Terrano 5/6/7 FM. Manual de utilizare. Art.: ro Ediţia: 04/2013

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Terrano 5/6/7 FM. Manual de utilizare. Art.: ro Ediţia: 04/2013"

Transcriere

1 Manual de utilizare Terrano 5/6/7 FM Art.: ro Ediţia: 04/2013 Citiţi cu atenţie înainte de punerea în funcţiune! Păstraţi manualul de utilizare!

2 Declaraţia de conformitate CE echipament interschimbabil (RL 2006/42/CE) Prin prezenta, producătorul HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf declară că produsul, Notaţia utilajului: Cultivator universal greu Tipul utilajului: Terrano 5 FM începând cu nr. de serie Terrano 6 FM începând cu nr. de serie Terrano 7 FM începând cu nr. de serie , care face obiectul acestei declaraţii, corespunde cerinţelor de bază aplicabile privind securitatea şi protecţia sanitară conform directivei UE 2006/42/CE. Pentru transpunerea adecvată a cerinţelor de securitate şi protecţie sanitară stipulate în directivele UE, au fost aplicate îndeosebi următoarele norme şi specificaţii tehnice: EN EN EN ISO EN ISO EN ISO Schwandorf, Locul şi data Responsabil cu documentaţia: Gerhard Muck M. Horsch P. Horsch (manager) (Dezvoltare şi construcţie)

3 Confirmare de primire Detaşaţi şi expediaţi la HORSCH Maschinen GmbH sau înmânaţi lucrătorului de la HORSCH Maschinen GmbH conform instrucţiunilor. Fără expedierea acestei confirmări de primire nu se acordă garanţia! Către HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Tipul utilajului:... Seria:... Data livrării:... Publicarea manualului de utilizare: 04/ Terrano 5-7 FM ro Prin prezenta, confirm primirea manualului de utilizare pentru utilajul mai sus menţionat. Am fost informat şi instruit cu privire la utilizarea, funcţiile şi cerinţele tehnice ale utilajului, de către un tehnician de service al firmei HORSCH sau al reprezentantului comercial autorizat.... Numele tehnicianului de service Reprezentant comercial Numele:... Strada:... Cod poştal:... Localitatea:... Tel.:... Fax: Utilaj demonstrativ prima utilizare Utilaj demonstrativ schimbarea locaţiei Utilaj demonstrativ vânzare client final utilizare Utilaj nou vânzare client final prima utilizare Utilajul clientului schimbarea locaţiei Client Numele:... Strada:... Cod poştal:... Localitatea:... Tel.:... Fax: Cl. nr. :... Cl. nr. :.... Îmi este cunoscut faptul că drepturile oferite prin garanţie se păstrează numai prin expedierea neîntârziată a acestui formular după prima instruire, completat în întregime şi semnat, către firma HORSCH Maschinen GmbH sau prin înmânarea acestuia tehnicianului de service Locul şi data primei instruiri Semnătura cumpărătorului

4

5 - Traducerea manualului în original - Identificarea maşinii La recepţia maşinii introduceţi datele corespunzătoare în lista următoare: Seria:... Tipul utilajului:... An de fabricaţie:... Prima punere în funcţiune:... Accesorii: Data emiterii manualului de utilizare: 04/2013 Ultima modificare: 04/2018 Adresă reprezentant comercial: Nume:... Strada:... Localitatea:... Tel.:... Cl. Nr.: Reprezentant comercial:... Adresa HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Cl. Nr.: HORSCH:...

6 Cuprins Introducere...4 Prefaţă...4 Procesarea reclamaţiilor privind deficienţele tehnice...4 Utilizare conform destinaţiei...5 Daune ulterioare...5 Operatori autorizaţi...6 Echipamente de protecţie...6 Indicaţii de siguranţă...7 Simboluri de siguranţă...7 Siguranţă în funcţionare...10 Siguranţa în circulaţie...10 Siguranţă contra accidentelor...10 Cuplarea / decuplarea...10 Acumulator de presiune...11 Înlocuirea echipamentelor...11 La utilizare...11 Îngrijire şi întreţinere...11 Livrarea...12 Instalarea...12 Transportul...12 Date tehnice...13 Mod de construcţie şi de lucru...14 Vederea de ansamblu...14 Iluminare...15 Instalaţie hidraulică...15 Instalaţie hidraulică - mecanism de rulare şi clapete...16 Adaptarea sistemului de suspendare a furtunurilor...17 Cuţit de cultivator TerraGrip...17 Brăzdare MulchMix...18 Nivelare cu discuri...19 Tăvălug...20 Reglarea / deservirea...21 Remorcarea şi decuplarea utilajului...21 Remorcare...21 Racordarea instalaţiei hidraulice...21 Rabatare...22 Oprirea utilajului...22 Decuplare...22 Reglarea adâncimii...22 Tracţiune consolidată...25 Utilizare fără tăvălugi...25 Instalaţie de frânare...26 Instalaţie de frână cu aer comprimat...27 Frână hidraulică...28 Dotare suplimentară...29 Roţi de sprijin suplimentare...29 Grapă...30 Cârlig de tracţiune...30 Îngrijire şi întreţinere...31 Curăţarea...31 Intervalele de întreţinere...31 Depozitare...31 Gresarea utilajului...32 Igienă...32 Service...32 Privire de ansamblu asupra întreţinerii Terrano FM...33 Puncte de lubrifiere...35 Modul de ordonare a brăzdarului

