SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IANUARIE autorizării. Branşament electric monofazat subteran în zonă pavată

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IANUARIE autorizării. Branşament electric monofazat subteran în zonă pavată"

Transcriere

1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IANUARIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 1/ / / Beneficiar Buşcu Gheorghe Buşcu Gheorghe Pakucs Maria, Willcocks Conrad Joachim, Willcocks Damian Joseph Obiectul autorizării Branşament electric monofazat subteran în zonă pavată Branşament electric monofazat subteran în zonă pavată P+M Adresa Solicitării Şos. Sloboziei nr.22a B-dul 1907 nr.38 Str. Tabiei nr.50 Valoarea lucrărilor 1.649, , Proiectant PFA Buşcu Gheorghe PFA Buşcu Gheorghe SC Caseing Obs.

2 4. Giurgiu 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 4/ / / / / / / SC Vodafone România SA Geambaşu George Agrina Vladu Ciprian Claudiu Distibuţie Buşcu Gheorghe Buşcu Gheorghe SC Banca Comercială Română S.A. SC Texin SA Moldoveanu Gabriel Intrare în legalitate pentru amenajare interioară, faţadă şi amplasare reclamă luminoasă Vodafone Balcon la parter cu acces din interior Amenajare scară interioară Branşament electric trifazat în zonă pavată Branşament electric monofazat subteran în zonă nepavată Semnalizare publicitară la faţadă (construcţie provizorie pe durata contractului de închiriere) Compartimentare şi creare goluri de uşă la spaţiu existent B-dul Bucureşti, bl.61/2d, parter, ap.61 Str. Negru Vodă, bl.34/853, sc E, et.p, ap.60 Str. Nicolae Bălănescu nr.36 Şos. Sloboziei nr.90a Str. Austrului nr.36 Str. Vlad Ţepeş nr.14, bl. MUV 2, et. parter Str. Bucureşti, bl.6/2s, sc.b, parter , , SC Archos 2002 arh. Lorin Constantin Niculae SC Caseing SC Pro Con Instal PFA Buşcu Gheorghe PFA Buşcu Gheorghe SC PZP Arhitectura arh. Liviu Gabriel Zagan ID Nicoară Cristina Gabriela arh. Mărculescu Viorel

3 AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA IANUARIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 1/ Brătan Mihai Cristinel Desfiinţare parţială în regim de urgenţă pentru imobil existent Str. Hristo Botev nr Giurgiu 3 Giurgiu 2/ / Pakucs Maria, Willcocks Conrad Joachim, Willcocks Damian Joseph Toma Constantin Desfiinţare parţială corp C1 şi corp C2 Intrarea în legalitate pentru desfiinţare parţială locuinţă existentă corp C1 desfiinţat parţial Str. Tabiei nr.50 Str. Soarelui nr SC Caseing BIA Niculescu Sofian ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

4 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 11/ / / / Beneficiar Tufă Marinel Călin Liliana prin ing. Ion Anghel Toma Constantin Obiectul autorizării Branşament apă potabilă şi canalizare menajeră Branşament apă potabilă şi canalizare menajeră Modernizare strada Nicolae Titulescu Intrare în legalitate pentru Reconstrucţie locuinţă în regim parter Adresa Solicitării Str. Pictor Andreescu nr.101a Str. Pictor Andreescu nr.101 Str. Nicolae Titulescu (tronson str. Gării str. Tudor Vianu) Str. Soarelui nr.43 Valoarea lucrărilor , Proiectant SC VRM Proiect SC VRM Proiect SC C&I Construcţii şi Inginerie Bucureşti BIA Niculescu Sofian Obs.

5 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 15/ / / / SC AMM Mihalcea Marian SC BCR Real Estate Management SC Tânăr Fermier 2009 Nedelcu Ion Gabriel Uniqa Asigurări SA Cioabă Claudiu Amplasare panou publicitar tip Backlight construcţie provizorie pe durata derulării acordului de ocupare a domeniului public nr. 639/ Amenajare interioară cu recompartimentări renovare faţadă şi reconfigurare acces pentru persoane cu dizabilităţi Spaţiu comercial pentru valorificare piese de schimb şi reparaţii utilaje agricole şi împrejmuire pe latura de sud Amplasare firmă luminoasă construcţie cu caracter provizoriu pe durata contractului de închiriere B-dul Mihai Viteazul adiacent panouri existente şi sens giratoriu amplasament conform acord de ocupare temporară a domeniului public Str. Vlad Ţepeş nr.14, bl. MUV 2, parter B-dul Bucureşti nr.118a Şos. Bucureşti, bl.47/3d, parter, ap SC Arhitrad 474 SC PZP Arhitectura arh. Liviu Gabriel Zagan SC Dinamic Research & Consulting arh. Dragoş Dinu SC Cibi Publicom arh. Ioan Bogdan Jiman

6 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12 Giurgiu 13 Giurgiu 14 Giurgiu 19/ / / / / / Buşcu Gheorghe Vasile Elena Mirabela SC Rodimex repr.prin Pantazi Marian Asociaţia de fotbal Club Astra Marin Stelian Asociaţia de fotbal Club Astra Marin Stelian prin ing. Ion Anghel Branşament electric monofazat în zonă nepavată Construire locuinţă în regim parter Intrare în legalitate cu construcţiile: Cameră centrală termică, pompe, anexe piscină branşament apă instalaţii de stingere Intrare în legalitate pentru Bloc nr.1 Intrare în legalitate pentru peluza vest Modernizare strada Nicolae Titulescu tronson str. Gării str. 23 August canalizare pluvială Intrarea Răleşti nr.6 Str. Drumul Serei nr.15d Str. Unirii nr.18 Aleea Fabricii de Zahăr nr.60 Aleea Fabricii de Zahăr nr.60 Str. Nicolae Titulescu (tronson str. Gării str. 23 August) 851, ,82 PFA Buşcu Gheorghe BIA Niculescu Sofian SC Rav Construct Estate arh. Ana Maria Csukor SC Caseing arh. Tiberiu Boitan SC Caseing arh. Olea Paraschivescu SC C&I Construcţii şi Inginerie

7 AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA FEBRUARIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 4/ SC Dunapref SA Desfiinţare corpuri de clădire C5, C6, C11, C13, C17, C42 (48), C19 Str. Portului nr SC Roof Architecture arh. Raluca Boroş 2 Giurgiu 3 Giurgiu 5/ / Oaie Ion şi Oaie Tudora Alexe Florina Mihaela Desfiinţare locuinţă parter parter (desfiinţare totală) corp C1 Str. Dinicu Golescu nr.18 Str. Nicolae Titulescu nr Nicoară Cristina Gabriela Întreprindere Individuală arh. Mărculescu Viorel ,16 PFA Faur Tiberiu Ioan ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

