Manual de utilizare. Cuptor cu abur EEBKD6750.0J

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Manual de utilizare. Cuptor cu abur EEBKD6750.0J"

Transcriere

1 RO Manual de utilizare Cuptor cu abur EEBKD6750.0J

2 2 CUPRINS Informaţii privind siguranţa 2 Instrucţiuni privind siguranţa 3 Descrierea produsului 6 Panoul de comandă 8 Înainte de prima utilizare 10 Utilizarea zilnică 10 Funcţiile ceasului 14 Programe automate 16 Utilizarea accesoriilor 16 Funcţii suplimentare 18 Informaţii şi sfaturi 20 Îngrijirea şi curăţarea 41 Depanare 43 Eficienţă energetică 45 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară. Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă pericolele la care se expun. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi. Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă recomandăm să-l activaţi. Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheaţi. Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.

3 3 Aspecte generale privind siguranţa Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat şi să înlocuiască cablul. Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire din interiorul aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase. Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operaţiile de întreţinere. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare. Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul. Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de metal pentru a curata sticla uşii deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol. Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă. Utilizaţi senzorul recomandat pentru acest aparat. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Instalarea AVERTIZARE! Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat. Îndepărtaţi toate ambalajele. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi. Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. Nu trageţi aparatul de mâner. Respectaţi distanţele minime faţă de alte aparate şi corpuri de mobilier. Verificaţi dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranţă.

4 4 Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităţi cu aceeaşi înălţime. Conexiunea la reţeaua electrică AVERTIZARE! Pericol de incendiu şi electrocutare. Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat. Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare. Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică, specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactaţi un electrician. Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie (împământare) contra electrocutării, montată corect. Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare. Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora ştecherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către centrul autorizat de service. Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea uşii aparatului, în special atunci când uşa este fierbinte. Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte. Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare. Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi ştecherul. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher. Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe (siguranţe înfiletabile scoase din suport), contactori şi declanşatori la protecţia de împământare. Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puţin 3 mm. Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E. Utilizare AVERTIZARE! Pericol de rănire, arsuri şi electrocutare sau explozie. Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu casnic. Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat. Nu blocaţi fantele de ventilaţie. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării. Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuinţare. Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii aparatului atunci când aparatul este în funcţiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte. Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa. Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise. Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau ca loc de depozitare. Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de alcool poate determina prezenţa aburilor de alcool în aer. Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideţi uşa. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. AVERTIZARE! Pericol de deteriorare a aparatului.

5 5 Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea ului: nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia. nu puneţi folie din aluminiu direct pe baza aparatului. nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte. nu ţineţi vase umede şi alimente în interior după încheierea gătirii. procedaţi cu atenţie la demontarea sau instalarea accesoriilor. Decolorarea ului nu are niciun efect asupra funcţionării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveşte garanţia legală. Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente. Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei. Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului închisă. Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o uşă), asiguraţi-vă că uşa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcţionează. Căldura şi umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unităţii de mobilier sau podelei. Nu închideţi panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare. Gătirea cu abur AVERTIZARE! Pericol de arsuri şi de deteriorare a aparatului. Aburul eliberat poate provoca arsuri: Nu deschideţi uşa aparatului în timpul utilizării gătirii cu abur. Deschideţi cu grijă uşa aparatului după utilizarea gătitului cu abur. Îngrijirea şi curăţarea AVERTIZARE! Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului. Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză. Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă. Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale uşii dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi centrul de service autorizat. Atenţie când scoateţi uşa aparatului. Uşa este grea! Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă. Resturile de grăsimi sau de alimente din aparat pot duce la apariţia unui incendiu. Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice. Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalaj. Nu curăţaţi ul catalitic (dacă este cazul) cu nici un tip de detergent. Becul interior Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte scopuri. AVERTIZARE! Pericol de electrocutare. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul. Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.

6 6 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al aparatului AVERTIZARE! Pericol de vătămare sau sufocare. Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică. Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l. DESCRIEREA PRODUSULUI Prezentare generală Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat. Service Pentru a repara aparatul contactaţi un Centru de service autorizat. Utilizaţi numai piese de schimb originale Panou de comandă 2 Dispozitiv de programare electronic 3 Sertar pentru apă 4 Priză pentru senzor 5 Element de încălzire 6 Bec 7 Ventilator 8 Instalaţie de producere a aburului cu capac 9 Suport pentru raft, detaşabil 10 Poziţii rafturi Accesorii Raft de sârmă Tavă de gătit Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi. Pentru prăjituri şi fursecuri.

7 7 Cratiţă adâncă Pentru coacere şi frigere sau ca tavă pentru grăsime. Un sertar pentru alimente neperforat şi un sertar pentru alimente perforat. Setul pentru gătirea cu abur scoate din alimente apa rezultată de la condensare pe durata gătirii cu abur. Se foloseşte pentru prepararea alimentelor care nu trebuie să fie în apă pe durata preparării (de ex. legume, bucăţi de peşte, piept de pui). Setul nu este adecvat pentru preparatele care trebuie introduse în apă (de ex. orez, mămăligă, paste). Senzor Burete Pentru a măsura cât de bine sunt făcute alimentele. Pentru absorbirea restului de apă din instalaţia de producere a aburului. Set pentru gătirea cu abur

8 8 PANOUL DE COMANDĂ Dispozitivul de programare electronic Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Câmp cu senzor Funcţie Comentariu 1 - Afişaj Afişează setările curente ale aparatului. 2 PORNIT / OPRIT Pentru activarea şi dezactivarea aparatului Functii de gatire sau Gatire asistata Favorite Selectarea temperaturii Tasta jos Tasta sus OK Atingeţi o singură dată câmpul cu senzor pentru a alege o funcţie de gătire sau meniul: Gatire asistata. Atingeţi din nou câmpul cu senzor pentru a comuta între meniurile: Functii de gatire, Gatire asistata. Pentru a activa sau dezactiva lumina, apăsaţi câmpul timp de 3 secunde. Puteţi activa lumina şi atunci când aparatul este dezactivat. Pentru a salva şi a accesa programele favorite. Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura curentă din aparat. Atingeţi câmpul timp de 3 secunde pentru activarea sau dezactivarea funcţiei: Incalzire rapida. Pentru a vă deplasa jos în meniu. Pentru a vă deplasa sus în meniu. Pentru confirmarea selecţiei sau setării.