7 3

8 Introducere Prefaţă Înainte de punerea în funcţiune a maşinii citiţi cu atenţie şi respectaţi instrucţiunile manualului de utilizare. Astfel evitaţi pericolele, reduceţi costurile reparaţiilor şi timpii neproductivi, creşteţi fiabilitatea şi durata de viaţă a maşinii dumneavoastră. Respectaţi instrucţiunile de siguranţă! HORSCH nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorări şi deficienţe funcţionale rezultate din nerespectarea instrucţiunilor din acest manual. Acest manual de utilizare trebuie să vă înlesnească cunoaşterea maşinii şi a posibilităţilor de utilizare conformă. Mai întâi se face o introducere generală privind manipularea maşinii. Urmează capitolele despre îngrijire, descriere, reglare şi întreţinere. Manualul de utilizare trebuie citit şi respectat de fiecare persoană însărcinată cu lucrul sau efectuarea de lucrări la maşină, de exemplu Procesarea reclamaţiilor privind deficienţele tehnice Cererile privind remedierea deficienţelor tehnice trebuie transmise departamentului de service HORSCH din Schwandorf, prin intermediul reprezentantului comercial HORSCH. Pot fi procesate numai cereri completate în întregime şi care au fost înaintate nu mai târziu de 4 săptămâni de la apariţia defecţiunii. Vă rugăm să expediaţi la HORSCH piesele defecte curăţate şi golite, împreună cu o cerere de remediere şi descrierea exactă a defecţiunii, într-un interval de timp de 4 săptămâni. Livrarea de piese fără solicitarea în schimb a pieselor vechi: Păstraţi aceste piese încă 12 săptămâni pentru o decizie ulterioară. Repararea deficienţelor care se efectuează de către alte firme sau care presupune o manoperă de peste 10 ore tehnologice, trebuie stabilită printr-o consultare prealabilă cu departamentul de service. ¾ deservirea (inclusiv pregătirea, remedierea problemelor în procesul tehnologic, îngrijirea) ¾ menţinerea în stare de funcţionare (întreţinerea şi verificarea) ¾ Transport Împreună cu manualul de utilizare primiţi o listă de piese de schimb şi o confirmare de primire. Lucrătorii din serviciile de vânzări vă instruiesc asupra deservirii şi îngrijirii maşinii dumneavoastră. După aceea trimiteţi înapoi la HORSCH confirmarea de primire. Astfel confirmaţi recepţia corespunzătoare a maşinii. Termenul de garanţie începe cu data livrării. Pentru imaginile, datele tehnice şi masele din acest manual de utilizare ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care să servească îmbunătăţirii maşinii sau echipamentului auxiliar. 4

9 Utilizare conform destinaţiei Maşina este construită după ultimul standard al tehnicii şi al regulilor tehnice de securitate recunoscute. Cu toate acestea, la utilizare pot apărea pericole de rănire pentru utilizator sau terţi, respectiv deteriorări ale maşinii sau ale altor bunuri. Utilizaţi maşina numai în stare tehnică ireproşabilă, precum şi conform destinaţiei sale, respectând instrucţiunile de utilizare, conştienţi de pericole şi de necesitatea respectării securităţii! Înlăturaţi imediat defecţiunile, în special pe cele care pot periclita securitatea. Este permisă utilizarea, întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a maşinii numai de către persoane instruite asupra riscurilor. Piesele de schimb şi accesoriile originale de la HORSCH sunt special concepute pentru aceasta maşină. Piesele de schimb şi accesoriile nelivrate de către noi nu sunt verificate şi autorizate de compania noastră. Montarea sau utilizarea de produse străine de HORSCH poate modifica negativ caracteristicile maşinii şi prejudicia astfel securitatea persoanelor şi a maşinii. Este exclusă orice fel de responsabilitate a firmei HORSCH pentru daune apărute ca urmare a utilizării pieselor şi accesoriilor care nu sunt originale. Utilizarea conformă cu destinaţia cuprinde şi respectarea instrucţiunilor de utilizare şi respectarea instrucţiunilor de exploatare, de întreţinere şi de menţinere în funcţiune ale producătorului. Daune ulterioare Maşina a fost produsă de HORSCH cu cea mai mare atenţie. Totuşi, chiar şi la utilizarea conformă pot apărea defecţiuni. ¾ Deteriorări prin acţiuni externe. ¾ Turaţii, viteze de lucru sau de deplasare eronate sau nereglate. ¾ Mod greşit sau incorect de ataşare sau de reglare a maşinii. ¾ Nerespectarea manualului de utilizare. ¾ Întreţinere sau îngrijire insuficientă sau necorespunzătoare. ¾ Unelte de lucru lipsă, uzate sau rupte. Verificaţi din acest motiv înainte şi în timpul exploatării maşina dumneavoastră cu privire la modul corect de funcţionare şi de reglare. Este exclusă solicitarea de despăgubiri pentru daune care nu au apărut la maşină. Aici este inclusă şi neasumarea responsabilităţii pentru daune ulterioare datorate erorilor de deplasare sau de operare. Utilajul este adecvat pentru utilizarea în condiţii normale pentru prelucrarea pământului în domeniul agricol. Un alt mod de utilizare sau un mod de utilizare care depăşeşte cadrul prezentului manual de utilizare este considerat neconform cu destinaţia de fabricaţie. HORSCH nu răspunde pentru daunele rezultate de aici. Riscul este suportat în mod exclusiv de către utilizator. Trebuie respectate toate prescripţiile aplicabile privind prevenirea accidentelor, precum şi celelalte reguli unanim recunoscute de tehnică a securităţii, de medicină a muncii şi de legislaţie a circulaţiei pe drumurile publice. 5

