BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ"

Transcriere

1 OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI ROMÂNIA BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Secţiunea BREVETE DE INVENŢIE Nr. 2/2018

2 ROMÂNIA OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Secţiunea INVENŢII Nr. 2/2018 Publicat la

3 BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Nr februarie 2018 CUPRINS Prezentare BOPI... 5 Coduri normalizate OMPI, utilizate în BOPI CERERI DE BREVET DE INVENŢIE 1.1. Cereri de brevet de invenţie publicate, ordonate după indicii Clasificării Internaţionale a Brevetelor (C.I.B.) Cereri de brevet de invenţie publicate, aranjate în ordine crescătoare, după numărul de cerere de brevet Cereri de brevet de invenţie publicate, aranjate în ordine alfabetică, după numele/denumirea solicitantului Cereri de brevet de invenţie pentru care s-a luat o hotărâre de respingere sau pentru care s-a luat act de retragere, sau declarate ca fiind considerate retrase Cereri de brevet de invenţie pentru care au fost înscrise în Registrul Naţional modificări în situaţia juridică Corecturi ale erorilor materiale conţinute în cererile de brevet de invenţie publicate Direcţia-Redacţia-Administraţia OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI Str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3 telefon: fax: BUCUREŞTI-ROMÂNIA 2. BREVETE DE INVENŢIE 2.1. Brevete de invenţie acordate şi eliberate conform Legii nr. 64/1991, republicată în , ordonate după indicii C.I.B Brevete de invenţie acordate şi eliberate conform Legii nr. 64/1991, republicată în , aranjate în ordine crescătoare, după numărul de brevet Brevete de invenţie acordate şi eliberate conform Legii nr. 64/1991, republicată în , aranjate în ordine alfabetică, după numele/denumirea titularului Hotărâri ale Instanţelor judecătoreşti Hotărâri ale Comisiei de reexaminare Brevete de invenţie pentru care au fost înscrise în Registrul Naţional modificări în situaţia juridică DIVERSE 3.1. Lista agenţiilor specializate, a consilierilor în proprietate industrială şi a mandatarilor autorizaţi în proprietate industrială Centre regionale pentru promovarea proprietăţii industriale în România ÎNREGISTRĂRI DE TOPOGRAFII DE PRODUSE SEMICONDUCTOARE 4.1. Topografii de produse semiconductoare ISSN ANEXA NR. 1 CERERI DE CERTIFICATE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE I. CERERI DE CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECŢIE Modificări înregistrate, privind cererile de certificat suplimentar de protecţie. 165 II. CERTIFICATE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE Corecturi ale erorilor apărute în legătură cu certificatele suplimentare de protecţie Modificări în situaţia juridică a certificatelor suplimentare de protecţie Certificate suplimentare de protecţie pentru care s-a acordat extinderea duratei ANEXA NR. 2 MODELE DE UTILITATE I. MODELE DE UTILITATE ÎNREGISTRATE 1. Modele de utilitate înregistrate, aranjate după clasificarea internaţională Modele de utilitate înregistrate, aranjate în ordinea crescătoare a numărului de model de utilitate înregistrat. aranjate în ordine alfabetică, după denumirea titularului Modele de utilitate înregistrate reînnoite

4 SOMMAIRE Présentation du BOPI... 5 Codes normalisés de l'ompi utilisés dans BOPI DEMANDES DE BREVET D INVENTION 1.1. Demandes de brevet publiées, ordonnées selon la Classification Internationale des Brevets (CIB) Demandes de brevet publiées, ordonnées selon le numéro de la demande Demandes de brevet publiées, ordonnées alphabétiquement selon le nom du demandeur Demandes de brevet d invention pour lesquelles on a pris une décision de rejet, ou pour lesquelles on a pri acte de retrail, ou réputées retirées Demandes de brevet d invention pour lesquelles on a enregistré des modifications dans le statut juridique Correction des erreurs matérielles contenues dans les demandes de brevet publiées BREVETS D INVENTION 2.1. Brevets d invention accordés et délivrés en vertu de la Loi no.64/1991, républiée le , ordonnées selon la CIB Brevets d invention accordés et délivrés en vertu de la Loi no.64/1991, républiée le , ordonnées selon le numéro de brevet Brevets d invention accordés et délivrés en vertu de la Loi no.64/1991, républiée le , ordonnées alphabétiquement selon le nom du titulaire Les décisions des tribunaux Arréts de la commision de réexamen Brevets d invention pour lesquells on a enregistré dans le Registre national des modifications du statut juridique MISCELLANÉES 3.1. Liste des agences specialisées, conseillers en propriété industrielle et des mandataires agréés Centres régionaux pour la promotion de la propriété industrielle en Roumaine ENREGISTREMENT DE TOPOGRAFHIES DE PRODUITS SEMICONDUCTEURS 4.1. Topografhies de produits semiconducteurs ANNEXE NO. 1 DEMANDES ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION I. DEMANDE DE CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DE PROTECTION Modifications concernant les certificat complémentaire de protection II. CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION Correction des erreurs relatives aux certificats complémentaires de protection Modification concernant les certificat complémentaire de protection Certificats complémentaires de protection pour lesquels on a déposé une demande de prorogation ANNEXE NO. 2 MODÈLES D UTILITÉ I. MODÈLES D UTILITÉ ENREGISTRÉS 1. Modèle d'utilité enregistrés et délivrés Modéles d utilité enregistrés ordonnés selon le numero de modèle d utilité enregistré ordonnès alphabètiquement delon le nom du titulaire Renouvellements des modèles d utilité enregistrés CONTENTS Introducing BOPI... 5 WIPO normalised codes used in BOPI PATENT APPLICATIONS 1.1. Published patent applications arranged according to the International Patent Classification (IPC) Published patent applications arranged in the ascending order of the patent application number Published patent applications arranged in the alphabetical order of the applicant s name Patent applications in respect of which a decision of refusal has been taken, or in respect of which note withdrawal has been taken which have been declared as deemed to be withdrawn Patent applications in respect of which changes in the legal status have been entered in the National Register Correction of material errors contained in the published patent applications PATENTS 2.1. Patents granted and issued in compliance with the Patent Law 64/1991, as republished on , arranged according to the IPC Patents granted and issued in compliance with the Patent Law 64/1991, as republished on , arranged in the ascending order of the patent number Patents granted and issued in compliance with the Patent Law 64/1991, as republished on , arranged in the alphabetical order of the owner's names Decisions of courts Decision delivered by the Reexamination Board Patents in respect of which changes in the legal status have been entered in the National Register MISCELLANEOUS 3.1. List of industrial property specialized agencies, attorneys and authorized representatives Regional centres for the promotion of industrial property in Romania REGISTRATION OF TOPOGRAPHIES OF SEMICONDUCTOR PRODUCTS 4.1. Topographies of semiconductor products ANNEXE NO. 1 SUPPLEMENTARY PROTECTION APPLICATIONS AND CERTIFICATES I. SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE APPLICATIONS Changes concerning the supplementary protection certificate applications II. SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES Correction of errors occurred in respect of supplementary protection certificates Changes concerning the supplementary protection certificate applications Supplementary protection certificate in respect of which applications for the extension of duration have been filed ANNEXE NO. 2 UTILITY MODELS I. REGISTERED UTILITY MODELS 1. Registered and issued utility models Registered utility models arranged in the ascending order of the registered utility model number in the alphabetical order of the owner's name Renewals of registered utility models

5 În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor. Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet. Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel: A - Necesităţi curente ale vieţii B - Tehnici industriale diverse. Transport C - Chimie şi metalurgie D - Textile şi hârtie E - Construcţii fixe F - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. Exploziv G - Fizică H - Electricitate CONDIŢII DE VÂNZARE A BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, Bucureşti. - Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon , până la , interior 429 sau Preţul unui abonament la publicaţia BOPI - Brevete de invenţie - suport hârtie - este de 540 lei (cu difuzare prin poştă) şi de 460 lei cu ridicare de la sediul OSIM. - Preţul unui abonament la publicaţia BOPI - Brevete de invenţie - suport electronic - este de 360 lei (cu difuzare prin poştă) şi de 290 lei cu ridicare de la sediul OSIM (la solicitare, poate fi transmis prin FTP, la preţul de 195 lei). - În cazul în care vor interveni modificări ale preţurilor, acestea vor fi anunţate. - Începând cu data de 1 august 2017, contul OSIM este: - IBAN RO05 TREZ F XXXX, deschis la Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti - cod fiscal Începând cu data de 1 ianuarie 2006, conturile IBAN OSIM de la Banca Comercială Română, Sucursala Sala Palatului, sunt: CONT IBAN NOU CONT IBAN VECHI - cont LEI IBAN RO49RNCB IBAN RO56RNCB cont USD IBAN RO22RNCB IBAN RO29RNCB cont EUR IBAN RO38RNCB IBAN RO61RNCB cont CHF IBAN RO65RNCB IBAN RO45RNCB Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este următorul: luni - joi: 8,00-16,30 vineri: 8,00-14,00 5

6 Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare la organizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (lista este actualizată de OMPI, în noiembrie 2016). AD - Andorra AE - Emiratele Arabe Unite AF - Afganistan AG - Antigua şi Barbuda AI - Anguilla AL - Albania AM - Armenia AO - Angola AP - Organizaţia Regională Africană de Proprietate Intelectuală (ARIPO) 1 AR - Argentina AT - Austria AU - Australia AW - Aruba AZ - Azerbaidjan BA - Bosnia-Herzegovina BB - Barbados BD - Bangladesh BE - Belgia BF - Burkina Faso BG - Bulgaria BH - Bahrain BI - Burundi BJ - Benin BM - Insulele Bermude BN - Brunei Darussalam BO - Bolivia BQ - Bonaire, Sf. Eustache şi Saba BR - Brazilia BS - Bahamas BT - Bhutan BV - Insula Bouvet BW - Botswana BX - Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP) 2 BY - Belarus BZ - Belize CA - Canada CD - Republica Democrată Congo CF - Republica Central-Africană CG - Congo CH - Elveţia CI - Coasta de Fildeş CK - Insulele Cook CL - Chile CM - Camerun CN - China CO - Columbia CR - Costa Rica CU - Cuba CV - Republica Capului Verde CY - Cipru CW - Curaáçao CZ - Cehia DE - Germania 3 DJ - Djibouti DK - Danemarca DM - Dominica DO - Republica Dominicană DZ - Algeria EA - Organizaţia Euroasiatică a Brevetului (EAPO) 1 EC - Ecuador EE - Estonia EG - Egipt EH - Sahara Occidentală 5 EM - Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) EP - Oficiul European de Brevete (OEB) 1 ER - Eritreea ES - Spania ET - Etiopia FI - Finlanda FJ - Fiji FK - Insulele Falkland (Malvine) FO - Insulele Feroe FR - Franţa GA - Gabon GB - Marea Britanie GC - Oficiul de Brevete al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf (GCC) GD - Grenada GE - Georgia GG - Guernsey GH - Ghana GI - Gibraltar GL - Groenlanda GM - Gambia GN - Guineea GQ - Guineea Ecuatorială GR - Grecia GS - Georgia de Sud şi Insulele Sandwich GT - Guatemala GW - Guineea-Bissau GY - Guyana HK - Hong Kong HN - Honduras HR - Croaţia HT - Haiti HU - Ungaria IB - Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) 4 ID - Indonezia IE - Irlanda IL - Israel IM - Insula Man IN - India IQ - Irak IR - Iran (Republica Islamică) IS - Islanda IT - Italia JE - Jersey JM - Jamaica JO - Iordania JP - Japonia KE - Kenya KG - Kârgâzstan KH - Cambodgia KI - Kiribati KM - Insulele Comore KN - Sfântul Kitts şi Nevis KP - Republica Populară Democrată Coreeană KR - Republica Coreea KW - Kuweit KY - Insulele Cayman KZ - Kazahstan LA - Laos (Republica Populară Democrată) LB - Liban LC - Sfânta Lucia LI - Liechtenstein LK - Sri Lanka LR - Liberia LS - Lesotho LT - Lituania LU - Luxemburg LV - Letonia LY - Jamahiria Arabă Libiană MA - Maroc MC - Monaco MD - Republica Moldova ME - Muntenegru MG - Madagascar MK - Macedonia ML - Mali MM - Myanmar MN - Mongolia MO - Macao MP - Insulele Mariana de Nord MR - Mauritania MS - Montserrat MT - Malta MU - Mauritius MV - Maldive MW - Malawi MX - Mexic MY - Malaezia MZ - Mozambic NA - Namibia NE - Niger NG - Nigeria NI - Nicaragua NL - Olanda NO - Norvegia NP - Nepal NR - Nauru NZ - Noua Zeelandă OA - Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală (OAPI) 1 OM - Oman PA - Panama PE - Peru PG - Papua Noua Guinee PH - Filipine PK - Pakistan PL - Polonia PT - Portugalia PW - Palau PY - Paraguay QA - Qatar QZ - Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de plante (CPVO) RO - România RS - Serbia RU - Rusia RW - Rwanda SA - Arabia Saudită SB - Insulele Solomon SC - Insulele Seychelles SD - Sudan SE - Suedia SG - Singapore SH - Sfânta Elena SI - Slovenia SK - Slovacia SL - Sierra Leone SM - San Marino SN - Senegal SO - Somalia SR - Surinam SS - Sudanul de Sud ST - Säo Tomé şi Príncipe SV - Salvador SX -Sint Maarten (regiunea oladeză) SY - Siria SZ - Swaziland TC - Insulele Turks şi Caicos TD - Ciad TG - Togo TH - Thailanda TJ - Tadjikistan TL - Timorul de Est TM - Turkmenistan TN - Tunisia TO - Tonga TR - Turcia TT - Trinidad şi Tobago TV - Tuvalu TW - Taiwan, Provincie Chineză TZ - Tanzania UA - Ucraina UG - Uganda US - Statele Unite ale Americii UY - Uruguay UZ - Uzbekistan VA - Vatican VC - Sfântul Vincent şi Grenadinele VE - Venezuela VG - Insulele Virgine Britanice VN - Vietnam VU - Vanuatu WO - Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) (Biroul Internaţional) 4 WS - Samoa XN - Institutul Nordic pentru Brevete (NPI) 1 XV - Institutul de Brevete Visegrad (VPI) 1 YE - Yemen ZA - Africa de Sud ZM - Zambia ZW - Zimbabwe 1. Organizaţii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acţionează în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului European de Brevete, este organ operaţional al Organizaţiei Europene de Brevete. 2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP) (înainte, Oficiul pentru Mărci înregistrate şi Modele industriale) a înlocuit oficiile naţionale din Belgia, Luxemburg şi Olanda, în ceea ce priveşte orice activitate care are legătură cu mărcile, desenele şi modelele. 3. În bazele de date electronice ale Registrului Internaţional de Mărci, Biroul Internaţional al OMPI foloseşte următoarele coduri adiţionale, diferite de codurile active ale Standardului ST.3: DD pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federală Germania; DT pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Democrată Germania. 4. Codul WO este utilizat în legătură cu publicarea internaţională sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaţionale, înregistrate la orice Oficiu receptor, membru PCT dar, în aceeaşi măsură, şi în legătură cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul Internaţional al Modelelor. În această privinţă, referirea se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 şi ST.80. Codul WO este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveşte înregistrarea internaţională a mărcilor, în cadrul Acordului de la Madrid şi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaţională a Mărcilor. Codul IB este folosit în ceea ce priveşte primirea cererilor internaţionale, în cadrul PCT, înregistrate de Biroul Internaţional al OMPI, având şi rolul de Oficiu receptor, membru PCT. 5. Nume provizoriu. 6

