MEGAN GRESSOR ºi KERRY COOK împãrtãºesc de multã vreme fascinaþia faþã de istoria dragostei. Megan Gressor este jurnalistã, redactor ºi critic.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MEGAN GRESSOR ºi KERRY COOK împãrtãºesc de multã vreme fascinaþia faþã de istoria dragostei. Megan Gressor este jurnalistã, redactor ºi critic."

Transcriere

1

2 MEGAN GRESSOR ºi KERRY COOK împãrtãºesc de multã vreme fascinaþia faþã de istoria dragostei. Megan Gressor este jurnalistã, redactor ºi critic. Este autoare a ºase cãrþi. Kerry Cook este profesoarã, scenaristã de televiziune ºi autoare a unui roman ºi a trei lucrãri non-fiction. Cele mai frumoase poveºti de dragoste... este cea de-a doua lor carte din aceastã serie, urmând culegerii An Affair to Remember.

3 Traducere de DANA LIGIA ILIN

4 Redactor: Lidia Bodea Coperta: Angela Rotaru Corectori: Anca Drãghici, Iuliana Pop Tehnoredactor: Manuela Mãxineanu DTP: Corina Roncea, Cornel Drãghia Tipãrit la C.N.I. Coresi S.A. Megan Gressor, Kerry Cook All for Love Text Copyright Megan Gressor and Kerry Cook Exisle Publishing Ltd All photographs in this book are reproduced courtesy of TRANZ International Image Library. HUMANITAS, 2009, pentru prezenta versiune româneascã Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României GRESSOR, MEGAN Cele mai frumoase poveºti de dragoste întâmplate vreodatã / Megan Gressor, Kerry Cook; trad.: Dana Ligia Ilin. Bucureºti: Humanitas, 2009 ISBN I. Cook, Kerry II. Ilin, Dana Ligia (trad.) =135.1 EDITURA HUMANITAS Piaþa Presei Libere 1, Bucureºti, România tel. 021/ , fax 021/ Comenzi Carte prin poºtã: tel./fax 021/ C.P.C.E. CP 14, Bucureºti

5 CUPRINS Introducere III. Îndrãgostiþi din istorie David ºi Batºeba Abélard ºi Héloïse Shah Jahan ºi Mumtaz Mahal Bonnie ºi Clyde Lordul Louis Mountbatten ºi Edwina Mountbatten III. Poveºti de dragoste regeºti Henric al VIII-lea ºi Anne Boleyn Elisabeta I ºi Robert Dudley Eduard al VII-lea ºi Lillie Langtry Prinþul Rudolf ºi Maria Vetsera Prinþesa Margaret ºi Peter Townsend Prinþul Rainier ºi Grace Kelly Rita Hayworth ºi Ali Khan Prinþul Charles ºi Camilla Parker Bowles III. Îndrãgostiþi din literaturã Robert Browning ºi Elizabeth Barrett Browning Oscar Wilde ºi lordul Alfred Douglas Gertrude Stein ºi Alice B. Toklas Cynthia ºi Arthur Koestler Ted Hughes ºi Sylvia Plath Harold Pinter ºi lady Antonia Fraser Carl Bernstein ºi Nora Ephron IV. Însoþiri politice Antoniu ºi Cleopatra Woodrow Wilson ºi Edith Bolling Oswald Mosley ºi Diana Mitford Aung San Suu Kyi ºi Michael Aris

6 IV. Îndrãgostiþi din lumea artei Frida Kahlo ºi Diego Rivera Roald Dahl ºi Patricia Neal Isadora Duncan ºi Serghei Esenin Charles Boyer ºi Pat Paterson Brigitte Bardot ºi Roger Vadim Roman Polanski ºi Sharon Tate Peter Bogdanovich ºi Dorothy Stratten VI. Îndrãgostiþi de la Hollywood Rudolph Valentino ºi Pola Negri Mary Pickford ºi Douglas Fairbanks George Burns ºi Gracie Allen Judy Garland ºi Vincente Minnelli Lana Turner ºi Johnny Stompanato Marilyn Monroe ºi Joe Di Maggio Natalie Wood ºi Robert Wagner

