OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Rm. Vâlcea, 1-6 februarie 2009

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ Rm. Vâlcea, 1-6 februarie 2009"

Transcriere

1 Modul de lucu cu glvometul Glvometul este u mlmpemetu cău sclă e l mjloc. e două scle de măsue: ( - 5 m) îte boele (- 5) ş ( - 5m) îte boele (- 5). Pte supeoă scle dcă măsuătole îte ( 5 m), pte feoă scle dcă măsuătole îte ( - 5 m). Pm sclă (feoă) se foloseşte î egm de glvometu, scl dou (supeoă) se foloseşte î egm de mlmpemetu. CompoeŃ (fg. 5) ) copul ptulu ) scl 3) c dcto 4) şuub de puee l culu dcto 5) boele ptulu 6) coductoe de legătuă 7) bă (,5 mm) 8) clemă de tp cocodl. Fg. 5 Lege ptulu î ccut - Se egleză cul l cu şuubul 4. - Se lege scl utlztă p toducee coductoelo de legătuă (6) cu bele (7) î boele ptulu (5). - Î ccut se cupleză î see ptul cu jutoul clemelo de tp cocodl (8). ObsevŃ Să u se depăşescă vloe mmă scle utlzte, îcepâd lmete ccutulu de l vloe tesu. Î cz cot glvometul se pote defect (se de). se fe ptul de şocu mecce. 3

2 OLMPD NłONLĂ D FZCĂ m. Vâlce, - 6 febue 9 Pob de Lboto X febue 9 Luce Deteme t.e.m. ş ezsteńe teoe le uu geeto electc Bem de ote Luce PŃl Puctj. Bem de ote - Luce ) Deteme t.e.m. geetoulu 5, ) Cu mtelele flte l dspozńe se elzeză eńeu epezettă î fgu, schń ceste fd epezettă î fgu.,5 Fg. 4

3 c ( l ) ( l ) b Fg. Petu o pozńe oece cusoulu mobl, c, utlzâd teoemele lu Kchhoff ezultă: ( ) ( ). ( )( ) ) Se cută pozń cusoulu c petu ce dcń mpemetulu este ulă. Î ceste codń, ezultă: l l ρ ρ S S l l l ude l ş l sut lugmle celo două sectoe delmtte de cusoul c pe ful b î mometul echlbă puń cu f. 3) Petu dfete vlo le lu, obńute făcâd dfete combń le geetoelo dte, se completeză tbelul de m jos. Tbelul N. det. (V) l (cm), l l (cm) (V),medu (V) 6, 6 5,9,756 4,5 9 5,7, , 9,5 5,77, , 9,5,77,756,5, 5

4 6 5 4,5 39,75, , 54,6,756 b) Deteme ezsteńe teoe glvometulu ş îtegulu f de chelă, ) Se elzeză motjul d fgu 3, ude cusoul c se flă m îtâ l mjlocul fulu ş po l cpătul opus l fulu. Utlzâd lege lu Ohm petu ccutul îteg, ezultă: Fg. 3 ( ) ( )., b c b l ( ) l c

5 ) Se completeză cu dte epemetle tbelul de m jos. Tbelul N.,medu det. (V) (m) (m) (Ω ) (Ω ) (Ω ) ( ) medu (Ω ),5 6,,5 3, 7 4,38 7,94 5,36 ( ) ( ),5 5, 4,,8 4,38 4,8 5,36 3, ,66 4,38 3,88 5,36 c) Deteme ezsteńe teoe geetoulu, ) Se elzeză motjul d fgu 4, ude cusoul c se flă m îtâ, l mjlocul fulu ş po l cpătul opus l fulu. ste ecesă pezeń î ccut ezstoulu cu ezsteń, petu c cul glvometulu să u să d sclă. Utlzâd lege lu Ohm petu ccutul îteg, ezultă:, ' l c b " ( l) c b Fg. 4 '. " 7

6 ) Se completeză cu dte epemetle tbelul de m jos. Tbelul 3 N. det. ( ) (V) ' (m) " (m) ( Ω ),medu ( Ω ),756 6,,47,6 ( ),756 3,8 9,4,6 3( ),756 3,9 4,7 4( ),756 3, 3,9 5,756 45,6 3,94 6,756 39,,55 Ofcu,, 8

7 OLMPD NłONLĂ D FZCĂ m. Vâlce, - 6 febue 9 Pob de Lboto X febue 9 Luce B Deteme gosm peetelu uu el cldc tspet Bem de ote Luce B PŃl Puctj B. Bem de ote - Luce B ) Deteme dcelu de efcńe l peetelu phulu 4, ) Ît-u pl ozotl, se tmte spe el fsccolul cdet de lumă S ş se obsevă fsccolul emeget B, tsâdu-se pe hâte decńle lo. Pe fo de hâte ude este tst cecul me l secńu elulu se completeză po deseul cu pelugle zelo S ş espectv B, pâă câd se tesecteză î puctul M. De semee se tseză decńle omlelo î puctele ş B, ce se tesecteză î cetul C l secńu tsvesle elulu, ş cum dcă fgu. Cu u poto se măsoă ughule, ş α. SupfŃ teoă elulu este ogldă coveă.,5 3

8 S M α B C Fg. ) Utlzâd fgu ş lege efcńe ezultă:, M α N B Fg. α 9 ( α ) 9 s s s s[ ( α ) 9 ] s [ s( α ) cos9 cos( α ) s 9 ] s cos( α ) > 9 cos α < >. α ( ) α 9 s s s. cos 9 s s ( ) 4

9 3) Petu dfete vlo le ughulu de cdeńă, se completeză tbelu lătut. Tbelul N. det. 6 α medu 34,5 6,5,56,54 6,5, b) Deteme gosm peetelu tspet l phulu 4, ) Ît-u pl ozotl, se tmte spe el fsccolul cdet de,5 lumă S ş se obsevă fsccolul emeget D, fomt după efle pe ogld teoă, tsâdu-se pe hâte decńle lo. De semee se tseză decńle omlelo î puctele ş D, c se tesecteză î cetul C l secńu tsvesle elulu, ş cum dcă fgu 3. Pe fo de hâte ude este tst cecul me l secńu elulu se completeză po deseul cu cecul mc l secńu tsvesle (vâd o ză oece), cu z efcttă B ş cu z eflecttă BD. Cu u poto se măsoă ughule ş β. Ughul u este măsubl, deoece u se cuoşte z teoă elulu.,5 D S B C β Fg. 3 5

10 ) Utlzâd fgu 4 ş lege efcńe, ezultă: s s s s cos t s B,5 t H et β C Fg. 4 cos t cosβ s t sβ t et et t sβ cosβ et t t t cosβ sβ et t sβ ( cosβ) t et. sβ cosβ t 3) Petu dfete vlo le lu, după măsue ş ote vlo lu eteo 6 mm se completeză tbelul lătut. Tbelul N. s t β s β cosβ det. (mm) t ( ) medu (mm),74,5 4,5,78,997 4,4 5,53 3,5,34 7,9,956 6,9 5,53 c) Deteme gosm pete mme peetelu elulu tspet ) D fgu 5, ude tughule deptughce C ş BC u comuă ctet C, î cod cu lege efcńe lum plectă d stclă, de l sus ş jusă l ochul O l obsevtoulu flt e, ezult:,,75, 6

11 B C stcl e O ( ) Fg. 5 s s C h BC C d h pet d t d h t h d t d h t h h t h t t s cos h cos h h h t s cos cos cos h > cos < cos < h < cos cos cos h h h,m. ) Cocluze:,5 ( ) pet, m 6,57 mm. Ofcu, 7