9 9 Câmp cu senzor Funcţie Comentariu Tasta de revenire la ecranul iniţial Timp şi funcţii suplimentare Cronometru Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul timp de 3 secunde. Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţionează o funcţie de gătire, atingeţi câmpul cu senzor pentru a seta cronometrul sau funcţiile: Blocare, Favorite, Gatire + Pastrare,Setare + Pornire. De asemenea, puteţi modifica setările senzorului. Pentru a seta funcţia: Cronometru. Afişaj A B C A) Funcţie de gătire B) Ora C) Indicator de încălzire D) Temperatura E) Indică durata unei funcţii sau ora de sfârşit a acesteia E D Alţi indicatori pentru afişaj: Simbol Cronometru Ora Funcţie Funcţia este în desfăşurare. Afişajul indică ora curentă. Durata Afişajul indică durata necesară pentru gătire. Sfarsit la Afişajul indică când durata de gătire s- a terminat. Temperatura Afişajul indică temperatura. Indicare timp Calculare Indicator de încălzire Afişajul indică durata de acţiune a funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan şi pentru a reseta durata. Aparatul calculează durata gătitului. Afişajul indică temperatura din aparat.

10 10 Simbol Funcţie Indicator Încălzire rapidă Stab. auto a greutatii Gatire + Pastrare Funcţia este activată. Aceasta reduce timpul de încălzire. Afişajul indică faptul că este activat sistemul de cântărire automată sau că puteţi modifica valoarea greutăţii. Funcţia este activată. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE AVERTIZARE! Consultaţi capitolele privind siguranţa. Prima curăţare Scoateţi din aparat toate accesoriile şi suporturile pentru raftul mobil. Consultaţi capitolul Îngrijirea şi curăţarea. Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare. Puneţi accesoriile şi suporturile pentru raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială. UTILIZAREA ZILNICĂ AVERTIZARE! Consultaţi capitolele privind siguranţa. Navigarea prin meniuri 1. Activaţi aparatul. 2. Apăsaţi sau pentru a selecta opţiunea de meniu. Prima conectare Atunci când conectaţi aparatul la sursa de tensiune sau ulterior întreruperii alimentării electrice, trebuie să setaţi limba, contrastul afişajului şi luminozitatea afişajului şi ceasul. 1. Apăsaţi sau pentru a seta valoarea. 2. Apăsaţi pentru a confirma. 3. Pentru a trece la submeniu sau a accepta setarea apăsaţi. Puteţi reveni la meniul principal în orice moment atingând. Prezentarea generală a meniurilor Meniul principal Simbol Element din meniu Gatire asistata Functii de gatire Curatire cu abur Aplicaţie Conţine o listă a programelor automate. Conţine o listă a funcţiilor de gătire. Curăţarea aparatului cu ajutorul aburului.

11 11 Simbol Element din meniu Setari de baza Favorite Aplicaţie Le puteţi utiliza pentru a seta alte funcţii. Conţine o listă a programelor de gătit favorite, creată de utilizator. Submeniu pentru: Setari de baza Simbol Submeniu Setati timpul Indicare timp Setare + Pornire Gatire + Pastrare Prelungire durată Contrast la display Luminozitate display Limba de utilizare Volum la apasare pe taste Tonul de la taste Alarma/Ton de eroare Service Setari initiale Descriere Setează ora ceasului. Dacă este PORNITĂ şi dezactivaţi aparatul, afişajul indică ora curentă. Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selectare opţiuni puteţi alege funcţia: Setare + Pornire. Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selectare opţiuni puteţi alege funcţia: Gatire + Pastrare. Activează şi dezactivează funcţia de extindere timp. Reglează contrastul afişajului în grade. Reglează luminozitatea afişajului în grade. Setează limba de afişare. Reglează în grade volumul tonurilor emise la apăsarea tastelor şi cel al semnalelor sonore. Activează şi dezactivează tonurile asociate câmpurilor tactile. Nu puteţi dezactiva tonul câmpului tactil de Pornire/Oprire. Activează şi dezactivează tonurile de alarmă. Indică versiunea software şi configuraţia. Resetează toate valorile la setările iniţiale. Functii de gatire Funcţie de gătire Gatire cu abur Aplicaţie Pentru legume, peşte, cartofi, orez, paste sau feluri de mâncare speciale.

12 12 Funcţie de gătire Abur + aer fierbinte Abur cald + aer fierbinte ECO Abur Aer cald (umed) Aer cald Pizza Gatire la temp. scazuta Aplicaţie Pentru preparate cu un conţinut ridicat de umezeală şi pentru peşte fiert, custard royale şi terrine. Pentru a coace pâine, frige bucăţi mari de carne sau încălzi alimente reci sau congelate. Funcţiile ECO vă permit să optimizaţi consumul de energie în timpul gătirii. Prin urmare, este necesar să setaţi mai întâi durata de gătire. Pentru informaţii suplimentare despre setările recomandate, consultaţi tabelele de gătit cu funcţia echivalentă a cuptorului. Pentru a economisi energie când coaceţi şi gătiţi produse coapte fără abur. De asemenea, pentru produse coapte în forme pe 1 poziţie a raftului. Această funcţie a fost utilizată pentru a defini clasa de eficienţă energetică în conformitate cu EN Pentru a coace simultan pe până la 2 poziţii ale raftului şi pentru a deshidrata alimentele.setaţi temperatura cu C mai jos decât pentru funcţia: Încălzire sus / jos. Pentru coacerea pe 1 raft a mâncărurilor care necesită o rumenire mai intensă şi o bază crocantă. Setaţi temperatura cu C mai jos decât pentru funcţia: Încălzire sus / jos. Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente. Încălzire sus / jos Preparate congelate Gatire intensiva Grill rapid Grill Pentru a coace şi a prăji alimente pe 1 poziţie a raftului. Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante precum cartofi prăjiţi, cartofi wedges, rulouri crocante. Pentru a frige bucăţi mai mari de carne roşie sau de găină cu os pe 1 nivel al raftului. De asemenea, pentru gratinare şi rumenire. Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi mari şi pentru pâine prăjită. Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate şi pentru pâine prăjită.