10 În prezentul manual de utilizare În prezentul manual de utilizare se face distincţie între trei indicaţii diferite privind pericolele şi securitatea. Sunt folosite următoarele simboluri: Indicaţii importante! dacă există riscul unei vătămări! dacă sunt puse în pericol integritatea fizică sau viaţa! Citiţi toate instrucţiunile de siguranţă cuprinse în acest manual de utilizare, precum şi toate plăcuţele de avertizare de pe maşină. Păstraţi plăcuţele de avertizare în stare lizibilă şi înlocuiţi-le pe cele care lipsesc sau sunt deteriorate. Urmaţi aceste instrucţiuni pentru a evita accidentele. Înmânaţi şi altor utilizatori instrucţiunile privind riscul şi securitatea. Renunţaţi la orice mod de lucru care nu prezintă siguranţă. Operatori autorizaţi Efectuarea de operaţiuni la maşină este permisă numai persoanelor instruite şi însărcinate de către conducătorul unităţii. Vârsta minimă pentru utilizarea maşinii este de 16 ani. Operatorul trebuie să se afle în posesia unui permis de conducere valabil. Acesta este responsabil faţă de terţii aflaţi în zona de lucru. Operatorul trebuie ¾ să menţină accesibil manualul de utilizare pentru operator. ¾ să se asigure că operatorul l-a citit şi l-a înţeles. Manualul de utilizare este parte componentă a maşinii. Echipamente de protecţie Pentru exploatare şi întreţinere aveţi nevoie de: ¾ îmbrăcăminte strânsă pe corp. ¾ Mănuşi de protecţie şi ochelari de protecţie pentru protejarea contra marginilor ascuţite ale pieselor maşinii. 6

11 Indicaţii de siguranţă Următoarele instrucţiuni privind pericolele şi securitatea sunt valabile pentru toate capitolele din manualul de utilizare. Simboluri de siguranţă La maşină Opriţi motorul şi scoateţi cheia de contact înainte de efectuarea lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie. Este interzisă circulaţia cu pasageri pe maşină! Citiţi şi respectaţi manualul de utilizare înainte de punerea în funcţiune! Nu acţionaţi niciodată în zona cu pericol de strivire atât timp cât piesele se pot mişca! Atenţie la lichidul de înaltă presiune care se poate scurge, respectaţi instrucţiunile din manualul de utilizare! Nu staţionaţi în raza de acţiune a părţilor rabatate ale maşinii! Nu vă urcaţi pe piesele rotative. Utilizaţi numai instalaţiile auxiliare de urcare prevăzute. Acumulatorul de presiune se află sub presiunea gazului şi a uleiului. Demontarea şi reparaţia se efectuează numai conform instrucţiunilor din manualul tehnic

12 Staţionarea în zona de pericol este admisă numai dacă este montată siguranţa cilindrului de ridicare. În exploatare nu introduceţi nicio clemă Staţionarea în zona de risc este admisă numai dacă este montat suportul de siguranţă Prima dată după 50 km sau 10 ore strângeţi piuliţele / şuruburile roţilor. Strângeţi din nou zilnic - a se consulta privirea de ansamblu asupra întreţinerii. La cuplarea semănătorii şi la acţionarea instalaţiei hidraulice este interzisă staţionarea persoanelor între maşini Cârlig de ridicare; la lucrările de încărcare agăţaţi aici mijloacele de ridicare a sarcinii (lanţuri, cabluri şi aşa mai departe)

13 Strângeţi cu momentul de strângere Marcarea prin culori a funcţiilor hidraulice corespunde marcajului prin culori de la furtunurile hidraulice (ridicare - rabatare - marcatoare de urmă - unelte de lucru) Marcarea furtunurilor hidraulice Simbolul trebuie întotdeauna aplicat pe furtunul ce necesită presiune pentru a aduce maşina în poziţia de transport (ridicare, închidere şi aşa mai departe) Blocul hidraulic Ridicarea / coborârea maşinii Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname Entw. Datum ed Nov 06 Rabatarea maşinii

