T1. Dezvoltarea durabilă- prioritate în amenajarea turistică a teritoriului, susţinută în şedinţă publică în

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "T1. Dezvoltarea durabilă- prioritate în amenajarea turistică a teritoriului, susţinută în şedinţă publică în"

Transcriere

1 LISTA LUCRARI Delia Popescu- prof. univ. dr. 1 0 Teza(-ele) de doctorat T1. Dezvoltarea durabilă- prioritate în amenajarea turistică a teritoriului, susţinută în şedinţă publică în Cărţi/cursuri Ca 1. Andreea Mihaela Băltăreţu, Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu, Ghid de bune practici, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, 129 pg 1, pp , ISBN Ca 2. Rodica Minciu (coord.), Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu, Economia turismului aplicaţii şi studii de caz- Editura Uranus, Bucureşti, 2007, 103 pg., pp , ISBN Ca 3. Maria Ioncică, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Cătălina Brînduşoiu, Economia serviciilor Probleme aplicative - Editura Uranus, Bucureşti, 2006, 110pg., pp , ISBN (10) X; (13) Ca 4. Maria Ioncică (coord.), Eva Cristina Petrescu, Delia Popescu, Strategii de dezvoltare a sectorului terţiar Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 174 pg., pp , ISBN Ca 5. Maria Ioncică, Mihaela Pădurean, Delia Popescu, Adela Talpeş, Economia serviciilor Aplicaţii, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 110 pg., pp , ISBN Ca 6.Viorica Beldean, Delia Popescu, Managementul proiectelor cu finanţare internaţională, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2004, 168 pg, pp , ISBN Ca 7. Puiu Nistoreanu (coord), Gabriela Ţigu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Adela Talpeş, Mădălina Ţală, Cristina Condulescu, Ecoturism şi turism rural, Editura ASE, Bucureşti, 2003, 304 pg., pp , ISBN Ca 8. Maria Ioncică, Delia Popescu, Claudia Ţuclea, Economia serviciilor Probleme Proiecte Teste, Editura Uranus, Bucureşti, 1997, 103 pg., pp , ISBN Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute(cb1, Cb2 etc.), articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului)(ri1, Ri2etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN/ ISBN)(Vi1,Vi2 etc.), precum şi alte lucrări similare: articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute CNCSIS (Rn1, Rn2 etc.), articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (cu ISSN/ISBN)(Vn1,Vn2 etc.), lucrări prezentate la diferite seminarii/expoziţii, inovaţii etc.(e1, E2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului în raport cu criteriul de evaluare 3 (Contribuţia ştiinţifică). Cb1. Diana Ioncică, Delia Popescu, Maria Ioncică, Dicţionar esenţial de servicii, Editura ASE, Bucureşti, 2013, 200 pg.,/ 60 pg. Delia Popescu, în curs de apariţie Cb2: Gabriela Stanciulescu, Delia Popescu, ş.a. Strategia dezvoltării zonelor metropolitane şi amenajarea turistică, Editura ASE, Bucureşti, 2009, 194pg., pp , ISBN Cb3: Gabriela Tigu, Delia Popescu, ş.a. Diferenţe culturale, etica şi comportament turistic, (total lucrare), Editura ASE, Bucureşti, 2008, 86 pg., pp , ISBN pg. reprezintă totalul de pagini al lucrării 2 pp. reprezintă paginile cu contribuţie personală din publicaţie

2 Cb4: Corina Adriana Dumitrescu, Gabriela Stănciulescu, Delia Popescu, ş.a.- Dezvoltarea durabilă a zonelor metropolitane, Protecţia mediului în zona metropolitană, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008, 429 pg., pp , ISBN General , ISBN Vol.I Cb 5. Radu Emilian, Maria Ioncică, Nicolae Lupu, Rodica Minciu, Delia Popescu, Gabriela Stănciulescu, Gabriela Ţigu, Claudia Ţuclea, Turism şi servicii Teste grilă pentru examenul de licenţă, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, 207 pg., pp şi , ISBN Cb 6. Delia Popescu Amenajarea turistică durabilă a litoralului, Editura MatrixRom, Bucureşti, 264 pg., 2003, ISBN Ri1. Rodica Minciu, Mihaela Pădurean, Delia Popescu and Remus Hornoiu, Demand for Vacations /Travel in Protected Areas Dimension of Tourists` Ecological Behavior, Revista Amfiteatrul Economic nr. 31/2012, pp , publicaţie categoria A CNCSIS, cotată ISI şi indexată în bazele de date EconLit, RePEc, Cabell şi IBSS, ISSN Ri2. Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Ion Hornoiu, Andreea Băltăreţu, Commercialization of holidays in the protected natural ares- form of the sustainable development in tourism, Revista Amfiteatrul Economic nr. 27 /2010, pp.83-98, publicaţie categoria A CNCSIS, cotată ISI şi indexată în bazele de date EconLit, RePEc, Cabell şi IBSS, ISSN Ri3. Olimpia State, Delia Popescu - Leadership and social responsability, Amfiteatru economic, nr. 23/ 2008, pp , publicaţie categoria A CNCSIS, cotată ISI şi indexată în bazele de date EconLit, RePEc, Cabell şi IBSS, ISSN Ri4. Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu, Integrated management of tourism in protected areas vector of quality and sustainability, Revista Calitatea acces la succes, anul 13, nr.126, revistă cotată CNCSIS B +, inclusa in bazele internaţionale de date SCOPUS şi EBSCO Publishing Inc, ISSN: Ri5. Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Ion Hornoiu, Repere calitative în procesul de amenajare a ariilor protejate, Revista Calitatea acces la succes, anul 11, nr.12 decembrie 2010, revistă cotată CNCSIS B +, inclusa in bazele internaţionale de date SCOPUS şi EBSCO Publishing Inc, pp , ISSN: Ri6. Mihaela Pădurean, Delia Popescu, Andreea Băltăreţu, Remus Ion Hornoiu, The impact of climate change on protected areas and tourism activities, Facing the Challenges of the Future: Excellence in Business and Commodity Science, The 17th IGWT Symposium, septembrie 2010, pp , publicat în Revista Calitatea acces la succes,, revistă cotată CNCSIS B +, inclusa in bazele internaţionale de date SCOPUS şi EBSCO Publishing Inc, număr special septembrie 2010, ISSN: Ri7: Claudia Ţuclea, Gabriela Ţigu, Delia Popescu, Economic, Social and Legal Arguments for the Foundation of the Bucharest Metropolitan Area, în International Journal of Economic Policy Studies, Japan Economic Policy Association, Tokio, vol. 3 / 2008, pp , ISSN , la Ri8: Claudia Ţuclea, Gabriela Ţigu, Delia Popescu - The economic, legislative and social characteristics of sustainable development in Bucharest metropolitan area, Global Academic Society Journal: Social Science Insight, Vol. 1, No. 5, 2008, pp , indexat în ScholarArticles.net, ISSN Ri9: Marin-Pantelescu Andreea, State Olimpia, Popescu Delia, The necessity of the promotional mix for guarantee a successful business hotel. Case study: the promotional mix at JW Marriott Bucharest Grand Hotel, 3 rd International Conference on Business Excellence, ICBE 2008, Academy of Economic Studies, Transilvania University of Braşov, in cooperation with: Our Lady of the Lake University, USA, octombrie 2008, Braşov, România, publicată în Business Excellence, Special Issue of Review of Management and Economical Engineering, Vol.7, No.6, 2008, ISSN X, CNCSIS B+, pp , BDI: EBSCO Business Source(r) Complete database, ULRICH S Periodicals Directory

3 Ri10: Marin-Pantelescu Andreea, Olimpia State, Popescu Delia, Total Quality Management and the system of employee motivation, International Conference QUALITY INNOVATION EUROPEAN INTEGRATION, septembrie 2008, Sibiu, România, ISBN , Vienna University of Technology, Department for Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology, Karlsplatz 13, A-1040 Vienna, publicată în Revista Calitatea - acces la succes, Monthly Journal of Management Systems, Special Issue, Year 9, No. 93, October 2008, Volume 2: Quality-Innovation-European Integration, Editura ARS Academica, București, 2008, ISSN , pp.25-28, B+ CNCSIS, inclusă în BDI EBSCO Publishing, Inc. Ri11: Popescu Delia, Olimpia State, Marin Pantelescu Andreea, Sustainable development of transport services as an important part of the tourism services, Revista "Analele Universitatii din Oradea Seria Stiinte Economice, 2008, Tom XVII" ISSN , B+ CNCSIS, poziţia 665: Ri12: Popescu Delia, State Olimpia, Marin-Pantelescu Andreea, Managerul în relaţia