7 Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet I. Coduri din Grupa 1/ST.16 A0 - Cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau data priorităţii recunoscute sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale (art. 23, alin. 3 * ). A1 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare. A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fără raportul de documentare. A3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie publicat ulterior publicării cererii. A4 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse în aceasta (art. 23, alin. 5 * ). A8 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului. A9 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene. B1 - Brevet de invenţie B2 - Brevet de invenţie menţinut în formă modificată în urma procedurii de revocare (art. 52 * ). B8 - Brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului. B9 - Brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului. C3 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare în parte, în baza hotărârii TB (art. 54, alin. 2 * ). C4 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare ca urmare a unei acţiuni în justiţie, referitoare la dreptul la brevet (art. 66, alin. 2 * ). C8 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului. C9 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului. II. Coduri din Grupa 3 /ST. 16 T - Certificat de protecţie tranzitorie (art. 5(1) ** ). T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european (art. 5(2) *** ). T2 - Traducerea fasciculului brevetului european (art. 6(2) *** ). T3 - Traducerea fasciculului brevetului european menţinut în formă modificată în urma unei proceduri de opoziţie (art. 6(3) *** ). T8 - Pagina de capăt retipărită a unei cereri de brevet european publicată sau a unui brevet de european publicat, ca urmare a unor corecturi ale acesteia. T9 - Traducere cu corecturi a unui document de brevet european publicat. * LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613, din 19 august 2014 ** LEGEA nr. 93/1998, privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 186, din 20 mai *** LEGEA nr. 611/2002, privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München, la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München, la 29 noiembrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 844/22.XI.2002). 7

8 III. Coduri din Grupa 6/ST. 16 I1 - Cerere de Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor. I2 - Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor. IV. Coduri din Grupa 2/ST. 16 U1 - Model de utilitate înregistrat, publicat împreună cu raportul de documentare. U2 - Model de utilitate înregistrat, publicat fără raportul de documentare. U3 - Raport de documentare publicat ulterior modelului de utilitate. U8 - Model de utilitate înregistrat, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului. Y - Raport de documentare efectuat la cererea terţilor, pentru revendicările modificate ale modelului de utilitate. Z - Model de utilitate menţinut, cu revendicări modificate în urma unei proceduri de anulare. 8

9 CERERI DE BREVET DE INVENŢIE PUBLICATE, ORDONATE DUPĂ INDICII CLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A BREVETELOR (C.I.B.)

10 Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI), în ordinea apariţiei acestora: (11) numărul de publicare; (21) numărul de cerere de brevet de invenţie; (41) data publicării cererii de brevet; (22) data depozitului; (62) divizată din cererea de brevet nr.; data; (66) prioritate internă; (30) prioritate; (86) numărul şi data depozitului cererii internaţionale; (87) numărul şi data publicării cererii internaţionale; (71) solicitant; (72) inventator; (74) mandatarul autorizat; (51) clasa, conform clasificării internaţionale; (54) titlul invenţiei; (57) rezumatul invenţiei. Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 32 *, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecţiei conferite de cererea de brevet de invenţie este determinată de revendicările conţinute în cererea publicată, în conformitate cu art. 23, alin. (1)-(3) *. Descrierea, revendicările şi, dacă este cazul, desenele cererilor de brevet de invenţie publicate în acest număr sunt puse la dispoziţia publicului începând cu data de , şi pot fi consultate la sala de lectură a O.S.I.M. sau se pot comanda copii ale acestora, contra cost. Rezumatul serveşte în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate, şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10, alin. (3) *. Rezumatul invenţiei din cererea de brevet publicată serveşte atât ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru specialişti, cât şi la luarea deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenţiei şi desenelor publicate in extenso. ** * ** LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613, din 19 August 2014 H.G. nr. 547, din , pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie.

11 (11) A0 (51) A01K 47/02 ( ) (21) a (22) 18/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) MAVROCHEFALO GABRIEL, ALEEA COLOANA INFINITULUI, NR.7, BL.N, SC.1, ET.1, AP.16, SECTOR 6, BUCURESTI, B, RO (72) MAVROCHEFALO GABRIEL, ALEEA COLOANA INFINITULUI, NR.7, BL.N, SC.1, ET.1, AP.16, SECTOR 6, BUCURESTI, B, RO (54) RAMĂ DE FAGURE, CU GOLIRE DIN STUP A41B (11) A0 (51) A41B 13/00 ( ) ; A41B 13/04 ( ) ; A41D 11/00 ( ) ; (21) a (22) 29/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) BURCEA SORIN, STR. PALTINULUI NR. 11, BL. 171D, SC. 2, ET.2, AP. 5, CRAIOVA, DJ, RO (72) BURCEA SORIN, STR. PALTINULUI NR. 11, BL. 171D, SC. 2, AP. 5, CRAIOVA, DJ, RO (54) ARTICOL DE ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU COPII (57) Invenţia se referă la o ramă de fagure folosită în apicultură pentru colectarea mierii de albine fără să fie scoasă din stup. Rama conform invenţiei are un capac (1), dedesubtul căruia sunt fixate succesiv mai multe perechi de elemente formate din două module (2 şi 3) semialveolare, fix şi, respectiv, mobil, asamblarea dintre capac (1) şi primul modul (2) fix fiind realizată cu ajutorul unor bosaje (c şi g) dispuse la capetele acestora, fixarea dintre modulele (2) fixe succesive fiind realizată tot cu ajutorul bosajelor (g); la partea inferioară a şirurilor de module (2 şi 3) semialveolare este poziţionat un rezervor (4) de colectare, având la unul din capetele sale o ţeavă (5) de golire, asamblarea rezervorului (4) la ultimul modul (2) fix fiind realizată prin intermediul unor alte bosaje ($) şi a bosajelor (g) menţionate, asamblarea celor patru elemente componente este asigurată de nişte bride (6) metalice, fixate cu ajutorul (57) Invenţia se referă la un articol de îmbrăcăminte destinat bebeluşilor şi copiilor cu vârsta de până la doi ani. Articolul conform invenţiei este alcătuit dintr-o parte (A) fixă, decoltată sau cu mânecă scurtă, şi câte două părţi (B şi C) detaşabile, cu rol de mâneci şi, respectiv, de craci de pantalon, prinderea dintre partea fixă (A) şi părţile (B şi C) detaşabile fiind realizată cu ajutorul unor capse (D şi E). Revendicări: 5 Figuri: 3 (11) A0 unor piuliţe (7), şirurile de module (3) mobile fiind unite toate, pe verticală, printr-o tijă (8) de manevră care străbate nişte orificii (x) dispuse la un singur capăt al acestora şi deplasabile cu o jumătate de alveolă faţă de modulele (2) fixe, cu ajutorul unui mâner (9). (11) A0 Revendicări: 6 Figuri: 38 11

12 A45C (11) A3 (51) A45C 3/00 ( ) ; G06F 1/20 ( ) ; G06F 7/48 ( ) ; (21) a (22) 18/08/2016 (41) 30/12/2016//12/2016 (71) KOVACS KALMAN-LUDOVIC, STR. DOROBANŢILOR NR. 6A, AP. 2B, BRAŞOV, BV, RO; SZABO SANDOR ROBERT, STR. BRAZILOR NR. 17, BL. 17, SC. A, AP. 9, SAT FELDIOARA, COMUNA FELDIOARA, BV, RO (72) KOVACS KALMAN-LUDOVIC, STR. DOROBANŢILOR NR. 6A, AP. 2B, BRAŞOV, BV, RO; SZABO SANDOR ROBERT, STR. BRAZILOR NR. 17, BL. 17, SC. A, AP. 9, SAT FELDIOARA, COMUNA FELDIOARA, BV, RO (74) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS AGENŢ IE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ S.R.L., STR.11 IUNIE NR.51, SC.A, ET.1, AP.4, SECTOR 4, BUCUREŞTI (54) GEANTĂ DE LAPTOP CU SISTEM DE RĂCIRE ÎNCORPORAT (57) Invenţia se referă la o geantă pentru laptop, cu sistem de răcire încorporat. Geanta conform invenţiei cuprinde o semicarcasă (1b) superioară şi o semicarcasă (1a) inferioară, articulate între ele la partea posterioară, iar la partea frontală având mijloacele (3) de închidere, semicarcasa (1b) superioară fiind prevăzută, pe faţa interioară, cu cel puţin un ventilator (4) destinat să ventileze şi să răcească un laptop dispus pe faţa exterioară a semicarcasei (1b) superioare, iar semicarcasa (1a) inferioară este prevăzută la interior, în partea frontală, cu cel puţin o clemă (2) (11) A0 (51) A47K 3/30 ( ) (21) a (22) 26/10/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) GHIMPU ANDREI MARIAN, STR.TRAIAN BL.245, SC.E, AP.13, VASLUI, VS, RO (72) GHIMPU ANDREI MARIAN, STR.TRAIAN BL.245, SC.E, AP.13, VASLUI, VS, RO (54) CABINĂ DE DUŞ CU AUTO-CURĂŢARE PRIN SPĂLARE CU ULTRASUNETE (57) Invenţia se referă la o cabină de duş pliabilă, cu auto-curăţare prin spălare cu ultrasunete, cu aplicabilitate în domeniul aparatelor electrocasnice. Cabina conform invenţiei este formată dintr-un corp (1) principal, la care sunt ataşate uşile (2, 3, 4 şi 5) pliabile şi o cădiţă (6) care se pliază, de asemenea, pe lângă corpul (1) principal, astfel încât, după plierea tuturor componentelor, se formează o cuvă între uşa (2) cea mai depărtată şi corpul (1) principal, cuva fiind alimentată automat cu apă sau cu o soluţie specială pentru spălarea cu ultrasunete, şi un traductor (11) cu ultrasunete, care va crea în soluţie vibraţii mecanico-moleculare, curăţând, prin efect cavitaţional, depunerile de murdărie de pe suprafaţa interioară a cabinei. Revendicări: 1 Figuri: 5 (11) A3 de susţinere mobilă, care cooperează cu semicarcasa (1b) superioară şi care, împreună cu mijloacele (3) de închidere, asigură o poziţie în care ventilatorul (4) este pornit pentru aspirarea aerului din exteriorul genţii, şi livrarea acestuia către semicarcasa (1b) superioară. (11) A0 Revendicări: 9 Figuri: 6 Cu raport de documentare publicat la data de 28/02/

