STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI ŞAGUNA - BRAŞOV ANUL ŞCOLAR ARGUMENT

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI ŞAGUNA - BRAŞOV ANUL ŞCOLAR ARGUMENT"

Transcriere

1 COLEGIUL NAŢIONAL "ANDREI ŞAGUNA" BRAŞOV MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 2004/ Avizat în ședința C.A. din STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DE LA COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI ŞAGUNA - BRAŞOV ANUL ŞCOLAR ARGUMENT Raportul asupra stării învățământului pentru anul școlar evidențiază realizarea obiectivelor stabilite prin Planul operațional, precum și asumarea țintelor propuse în Planul de dezvoltare instituțională. Întreaga activitate didactică desfășurată la Colegiul Naţional Andrei Şaguna ilustrează calitatea învățământului și idealul educațional pe care s-a clădit această presigioasă școală ce beneficiază de o tradiție care durează de aproximativ 170 de ani. Raportul prezintă situaţia înregistrată în colegiu şi are în vedere următoarele dimensiuni: participarea la educaţie, resursele umane, rezultatele elevilor, etosul școlii, activităţile extracurriculare, proiectele educative și aspectele administrative. Modenizarea actului educaţional, precum şi aplicarea sistemului legislativ în vigoare constituie factori esenţiali ale căror conţinuturi pot fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, oferta educaţională și extracurriculară, structuri şi factori de decizie. Indiferent de noutăţile survenite în structura economică, socială şi demografică, Colegiul Naţional Andrei Şaguna a fost şi a rămas un liceu râvnit de braşoveni, şi nu numai, care doresc o formare profesională prin studii universitare de lungă durată şi scurtă durată în ţară şi în străinătate. Drept mărtuirie asupra relevanței la nivel național a acestui colegiu stau rezultatele la examenele naționale obținute de către elevii noștri, precum și numeroasele premii, mențiuni și distincții câștigate de aceștia la olimpiadele și concursurile școlare. Pe de altă parte, relevanța internațională a colegiului este asigurată de izbânzile șaguniștilor la presigioase competiții din lume, unele dintre participările noastre în cadrul acestora fiind deja tradiționale, altele constituind chiar premiere naționale. Partenerii educaţionali ai colegiului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au beneficiat, prin implicare şi datorită competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, precum și ale personalului didactic-auxiliar şi administrativ, de certitudini: educaţie, decenţă, siguranţă, deschidere spre nou. 1

2 Raportul care vizează activitatea desfăşurată în anul şcolar are următoarea structură: 1. Rezultate ale procesului instructiv-educativ. Finalităţi o 1.1. Rezultate ale evaluării interne Rata de promovabilitate sfârşit de an şcolar o 1.2. Rezultate ale evaluării externe Bacalaureat Admiterea în liceu Raport grafic asupra Evaluării Naționale Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare o 1.3. Activităţi didactice și didactic-auxiliare Încadrarea personalului didactic Activităţi de formare şi dezvoltare profesională Gradații de merit Activitatea personalului didactic-auxiliar Evaluarea personalului o 1.4. Situaţia disciplinară din colegiu o 1.5. Acordarea de premii, burse și distincții o 1.6. Parteneriate 2. Activitatea finaciară o 2.1. Constituirea bugetului o 2.2. Execuţia bugetară o 2.3.Venituri extrabugetare Venituri din chirii Venituri din donaţii, sponsorizări Colaborarea cu Asociaţia de părinţi Ioan Popazu 3. Activitatea administrativă 4. Analiza SWOT o 4.1. Resurse umane o 4.2. Serviciul Secretariat o 4.3. Elevii o 4.4. Activităţi extracurriculare o 4.5. Resurse materiale 5. Obiective pentru anul şcolar

3 Sursele raportului: 1. Raportul coordonatorului de programe şi proiecte educative - anexa nr Raportul de activitate al CEAC - anexa nr Rapoartele de activitate ale şefilor de catedră - anexa nr Cataloagele claselor a V-XII, Rapoartele statistice SC2 (cu referire la mediile şcolare) 6. Rapoartele de activitate ale compartimentelor didactic-auxiliare - anexa nr. 4 - Raportul de activitate al compartimentului Secretariat - Raportul de activitate al compartimentului contabil - Raportul de activitate al inginerului de sistem - Raportul de activitate al bibliotecarului - Raportul de activitate al compartimentului administrativ - Raportul de activitate al laborantului 7. Situaţia activităţilor extracurriculare, a proiectelor Procesele verbale ale inspecţiilor interne 9. Rapoarte ale inspecţiilor externe 10. Rezultale la olimpiade și concursuri anexa nr REZULTATELE PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV (Finalităţile anului şcolar ) 1.1. Rezultate ale evaluării interne Gimnaziu: Total elevi 125 (la sfârşitul anului şcolar) Total elevi promovaţi 125 Nr.crt. Clasa Nr. elevi Medii Nr. elevi Promovabilitatea 5,00-6,99-1. a V-a 30 7,00-8,99-100% 9, ,00-6,99-2. a VI-a 29 7,00-8,99-100% 9,

4 5,00-6,99-3. a VII-a 33 7,00-8,99-9, % 5,00-6,99-4. a VIII-a 33 7,00-8,99-9, % Liceu: Total elevi 682 Total elevi promovaţi 682 Nr.crt. Clasa Nr. elevi Medii Promovabilitatea 5,00-6,99-1. a IX-a 170 7,00-8, , % 5,00-6,99-2. a X-a 172 7,00-8, , % 5,00-6,99-3. a XI-a 170 7,00-8, , % 5,00-6,99-4. a XII-a 168 7,00-8, , % 1.2. REZULTATE ALE EVALUĂRII EXTERNE Bacalaureat La finele anului şcolar au absolvit clasa a XII-a un număr de 168 elevi, proveniţi din următoarele tipuri de clase: - profil real - 2 clase specializarea matematică-informatică intensiv informatică; - 1 clasă specializarea ştiinţe ale naturii; - 1 clasă specializarea ştiinţe ale naturii bilingv franceză; - 1 clasă specializarea ştiinţe ale naturii intensiv engleză. 4