8 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA MARTIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 25/ / / Beneficiar Prodan Marian Dragoş SC ILR Logistică România Ene Fl. Marian Tinel şi Ene Nicoleta Obiectul autorizării D+P+1E şi împrejmuire teren Hală trimodală, utilităţi, clădiri administrative, împrejmuire, racord feroviar, naval şi auto, organizarea execuţiei lucrărilor Reparaţii acoperiş, înlocuire învelitoare şi astereală, reparaţii curente, reparaţii curente interioare şi exterioare; extindere cu bucătărie şi grup sanitar şi împrejmuire stradală Adresa Solicitării Str. Mihail Sadoveanu nr.21 Şos. Portului F.N. Str. Dreptăţii nr.2 Valoarea lucrărilor , Proiectant Gabriel Georgescu Arhitectură şi Suflet Bucureşti SC Prodesign Engineering & Construction SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel Obs.

9 4. Giurgiu 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 28/ / / / / SC Administraţia Zonei Libere dir. gen. Popa George Mihai SC Administraţia Zonei Libere dir. gen. Popa George Mihai Bidigă Mihaela Adriana şi Bidigă Nicolae Petrică Manea Sanda SC Torturi Fely Muscalu Felicia Drum aferent Zonei Portuare din incinta Zonei Libere Giurgiu din cadrul proiectului de interes comun Portul Verde şi de Înaltă Performanţă Giurgiu-2012-EU S Extindere şi modernizare Cheu din incinta Zonei Libere Giurgiu în cadrul proiectului de interes comun Portul Verde şi de Înaltă Performanţă Giurgiu 2012-Eu S Reamenajare apartament parter, anexă gospodărească şi garaj auto Recompartimentare spaţiu comercial prin realizare pereţi gipscarton, în vederea schimbării de destinaţie în laborator patiseriecofetărie şi punct de desfacere Şos. Portului nr.1-2 Şos. Portului nr.1-2 Str. Piaţa Comerţului, bl.32, sc.a, et.2, ap.6 Str. Drumul Stăneştiului nr.68d B-dul Bucureşti bl.206/3s1, et.p , SC Mon Proiect SC Cositrans Bucureşti SC Caseing BIA Niculescu Sofian SC Clas Procon

10 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 33/ / / / / Bălăioară Daniela SC AMC Impex SC Mobila Neco repr. prin Baniţă Nicolae SC Mobila Neco repr. prin Baniţă Nicolae SC Fofo Prod Com Continuare şi finalizare lucrări la P+1E Branşament electric trifazat subteran Modificare proiect cu nr. 22/2014 pentru care s-a emis autorizaţia de construire nr.289/ pentru Spaţiu comercial şi birouri Modificare proiect cu nr.22/2015 pentru care s-a emis autorizaţia de construire nr.28/ pentru Grup sanitar + hol pentru spaţiu comercial şi birouri în regim parter-construcţie provizorie pe durata contractului de închiriere Reconsiderare soluţii constructive la complex comercial Str. Decebal nr.2b Şos. Alexandriei nr.154e Str.Vlad Ţepeş adiacent bl. MUV 2 Str. Vlad Ţepeş adiacent bl. MUV 2 Str. Tineretului Alee Acces şcoala nr SC VRM Proiect SC AMC Impex SC Clas Procon SC Clas Procon Nicoară Cristina Gabriela Întreprindere individuală

11 14. Giurgiu 15 Giurgiu 16 Giurgiu 17 Giurgiu 18 Giurgiu 38/ / / / / Buşcu Gheorghe Dincă Dumitru Episcopia Giurgiului preot Ştefan Valentin Banca Cooperatistă Victoria Bucureşti prin ing. Ion Anghel Branşament electric monofazat subteran în zonă nepavată Construire locuinţă în regim P+M Reabilitare clădire în vederea amenajării spaţiului pentru grădiniţă Amplasare firmă luminoasă Modernizare str. Nicolae Titulescu iluminat public, tronson str. Gării str. 23 August Str. Şoimului F.N. Str. Negru Vodă nr.162 B-dul Bucureşti nr.86a Str. Bucureşti, bl.102, parter Str. Nicolae Titulescu, tronson str. Gării str. 23 August 2.685, mii ,040 mii PFA Buşcu Gheorghe SC Tracoflex arh. Corina Giulescu SC Caseing arh. Niculescu ofian SC Ovidiu Proiect Andrei SC C&I Construcţii şi Inginerie Bucureşti AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA MARTIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs.

12 1. Giurgiu 7/ Covaci Octavian parter şi anexe (desfiinţare totală) corp C1, C2, C3 B-dul CFR nr SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel 2. Giurgiu 8/ Ostroveanu Adrian Desfiinţare locuinţă parter corp C1 B-dul Bucureşti nr SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria 3. Giurgiu 9/ Ene Fl. Marian Tinel şi Ene Nicoleta Desfiinţare 39,0 mp din care 18 mp corp C2 Str. Dreptăţii nr SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel 4. Giurgiu 10/ Ruse Daniel şi Florescu Cecilia Adina Desfiinţare construcţii C1 şi C2 Str. Mereni nr PFA Faur Tiberiu 5. Giurgiu 11/ Nicolae Marian Desfiinţare locuinţă parter şi anexă Str. Gorneni nr ,50 SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

13 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA APRILIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 43/ / / Beneficiar Asociaţia Prietenii de lângă tine Chiriceanu Monica Mărgean Marian Vîlcea Jan şi Vîlcea Elena Obiectul autorizării Amplasare firmă luminoasă Modernizare reţele electrice de joasă tensiune din jud. Giurgiu, oraşul Giurgiu, str. Nicolae Titulescu tronson str. Gării str. 23 August Extindere locuinţă şi construire foişor şi anexă Adresa Solicitării Str. Vlad Ţepeş, bl. MUV IV, parter, ap.1 Str. Nicolae Titulescu tronson str. Gării str. 23 August Str. Cărămidarii Vechi nr.75 Valoarea lucrărilor ,83 (C+M fără TVA) Proiectant BIA arh. Dan Ionescu arh. Dan Ionescu Silklat Electric Grup SC Caseing Obs.