13 13 Funcţie de gătire Mentine cald Aplicaţie Pentru a păstra mâncarea caldă. Decongelare Pentru a decongela alimente congelate. Incalzire jos Aluaturi Coacere paine Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi pentru a conserva alimentele. Pentru creşterea controlată a aluaturilor dospite înainte de coacere. Pentru coacerea pâinii. Gratinare Pastreaza cald Uscare Incalzire farfuriei Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau cartofi gratinaţi. De asemenea, pentru gratinare şi rumenire. Pentru a face conserve de legume, de exemplu murături. Pentru deshidratarea fructelor feliate (de ex. mere, prune, piersici) şi a legumelor (de ex. roşii, zucchini, ciuperci). Pentru a pre-încălzi farfuria înainte de servire. Regenerare cu abur ECO Prajire Activarea unei funcţii de gătire 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi meniul: Functii de gatire. 3. Apăsaţi pentru a confirma. 4. Setaţi o funcţie de gătire. 5. Apăsaţi pentru a confirma. 6. Reglaţi temperatura. 7. Apăsaţi pentru a confirma. Pentru reîncălzirea direct pe farfurie a alimentelor gătite deja. Funcţiile ECO vă permit să optimizaţi consumul de energie în timpul gătirii. Prin urmare, este necesar să setaţi mai întâi durata de gătire. Pentru informaţii suplimentare despre setările recomandate, consultaţi tabelele de gătit cu funcţia echivalentă a cuptorului. Gătirea cu abur Capacul sertarului pentru apă se află în panoul de comandă.

14 14 AVERTIZARE! Nu puneţi apă direct în instalaţia de producere a aburului. Folosiţi numai apă. Nu utilizaţi apă filtrată (demineralizată) sau distilată. Nu utilizaţi alte lichide. Nu puneţi lichide inflamabile sau care conţin alcool în sertarul pentru apă. 1. Preparaţi mâncarea în vasul corect. 2. Apăsaţi capacul pentru a deschide sertarul pentru apă. 3. Umpleţi sertarul pentru apă cu 800 ml de apă. Cantitatea de apă este suficientă pentru aproximativ 50 de minute. 4. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în poziţia sa iniţială. 5. Activaţi aparatul. 6. Selectaţi o funcţie de gătire cu abur şi temperatura. 7. Dacă este necesar, setaţi funcţia Durata sau Sfarsit la. Aburul apare după aproximativ 2 minute. Când aparatul ajunge aproximativ la temperatura setată, este emis un semnal acustic. Când instalaţia de producere a aburului este goală, se aude un semnal acustic. Semnalul acustic este emis la sfârşitul duratei de gătire. FUNCŢIILE CEASULUI 8. Dezactivaţi aparatul. 9. Goliţi sertarul pentru apă după ce s-a terminat gătirea cu abur. ATENŢIE! Aparatul este fierbinte. Pericol de arsuri. Aveţi grijă atunci când goliţi sertarul pentru apă. Atunci când aparatul se răceşte, absorbiţi apa rămasă în instalaţia de producere a aburului cu un burete. Dacă este necesar, curăţaţi instalaţia de producere a aburului cu puţin oţet. Lăsaţi aparatul să se usuce complet cu uşa deschisă. Indicator de încălzire La activarea unei funcţii de gătire, pe afişaj apare bara indicatoare. Aceasta indică creşterea temperaturii. Indicator Încălzire rapidă Această funcţie reduce timpul de încălzire. Pentru activarea funcţiei ţineţi apăsat timp de 3 secunde. Indicatorul de încălzire alternează. Căldură reziduală La dezactivarea aparatului, pe afişaj este indicată căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată pentru menţinerea alimentelor calde. Tabelul cu funcţiile ceasului Funcţia ceasului Aplicaţie Cronometru Pentru a seta o numărătoare inversă (max. 2 ore 30 de minute). Această funcţie nu are nicio influenţă asupra funcţionării aparatului. Îl puteţi activa atunci când aparatul este dezactivat. Pentru activarea funcţiei utilizaţi. Apăsaţi sau pentru a seta minutele şi pentru pornire.