13 A61C (11) A0 (51) A61B 17/16 ( ) ; A61B 17/17 ( ) ; A61F 2/46 ( ) ; (21) a (22) 18/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) NICULESCU MARIUS, STR.PÂNCOTA NR.9, BL.11 NORD, SC.2, ET.1, AP.31, BUCUREŞTI, B, RO; ANTONIAC VASILE IULIAN, ALEEA MARIUS EMANOIL BUTEICA NR. 2, BL. 68, SC. 2, ET.2, AP. 64, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; SEMENESCU AUGUSTIN, ŞOS.BUCUREŞTI- TÂRGOVIŞTE NR.22 T, A 14, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; DOICIN CRISTIAN-VASILE, STR. MĂRGEANULUI NR. 38, BL. M 101, SC. 1, ET. 3, AP. 12, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; ULMEANU MIHAELA-ELENA, BD. 1 MAI NR. 41, BL. C16, SC. A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; COSTOIU MIHNEA COSMIN, STR.LONDRA NR.18, ET.4, AP.24, BUCUREŞTI, RO; MURZAC ROMAN, STR.VÂLSĂNEŞTI NR.1, BL.P+4, SC.1, AP.49, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; MATEŞ ILEANA MARIANA, STR. GLADIOLELOR NR. 9, BL. 2, ET. 5, AP. 26, SAT ROŞU, COMUNA CHIAJNA, IF, RO; DAVIŢOIU DRAGOŞ-VIRGIL, STR.TURDA NR.94, BL.29B, SC.1, ET.3, AP.13, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (72) NICULESCU MARIUS, STR.PÂNCOTA NR.9, BL.11 NORD, SC.2, ET.1, AP.31, BUCUREŞTI, B, RO; ANTONIAC VASILE IULIAN, STR. M. E. BUTEICA NR. 2, BL. 68, SC. B, AP. 64, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; SEMENESCU AUGUSTIN, ŞOS.BUCUREŞTI- TÂRGOVIŞTE NR.22 T, A 14, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; DOICIN CRISTIAN-VASILE, STR. MĂRGEANULUI NR. 38, BL. M 101, SC. 1, ET. 3, AP. 12, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; ULMEANU MIHAELA-ELENA, BD. 1 MAI NR. 41, BL. C16, SC. A, ET. 4, AP. 15, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; COSTOIU MIHNEA COSMIN, STR.LONDRA NR.18, ET.4, AP.24, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; MURZAC ROMAN, STR. VÂLSĂNEŞTI NR.1, BL.P+4, SC.1, AP.49, SECTOR 3, (11) A0 (11) A0 BUCUREŞTI, B, RO; MATES ILEANA MARIANA, STR. GLADIOLELOR NR. 9, BL. 2, ET. 5, AP. 26, SAT ROŞU, COMUNA CHIAJNA, IF, RO; DAVIŢ OIU DRAGOŞ-VIRGIL, STR.TURDA NR.94, BL.29B, SC.1, ET.3, AP.13, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (54) DISPOZITIV DE FREZARE ACETABULAR (57) Invenţia se referă la un dispozitiv de frezare ortopedică, destinat să înlăture osteofitele fără riscul de a sparge partea acetabulară a unei endoproteze de şold, aplicabil în domeniul chirurgiei ortopedice. Dispozitivul conform invenţiei este alcătuit dintr-o cupă (1) de colectare şi o freză (2) frontală, cilindrică, asamblată prin intermediul unei bucşe (3) rapid interschimbabilă, freza (2) are o tijă (4) centrală, prevăzută cu nişte orificii, care se înşurubează în cupa (1) de colectare şi care se blochează pentru stabilirea nivelului zero de prelucrare printr-un şurub (5) de blocare, două inele (6 şi 8), exterior şi, respectiv, interior, de prindere, un arc (7) elicoidal, un corp (9) principal şi o cheie (10) de acţionare. Revendicări: 4 Figuri: 12 (11) A0 (51) A61C 13/20 ( ) ; A61C 13/38 ( ) ; B05C 17/005 ( ) ; (21) a (22) 15/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) KREMS CRISTINA, INTRAREA COŞARILOR NR.10, TIMIŞOARA, TM, RO; SINESCU COSMIN, EUGENIU DE SAVOYA, NR.22, TIMIŞOARA, TM, RO; PODARIU ANGELA CODRUŢA, STR.SEVERIN NR.6B, TIMIŞOARA, TM, RO; NEGRUŢIU MEDA LAVINIA, P-TA.BADEA CÂRŢAN, NR.10, AP.4, TIMIŞOARA, TM, RO; LEVAI MIHAELA CODRINA, STR.NICOLAE LABIŞ, BL.3, AP.14, TIMIŞOARA, TM, RO; POROJAN SORIN DANIEL, STRADA LUCIAN BLAGA NR.2, TIMIŞOARA, TM, RO; COJOCARIU ANDREEA CODRUŢA, STR.PANSELELOR, NR.17, LUGOJ, TM, RO; MARCU CRISTIAN, STRADA REPUBLICII, NR. 8, OŢELU ROŞU, CS, RO (72) KREMS CRISTINA, STR.INTRAREA COŞARILOR, NR.10, TIMIŞOARA, TM, RO; SINESCU COSMIN, EUGENIU DE SAVOYA, NR.22, TIMIŞOARA, TM, RO; PODARIU ANGELA CODRUŢA, STR.SEVERIN NR.6B, TIMIŞOARA, TM, RO; NEGRUŢIU MEDA LAVINIA, P-ŢA.BADEA CÂRŢAN, NR.10, AP.4, TIMIŞOARA, TM, RO; LEVAI MIHAELA CODRINA, STR.NICOLAE LABIŞ, BL.3, AP.14, TIMIŞOARA, TM, RO; POROJAN SORIN DANIEL, STRADA LUCIAN BLAGA NR.2, TIMIŞOARA, TM, RO; COJOCARIU ANDREEA CODRUŢA, STR.PANSELELOR, NR.17, LUGOJ, TM, RO; MARCU CRISTIAN, STRADA REPUBLICII, NR. 8, OŢELU ROŞU, CS, RO (74) CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ TUDOR ICLĂNZAN, PIAŢA VICTORIEI NR.5, SC.D, AP.2, TIMIŞOARA (54) APARAT PORTABIL PENTRU MODE- LARE CU CEARĂ DENTARĂ 13

14 A61C (11) A0 (57) Invenţia se referă la un aparat portabil pentru modelare cu ceară dentară, utilizat de către tehnicianul dentar şi medicul stomatolog. Aparatul conform invenţiei este constituit dintr-o cutie (CC) de comandă şi control şi un instrument (IM) de mână, cutia (CC) de comandă şi control este conectată la o sursă electrică printr-un cablu (18) şi un ştecăr (19) şi este prevăzută cu un buton (20) de pornire/oprire, şi un termostat (21) pentru reglarea temperaturii de topire a cerii, instrumentul (IM) de mână are forma unui stilou şi este compus dintr-un corp (1) cilindric, conic la exterior şi concav la interior, având un inel (12) de ghidare cu flanşă, din cupru, în care se montează, prin ajustaj intermediar, un vârf (11) de modelare, corpul (1) fiind montat prin alunecare şi rotire pe un corp (2) central de formă cilindrică, realizat dintr-un material plastic termorigid, în care este montat un cilindru (6) de ghidare, din cupru, cu pereţi subţiri, în interiorul căruia se deplasează longitudinal, cu joc alunecător, un piston (7) acţionat ca o piuliţă de către un şurub (4) conducător cuplat la un reductor (9) şi un motor (8); ambele sunt încastrate într-un capac (3) montat prin clipsare la capătul corpului (2) central, opus corpului (1) cilindric, în partea din faţă a corpului (2) central, iar în locul de (11) A2 (51) A61D 1/00 ( ) (21) a (22) 10/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, - INMA, BD.ION IONESCU DE LA BRAD NR.6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (72) GANEA-CHRISTU IOAN, STR. CĂPÂLNA NR. 1, BL. 14D, SC. 1, AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; DRĂGOLICI VICTOR, ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 668, CREVEDIA, DB, RO; DRĂGOLICI ECATERINA, BD. CHIŞINĂU NR. 19, BL. A5, SC. A, ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; MOISE ŞTEFANIA SORINA, STR. MARMUREI NR. 26, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (54) DISPOZITIV PENTRU DEPĂRTAREA COASTELOR LA ANIMALE MARI (57) Invenţia se referă la un dispozitiv chirurgical destinat medicinii veterinare, care este utilizat pentru depărtarea coastelor animalelor mari, cum sunt bovinele, în timpul operaţiilor pe cord, când trebuie asigurat un câmp operator optim. Dispozitivul conform invenţiei este constituit din două fălci (1 şi 2) tip foarfecă, cu partea activă a acestora prevăzută cu rizuri, între care se montează nişte pârghii (4), un mecanism cu şurub tip cremalieră, format din ureche (5) şi şurubul (6) care trece prin zona filetată a unui corp (7), unind articulat partea posterioară a fălcilor (1 şi 2), şurubul (6) este prizonier la vârf în ureche (5) şi are prevăzut, la capătul tijei filetate, un mâner (8), nedemontabil, cu ajutorul căruia se execută rotirea manuală pentru realizarea variaţiei deschiderii (11) A0 cuplare cu corpul (1) cilindric, într-o cavitate cilindrică de lungime limitată, este montată o rezistenţă (5) electrică care asigură topirea capătului unui patron (10) de ceară, prevăzut cu un orificiu central mai mare decât diametrul şurubului (4) conducător. Revendicări: 11 Figuri: 10 (11) A2 (d) a extremităţii fălcilor prevăzute cu câte o ambutisare de forma şi mărimea coastelor, toate elementele dispozitivului fiind articulate între ele cu ajutorul unor nituri (3). Revendicări: 1 Figuri: 1 14

15 (11) A2 (51) A61K 9/20 ( ) (21) a (22) 18/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) HOFIGAL EXPORT - IMPORT S.A., INTRAREA SERELOR NR.2, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO (72) MANEA ŞTEFAN, CALEA MOŞILOR NR.209, ET.2, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞ TI, B, RO; TAMAŞ VIORICA, STR.DR.DIMITRIE GRECESCU NR.209, AP.5, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; COZEA ANDREEA, STR. ARAD NR. 14, PANTELIMON, IF, RO; NEAGU MIHAELA, BD.1 DECEMBRIE 1918 NR.51, BL.J 38, SC.B, AP.18, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (54) COMPLEX POLIENZIMATIC NATURAL, PENTRU UZ UMAN ŞI VETERINAR, ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE (57) Invenţia se referă la un produs polienzimatic natural pentru uz uman şi veterinar, şi la un procedeu pentru obţinerea acestuia. Produsul conform invenţiei este constituit din părţi cuticulă de pipotă de pui, părţi pulbere din frunze de pătrunjel/ bulbi usturoi/frunze de varză, 0,3...1,5 părţi extract degresat din seminţe de armurariu şi/sau extract concentrat de anghinare, uleiuri esenţiale de fenicul sau cimbru, precum şi excipienţi acceptabili farmaceutic, părţile fiind exprimate în greutate pe 100 g produs. Procedeul conform invenţiei constă în amestecarea materialului vegetal cu cuticula, prelucrate sub formă de pulbere, apoi se adaugă excipienţii şi uleiurile volative, rezultând produsul care se condiţionează prin tehnici uzale. A62C (11) A2 în continuare, formează cu soluţia organică o emulsie primară la care se adaugă 0,5...4% soluţie apoasă de alcool polivinilic şi 1...5% electrolit, rezultând o emulsie secundară care se adaugă unei soluţiii apoase de electrolit 1...5%, sub agitare de rpm, timp de h, din care rezultă un sistem farmaceutic sub formă de microsfere, cu un diametru de :m cu principiul activ din grupul HGMM. Revendicări: 2 Figuri: 3 Revendicări: 3 (11) A2 (51) A61K 9/26 ( ) (21) a (22) 12/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA, STR. VICTOR BABEŞ NR. 8, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) HALES DANA, STR. AUREL VLAICU NR. 17, AP. 9, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; TOMUŢĂ IOAN, STR. NĂSĂUD NR. 22, AP. 19, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; VLASE LAURIAN, STR. VICTOR BABEŞ NR. 41, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; ACHIM MARCELA, CALEA MĂNĂŞTUR NR. 93, AP. 46, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (54) SISTEME FARMACEUTICE MICROPARTICULATE, PENTRU TRANSPORTUL ŞI CEDAREA HEPARINELOR CU GREUTATE MOLE- CULARĂ MICĂ LA NIVELUL COLONULUI (57) Invenţia se referă la o metodă de preparare a unui sistem farmaceutic de uz oral pentru transportul şi cedarea heparinelor cu greutate moleculară mică la nivelul colonului. Metoda conform invenţiei constă în prepararea unei soluţii organice prin dizolvarea în diclormetan a unui amestec dintr-un polimer solubil dependent de ph şi un polimer insolubil, cu cedare dependentă de timp, din grupul copolimerilor acidului acrilic şi metacrilic, şi esterii acestora, prepararea unei soluţii apoase de heparină cu greutate moleculară mică (HGMM) UI/ml care, (11) A1 (51) A62C 31/24 ( ) ; A62C 37/00 ( ) ; (21) a (22) 18/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) CARAGHIAUR EUGEN, STR. PLUT. PETRE IONESCU NR. 10, BL. X18, SC. 1, AP. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; RADU MARIN, CALEA RAHOVEI NR.217, BL.12, SC.1, AP.1, PARTER, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (72) CARAGHIAUR EUGEN, STR.PLUT.PETRE IONESCU, NR.10, BL.X18, SC.1, AP.2, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; RADU MARIN, CALEA RAHOVEI NR.217, BL.12, SC.1, PARTER, AP.1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) TUN DESTINAT COMBATERII INCENDIILOR, SECETEI, SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ŞI ALTOR APLICAŢII (57) Invenţia se referă la o instalaţie tip tun propulsor, destinată combaterii incendiilor, secetei, schimbărilor climatice şi altor aplicaţii. Instalaţia conform invenţiei este alcătuită dintr-o cameră (A) de presiune cu pereţi metalici, prevăzuţi cu nişte orificii (c şi c') de introducere a combustibilului furnizat de un sistem (B) de alimentare cu combustibil, cu două rezervoare (5 şi 6) de combustibil, conectate la orificii (c şi c') prin intermediul unor conducte (d şi d') flexibile de aducţie combustibil, prevăzute cu nişte electrovalve (e şi e') şi un debitmetru (f şi f'), în 15