14 4. Giurgiu 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 46/ / / / / / SC Magnum Tranzacţii Imobiliare Magdalena Monica Chelu Ionel Dragoş Brodeală Marian SC Wirom Gas SA SC Jar Termogaz SC Sapient Media Soare Andra Olteanu Elena Recompartimentări interioare, modificare faţadă principală, modificări ale instalaţiilor electrice, sanitare şi termice, hidranţi interiori şi amplasare firmă luminoasă pe faţadă Garaj Construcţie provizorie (pe durata contractului de închiriere) Schimbare destinaţie din locuinţă în sediu firmă, cu practicare gol de uşă în loc de fereastră pentru acces din exterior Staţie reglare măsurare gaze naturale Amplasare panou publicitar 3,2x2,4 m tip Backlitconstrucţie cu caracter provizoriu (pe durata contractului de închiriere nr.01/ Racord apă potabilă B-dul Bucureşti nr.156a Str. Viitorului (bateria de garaje adiacent bl.9,10,11/2s poziţia 7) Str. Negru Vodă, bl.240g, sc.a, et.p, ap.3 Str. Aleea Plantelor nr.13 Str. Vaporului la intersecţie cu str. Tineretului Str. Cărămidarii Noi nr SC Van Project&Design arh. Viorel Ionescu BIA Niculescu Sofian SC Caseing SC Jar Termogaz SC Ovidiu Proiect Andrei 1.582,50 PFA Matei Manuela

15 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 15 Giurgiu 16 Giurgiu 52/ / / / / / / SC Prime Mih Corporation SC Lem s Adviser Gheorghe Petre Ioniţă Marcel Ruse Daniel şi Florescu Cecilia Adina Nae Marian Cristian Bălan Mariana Sc Enel Bălan Mariana Branşament electric trifazat subteran Modernizare, amenajare, modificări interioare, amplasare semnalistică pe faţada principală, fără intervenţii structurale la clădire Construire locuinţă P+1E şi garaj auto Construire locuinţă parter Continuare şi finalizare lucrări la clădire autorizată iniţial cu AC 305/ Branşament electric monofazat subteran Branşament electric trifazat subteran Str. Pictor Andreescu nr.32 B B-dul Bucureşti, bl.202/5d, sc.c,d,e, et. parter + mezanin B-dul Daciei nr.3b Str. Mereni nr.16 Str. Păstorului nr.24 O Str. Intrarea Şoimului nr.26 A Str. Drumul Fermei nr ,57 PFA Avram Ion SC Van Project&Design arh. Viorel Ionescu BIA Dan Ionescu arh. Dan Ionescu BIA Dan Ionescu arh. Dan Ionescu SC Construct arh. Vanca Daniel SC Sogard 978 SC Sogard

16 17 Giurgiu 18 Giurgiu 19 Giurgiu 20 Giurgiu 21 Giurgiu 22 Giurgiu 59/ / / / / / SC Iluminat Eficient Enache Silviu Gabriel SC Wirom Gas SA SC Expert Gaz Construct prin ing. Ion Anghel Buşcu Gheorghe SC Loma Impex Simion Beatrice Simona Branşament electric monofazat subteran Construire locuinţă parter şi garaj auto Extindere conductă gaze naturale medie presiune şi branşamente aferente conform anexă Sistematizare verticală ansamblul de blocuri 240 Garsoniere Branşament electric trifazat subteran în zonă pavată Incheiere terasă sezonieră (construcţie provizorie pe durata contractului de locaţiune) Str. Drumul Plopilor nr.50 I Str. Negru Vodă nr.96 A Conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta autorizaţie Str. Negru Vodă (zona adiacentă ansamblului de blocuri 240 Garsoniere) Str. Intrarea Măceşului nr.18 Str. Nicolae Bălcescu, ad.bl PFA Avram Ion ,16 mii , , SC Media Kyos arh. Laura Niţulescu SC Expert Gaz Construct SC BBY Profesional Team PFA Buşcu Gheorghe SC Caseing

17 23 Giurgiu 24 Giurgiu 25 Giurgiu 26 Giurgiu 27 Giurgiu 28 Giurgiu 29 Giurgiu 30 Giurgiu 65/ / / / / / / / Urîtu Ionel Ştefan Petronela Mihai I. Anghel Cosmin Mihai I. Anghel Cosmin Leafu Marius Giurgiu repr.prin ing. Ion Anghel Vicol Traian Marian şi Vicol Elena Camelia SC Net Worx Boltinescu Marian Reparaţii curente clădire existentă reparaţii şarpantă tip pod înalt cu amenajare uscătorie de rufe P+1E P+1E P+1E Construire locuinţă în regim P+M Extindere reţele de canalizare Realizare împrejmuire teren cu acces din str. Apusului Reţea fibră optică str. Nicolae Titulescu tronson str. Gării str. 23 August Str. Intrarea Piersicului nr.5 Str. Uliţa Măcin nr.15 Şos. Sloboziei nr.96 Şos. Sloboziei nr.96 Str. Dudului nr.17 E Intrarea Oltului, Uliţa Videle, str. Camei, Uliţa Digului, Aleea Plantelor Str. Negru Vodă nr.19 A Str. Nicolae Titulescu, tronson str. Gării 23 August , SC Arhitrad 474 SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel SC C&I Construcţii şi Inginerie arh. Cristian Gabor PFA Matei Manuela BIA Sofian Niculescu PFA Matei Manuela

18 31 Giurgiu 32 Giurgiu 33 Giurgiu 73/ / / prin ing. Ion Anghel SC Avanti Jugănaru Daniel Păun Ionel şi Păun Adriana Tita Extindere reţele de alimentare cu apă Extindere fabrică de îngheţată şi patiserie cu spaţii tehnice şi depozitare în camere frigorifice, construire atelier mecanic şi locuinţă parter, modernizare şi retehnologizare fabrică de îngheţată Construire locuinţă parter şi împrejmuire teren Uliţa Negru Vodă, Uliţa Videle, str. Camei, str. Berzei, Intrarea Apusului Str. Gloriei nr.3 A Str. 1 Decembrie 1918 nr. 181 B , PFA Matei Manuela SC Clas Procon SC Clas Procon AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA APRILIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs.