15 15 Funcţia ceasului Aplicaţie Durata Pentru a seta lungimea unei operaţii (max. 23 h 59 min). Sfarsit la Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a ceasului, numărătoarea inversă începe după 5 secunde. Dacă utilizaţi funcţiile ceasului: Durata, Sfarsit la, aparatul dezactivează elementele de încălzire la scurgerea a 90% din timpul setat. Aparatul utilizează căldura reziduală pentru a continua procesul de gătire până la terminarea timpului (3-20 minute). Setarea funcţiilor ceasului Înainte de a utiliza funcţiile: Durata, Sfarsit la, trebuie ca mai întâi să setaţi o funcţie de gătire şi temperatura. Aparatul se dezactivează automat. Puteţi utiliza funcţiile: Durata şi Sfarsit la în acelaşi timp dacă doriţi să activaţi şi să dezactivaţi automat aparatul ulterior. Funcţiile: Durata şi Sfarsit la nu funcţionează atunci când utilizaţi senzorul. 1. Setaţi o funcţie de gătire. 2. Apăsaţi în mod repetat, până când afişajul indică funcţia necesară a ceasului şi simbolul aferent. 3. Apăsaţi pe sau pentru a seta ora dorită. 4. Apăsaţi pentru a confirma. La încheierea duratei este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează. Afişajul indică un mesaj. Pentru a seta perioada de decuplare a unei funcţii de gătire (max. 23 h şi 59 min). 5. Pentru a opri semnalul apăsaţi un câmp cu senzor. Gatire + Pastrare Condiţii pentru funcţie: Temperatura setată trebuie să fie peste 80 C. Funcţia: Durata este setată. Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează alimentele preparate calde la 80 C timp de 30 de minute. Aceasta este activată după încheierea procedurii de coacere sau prăjire. Puteţi activa sau dezactiva funcţia din meniul: Setari de baza. 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi funcţia de gătire. 3. Setaţi temperatura peste 80 C. 4. Apăsaţi în mod repetat până când afişajul indică: Gatire + Pastrare. 5. Apăsaţi pentru a confirma. La încheierea funcţiei este emis un semnal sonor. Funcţia rămâne pornită dacă schimbaţi funcţiile de gătire. Prelungire durată Funcţia: Prelungire durată asigură continuarea funcţiei de gătire după terminarea Durata.

16 16 Aplicabilă la toate funcţiile de gătire cu Durata sau Stab. auto a greutatii. Nu este aplicabilă în cazul funcţiilor de gătire care utilizează senzorul. 1. La încheierea duratei de gătire este emis un semnal sonor. Apăsaţi orice câmp cu senzor. PROGRAME AUTOMATE AVERTIZARE! Consultaţi capitolele privind siguranţa. Gatire asistata cu Retete automate Acest aparat dispune de un set de reţete pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe şi nu pot fi modificate. 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi meniul: Gatire asistata. Apăsaţi pentru confirmare. 3. Selectaţi categoria şi mâncarea. Apăsaţi pentru a confirma. 4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi pentru a confirma. La utilizarea funcţiei: Manual, aparatul foloseşte setările automate. Acestea pot fi modificate la fel ca celelalte funcţii. Gatire asistata cu Stab. auto a greutatii Această funcţie calculează automat timpul necesar coacerii. Pentru a o utiliza, este UTILIZAREA ACCESORIILOR AVERTIZARE! Consultaţi capitolele privind siguranţa. Pe afişaj apare mesajul. 2. Apăsaţi pentru activarea funcţiei sau pentru anulare. 3. Setaţi durata funcţiei. 4. Apăsaţi. necesar să introduceţi greutatea alimentelor. 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi meniul: Gatire asistata. Apăsaţi pentru confirmare. 3. Selectaţi categoria şi mâncarea. Apăsaţi pentru a confirma. 4. Selectaţi funcţia: Stab. auto a greutatii. Apăsaţi pentru confirmare. 5. Atingeţi sau pentru a seta greutatea alimentului. Apăsaţi pentru a confirma. Este iniţiat programul automat. 6. Puteţi modifica greutatea în orice moment. Apăsaţi sau pentru a schimba greutatea. 7. La încheierea duratei este emis un semnal sonor. Pentru a dezactiva semnalul apăsaţi un câmp cu senzor. Senzor În cazul anumitor programe, trebuie să întoarceţi preparatul după 30 de minute. În acest sens, afişajul indică un memento. Trebuie setate două temperaturi: temperatura cuptorului şi temperatura zonei de mijloc.

17 17 Senzorul măsoară temperatura zonei de mijloc a cărnii. Când carnea este la temperatura setată, aparatul este dezactivat. ATENŢIE! Utilizaţi doar senzorul furnizat sau piese de schimb originale. În timpul procesului de gătire, senzorul trebuie să rămână introdus în carne şi în locaşul aferent. 1. Activaţi aparatul. 2. Introduceţi vârful senzorului în mijlocul cărnii. 3. Introduceţi ştecherul senzorului în locaşul din partea frontală a aparatului. 7. Pentru a opri semnalul atingeţi un câmp cu senzor. 8. Scoateţi conectorul senzorului din priză şi carnea din cuptor. AVERTIZARE! Senzorul este fierbinte. Pericol de arsuri. Procedaţi cu atenţie la extragerea vârfului şi a conectorului senzorului. Introducerea accesoriilor Raft sârmă: ATENŢIE! Nu utilizaţi tava de gătit sau cratiţa adâncă cu funcţia: Gatire cu abur. Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale suportului raftului şi asiguraţi-vă că picioruşele sunt îndreptate în jos. Pe afişaj va apărea simbolul pentru senzor. 4. Apăsaţi sau în mai puţin de 5 secunde pentru a seta temperatura zonei de mijloc. 5. Setaţi funcţia de gătire şi, dacă este necesar, temperatura cuptorului. Aparatul calculează un timp aproximativ pentru finalizare. Timpul de finalizare diferă în funcţie de cantităţile de aliment, de temperatura setată pentru cuptor (minim 120 C) şi de modurile de operare. Aparatul calculează timpul de finalizare în aproximativ 30 de minute. 6. Pentru a seta temperatura zonei de mijloc, apăsaţi. Atunci când carnea atinge temperatura setată pentru zona de mijloc, este emis un semnal sonor. Aparatul se dezactivează automat. Cratiţă adâncă: Împingeţi cratiţa adâncă între şinele de ghidaj ale suportului raftului. Raft de sârmă împreună cu cratiţa adâncă:

18 18 Împingeţi cratiţa adâncă între barele de ghidaj ale suportului raftului şi raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj. Toate accesoriile au proeminenţe mici în partea de sus a laturilor stânga şi dreapta pentru a creşte siguranţa. Proeminenţele sunt, de asemenea, dispozitive anti-răsturnare. Marginea înaltă din jurul raftului este un dispozitiv care împiedică alunecarea vaselor. FUNCŢII SUPLIMENTARE Favorite Puteţi salva setările preferate, precum durata, temperatura sau funcţia de gătire. Acestea sunt disponibile în meniul: Favorite. Puteţi salva 20 de programe. Salvarea unui program 1. Activaţi aparatul. 2. Setaţi o funcţie de gătire sau un program automat. 3. Atingeţi în mod repetat până când afişajul indică: SALVEAZA. 4. Apăsaţi pentru a confirma. Afişajul indică prima poziţie liberă în memorie. 5. Apăsaţi pentru a confirma. 6. Introduceţi numele programului. Prima literă se aprinde intermitent. 7. Atingeţi sau pentru a schimba litera. 8. Apăsaţi. Litera următoare se aprinde intermitent. 9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar. 10. Apăsaţi lung pentru a salva. Puteţi scrie peste o poziţie în memorie. Atunci când afişajul indică prima poziţie liberă a memoriei, atingeţi sau şi apăsaţi existent. pentru a suprascrie un program Puteţi modifica denumirea unui program din meniul: Numele programului. Activarea programului 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi meniul: Favorite. 3. Apăsaţi pentru a confirma. 4. Alegeţi numele pentru programul favorit. 5. Apăsaţi pentru a confirma. Apăsaţi pentru a accesa direct meniul: Favorite. Îl puteţi utiliza şi atunci când aparatul este dezactivat. Utilizarea Blocare acces copii Funcţia Blocare acces copii împiedică utilizarea accidentală a aparatului. 1. Activaţi aparatul. 2. Apăsaţi şi în acelaşi timp până când afişajul indică un mesaj. Pentru a dezactiva Blocare acces copii, repetaţi pasul 2. Blocare Această funcţie previne schimbarea accidentală a funcţiei de gătire. Puteţi

19 19 activa funcţia doar în timpul funcţionării aparatului. 1. Activaţi aparatul. 2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o setare. 3. Apăsaţi în mod repetat până când afişajul indică: Blocare. 4. Apăsaţi pentru a confirma. Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi. Afişajul indică un mesaj. Apăsaţi mod repetat şi după aceea confirmare. pentru Dacă dezactivaţi aparatul, funcţia se dezactivează, de asemenea. Setare + Pornire Funcţia vă permite setarea unei funcţii de gătire (sau a unui program) şi utilizarea ulterioară a acesteia cu o singură apăsare a câmpului cu senzor. 1. Activaţi aparatul. 2. Setaţi o funcţie de gătire. 3. Apăsaţi în mod repetat până când afişajul indică: Durata. 4. Setaţi durata. 5. Apăsaţi în mod repetat până când afişajul indică: Setare + Pornire. 6. Apăsaţi pentru a confirma. Apăsaţi un câmp cu senzori (cu excepţia ) pentru a porni funcţia: Setare + Pornire. Funcţia de gătire setată este activată. La încheierea funcţiei de gătire este emis un semnal sonor. în Blocare este activată atunci când funcţia de gătire este în desfăşurare. Meniul: Setari de baza vă permite activarea şi dezactivarea funcţiei: Setare + Pornire. Oprirea automată Din motive de siguranţă, aparatul se dezactivează automat după o perioadă dacă o funcţie de gătire este activă şi nu modificaţi nicio setare. Temperatură Durata de oprire (h) Oprirea automată nu funcţionează cu aceste funcţii: Iluminare cuptor, senzor,sfarsit la, Durata. Luminozitatea afişajului Există două moduri pentru luminozitatea afişajului: Luminozitate de noapte - când aparatul este dezactivat. Luminozitatea afişajului este mai scăzută între 10 PM şi 6 AM. Luminozitate de zi: când aparatul este activat. dacă atingeţi un câmp cu senzor în timpul perioadei de iluminare de noapte (cu excepţia celui pentru PORNIRE / OPRIRE), afişajul revine la modul de luminozitate de zi pentru următoarele 10 secunde. dacă aparatul este dezactivat şi setaţi funcţia: Cronometru. La terminarea funcţiei, afişajul revine la luminozitatea de noapte. Suflanta cu aer rece Când aparatul funcţionează, suflanta cu aer rece porneşte automat pentru a menţine reci suprafeţele aparatului. Dacă opriţi aparatul, suflanta cu aer rece continuă să funcţioneze până când aparatul se răceşte.

20 20 INFORMAŢII ŞI SFATURI AVERTIZARE! Consultaţi capitolele privind siguranţa. Temperatura şi duratele de coacere din tabele au rol consultativ. Acestea depind de reţete şi de calitatea şi cantitatea ingredientelor utilizate. Sfat privind funcţiile speciale de gătire ale cuptorului Mentine cald Folosiţi această funcţie dacă doriţi să menţineţi caldă mâncarea. Temperatura se auto-reglează automat la 80 C. Incalzire farfuriei Pentru încălzirea farfuriilor şi a vaselor. Distribuiţi farfuriile şi vasele uniform pe raftul de sârmă. Schimbaţi poziţia vaselor după jumătate din timpul de încălzire (schimbaţi cele de sus cu cele de jos). Temperatura automată este 70 C. Nivelul recomandat pentru raft: 3. Aluaturi Puteţi utiliza această funcţie automată pentru orice reţetă de aluat pufos. Oferă un mediu bun pentru creşterea aluatului. Puneţi aluatul într-un vas suficient de Tabelul apei cu abur mare pentru creştere. Nu este necesar săl acoperiţi. Introduceţi un raft de sârmă pe primul nivel al raftului şi aşezaţi vasul pe acesta. Închideţi uşa şi setaţi funcţia: Aluaturi. Setaţi durata necesară. Gătirea cu abur Folosiţi doar vase rezistente la coroziune şi căldură sau recipiente alimentare din oţel cromat (doar pentru anumite modele). Poziţiile corecte ale raftului sunt cele din tabelul de mai jos. Număraţi poziţiile raftului de jos în sus. Când gătiţi pentru mai mult de 30 de minute sau când gătiţi cantităţi mari de mâncare, adăugaţi apă dacă este cazul. Puneţi mâncarea în recipientele de gătit adecvate şi puneţi recipientele pe rafturi. Puneţi rafturile la distanţă pentru a permite aburului să circule în jurul fiecărui recipient. După fiecare utilizare scoateţi apa din sertarul pentru apă, conectând furtunurile şi instalaţia de producere a aburului. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea". Tabelele conţin date pentru felurile de mâncare tipice. Începeţi procedura cu un aparat rece, cu excepţia cazului în care datele din tabele sunt diferite. Utilizaţi o reţetă similară dacă nu găsiţi setările pentru reţeta dvs. Când gătiţi orez, folosiţi un raport de 1,5 : 1 2 : 1 de apă la orez deoarece orezul absoarbe apa. Durată (min) Apă în sertarul pentru apă (ml)