sa directă cu mediul economic şi cu organizaţia pe care o conduce, Simpozionul Internałional Dezvoltare socială şi performanţă economică, iunie 2008, Satu Mare, publicată în Dezvoltare socială şi performanţă economică supliment al revistei Calitatea acces la success, Ed. Cibernetica MC, 2008, pp , ISSN , B+ CNCSIS, inclusă în BDI SCOPUS și EBSCO Publishing, Inc Ri13: Gabriela Stănciulescu, Olimpia State, Delia Popescu - Research Bucharest s Metropolization Process, International Conference, Universitatea Ovidius Constanţa Probleme actuale ale economiei globale, Constanta, octombrie 2007, ISSN , Ovidius University Press Constanta, Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Stiinte Economice, Rn1: Olimpia State, Delia Popescu, Schimbarea si cultura organizationala, Analele Universitatii, Seria Economie-Comert si Turism, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Management Turistic si Comercial, pag , Editura Pro Universitaria, Bucuresti 2006, ISSN: Rn2: Olimpia State, Delia Popescu, Eficacitatea liderilor in contexte culturale diferite, Analele Universitatii, Seria Economie-Comert si Turism, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Management Turistic si Comercial, pag , Editura Prouniversitaria, Bucuresti 2006, ISSN: Rn3: Delia Popescu, Olimpia State, Societatea informaţională şi dezvoltarea economică, Secţiunea: Cibernetică În Sistemele Economice, vol. Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii, Academia de Cibernetică Ştefan Odobleja, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2006, ISSN Rn4: Olimpia State, Delia Popescu, Sistemul Educaţional Informatizat, Secţiunea: Reţele şi sisteme teritoriale, vol. Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii, Academia de Cibernetică Ştefan Odobleja, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2005, ISSN Rn 5. Delia Popescu: Turism şi e-commerce, 201 pg., pp , apărut în Amfiteatru Economic nr. 21, februarie 2007, Editura ASE, ISSN cod CNCSIS 283, B+ Rn 6. Delia Popescu: Turism, arhitectură şi dezvoltare durabilă, 162 pg., pp , apărut în Amfiteatru Economic nr. 18, noiembrie 2005 (anul II), Editura ASE, ISSN CNCSIS, B Rn 7. Delia Popescu: Turismul şi dezvoltarea durabilă, pp 19-20, apărut în Amfiteatru Economic nr. 9, aprilie 2002, ISSN CNCSIS, B Rn8. Delia Popescu: Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător (II), pp , AROMAR, Marketing Management, anul X, vol. 1-2 (55-56), Nr. 1-2/2000, ISSN Vi1. Rodica Minciu, Mihaela Padurean, Delia Popescu, Hornoiu Remus Ion, Management's role in sustainable tourism development in protected areas, International Tourism Sustainability Conference 2011, Embracing Social and Environmental Change: The influence and role of tourism, Mauritius, InterContinental Hotel, Mauritius Resort Balaclava Fort, September 2011, ISSN Vi2. Hornoiu Remus Ion, Rodica Minciu, Mihaela Padurean, Delia Popescu, The development of the national system of protected areas - a way to mitigate the climatechange rhythm, International Tourism Sustainability

4 Conference 2011, Embracing Social and Environmental Change: The influence and role of tourism, Mauritius, InterContinental Hotel, Mauritius Resort Balaclava Fort, September 2011, ISSN Vi3: Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Ion Hornoiu, The Protected Areas in Romania an Instrument of Sustainable Tourism Development and of Climate Changes Prevention,, Global Sustainable Tourism, Mbombela, Nelspruit, Africa de Sud, noiembrie 2010, Global sustainable tourism to explore and debate issues relating to sustainable practices in tourism, ISBN Vi4: Remus Ion Hornoiu, Rodica Minciu, Mihaela Pădurean, Delia Popescu, Assessing tourists' perceptions on sustainable tourism in protected natural areas, Global Sustainable Tourism, Mbombela, Nelspruit, Africa de Sud, noiembrie 2010, Global sustainable tourism to explore and debate issues relating to sustainable practices in tourism, ISBN Vi5: State Olimpia, Popescu Delia - The development of an organizational