14 Siguranţă în funcţionare Punerea în funcţiune a maşinii este permisă numai după instructajul realizat de către un angajat al partenerului pentru vânzări, un reprezentant al uzinei sau un angajat al firmei HORSCH. Confirmarea de primire completată se va trimite înapoi la firma HORSCH. Utilizaţi maşina numai atunci când toate dispozitivele de protecţie şi cele condiţionate de siguranţă, de exemplu dispozitivele de protecţie detaşabile, există şi sunt în stare de funcţionare. ¾ Verificaţi la intervale regulate strângerea şuruburilor şi piuliţelor, eventual strângeţi-le din nou. ¾ Controlaţi la intervale regulate presiunea din anvelope. ¾ În cazul defecţiunilor în funcţionare opriţi imediat maşina şi asiguraţi-o! Siguranţa în circulaţie La circulaţia pe drumurile publice, străzi şi în locurile publice se vor respecta regulile de circulaţie. Respectaţi lăţimile de transport admise şi montaţi dispozitivele de iluminat, de avertizare şi de protecţie. În funcţie de maşina remorcată, respectaţi şi înălţimea de transport! Respectaţi sarcinile admise pe axe, capacităţile portante ale anvelopelor şi sarcinile totale, pentru a se păstra capacitatea de virare şi de frânare. Comportamentul în mers este influenţat de agregatele ataşate. În special la mersul în curbă ţineţi cont de deplasarea laterală mare şi de masa de rotaţie a agregatului ataşat. Curăţaţi întreaga maşină de pământul acumulat înainte de deplasarea drumurile publice. Este interzisă în general transportarea persoanelor pe maşină. La transportul pe drumuri publice ţineţi cont de viteza maximă admisibilă, înscrisă în certificatul de omologare. Adaptaţi întotdeauna maniera de conducere, pentru a evita accidentele şi deteriorările la mecanismul de rulare. Luaţi în considerare aptitudinile personale, condiţiile de carosabil, de trafic, de vizibilitate şi meteorologice. Siguranţă contra accidentelor În plus faţă de manualul de utilizare, respectaţi normele de prevenire a accidentelor ale asociaţiilor profesionale agricole! Cuplarea / decuplarea La cuplarea şi decuplarea maşinii de la dispozitivul de remorcare a tractorului apare riscul de rănire. ¾ Asiguraţi maşina împotriva alunecării. ¾ Atenţie în special la deplasarea înapoi a tractorului. Este interzisă staţionarea între tractor şi maşină. ¾ Aşezaţi maşina numai pe teren plan şi sigur. Aşezaţi maşina remorcată pe sol înainte de decuplare. La instalaţia hidraulică ¾ Racordaţi furtunurile hidraulice la tractor numai după ce instalaţia hidraulică de pe partea tractorului şi a agregatelor nu mai prezintă presiune. ¾ Toate racordurile, furtunurile şi îmbinările prin înşurubare trebuie verificate la intervale regulate cu privire la etanşeitate şi la deteriorări externe vizibile! ¾ Utilizaţi numai mijloace auxiliare potrivite pentru a detecta punctele de scurgere. Remediaţi neîntârziat deteriorările! Stropii de ulei pot provoca vătămări corporale şi arsuri! ¾ În cazul rănirii adresaţi-vă imediat medicului! Pentru evitarea accidentelor cauzate prin mişcările nedorite ale hidraulicii sau de către persoane străine (copii, pasageri), pe timpul neutilizării dispozitivelor de comandă de la tractor trebuie asigurate sau blocate în poziţia de transport. 10

15 Manipularea instalaţiei hidraulice necesită o precauţie deosebită. Erorile de deservire pot cauza defecţiuni ale utilajului şi accidente umane. Pentru a exclude erorile de deservire, fişele hidraulice sunt marcate cu simboluri. Acumulator de presiune În instalaţia hidraulică sunt montate acumulatoare de presiune. Acesta necesită o atenţie deosebită la manipulare pentru a evita accidentele. Nu deschideţi acumulatoarele de presiune şi nu efectuaţi lucrări la el (sudură, găurire). Chiar şi după golire, rezervoarele conţin gaz sub presiune. Pentru orice lucrare executată la partea hidraulică, goliţi acumulatoarele de presiune. Manometrul nu trebuie să indice niciun fel de presiune. Presiunea de pe manometru trebuie să scadă la 0 bari. Numai după aceea se poate interveni cu lucrări la instalaţia hidraulică. Înlocuirea echipamentelor ¾ Asiguraţi maşina împotriva deplasării accidentale! ¾ Asiguraţi cu reazeme potrivite piesele ridicate ale şasiului sub care vă aflaţi! ¾ Atenţie! În cazul pieselor ieşite în afară (grapa, cuţitul cultivatorului, brăzdarul) apare riscul de rănire! ¾ Când vă urcaţi pe maşină nu păşiţi pe anvelopele tăvălugului sau pe alte piese rotative. Acestea se pot roti şi vă puteţi răni grav în cădere. La utilizare ¾ Înainte de plecarea de pe loc şi de punerea în funcţiune controlaţi zona din apropierea maşinii (copii). Asiguraţi o vizibilitate suficientă. ¾ Nu este permisă îndepărtarea niciunui dispozitiv de protecţie prescris şi livrat. ¾ Nu este permisă staţionarea persoanelor în zona de basculare a pieselor acţionate hidraulic. ¾ Folosiţi ajutoarele pentru urcare şi treptele numai când maşina staţionează. În timpul funcţionării este interzis transportul de persoane pe maşină! Îngrijire şi întreţinere ¾ Respectaţi termenele pentru verificări sau inspecţii periodice prescrise sau specificate în manualul de utilizare. ¾ Pentru lucrările de întreţinere sau îngrijire maşina trebuie aşezată pe un teren plan şi solid şi asigurată contra deplasării. ¾ Evacuaţi presiunea din instalaţia hidraulică şi coborâţi sau sprijiniţi aparatul de lucru. ¾ După curăţarea tuturor conductelor hidraulice verificaţi etanşeitatea şi fixarea îmbinărilor. ¾ Examinaţi punctele de uzură datorită frecării şi deteriorările. Remediaţi neîntârziat defecţiunile constatate! ¾ La operaţiunile de îngrijire şi întreţinere strângeţi îmbinările cu filet desfăcute. Nu spălaţi maşinile noi cu jet de abur sau aparat de curăţare sub presiune. Vopseaua se întăreşte complet abia după aproximativ 3 luni şi s-ar putea deteriora. 11