21 21 Gatire cu abur / ECO Abur AVERTIZARE! Nu deschideţi uşa aparatului atunci când funcţia este activă. Pericol de arsuri. Funcţia este adecvată pentru toate tipurile de alimente, proaspete sau congelate. Legume, carne, peşte, paste făinoase, orez, porumb, griş şi ouă pot fi preparate, încălzite, decongelate, opărite sau bătute. Puteţi pregăti o masă completă dintr-o singură operaţie. Pentru a găti corect fiecare preparat, folosiţi duratele de gătit care sunt similare. Adăugaţi cea mai mare cantitate de apă necesară pentru unul dintre preparatele aflate în curs de gătire. Puneţi mâncarea în vasele adecvate şi, după aceea, pe rafturile din sârmă. Reglaţi distanţa dintre veselă pentru a lăsa aburul să circule. Sterilizarea cu ajutorul funcţiei: Gatire cu abur Cu această funcţie puteţi steriliza recipiente (de ex. biberoane). Aşezaţi recipientele curate pe mijlocul raftului aflat pe primul nivel. Verificaţi dacă deschizătura este îndreptată în jos sub un unghi mic. Umpleţi sertarul cu cantitatea maximă de apă şi selectaţi durata la 40 de min. Legume Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Anghinare Vinete Conopidă, întreagă Conopidă, bucheţele Broccoli, întreg Broccoli, bucheţele Felii de ciuperci Mazăre Chimen dulce Morcovi Gulie, fâşii Ardei, fâşii Praz, rondele Fasole verde

22 22 Aliment Lăptuci, bucăţi, ornamente Varză de Bruxelles Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Sfeclă roşie Barba caprei Ţelină, cuburi Sparanghel, verde Sparanghel, alb Spanac, proaspăt Rosii cu coaja Fasole albă boabe Varză creaţă Dovlecel, tăiat Feluri de mancare / garnituri Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Găluşte Găluşte cu cartofi Cartofi necojiţi, mediu Orez (raport apă / orez 1,5: 1) Cartofi fierţi, sferturi Găluşte de aluat

23 23 Aliment Tagliatelle, proaspete Mămăliga (raport apă / mălai 3: 1) Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Peste Aliment Păstrăv, aprox. 250 g Creveţi, proaspeţi Creveţi, congelaţi Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) File de somon Păstrăv somonizat, aprox g Midii File de plătică Carne Aliment Şuncă fiartă 1000 g Piept de pui, fiert Pui, fiert, g File de viţel / porc fără pulpă, g Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml)

24 24 Aliment Cotlet Kasseler (pulpă de porc afumată), fiert Tafelspitz (carne de vita superioară fiartă) Cârnaţi Chipolata Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Ouă Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Apă în sertarul pentru apă (ml) Ouă fierte moi Ouă fierte mediu Ouă fierte tari Aer cald şi Gatire cu abur în mod succesiv Când combinaţi funcţiile, puteţi prepara carne, legume şi garnituri, una după cealaltă. Toate preparatele vor fi gata pentru a fi servite în acelaşi timp. Pentru prăjirea iniţială a preparatului utilizaţi funcţia: Aer cald. Puneţi legumele pregătite şi restul garniturii în vase speciale pentru cuptor. Puneţi în cuptor împreună cu friptura. Răciţi cuptorul până la o temperatură de aproximativ 80 C. Pentru a răci aparatul mai rapid deschideţi uşa cuptorul la prima poziţie pentru aproximativ 15 minute. Porniţi funcţia: Gatire cu abur. Gătiţi totul împreună până când preparatul este gata. Cantitatea maximă de apă este de 650 ml. Abur + aer fierbinte Adăugaţi aprox. 300 ml de apă. Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Custard / Tartă în vase porţionate 1)

25 25 Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Ouă la cuptor1) Terrine1) File de peşte subţire File de peşte gros Peşte mic până la 350 g Peşte întreg până la 1000 g ) Continuaţi pentru încă jumătate de oră cu uşa închisă. Reîncălzire Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Găluşte Paste Orez Preparate într-o singură porţie Abur cald + aer fierbinte Adăugaţi aprox. 300 ml de apă. Aliment Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Friptura de porc 1 kg Friptură de vită 1 kg Friptura de vitel 1 kg Bucată de carne, crudă Pulpă de porc afumată (înmuiaţi timp de 2 ore) 0,5 kg ,6-1 kg Pui 1 kg Raţă 1,5-2 kg