19 1. Giurgiu 12/ Simionescu Virginia Viorica Desfiinţare locuinţă corp C1 Str. Dunării nr SC Clas Procon 2. Giurgiu 13/ Militaru Andrei Mihai parter (desfiinţare totală) corp C1 Str. Viitorului nr ,86 SC Media Kyos arh. Mărculescu Viorel 3. Giurgiu 14/ Cristescu Costica Desfiinţare locuinţă în regim parter Str.Banat nr P.F.A. Faur Tiberiu Ioan 4. Giurgiu 15/ Simon Tudor Desfiinţare locuinţă în regim parter corp C1 Str. Luntrei nr ,00 P.F.A. Faur Tiberiu Ioan ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

20 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA MAI 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 76/ / / / Beneficiar Ţigănilă George Frâncu Daciana Băjenaru Liliana Lenuţa Băjenaru Liliana Lenuţa Obiectul autorizării Intrare în legalitate Spaţiu alimentaţie publică (bar) în regim P+M, spălătorie auto, vulcanizare + spaţiu birouri conform sentinţei civile nr.2794/2015 Racordare la reţeaua de apă şi canalizare menajeră Schimbare de destinaţie din locuinţă S+P+1E în cămin de bătrâni Schimbare de destinaţie din locuinţă în cămin de bătrâni Adresa Solicitării Şos. Bălănoaiei nr.4 Str. Pictor Andreescu nr.101 Str. Dudului nr.10 Str. Clopotari nr.16 Valoarea lucrărilor Proiectant SC Clas Procon 2.996,2 PFA Matei Manuela SC Ovidiu Proiect Andrei arh. Florin Nicolae Enache SC Ovidiu Proiect Andrei arh. Florin Nicolae Enache Obs.

21 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 80/ / / / / / / / / Militaru Andrei Mihai Mirea Aurelian Ovidiu persoană fizică autorizată Pascal Lucica Carabă Florin Viorel Adrian Giurgiu ing. Ion Anghel Uşăînchisă George prin ing. Ion Anghel Simon Tudor Direcţia Administrare Active din Proiecte cu Finanţare Europeană Delea Radu Adrian Construire locuinţă P+1E Intrare în legalitate cu construire spaţiu comercial în regim parter Racord la reţeaua de canalizare menajeră Construire anexă şi împrejmuire teren Modernizare Aleea Fabricii de Zahăr Spaţiu prestări servicii Staţie întreţinere şi reparaţii auto Modernizare reţele de transport şi instalaţii de alimentare cu energie termică Zona A parter Execuţie şi montaj balustradă de protecţie în incinta Centrului de Agrement Canal Cama Str. Viitorului nr.15 Str. Bucureşti nr.211 B-dul 1907 nr.47 Str. Drumul Serei nr.15j Str. Aleea Fabricii de Zahăr Str. Drumul Fermei nr.2d B-dul 1907, Parc A Str. Luntrei nr.4 Str. Voestalpine nr , , SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC VRM Proiect SC Tracoflex arh. Giulescu Corina SC BBY Profesional Team Constanţa SC Clas Procon PFA Matei Manuela BIA Niculescu Sofian SC C&I Construcţii şi Inginerie arh. Cristian Gabor

22 14. Giurgiu 15 Giurgiu 89/ / Ştefan Ioana Răruiu Adrian Marian Racord apă potabilă şi branşament la canalizare menajeră Reconstruire garaj auto în regim parter Str. Dunării nr.46 Str. Uzinei nr.15 Bis 633 PFA Matei Manuela SC Clas Procon AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA MAI 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 16/ Răruiu Adrian Marian Desfiinţare anexă (garaj) în regim parter (desfiinţare totală) corp C3 Str. Uzinei nr.15 Bis SC Clas Procon 2. Giurgiu 17/ Ispas Gheorghiţă Desfiinţare construcţii existente C1 şi C2 Str. Vlad Ţepeş nr SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria 3. Giurgiu 18/ SC Transporter Udrea Bogdan Gabriel Desfiinţare construcţii existente Str. Portului Zona Liberă nr SC Arhitrad 474 ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

23 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IUNIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 91/ / / Beneficiar Giurgiu ing.ion Anghel Giurgiu ing. Ion Anghel Sc Wirom Gas SA SC Elisan Obiectul autorizării Reconformare pistă de atletism Parc Steaua Dunării şi extindere cu două culoare de viteză modificare proiect 02/2014 cu AC 92/ Infrastructură Şoseaua Alexandriei Canalizare pluvială Km 0-320, modificare proiect nr.06-19/2013 cuac 146/ Extindere reţea distribuire şi branşamente gaze naturale medie presiune Adresa Solicitării Str. Unirii F.N. adiacent Hotel Steaua Dunării Şos. Alexandriei, tronson str. Ramadan Drumul Stăneştiului Conform anexei Valoarea lucrărilor ,98 Proiectant SC Filcogab arh. Orsolya Maria Kover 7.556,83 SC Plot Plan SC Elisan Obs.

24 4. Giurgiu 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 94/ / / / / / / Giurgiu ing. Ion Anghel Cristescu Costică SC Net Worx Ursu Ionel Augusin Giurgiu repr.prin ing.ion Anghel Ispas Gheorghiţă Bucă Marian Asan Elena Emilia Realizare locuri de joacă în curtea grădiniţelor P+1E Reţea fibră opticăcartier Tineretului (cuprins între Calea ferată Giurgiu-Ruse Şos. Bucureşti-Bdul Miron Nicolescu Sistematizare verticală bazin de înot zona Steaua Dunării Spaţiu comercial în regim P+1E Branşament electric trifazat subteran P+M Str. Libertăţii nr.3, Nicolae Bălănescu nr.29, Smârdei nr.21, 23 August nr.59, Gorneni nr.54, 1 Decembrie 1918 nr.9 Str. Banat nr.35 Cartier Tineretului (cuprins între Calea ferată Giurgiu-Ruse - Şos. Bucureşti B-dul Miron Nicolescu Str. Unirii Parc Steaua Dunării Str. Vlad Ţepeş nr.117 Str. Uzinei nr.26 Str. Aurel Vlaicu nr.29a , , SC Energy Systems Engineering arh. Răzvan Lacraru BIA Arh. Dan Ionescu arh. Dan Ionescu PFA Matei Manuela PFA Matei Manuela SC RAV Construct Estate arh. Csukor Ana Maria SC Electroconstruct Arhitrad 474

