Temă: mulţimi Fatou, mulţimi Julia

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Temă: mulţimi Fatou, mulţimi Julia"

Transcriere

1 Temă: mulţimi Fatou, mulţimi Julia 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101. Figura 1. Class JuliaGreen, nriter = 100 Figura 2. Class JuliaGreen, nriter = 101 public class JuliaGreen : ComplexForm static Complex i = new Complex(0, 1); static Complex c = * i; Complex f(complex z) Complex u = z * z * z; return (u + c) / (u - c); public override void makeimage() setxminxmaxyminymax(-2.7, 3.5, -3.1, 3.1); Color col; Complex z; double infinit = 1.0e20; 1

2 int ix, jy, k, nriter = 100; for (ix = imin; ix <= imax; ix++) for (jy = jmin; jy <= jmax; jy++) z = getz(ix,jy); for (k = 0; k < nriter; k++) z = f(z); if (z.ro2 > infinit) break; if (z.ro2 > infinit) col = Color.Black; else col = getcolor(math.abs(geti(z.re)) + Math.Abs(getJ(z.Im)) + 1); setpixel(ix, jy, col); if (!resetscreen()) return; a) Ce se poate deduce din faptul că cele două nuanţe de verde îşi schimbă locurile între ele? b) Să setăm nriter = Explicaţi de ce acum, în comparaţie cu cazul nriter = 100, au dispărut umbrele din zona verde închis. Figura 3. Class JuliaGreen, nriter = Clasa JuliaBazine. Să considerăm clasa public class JuliaBazine : ComplexForm Complex i = new Complex(0, 1); Complex c = new Complex(-0.21, -0.7); Complex f(complex z) return z * z + c; public override void makeimage() setxminxmaxyminymax(-1.5, 1.5, -1.5, 1.5); Color col; 2

3 Figura 4. Class JuliaBazine Complex z; int ix, jy, k, nriter = 1001; for (ix = imin + 1; ix <= imax; ix++) for (jy = jmin + 1; jy <= jmax; jy++) z = getz(ix, jy); for (k = 0; k < nriter; k++) z = f(z); if (z.ro2 > 1.0e10) break; if (z.ro2 > 1.0e9) col = Color.White; else col = getcolor(10 * Math.Abs(getI(z.Re)) + 10 * Math.Abs(getJ(z.Im)) + 200); setpixel(ix, jy, col); if (!resetscreen()) return; care colorează prin metoda locului final punctele Fatou ale funcţiei f c (z) = z 2 + c, cu c = i. Sunt puse în evidenţă componentele conexe ale mulţimii Fatou, componenta albă corespunde punctului de la infinit, care în acest caz este un punct fix atractiv, iar componentele colorate corespund unei orbite periodice atractive. Incercaţi să determinaţi, variind numărul de iteraţii nriter, câte puncte distincte are această orbită periodică. 3

4 3. Clasa JuliaPlina2. Clasa următoare Figura 5. Class JuliaPlina2 public class JuliaPlina2 : ComplexForm Complex f(complex z) Complex u = z * z; return u - 1 / u; public override void makeimage() setxminxmaxyminymax(-2, 2, -2, 2); Complex z; int ix, jy, k, nriter = 1001; for (ix = imin ; ix <= imax; ix++) for (jy = jmin ; jy <= jmax; jy++) z = getz(ix,jy); for (k = 0; k < nriter; k++) z = f(z); if (z.ro2 > 10000) break; setpixel(ix, jy, getcolor(100 * k)); if (!resetscreen()) return; reprezintă grafic mulţimea Julia plină ataşată funcţiei f(z) = z 2 1/z 2. Incercaţi să explicaţi autosimilaritatea evidentă care apare în figura obţinută. 4

5 4. Clasa JuliaSierpinski. In figura 6 este reprezentată cu negru mulţimea Julia Figura 6. Class JuliaSierpinskiWhite ataşată funcţiei f(z) = 2(z3 2) 3z ca frontieră a bazinului de atracţie al punctului de la infinit, bazin colorat cu alb. Incercaţi să implementaţi o clasă JuliaSierpinski care să traseze acest desen. Adăugaţi mai multe culori: Figura 7. Class JuliaSierpinskiRed 5

6 5. Clasa JuliaNautilus. Adaptaţi clasa JuliaRandom pentru a reprezenta mulţimea Julia ataşată funcţiei f(z) = z3 z ωz pentru ω = 1.001(cos π 12 + i sin π 12 ). Figura 8. Class JuliaNautilus1 Incercaţi apoi să analizaţi acest exemplu prin metoda locului final: Figura 9. Class JuliaNautilus2 6. Clasa JuliaFinal. Funcţia makeimage() următoare colorează prin metoda locului final punctele Fatou ale funcţiei f(z) = (z 3 +c)/z pentru c = Aflaţi semnificaţia celor patru culori. public override void makeimage() setxminxmaxyminymax(-1.1, 1.1, -1.1, 1.1); Color col; Complex z; 6

7 double infinit = 1.0e10; int ix, jy, k, nriter = 107; for (ix = imin; ix <= imax; ix++) for (jy = jmin; jy <= jmax; jy++) z = getz(ix,jy); for (k = 0; k < nriter; k++) z = f(z); if (z.ro2 > infinit) break; if (z.ro2 > infinit) col = Color.Red; else col = getcolor(100 * Math.Abs(getI(10*z.Re)) * Math.Abs(getJ(10*z.Im)) +750); setpixel(ix, jy, col); setpixel(z, col); if (!resetscreen()) return; Figura 10. Class JuliaFinal 7. Clasa Glynn. Desenaţi mulţimea Julia plină asociată lui f(z) = z c, pentru c = 0.2. Pentru calculul puterii z α cu z C şi α R, folosiţi determinarea principală a funcţiei putere z α = [ρ(cos θ + i sin θ)] α = ρ α (cos αθ + i sin αθ), adică funcţia următoare: Complex pow(complex z, double alfa) return Complex.setRoTheta(Math.Pow(z.Ro, alfa),z.theta*alfa); Încercaţi şi pentru f(z) = z c, cu c =

8 Figura 11. Class Glynn 8