Actualizare din data 03 februarie 2020 (2006z1b) ACTE OFICIALE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Actualizare din data 03 februarie 2020 (2006z1b) ACTE OFICIALE"

Transcriere

1 Actualizare din data 03 februarie 2020 (2006z1b) ACTE OFICIALE 1. ORDIN nr. 260 din 28 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug E M I T E N T : M i n i s t e r u l F i n a n ţ e l o r P u b l i c e 2. PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2020 de depunere on-line, validare şi procesare a "Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)" E M I T E N T : M i n i s t e r u l F i n a n ţ e l o r P u b l i c e 3. HOTĂRÂRE nr. 78 din 28 ianuarie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti" E M I T E N T : G u v e r n u l 4. ORDIN nr. 87 din 23 ianuarie 2020 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014 EMITENT: Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat 5. ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 6. NORME din 22 ianuarie 2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 7. ORDIN nr. 71 din 20 ianuarie 2020 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2020, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice E M I T E N T : M i n i s t e r u l M e d i u l u i, A p e l o r ş i P ă d u r i l o r 8. ORDIN nr din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr /2019 E M I T E N T : M i n i s t e r u l E d u c a ţ i e i ş i C e r c e t ă r i i 9. DECIZIE nr. 311 din 13 ianuarie 2020 Pagina 1 din 8

2 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr /2017 pentru aprobarea Normelor privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare E M I T E N T : A d m i n i s t r a ţ i a N a ţ i o n a l ă a P e n i t e n c i a r e l o r 10. DECIZIA nr. 740 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală E M I T E N T : C u r t e a C o n s t i t u ţ i o n a l ă 11. DECIZIA nr. 750 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale E M I T E N T : C u r t e a C o n s t i t u ţ i o n a l ă 12. DECIZIA nr. 666 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă E M I T E N T : C u r t e a C o n s t i t u ţ i o n a l ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 72 din PPF Contractant: Centrul Municipal de Cultura Arad 2. PPF Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad 3. PPF Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare 4. PPF ANUNURI - ACHIZIII PUBLICE Pagina 2 din 8

3 Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare 5. PPF Contractant: Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu mare 6. PPF Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad 7. PPF Contractant: Centrul Municipal de Cultură Arad 8. RPF Tip: Raport anual Contractant: Municipiul Salonta 9. RPF Tip: Raport anual Contractant: Municipiul Sebes 10. RPF Tip: Raport anual Contractant: Comuna Panet Pagina 3 din 8

4 11. RPF Tip: Raport anual Contractant: Primaria municipiului Sacele 12. PCBS la licitatie deschisa Obiect: Concesionare bunuri si servicii Contractant: Consiliul Judetean Vaslui 13. CCBS Tip: Atribuire contract Obiect: Concesionare bunuri si servicii Contractant: Primaria orasului Bicaz Ofertant: Bobu Sevastia 14. PCON la licitatie deschisa Obiect: Concesionare Contractant: Primaria Comunei Jegalia 15. CCON Tip: Atribuire contract Obiect: Concesionare Contractant: Orasul Targu-Neamt Ofertant: Cabinet medical Dr. Popescu Cristina-Maria 16. PAP la licitatie deschisa Contractant: Comuna Becicherecu Mic Pagina 4 din 8

5 17. PAP la licitatie deschisa Contractant: Comuna Becicherecu Mic 18. PAP la licitatie deschisa Contractant: Comuna Becicherecu Mic 19. PAP la licitatie deschisa Contractant: UAT Comuna Tomesti 20. PAP la licitatie deschisa Contractant: UAT Comuna Tomesti 21. PAP la licitatie deschisa Contractant: Comuna Becicherecu Mic 22. CAP Tip: Atribuire contract Contractant: Municipiul Orsova Ofertant: S.C. FAM DBM MED CONSULT - S.R.L. Pagina 5 din 8

6 LEGISLAIE EUROPEAN 1. Regulamentul delegat (UE) 2020/128 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 Regulamentul delegat (UE) 2020/128 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare 2. R a t a d e s c h i m b a m o n e d e i e u r o i a n u a r i e Rata de schimb a monedei euro - 30 ianuarie Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/130 al Comisiei din 28 ianuarie 2020 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/130 al Comisiei din 28 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute 4. Regulamentul Delegat (UE) 2020/129 al Comisiei din 26 noiembrie 2019 Regulamentul Delegat (UE) 2020/129 al Comisiei din 26 noiembrie 2019 de modificare a pragului de vulnerabilitate stabilit la punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare 5. Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020 Regulamentul (UE) 2020/127 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic S ă r b ă t o r i l e g a l e î n Sărbători legale în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/126 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/126 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de stabilire a cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/ Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9680 Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9680 La Voix Du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/125 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/125 al Comisiei din 29 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 945/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii relevanți cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) 10. Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.9709 ENI/CDP Equity /GreenIT Notificare prealabilă a unei concentrări Cazul M.9709 ENI/CDP Equity /GreenIT Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 1 1. R a t a d e s c h i m b a m o n e d e i e u r o i a n u a r i e Rata de schimb a monedei euro - 29 ianuarie Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore Publicarea documentului unic modificat ca urmare a cererii de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/ Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9587 Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9587 ENGIE/EDP Renovaveis/EDPR Offshore España) (Text cu relevanță pentru SEE) 14. Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9688 Cinven/Astorg/LGC Science Group) Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9688 Cinven/Astorg/LGC Science Group) (Text cu relevanță pentru SEE) Pagina 6 din 8

7 15. Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului din 27 ianuarie 2020 Regulamentul (UE) 2020/123 al Consiliului din 27 ianuarie 2020 de stabilire, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia 16. Aviz privind modificarea anexei la Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene Aviz privind modificarea anexei la Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive Aviz în atenția persoanelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/117 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/115 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia 18. Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) Comunicarea Comisiei în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligația de serviciu public (Text cu relevanță pentru SEE) 19. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/72/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia 20. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Modificarea obligațiilor de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE) 21. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Abrogarea obligațiilor de serviciu public în ceea ce privește serviciile aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE) 22. Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) Aviz de informare al Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate (Text cu relevanță pentru SEE) 23. Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018 Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 iunie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 C8-0172/ /0113(COD)) Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/1/2017 C8-0017/ /0802(CNS)) (Procedura de consultare) 25. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada (09228/2017 C8-0101/ /0088(NLE)) (Procedura de aprobare) Pagina 7 din 8

8 26. Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 iunie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada (06222/2018 C8-0119/ /0032(NLE)) (Procedura de aprobare) 27. Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2018 referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 2 martie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2018) /2614(DEA)) 28. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord[com(2019) 399 final 2019/0183 (COD)] 29. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un proces decizional mai eficient în domeniul politicii sociale: Identificarea domeniilor asupra cărora poate fi extins votul cu majoritate calificată [COM(2019) 186 final] 30. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Documentul de reflecție Avizul Comitetului Economic și Social European privind Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 [COM(2019) 22 final] 31. Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O mai bună legiferare: bilanțul activității și menținerea angajamentului nostru [COM(2019) 178 final] 32. Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor [COM(2019) 208 final 2019 /0101 (COD)] Pagina 8 din 8