16 A62C (11) A1 interiorul camerei (A) fiind dispus un transductor (22) de presiune, un termometru (25) şi un aprinzător (9) bilamelar al unui sistem (C) de aprindere care include o sursă (8) electrică, la care este conectat un aprinzător (9) prin intermediul unui controler (10), un capac (2) cu o flanşă (a) al camerei (A) de presiune având o decupare (x) circulară, în pereţii căreia este fixată o ţeavă (13) propulsoare a unui modul (D) de propulsie, întreg ansamblul fiind fixat pe o placă (16) de bază a unui modul (E) de fixare şi orientare, prin intermediul unui sistem (19) de rotire pe orizontală, compus dintr-un ax (i) fixat într-o placă (18) şi introdus într-un rulment (j) din placa (16) de bază care mai are şi un canal (20) cu role, modulul (E) de orientare şi fixare incluzând şi un sistem (21) de rotire în plan vertical având un mecanism de rotaţie compus dintr-un ghidaj (21a) culisant longitudinal pe o latură (17b) a carcasei protectoare, o cuplă (21b) de rotaţie fixă situată pe o decupare în placa (18) de fixare, şi o bară (21c) rigidă la mijlocul căreia este dispusă o piuliţă (21d) având posibilitatea rotaţiei în jurul axei orizontale. Revendicări: 10 Figuri: 8 (11) A0 (51) B01J 8/10 ( ) ; B82B 3/00 ( ) ; C22C 29/16 ( ) ; (21) a (22) 20/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, STR. ATOMIŞTILOR NR. 405A, MĂGURELE, IF, RO (72) COMĂNESCU CEZAR CĂTĂLIN, CALEA VITAN NR.199, BL.52, SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; PALADE PETRU, STR.CONSTANTIN MĂNESCU NR.2, BL.6, SC.1, AP.4, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; KUNCSER ANDREI CRISTIAN, STR.CHILIA-VECHE NR.7, BL.710, SC.A, ET.5, AP.18, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; PLĂPCIANU CARMEN GABRIELA, BD.UVERTURII NR.43-45, BL.1, SC.3, ET.1, AP.88, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54) MATERIAL MAGNETIC PE BAZĂ DE NANOPARTICULE DE NITRURĂ DE FIER ORDONATĂ CU STRUCTURĂ MARTENSITICĂ, ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE A ACESTUIA (57) Invenţia se referă la un material magnetic pe bază de nitrură de fier ordonată cu structură martensitică " "- Fe 16 N 2 şi la un procedeu de obţinere a acestuia, materialul magnetic fiind utilizat pentru producerea magneţilor permanenţi folosiţi în industrie pentru motoare, actuatori, senzori, sau în tehnologia informaţiei pentru hardisk-uri. Materialul magnetic conform invenţiei este alcătuit din nanoparticule cu formă elipsoidală, cu lungimea de 200 nm (11) A1 (11) A0 şi diametrul de 80 nm, cu un conţinut de peste 95% nitrură de Fe, ordonată cu structură martensitică " "-Fe 16 N 2, restul de 5% fiind oxid datorită manipulării în aer, are o magnetizare la saturaţie de 185 emu/g măsurată la Oe, remanenţă de 31% şi coercitivitate de 1380 Oe, măsurate la temperatura ambiantă. Procedeul conform invenţiei constă în dizolvarea de 4 g surfactant Pluronic în 30 ml apă bidistilată, peste care se adaugă o cantitate de acid clorhidric, cu agitare magnetică timp de 12 h la temperatură ambiantă, urmată de adăugarea de 1 g azotat de Fe nonahidrat, de titrarea cu NaOH, şi de un tratament hidrotermal la 100/C, nanoparticulele obţinute prin acest procedeu fiind ulterior uscate, calcinate la 500/C, reduse în flux de 5% în argon la 480/C şi, în final, nitrurate la 170/C, în flux de amoniac gazos. Revendicări: 2 Figuri: 3 Cu raport de documentare publicat la data de 28/02/

17 (11) A0 (51) B07C 5/342 ( ) ; G01N 27/04 ( ) ; G01N 33/46 ( ) ; (21) a (22) 09/10/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) ECOPROTECH ENGINEERING S.R.L, ALEEA INDUSTRIILOR, NR.17, ET.1, CAMERA NR.1, BUZĂU, BZ, RO (72) POPESCU DIANA, STR. CIACOVA NR. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; POPA CICERONE LAURENŢIU, BD.LIBERTĂŢII, NR.6, BL.116, SC.A, ET.6, AP.17, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; PARPALĂ RADU CONSTANTIN, ŞOS. PANTELIMON NR. 356, BL. 1, SC. D, AP. 126, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; COTEŢ COSTEL EMIL, CALEA RAHOVEI NR.332, BL.43 B, SC.B, ET.5, AP.19, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; MIHAI DORIN, STR.ARGEŞ, NR.48, FOCŞANI, VN, RO; ŞOLEA MIHAI FLORIN, STR.BRAŢULUI, NR.8-10, ET.1, AP.5, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; DOBRESCU TIBERIU GABRIEL, STR.GHEORGHE ŢIŢEICA NR.10, BL.56 BIS, SC.1, AP.3, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (54) SISTEM AUTOMATIZAT PENTRU COLECTAREA ŞI ANALIZA CONFORMITĂŢII DEŞEURILOR DE CARTON ŞI HÂRTIE B30B (11) A0 verticală se deplasează şi un sistem (C4) de determinare a umidităţii, senzorii de tip tijă dispuşi sub formă de matrice trecând printre găurile plăcii (6) de presare şi ajungând în zona (C) deşeurilor de carton şi hârtie din container, iar în funcţie de rezultatele furnizate de senzorii de umiditate şi prin măsurători de greutate şi volum, se ia decizia ca deşeul să fie evacuat sau nu din sistem în zona (D). Revendicări: 5 Figuri: 3 (57) Invenţia se referă la un sistem automat pentru colectarea şi analiza conformităţii deşeurilor de carton, carton gofrat, hârtie de calitate, ziare şi reviste. Sistemul conform invenţiei cuprinde o zonă (A) de interfaţă şi comunicare cu utilizatorul care conţine şi o fantă prin care se introduc deşeurile în sistem, o zonă (B) de preluare, analiză preliminară a (11) A0 deşeurilor, şi debitare, o zonă (C) de analiză a conformităţii şi cântărire, o zonă (D) pentru deşeuri neconforme, o zonă (E) cu conveior pentru deşeuri conforme şi o zonă (F) de stocare a deşeurilor conforme, în vederea realizării operaţiilor ulterioare de compactare, balotare şi stocare baloturi, deşeurile introduse prin fantă fiind preluate în zonă (B) de nişte role (B1 şi B2) cilindrice, analizate cu ajutorul unor senzori (B3) optici şi debitate cu ajutorul unei ghilotine (B4); deşeurile neconforme sunt returnate prin fanta de acces, deşeurile conforme cad în zona (C) care include nişte dispozitive (C2 şi C3), de analiză, respectiv de cântărire, şi un container (C1) paralelipipedic cu cinci pereţi, dintre care trei sunt acţionaţi de nişte pistoane, doi pereţi (1 şi 2) laterali şi o bază (3) a containerului, iar ceilalţi doi pereţi (4 şi 5) se pot rabata pentru a permite transferul deşeurilor împinse pe direcţia înainte pe conveior (E) către zona (F) pentru deşeuri conforme, sau în lateral, într-un container din zona (D) pentru deşeuri neconforme, deşeurile aflate în zona (C) de analiză sunt presate pe verticală cu ajutorul unui piston de care este prinsă o placă (6) cu găuri, iar tot pe direcţie (11) A0 (51) B30B 15/28 ( ) ; F16P 7/00 ( ) ; (21) a (22) 26/10/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) ADDA-ASOCIAŢIA DEDICATĂ DEZVOLTĂRII ÎN ASTRONAUTICĂ S.R.L., STR.PICTOR OCTAV BĂNCILĂ 18, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) RUGESCU DRAGOŞ RADU DAN, STR. PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.18, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (54) DISPOZITIV DE PROTECŢIE LA SUPRACOMPRIMARE (57) Invenţia se referă la un dispozitiv de protecţie la supracomprimare a traductorilor sau senzorilor de forţă, pentru evitarea deteriorării sau distrugerii acestora, în cazul în care există riscul ca forţele măsurate să depăşească accidental limitele maxime ale forţei de compresiune, traductorii fiind folosiţi în laboratoare, în industrie sau în aplicaţii tehnice şi comerciale. Dispozitivul conform invenţiei este constituit dintr-un resort (8) discoidal, capacul (4) filetat şi caseta (9) prevăzută cu găurile (10) de fixare, trei canale (13) echidistante axiale, în care se află bilele (11) de centrare, reţinute în canale (13) de un inel (12) elastic semiînchis, caseta (9) având practicată o deschidere (7) prin care cablul (5) de date al traductorului (2) comunică cu exteriorul, iar, opţional, dispozitivul poate fi prevăzut cu o şaibă (3) de reţinere superioară, plasată între traductorul (2) şi capacul (4) casetei (9) de protecţie. Revendicări: 2 Figuri: 5 17

18 B30B (11) A0 (11) A2 (11) A2 (51) B60T 17/22 ( ) ; H01H 35/14 ( ) ; (21) a (22) 29/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) CIOCOTIŞAN-TĂTAR VASILE, BD. URANUS NR.2, AP. 78, BAIA MARE, MM, RO; PETRUŢ IOAN, STR. VICTORIEI NR. 148, BAIA MARE, MM, RO (72) CIOCOTIŞAN-TĂTAR VASILE, BD. URANUS NR.2, AP. 78, BAIA MARE, MM, RO; PETRUŢ IOAN, STR. VICTORIEI NR. 148, BAIA MARE, MM, RO (54) INSTALAŢIE DE PROTECŢIE AUTO (57) Invenţia se referă la o instalaţie de protecţie auto. Instalaţia conform invenţiei cuprinde un traductor de şoc (10) montat pe caroseria maşinii, care, în urma unui şoc puternic, îşi închide contactele şi alimentează un electromagnet (5) care atrage un manşon electromagnetic (4) montat pe borna plus (3) a bateriei maşinii, decuplând-o de la instalaţia electrică a maşinii, instalaţia cuprinzând suplimentar un microcontact ND (11), montat pe podeaua maşinii, la capătul de cursă al pedalei de frână (12), care, printr-o tijă de acţionare (15), apasă un şurub de reglare (14) realizând închiderea contactului şi alimentarea unei electrovalve (7), care eliberează aer comprimat dintr-o butelie (8), care alimentează un cilindru pneumatic (18), al cărui piston deplasează un cablu (19) de oţel ce frânează roţile din spate prin intermediul cablului (20) frânei de mână. Revendicări: 1 Figuri: 3 (11) A0 (51) C02F 1/66 ( ) ; C02F 1/36 ( ) ; (21) a (22) 25/10/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND, DRUMUL PODU DÂMBOVIŢEI NR , SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) ŞTEFĂNESCU MIHAI, BD.1 DECEMBRIE 1918 NR.68, BL.U 25, SC.1, ET.6, AP.60, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; BUMBAC COSTEL, STR.BÂRSĂNEŞTI NR.6, BL.154, SC.2, ET.6, AP.68, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; DINU LAURENŢIU RĂZVAN, STR.CERNIŞOARA 21-25, BL.60, AP.19, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; COSMA CRISTIANA, STR.SERG.LĂŢEA GHEORGHE NR.18, BL.C 37, SC.A, ET.6, AP.40, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; PĂTROESCU ION VIOREL, STR. FOCŞANI NR.6, BL.M 196, AP.50, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) PROCEDEU COMBINAT DE PRETRATARE ULTRA- SONICĂ ŞI HIDROLIZĂ ALCALINĂ A NĂMOLURILOR BIOLOGICE DIN STAŢIILE DE EPURARE, PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA RANDAMENTELOR DE OBŢINERE BIOGAZ PRIN FERMENTARE ANAEROBĂ (57) Invenţia se referă la un procedeu combinat fizico-chimic, de pretratare ultrasonică şi hidroliză alcalină a nămolurilor biologice din staţiile de epurare, pentru îmbunătăţirea randamentelor de obţinere a biogazului prin fermentare anaerobă. 18