5 - profil uman - 1 clasă de ştiinţe sociale bilingv engleză. 168 de absolvenţi s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019, promovabilitatea fiind de 100%. Medii Nr. candidaţi Procent candidați 9, % 8,00 8, % 7,00 7,99 2 1% 6,00 6,99 - Din cei 168 de absolvenţi, 25 au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat cu mențiune francofonă. Primele 10 medii la examenul de Bacalaureat au fost obţinute de următorii elevi: 1. CHIRIBEŞ MD MARIA a XII-a F PETRĂREANU D KARLA-MARIA a XII-a E CLINCIU IA IOAN-SEBASTIAN a XII-a A 9,98 4. ANGHEL TR MARIA-DENISA a XII-a F 9,95 5. CIOBANU D IOANA-DESPINA a XII-a D 9,95 6. JOIŢA CM HORIA-FLORIAN a XII-a D 9,93 7. MUNTEANU O CLAUDIA-MARIA a XII-a B 9,93 8. NEGREA AR BIANCA-IOANA a XII-a F 9,93 9. VASILCOIU MG ANA-MARIA a XII-a B 9, RISTEA CC EDUARD-MIHAI a XII-a E 9,91 Următorii elevi au obţinut note de 10 la una sau mai multe discipline ale examenului de Bacalaureat: Limba şi literatura română 1. CHIRIBEŞ MD MARIA a XII-a F Ionescu Mariana 2. PETRĂREANU D KARLA-MARIA a XII-a E Stroe Cornelia 3. CLINCIU IA IOAN-SEBASTIAN a XII-a A Enescu Ioana Clara 4. VASILCOIU MG ANA-MARIA a XII-a B Funieru Alexandru 5. BUZEA AG IULIA-MARIA a XII-a F Ionescu Mariana 6. CRISTINOIU CD ŞTEFAN-ALEXANDRU a XII-a F Ionescu Mariana 5

6 7. COMȘA-FULGA DG OANA a XII-a F Ionescu Mariana 8. MIRCEA CA DIANA-ELENA a XII-a C Funieru Alexandru 9. SICOE CM MARIA-ANDREEA a XII-a C Funieru Alexandru 10. GANEA MD ALEXANDRA a XII-a B Funieru Alexandru 11. MORARU A IOANA-MEDEEA a XII-a C Funieru Alexandru 12. STANCIU F ELENA a XII-a C Funieru Alexandru 13. RADU L ANDREEA a XII-a A Enescu Ioana Clara 14. BACIUC I PAUL a XII-a E Stroe Cornelia 15. MANEA I IOANA a XII-a D Mocanu Daniela 16. GAVRILĂ G CRISTINA-GABRIELA a XII-a E Stroe Cornelia 17. BOICU LG ANDRADA-OANA a XII-a B Funieru Alexandru 18. CÎRŢOROŞAN MI DRAGOŞ-GABRIEL a XII-a B Funieru Alexandru 19. SANDU DM ADRIAN a XII-a E Stroe Cornelia 20. PLOTOGEA NE ŞTEFANIA a XII-a E Stroe Cornelia 21. DRĂGHICIU C TEODORA-MARIA a XII-a D Mocanu Daniela Matematică 1. PETRĂREANU D KARLA-MARIA a XII-a E Ciupală Gabriel 2. CIOBANU D IOANA-DESPINA a XII-a D Satala Ciprian 3. JOIŢA CM HORIA-FLORIAN a XII-a D Satala Ciprian 4. MUNTEANU O CLAUDIA-MARIA a XII-a B Satala Ciprian 5. VASILCOIU MG ANA-MARIA a XII-a B Satala Ciprian 6. MIRCEA CA DIANA-ELENA a XII-a C Ciupală Gabriel 7. SICOE CM MARIA-ANDREEA a XII-a C Ciupală Gabriel 8. GANEA MD ALEXANDRA a XII-a B Satala Ciprian 9. NEAGU G GEORGIANA-ANDREEA a XII-a D Satala Ciprian 10. GALEA MO ALEXANDRU-MARIAN a XII-a B Satala Ciprian 11. LUPŞOR I ANA a XII-a D Satala Ciprian 12. MORARU A IOANA-MEDEEA a XII-a C Ciupală Gabriel 13. STANCIU F ELENA a XII-a C Ciupală Gabriel 14. ANGHELACHE I VLAD-ALEXANDRU a XII-a A Ciupală Gabriel 15. MIRCEA PN DAVID-BRAD a XII-a A Ciupală Gabriel 16. DRĂGUŞIN-ARDELEAN I RUTH a XII-a C Ciupală Gabriel 17. LEMNIAN L TEODORA a XII-a E Ciupală Gabriel 18. STĂNCESCU N VLAD-MIHAI a XII-a C Ciupală Gabriel 6

7 19. CAŢARON AD ANDREI-VLAD a XII-a A Ciupală Gabriel 20. DIVIZA VI SARA-NAOMI a XII-a B Satala Ciprian 21. NOVAC T ADRIANA a XII-a C Ciupală Gabriel 22. ISTUDOR G DELIA a XII-a A Ciupală Gabriel 23. CORBOȘ DI RALUCA-IULIA a XII-a B Satala Ciprian 24. GAVRILĂ G CRISTINA-GABRIELA a XII-a E Ciupală Gabriel 25. IACOVACHE TA ANDREI-VLADIMIR a XII-a D Satala Ciprian 26. ALEXOI CV DAVID-LUCIAN a XII-a A Ciupală Gabriel 27. ȘERBAN C IOANA-ALEXANDRA a XII-a A Ciupală Gabriel Istorie 1. CHIRIBEŞ MD MARIA a XII-a F Motoașcă Roxana 2. ANGHEL TR MARIA-DENISA a XII-a F Motoașcă Roxana 3. NEGREA AR BIANCA-IOANA a XII-a F Motoașcă Roxana 4. BUZEA AG IULIA-MARIA a XII-a F Motoașcă Roxana 5. CRISTINOIU CD ŞTEFAN-ALEXANDRU a XII-a F Motoașcă Roxana 6. COMȘA-FULGA DG OANA a XII-a F Motoașcă Roxana 7. PORUMB SN OANA-RALUCA a XII-a F Motoașcă Roxana 8. TOMA C NATANAEL a XII-a F Motoașcă Roxana 9. ANTON C ILEANA a XII-a F Motoașcă Roxana 10. IOANA S ALICE-ELENA a XII-a F Motoașcă Roxana 11. BERBECARIU D ALEXANDRU a XII-a F Motoașcă Roxana 12. EFTIMIE LM ANDREEA-IOANA a XII-a F Motoașcă Roxana 13. GRIGOROIU MC ANDREEA-ANISIA a XII-a F Motoașcă Roxana Chimie 1. PETRĂREANU D KARLA-MARIA a XII-a E Pandrea Adriana 2. CIOBANU D IOANA-DESPINA a XII-a D Bogdăneanu Daniela 3. RISTEA CC EDUARD-MIHAI a XII-a E Pandrea Adriana 4. CIOCIU V BIANCA a XII-a C Șaramet Ruxandra 5. SECU I IOANA-ALEXANDRA a XII-a E Pandrea Adriana 6. NEAGU G GEORGIANA-ANDREEA a XII-a D Bogdăneanu Daniela 7. LUPŞOR I ANA a XII-a D Bogdăneanu Daniela 8. TEACĂ M FLAVIA-IOANA a XII-a E Pandrea Adriana 9. POPA ER ALEXANDRA-MARIA a XII-a C Șaramet Ruxandra 7