7 INTRODUCERE L uat de val; nebun dupã cineva; îndrãgostit pânã peste urechi; dragoste la prima vedere: toate acestea exprimã beþia pe care o dã iubirea. Senzaþia cã eºti copleºit de ceva mult mai mare decât tine; un soi de nebunie divinã care se abate asupra oricui într-un moment sau altul din viaþã. Cãci iubirea este literalmente un fel de nebunie, o stare de spirit în care ne lepãdãm de inhibiþii ºi facem lucruri pe care în mod normal nu le-am face, riscând respingerea, pierderea reputaþiei sau chiar autodistrugerea. Cum zice poetul, cu adevãrat mai bine este sã iubeºti ºi sã pierzi decât sã nu fi iubit niciodatã. Iatã de ce poveºtile de dragoste sunt cele mai frumoase dintre toate. ªi cu atât mai mult dacã relaþia în sine se combinã cu dramã, aventurã ºi intrigã, ca în cazul celor 38 de poveºti de dragoste din viaþa realã repovestite în aceastã carte. Personaje charismatice, fapte ieºite din comun, vremuri zbuciumate toate apar aici. Poveºtile acestor îndrãgostiþi se întind peste veacuri ºi continente, dar au un lucru în comun: sunt toate adevãrate ºi depãºesc orice rod al imaginaþiei. Împãraþi, regi ºi regine, preºedinþi, legende ale ecranului ºi artiºti, politicieni ºi luptãtori pentru libertate: ºi-au pus amprenta asupra vieþii ºi a iubirii ºi de aceea poveºtile despre relaþiile lor sunt irezistibile. Sunt bãrbaþi ºi femei care au trãit din plin ºi au iubit din rãsputeri. Care au cules pasiunea oriunde au aflat-o; care n-au dat înapoi în faþa nici unui lucru ºi cu atât mai puþin în faþa propriilor dorinþe. Unele relaþii au intrat în legendã, cum este cea dintre împãratul mogul Shah Jahan ºi iubita sa Mumtaz Mahal, pentru care a construit Taj Mahalul. Alte relaþii au schimbat pur ºi 7

8 Cele mai frumoase poveºti de dragoste întâmplate vreodatã simplu cursul istoriei ca aceea dintre Henric al VIII-lea ºi Anne Boleyn cea cu ochi negri, pentru care a înfruntat Roma ºi ºi-a scindat þara. Unii au sãvârºit crime grave în numele iubirii, ca Robert Dudley, care ºi-a asasinat soþia, Amy Robsart, în nãdejdea însurãtorii cu Regina Fecioarã, Elisabeta I. Sau frumoasa aristocratã Diana Mitford, care, fãrã nici un regret, ºi-a trãdat þara pentru iubitul sãu fascist, Oswald Mosley. Unele uniri par sã fi fost hotãrâte în ceruri cum a fost povestea de dragoste ca din basme dintre starul de film Grace Kelly ºi Fãt-Frumosul ei, prinþul Rainier de Monaco, cu care ºi-a aflat fericirea, închizând gura cinicilor. Altele au fost hotãrâte în iad, ca aceea a gangsterilor americani Bonnie ºi Clyde, al cãror val de crime alimentate de sex a sfârºit sub o grindinã de gloanþe. Au fost legãturi periculoase, ca iubirea interzisã dintre regele David al Israelului ºi Batºeba, pentru care l-a trãdat pe Urie; sau pasiunea sumbrã dintre starul de cinema Lana Turner ºi iubitul ei gangster, Johnny Stompanato, care a declanºat unul dintre cele mai senzaþionale procese din secolul al XX-lea. Unii n-au aflat decât bucurie în relaþia lor, cum au fost actorii comici George Burns ºi Gracie Allen, a cãror relaþie bufonã transmisã în eter a delectat milioane de oameni ºi a cãror iubire a durat pânã dincolo de mormânt. Alþii s-au ales cu inima frântã, ca prinþesa britanicã Margaret, care, în numele datoriei sale regale, a renunþat la bãrbatul pe care îl iubea din copilãrie. Sau Aung San Suu Kyi, eroina rezistenþei birmaneze, care de dragul patriei ºi-a sacrificat viaþa alãturi de iubitul sãu, Michael Aris. Existã ºi iubirea care nu cuteza sã-ºi spunã numele eufemismul aplicat pasiunii dramaturgului de origine irlandezã Oscar Wilde pentru frumosul lord Alfred Douglas, pasiune pe 8