16 Transportul / instalarea La prima instalare există un pericol sporit de accidente. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din capitolele corespunzătoare. Livrarea Maşina şi utilajele ataşate sunt de regulă livrate cu un trailer, complet montate. Dacă pentru transport sunt demontate piese sau componente constructive, acestea vor fi remontate la faţa locului de către partenerii noştri comerciali sau montorii noştri. În funcţie de modelul trailerului, maşina poate fi descărcată cu un tractor sau trebuie ridicată cu ajutorul unui utilaj de ridicare adecvat (motostivuitor sau macara). În acest caz, trebuie să acordaţi atenţie capacităţii portante suficiente a utilajelor şi dispozitivelor de ridicare. Punctele de fixare şi legare sunt indicate prin autocolante. Pentru alte puncte de agăţare, trebuie acordată atenţie centrului de greutate şi distribuirii greutăţii. În orice caz, aceste puncte trebuie să fie numai pe şasiul maşinii. Instalarea Instruirea operatorului şi prima instalare a maşinii sunt efectuate de către lucrătorii noştri sau de către partenerii noştri comerciali. Orice utilizare a maşinii, anterioară instruirii, este interzisă! Maşina poate fi pusă în funcţiune numai după instruirea de către lucrătorii noştri / partenerii noştri comerciali şi după citirea manualului de utilizare. La lucrările de instalare şi întreţinere există un pericol sporit de accidente. Înainte de a efectua lucrări de instalare sau de întreţinere, familiarizaţi-vă cu maşina şi citiţi manualul de utilizare. În funcţie de dotare ¾ Scoateţi piesele maşinii care au fost livrate neasamblate. ¾ Controlaţi toate asamblările cu filet importante! ¾ Gresaţi toate niplurile de gresare! ¾ Verificaţi presiunea aerului în anvelope! ¾ Verificaţi fixarea şi funcţionarea tuturor conexiunilor hidraulice şi furtunurilor. ¾ Remediaţi imediat sau solicitaţi remedierea defecţiunilor apărute! Transportul Transportul pe străzile publice poate fi efectuat, în funcţie de legislaţia specifică ţării respective şi de lăţimea de lucru, prin agăţarea de un tractor sau prin transportarea pe o platformă de remorcare sau un trailer. ¾ Se vor respecta dimensiunile şi greutăţile admisibile pentru transport. ¾ Tractorul ales trebuie să fie destul de mare, încât să existe posibilitatea virării şi frânării. ¾ În situaţia în care maşina este remorcată în două puncte, atunci barele inferioare trebuie blocate contra pendulării laterale. ¾ La transportul pe drumurile publice trebuie ca tijele pistoanelor să fie umplute cu distanţiere, iar utilajul trebuie să se coboare pe acestea. ¾ Maşina care este transportată pe o platformă de remorcare sau pe un trailer trebuie asigurată cu cabluri de fixare sau cu alte obiecte destinate prinderii. ¾ Mijloacele de ridicat greutăţi se vor agăţa doar de părţile marcate în acest sens. 12

17 Date tehnice Terrano FM 5 FM 6 FM 7 FM Lăţime de lucru (m) 4,8 5,9 7,0 Lungime (m)* până la 9,65 până la 9,65 până la 9,65 Înălţime de transport (m) 3,3 3,85 4,0 Lăţime de transport (m) 3,0 3,0 3,0 Masa (cu dublu RollFlex) (kg) Număr cuţite cultivator Distanţă între brăzdare (cm) Distanţă între linii (cm) Anvelope mecanism de rulare 405/ / /70-24 Anvelope roată de sprijin faţă 380/ / /55-17 Putere recomandată tractor (kw) Dispozitive de comandă 2 (3 cu reglare hidr. a adâncimii) 2 (3 cu reglare hidr. a adâncimii) 2 (3 cu reglare hidr. a adâncimii) * În funcţie de dotare O (3290 Scharspitzen gedreht 90 ) (3090 Scharspitzen gedreht 90 ) O O Terrano 6 FM (3405 Scharspitzen gedreht 90 ) O O (3090 Scharspitzen gedreht 90 ) 9131 (ohne Zughaken, ohne Striegel) Zul. Gesamtgewicht ( kg ): 7950 Zul. Stützlast ( kg ): 800 Zul. Achslast hinten ( kg ): 7150 Anzahl der Schare: 21 Schar / Strich Abstand ( m ): 1,12 / 0,28 Anzahl der Scharreihen: 4 Fahrwerk Rad: 405/ /ø1,20m /2 Stützräder / Durchmesser Rad: 15.0/ /ø0,90m /2 13

18 Mod de construcţie şi de lucru Vederea de ansamblu Terrano 6 FM 1 Iluminare 2 Tăvălug 3 Discuri cu palete 4 Reglare nivelare cu discuri 5 Cuţitele 6 Reglare hidraulică adâncime (tăvălug) 7 Mecanism de rulare 8 Roată de sprijin 9 Dispozitiv de tracţiune în două puncte 10 Suportul de strângere Terrano FM este un cultivator universal cu mecanism de rulare central, care se pretează pentru prelucrarea solului pe suprafaţă şi pe adâncime. Structura cu patru bare permite o amestecare intensă, care rămâne uşor de tractat datorită distanţei de 28 cm dintre liniuţe. Mecanismul de rulare central permite o întoarcere foarte strânsă la capăt de rând şi posedă proprietăţi de deplasare foarte bune pe drumuri publice. Ghidajul pe adâncime se realizează prin intermediul tăvălugului şi al roţilor frontale de sprijin sau, în condiţii grele, suplimentar prin intermediul mecanismului de rulare central. 14