8 10. CHICULIȚĂ V MARY-LOU-SIMONA a XII-a E Pandrea Adriana 11. POPA Ş ANDREEA-CRISTINA a XII-a D Bogdăneanu Daniela 12. BOTEA D SÎNZIANA a XII-a D Bogdăneanu Daniela Fizică 1. ARENS PA PATRICIA-ANTONIA a XII-a A Parpalea Mircea Noru Informatică MUNTEANU O CLAUDIA-MARIA IRIMIA PC DIANA-CRISTINA ANGHELACHE I VLAD-ALEXANDRU MIRCEA PN DAVID-BRAD CAŢARON AD ANDREI-VLAD a XII-a B a XII-a B a XII-a A a XII-a A a XII-a A Aupici Irina Tutunea Gabriela Aupici Irina Tutunea Gabriela Tutunea Gabriela Aupici Irina Tutunea Gabriela Aupici Irina Tutunea Gabriela Aupici Irina Biologie vegetală şi animală 1. CLINCIU IA IOAN-SEBASTIAN a XII-a A Popescu Maria Magdalena Anatomie 1. ȘCHIOPU CC DANIELA a XII-a A Popescu Maria Magdalena 2. BLAJ VA MARIA-ADRIANA a XII-a D Vladu Floarea Geografie 1. BERBECARIU D ALEXANDRU a XII-a F Șandor Gabriel Ciprian Economie 1. NEGREA AR BIANCA-IOANA a XII-a F Sandu Adrian Psihologie 1. LUPU D VLAD-ANDREI a XII-a F Oțet Florina 8

9 Logică, argumentare şi comunicare 1. CHIRIBEŞ MD MARIA a XII-a F Oțet Florina 2. ANGHEL TR MARIA-DENISA a XII-a F Oțet Florina 3. TOMA C NATANAEL a XII-a F Oțet Florina 4. BUJOREANU I SABINA a XII-a F Oțet Florina 5. DRĂGUȚU M NATALIA a XII-a F Oțet Florina REPREZENTĂRI GRAFICE Valori numerice Medii generale Număr Numar note Număr note note mai de 10 Număr note între 9 şi mari <9 9,50 decât 9,50-9,

10 Proba E a) Obligatorie Număr Număr Număr Limba și literatura română note între note între Număr note note de 10 Proba Ea) 8,00 şi 9,00 şi între 9,50 și Număr note <8,00 9,00 9,50 9,99 Real Uman

11 Proba Ec) Obligatorie profilului Număr note <8,00 Număr note între 8,00 şi 9,00 Număr note între 9,00 şi 9,50 Număr note între 9,50 și 9,99 Număr note de 10 Mate MI Mate SN Istorie

12 Proba Ec) La alegere conform profilului Număr Număr note Număr note Număr note note între 8,00 şi Note de 10 între 9,00 şi 9,50 între 9,50 și 9,99 <8,00 9,00 E d) Admiterea în liceu Distribuţia absolvenţilor gimnazului, admişi la liceele braşovene în iulie 2019 este următoarea: - Colegiul Naţional Andrei Şaguna 33 elevi din 33 absolvenţi Mediile minime de admitere în clasa a IX-a pentru anul școlar în clasele de liceu ale colegiului au fost: Profil real, specializarea: Matematică informatică 9,47 Ştiinţe ale naturii bilingv franceză 8,76 Ştiinţe ale naturii 9,40 Profil uman, specializarea: Ştiinţe sociale bilingv engleză 9,11 12

13 Raport grafic asupra Evaluării Naționale STATISTICA EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 Note obţinute la limba şi literatura română Note 10 Note 9,5-9,99 Note 9-9,49 < Note obţinute la matematică Note Note 9,5-9,99 Note 9-9,49 <

14 Statistica mediilor obţinute la Evaluarea Naţională 2019 Note 10 Note 9,5-9,99 Note 9-9,49 < Statistica mediilor de admitere 2019 pentru elevii absolvenţi ai clasei a VIII-a Note Note 9,5-9,99 Note 9-9,49 <

15 Situarea şcolii în ierarhia învăţământului național În topul liceelor din ţară pe anul 2019, Colegiul Naţional Andrei Şaguna ocupă un onorant loc 9. Acest top a fost realizat de site-ul prin ponderarea următoarelor medii: media de admitere 40%, media la examenul de BAC 30%, promovabilitatea la BAC 20% și media rezultatelor obţinute la olimpiade 10%. Liceul nostru a obţinut un scor foarte bun 8.85, la diferenţă de numai 0.11 puncte faţă de primul loc. Locul ocupat de către colegiul nostru în topul liceelor de prestigiu din țară a fost posibil datorită rezultatelor foarte bune obţinute de elevii clasei a XII-a la Bacalaureat, media notelor fiind 9,29 cu o promovabilitate de 100%. Acreditarea școlii în plan internațional Colegiul Național Andrei Șaguna a fost re-labelizat, reconfirmându-și accesul la marca FrancEducation, datorită dezvoltării filierei francofone. 15

16 Rezultate la olimpiade şi concursuri an şcolar anexa 5 Statistica rezultatelor la olimpiade și concursuri județene, naționale și internaționale, la care au participat elevii Colegiului Național Andrei Șaguna în anul școlar : la olimpiade, faza județeană, s-au obținut 190 de premii, dintre care 42 premii I, 38 premii II, 84 mențiuni; la fazele naționale ale Olimpiadei s-au calificat 78 elevi și 36 au luat premii, după cum urmează: 6 premii I, 2 premii II, 3 premii III și 25 mențiuni, medalii, echipele sau corul fiind numărate o singură dată; la concursuri județene sau regionale, elevii colegiului și-au dovedit bună pregătire prin cele 83 de distincții, 19 fiind premii I, 19 premii II, 20 premii III și 25 mențiuni; la competițiile naționale au fost obținute 95 de premii, 6 premii I, 24 premii II, 28 premii III și 37 mențiuni; 42 elevi au participat la competiții internaționale de prestigiu, reprezentând România la ITYM, IYNT, IYPT, ACSL, NASA Ames Space Settlement Contest, Olimpiada Internațională Științele Pământului și chiar concursuri internaționale de arte plastice, unde au obținut, toți, medalii, premii, mențiuni (cu echipele: 11 distincții, premii individuale: 28) 1.3. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI DIDACTIC-AUXILIARE Încadrarea personalui didactic Titulari: 44 Detaşaţi: 5 Suplinitori: 4 Pensionari/ PCO: 6 Doctorat: 8 Gradul I: 40 Gradul II: 5 Definitivat: 6 Doctorand: 2 Debutant: 1 Dintre profesorii colegiului nostru sunt: 11 metodişti 2 inspectori autori şi coautori de manuale, culegeri, teste adresate elevilor din clasele terminale, avizate de către MEN 16