9 Introducere care faptul cã era ilegalã în Anglia victorianã nu o fãcea mai puþin intensã. ªi a fost iubirea care ºi-a strigat numele de pe acoperiºuri sãrbãtoritã pe ecran, ca aceea dintre iubiþii Americii, Mary Pickford ºi Douglas Fairbanks; tipãritã, ca în poezia toridã ce a fost o cronicã a emoþiilor scriitorilor Sylvia Plath ºi Ted Hughes; ºi pe pânzã, ca în portretele fascinante prin care pictoriþa mexicanã Frida Kahlo ºi-a exprimat obsesia faþã de artistul revoluþionar Diego Rivera. Uneori iubirea era scandaloasã; uneori era delicios de acidã, ca atunci când scenarista Nora Ephron s-a rãzbunat pe partenerul trãdãtor, Carl Bernstein, într-un bestseller. Unii au descoperit iubirea devreme, ca pisicuþa sexy a Franþei, Brigitte Bardot, care nu avea decât cincisprezece ani când l-a întâlnit pe regizorul Roger Vadim. Unii au descoperit-o târziu, ca Elizabeth Browning, a cãrei relaþie cu Robert Browning a inspirat unele dintre cele mai frumoase poezii care s-au scris vreodatã. La alþii, iubirea în sine a venit prea târziu, ca în cazul starurilor Judy Garland ºi Marilyn Monroe, a cãror viaþã de sclave ale industriei filmului le-a fãcut incapabile sã pãstreze relaþiile cu bãrbaþii care le iubeau cu adevãrat. Iar la alþii relaþiile au fost încheiate brusc de soarta rea idilei dintre regizorul de film Roman Polanski ºi Sharon Tate i-a pus capãt nebunia familiei Manson, iar iubirea colegului sãu, regizorul Peter Bogdanovich, pentru modelul Playboy Dorothy Stratten, s-a sfârºit tot cu o tragedie. O mare parte dintre aceºti bãrbaþi ºi femei trãiau pentru iubire. Unii au murit pentru iubire adesea, din pãcate, de propria mânã, ca poetul rus Serghei Esenin, care a scris ultima scrisoare cãtre dansatoarea Isadora Duncan cu propriul sânge. Sau prinþul moºtenitor al Coroanei Austriei, Rudolf, ºi iubita sa, Maria Vetsera, care s-au sinucis atunci când li s-a interzis sã se cãsãtoreascã. Dar fiecare dintre ei s-a dãruit cu totul iubirii. 9

10 ÎNDRÃGOSTIÞI DIN ISTORIE

11 DAVID ªI BATªEBA Un singur lucru stãtea între David ºi adorata lui Batºeba bãrbatul ei, Urie. Însã pasiunea regelui pentru Batºeba era atât de mare, încât pur ºi simplu nu avea încotro, trebuia sã înlãture nevinovata piedicã din calea iubirii sale. David, Regele Israelului, Leul din Iudeea ºi Unsul lui Yahweh, era cumplit de tulburat. În singurãtate, umbla încolo ºi-ncoace pe podelele de marmurã ale încãperilor regale. Simþea cã îºi iese din minþi. Iatã-l, cârmuitorul cel drept al unui neam mare, furând dragostea nevestei altuia. O voce din el murmura: Ia ceea ce râvneºti. Tu eºti Regele. Dar alta protesta: În ochii lui Dumnezeu tu eºti Pãzitorul Dreptãþii. Tu, mai mult ca oricine, nu-i poþi cãlca Legea. În minte îi încolþea un plan groaznic. A încercat sã-l alunge din gânduri, dar i s-a rãspândit ca o boalã în creier. E cu putinþã sã facã aºa ceva? S-a cutremurat, ca ºi cum încãperea s-ar fi rãcit dintr-odatã. ªtia cã trebuie s-o facã. Nu se mai putea aºa. Nu putea trãi dacã Batºeba nu-i era alãturi. Dorinþa de-a o avea 11

12 Cele mai frumoase poveºti de dragoste întâmplate vreodatã David ºi Batºeba, aºa cum ºi i-a închipuit Cézanne. îl chinuia ca un drog, fãcându-l sã nu mai deosebeascã binele de rãu. Izbindu-ºi coapsele cu pumnii încleºtaþi, David contempla întunecat curtea palatului. Nimic nu-i putea alunga din minte imaginea minunatã a Bat- ºebei. O voia. O voia alãturi de el. Însã ea era deja mãritatã cu alt bãrbat. David ºi-a mijit ochii. Cum ar putea regele Israelului sã o împartã pe Batºeba cu vreun bãrbat? Trebuie sã fie doar a lui. ªi atunci cum rãmâne cu bãrbatul ei, Urie hititul, cãpitan în oastea lui David? Urie era un oºtean de nãdejde ºi supus credincios. Nu sãvârºise nici o fãrãdelege împotriva regelui sãu. În afarã de una. Una pe care n-avea cum sã ºtie cã a sãvârºit-o. Una pentru care se prea putea sã-ºi piardã viaþa. Urie stãtea între regele sãu ºi frumoasa Batºeba. Cum ar putea David sã-l îndepãrteze pe Urie fãrã sã se acopere de ruºine, fãrã sã renunþe la onoare? Îndoielile i s-au spulberat degrabã sub apãsarea planului care i se înjgheba în minte aproape fãrã sã-ºi dea seama. Un plan atât de simplu, cã se întreba cum de nu s-a gândit la el mai devreme. Urie era oºtean. ªi dacã ar pieri în bãtãlie? Pãi, chiar în acel moment Urie lupta în oºtirea generalului Ioab, la asediul fortãreþei Raba. 12