25 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 15 Giurgiu 16 Giurgiu 17 Giurgiu 101/ / / / / / / SC Wirom Gas SA SC Elisan Alexe Florina Mihaela SC Amon adm. Pencea Marin SC Eridanus Development Georgescu Marius Melinte Viorica Stancu Olimpia Maria SC Onitof Company Extindere reţea distribuire şi branşamente gaze naturale medie presiune P+1E Declarare Salon D Alexia ca sală aglomerată şi măsurile ce se impun privind cerinţa de securitate la incendiu Schimbare de destinaţie, recompartimentare şi refuncţionalizare în vederea modernizării prin pereţi de gipscarton spaţiu comercial la etaj Împrejmuire teren latura est Refacere împrejmuire teren Terasă deschisă - construcţie provizorie Aleea Primăverii (tronson Şos. Alexandriei-CT şi branşamente aferente la nr. 1,2,3,4,5,6 Str. Nicolae Titulescu nr.164 Str. Portului nr.1 B-dul CFR nr.5 Str. Soarelui nr.37 Str. Decebal nr.10 Str. Tineretului nr.80 B SC Elisan BIA Laura Anca Mureşan arh. Laura Anca Mureşan SC Pro Con Instal SC Cub Architecture arh. Raicu Gabriel Ionuţ SC Clas Procon BIA Negulescu Constantin arh. Negulescu Constantin SC Clas Procon

26 18 Giurgiu 19 Giurgiu 20 Giurgiu 21 Giurgiu 22 Giurgiu 23 Giurgiu 108/ / / / / / SC Tabla Construct Iordan Teodor Ursache Ioan Trăsnea Marin Vesa Laurenţiu Marius Ostroveanu Adrian Vălea Stelică şi Ştefan Mirela Hală depozitare şi spaţii birouri în regim P+M parter Spaţiu comercial parter Construire locuinţă D+P+1E de înălţime P+1E cu spaţiu comercial la parter S+P+1E Şos. Alexandriei nr.154 C Str. Drumul Stăneştiului nr.66 A Şos. Ghizdarului nr.223 Str. Negru Vodă nr.97 A Str. Bucureşti nr.47 Str. Gorneni nr SC Clas Procon BIA arh. Dan Ionescu arh. Dan Ionescu BIA Negulescu Constantin arh. Negulescu Constantin SC Clas Procon SC Arhitrad 474 SC Clas Procon

27 AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA IUNIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 2. Giurgiu 19/ / Trăsnea Marin Ştefan Marian Desfiinţare totală corp C1 Desfiinţare locuinţă parter C1 şi anexă C2 Şos. Ghizdarului nr.223 Str. Banat nr Birou Individual de Arhitectură Negulescu Constantin arh. Negulescu Constantin SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura 3. Giurgiu 21/ Barac Florian Desfiinţare anexă corp C3 Str. Cuza Vodă nr SC Caseing ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

28 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA IULIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu 5. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 114/ / / / / Beneficiar Naipeanu Marinel Nicuşor SC Wirom Gas SA SC Elisan Sc Enel Buşcu Gheorghe prin ing. Ion Anghel Drăgnuţă Cristian Obiectul autorizării Balcon la parter cu acces din interior Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune Branşament electric trifazat subteran în zonă pavată Lucrări pentru creşterea eficienţei energetice pentru clădirea PT 71 sală de sport Construire locuinţă în regim P+M Adresa Solicitării Str. Tineretului, bl.200cf, sc.a, et.p, ap.1 Conform anexei Uliţa Rarău nr.34 B-dul Bucureşti (ansamblul de locuinţe 853) F.N. Str. Drumul Fermei nr.3b Valoarea lucrărilor Proiectant SC Caseing SC Elisan 5.351, PFA Buşcu Gheorghe SC Adga Tehnoconstruct Bucureşti SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Obs.

29 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 15. Giurgiu 119/ / / / / / / / / / Predică Anastasia Barbu Anghel Badea Florescu Monalisa Nicolae Marian SC Wirom Gas SA SC Elisan Călin Liliana Chiran Toni Ionescu Liliana Florina Barac Florian SC Fresenius Nephrocare România Iorgulescu Dragoş Racord canalizare menajeră Împrejmuire teren Racord la canalizare menajeră P+M Extindere reţea distribuire şi branşamente gaze naturale medie presiune P+1E cu garaj inclus şi împrejmuire teren Construire anexă gospodărească P+M cu garaj inclus Intrare în legalitate pentru lucrări executate în vederea transformării mansardei în etaj la locuinţa existentă Amplasare două firme luminoase pe faţada clădirii (construcţii cu caracter provizoriu) Str. Baciu nr.40 Str. Plugari nr.33 B-dul 1907 nr.37 Str. Gorneni nr.23 Conform anexei Str. Pictor Andreescu nr.101 Str. Alianţei nr.11 Str. Păstorului nr.29c Str. Cuza Vodă nr.25 B-dul Mihai Viteazul nr SC VRM Proiect BIA Niculescu Sofian 633 PFA Matei Manuela SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC Elisan SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria SC Caseing Biroul Individual de Arhitectură Negulescu Constantin arh. Negulescu Constantin SC Caseing SC ARC AD Atelier arh. Şerban Liliana Georgeta

30 16. Giurgiu 17. Giurgiu 18. Giurgiu 19. Giurgiu 20. Giurgiu 21. Giurgiu 129/ / / / / / SC Wirom Gas SA SC Expert Gaz Construct Coarfa- Drăghici Liliana Milcu Iosif Gheorghe Memet Lenuţa Marinela Asociaţia de Proprietari bl adm. Bănesaru Lucian Ştefan Marian Pachet extindere conductă gaze naturale medie presiune şi branşamente aferente etapa I 2016 P+M, anexă şi împrejmuire stradală Racord la canalizare menajeră parter Intrare în legalitate pentru construire spaţii comune Etapa 1 a terminare lucrări faţade parter şi împrejmuire latura de nord Str. Unirii, Tineretului alee acces bl.75 garsoniere, Decebal, Sabarului Linia Videle nr. 7C Str. Petre Ghelmez nr. 7 Str. Ion Ignat nr. 8 Str. Bucureşti bl. 113, sc. A,B,C ,0 SC Expert Gaz Construct SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela 3000,0 V.R.M. Proiect , ,0 Str. Banat nr ,0 SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC 837 Atelier de Arhitectură arh. Negulescu Dragoş SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela 22. Giurgiu 23. Giurgiu 24. Giurgiu 135/ / / Gheba Ştefan Frîncu Daciana Fca Gheorghe parter şi garaj auto P+1E anexă şi împrejmuire stradală Împrejmuire latura vestică Şos. Alexandriei nr. 187 Str. Pictor Andreescu nr. 101 Şos. Ghizdarului nr ,0 Lei (loc garaj 8200,0 ) ,0 (loc ,0+ anexă ,0) SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC Tracoflex arh. Giulescu Corina 7000,0 SC Clas Procon