17 . 6 mentori. 13 experți în management educațional coordonatori de proiecte INSAM. formatori 36 persoane au gradații de merit Activităţi de formare şi dezvoltare profesională Participarea la examene de grade didactice cu lucrari metodico-ştiinţifice; Participarea la cursuri pentru obținerea titlului de doctor; Participarea la masterate şi cursuri postuniversitare; Utilizarea în activitatea didactică a rezultatelor cercetării de profil, desfăşurată la nivel regional, naţional sau internaţional; Cadre didactice certificate ca mentori; Cadre didactice certificate ca experţi în management educaţional Gradatii de merit Pentru anul şcolar viitor, în cursul anului şcolar au fost depuse şi aprobate de către ISJ următoarele gradaţii de merit: 1. Bularca Elena Corina profesor Lb. engleză 2. Ioniţă Roxana Beatrice profesor Lb. germană 3. Satala Ciprian profesor Matematică 4. Tănăsescu Mircea Paul profesor Fizică 5. Goian Vasile profesor Religie 6. Balaban Mariana profesor Fizică Activitatea personalului didactic auxiliar Activitatea personalului didactic auxiliar este prezentată în anexă, parte a acestui raport. Personalul compartimentelor auxiliare (secretariat, contabilitate, informatică, bibliotecă, administrativ şi laborator) a contribuit la desfăşurarea în condiţii optime a activităţii unităţii, activităţile acestora fiind detaliate în rapoartele din anexele prezentului raport. Personalul didactic auxiliar a participat la cursuri de formare şi perfectionare, cu certificate acreditate. 17

18 Evaluarea personalului Distribuţia personalului didactic în funcţie de calificativele obţinute: Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine Nr. profesori Distribuţia personalului didactic auxiliar şi nedidactic, în funcţie de calificativele obţinute: Calificativ nesatisfăcător satisfăcător bine foarte bine Pers. didactic auxiliar Pers. nedidactic (2019) Situaţia disciplinară din colegiu Total elevi sancţionaţi an şcolar Total elevi sancţionaţi Pentru absenţe Pentru alte abateri disciplinare/ încălcare R.O.F. Sem. I Sem. II Total elevi cu note la Purtare scăzute pe sem. I şi II nemotivate. Concluzie: motivul major al scăderii notelor la purtare îl constituie numărul mare de absenţe 18

19 1.5. Acordarea de premii, burse și distincții Premii și distincții acordate elevilor: burse de merit, studiu şi performanţă - 3 diplome de excelenţă - 52 diplome de gratitudine (pentru promovarea imaginii colegiului în lume) certificate de participare la activităţi care se desfăşoară în echipă (baschet, fotbal, tenis de masă, şah, fanfară, cor, minisat, RoboAS, Conferințele Şaguna, Estival experience, trupa de teatru ARTfel, TeleAS, Redacția AS) - Premiul Ioan Stoian, acordat de dna Rodica Stoian, pentru limba și literatura română - Premiul Ion St. Bogza, acordat de dna Rodica Stoian, pentru concursul de epigrame - Premiul Mircea Stoian, acordat de dna Rodica Stoian, pentru matematică și istorie - Premiul Adolescenței Șt.O. Iosif - Premiile Radu Țoțea, acordate de dna Georgeta Țoțea - Premiul Editurii Dealul Melcilor premiu literar, acordat de prof. Ion Popescu-Topolog - Premiul Ioan Popazu, acordat de către Protopopiatul Brașov - Premiul Gavriil Munteanu, acordat de către Asociația Șaguniști pentru Șaguniști Premii acordate profesorilor: - Premiul Lucian Blaga, acordat de către Asociația de părinți Ioan Popazu, pentru rezultatele deosebite obținute cu elevii în studiul științelor umaniste: Prof. Daniela Mocanu - Premiul Ioan Popazu, acordat de către Protopopiatul Brașov, pentru performanța didactică / păstrarea și promovarea etosului colegiului: Prof. Lorena Spuderca Prof. Roxana Ioniță - Premiul Virgil Onițiu, acordat de către Asociația de părinți Ioan Popazu, pentru performanța didactică / promovarea imaginii Colegiului în lume / păstrarea și promovarea etosului Colegiului: Prof. Ciprian Satala Prof. Adriana Pandrea 19

20 Nr. crt. Instituția parteneră 1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI ISO MEDIU 2. Muzeul Național al Literaturii Române 1.6. Evidența parteneriatelor încheiate în anul școlar Profesor inițiator al parteneriatului Deaconescu Rodica Enescu Ioana 20 Activitate/Proiect Campania EcoAtitudine Proiect educativ MakeBookGreatAgain 3. C.J.R.A.E. Brașov Boghici Cezar Pogram pilot: Prevenirea 4. Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov 5. Colegiul Național Mihai Viteazul București 6. Asociația Cultural-Științifică Vasile Pogor Iași 7. Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște 8. Colegiul Național Dinicu Golescu Câmpulung 9. Universitatea Transilvania din Brașov apariției tulburărilor de alimentație și a altor tulburări asociate la copil și adolescent Bordea Constanța Proiectul Bibliobuz Gligoraș Adrian Epure Mădălina Proiect educațional Comori ale spiritualității românești Oțelea Alexandra Expoziția internațională concurs: Învingător prin artă Oțelea Alexandra Concurs Simpozion Regional Necuvintele Bordea Constanța Patrimoniul românesc Direcțiunea Fii și tu student la Facultatea de Medicină 10. Highlight Agency SRL Direcțiunea NIVEA Like Yourself dec. 11. Palatul Copiilor Brașov Clinciu Alina Expoziția Concurs Județean Tradiții de iarnă în spațiul european 12. ISJ Brașov Bordea Constanța Lets talk about Syria dec. 13. CCD Brașov Direcțiunea Tehnici de intervenție educațională în reintegrarea Luna, anul sept sept sept oct oct oct oct nov nov dec ian. 2019

21 școlară 14. CCD Brașov Direcțiunea Strategii de susținere a tranziției elevilor pe parcursul școlarității ian CCD Brașov Direcțiunea Dascălul facilitator al învățării permanente ian CCD Brașov Direcțiunea Învățarea experențială secretul succesului ian Asociația Clubul Economic German Brașov Ioniță Roxana Fit for Future febr Palatul Copiilor Brașov Clinciu Alina Expoziție concurs județean: Și eu sunt francofon mart Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă Parpalea Mircea Utilizarea resurselor educaționale digitale în predarea apr fizicii 20. Institutul Francez Clinciu Alina iun Activitatea financiară Constituirea bugetului şcolii - Proiectul de buget a fost alcătuit în funcție de cerinţele specifice ale instituţiei; - Sumele aprobate au fost utilizate conform actelor normative în vigoare; - Capacitatea de atragere a unor surse extrabugetare, prin sponsorizări, parteneriate Execuţia bugetară - Alcătuirea şi publicarea rapoartelor financiare; - Inexistenţa neconformităţilor, constatată de organismele de control financiar; - Strategie eficientă de economisire a resurselor (de exemplu, utilităţi). 2.3.Venituri extrabugetare Venituri din chirii: 2600 lei Venituri donaţii, sponsorizări: lei Veniturile extrabugetare au fost folosite astfel: 1. TeleAS 2. Redacţia AS 3. editare Anuar, revista Muguri 21