19 (11) A0 Procedeul conform invenţiei foloseşte fenomenul de cavitaţie generat de aplicarea câmpului ultrasonic pentru pretratarea nămolului biologic, alcanilizat cu NaOH, la un ph = 10,5, ceea ce conduce la obţinerea unor grade de solubilizare şi dezintegrare nămol de ori mai mari decât în cazul sonicării la un ph = 6...6,5 la un timp redus de sonicare, de 10 min, durata declanşării producţiei de biogaz fiind de 6 zile în condiţii de fermentare anaerobă la 37,5/C, inclusiv pentru un nămol fermentat vechi, depozitat în condiţii aerobe, cantitatea de biogaz obţinut fiind dublă faţă de cea obţinută în cazul nămolului tratat ultrasonic fără alcanilizare suplimentară. C05F (11) A0 în contracurent, prin pomparea apei epurate din bazinul de permeat, container (CE) de echipamente, bazin (BSN) de stocare a nămolului, şi un container (CDN) pentru deshidratarea nămolului rezultat, bazinul (BB) biologic fiind compus, la rândul lui, din două bazine circulare concentrice, în care zona de denitrificare a fost prevăzută în compartimentul central circular, în timp ce zona de nitrificare a fost poziţionată în bazinul circular exterior. Revendicări: 2 Figuri: 1 Revendicări: 5 (11) A0 (51) C02F 3/06 ( ) (21) a (22) 23/10/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) C&V WATER CONTROL S.A., STR.LAGUNA ALBASTRĂ NR.50 A, CORBEANCA, ILFOV, RO (72) NEGOIŢĂ CĂTĂLIN VALENTIN, STR. LAGUNA ALBASTRĂ NR.50 A, CORBEANCA, IF, RO; AVRAM MARIA CLAUDIA, BLD.TIMIŞOARA, NR.73, BL. C12, SC.1, AP.27, BUCUREŞTI, B, RO; CIUCU LAURENŢIU, STR.PLUT.ION NEDELCU, NR.1, BL.1, SC.1, ET.6, AP.35, BUCUREŞTI, B, RO (54) STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, CU MEMBRANE ULTRAFILTRANTE (57) Invenţia se referă la o staţie de epurare destinată tratării apelor de provenienţă menajeră, municipală sau industrială, prin utilizarea membranelor ultrafiltrante după treapta biologică. Staţia de epurare conform invenţiei este compusă din: staţie (SP) de pompare a apei uzate brute, sită (TR) rotativă, separator (SG) de grăsimi, bazin (BOM) de omogenizare şi egalizare, bazin (BB) biologic, unde au loc operaţiuni speciale de nitrificare, denitrificare, desfosforizare biologică şi stabilizare aerobă a nămolului, module (MBR) de filtrare cu membrane ultrafiltrante, care înlocuiesc fazele necesare decantării secundare şi dezinfecţiei, şi care sunt imersate în bazine circulare realizate din polietilenă, fiind spălate (11) A2 (51) C05F 3/04 ( ) (21) a (22) 11/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) PUŢINELU DOBRE, COMUNA IZBICENI, OT, RO (72) PUŢINELU DOBRE, COMUNA IZBICENI, OT, RO; PUŢINELU IULIANA HORTENSIA, COMUNA IZBICENI, OT, RO (54) ÎNGRĂŞĂMÂNT NATURAL LICHID, COMPLEX, CON- CENTRAT, ŞI PROCEDEU DE PREPARARE (57) Invenţia se referă la un îngrăşământ natural, complex, concentrat, utilizat în agricultură. Îngrăşământul conform invenţiei conţine mg/l azot, mg/l azot nitric, mg/l azot amoniacal, mg/l fosfor, mg/l potasiu, şi prezintă o valoare ph de şi un conţinut de substanţă uscată care reprezintă 2...3% din masa totală. Revendicări: 4 19

20 C07D (11) A2 (51) C07D 401/02 ( ) (21) a (22) 11/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000, STR.ATOMIŞTILOR NR.409, MĂGURELE, IF, RO; INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR, STR. ATOMIŞTILOR NR. 409, MĂGURELE, IF, RO (72) VASILIU ILEANA CRISTINA, STR. DRUMUL TABEREI NR. 77B, BL. TS37, SC. 1, ET.9, AP.56, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; EMANDI ANA, STR. ALEXANDRU DEPĂRĂŢEANU NR.11, AP.5, PARTER, BL.B, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; IONIŢĂ IULIAN, ALEEA BORCEA NR. 6, BL. 16, SC. B, ET. 2, AP. 46, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; MATEI ANDREEA, STR. PANAIT IATROPOL NR. 25, AP. 1, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) AZODERIVAT CU RĂSPUNS SHG ULTRARAPID, ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE ÎN STARE CRISTALINĂ ORDONATĂ (57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui azoderivat cu răspuns optic ultrarapid. Procedeul conform invenţiei constă în aceea că se prepară soluţii saturate de compus organic 1-fenil-3-metil- -4-azo-(1'-carboxi fenilen)-5-onă, care sunt supuse ultrasonării timp de 5 min, crescând progresiv, din 10 în 10 min, până la 50 min, la o frecvenţă de ultrasonare de Hz, apoi se colectează cristalele precipitatului rezultat şi se supun iradierii laser cu o intensitate a radiaţiei laser absorbită constantă de 200 mw, până la atingerea semnalului constant, de saturaţie SHG, corespunzător ordonării cristaline moleculare maxime. Revendicări: 7 Figuri: 4 (11) A2 PREDESCU ANDRA-MIHAELA, STR. GLĂDIŢEI NR. 42, BL. T7, AP. 405, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; PREDESCU CRISTIAN, STR. DR. PETRE GÂDESCU NR. 24A, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) PROCEDEU DE OBŢINERE A COMPOZITELOR ANTIŞOC ALE POLIPROPILENEI RECUPERATE (57) Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unor compozite ale polipropilenei recuperate, cu rezistenţă la şoc îmbunătăţită. Procedeul conform invenţiei constă în modificarea, prin aliere în topitură, a polipropilenei recuperate pe valţ, cu un coeficient de frecare de 1,18...1,20, la temperatura de /C, timp de 15 min, cu % un amestec de doi bloc-copolimeri stiren-izoprenici într-un raport 25:75, cu un indice de curgere în topitură de 8,2...13,9 g/10 min, din care rezultă un compozit având o rezistenţă la şoc de 4, 8...6, 4 KJ/m 2 la 20/C, şi de 3,2...4,2 KJ/m 2 la -20/C. Revendicări: 1 (11) A2 (51) C08L 53/02 ( ) (21) a (22) 01/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM, SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.202, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; ICPAO MEDIAŞ, STR. CARPAŢI NR. 8, MEDIAŞ, SB, RO; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A., BD.THEODOR PALLADY NR.49A, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI - CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI EXPERTIZĂRI ECOMETALURGICE, SPLAIUL INDEPENDENŢEI 313, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO (72) GHIOCA PAUL NICOLAE, SOS. MIHAI BRAVU NR. 297 BL.15A AP. 77, BUCURESTI, B, RO; IANCU LORENA, BD.ALEXANDRU OBREGIA NR.17, BL.M 5, SC.A, ET.6, AP.54, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; SPURCACIU BOGDAN NOROCEL, ALEEA ARINIŞ NR.2 A, BL.A 39 C, SC.4, AP.59, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; GRIGORESCU RAMONA MARINA, CALEA FERENTARI NR.10, BL. 119A, SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; RAPA MARIA, ALEEA GORNEŞTI NR. 3, BL. 52, SC. 1, AP. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; CINCU CORNEL, STR. DRUMUL TABEREI NR.53, BL. R6, AP. 58, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; PICA ALEXANDRA, STR.AVRIG NR.63, BL.E 2, SC.5, ET.1, AP.140, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; GARDU RADITA, STR. ISTRIEI NR. 22, BL. 34, SC. 4, AP. 54, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; ECATERINA MATEI, BD. CONSTRUTORILOR NR. 3, BL. G3, AP. 30, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; (11) A2 (51) C22C 19/00 ( ) ; C22C 27/00 ( ) ; C22C 21/00 ( ) ; F41H 5/00 ( ) ; C22C 33/04 ( ) ; (21) a (22) 03/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) GEANTĂ VICTOR, STR.IANI BUZOIANI NR.1, BL.16 A, AP.32, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; VOICULESCU IONELIA, STR.VINTILĂ MIHĂILESCU NR.8, BL.78, ET.7, AP.44, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; CHERECHEŞ TUDOR, STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 136, BL. V 90, SC. 5, AP. 144, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; LIXANDRU PAUL, CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 117, BL. 123, ET. 3, AP. 8, BUCUREŞTI, B, RO; DRAGNEA DANIEL, ALEEA JIENEASCĂ NR. 5, BL. 34, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; ZECHERU TEODORA, STR. SĂVINEŞTI NR. 5, BL. B, ET. 1, AP. 62, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; MATACHE LIVIU CRISTIAN, STR. ANTIAERIANĂ NR. 6 A 27, BL. C4, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI, B, RO (72) GEANTĂ VICTOR, STR.IANI BUZOIANI NR.1, BL.16 A, AP.32, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; VOICULESCU IONELIA, STR.VINTILĂ MIHĂILESCU NR.8, BL.78, ET.7, AP.44, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; CHERECHEŞ TUDOR, STR. MIHAIL SEBASTIAN NR. 136, BL. V 90, SC. 5, AP. 144, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; LIXANDRU PAUL, CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 117, BL. 123, ET. 3, AP. 8, BUCUREŞTI, B, RO; DRAGNEA DANIEL, ALEEA JIENEASCĂ NR. 5, BL. 34, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; ZECHERU TEODORA, STR. SĂVINEŞTI NR. 5, BL. B, ET. 1, AP. 62, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; MATACHE LIVIU CRISTIAN, STR. ANTIAERIANĂ NR. 6 A 27, BL. C4, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) ALIAJ METALIC MULTI- ELEMENT, REZISTENT LA SOLICITĂRI DINAMICE CU VITEZE MARI DE DEFORMARE, ŞI PROCEDEU DUPLEX DE OBŢINERE 20