31 25. Giurgiu 26. Giurgiu 138/ / prin ing. Ion Anghel prin ing. Ion Anghel Realizare terenuri de sport Realizare locuri de joacă şi recreere 1.Str. Tineretului ad. Pasarelă 2.Str. Tineretului ad. P1-P2 3.Str. Tineretului ad. Grădiniţa nr Str. Tineretului Grădiniţa nr. 4, 2. str. Tineretului ad. bl. 16/420, 3. str. Camei, 4. str. Foişor ad. B1-B4, 5. Bd. Bucureşti bl. B1/1S, 6. str. 23August ad. bl. U2, 7.str. Tineretului bl. P1-P2 8. str. 1Decembrie 1918 ad. bl. 8 vechi / ampl (total 8 ampl.) SC Energy Systems Engineering arh. Răzvan Lăcraru SC Energy Systems Engineering arh. Răzvan Lăcraru

32 AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA IULIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 22/ Fcă Gheorghe Desfiinţare totală locuinţă în regim parter Şos. Ghizdarului nr SC Clas Procon 2. Giurgiu 23/ Memet Lenuţa Marinela Desfiinţare locuinţă C1 şi anexe C2, C3 Str. Ion Ignat nr ,30 SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela 3. Giurgiu 24/ Didila Candian Leonard Desfiinţare locuinţă C1 şi anexe C2, C3 Str. Nicolae Titulescu nr ,50 P.F.A. Faur Tiberiu ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

33 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA AUGUST 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 140/ / / / Beneficiar SC AMC Impex Sc Wirom Gas SA SC Elisan Sc Wirom Gas SA SC Elisan Neaţu Cătălin Ionel Obiectul autorizării Branşament electric monofazat subteran Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune de înălţime parter Adresa Solicitării Uliţa Şoimului nr.4c Fdt. Murelor Fdt. Prunaru conf. anexei Conform anexei Str. Alexandriei nr.170 Valoarea lucrărilor Proiectant SC AMC Impex SC Elisan SC Elisan SC Procon Instal Obs.

34 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 144/ / / / / / / / / / SC Mafin SC Iluminat Eficient SC Mafin Cîrstenoiu Rucsanda Vlad Gabriela Paraschiva Juvină Ghiorghe Viorel Giurgiu Avram Ion Biolan Viorel Popa Cristian Branşament electric monofazat subteran în zonă nepavată Branşament electric monofazat subteran în zonă nepavată Branşament electric trifazat subteran în zonă nepavată P+1E şi racord la utilităţi Locuinţă P+M Racord la canalizare menajeră Reparaţie Mausoleul Eroilor Branşament electric monofazat subteran în zonă pavată Construire locuinţă P+M Construire locuinţă parter Str. 1 Decembrie 1918 nr.181b Str. Drumul Plopilor nr.50 H Str. Bucureşti nr.83 Str. Argedava nr.2 Uliţa Şoimului nr.8 Str. Gorneni nr.28 Str. Bucureşti nr.18b (fost 82 conf.lmi 2004) Str. Păstorului nr.24o Str. Mihai Eminescu nr.6 Str. Negru Vodă nr.84a 1.660,80 PFA Avram Ion PFA Avram Ion 9.135,20 PFA Avram Ion SC AOV arh. Anghelina Raluca BIA Dan Ionescu arh. Dan Ionescu VRM Proiect SC Proiectech Construct arh. Fotache Margareta 2.105,94 PFA Avram Ion BIA Niculescu Sofian BIA Niculescu Sofian

35 15. Giurgiu 16. Giurgiu 17. Giurgiu 18. Giurgiu 19. Giurgiu 20. Giurgiu 21. Giurgiu 22. Giurgiu 23. Giurgiu 24. Giurgiu 154/ / / / / / / / / / Rugină Marian Iliescu Constantin Tofan Neculai Roman Marian Ion Florian prin ing. Ion Anghel Puflea Nicuşor Anghel Fănica Beliţă Marin Beliţă Marin (SC Mafin ) Construire locuinţă cu regim de înălţime P+1E Reconstrucţie locuinţă afectată de incendiu Realizare balcon la parter cu acces din interior Construire locuinţă P+1E Construire locuinţă cu regim de înălţime P+M Sistematizare verticală ansamblul de blocuri 240 Garsoniere - sistem de irigaţii Construire locuinţă cu regim de înălţime S parţial +P+M Supraetajare construcţie existentă Anexă gospodărească şi împrejmuire stradală Branşament electric trifazat subteran Str. 1 Decembrie 1918 nr.181 lot 5 Str. Drumul Digului nr.18 Str. Tineretului bl.200b, sc.a, et.p, ap.3 Intrarea Prieteniei nr.2a Fdt. Dudului nr.9a Str. Negru Vodă (zona adiacentă ansamblul de blocuri 240 Garsoniere) Str. Gheorghe Doja nr.36 Str. Sloboziei nr.90a Str. Drumul Fermei nr.21a Str. Drumul Fermei nr.2d , , SC Clas Procon SC ADGO Bucureşti SC Caseing BIA Dan Ionescu arh. Dan Ionescu SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria SC BBY Profesional Team Constanţa SC Caseing SC Clas Procon SC Clas Procon 2.220,53 PFA Avram Ion

36 25. Giurgiu 164/ Cîrstenoiu Rucsanda Construire împrejmuire teren Str. Argedava nr SC AOV arh. Anghelina Raluca Diana AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA AUGUST 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 25/ Puflea Nicuşor Desfiinţare construcţii C1 şi C2 Str. Gheorghe Doja nr SC Caseing 2. Giurgiu 26/ Păun Ion Desfiinţare clădiri existente corp C1, C2, C3 Str. Sirenei nr SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

37 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu 5. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 165/ / / / / Beneficiar Melinte Viorica Jantea Dumitru Ciu Gheorghe Bătaie Gina SC Electroconstruct Obiectul autorizării Împrejmuire teren latura nord şi vest Construire baie şi hol Împrejmuire stradală Branşament alimentare cu apă şi racord canalizare menajeră Branşament electric trifazat în zonă nepavată Adresa Solicitării Str. Soarelui nr.37 Str. Cetăţii nr.18 Şos. Bălănoaiei nr.12 Str. Paltinului nr.9 Str. Paltinului nr.9 Valoarea lucrărilor Proiectant SC Clas Procon BIA Niculescu Sofian SC VRM Proiect SC VRM Proiect PFA Avram Ion Obs.