22 4. premii în bani şi cărţi pentru elevi 5. Proiectul Centenar Șagunist: Sala Marii Uniri și revista Personalități șaguniste în actul Marii Uniri Alte achiziţii: cărţi pentru biblioteca liceului, abonamente şi publicaţii de specialitate susţinerea finaciară a fanfarei deplasările elevilor la concursuri şcolare interne şi internaţionale (ACSL, NASA, ITYM) reparaţii Colaborarea cu Asociaţia de părinţi Ioan Popazu În anul şcolar , Asociaţia de părinţi Ioan Popazu a susţinut organizarea şi desfăşurarea următoarelor activităţi: 1. Deschiderea anului şcolar 2. Noaptea Cercetătorilor Europeni 3. Balul Bobocilor 4. Conferinţele Şaguna, respectiv Fabricat Șaguna 5. Editarea revistei Muguri şi a anuarului colegiului 6. Ziua colegiului Sfântul Andrei 7. Acordarea de premii pentru diferite concursuri tematice 8. Serbarea de Crăciun 9. Îmbunătăţirea bazei materiale a colegiului 10. Procurarea unor materiale didactice 11. Susţinerea elevilor pentru participarea la concursuri internaționale (ACSL, proiectul NASA, ITYM) 12. Proiectul Arvato competiţia SpeakOut 13. Ziua sportului şagunist 14. Acordarea premiilor anuale în cărţi elevilor 15. Acordarea premiului Virgil Onițiu 16. Acordarea premiului Lucian Blaga 17. Acordarea însemnului AS şefului de promoţie 18. Redeschiderea cantinei colegiului Masa șaguniștilor 19. Plata serviciului de pază a instituţiei. 22

23 3. Activitatea administrativă Au fost realizate următoarele obiective: - Amenajarea Sălii Marii Uniri (sala I.3), în cadrul Proiectului Centenar Șagunist , realizat în parteneriat cu Primăria Brașov și cu Asociația Șaguniști pentru Șaguniști ; - Amenajarea, dotarea și modernizarea: laboratorului de fizică (sala P.6, cu o sponsorizare din partea companiei Schaeffler), cabinetului VR (sala I.2), spațiului pentru Minisatul Sf. Andrei și pentru redacția AS, cabinetului medical (relocat, amenajat cu o sală de așteptare), vestiarelor pentru sport, băilor de la subsol, spațiului pentru Masa șaguniștilor ; - Amenajarea atelierului destinat cercului de robotică și dotarea acestuia cu aparatură performantă, de către compania Siemens; - Igienizarea sălilor de clasă, înlocuirea parchetului în sălile din corpul nou, rașchetarea parchetului în unele săli de clasă, renovarea cabinetului psihopedagogic; - Refacerea băii destinate persoanelor cu dizabilități și dotarea acesteia conform normativelor; - În curs de amenajare: laboratorul de biologie; sala II Analiza SWOT 4.1. Resurse umane Puncte tari Calificări înalte Un număr mare de profesori sunt evaluatori şi formatori Profesorii sunt componenți ai comisiilor naționale de specialitate, colaborează cu MEN, fiind cooptaţi în comisii naţionale de evaluare Profesorii sunt componenţi ai consiliilor consultative pe specialităţi, din cadrul ISJ Demersurile didactice sunt concepute utilizandu-se mijloace tehnice moderne (videoproiector, tabla Smart, softuri interactive), cu impact pozitiv asupra elevilor Existența laboratoarelor de chimie, fizică, VR, ce permit activitatea practică Puncte slabe Desfăşurarea activităţii didactice cu suplinitori şi detaşaţi cu statut de provizorat Lipsa exerciţiului pentru munca în echipă Evaluarea este uneori sincopată, elevii devin supraîncărcaţi din cauza suprapunerii extemporalelor în aceeaşi zi Nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite în încadrare de la an la an 23

24 Disponibilitatea profesorilor de a efectua ore suplimentare cu elevii Comunicare bună cu părinţii Disponibilitatea profesorilor de a urma cursuri de dezvoltare profesională Disponibilitatea personalului nedidactic şi didacticauxiliar de a participa la cursuri de formare Oportunităţi Posibilitatea profesorilor de a lucra cu elevi performanţi și de a se afirma profesional Posibilitatea profesorilor mai tineri de a colabora cu profesori experimentaţi şi de a învăţa de la aceştia Ameninţări Nemulţumirea părinţilor şi a elevilor datorată fluctuaţiei cadrelor didactice Nivelul ridicat de exigență 4.2. Serviciul Secretariat Puncte tari corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului managerial al instituţiei întocmirea planificarii anuale a activităţilor din compartimentului Secretariat procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese) utilizarea TIC la întocmirea documentelor şcolare actualizarea bazei de date a şcolii, în ceea ce priveşte documentele şcolare completarea aplicaţiei REVISAL întocmirea statelor de plată lunare ale salariaţilor, întocmirea borderourilor şi a fişierelor pentru alimentarea salariilor întocmirea statisticilor solicitate de INSSE, ISJ BV, Primărie sau alte instituţii la timp şi la solicitarea acestora conform termenelor, cât şi a altor statistici privind personalul unităţii Puncte slabe schimbarea prea deasă și prea rapidă a legislației/procedurilor și lipsa informării prompte asupra acestora supraîncărcarea activităţilor serviciului în perioadele examenelor naţionale 24

25 completarea şi verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor (registre matricole, foi matricole, adeverinţe de absolvire) etc. întocmirea la termen a tuturor statisticilor referitoare la evidenţa elevilor, atât în scris, cât şi în SIIIR întocmirea şi actualizarea, în baza legislaţiei în vigoare, a procedurilor privind activităţile specifice compartimentului de secretariat colaborarea cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare asigurarea circuitului documentelor în condiţii optime colaborarea permanenta cu ISJ, Primarie, unităţile de învăţământ din cadrul judeţului asigurarea relaţiilor cu publicul în timpul programului de serviciu informarea conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete, legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni) intermedierea comunicării între şcoală şi beneficiarii ei preluarea şi furnizarea datelor între elevi cadre didactice direcţiune ISJ alte şcoli participarea pe parcursul anului şcolar la cursuri de formare continuă elaborarea şi aplicarea celor mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea realizării planului managerial al compartimentului Secretariat întocmirea dosarelor pentru absolvenții claselor a VIIIa şi a XII-a întocmirea actelor de studii pentru absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a întocmirea contractelor de muncă şi a dosarelor personale ale noilor angajaţi asigurarea în condiţii optime a înscrierii elevilor în clasele a V-a şi a IX-a oferirea disponibilităţii la sarcini, cât şi operativitate în îndeplinirea lor 25