culture based on quality and performance in the romanian travel agency, 17 th IGWT Symposium 2010 International Conference on Commerce, Facing the Challenges of the Future: Excelence in Business and Commodity Science, vol II, pg 897, September 21-25, 2010, Romania, ISSN Vi6: Popescu Delia, State Olimpia, Nica Ana Maria - Planning services for protected areas, The 2009 International Conference of Tourism, April, 2009, Messina, Italy, ISBN: Vi7: State Olimpia, Popescu Delia, Marin-Pantelescu Andreea, How to manage and to recover a tourism destination in crisis, The Second International Conference on Sustainable Tourism Development, Södertörn University College, Huddinge, Suedia, noiembrie, 2008, Vi8: Claudia Ţuclea, Olimpia State, Delia Popescu - The Impact of Organizational Culture on Tourist Satisfaction, HOTELPLAN 2007, The Third International Congress, The College of Hotel Management Belgrad, noiembrie 2007, publicată în Journal for Theory and Practice at Hotel Industry, vol.7, nr. 9-10, anul 4 (2007), pp , ISBN Vi9: Delia Popescu, Olimpia State, Claudia Elena Ţuclea, Integration Of Transport In Sustainable Development Of Bucharest Metropolitan Zone, conferinţa internaţionala Globalization and higher education in economics and business administration, Universitatea Al. I. Cuza, FEEA, Iaşi, octombrie, 2007 Vi10: Olimpia State, Delia Popescu, Mihaela Ana Pădurean, Bucharest s Sustainable Development As A European Metropolis, The 2007 International Conference on Tourism, ASE, Facultatea de Comerţ, Bucureşti, noiembrie 2007, CD, ISBN Vi11 Delia Popescu, Olimpia State, Tourism and Sustainable Development, The International Conference The Future of Europe, Challange and Opportunities, Panel 1: Sustainable Growth: Acknowledging the Limits, Academy of Economic Studies, Bucharest, 2006, ISBN: Vi 12: Olimpia STATE, Delia Popescu Touristic e-marketing advantages and constraints,conference on Marketing and Development, : 35 Years of Marketing in Romania, Bucharest November 2006, Track B 6, (ISBN ; ISBN ) (CD) Vi13. Delia Popescu, Ana Mihaela PĂDUREAN The Romanian Education System between tradition and modernity, Conference on Marketing and Development, : 35 Years of Marketing in Romania, Bucharest November 2006, Track B 8, (ISBN ; ISBN ) (CD) Vi 14. Mihaela PĂDUREAN, Delia Popescu The urban systems and the globalization International Conference, Ovidius University, Faculty of Economic Sciences, Business Administration Department, Constanţa, October, 12-14, 2006, vol. II, International Marketing and Management, Editura Universitaria, Craiova, 778 pg., pp , 2007, ISBN: ; ISBN: (CD) Vi 15. Delia Popescu, Tourism, environmental resources and sustainable development, pp (CD), The 2006 International Conference on Commerce, ASE, Faculty of Commerce, Section 6: Tourism and European Integration, Editura ASE, Bucharest, March th 2006, ISBN ; ISBN

5 Vi 16. Delia Popescu, Olimpia STATE, Project management in educational services, pp (CD), The 2006 International Conference on Commerce, ASE, Faculty of Commerce, section 5: Quality and Customer Value Management, Editura ASE, Bucharest, March th 2006, ISBN ; ISBN Vi 17. Delia Popescu, Ion COSTACHE, Managerul conştient de dimensiunea culturală, pp (vol. în română), pp (vol. în engleză) la Seminarul Ştiinţific Internaţional, Educaţia interculturală în contextul aderării României la Uniunea Europeană, organizat de ASE Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Fundaţia Pestalozzi Elveţia, ASE, Bucureşti, mai 2006, ISBN (vol. în română), ISBN X (vol. în engleză). Vi 18. Olimpia State, Delia Popescu The reunions/meetings a management instrument, Comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice a Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2006, pag , (ISBN , ISBN ); Vi 19. Delia Popescu, Olimpia State Ameliorarea relaţiilor profesor student, Comunicare ştiinţifică susţinută în cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice a UNAP, Bucureşti, 2006, pag , (ISBN , ISBN ) Vi 20. Delia