19 Iluminare Instalaţie hidraulică R Instalaţia hidraulică se află sub presiune ridicată. Lichidul care este eliminat poate pătrunde prin piele şi poate cauza accidente grave. În cazul rănirii adresaţi-vă imediat medicului! Manipularea instalaţiei hidraulice necesită o precauţie deosebită. Manipularea greşită poate cauza defecţiuni ale utilajului şi accidente umane. Instalaţie de iluminare L Fişă cu 7 poli 2. Cutie de distribuţie 3. Iluminare apărătoare dreapta cuţite cultivator 4. Iluminare apărătoare stânga cuţite cultivator 5. Lumină dreapta spate 6. Lumină stânga spate 7. Priză cu 7 poli (cârlig de tracţiune spate) Fişe şi repartizarea cablurilor Nr. Denum. Culoare Funcţie 1. L galben Semnalizator stânga g alb Masă 4. R verde Semnalizator dreapta R maro Lumină dreapta spate roşu Lumină de frână L negru Lumină stânga spate Instalaţia hidraulică este dotată cu un acumulator de presiune. Acesta necesită o atenţie deosebită la manipulare pentru a evita accidentele. Nu deschideţi acumulatorul de presiune şi nu efectuaţi lucrări la acesta (sudură, găurire). Chiar şi după golire, rezervorul conţine gaz sub presiune. Pentru orice lucrare executată la partea hidraulică, goliţi acumulatorul de presiune. Manometrul nu trebuie să indice niciun fel de presiune. Presiunea de pe manometru trebuie să scadă la 0 bari. Numai după aceea se poate interveni cu lucrări la instalaţia hidraulică. Verificaţi la intervale regulate instalaţia de iluminare pentru a nu-i periclita din neglijenţă pe ceilalţi participanţi la trafic! 15

20 Instalaţie hidraulică - mecanism de rulare şi clapete B SB 5 4 S1 H A SA MA S2 H Instalaţie hidraulică Terrano FM 1 Dispozitiv de comandă 2 Cuplaj hidraulic 3 Bloc de supape pentru amplificarea tracţiunii 4 Supapă de închidere 5 Supapă de presiune 6 Robinet de închidere 7 Manometru 8 Acumulator de presiune 9 Supapă de strangulare şi reţinere 10 Cilindri hidraulici pentru amplificarea tracţiunii 11 Ventil dublu de fixare a sarcinii 12 Cilindru hidraulic ridicare / coborâre 13 Supapă de închidere 14 Clapetă de strangulare 15 Cilindri hidraulici clapete 16

21 Adaptarea sistemului de suspendare a furtunurilor La prima punere în funcţiune sau la schimbarea tractorului, suportul furtunurilor şi lungimea acestora se pot adapta la tractor. Furtunurile trebuie să fie montate pe traseu astfel încât, în toate condiţiile de utilizare, pe câmp şi în poziţia de transport, precum şi la deplasare în curbe, furtunurile şi cuplajele să nu fie deteriorate. ¾ Corectaţi înclinaţia suportului de furtunuri. Fixaţi suportul la reglajul potrivit pentru poziţia de transport şi de lucru. ¾ Desfaceţi suportul de furtunuri de la şasiu şi mutaţi-l astfel încât să rămână suficientă libertate de mişcare la ridicare/coborâre. şi la deplasarea în curbe. ¾ Potriviţi furtunurile la lungimea liberă spre tractor. Pentru aceasta, desfaceţi suporturile de strângere şi mutaţi furtunurile. Trebuie să fie luată în calcul şi o buclă pentru deplasarea în curbe. Fixaţi din nou suportul de strângere. Cuţit de cultivator TerraGrip În utilaj sunt montate cuţitele TerraGrip. Acestea sunt construite în mod robust şi simplu şi adecvate pentru prelucrarea solului pe adâncime. Cuţitele sunt dotate cu o siguranţă cu arc contra pietrelor. Cu o presiune de declanşare de 570 kg la fiecare dintre cuţite, siguranţa contra pietrelor evită apariţia defecţiunilor la cuţite, la suportul cuţitelor şi la brăzdare. Caracteristica de declanşare menţine cuţitele în pământ în poziţie pentru mult timp. Dacă se atinge puterea de decuplare, atunci cuţitul cultivatorului se poate ridica uşor cu până la 30 cm. Cuţit de cultivator TerraGrip Cuţitele pot fi dotate cu diferite forme şi lăţimi de brăzdare pentru diferitele condiţii de utilizare. INDICAŢIE Suportul de strângere Siguranţa împotriva pietrelor serveşte ca sistem de protecţie pentru obstacolele din sol. ¾ Diminuaţi adâncimea de lucru, dacă siguranţa împotriva pietrelor declanşează frecvent în condiţii de sol grele şi fără împiedicare de pietre. 17

22 Întreţinere Cuţitele nu necesită întreţinere. Verificaţi numai şuruburile de la suportul pentru unelte cu privire la fixare după primele ore de funcţionare şi înainte de începerea sezonului. Cuţitele sunt pretensionate de arcuri. De aceea, lucrările de reparaţii şi alte lucrări trebuie efectuate numai de personal de specialitate instruit! Brăzdare MulchMix În mod standard, cuţitele sunt dotate brăzdare MulchMix, cu vârfuri înguste ale brăzdarului şi cu plăci înguste de ghidare. Acestea sunt potrivite pentru prelucrarea mai adâncă a solului. Vârfurile brăzdarului pătrund în sol şi amestecă resturile de materiale recoltate la adâncimea de lucru. Aceste piese ale brăzdarului pot fi livrate ca piese înguste sau late şi pot fi combinate între ele. La toate lucrările de montare şi întreţinere a brăzdarelor, rezemaţi utilajul cu mijloace adecvate Brăzdar MulchMix pentru amestecul stratului vegetal de protecţie a solului 1. Vârf îngust sau lat de brăzdar 2. Placă de ghidare îngustă sau lată 3. Brăzdar îngust sau lat 18