26 realizarea bazelor de date pentru completarea docmentelor elevilor şi cadrelor didactice Oportunităţi varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD şi de alţi furnizori de formare colaborare eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale Ameninţări instabilitatea legislativă numărul mare de metodologii de aplicare a L.E.N. îngreunează transpunerea lor în proceduri ale şcolii salarizarea non-stimulatoare pentru personalul din învăţământ - volumul mare de lucrări ale altor compartimente, repartizate serviciului Secretariat 4.3. Elevii Puncte tari Promovabilitate100% la gimnaziu Promovabilitate 100 % la liceu Din 805 elevi ai colegiului, 8 au note scazute la Purtare Comportament foarte bun Se antrenează în activităţile colegiului, atât în ceea ce priveşte performanţa, cât şi în ceea ce priveşte etosul colegiului Sunt atașați valorilor colegiului şi spiritului acestuia Oportunităţi Elevii provin din familii bune şi foarte bune sub aspect social, financiar, al expectanţelor şcolii Elevii colegiului sunt dintre cei mai buni elevi din școlile generale, conform admiterii în liceu Din 805 elevi, doar 36 dintre ei se află în situaţii dificile din punct de vedere material Buna educaţie din familii contracarează faptele de indisciplină notabile din şcoală Puncte slabe Numar relativ mare de navetişti: mai mare de 200 pe colegiu Nu toţi elevii au o ţinută vestimentară corespunzătoare Punctualitatea la prima oră Imposibilitatea de a-i susţine financiar pe toţi elevii cu probleme în acest sens Ameninţări În condiţiile fluctuaţiei cadrelor didactice, promovabilitatea la Bacalaureat ar putea să nu mai fie de 100% şi calitatea procesului didactic să fie în pericol. Aceeaşi ameninţare s-ar putea nota şi la clasa a VIII-a, clasă terminală 26

27 4.4. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE Puncte tari Majoritatea profesorilor diriginți s-au implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare, în vederea menținerii personalității şcolii în plan comunitar Activitatea Consiliului elevilor ce a oferit consultanță elevilor care doreau să facă propuneri pentru activități extracurriculare Deschiderea pe care au manifestat-o diverși oameni de cultură (poeți, scriitori, artiști, muzicieni) sau personalități implicate în viața comunității brașovene, de a participa la conferințe sau ateliere de lucru la care au participat elevii școlii Disponibilitatea elevilor de a participa la acțiuni de voluntariat Buna comunicare între diriginți Monitorizarea absenţelor. Numărul absenţelor nemotivate în scădere. Reducerea manifestărilor de indisciplină ale elevilor, datorită intensificării măsurilor şi evidenţa lor, prin comisia de disciplină Implicarea elevilor şi cadrelor didactice/ diriginţi în realizarea obiectivelor; o observare directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei Implicarea în diferite activităţi ale elevilor Relaţiile interpersonale: diriginte -elev, profesorielev, director-profesor, profesor- părinţi, profesoriprofesor, favorizează un climat deschis şi stimulativ Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare, precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile etc., introduc elevii în mediul comunitar Colaborare bună cu Poliţia, Direcția pentru sănătate, Biserica, Primăria, ONG-uri. Puncte slabe Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare Unele dintre aceste activități nu permit participarea tuturor elevilor școlii (care sunt interesați de tematică), întrucât nu sunt popularizate Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice În cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţă în susţinerea unor lecţii deschise Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor 27

28 Oportunităţi Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de CCD şi de Universităţi Disponibilitatea profesorilor de a iniția activități nonformale Disponibilizarea şi responsabilizarea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii: Poliţia, Direcția pentru sănătate, Biserica, Primăria, ONG-uri Disponibilitate altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc Implicarea părinților în proiectarea, organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare și extracurriculare Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună Întâlnirile frecvente, de câte ori este cazul, între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei/şcolii, consultaţii etc.) Sponzorizări și colaborări cu comunitatea, autoritățile locale, instituţii locale, ONG-uri etc. Ameninţări Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate, mass-media Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente salariale Enorma cantitate de documente ce trebuie întocmite de către coordonatorii activităților Suprasolicitarea elevilor ce se implică în foarte multe activități și scăderea drept consecință a prestației lor școlare Redundanţa unor activităţi 4.5. Resurse materiale Puncte tari Existenţa C.D.I., a laboratoarelor de chimie și VR posibilitate de alcătuire de proiecte, de informare, de studiu, de activități practice Securizarea şcolii şi asigurarea unui climat de siguranţă pentru toţi cei implicaţi în procesul instructiveducativ S-au creat premizele unei şcoli prietenoase sub aspect ambiental şi material Puncte slabe Deficit de mobilier şcolar ergonomic Mobilier şcolar depășit moral în unele clase Clase care au un aspect ambiental dezagreabil la subsol 28

29 Oportunităţi Posibilitatea de a accesa programul de granturi Implicarea colegiului în acţiuni de sponsorizare Ameninţări Bugetul local nu poate să susţină cerinţele colegiului Încă nu există o practică a profesorilor pentru a face proiecte pentru dezvoltarea bazei materiale 5. OBIECTIVELE GENERALE ALE ANULUI ŞCOLAR Capacitatea instituţională Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile educative, extracurriculare şi concursurile şcolare Crearea unui mediu ambiental plăcut şi funcţional Restaurarea faţadei clădirii principale Achiziţionarea de softuri educaţionale Gestiunea computerizată a fondului de carte Actualizarea site-ului școlii Eficientizarea demersurilor didactice Conceperea planificărilor în mod pragmatic și aplicat la particularitățile elevilor Modernizarea lecţiilor Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continuă a personalului didactic Promovarea Bacalaureatului 100 % Reuşita la admiterea în liceu 100 % Performanță la olimpiadele școlare și la competițiile internaționale Îmbogăţirea etosului şcolii Implicarea şi responsabilizarea elevilor în viaţa şcolii Creşterea exigenţei diriginţilor privind disciplina şi atitudinea faţă de învăţătură, siguranţa în spaţiul şcolii Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern și extern Dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi-administraţia locală, cu implicare activă, în egală măsură, în vederea susţinerii procesului educațional. DIRECTOR, Prof. dr. Boghici Dumitru Cezar DIRECTOR ADJUNCT, Prof. Bordea Constanța 29

30 ANEXE RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE ANEXA 1 Responsabil: Prof. Rodica DEACONESCU SEMESTRUL I Pe parcursul primului semestru din anul școlar , Colegiul Național Andrei Șaguna, prin elevii și profesorii săi, a organizat, a găzduit sau a participat la diverse activități educative, școlare si extrașcolare, în cadrul unor proiecte sau independent de ele. Data sept Parcursul anului școlar Tipul activității Activitatea desfășurată Organizatori Prof. coordonatori/ invitați interni sau externi Drumeție Excursie la cabana Bârcaciu (a 16-a C.N. A. Șaguna Adrian Modrișan ediţie) Proba Proiectul bilingv pluridisciplinar C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan anticipată, Une leçon sur le son: «La voie de coord. Bacalaureat la voix» Dana Bogdăneanu bilingv Magda Popescu francofon Aurel Mantaroşie Participanți Rezultate obținute Elevii școlii Dosarul excursiei Cls. XI D Caietele de bord, produsele finale 30