26 26 Aliment Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Cartofi gratinati Paste la cuptor Lasagne Diferite tipuri de pâini 0,5-1 kg Rulouri g Chifle proaspete Baghete proaspete Baghete proaspete, congelate g g, Coacerea Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere faţă de aparatul de până acum. Adaptaţi setările dumneavoastră uzuale (temperatură, durată de gătire) şi poziţiile rafturilor la valorile din tabele. Producătorul vă recomandă să folosiţi mai întâi temperatura mai mică. Dacă nu găsiţi setările pentru o anumită reţetă, căutaţi una similară. Durata de coacere poate fi extinsă cu minute în cazul în care coaceţi prăjituri pe o poziţie a raftului. Prăjiturile şi produsele de patiserie aflate la înălţimi diferite nu se Sfaturi pentru coacere rumenesc în mod egal la început. În acest caz, nu schimbaţi setarea de temperatură. Diferenţele dispar în timpul procesului de coacere. În cazul timpilor mai lungi de coacere, puteţi dezactiva cuptorul cu 10 minute înainte de terminarea duratei de coacere pentru a utiliza căldura reziduală. Atunci când gătiţi alimente congelate, este posibil ca tăvile din interiorul cuptorului să se deformeze în timpul coacerii. Atunci când tăvile se răcesc, distorsiunea dispare. Rezultatul coacerii Cauză posibilă Soluţie Baza prăjiturii nu este rumenită suficient. Prăjitura se fărâmiţează şi devine cleioasă, lipicioasă sau nu este uniformă. Poziţia raftului nu este corectă. Temperatura cuptorului este prea mare. Puneţi prăjitura pe un nivel mai jos. Când coaceţi data viitoare, să utilizaţi o temperatură puţin mai scăzută.

27 27 Rezultatul coacerii Cauză posibilă Soluţie Prăjitura se fărâmiţează şi devine cleioasă, lipicioasă sau nu este uniformă. Prăjitura se fărâmiţează şi devine cleioasă, lipicioasă sau nu este uniformă. Prăjitura este prea uscată. Prăjitura este prea uscată. Prăjitura se rumeneşte neuniform. Prăjitura se rumeneşte neuniform. Prăjitura nu este gata după terminarea duratei de coacere stabilite. Durata de coacere este prea mică. Există prea mult lichid în amestec. Temperatura cuptorului este prea mică. Durata de coacere este prea lungă. Temperatura cuptorului este prea mare şi durata de coacere este prea scurtă. Aluatul nu este distribuit în mod uniform. Temperatura cuptorului este prea mică. Prelungiţi durata de coacere. Nu puteţi să micşoraţi durata de coacere prin setarea unor temperaturi mai mari. Utilizaţi mai puţin lichid. Fiţi atent la timpii de amestecare, mai ales dacă utilizaţi un robot de bucătărie. Data viitoare să utilizaţi o temperatură mai mare pentru cuptor. Data viitoare să utilizaţi o durată de coacere mai scurtă. Setaţi o temperatură mai redusă şi măriţi durata de coacere. Întindeţi aluatul în mod uniform în tavă. Data viitoare să utilizaţi o temperatură puţin mai mare pentru cuptor. Coacere pe un singur nivel Coacerea în forme Aliment Funcţie Temperatură Prajitura Ring sau brioşă Chec Madeira / Prajituri de fructe Sponge cake / Pandispan Sponge cake / Pandispan Aer cald Aer cald Aer cald Încălzire sus / jos Aluat pentru tartă - patiserie Aer cald 170-1) 180 Durată (min) Nivel raft

28 28 Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Coca pentru chec Aer cald Apple pie / Plăcintă cu mere (2 tăvi, Ø 20 cm, puse în diagonală) Aer cald Apple pie / Plăcintă cu mere (2 tăvi, Ø 20 cm, puse în diagonală) Încălzire sus / jos Prăjitură cu brânză, Încălzire sus / tavă 2) jos 1) Preîncălziţi cuptorul. 2) Folosiţi o cratiţă adâncă. Produse de copt în tăvi de coacere Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Pâine împletită / coroniţă Încălzire sus / jos Cozonac cu stafide1) Încălzire sus / jos Pâine (pâine de secară) 1) Încălzire sus / jos primul după aceea Choux a la creme / Încălzire sus / ecler 1) jos Ruladă de biscuiţi1) Încălzire sus / jos Prăjitură cu nucă (uscată) Aer cald Prăjitură cu migdale şi unt / prăjituri cu glazură de zahăr 1) Încălzire sus / jos

29 29 Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Tarte cu fructe (din aluat cu drojdie / de chec) 2) Aer cald Tarte cu fructe (din aluat cu drojdie / de chec) 2) Încălzire sus / jos Tarte cu fructe pe cocă fragedă Aer cald Cozonac cu umplutură delicată (de ex. brânză dulce, smântână, cremă de ou şi lapte) 1) 1) Preîncălziţi cuptorul. 2) Folosiţi o cratiţă adâncă. Biscuiţi Încălzire sus / jos Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Biscuiţi cu aluat fraged Aer cald Short bread / Biscuit pufos / Patiserie Aer cald Short bread / Biscuit pufos / Patiserie 1) Încălzire sus / jos Turte dulci Aer cald Dulciuri cu albuş de ou, bezele Aer cald Pricomigdale Aer cald Biscuiţi făcuţi cu drojdie Aer cald Foietaje1) Aer cald Rulouri1) Aer cald Rulouri1) Încălzire sus / jos

30 30 Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Small cakes / Prăjituri Aer cald mici 1) Small cakes / Prăjituri Încălzire sus / mici 1) jos ) Preîncălziţi cuptorul. Preparate coapte şi gratinate Aliment Funcţie Temperatură Durată (min) Nivel raft Paste la cuptor Încălzire sus / jos Lasagne Încălzire sus / jos Legume gratinate 1) Gatire intensiva Baghete cu brânză topită Aer cald Dulciuri Încălzire sus / jos Peşte la cuptor Încălzire sus / jos Legume umplute Aer cald ) Preîncălziţi cuptorul. Aer cald (umed) Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Paste la cuptor Lasagne Cartofi gratinati Feluri dulci Prajitura Ring sau brioşă