23 Schimbarea brăzdarelor La schimbarea componentelor de la MulchMix, brăzdarelor LD şi ULD (vârfurile brăzdarelor, tablele de ghidare, paletele) se vor avea în vedere următoarele: ¾ Utilizaţi numai piese de uzură originale HORSCH. ¾La fiecare schimb, utilizaţi şuruburi şi piuliţe noi. ¾ Acordaţi atenţie poziţiei corecte a şuruburilor brăzdarelor cu cap pătrat din vârfurile brăzdarelor şi tablelor de ghidare: Nivelare cu discuri Pentru a nu se forma depozite de pământ în orice condiţii de exploatare, adâncimi de lucru sau viteze la conducere, în spatele cuţitelor sunt discuri cu palete. Discurile distribuie pământul rambleiat şi nivelează terenul înaintea tăvălugului. ¾ A se respecta succesiunea la strângerea fermă a vârfurile brăzdarelor MulchMix împreună cu tablele de ghidare: Discuri cu palete Reglarea adâncimii Adâncimea de lucru trebuie să fie determinată pe teren în funcţie de condiţiile de sol (adâncimea de lucru a cuţitelor, viteza de lucru, cantitatea şi tipul resturilor de recoltă). ¾ Strângeţi ferm îmbinările filetate pentru montajul paletelor la piuliţă. Nu strângeţi ferm de capul şurubului. Manivelă de reglare ¾ Strângeţi ferm toate îmbinările filetate cu o maşină de înşurubat în impulsuri sau cu o cheie dinamometrică. ¾ Aveţi în vedere cuplul de strângere: 160 ± 10 Nm Pentru reglarea pe adâncime rotiţi manivelele de reglare, până când pământul aruncat în sus nu mai este vizibil. Efectuaţi acelaşi reglaj la toţi arborii. 19

24 Reglarea lăţimii Discurile exterioare pot fi reglate pe lăţime cu bolţul în 4 orificii. În exploatare, discurile pot fi introduse de ex. la marginea câmpului. În caz de necesitate, partea glisantă se poate fixa cu şuruburile. La Terrano 7 FM, datorită înălţimii de transport, este necesar ca la transport pe drumurile publice sistemul de reglaj să fie introdus complet. Întreţinere Lagărele sunt umplute cu ulei şi din acest motiv nu necesită întreţinere. Tăvălug În poziţia de lucru utilajul rulează pe tăvălug. Datorită greutăţii utilajului se obţine o etanşare inversată ridicată şi o suprafaţă dreaptă, cu granule fine. În funcţie de variantă se poate încorpora un tăvălug RollFlex, FarmFlex, RollPack dublu sau SteelDisc. Tăvălugul RollFlex se poate monta ca un tăvălug individual sau dublu. Tăvălug dublu RollFlex Lagărele discurilor cu palete Verificaţi regulat jocul, etanşeitatea şi rotirea fără bătaie a discurilor. Îngrijire Garniturile inelelor de alunecare sunt sensibile la apa pătrunsă şi la o durată ulterioară mare de întrerupere a funcţionării. Este posibil să apară rugină care să lipească inelele de alunecare. Astfel, inelele de alunecare se pot învârti în jurul inelului de etanşare şi îl pot distruge. Uleiul s-ar scurge şi la scurt timp lagărele ar fi distruse. ¾ Din acest motiv locaşurile de lagăr nu trebuie curăţate cu aparatul cu jet de înaltă presiune. ¾Înainte de perioadele lungi de repaus lăcaşurile de lagăr ar trebui să fie stropite cu decapant sau cu substanţe asemănătoare. ¾ Înainte de repunerea în funcţiune, discurile ar trebui să fie învârtite cu mâna şi să fie verificat mersul liber al acestora. În cazul solurilor lipicioase se poate depune pământ pe tăvăluguri, iar acestea devin mult mai grele. Astfel pot fi suprasolicitate piesele componente sau pot fi murdărite străzile în cazul transportului. Din acest motiv, tăvălugii trebuie curăţaţi de pământ în mod regulat şi întotdeauna înainte de circulaţia pe străzi. Întreţinere ¾Verificaţi fixarea lagărului tăvălugului ¾Verificaţi liberul mers al arborilor tăvălugului ¾ Verificaţi gradul de uzură, de deformare sau rupere a segmentelor tăvălugului 20