Popescu, Olimpia State, Analiza financiară a proiectelor de investiţii din domeniul serviciilor, pp , la Sesiunea Internaţională de Comunicări Stiinţifice Finanţele şi inflaţia, organizată de ASE, Facultatea FABBV, noiembrie 2005, Editura ASE, Bucureşti, 2006, ISBN (10) ; (13) Vi 21. Olimpia State, Delia Popescu, Serviciile financiare în România, pp , la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Finanţele şi Inflaţia, organizată de ASE, Facultatea FABBV pe noiembrie 2005, Editura ASE, Bucureşti, 2006, ISBN (10) ; (13) Vn1: Ţuclea Claudia, Popescu Delia, State Olimpia - Strategia de dezvoltare a zonelor metropolitane în România, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Titlul volumului: Impactul zonei metropolitane asupra calitatii vietii personalului militar.atelier de lucru-11 iulie 2008, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2008, ISBN Vn 2. Olimpia State, Delia Popescu, Practica de marketing în organizaţiile de servicii, (CD 6 pag.) la Conferinţa Naţională Marketing şi comunicare în afaceri, Bucureşti, mai 2006, organizată de ASE Facultatea de Marketing, ISBN , ISBN Vn 3. Delia Popescu, Managementul proiectelor în economia românească, pp , la Sesiunea de comuncări ştiinţifice interdisciplinară Educaţie şi instruire calitate, etică, descentralizare, organizată de Universitatea Naţională de Apărare Carol I, ASE. Casa Corpului Didactic, vol. V: Ştiinţe economice. Management, Editura Universităţii de Apărare Carol I, Bucureşti, martie 2006, ISBN (10) ; (13) (general); ISBN (10) ; (13) Vn 4. Delia Popescu, Protejarea mediului şi amenajarea turistică, pp la Simpozionul Naţional Probleme actuale ale economiei globale, organizat de Universitatea Ovidius din Constanţa, pe 14 octombrie 2005, Ed. Universitaria, Craiova, 2005, (CD) volumul II, ISBN Vn 5. Delia Popescu, Analiza turismului românesc în plan regional, la Simpozionul Realizări ale turismului românesc în mileniul trei, organizat de ASE, Facultatea de Comerţ, catedra de Turism Servicii, secţiunea 1: Tendinţe şi orientări majore în turismul românesc după anul 2000, 11 iunie 2004, Editura ASE, Bucureşti, 2004 (CD) ISBN: E1. Journeys in Natural Areas, Expression of Sustainable Development of Tourism, Hornoiu Remus Ion, Rodica Minciu, Mihaela Padurean, Delia Popescu, International Conference on business, hospitality and tourism management, October 12-14, 2011, Theme: Engendering Growth: Sustainable Development in Business, Hospitality and Tourism Management, Runnaway Bay, Jamaica, pp E2. Mihaela Padurean, Rodica Minciu, Hornoiu Remus Ion, Delia Popescu, Sustainable Development of Urban Tourist Destinations in the Surroundings of Natural Protected Areas, International Conference on business,

6 hospitality and tourism management, October 12-14, 2011, Theme: Engendering Growth: Sustainable Development in Business, Hospitality and Tourism Management, Runnaway Bay, Jamaica E3. Gabriela Ţigu, Olimpia State, Delia Popescu - Indicatorii economico-sociali şi ecologici ai zonei metropolitane Bucureşti, Simpozionul ştiinţific dedicat dezvoltării durabile metropolitane, 26 septembrie 2008, ASE Bucureşti E4. Claudia Ţuclea, Gabriela Ţigu, Delia Popescu - The Economic, Legislative and Social Characteristics of Sustainable Development in Bucharest Metropolitan Area, The 6th International Conference of Japan Economic Policy Association JEPA 2007 (tema: Economic Growth and Diferentials: How Can We Harmonize Growth and Equality? ), Hoisei University, Tokio, Japonia, 8-9 decembrie E 5. Delia Popescu - Concepte noi în amenajarea turistică a litoralului, Simpozion ASE, Facultatea de Comerţ, Caedra Turism Servicii: Turismul în contextul dezvoltării durabile, Bucureşti, 27. oct E 6. Delia Popescu - Impactul amenajărilor turistice asupra mediului litoral, Sesiunea ştiinţifică a doctoranzilor, ASE, Bucureşti, iunie, 2000 E 7. Delia Popescu - Impactul amenajărilor asupra plajei litoralului românesc, Sesiunea ştiinţifică a doctoranzilor, ASE, Bucureşti, aprilie, 1999 E 8. Delia