31 31 Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Pâine împletită / coroniţă Prăjitură cu nucă (uscată) Biscuiţi făcuţi cu drojdie Coacere pe mai multe niveluri Utilizaţi funcţia: Aer cald. Produse de copt în tăvi de coacere Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Choux a la creme / / 4 Ecler 1) Prăjitură Streusel uscată / 4 1) Preîncălziţi cuptorul. Prăjituri / prăjiturele / pâine în tăvi de gătit Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Biscuiţi cu aluat fraged Short bread / Biscuit pufos / Patiserie / / 4 Turte dulci / 4 Dulciuri cu albuş de ou, bezele / 4 Pricomigdale / 4 Biscuiţi făcuţi cu drojdie / 4 Gatire la temp. scazuta Utilizaţi această funcţie pentru a prepara bucăţi de carne macră, fragedă şi peşte. Această funcţie nu poate fi folosită la reţetele cu friptură la tavă sau friptură grasă de porc. Puteţi utiliza senzorul pentru a garanta temperatura optimă corectă pentru carne (consultaţi tabelul pentru senzor). În primele 10 minute puteţi seta temperatura cuptorului între 80 C şi 150 C. Valoarea implicită este 90 C. După ce temperatura este setată, cuptorul continuă să gătească la 80 C. Nu folosiţi această funcţie pentru carnea de pasăre.

32 32 Gătiţi întotdeauna fără capac atunci când utilizaţi această funcţie. 1. Puneţi carnea într-o cratiţă pe plită la un nivel foarte mare al căldurii, timp de 1-2 minute pentru fiecare parte. 2. Puneţi carnea în cratiţa pentru coacere, care va fi aşezată în cuptor pe raftul din sârmă. 3. Introduceţi senzorul în carne. 4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp. scazuta şi setaţi temperatura corectă pentru zona de mijloc. Aliment Cantitate Temperatură Durată (min) Friptură de vită g File de vită g Friptura de vitel g Friptură g Pizza Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Pizza (crocantă) 1) Pizza (cu multă garnitură) ) Tarte Tartă cu spanac Nivel raft Quiche Lorraine (Tartă) Tartă elveţiană Prăjitură cu brânză Plăcintă cu mere, acoperită Plăcintă cu legume Pâine nedospită1) Tartă cu foietaj din aluat franţuzesc 1) Flammekuchen1)

33 33 Aliment Temperatură Durată (min) Nivel raft Piroşti (versiunea rusească de calzone) 1) ) Preîncălziţi cuptorul. 2) Folosiţi o cratiţă adâncă. Coacerea Pentru coacere utilizaţi vase termorezistente (consultaţi instrucţiunile producătorului). Puteţi coace fripturile mari direct în cratiţa adâncă (dacă există) sau pe raftul din sârmă aflat deasupra acesteia. Prăjiţi fripturile din carne slabă într-un vas cu capac. Astfel se va menţine carnea suculentă. Toate tipurile de carne trebuie să facă o crustă, pot fi preparate într-un vas fără capac. Vă recomandăm să preparaţi carnea şi peştele de peste 1 kg în aparat. Pentru a preveni arderea în cratiţă a sucurilor sau grăsimilor eliminate, puneţi nişte apă în cratiţa adâncă. Dacă este necesar, întoarceţi friptura (după ce a trecut 1/2-2/3 din durata de coacere). Stropiţi de câteva ori fripturile mari şi puiul cu sosul propriu în timpul coacerii. În acest mod, rezultatul va fi mai bun. Puteţi dezactiva aparatul cu aproximativ 10 minute înainte de terminarea timpului de coacere şi utilizaţi căldura reziduală. Tabele pentru fripturi Vită Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Friptură înăbuşită Încălzire sus / jos 1-1,5 kg Friptură de vită sau file: În sânge 1) Gatire intensiva pentru fiecare cm de grosime pentru fiecare cm de grosime 1 Friptură de vită sau file: mediu Gatire intensiva pentru fiecare cm de grosime pentru fiecare cm de grosime 1

34 34 Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Friptură de vită sau file: bine făcut Gatire intensiva pentru fiecare cm de grosime pentru fiecare cm de grosime 1 1) Preîncălziţi cuptorul. Porc Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Viţel Spată, ceafă, pulpă Cotlet, antricot Bucata de carne Picior de porc (semipreparat) Gatire intensiva Gatire intensiva Gatire intensiva Gatire intensiva 1-1,5 kg ,5 kg g - 1 kg g - 1 kg Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Miel Friptura de vitel Picior de viţel Gatire intensiva Gatire intensiva 1 kg ,5-2 kg Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Pulpa de miel, friptura de miel Spată de miel Gatire intensiva Gatire intensiva 1-1,5 kg ,5 kg

35 35 Vânat Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Muşchi de iepure, picior de iepure 1) Încălzir e sus / jos până la 1 kg Muşchi de căprioară Şuncă de căprioară Încălzir e sus / jos Încălzir e sus / jos 1,5-2 kg ,5-2 kg ) Preîncălziţi cuptorul. Gaina Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Pui, tânăr Gatire intensiva g fiecare Jumătate de pui Gatire intensiva g fiecare Bucăţi de carne de pasăre Gatire intensiva 1-1,5 kg Raţă Gatire intensiva 1,5-2 kg Peste (în abur) Aliment Funcţie Cantitate Temperatură Durată (min) Nivel raft Peste intreg Încălzir e sus / jos 1-1,5 kg Grill Folosiţi întotdeauna grătarul având setată temperatura maximă. Setaţi raftul în poziţia recomandată în tabelul pentru grătar. Puneţi întotdeauna tava pentru grăsime pe prima poziţie a raftului.