21 (11) A2 (57) Invenţia se referă la un aliaj metalic multielement, cu entropie ridicată, din sistemul AlCrFeCoNi, care prezintă o foarte bună rezistenţă la solicitări dinamice cu viteze mari de deformare, şi la un procedeu duplex de obţinere a acestuia, aliajul fiind utilizat în domeniul protecţiei individuale şi/sau colective. Aliajul conform invenţiei are următoarea compoziţie chimică exprimată în procente în greutate: 6,50...8,80% Al, % Cr, ,50% Fe, % Co, % Ni, având o densitate cuprinsă între 7,4...7,6 Kg/dm 3, temperatura lichidus cuprinsă între /C, duritatea asociată între HV 0.1 şi o tenacitate exprimată prin valori ale energiei de rupere prin şoc de J, la temperatura de 20/C. Procedeul conform invenţiei începe cu selectarea şi pregătirea mecanică a materialelor metalice Al, Cr, Fe, Co şi Ni cu o puritate avansată > 99%, introducerea acestora în cuptorul cu inducţie în vid, în următoarea ordine: fier tip ARMCO, Ni, Cr, Co, iar la sfârşitul elaborării, pentru diminuarea pierderilor prin oxidare, se adaugă 0,1...0,2% Al, în timpul elaborării baia metalică fiind protejată atât de vidul tehnic, cuprins între mbar, cât şi de o atmosferă inertă de argon, obţinându-se un aliaj cu temperatura de turnare cuprinsă între /C, care se toarnă direct în forme metalice, obţinându-se plăci cu dimensiuni variabile, în funcţie de necesităţi, care se supun unui al doilea procedeu de purificare prin retopire într-un cuptor cu arc electric în vid, în vederea omogenizării E04G (11) A3 (51) E04G 9/00 ( ) ; E04G 11/08 ( ) ; E04G 25/00 ( ) ; (21) a (22) 08/08/2016 (41) 30/12/2016//12/2016 (71) BRĂTESCU MIRCEA, STR. SELIMBARULUI NR. 9, BL. F4, SC. D, ET. 2, AP. 10, ORADEA, BH, RO (72) BRĂTESCU MIRCEA, STR. SELIMBARULUI NR. 9, BL. F4, SC. D, ET. 2, AP. 10, ORADEA, BH, RO (74) INTELECT S.R.L., BD.DACIA NR.48, BL.D10, AP.3, OP 9-CP 128, ORADEA, JUDEŢUL BIHOR (54) PROCEDEU DE ZIDIRE ŞI METODĂ DE VERIFICARE ÎN TIMP REAL A PLANEITĂŢII ŞI VERTICALITĂŢII UNUI ZID (57) Invenţia se referă la un procedeu de zidire şi verificare în timp real a planeităţii şi verticalităţii unui zid, prin folosirea unei suprafeţe verticale cu anumite marcaje, procedeul fiind utilizat în domeniul construcţiilor. Procedeul conform invenţiei constă în montarea, pe aliniamentul unui viitor zid, a unui anumit număr de panouri (A) care se aliniază şi se conectează între ele, şi sunt susţinute cu şpraiţuri (7), astfel încât să formeze o suprafaţă continuă verticală, având lungimea şi înălţimea cel puţin egale cu cele ale viitorului zid, suprafaţa verticală formată din panouri (A) marcându-se cu linii orizontale pe întreaga înălţime, zidirea se va realiza sprijinind fiecare bloc de construcţie spre suprafaţa verticală, urmărind permanent orizontalitatea fiecărui rând (11) A2 compoziţiei chimice şi finisării granulaţiei şi microstructurii, se toarnă din nou aliajul în forme şi se supune unui tratament termic, printr-o menţinere în cuptorul cu rezistenţă electrică timp de h, la o temperatură cuprinsă între /C, urmată de o răcire în apă. Revendicări: 2 Figuri: 5 (11) A3 zidit, comparativ cu liniile orizontale trasate pe suprafaţa panourilor (A), iar pe suprafaţa verticală, formată din panouri (A), se marchează golurile tehnologice ale uşilor, ferestrelor sau alte goluri de trecere, zidirea respectând permanent aceste marcaje. Revendicări: 3 Figuri: 6 Cu raport de documentare publicat la data de 28/02/

22 E21B (11) A2 (51) E21B 43/26 ( ) (21) a (22) 06/02/2015 (41) 28/02/2018//2/2018 (86) US 2015/ /02/2015 (87) WO 2016/ /08/2016 (71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC., 3000 N.SAM HUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS, US (72) NORMAN TYLER J., 214 N.30TH STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US; WALTON ZACHARY W., 2204 SOUTHERN COURT, CARROLLTON, TEXAS, US; MERON MATT JAMES, 2705 CARMEL, CARROLLTON, TEXAS, US (74) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL PANGRATTI NR.35, SECTOR 1, BUCUREŞTI (54) FRACTURARE MULTI-ZONALĂ CU ACCES COMPLET LA PUŢUL DE FORAJ (57) Invenţia se referă la o fracturare multi-zonală cu acces complet la puţul de foraj. Fracturarea conform invenţiei constă în aceea că se furnizează un sistem şi o metodă pentru multiple zone de fracturare pe lungimea unui puţ de foraj, în timpul unei singure execuţii, un singur dispozitiv magnetic de comutator putând fi coborât pe tubulatura bobinată, pentru a comuta în poziţia deschis numeroase ansambluri manşon fixate de-a lungul puţului de foraj, pentru a expune diferite zone de fracturare la tratamente dorite prin fracturare, ansamblurile manşon putând include fiecare un sistem de detectare magnetică, destinat pentru a detecta un câmp magnetic generat din dispozitivul de comutator; sistemul de detectare (11) A2 (51) F02M 21/02 ( ) ; F02P 9/00 ( ) ; (21) a (22) 01/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) CIOBANU MIHAI-MĂRŢIŞOR, STR.GENERAL SIMONESCU NR.6, BL.3, SC.B, AP.4, CÂMPULUNG, AG, RO; LUCACIUC ION, STR. PRIVIGHETORII NR. 1, CÂMPULUNG, AG, RO; ŞIPOTEANU DAN-CĂTĂLIN, STR. ALEXANDRU-VOIEVOD NR. 40, CÂMPULUNG, AG, RO (72) CIOBANU MIHAI-MĂRŢIŞOR, STR.GENERAL SIMONESCU NR.6, BL.3, SC.B, AP.4, CÂMPULUNG, AG, RO; LUCACIUC ION, STR. PRIVIGHETORII NR. 1, CÂMPULUNG, AG, RO; ŞIPOTEANU DAN-CĂTĂLIN, STR. ALEXANDRU-VOIEVOD NR. 40, CÂMPULUNG, AG, RO (54) PROCEDEU DE ARDERE A GAZELOR UŞOR LICHEFIABILE (G.P.L.) PENTRU MOTOARE CU COMBUSTIE INTERNĂ CU RAPOARTE DE COMPRESIE MARI (57) Invenţia se referă la un procedeu de ardere a gazului petrolier lichefiat, destinat unui motor cu combustie internă cu rapoarte de compresie mari. Procedeul conform invenţiei constă în comprimarea, într-un motor, la un raport de compresie ridicat 16:1, a unui amestec carburant, care este aspirat la o temperatură scăzută, controlată printr-un regulatorvaporizator şi prin nişte difuzoare montate în colectorul de admisie, apoi, în urma comprimării, la o valoare ridicată, a amestecului carburant aspirat, o parte din gazul aflat în capul cilindrilor este lichefiat, înmagazinând astfel o parte din energia cinetică a ambielajului motorului, iar în final, prin declanşarea scânteii de aprindere, are loc aprinderea şi arderea unei părţi a amestecului carburant, format din aer şi faza gazoasă a gazului petrolier lichefiat, iar partea lichefiată a gazului petrolier lichefiat se evaporă, cedând energie ciclului motor, apoi se aprinde şi arde. Revendicări: 5 (11) A2 magnetică poate transmite un semnal de control către un blocator electro-hidraulic, pentru a rabata o componentă a deflectorului ansamblului manşon, iar odată ce deflectorul este rabatat, o componentă de izolare a dispozitivului de comutator poate antrena deflectorul rabatat, pentru a forma un dop în puţul de foraj, presiunea aplicată de la suprafaţă putând împinge deflectorul şi un manşon culisant descendent, al ansamblului manşon, expunând astfel orificiile de fracturare prin coloana de tubaj a puţului de foraj. Revendicări: 20 Figuri: 8 (11) A0 (51) F03B 11/00 ( ) ; F03B 3/12 ( ) ; F04D 31/00 ( ) ; (21) a (22) 20/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA, SPLAIUL UNIRII NR.313, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) BUNEA FLORENTINA, STR. VASILE VASILIEVICI STROESCU NR. 46, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; CIOCAN GABRIEL DAN, STR. PAŞCANI NR. 7, BL. D8, SC. A, ET. 1, AP. 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; NEDELCU ADRIAN, BD.DIMITRIE CANTEMIR NR.17, BL.10, SC.A, AP.34, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; BUCUR DIANA MARIA, STR.DREPTĂŢII NR.8, BL.02, SC.2, ET.5, AP.57, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; DUNCA GEORGIANA, STR.RĂSCOALA 1907, NR.10, BL.14, SC.1, ET.2, AP.15, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO; CODESCU SEBASTIAN, STR.ALBA IULIA NR.148, COM.CERAŞU, PH, RO (54) SISTEM DE AERARE A APEI PENTRU TURBINE HIDRAULICE (57) Invenţia se referă la un sistem de aerare a apei pentru turbine hidraulice, integrat în conul aspiratorului turbinei hidraulice, cu scopul de a creşte conţinutul de oxigen dizolvat din apa turbinată din centralele hidroelectrice. Sistemul conform invenţiei cuprinde un dispozitiv de aerare a apei prin turbine hidraulice, care se integrează şi respectă întocmai geometria interioară a conului aspirator al unei turbine, şi care este alcătuit dintr-o cameră (CA) de aer, cu peretele interior format din nişte plăci (1) 22

23 (11) A0 perforate, fixate pe o grilă (2) de susţinere, astfel încât acestea să acopere total sau parţial peretele interior, care este în contact cu fluxul de apă turbinată, camera (CA) de aer fiind prevăzută cu un perete (3) amonte, un perete (4) aval şi o cămaşă (5) exterioară, pe care sunt poziţionate echidistant nişte ţevi (6) de admisie aer pentru aerarea naturală a aerului la presiune atmosferică, prevăzute cu nişte electrovalve (7), cu rol de reglare a debitului de aer, nişte ţevi (8) de injecţie aer, pentru aerarea forţată a aerului, cu rol de injecţie controlată a presiunii şi debitului de aer comprimat, un ştuţ (9) de golire a apei care pătrunde din circuitul hidraulic al turbinei în camera (CA) de aer, continuată cu un tronson (18) amonte, prevăzut cu un traductor de presiune, şi un tronson (19) aval; se fixează de conul aspirator al turbinei prin intermediul unei flanşe (20) amonte şi al unei flanşe (21) aval, iar plăcile (1) care reconstituie, împreună cu grila (2) geometria interioară a conului original al turbinei, conţin nişte orificii calibrate cu diametre de la 0,2...5 mm, dispuse echidistant cu un pas de diametre pentru a evita coalescenţa bulelor în curgerea din turbină, în funcţie de fracţia de goluri, admisă în curgerea din turbină, admisia aerului în turbină fiind efectuată în funcţie de nivelul de presiune din turbină şi al deficienţei de oxigen dizolvat din apă, prin acţionarea unui modul de comandă şi control al procesului de aerare. Revendicări: 3 Figuri: 13 F16C (11) A0 (51) F16C 33/44 ( ) ; B21D 53/10 ( ) ; (21) a (22) 22/09/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, B-DUL EROILOR NR. 29, BRAŞOV, BV, RO (72) CIOARĂ GHEORGHE ROMEO, STR.ZIZINULUI, NR. 20, BL.35, SC.A, AP.40, BRAŞOV, BV, RO; SZEKELY VALENTIN GABRIEL, STR. AVRAM IANCU NR. 51, BL. B, SC. B, AP. 4, BRAŞOV, BV, RO (54) COLIVIE PENTRU RULMENŢI CU BILE (57) Invenţia se referă la o colivie pentru rulmenţii cu bile, în special pentru rulmenţi grei cu bile, ieftină, durabilă, care utilizează minimalist sau care este realizată cu consum minim de materiale metalice deficitare. Colivia conform invenţiei este compusă dintr-un inel (1) sau din două şemiinele (6, 7 sau 8 şi 9, 10 sau 11), superior şi, respectiv, inferior, realizate dintr-un material ieftin şi rezistent, având nişte locaşuri (a) sau nişte semilocaşuri (k) pentru bile care sunt placate cu nişte elemente (2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 sau 17) de placare, realizate dintr-un material antifricţiune, solidarizate prin lipire cu adezivi industriali sau prin brazare cu inelul (1) sau cu semiinelele (6, 7 sau 8 şi 9, 10 sau 11) superior şi, respectiv, inferior. Revendicări: 15 Figuri: 20 (11) A0 (11) A0 23

24 F16C (11) A0 (51) F16C 33/56 ( ) ; B21D 53/10 ( ) ; (21) a (22) 22/09/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV, B-DUL EROILOR NR. 29, BRAŞOV, BV, RO (72) SZEKELY VALENTIN GABRIEL, STR. AVRAM IANCU NR. 51, BL. B, SC. B, AP. 4, BRAŞOV, BV, RO; CIOARĂ GHEORGHE ROMEO, STR.ZIZINULUI, NR. 20, BL.35, SC.A, AP.40, BRAŞOV, BV, RO (54) COLIVIE PENTRU RULMENŢI CU ROLE (57) Invenţia se referă la o colivie pentru rulmenţii cu role, în special pentru rulmenţi grei cu role, realizată cu consum minim de materiale metalice deficitare. Colivia conform invenţiei este formată dintr-un corp (1, 2 sau 3) de bază, realizat dintr-un material ieftin şi rezistent, metalic, plastic sau compozit, prevăzut cu un număr de locaşuri (a) egal cu numărul corpurilor de rostogolire, cum ar fi role cilindrice sau role butoi, pe care le ghidează, nişte elemente (4, 5, 6, 7, 8 sau 9) de placare, realizate dintr-un material antifricţiune, de preferat alamă, asamblate nedemontabil faţă de corpul (1, 2 sau 3) de bază, de exemplu prin lipire cu adezivi industriali sau prin brazare, care plachează nişte suprafeţe (e şi f) laterale ale locaşurilor (a) din corpul (1, 2 sau 3) de bază cu care vin în contact corpurile de rostogolire, şi un inel (12 sau 13) de reţinere care închide în sens axial locaşurile (a) practicate în corpul (1, 2 sau 3) de bază, asamblat cu acesta într-un mod în sine cunoscut. Revendicări: 15 Figuri: 14 (11) A0 (51) F16J 15/42 ( ) ; F16J 15/43 ( ) ; (21) a (22) 27/09/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) ROSEAL S.A., STR.NICOLAE BĂLCESCU NR.5/A, ODORHEIU SECUIESC, HR, RO (72) BORBATH ISTVAN, STR.ŞTRANDULUI NR.8, ODORHEIU SECUIESC, HR, RO; BORBATH TUNDE, STR. ŞTRANDULUI NR. 8, ODORHEIUL SECUIESC, HR, RO; VEKAS LADISLAU NICOLAE, STR.SIMION BĂRNUŢIU, BL.11A, SC.A, ET.7, AP.27, TIMIŞOARA, TM, RO (54) SISTEME DE ETANŞARE CU NANOFLUID MAGNETIC PENTRU VITEZE PERIFERICE RIDICATE (57) Invenţia se referă la un sistem rotitor de etanşare cu nanofluid magnetic, destinat a fi utilizat în echipamente care funcţionează la viteze periferice ridicate. Sistemul de etanşare, conform invenţiei, cuprinde un magnet permanent (1), piese polare (2) dinţate conjugat, formate din canale şi dinţi, un nanofluid magnetic (3), reţinut într-o formă de inel în zona de întrefier dintre piesele polare (2), şi un arbore magnetic (4) dinţat, cu canale şi dinţi, o carcasă (5) şi nişte lagăre (6), în care piesele polare (2) sunt realizate din două semi-inele astfel încât, în poziţia montate pe arbore (4), să formeze două zone de etanşare, una compusă din canalele pieselor polare (2) şi dinţii arborelui (4), iar cealaltă compusă din canalele arborelui (4) şi dinţii pieselor polare (2). Revendicări: 1 Figuri: 8 (11) A0 (11) A0 24