Popescu, Mihaela Pădurean- Protejarea mediului şi amenajarea împrejurimilor atracţiilor culturale, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, ASE, Bucureşti, oct E 9. Delia Popescu, Mihaela Pădurean- Piaţa turistică a parcurilor de distracţii, Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, ASE, Bucureşti, oct E 10. Delia Popescu, Mihaela Grofu- Gestiunea şi marketingul parcurilor de distracţii, Sesiunea ştiinţifică naţională Marketingul în întreprinderea românească, ASE, Bucureşti, 3-4 iulie, 1998 E 11. Delia Popescu - Amenajarea turistică şi dezvoltarea durabilă, Sesiunea ştiinţifică naţională Marketingul în întreprinderea românească, ASE, Bucureşti, 3-4 iulie, 1998 E 12. Delia Popescu - Serviciile ecologice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, ASE, Bucureşti, mai, Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie, pe bază de contract/grant, ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect, în străinătate (Pi1, Pi2 etc.) şi în ţară (Pn1, Pn2 etc) precum şi alte lucrări de cercetare-dezvoltare (F1, F2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional/cultural/economic/social etc. în raport cu criteriul de evaluare 2 (Activitatea de cercetare). Pi 1. Gabriela Ţigu (responsabil pt România), Delia Popescu (membru) - Sustainable and Nature based Tourism IT Course and Handbook, proiect internaţional, coordonator Universitatea din Greifswald, Germania, , LLP DE-KA3-KA3MP etapa Pi 2. Gabriela Ţigu (responsabil pt România), Delia Popescu (membru) - Sustainable and Nature based Tourism IT Course and Handbook, proiect internaţional, coordonator Universitatea din Greifswald, Germania, , LLP DE-KA3-KA3MP etapa Pi 3. Gabriela Ţigu (responsabil pt România), Delia Popescu (membru) - Sustainable and Nature based Tourism IT Course and Handbook, proiect internaţional, coordonator Universitatea din Greifswald, Germania, , LLP DE-KA3-KA3MP etapa Pn 1. Rodica Minciu (director), Delia Popescu (membru) Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate din România şi proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora, , nr. înregistrare UEFISCSU 138/ , proiect IDEI, obţinut prin competiţie, autoritatea contractantă Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare Consiliul Naţional Al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, etapa 2011

7 Pn 2. Rodica Minciu (director), Delia Popescu (membru) Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate din România şi proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora, , nr. înregistrare UEFISCSU 138/ , proiect IDEI, obţinut prin competiţie, autoritatea contractantă Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare Consiliul Naţional Al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, valoare RON, etapa 2010 Pn 3. Rodica Minciu (director), Delia Popescu (membru) Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate din România şi proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora, , nr. înregistrare UEFISCSU 138/ , proiect IDEI, obţinut prin competiţie, autoritatea contractantă Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare Consiliul Naţional Al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, valoare RON, etapa 2009 Pn 4. Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) Cercetarea impactului diferenţelor culturale asupra eticii afacerilor şi comportamentului turistic al prestatorului şi consumatorului din România, tema 15, cod CNCSIS 417, valoare RON, 2007, etapa Pn 5. Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) Cercetarea impactului diferenţelor culturale asupra eticii afacerilor şi comportamentului turistic al prestatorului şi consumatorului din România, tema 15, cod CNCSIS 417, valoare RON, 2007, etapa Pn 6. Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) Cercetarea impactului diferenţelor culturale asupra eticii afacerilor şi comportamentului turistic al prestatorului şi consumatorului din România, tema 15, cod CNCSIS 417, valoare RON, 2007, etapa Pn 7. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană - DEMOS, contract CEEX, contract de finanţare nr. 2 CEX / , valoare RON, etapa 2008 Pn 8. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană - DEMOS, contract CEEX, contract de finanţare nr. 2 CEX / , valoare RON, etapa 2007 Pn9. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea durabilă metropolitană - DEMOS, contract CEEX, contract de finanţare nr. 2 CEX / , valoare RON, etapa 2006 Pn 11. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul CNFIS/COD 0069 Program de educaţie permanentă în întreprinderile de servicii publice, contract nr /2000, valoare USD, etapa 2002 Pn 12. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul CNFIS/COD 0069 Program de educaţie permanentă în întreprinderile de servicii publice, contract nr /2000, valoare USD, etapa 2001 Pn 13. Gabriela Stănciulescu (director), Delia Popescu (membru) Proiectul CNFIS/COD 0069 Program de educaţie permanentă în întreprinderile de servicii publice, contract nr /2000, valoare USD Pn 14: Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) - Studiu de marketing, beneficiar CJ Dâmboviţa pentru proiectul Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa, cod SMIS 18706, Contract de finanţare nr. 1226/ finanţat prin Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică Pn 15: Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) - Servicii de publicitate aferentă manifestărilor expoziţionale, beneficiar CJ Dâmboviţa pentru proiectul Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa, cod SMIS 18706, Contract de finanţare nr. 1226/ finanţat prin Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de

8 intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică Pn 16: Gabriela Ţigu (director), Delia Popescu (membru) - Conferinţa de promovare a turismului dâmboviţean, beneficiar CJ Dâmboviţa pentru proiectul Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa, cod SMIS 18706, Contract de finanţare nr. 1226/ finanţat prin Programul Operaţional Regional , Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică F 1. Puiu Nistoreanu (director), Delia Popescu ( membru) Proiectul Perspective privind dezvoltarea unităţii tip Fast Food Toledo International SRL Buzău, nr. înregistrare ASE 986/ (contract ASE mediul de afaceri: SC Toledo Internaţional SRL Buzău) valoarea RON F 2. Puiu Nistoreanu (director), Delia Popescu ( membru) Proiectul Impactul publicaţiei România pitorească pe piaţa românească, contract nr. 941/ , nr. înregistrare ASE 45/ (contract ASE mediul de afaceri: SC România Pitorească SA Bucureşti), valoare RON F 3. Corina Ionaş (director), Delia Popescu ( membru) în Proiectul Influenţa mediului de afaceri şi a organizării interne a S.C.COREMO SERVICII S.R.L. asupra performanţelor acesteia, director proiect Corina Ioanaş, contract nr. DCE 25/ , nr.- înregistrare ASE 470/ , (contract ASE Mediul de afaceri: SC COREMO SERVICII S.R.L. Bucureşti), valoare RON F 4. Corina Ionaş (director), Delia Popescu ( membru) în Proiectul Model de analiză a influenţei exercitate de factorii externi asupra mediului organizaţional al SC Tehnical Construct Intrakat SRL, contract nr. DCE 26/ , nr.- înregistrare ASE , (contract ASE Mediul de afaceri: SC TEHNICAL CONSTRUCT INTRAKAT S.R.L. Bucureşti), valoare RON F 5. Corina Ionaş (director), Delia Popescu - membru în Proiectul Particularităţile culturii organizaţionale şi influenţele acesteia asupra rezultatelor P.N.A., contract nr. 649/ ( între echipa de cadre universitare angajate la ASE Bucureşti şi Parchetul General Anticorupţie) 2 articole din Acta Universitatis Danubius. Oeconomica 4 1 articol in Scientific Bulletin-Economic Sciences 2 Ecoturism si turism rural 1 articol in Journal of Tourism Challenges and Trends 2 1 articol Analele Univ din Oradea 2 1 articol in Romanian Economic and Business Review 2

9 2 articole ISI Thomson BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURA L SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA 4 1 articol ISI - Amfiteatru Economic 2