31 Parcursul anului școlar Ateliere de creație Minisatul Sf. Andrei C.N. A. Șaguna Vasile Goian Elevii școlii Semestrul I Dezbatere Fanbook izvoarele istoriei C.N. A. Șaguna Gavrilă Mariana Motoașcă Roxana Elevii școlii, invitați Parcursul Proiect de antropologie vizuală, C.N. A. Șaguna Adrian Sandu Elevii școlii anului cercetare sociologică școlar Sept.-nov. Voluntariat Campania de Educație Ecologică și Asociația de Rodica Deaconescu Elevii școlii Locul III la 2018 Mediu Ecoatitudine Brașov Dezvoltare Concursul Intercomunitară Ecoatitudine ADI ISO MEDIU Selectarea Deșeurilor 19 sept. Conferință De ce (să) citesc? Conferință a C.N. A. Șaguna Cornelia Stroe Elevii școlii Pagina 2018 cercetătorului Luigi Bambulea Daniela Mocanu Facebook Muzeul Național al Literaturii Ioana Enescu Române, București Cezar Boghici 21 sept. Cultural Recital al corului pentru absolvenții C.N. A. Șaguna Andrada Mureșan Elevii școlii Program de sală 2018 Colegiului Național Andrei Cezar Boghici Șaguna promoția 121 (1978) 31

32 Spectacolul Operei Brașov la împlinirea a 136 de ani de la premiera Operetei CraiNou de Ciprian Porumbescu 26 sept. Ziua - Spectacol artistic (prof. Aurel C.N. A. Șaguna Catedra de limbi Elevii școlii Fotografii 2018 Europeană a Mantaroșie) moderne Video pe site-ul Limbilor - Interpretare vocală Perfect de Corina Bularca Cls. IX F școlii Moderne Ed Sheeran Stenou Kalliopi Lorena Spuderca; Lucia - Ted Talk Humans are Diana Lazăr Cls. XI F Perfectly Broken Ilea Corina Bularca Teodor + proiect cuvinte cu aceeaşi formă şi înțelesuri diferite în limbile europene - Expoziţie dedicată Zilei Lorena Spuderca Cls. XI C europene a limbilor - Degustare mâncăruri Corina Bularca Cls. IX D tradiţionale cu denumiri în limbile europene - Concurs Guess the Diana Banu Cls. VI nationality 32

33 28-29 sept Proiect educațional Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni C.N. A. Șaguna Parteneri: Univ. Transilvania, C.N. Dr. Ioan Meșotă, diverse firme Coordonatori: Adrian Sandu Gabriel Ciupală Materiale demonstrative, machete Ședințe de lucru Schimb de experiență Parcursul anului școlar Proiect educațional Proiectul Laboratorul interdisciplinar de matematică și științe MATH&SCIENCE C.N. A. Șaguna Catedra de matematică Partener: Fundația Comunitară Fondul Științescu, Brașov Elevii școlii Promovarea imaginii școlii, atractivitatea procesului instructiveducativ Parcursul anului școlar Proiect educațional Laboratorul Virtual VR C.N. A. Șaguna Catedra de matematică Parteneri: Fundația Comunitară Fondul Științescu, Brașov Elevii școlii Lecții interactive, interdisciplinare 5 oct Botezul șaguniștilor (Comanda) C.N. A. Șaguna Lorena Spuderca Elevii școlii clasa a XI-a C Oct Moment Balul bobocilor C.N. A. Șaguna Nelu Morar Elevii școlii 33

34 artistic clasa a X-a F 09 oct. Moment Comemorarea Victimelor ISJ Brașov și Catedra de istorie Elevi din 2018 artistic Holocaustului: moment artistic de Comunitatea clasele IX F, comemorare activitate la nivel de Evreilor XI F, XII B, județ, organizată de ISJ Brașov și XII C, XII F Comunitatea Evreilor oct. Workshop Workshop-ul susținut de membrii C.N. A. Șaguna Andrada Mureșan Corul școlii Diplomă 2018 Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin 14 oct. Recital cor Recital al corului Colegiului Andrada Mureșan Corul școlii Diplomă 2018 Național Andrei Șaguna, în cadrul Galei Centenar Cantus Mundi, organizată de Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin prin programul național Cantus Mundi 19 oct. Lansare de Lansarea romanului Bărbatul care C.N. A. Șaguna Cezar Boghici Elevii școlii 2018 carte aduce fericirea, de Cătălin Dorian (moderator) Florescu; întâlnire cu autorul Cornelia Stroe Daniela Mocanu Ioana Enescu 34

35 Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Brașov 24 oct. Recital cor Recital al corului cu ocazia Zilei Casa Armatei Andrada Mureșan Corul școlii Diplomă 2018 Armatei Române 29 oct. Schimb de Schimb de experiență al corului C.N. A. Șaguna Andrada Mureșan Corul școlii 2018 experiență Colegiului Național Andrei Șaguna cu trupa Illusion din Quebec Canada, organizat de către Alianța Franceză Brașov 20 nov. Expoziție Expoziție de desene dedicate Zilei C.N. A. Șaguna Alexandra Oțelea Clasa a V-a Panou 2018 internaționale a drepturilor copiilor Mariana Gavrilă 23 nov. Vernisaj Participarea la vernisajul Expoziţiei Muzeul de Artă, Adrian Modrişan Fotografii 2018 Centenar CENTENART 8 viziuni asupra Braşov României la 100 de ani - organizat de Muzeul de Artă Braşov nov. Zilele Activități specifice Zilei Colegiului: C.N. A. Șaguna Profesorii 2018 Colegiului - Prezentarea revistei Muguri D. Mocanu - școlii din - Concursul de epigrame I.St. moderator trecut și Bogza Cornelia Stroe prezent, - Cercul Cartea și filmul Ioana Enescu Elevii școlii, 35

36 (vizionarea filmului Mic dejun Invitați, la Tiffany; discuții despre carte Corul școlii și film) - Recital cu corul în cadrul Andrada Mureșan festivității - Expoziție de desene Alexandra Oțelea Elevii Impression of Pop Art claselor a - Concursul de matematică Catedra de IX-a și aplicată Gheorghe Buzdugan matematică reprezen- - Concursul Din istoria Catedra de istorie tanți ai Colegiului celorlalte - Proiectul Sala Marii Uniri și Cezar Boghici, clase ale revista Personalități șaguniste Gavrilă Mariana, colegiului în actul Marii Uniri Motoașcă Roxana - Vânătoarea de talente Diana Slăbilă 03 dec. Proiectul Organizarea zilei Uniforma altfel în C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan Elevii și Dosarul 2018 Uniforma Colegiul Naţional Andrei Şaguna profesorii activităţii, altfel școlii diseminare pe site, fotografii Donarea banilor obţinuţi în urma 36