25 (11) A2 (51) F21V 23/00 ( ) ; F21V 33/00 ( ) ; (21) a (22) 09/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) CANDALE FLORIN ALEXANDRU, STR. CETĂŢII NR. 61, CORP 5, AP. 22, COMUNA FLOREŞTI, CJ, RO (72) CANDALE FLORIN ALEXANDRU, STR. CETĂŢII NR. 61, CORP 5, AP. 22, COMUNA FLOREŞTI, CJ, RO (74) CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ CIUPAN EMILIA, STR.MESTECENILOR NR.6, BL.E9, SC.1, AP.2, CLUJ NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ (54) DISPOZITIV DE ILUMINAT CU LED (57) Invenţia se referă la un dispozitiv de iluminat cu LED, de tip veioză. Dispozitivul conform invenţiei este compus dintr-o carcasă (1) constând dintr-un pahar de carton, de unică folosinţă, pe a cărui bază (2), la exterior, este montată o placă (3) de circuite imprimate, de mici dimensiuni, căreia îi este ataşat un LED (4), placa (3) fiind fixată pe bază (2) prin lipire cu un adeziv, iar LED-ul (4) fiind fixat pe placă (3) prin cositorire, în care ansamblul placă (3) - LED (4) este conectat prin intermediul unui conductor (5) şi al unui rezistor (6) la un conector (7) de tip micro USB, care este lipit pe partea exterioară a bazei (2) paharului (1) şi poziţionat astfel încât zona de racordare cu un cablu de alimentare cu energie să fie accesibilă printr-un decupaj (8) practicat în peretele lateral al paharului (1), într-o zonă (9) situată sub nivelul bazei (2), iar pe carcasă (1) poate fi ataşat un capac (11) transparent sau translucid, prevăzut cu un sistem de agăţare (13) şi/sau cu un element (14) de fixare pe o suprafaţă plană (15). F21V (11) A0 (51) F21V 35/00 ( ) ; F21W 121/00 ( ) ; (21) a (22) 29/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) BENCHE VASILE, STR.DUNĂRII NR.22, BL.H1, SC.2, AP.24, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) BENCHE VASILE, STR.DUNĂRII NR.22, BL.H1, SC.2, AP.24, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (54) LUMÂNARE ÎN RECIPIENT CU CAPAC MAGNETIC (57) Invenţia se referă la o lumânare cu rol decorativ şi de suvenir. Lumânarea conform invenţiei este alcătuită dintr-un recipient (1) prevăzut cu un capac (2) detaşabil, care are ataşat un magnet (3), în care este turnată o lumânare (4) propriu-zisă, cu fitil, pe peretele exterior al recipientului (1) şi pe o parte (5) superioară a capacului (2) putându-se inscripţiona mesaje sau imagini personalizate. Revendicări: 2 Figuri: 3 Revendicări: 4 Figuri: 6 (11) A2 (11) A0 25

26 G01N (11) A2 (51) G01N 21/73 ( ) ; G01J 3/443 ( ) ; (21) a (22) 01/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.1, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; INCDO-INOE FILIALA INSTITUTUL DE CERCETĂ RI PENTRU INSTRUMENTAŢIE ANALITICĂ, STR.DONATH NR.67, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MEMORANDUMULUI NR.28, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; FOTOMETRIC INSTRUMENTS SRL, STR. ARH. GR. IONESCU NR. 1, BL. T59, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (72) FRENŢIU TIBERIU, STR. MANĂŞTUR NR. 89, BL. E10, SC. 2, AP. 33, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; PONTA MIHAELA, STR.TITULESCU NICOLAE, NR.12, AP.26, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; DARVAŞI EUGEN, CALEA FLOREŞTI, NR.81, BL.V5, SC.5, AP.139, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; BUTACIU SÎNZIANA, STR. PRINCIPALĂ NR. 74, SALVA, BN, RO; CADAR SERGIU IULIAN, STR.MIGDALULUI NR.14, AP.20, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; ŞENILĂ MARIN, STR.BUCIUM NR.1, BL.B 1, SC.1, AP.30, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; MATHE ALEXANDRU, STR.DÂMBOVIŢEI NR.47, BL.V 21, SC.2, AP.33, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; FRENŢIU MARIA, STR. MĂNĂŞTUR NR. 89, BL. E10, SC. 2, AP. 33, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; PETREUŞ DORIN MARIUS, STR. PLOIEŞTI NR. 27, AP. 5, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; ETZ RADU, STR. MAIOR AVRAM ZENOVIE NR. 3, MEDIAŞ, SB, RO; ŞULEA DORIN, STR.ARHITECT IONESCU GRIGORE NR.1, BL.T59, ET.5, AP.22, SECTOR 2, BUCUREŞTI, B, RO (54) METODĂ MICRO- ANALITICĂ PENTRU DETERMINAREA MULTIELE- MENTALĂ SIMULTANĂ, PRIN VAPORIZAREA ELEC- TROTERMICĂ A PROBEI ŞI DETECŢIA PRIN SPEC- TROMETRIA DE EMISIE OPTICĂ ÎN MICROTORŢE DE PLASMĂ DE MICĂ PUTERE (11) A0 (51) G01N 25/54 ( ) (21) a (22) 05/09/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI, STR.GENERAL VASILE MILEA NR.32-34, PETROŞANI, HD, RO (72) ANDRIŞ ADRIANA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. 76, SC. 2, AP. 11, ET. 2, PETROŞANI, HD, RO; GĂMAN GEORGE ARTUR, STR. INDEPENDENŢEI, BL. 3, AP. 15, SC. 1, ET. 3, PETROŞANI, HD, RO; LUPU CONSTANTIN, STR.CARPAŢI, BL.4, SC.5, AP.8, PETROŞANI, HD, RO; GHICIOI EMILIAN, STR. GEN. V. MILEA, BL. 17, AP. 9, PETROŞANI, HD, RO; BURIAN CONSTANTIN SORIN, STR. PINULUI, BL.4, AP. 3, PETROŞANI, HD, RO; DARIE MARIUS, STR. GRIVIŢA ROŞIE NR.6, AP. 1, PETROŞANI, HD, RO; CSASZAR TIBERIU ATILA, ALEEA TRANDAFIRILOR BL. 5, SC. 2, AP. 42, PETROŞANI, HD, RO; MOLDOVAN IOSIF LUCIAN, STR. 9 MAI, BL. 4, SC. 3, AP. 6, ET.1, PETROŞANI, HD, RO; COLDA COSMIN IOAN, STR. CONSTANTIN MILLE. BL. 5, SC.1, AP. 3, ET. 1, PETROŞANI, HD, RO; BOTAR DANIELA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, BL. 65, SC. 1, AP. 7, ET. 3, PETROŞANI, HD, RO; GRECEA DĂNUŢ NICOLAE, STR.REPUBLICII NR.238, PETRILA, HD, RO; GABOR DAN, STR. ING. ANGHEL SALIGNY NR. 26, PETROŞANI, HD, RO; PUPĂZAN GABRIELA, STR.PLATOULUI NR.6, BL.31, SC.1, ET.1, AP.3, VULCAN, HD, RO (54) STAND DE ÎNCERCARE LA APRINDERE A COMPONENTELOR MICI DIN ECHIPAMENTELE DESTINATE UTILIZĂRII ÎN ATMOSFERE EXPLOZIVE (11) A2 (57) Invenţia se referă la o metodă microanalitică pentru determinarea simultană a mai multor elemente periculoase, cum ar fi: As, Ag, Cd, Cu, Hg, Sb, Sn, Pb şi Zn, din microprobe lichide. Metoda conform invenţiei constă în uscarea microprobei de lichid la o temperatură de 75/C timp de 180 s, urmată de evaporare electrotermică, la o temperatură de 1500/C, vaporii rezultaţi fiind transportaţi într-o microtorţă de plasmă cuplată capacitiv unde sunt excitaţi, semnalele de emisie ale elementelor obţinute prin excitare fiind măsurate simultan, folosind un microspectrometru de joasă rezoluţie. Revendicări: 1 Figuri: 1 (11) A0 (57) Invenţia se referă la un stand şi o metodă de încercare la aprindere a componentelor mici din echipamentele destinate utilizării în atmosfere explozive. Standul conform invenţiei cuprinde o cameră de încercare (1) în care se află echipamentul electric cu componentele (2) supuse încercării, un sistem de alimentare cu gaz/lichid inflamabil (11) pentru realizarea amestecului exploziv de încercare în camera de încercare (1), o sursă de alimentare (6), pentru alimentarea echipamentului electric cu componentele (2) supuse încercării, nişte termocupluri dispuse pe suprafaţa componentelor (2) supuse încercării, un modul multifuncţional (9) interconectat la circuitul electric al componentelor (2) supuse încercării, pentru monitorizarea parametrilor electrici în timpul încercării, o cameră de termoviziune (13) care supraveghează regimul termic general după alimentarea componentelor (2) supuse încercării de la sursa de alimentare (6), şi un sistem de achiziţie date (8) care, împreună cu modulul multifuncţional (9) şi un sistem de calcul (10), are rolul de a procesa datele parametrilor măsuraţi. Revendicări: 2 Figuri: 1 26

27 (11) A0 G06Q (11) A2 popularizare a cunoştinţelor medicale prin acces la servicii de tip enciclopedii medicale din Internet, prin intermediul unui agregator de date (32) capabil să adapteze informaţiile la un format înţeles de sistem, în care programul informatic (10) compune un set de interogare (10a) prin combinarea informaţiilor achiziţionate de subsistemul (20) de achiziţii de date şi a celor introduse de utilizator printr-o interfaţă grafică, setul de interogare (10a) fiind transmis la entitatea-server, unde unitatea (31) de procesare adaptivă prelucrează informaţiile primite, precum şi modele de date stocate în bazele de date de referinţă, şi transmite o informaţie (10b) derivată înapoi la entitatea-client (A), unde este afişată prin intermediul unei interfeţe grafice prezentate de programul informatic (10). Sistemul mai cuprinde, în cadrul entităţii-server (B), un server (33) de mesagerie care are acces la entităţi de stocare (36 şi 37) pentru informaţii de tip text şi, respectiv, binare, la care care se pot conecta dispozitivele-client (A) având instalat programul informatic (10), şi care asigură comunicarea între utilizatori pe marginea subiectelor din domeniul medicinei. Revendicări: 6 Figuri: 16 (11) A2 (51) G06Q 50/22 ( ) ; G06F 17/30 ( ) ; (21) a (22) 03/08/2016 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) PETRUŞ ANDREI, STR. NICOLAE PASCU NR. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; CIUREANU ŞTEFAN-VLAD, ALEEA TUDOR NECULAI NR. 79, BL. 977C, ET. 7, AP. 20, IAŞI, IS, RO; PETRUŞ ALEXANDRA, STR. NICOLAE PASCU NR. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (72) PETRUŞ ANDREI, STR. NICOLAE PASCU NR. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; CIUREANU ŞTEFAN-VLAD, ALEEA TUDOR NECULAI NR. 79, BL. 977C, ET. 7, AP. 20, IAŞI, IS, RO; PETRUŞ ALEXANDRA, STR. NICOLAE PASCU NR. 9, ET. 4, AP. 4, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO (54) SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, PENTRU CONSILIERE ADAPTIVĂ ŞI PER- SONALIZATĂ ÎN DOMENIUL TERAPIILOR MEDICALE (11) A2 (57) Invenţia se referă la un sistem informatic pentru consiliere adaptivă şi personalizată în domeniul terapiilor medicale. Sistemul cuprinde: o entitate-client (A) cuprinzând un program informatic (10) care poate rula pe o pluralitate de dispozitive de calcul, care schimbă informaţii cu un subsistem (20) de achiziţii de date şi care comunică cu o entitate-server (B) cuprinzând: o unitate (31) de procesare adaptivă, capabilă să aplice un algoritm autoevolutiv de 27