38 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 170/ / / / / Ţiniu Elena Velea Cornelia şi Velea Florin Cristian Parohia Sfântul Ştefan repr. prin preot paroh Bufnea Andrei Dicu Valeria SC Apa Service SA ing. Bărdăune Marilena Ana Realizare balcon la parter cu acces din interior şi uşă de acces din exterior şi rampă de acces pentru persoane cu dizabilităţi P+M Continuare lucrări la Biserica Ortodoxă Sfântul Ştefan Branşament la reţeaua de canalizare menajeră Înlocuire şi reabilitare reţele de apă potabilă şi extindere reţele canalizare menajeră în mun. Giurgiu Str. Tineretului, bl. E3, sc.a, et.p, ap.2 Str. Aurel Vlaicu nr.29a Str. Pictor Andreescu nr.43c Str. Tudor Vianu nr.21 Intr. Apusului, B-dul Mihai Viteazul racord şi branşament bl. B13 B-dul Mihai Viteazul branşament apă Poşta Română mii SC Caseing BIA Niculescu Sofian BIA Niculescu Sofian SC Procon Instal Global Prospect Marketing Bucureşti

39 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 175/ / / / SC Wirom Gas SA SC Elisan prin SC Electric Company pentru Rewe Projectenwicklung România prin SC Electric Company pentru Rewe Projektenwicklung România Marian Mărgean Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune Alimentare cu energie electrică a obiectivului:magazin Penny Market Giurgiu Amplasare anvelopă prefabricată PTAB şi instalaţie utilizare pentru:alimentare cu energie electrică a obiectivului:spor putere magazin Penny Market Giurgiu Branşament electric trifazat subteran Str. Oltului, Intr. Panselelor, Fdt. Ialomicioarei, Fdt.Viilor, Fdt. Oltului, Intr. Smochinului, Intr. Piersicului, Intr. Burnazului conform anexei B-dul Miron Nicolescu nr. F.N. B-dul Miron Nicolescu nr.f.n. Ulicioara Tufănicii nr SC Elisan ,70 SC Electric Company SC Electric Company 8.156,25 PFA Avram Ion

40 15. Giurgiu 179/ Ciocan Ioana Realizare balcon la parter cu acces din interior Str. Negru Vodă, bl.26/511, sc.d, et.p, ap SC Caseing AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 27/ Jantea Dumitru Desfiinţare garaj corp C2 = 38,00 mp Str. Cetăţii nr ,50 BIA Niculescu Sofian 2. Giurgiu 28/ Nae Florea Desfiinţare parţială locuinţă parter Str. Vlad Ţepeş nr SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria 3. Giurgiu 29/ Gheorghiu Paul Desfiinţare locuinţă parter şi garaj auto Şos. Sloboziei nr SC Rav Construct Estate arh. Csukor Ana Maria 4. Giurgiu 30/ Gheorghe Leonardo Mihail Desfiinţare locuinţă corp C1 parter Ulicioara Dorobanţi nr SC Tracoflex arh. Giulescu Corina ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

41 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu 4. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 180/ / / / Beneficiar SC R ART SA Păsărică Cristi SC Wirom Gas SA SC Expert Gaz Construct Grigoraş Gabriela Carmen SC Wirom Gas SA SC Elisan Obiectul autorizării Modificare spaţiu comercial bl. EVA, magazin R ART SA şi amplasare firmă luminoasă Pachet extindere conductă gaze naturale medie presiune şi branşamente aferente Etapa II 2016 Construire locuinţă în regim P+M şi împrejmuire stradală Extindere reţea distribuţie şi branşamente gaze naturale medie presiune Adresa Solicitării Str. Piaţa Unirii, bl.eva, parter Conform anexei 1 Str. Drumul Serei nr.15 E Str. Aleea Plantelor, Fdt. Inului, Intr. Pinului, Fdt. Cameliei Intr. Leandrului, B-dul Bucureşti Valoarea lucrărilor Proiectant SC Metropolis arh. Epure Ionuţ Dragoş SC Expert Gaz Construct BIA Niculescu Sofian SC Elisan Obs.

42 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 184/ / / / / / / / Fusu Elena SC Vodafone România SA SC Total Project & Design Simionescu Virginia Viorica Columbus Operaţional Sorin Alexandru Bivolan SC Also Blue -D repr. prin Mihai Alexandru Mărgean Marian SC Mafin SC Mafin Spălătorie auto şi racorduri la utilităţi Amplasare staţie de telefonie mobilă P+M şi împrejmuire teren Amplasare firmă luminoasă, modificare faţadă şi totem publicitar pentru spaţiu comercial Amplasare panou publicitar Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locului de consum permanent Bazin de Înot Didactic Branşament electric monofazat subteran Branşament electric monofazat subteran Şos. Bălănoaiei nr.4 B-dul Mihai Viteazul, bl.208/3s1, sc.b Str. Dunării nr.45 Str. Constantin Brâncoveanu (fost Tineretului) nr.88 Şos. Bucureşti F.N. Str. Unirii F.N. Str. Toporaşi nr.1 Str. Alianţei nr (C+M fără TVA) SC Arhitrad 474 SC Advanced Telecon Solutions arh. Magda Nowotny SC Clas Procon SC Salbo Strategy Internaţional arh. Gabriele Iulia Gheorghe BIA Dan Ionescu arh. Dan Ionescu SC Electroconstrucţia Elco Giurgiu SA 1.649,25 PFA Avram Ion 1.462,98 PFA Avram Ion

43 13. Giurgiu 14. Giurgiu 15. Giurgiu 16. Giurgiu 17. Giurgiu 18. Giurgiu 19. Giurgiu 192/ / / / / / / SC Mafin Iana Mihai prin Leafu Marius Dănuţ SC Wirom Gas SA SC Expert Gaz Construct SC Voestalpine Steel Service Center România Berhardt Liviu Iana Mihai şi Iana Florentina Daniela Branşament electric monofazat subteran Racordare la reţeaua de apă şi branşament canalizare menajeră Şarpantă la liceul Nicolae Cartojan - mun. Giurgiu Pachet extindere reţea gaze naturale medie presiune şi branşamente aferente etapa III 2016 Extindere hale industriale, extindere padoc, amenajări interioare etaj II clădire administrativă P+M si terasă de vară parter şi împrejmuire stradală Fdt. Bujorului nr.5-7 Str. Decebal nr.6a Str. 23 August nr.9 Conform anexei Str. Voestalpine nr.3 Str. Dunării nr.64 Str. Decebal nr.6a 1.703,36 PFA Avram Ion 7.754,25 PFA Matei Ion (fără TVA) SC Energy Sistem Engineering arh. Marţian Berbeniţă SC Expert Gaz Construct Engineering Project Development arh. Berbeniţă Marţian SC VRM Proiect arh. Mărculescu Viorel SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela

44 20 Giurgiu 21 Giurgiu 22 Giurgiu / / / Giurgiu 202/ SC Artrex adm. Stere Doina SC Milbro Textile adm. Stere Doina Răcaru Adrian Ovidiu Buşcu Gheorghe Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial existent prin amenajare în spaţiu pentru prestări servicii confecţii textile fără modificări structurale şi acces Schimbare de destinaţie din spaţiu comercial existent prin amenajare în spaţiu pentru prestări servicii confecţii textile fără modificări structurale şi acces Reamenajare apartament Branşament electric trifazat subteran în zonă pavată pe domeniul public B-dul CFR, BL. 34/335, parter B-dul CFR, Bl. 34/335, parter Str. Nicolae Bălcescu, bl.v32, sc.b, et.3, ap.26 B-dul Bucureşti nr.86a ,57 fără TVA SC Allomorphic Studio arh. Andrei Istina SC Allomorphic Studio arh. Andrei Istina SC Caseing PFA Buşcu Gheorghe

45 24 Giurgiu 203/ Giurgiu 204/ Bălan Nicolae Tarabega Mihaela şi Tarabega Răsvan Punct conexiune şi racord electric în cablu medie tensiune pentru alimentarea cu energie electrică la SC Metalurgica Cavatorta -Hală producţie pentru fabricarea articole din fire metalice Intrare în legalitate pentru reconstrucţie parţială, extindere şi modernizare corp C1 Str. Portului nr.1-zona Liberă nr.1 Str. Trandafirilor nr SC Sogard SC Caseing AUTORIZAŢIILOR DE DESFIINŢARE EMISE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2016 Nr. Crt. emitentă Nr.AC/ Data emiterii Beneficiar Obiectul autorizării Adresa solicitării Valoarea lucrărilor Proiectant Obs. 1. Giurgiu 31/ Nedelcu Olga şi Văcăruş Mirela Desfiinţare clădiri existente în regim parter- ( corp C4-C5) Str. Gării nr PFA Faur Tiberiu Ioan ŞEF SERVICIU, Ing. Cornoiu Silvia ÎNTOCMIT, Neacşu Mirela

46 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU SERVICIUL AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII DE URBANISM SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE EMISE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2016 Nr. Crt. emitentă 1. Giurgiu 2. Giurgiu 3. Giurgiu Nr. AC/ Data emiterii 205/ / / Beneficiar SC Axel Toretto Stanca Alexandru prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ Obiectul autorizării Construire hală producţie produse de uz gospodăresc din hârtie şi carton Reabilitare termică a 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică - Bl. A1, Aleea Alexandriei Reabilitare termică ă 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică Bl. A2, Aleea Alexandriei Adresa Solicitării Str. Gloriei nr.2e Aleea Alexandriei Bl. A1 Aleea Alexandriei Bl. A2 Valoarea lucrărilor , ,69 Proiectant 837 Atelier de arhitectură arh. Dragoş Negulescu SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca Obs.

47 4. Giurgiu 5. Giurgiu 6. Giurgiu 7. Giurgiu 8. Giurgiu 9. Giurgiu 208/ / / / / / prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ Joiţa Marian Pencea Maria Magdalena şi Pencea Leonard Gigel Reabilitare termică a 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică Bl. A6, Aleea Alexandriei Reabilitare termică a 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică Bl. C40, Aleea Alexandriei Reabilitare termică a 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică Bl. A7, Aleea Alexandriei Reabilitare termică a 6 blocuri de locuinţe din mun. Giurgiu Cartier Policlinică Bl. A4 Realizare balcon la parter cu acces din interior şi modernizare apartament Locuinţă unifamilială P+1E Aleea Alexandriei Bl. A6 Aleea Alexandriei Bl. C40 Aleea Alexandriei Bl. A7 Aleea Alexandriei Bl. A4 Str. Decebal, bl.48/3d, sc.c, et.p, ap.39 Str. Negru Vodă nr.96b (fost 118) , , , SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca SC Sisco Strategies arh. Todasca Raluca SC Caseing SC Proiectare Construcţii Case arh. Doina Chişu

48 10. Giurgiu 11 Giurgiu 12. Giurgiu 13. Giurgiu 14. Giurgiu 214/ / / / / Ghelmez Mariana, Niculae Nicuşor Gigi şi Niculae Lidia Ioana SC SIEPCOFAR Lăban Alexandru Marian SC Mergeani Rădulescu Florian prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ P+M, anexă gospodărească şi împrejmuire teren Amplasare firmă luminoasă Împrejmuire teren, platformă betonată parţial acoperită şi amenajare căi de acces Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, mun. Giurgiu, Ansamblul 4 Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe mun. Giurgiu Ansamblul 4 Str. Drumul Fermei nr.9a B-dul Mihai Viteazul, bl.208/3s1,sc.c, et.p B-dul Bucureşti nr.221 Str. Tineretului, bl.17/613 Str Tineretului, bl , ,96 SC Media Kyos arh. Niţulescu Laura Manuela SC Klass Prodexport arh. Şerban Liliana Georgeta BIA Mărculescu Viorel arh. Mărculescu Viorel SC Green Business arh. Valentin Imbrea SC Green Business arh. Valentin Imbrea

49 15. Giurgiu 16. Giurgiu 17. Giurgiu 18. Giurgiu 219/ / / / prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ prin viceprimar Cioacă Ionuţ Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe mun. Giurgiu Ansamblul 4 Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe mun Giurgiu Ansamblul 4 Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe mun. Giurgiu Ansamblul 4 Lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe mun. Giurgiu Ansamblul 3 Str. Tineretului, bl.103 Str. Tineretului, bl. 200 B Str. Tineretului, bl.102 Str. 1 Decembrie 1918, bl.c8, sc. A,B , , , ,97 SC Green Business arh. Valentin Imbrea SC Green Business arh. Valentin Imbrea SC Green Business arh. Valentin Imbrea SC Green Business arh. Valentin Imbrea