Aprobat, Presedinte al Consiliului de Administratie Alexandru SANDULESCU. Adunarea Generala a Actionarilor SNN

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Aprobat, Presedinte al Consiliului de Administratie Alexandru SANDULESCU. Adunarea Generala a Actionarilor SNN"

Transcriere

1 Aprobat, Presedinte al Consiliului de Administratie Alexandru SANDULESCU Catre: Adunarea Generala a Actionarilor SNN NOTA de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare SNN sau Societatea ), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO , cu sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, prin prezenta, in conformitate cu articolul 52 alin (3) litera a) din OUG 109/2011, informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii. Obligatia de informare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1). Tranzactiile sunt raportate indiferent de suma. Perioada tranzactiilor Data initiala: inclusiv Data finala: inclusiv Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Strada Polona, nr. 65, sector 1, , Bucuresti, Romania; Tel , Fax ; Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: , Capital social subscris si varsat:

2 Tranzactii de achizitii: Nr. crt. Părtile actului juridic Data incheierii şi nr. act Natura actului juridic Descriere obiect Valoarea totală ( sau alte valute) Creanţe reciproce Garanţii constituite Termene şi modalităţi de plată Alte elemente semnificative 1. SNN SA - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII pentru ENERGIA NUCLEARA RATEN CITON 2. SNN SA - SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE - SNSPA 3. SNN SA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES 4. SNN SA - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT. FIZICA SI INGINERIAE NUCLEARA " HORIA HULUBEI" / / / / 1059 Cumparatura directa (SEAP) de servicii Comanda Cumparatura directa (SEAP) Servicii de prelucrari mecanice Servicii de promovare a imaginii in cadrul conferintei cu tema " Un mediu de securitate in schimbare:o viziune din flancul de Est al NATO" in perioada noiembrie 2016 Determinare noxe industriale chimice Servicii testari surse inchise de radiatii-ifin- HH Valoare : Lei Valoare contract: 800 Euro Valoare comanda: Lei Valoare : Lei : ,50 Prin OP in 30 de zile de la primirea si acceptarea la plata a facturii, in baza Notei de Receptie si Constatare Diferente (NRCD). - - Maxim 30 zile de la finalizarea si receptia serviciilor, pe baza facturii in original si a Procesului Verbal de Receptie Servicii aferent prestatiei, semnat, fara obiectiuni - - Prin OP, in baza documentelor insotitoare, imn max 30 zile de la receptia serviciului : 7772,16 - Prin OP, în maxim 30 de zile de la receptia serviciului(pvrs), in baza facturii si documentelor insotitoare 2

3 5. SNN SA - NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515 BUCURESTI 6. SNN - COMPANIA NATIONALA CANALELOR NAVIGABILE 7. SNN SA - COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" / / / 1115 de furnizare Act aditional nr. 4 la ul 23/2014 Act aditional nr. 1 la ul 17/ kg - Apa grea pentru completare la Unitatea 1 si 2 de la CNE Cernavoda Servicii de tranzitare apa de racire prin bieful I si II CDMN pentru anul 2017 Servicii de parcare pentru autoturismele SNN SA in incinta Aeroportului Henri Coanda Valoare contract: Lei Valoare aditional: Lei Valoare cumulata abonament: ,15 Lei Valoare aditional: 175 Eur - - Maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului verbal de receptie preliminara pe baza facturii in original : ,99-30 zile de la data confirmarii de primire a facturii in original si a procesului verbal de receptie semnat de ambele parti prin care sunt confirmate volumele de apa tranzitate in luna de referinta zile de la primirea facturii in original 8. SNN SA - REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE - RAAN 9. SNN SA - NATIONALA "APELE ROMANE" / / 1133 de inchiriere Abonament 2/016 Inchiriere 217 butoaie inox pentru stocare apa grea o perioada de 6 luni Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - Utilizare apa din Dunare pentru centrala nucleara Valoare contract: ,28 Lei Valoare abonament: Lei zile de la data primirii facturii fiscale, in original : ,31 (TVA inclus) - 30 zile de la emiterea facturii 3

4 10. SNN SA - NATIONALA "APELE ROMANE" - BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL / 1190 Act aditional nr. 1 la Abonament 907/2016 Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pt. alte unitati pt anul 2017 Valoare aditional: ,80 Lei Valoare totala abonament: ,40 Lei : ,31 30 zile de la emiterea facturii 11. SNN - COMPANIA NATIONALA CANALELOR NAVIGABILE 12. SNN SA REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA (RADET) / / 1177 subsecvent nr. 2 la AC Nr. 1418/ de servicii Servicii complete de inginerie pentru dezvoltarea unui program de monitorizare a vibratiilor conductelor la CNE Cernavoda (U1 si U2): Etapa 2 - Determinare regim de vibratii prin masuratori detaliate de vibratii pt fiecare sistem si Etapa 3 - Evaluare conditie sisteme de conducte Servicii complete de exploatare, reparatii si intretinere centrala termica, instalatie de alimentare si distributie gaze naturale, bloc Bogdan-Voda Constanta Valoare contract subsecvent: Lei Valoare contract: Lei Create la : 682, : ,62 30 zile de la finalizarea si receptia serviciilor, pe baza facturii in original si a Procesului Verbal de Receptie Servicii aferent prestatiei, semnat, fara obiectiuni 30 zile de la inregistrarii facturii fiscale in original si in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii aferent prestatiei efectuate 4