37 Dec Tombolă de Crăciun Tombolă de Crăciun Dec Bazarul de Bazarul de Crăciun Crăciun 21 dec. Spectacol de - Scenariul și regia spectacolului; 2018 Crăciun regia Viflaimului (piesă de teatru interpretată de elevi ai clasei a V-a) - Cor + Grup Concertino + Anatoly - Moment teatral (ARTfel) - Recital Minisatul Sf. Andrei Ian Expoziție Expoziție de insigne, medalii, decorații, documente, cărți dedicată zilei de 24 ianuarie 1859 C.N. A. Șaguna Nelu Morar Elevii școlii clasa a X-a F C.N. A. Șaguna Elevii școlii clasele intensiv engleză C.N. A. Șaguna Ioana Clara Enescu Elevii și profesorii școlii, părinți Andrada Mureșan Corul școlii Morar Nelu GoianVasile Societatea Rodica Deaconescu Elevii școlii Numismatică Română secția acţiunii pentru un caz umanitar: implant auditiv pentru un copil hipoacuzic 37

38 23 ian. Vernisaj 2019 expoziție febr. Excursie de 2019 studio Semestrul I Prezentări facultăți Vernisajul expoziției omagiale Vasile Stoica Excursie în Portugalia (Lisabona, Porto) cu elevii colegiului Prezentări realizate de facultăți, precum Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, din cadrul Universității Transilvania din Brașov, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, din ASE, Caravana OSC (proiect organizat de către Organizaţia Studenţilor Chimiști împreună cu Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Cluj-Napoca) etc. Brașov Muzeul Național Cezar Boghici Comunitatea Pagina Brukenthal din Rodica Deaconescu șagunistă Facebook Sibiu C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan Elevii școlii Dosarul Cornelia Stroe excursiei Diverse facultăți Elevii claselor a XI-a și a XII-a 38

39 SEMESTRUL al II-lea Pe parcursul semestrului al II-lea din anul școlar , Colegiul Național Andrei Șaguna, prin elevii și profesorii săi, a organizat, a găzduit sau a participat la diverse activități educative, școlare și extrașcolare, în cadrul unor proiecte sau independent de ele. Data Tipul activității Parcursul Proba anului anticipată, școlar Bacalaureat bilingv francofon Parcursul ateliere de anului creație școlar Parcursul Cercetare anului școlar Mart Cultural Activitatea desfășurată Organizatori Prof. coordonatori/ invitați interni sau externi Participanți Rezultate obținute Proiectul bilingv pluridisciplinar C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan Cls. XI D Caietele de Une leçon sur le son: «La voie coord. bord, produsele de la voix» Dana Bogdăneanu finale Magda Popescu Aurel Mantaroşie Minisatul Sf. Andrei C.N. A. Șaguna Vasile Goian Elevii școlii Proiect de antropologie vizuală, C.N. A. Șaguna Adrian Sandu Elevii școlii cercetare sociologică Întâlnire cu un scriitor Flavius C.N. A. Șaguna Ioana Clara Enescu Elevii clasei Ardelean și romanul Bezna; a V-a colaborare cu Editura Polirom 39

40 01 mart mart apr.-05 mai mai iun aug Sportiv Cupa Șaguna la Schi C.N. A. Șaguna Adrian Sandu Gabriel Ciupală Cultural Recitalul de chitară susținut de C.N. A. Șaguna Mureșan Andrada elevii Liceului de Muzică Tudor Ciortea Brașov clasa prof. Gheorghe Petrovan Cultural Excursie şcolară Pe urmele lui C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan Egon Schiele în Budapesta, Cesky Krumlov şi Viena cu elevii colegiului Conferință Conferința Suntem noi, oamenii C.N. A. Șaguna Adrian Sandu de azi, niște mari ignoranți?, Cezar Boghici susținută de prof. Andrei Cornea Univ. București Lansare de Lansarea cărții lui Teodor C.N. A. Șaguna Cezar Boghici carte Baconschi 365 de lămuriri în moderator compania lui Laurențiu-Ciprian Uniunea Scriitorilor din Tudor; întâlnire cu autorul România, Filiala Brașov Cultural Excursie şcolară în Bratislava, C.N. A. Șaguna Adrian Modrişan Praga, Karlovy Vary, Dresda, Berlin, Brno cu elevii colegiului Elevii școlii Diplome Cls. V Cls. IX E Elevii școlii Dosarul activităţii, diseminare pe site, fotografii Elevii școlii Pagina Facebook guna.wordpress. com/ Elevii școlii Pagina Facebook Elevii școlii Dosarul activităţii, diseminare pe 40

41 Parcursul anului școlar Cultural Comori ale spiritualității românești Sem. II Concurs Proiect-concurs interjudețean Combate violența prin creativitate Parcursul Proiect Proiectul Laboratorul anului educațional interdisciplinar de matematică și școlar științe MATH&SCIENCE Parcursul Proiect Laboratorul VR anului educațional școlar Sem. II Prezentări Prezentări realizate de facultăți, facultăți precum Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management site, fotografii C.N. Mihai Mădălina Epure Cls. IX A Dosarul Viteazul activităţii, București diseminare pe site, fotografii Şc. Gim. Alexandra Oțelea Elevii școlii Diplome, Episcop expoziție de Melchisedec lucrări Ştefănescu C.N. A. Șaguna Catedra de matematică Elevii școlii Promovarea Parteneri: Fundația imaginii școlii, Comunitară Fondul atractivitatea Științescu, Brașov procesului educativ C.N. A. Șaguna Catedra de matematică Elevii școlii Lecții Parteneri: Fundația interactive, Comunitară Fondul interdisciplinare Științescu, Brașov Diverse facultăți Cls. a XI-a și a XII-a 41

42 Industrial, din cadrul Universității Transilvania din Brașov; Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, din ASE; Caravana OSC (proiect organizat de către Organizaţia Studenţilor Chimiști împreună cu Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Cluj-Napoca) etc. Sem. II Sportiv Ziua Sportului Șagunist C.N. A. Șaguna Mădălina Epure Elevii școlii Diplome Sem. II Consiliere Prevenirea consumului de canabis Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov Rodica Deaconescu Cls. a XI-a Sem. II Consiliere Informarea elevilor cu privire la efectele negative ale comportamentului teribilist în trafic, consumului de alcool și droguri la volan Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității Rodica Deaconescu Cls. a XII-a 42

43 CEAC RAPORT PENTRU ANUL ŞCOLAR ANEXA 2 Comisia CEAC, având următoarea componenţă: Prof. FloareaVLADU coordonator Prof. Gabriel CIUPALĂ Prof. Carmen TĂNĂSESCU Prof. Corina BULARCA Prof. psiholog Diana SLĂBILĂ Ioana MANTA vicepreședinte al Asociaţiei de părinţi Ioan Popazu Alin BERBECARIU reprezentant al Consiliului elevilor DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII DOMENIUL SUBDOMENIUL INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A. Capacitate a) Management Existenţa, structura şi instituţională strategic conţinutul documentelor proiective ACŢIUNEA - Elaborarea strategiei interne de coordonare a activităţilor de proiectare şi evaluare a activităţilor didactice - Preluarea obiectivelor generale în documentele manageriale ale fiecărei catedre şi comisii şi operaţionalizarea REZULTATE - Coerenţa activităţilor organizate la nivelul şcolii 43