anexa nr. 6 Judeţul Instituţia Obiective Constatari Măsuri dispuse verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale actualizările LEP nu au transmiterea permanente; fost comunicate la actualizărilor în 15 zile verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; la verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele Există 8 persoane care emiterea unei abilitate; nu au înscrise în LEP dispozitiei prin care sa verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele adresa de domiciliu. fie autorizata o abilitate, în baza comunicărilor primite; persoana sa opereze verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu modificari in LEP; privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente Pentru săvârsirea de existent la primărie; către secretar a faptei respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor prevăzute de art. 26 1, spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a lit. e si sanctionate de întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele art din Legea nr. electorale permanente; 370/2004 cu modif. si verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică complet. ulter. sa electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de stabilit avertisment. confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.); respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 1. Sălaj Primaria comunei Lozna 2. Sălaj Primaria comunei Letca Sălaj Primaria comunei Babeni Sălaj Primaria comunei Treznea Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 3 persoane care nu au înscrise în LEP adresa de domiciliu şi o persoană fără act de identitate; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există o persoana care nu are înscrisa în LEP seria şi nr. actului de identitate. Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la transmiterea actualizărilor în 15 zile

2 Sălaj Primaria comunei Crasna Sălaj S.C.P.L.E.P. Crasna Satu Mare Institutia Prefectului Satu Mare Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există o persoana care nu are înscrisa în LEP seria şi nr. actului de identitate. comunicarea catre primari a persoanelor care siau schimbat domiciliul, care au implinit 18 ani si care au decedat; evidenta comunicarilor privind persoanele cuprinse in LEP; intocmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta cu LEP; evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate ; existenta LEP pe suport magnetic; informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor locale partiale; acordare de îndrumare cu privire la aplicarea legislaţiei electorale; verificarea respectarii programului calendaristic pentru alegerile locale partiale; verificarea emiterilor ordinelor de prefect privind alegerile partiale locale; consolidarea relaţiilor de bună colaborare între Autoritatea Electorală Permanentă şi Instituţia Prefectului judeţului SATU MARE la nivelul serviciului există acte de identitate expirate şi persoane fără nu au fost constatate deficiente; la actualizarea dispozitiei prin care a fost autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP; Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment actualizarea dispozitiei prin care a fost autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP; transmiterea actualizărilor în 15 zile la Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment nu a fost cazul; nu a fost cazul;

3 8. Satu Mare Judecatoria Satu Mare Satu Mare Păuleşti 10. Satu Mare Primaria comunei Viile Satu Mare 11. Satu Mare Socond 12. Satu Mare Homoroade verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului original al listei electorale permanente; verificarea efectuării de comunicări către primari cu privire la persoanele care şiau pierdut drepturile electorale; verificarea primirii comunicărilor de la primari, referitoare la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie; acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare privind predarea spre topire a listelor electorale permanente; nu au fost constatate deficiente; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa nu a fost cazul;

4 13. Satu Mare Barsau 14. Satu Mare Culciu 15. Satu Mare Valea Vinului 16. Satu Mare Crucisor 17. Satu Mare Pomi Conform obiectivelor prevazute la pct. 12; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1. controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa

5 18. Satu Mare Judecătoria Negresti Oas Conform obiectivelor prevazute la pct. 8; controlul nu sa 19 Maramures Institutia Prefectului Maramures Maramures Judecatoria Baia Mare 21 Maramures Judecatoria Somcuta Mare 22 Maramures Primaria comunei Arinis Conform obiectivelor prevazute la pct. 7; nu a fost cazul; nu a fost cazul; Conform obiectivelor prevazute la pct. 8; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 8; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa

6 23 Maramures Primaria comunei Asuaju de Sus 24 Maramures Primaria comunei Baita de sub Codru 25 Maramures Primaria comunei Basesti 26 Maramures Primaria comunei Bicaz 27 Maramures Primaria comunei Oarta de Jos 28 Maramures Miresu Mare Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 14; controlul nu sa ;

7 29 Bistriţa 30 Bistriţa 31 Bistriţa 32 Bistriţa 33 Bistriţa Primaria comunei Salva Primaria comunei Rebrişoara Primaria comunei Feldru Rebra Parva Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există o persoană care nu are înscrisă în LEP adresa de domiciliu şi actul de identitate; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa transmiterea actualizărilor în 15 zile la Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ;

8 34 Bistriţa 35 Bistriţa 36 Bistriţa 37 Bistriţa 38 Bistriţa Dumitra Coşbuc Telciu Romuli Runcu Salvei Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa

9 39 Bistriţa 40 Bistriţa 41 Bistriţa 42 Bistriţa 43 Bistriţa Zagra Judecătoria Judecatoria Bistriţa Institutia Prefectului Bistriţa B.J.A.B.D.E.P. Bistriţa Conform obiectivelor prevazute la pct. 1 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 8 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 8 controlul nu sa Conform obiectivelor prevazute la pct. 7 controlul nu sa informare şi îndrumare electorală privind modalitatea de întocmire şi de punere la dispoziţia primarilor a două exemplare originale ale listelor electorale permanente, în conformitate cu prevederile legale; informare privind problemele de natură tehnică şi organizatorică întâmpinate în pregătirea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare. controlul nu sa