28 H01M (11) A0 (51) H01M 8/04007 ( ) ; C25B 1/04 ( ) ; (21) a (22) 10/10/2017 (41) 28/02/2018//2/2018 (71) GEANGU CONSTANTIN, BD. ION MIHALACHE, NR.58, BL.35A, SC.A, ET.5, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (72) GEANGU CONSTANTIN, BD. ION MIHALACHE, NR.58, BL.35A, SC.A, ET.5, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO (54) SISTEM GOSPODĂRESC DE STOCARE A ENERGIEI (11) A0 (57) Invenţia se referă la un electrolizor pentru producerea hidrogenului şi la un sistem de stocare a energiei, destinat a fi utilizat în gospodării mici, medii, pensiuni, ferme agricole sau clădiri. Electrolizorul conform invenţiei, destinat producerii de hidrogen prin electroliza apei, este realizat dintr-o cuvă (1) împărţită în două, trei sau mai multe celule de electroliză prin nişte separatoare (2) din material izolant termic, pe faţa cărora este instalat câte un schimbător de căldură (3) pentru preluarea căldurii din celula respectivă, un şir de catozi (1.1, 1.2, 1.3) de la care se va colecta hidrogenul rezultat din electroliza apei şi un şir de anozi (2.1, 2.2, 2.3) de la care se va elimina oxigenul rezultat din electroliză, în care fiecare celulă are câte un catod şi câte un anod, dispuşi pe laturile opuse ale cuvei (1), iar fiecare separator (2) are un orificiu (4) pentru echilibrarea (11) A0 nivelului electrolitului în toate celulele, care sunt încărcate neuniform, astfel că electroliza se poate desfăşura în mod individual în fiecare din celule, iar hidrogenul rezultat este colectat de la toate celulele şi comprimat într-o butelie metalică. Sistemul conform invenţiei cuprinde un electrolizor inventiv, de la care, prin nişte colectori (7) plasaţi deasupra catozilor din electrolizor, hidrogenul este colectat într-un sac (9) impermeabil, amplasat într-o incintă de protecţie (8) şi având în interiorul său o pastilă (10) metalică a cărei poziţie determină pornirea sau oprirea unui compresor, care pompează hidrogenul acumulat într-o butelie (13). Revendicări: 2 Figuri: 2 (11) A0 (51) H01M 10/12 ( ) ; H01M 4/73 ( ) ; (21) a (22) 11/08/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, STR.DONATH NR , CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) MORARI IOAN CRISTIAN, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 31, AP. 4, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; BOT ADRIAN, STR. BUSUIOCULUI NR. 45, CASA B, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; BUIMAGA-IARINCA LUIZA TANIA, STR.EDGAR QUINET NR.55, AP.31, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; MURARIU ANCUŢA TEODORA, STR.CERNĂUŢI NR.17-21, BL.E, AP.7, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (54) GRILĂ METALICĂ CU GEOMETRIE OPTIMIZATĂ PENTRU ELECTRODUL POZITIV DIN ACUMULATORII PLUMB-ACID (57) Invenţia se referă la o grilă metalică pentru electrodul pozitiv din acumulatoarele plumb-acid. Grila conform invenţiei constă din opt regiuni distincte, cu o formă şi orientare specifică a peleţilor pentru suportul masei active, cele opt regiuni menţionate fiind grupate în trei zone, şi anume o primă zonă din vecinătatea colectorului având gradienţi obţinuţi la descărcare, relativ mari, forma peleţilor utilizaţi fiind una dreptunghiulară, cu latura mare aproximativ perpendiculară pe liniile de câmp 28

29 (11) A0 de sub colector, o a doua zonă în care gradienţii au valori intermediare, peleţii având formeaproximativ pătrate, şi o a treia zonă cu gradienţi de potenţial cu valori minime, forma peleţilor fiind una dreptunghiulară cu latura mică aproximativ perpendiculară pe liniile de câmp echipotenţial. Revendicări: 3 Figuri: 4 H02J (11) A0 a doua zonă, în care gradienţii au valori intermediare, peleţii având forme aproximativ pătrate, şi o a treia zonă, cu gradienţi de potenţial cu valori minime, forma peleţilor fiind una dreptunghiulară, cu latura mică orientată aproximativ perpendicular pe liniile de câmp echipotenţial. Revendicări: 3 Figuri: 4 (11) A0 (51) H01M 10/12 ( ) ; H01M 4/73 ( ) ; (21) a (22) 11/08/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, STR.DONATH NR , CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (72) MORARI IOAN CRISTIAN, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 31, AP. 4, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; BOT ADRIAN, STR. BUSUIOCULUI NR. 45, CASA B, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; BUIMAGA-IARINCA LUIZA TANIA, STR.EDGAR QUINET NR.55, AP.31, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; MURARIU ANCUŢA TEODORA, STR.CERNĂUŢI NR.17-21, BL.E, AP.7, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO (54) GRILĂ METALICĂ PENTRU ELECTROZII POZITIVI DIN ACUMULATOA- RELE PLUMB-ACID, OPTIMIZATĂ ÎN VEDEREA MINIMI- ZĂRII CONSUMULUI DE MATERIAL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE (57) Invenţia se referă la o grilă metalică pentru electrozii pozitivi din acumulatoarele plumb-acid. Grila conform invenţiei constă din regiuni distincte, cu o formă şi orientare specifică a peleţilor, pentru suportul masei active, regiunile menţionate fiind grupate în trei zone, şi anume o primă zonă din vecinătatea colectorului, având gradienţi obţinuţi la descărcare, relativ mari, forma peleţilor utilizaţi fiind una dreptunghiulară, cu latura mare aproximativ perpendiculară pe liniile de câmp de sub colector, o (11) A0 (51) H02J 3/01 ( ) ; H02J 3/18 ( ) ; (21) a (22) 21/09/2017 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE Ş I ÎNCERCĂ RI PENTRU ELECTROTEHNICA -ICMET CRAIOVA, B-DUL DECEBAL NR.118 A, CRAIOVA, DJ, RO; UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, STR.ALEXANDRU IOAN CUZA NR.13, CRAIOVA, DJ, RO; UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, STR.MEMORANDUMULUI NR.28, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; INDAELTRAC S.R.L., STR.BUJORULUI NR.24, CRAIOVA, DJ, RO (72) SACERDOŢIANU DUMITRU, STR.REGELE FERDINAND NR.156, DRĂGĂŞANI, VL, RO; NICOLA MARCEL, CALEA SEVERINULUI NR. 18, BL. 309, SC. 1, ET. 3, AP. 13, CRAIOVA, DJ, RO; CIONTU MARIAN, STR. DESNĂŢUI NR. 24, BL. A2, AP. 32, CRAIOVA, DJ, RO; IVANOV SERGIU, BD.1 MAI NR.67, BL.21, SC.1, AP.7, CRAIOVA, DJ, RO; CHINDRIŞ MIRCEA DORIN, STR.DR.L.PASTEURS NR.52, BL.6I, AP.3, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; CZIKER ANDREI CRISTINEL, STR.OBSERVATORULUI NR.13, CLUJ-NAPOCA, CJ, RO; RADU ALEXANDRU, STR.SPANIA NR.28, BL.09, SC.1, AP.2, CRAIOVA, DJ, RO; DUMITRESCU CAMIL-SORIN, STR.MESTEACĂNULUI NR.83, CRAIOVA, DJ, RO (54) SISTEM ADAPTIV PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ENERGIEI ÎN REŢELELE DE JOASĂ TENSIUNE (57) Invenţia se referă la un sistem adaptiv pentru asigurarea calităţii energiei în reţelele de joasă tensiune. Sistemul conform invenţiei este compus dintr-un prim filtru activ (A), conectat în paralel cu 29

30 H02J (11) A0 reţeaua electrică şi cu o sarcină (B), cuprinzând un invertor de tensiune (101), trei bobine inductoare (108, 109, 110) şi trei rezistoare (111, 112, 113) conectate în acelaşi punct cu sarcina (B), un bloc (118) de măsurare a curenţilor de sarcină, un bloc (119) de măsurare a curenţilor la ieşirea invertorului, un contactor trifazat (122), pentru conectarea/ deconectarea sistemului la/de la reţea, şi un al doilea filtru activ (C), cuprinzând un invertor (102), un filtru sinusoidal (104), trei transformatoare monozate (105, 106, 107), conectate în serie la reţeaua de distribuţie, şi un bloc (115) de măsurare a tensiunilor de ieşire din invertor. (11) A2 unghi " = / faţă de direcţia radială, bobinele inductoare (2) fiind conectate la plăcile +/- ale unui supercapacitor (8) prin intermediul unor diode redresoare (d). Revendicări: 5 Figuri: 10 Revendicări: 3 Figuri: 10 (11) A2 (51) H02K 53/00 ( ) ; H02K 1/06 ( ) ; (21) a (22) 19/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) ARGHIRESCU MARIUS, STR.MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (72) ARGHIRESCU MARIUS, STR.MOŢOC NR.4, BL.P 56, SC.1, ET.8, AP.164, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) GENERATOR MAGNETO-ELECTRIC AUTONOM (57) Invenţia se referă la un generator magnetoelectric. Generatorul conform invenţiei este compus din cel puţin un modul (M), cu o parte generatoare (A) şi o parte motoare (M), având un rotor (R, R') comun sau distinct, cu cel puţin un şir circular de n magneţi rotorici (3, 9, 9' sau 10) polarizaţi longitudinal, cu polii pe feţele plane, şi un şir circular de m magneţi (5, 5') polarizaţi longitudinal şi dispuşi într-un suport rotoric (g) nemagnetic fixat pe un ax (6) lăgăruit în doi rulmenţi (a, a') ai unei carcase (1) nemagnetice plasate pe o placă de bază (p), pe peretele carcasei fiind fixate, într-un suport statoric (e), un număr de n bobine inductoare (2, 2', 2'') cu miez nemagnetic, interconectate în serie sau în paralel, şi un număr de m electromagneţi (4, 11) cu miez nemagnetic (c) şi cu axele în planul de dispunere a magneţilor rotorici (5, 5'), formând un stator solenoidal (S), în care magneţii rotorici (5, 5') şi electromagneţii (4) sunt dispuşi înclinaţi la un (11) A2 (51) H03K 3/284 ( ) ; H03K 3/33 ( ) ; (21) a (22) 23/08/2016 (41) 28/02/2018// 2/2018 (71) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI (INFLPR), STR. ATOMIŞTILOR NR. 409, MĂGURELE, IF, RO (72) GANCIU-PETCU MIHAI, STR. BÎRNOVA NR. 6, BL. M111C, SC.1, ET.4, AP. 23, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO; STOICAN OVIDIU-SORIN, STR. FIZICIENILOR NR. 6, BL. 4, SC. 2, ET. 2, AP. 26, MĂGURELE, IF, RO; MARCU AURELIAN, STR. SOLDAT NICOLAE SEBE NR. 16, BL. 40, SC. A, ET. 5, AP. 27, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; BUTOI GABRIEL BOGDAN, STR. MIHĂILESCU VINTILĂ NR. 21, BL. 63, SC. B, AP. 91, SECTOR 6, BUCUREŞTI, B, RO; ŞERBĂNESCU MIHAI, STR. POLONĂ NR. 38, AP. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI, B, RO; MIHALCEA BOGDAN-VASILE, STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII NR. 14, BRAGADIRU, IF, RO; GROZA ANDREEA-LILIANA, STR. STÂNJENEILOR NR. 4, BL. 62, SC. 1, ET. 8, AP. 52, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; DIPLAŞU CONSTANTIN, STR. NERVA TRAIAN NR. 1, BL. K6, SC. 1, AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI, B, RO; DINCĂ PAUL PAVEL, STR. UIOARA NR. 9, BL. A13, SC. A, ET. 2, AP. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI, B, RO; SURMEIAN AGAVNI, STR. PRIBEAGULUI NR. 1, BL. 25, SC. B, AP. 37, SECTOR 5, BUCUREŞTI, B, RO (54) GENERATOR DE IMPULSURI ELECTROMAGNETICE ULTRARAPIDE, PENTRU SIMULAREA PULSURILOR ELECTROMAG- NETICE ASOCIATE INTERACŢIEI RADIAŢIEI LASER DE MARE PUTERE CU MATERIA (57) Invenţia se referă la un sistem de generare a unor pulsuri electromagnetice ultrascurte, cu timp de creştere mai mic de 1 ns, durata de ordinul nano secundelor şi frecvenţa de repetiţie de ordinul zecilor de khz. 30