5 13. SNN SA RATEN REGIA AUTONOMA PENTRU ENERGIE NUCLEARA SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (ICN) PITESTI 14. SNN SA - NATIONALA "APELE ROMANE" - BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL / / 27 de servicii Act aditional nr. 1 la Abonamentul 908/2016 Servicii de distribuite: apa industriala, energie termica, apa potabila si de incendiu,, apa epurata, gaze naturale, gaze naturale - servicii de distributie, energie electrica, energie electrica - servicii de distributie medie tensiune si energie electrica - servicii de distributie joasa tensiune Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2, pentru anul 2017 Valoare contract: ,80 Lei Valoare aditional : ,43 Lei : ,58 Datorii SNN catre ABADL la : , ,19 30 zile calendaristice de la primirea facturii de la prestator, insotita de Procesului Verbal de Receptie semnat de ambele parti si de certificat de conformitate pentru utilitatile produse si livrate - 30 zile de la emiterea facturii 15. SNN SA - SOCIETATEA NATIONALA A SARII / 104 Cumparatura directa Sare tablete 3680 Kg Valoare contract: - - Plata se face cu fila CEC. (SEAP) Lei 5

6 Tranzactii de livrari de energie: Nr. crt. Părtile actului juridic Data incheierii şi nr. act Natura actului juridic Descriere obiect Valoarea totală ( sau alte valute) Creanţe reciproce Garanţii constituite Termene şi modalităţi de plată Alte elemente semnificative 1. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A ,00 RON - - Plata energiei electrice anticipat in doua transe. Factura pentru avansul I se emite in luna premergatoare lunii de livrare pentru perioada 1-15 a lunii respective de livrare, aceasta reprezentand c/v energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in prima transa. Cu 15 zile inainte de livrare se emite factura pentru avansul II respectiv perioada 16-ultima zi a lunii de livrare Plata se va efectua cel mai tarziu in a sasea zi lucratoare de la data transmiterii 6

7 2. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. 3. CNTEE Transelectrica S.A 4. SNN cu Electrica Vanzare energie angro , Plata energiei electrice anticipat in doua transe. Factura pentru avansul I se emite in luna premergatoare lunii de livrare pentru perioada 1-15 a lunii respective de livrare, aceasta reprezentand c/v energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in prima transa. Cu 15 zile inainte de livrare se emite factura pentru avansul II respectiv perioada 16-ultima zi a lunii de livrare Plata se va efectua cel mai tarziu in a sasea zi lucratoare de la data transmiterii , : 8.975, , : , Plata energiei electrice anticipat integral. Factura pentru avans se emite in luna premergatoare lunii de livrare, aceasta reprezentand c/v energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in luna respectiva. Plata se va efectua cel mai tarziu in a sasea zi lucratoare de la data transmiterii - Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la inceputul lunii care urmeaza lunii de livrare PCSU. Dobanzi penalizatoare prin aplicarea, la suma neachitata la termen, a unui procent egal cu cel aplicat la calculul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat

8 5. SNN cu Electrica Act Aditional nr.7 la ctr.526 din Vanzare energie angro Perioada , : ,57 - Plata se efectueaza in termen de 10 zile financiare de la data emiterii facturii + 15 zile de gratie. Atribuit prin Decizia ANRE nr.1960/ SNN cu Electrica ,90 : , ,00 7. SNN cu Electrica ,35 : , ,00 8

9 8. SNN cu Electrica 9. SNN cu Electrica 10. SNN cu Electrica ,903, , ,806,70 : ,57 : ,57 : , , , ,00 9

10 11. SNN cu Electrica 12. SNN cu Electrica ,806, ,806,70 : ,57 : , , ,00 10

11 Depozite constituite la Eximbank SA Bucuresti Nr. crt. Părtile actului juridic 1. SNN cu Eximbank SA Bucuresti 2. SNN cu Eximbank SA Bucuresti Data încheierii şi nr. act Ctr Cadru nr. 499S1/ Depozit din Ctr Cadru nr. 499S1/ Depozit din Natura actului juridic Formular Depozit Formular Depozit Descriere obiect Constituire depozit la termen, fara prelungire Constituire depozit la termen, fara prelungire Valoarea totală ( sau alte valute) Creanţe reciproce Garanţii constituite Termene şi modalităţi de plată Scadenta depozitului va fi la data de Scadenta depozitului va fi la data de Alte elemente semnificative Dobanda aplicata: 0,87% pe an Dobanda aplicata: 0,88% pe an 11

12 Nu au fost identificate in perioada (inclusiv) (inclusiv), tranzactii incheiate de SNN cu persoane fizice, astfel incat nu a fost necesara verificarea incheierii de tranzactii cu administratorii, directorii si angajatii societatii. De asemenea, in prezent nu exista instrumente de verificare a tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1), insa avand in vedere lipsa tranzactiilor incheiate cu persoane fizice, nu se pune problema existentei unor astfel de tranzactii, in perioada raportata. Daniela Lulache Director General 12