10 44 Bistriţa S.C.P.L.E.P. Bistriţa comunicarea catre primari a persoanelor care siau schimbat domiciliul, care au implinit 18 ani si care au decedat evidenta comunicarilor privind persoanele cuprinse in LEP intcmirea si eliberarea cartilor de alegator in concordanta cu LEP evidenta cartilor de alegator si a duplicatelor eliberate existenta LEP pe suport magnetic controlul nu sa In plus fata de activitatile planificate, au fost realizate activitati de indrumare electorala si control la urmatoarele unitati administrativteritoriale: Judeţul Instituţia Obiective Constatari Măsuri dispuse verificarea modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale măsurile dispuse la controlul permanente; anterior au fost îndeplinite; verificarea modului de întocmire a listelor electorale permanente; verificarea semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate; verificarea actualizării listelor electorale permanente, de către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; verificarea efectuării de comunicări către judecătoria competentă teritorial cu privire la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie; respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor autorizarea unei spre consultare a listelor electorale permanente şi de soluţionare a persoane să opereze întâmpinărilor privind omisiunile, înscrierile greşite sau erorile din listele în LEP; electorale permanente; verificarea modului de păstrare şi recuperare a materialelor de logistică electorală; obţinerea de informaţii privind integritatea şi modul de confecţionare a materialelor de logistică electorală (urne, cabine de vot etc.); respectarea hotărârilor adoptate de A.E.P. ; obţinerea de informaţii cu privire la principalele probleme întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea consultărilor electorale anterioare; acordarea de îndrumare electorală privind modalitatea de predare spre topire a listelor electorale permanente, conform prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 1. Maramureş Primăria municipiului Baia Mare (alegeri parţiale) 2. Satu Mare Terebeşti Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 43 persoane care nu domiciliu şi 11 persoane fără actualizările listelor electorale complementare nu au fost primate pentru anul 2011; 3. Satu Mare Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 12 persoane care nu

11 Săcăşeni Satu Mare Craidorolţ Satu Mare Căuaş Satu Mare Cehal Satu Mare Săuca Satu Mare Santău domiciliu şi 9 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 124 persoane care nu domiciliu şi 14 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 24 persoane care nu domiciliu şi 14 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 3 persoane care nu au înscrise în LEP adresa de domiciliu şi 7 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 65 persoane care nu domiciliu şi 6 persoane fără nu există desemnată prin dispoziţie o persoană care să opereze modificările în listele electorale; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 89 persoane care nu emiterea unei dispoziţii pentru autorizarea unei persoane să opereze în listele electorale permanente;

12 Satu Mare Pişcolţ Satu Mare Moftin Satu Mare Doba Satu Mare Judecătoria Carei Cluj Chiuieşti domiciliu şi 16 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 27 persoane care nu domiciliu şi 7 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 122 persoane care nu domiciliu şi 39 persoane fără actualizările listelor electorale complementare nu au fost primate pentru anul 2011; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 30 persoane care nu domiciliu şi 15 persoane fără verificarea existenţei şi a modului de păstrare a exemplarului original al listei electorale permanente; verificarea efectuării de comunicări către primari cu privire la persoanele care şiau pierdut drepturile electorale; verificarea primirii comunicărilor de la primari, referitoare la modificările operate în exemplarul listei electorale permanente existent la primărie; acordarea de îndrumare electorală pentru aplicarea prevederilor art. 30^2, alin. (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare privind predarea spre topire a listelor electorale permanente; nu au fost constatate deficiente; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există 1 persoană care nu are înscrisă în LEP adresa de domiciliu şi 4 persoane fără nu a fost cazul;

13 Maramureş Vima Mică Bistriţa Spermezeu Sălaj Marca Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există 3 persoane care nu domiciliu şi 5 persoane fără nu există desemnată prin dispoziţie o persoană care să opereze modificările în listele electorale; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există o persoană fără act de identitate în listele electorale permanente; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; Există o persoană care nu are înscrisă în LEP adresa de domiciliu şi o persoană fără act de identitate; transmiterea actualizărilor în 15 zile la emiterea unei dispozitiei prin care sa fie autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP; Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ; 17. Sălaj Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost transmiterea

14 Ip Sălaj Camăr Sălaj Halmăşd comunicate la Există 4 persoane care nu au înscrise în LEP adresa de domiciliu şi 10 persoane fără Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există 2 persoane fără act de identitate în listele electorale permanente; Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există o persoană care nu are înscrisă în LEP adresa de domiciliu şi 5 persoane fără act de identitate; actualizărilor în 15 zile la Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ; transmiterea actualizărilor în 15 zile la actualizarea dispozitiei prin care a fost autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP; Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ; transmiterea actualizărilor în 15 zile la actualizarea dispozitiei prin care a fost autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP;

15 20. Sălaj Plopiş Conform obiectivelor prevazute la pct. 1; actualizările LEP nu au fost comunicate la Există 2 persoane care nu au înscrise în LEP adresa de domiciliu şi 14 persoane fără Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ; transmiterea actualizărilor în 15 zile la actualizarea dispozitiei prin care a fost autorizata o persoana sa opereze modificari in LEP; Pentru săvârsirea de către secretar a faptei prevăzute de art. 26 1, lit. e si sanctionate de art din Legea nr. 370/2004 cu modif. si complet. ulter. sa stabilit avertisment ;