25 Reglarea / deservirea Remorcarea şi decuplarea utilajului La cuplare nu trebuie să se afle nicio persoană între tractor şi maşină. Remorcare ¾ Remorcaţi utilajele la instalaţia de tracţiune a tractorului. Cu priza de remorcă cu cap sferic şi pendul de tracţiune introduceţi mai întâi furtunurile hidraulice, pentru ca oiştea de tracţiune să poată fi reglată pe înălţime. În cazul remorcării în două puncte şi al oiştii de tracţiune rigide, nu mai sunt necesare lucrările la oiştea de tracţiune hidraulică. ¾ Terrano 7 FM: Introduceţi în interior discurile de nivelare exterioare, din cauza înălţimii de transport. ¾ Închideţi robinetul de la furtunul hidraulic pentru cilindrul oiştii de tracţiune. ¾ Deconectaţi amplificarea tracţiunii cu robinetul de închidere (poziţia "0", a se vedea placa cu simbolul). ¾ Racordaţi toate conductele hidraulice, deschideţi robinetul de închidere de la cuplajul hidraulic şi, dacă este necesar, corectaţi înălţimea oiştii de tracţiune. ¾Ataşaţi maşina la tractor. ¾ Racordaţi fişa pentru iluminare şi verificaţi funcţionarea. ¾ Racordaţi conductele a instalaţiei de frânare (opţiune) şi verificaţi funcţionarea. ¾Slăbiţi frâna de imobilizare (opţiune). ¾Ridicaţi maşina. ¾Închideţi părţile laterale prin rabatare. ¾ Rabataţi suportul de sprijin în poziţia de transport. ¾La cilindrii mecanismului de rulare şi la cilindrul hidraulic al oiştii de tracţiune introduceţi clipsuri din aluminiu şi coborâţi maşina pe acestea. Capacul de la cilindrii mecanismului de rulare este prevăzut pentru protecţia tijei pistonului şi, din acest motiv, trebuie să fie întotdeauna închis. ¾ Dispozitivele de comandă trebuie asigurate contra acţionării involuntare. Nu transportaţi utilajul mai sus decât este necesar. În cazul unor poduri sau cabluri joase de alimentare cu energie electrică respectaţi înălţimea de transport. Racordarea instalaţiei hidraulice Instalaţia hidraulică se racordează numai atunci când nu este presiune pe partea maşinii şi a aparatelor hidraulice. Atunci când amplificarea tracţiunii este pornită, oiştea este împinsă în jos pe câmp, tractorul fiind astfel solicitat mai intens cu greutate. La cuplare şi decuplare, amplificarea tracţiunii trebuie să fie întotdeauna deconectată. În acest sens rotiţi robinetul de închidere spre înapoi în poziţia "0" (a se vedea placa cu simbolul). Blocul hidraulic de amplificare a tracţiunii cu placa cu simbol O greutate la oişte (250 kg) este montată în dotarea de serie la sistemul de suspendare în două puncte (opţiune la remorcarea cu bară pendulară). Ea asigură o sarcină de reazem pozitivă a utilajului şi un comportament în deplasare îmbunătăţit. 21

26 Rabatare Efectuaţi mişcări de rabatare numai cu maşina ridicată! La toate mişcările părţii hidraulice, opriţi unitatea de comandă înaintea blocării părţilor maşinii la capătul cursei. Înainte de circulaţia de drumurile publice asiguraţi şi blocaţi dispozitivele de comandă pentru ca să nu fie executate mişcări nedorite ale instalaţiei hidraulice. Oprirea utilajului Utilajul Terrano FM poate oprit în stare pliată pe o suprafaţă stabilă. În acest sens trebuie ca utilajul să fie coborât cât mai adânc posibil şi pe distanţierele de la cilindrii mecanismului de rulare. Pentru a evita deteriorările apărute la anvelope în timpul unor perioade mai îndelungate de neutilizare şi de depozitare, maşina se poate şi rabata în exterior şi depozita pe tăvălug. Decuplare ¾Aşezaţi utilajul pe o suprafaţă plană, stabilă. ¾Poziţionaţi dedesubt suportul de siguranţă. ¾Blocaţi amplificarea tracţiunii. ¾ Acţionaţi frâna de imobilizare (opţiune) şi asiguraţi contra alunecării. ¾Deconectaţi racordurile de frână (opţiune). ¾Scoateţi fişa pentru iluminare. ¾ Priza de remorcă cu cap sferic şi pendul de tracţiune; Închideţi robinetul de la cuplajul hidraulic şi separaţi cuplajele. ¾Decuplaţi maşina. Reglarea adâncimii Ghidajul pe adâncime al maşinii se realizează pe câmp prin intermediul tăvălugului şi al roţilor de sprijin din faţă. În funcţie de model, reglarea se poate realiza în mod mecanic sau hidraulic. Prima punere în funcţiune/schimbarea tractorului La prima punere în funcţiune sau la înlocuirea tractorului utilajul trebuie să fie echilibrat pe orizontală. ¾Remorcaţi maşina la tractor. ¾Ridicaţi maşina pe o suprafaţă plană. ¾ În faţă şi în spate măsuraţi distanţa de la marginea superioară a cadrului până la sol. În cazul unor diferenţe de nivel corectaţi reglajul la bara centrală de sprijin. Dacă, de exemplu, distanţa din faţă este mai mică decât în spate, atunci bara trebuie prelungită: ¾ Coborâţi utilajul şi desolicitaţi bara. ¾ Scoateţi bolţul şi rotiţi în exterior puţin ochetul sferic. Asiguraţi contrapiuliţa şi introduceţi şi asiguraţi din nou bolţul. Fus de reglare Ridicaţi maşina, controlaţi reglajul şi reglaţi din nou în caz de necesitate. 22

27 Dispozitiv mecanic de reglare pe adâncime Clemele de aluminiu pentru reglarea pe adâncime sunt introduse pe tijele de reglare. Clemele se pot scoate, respectiv introduce, numai atunci când partea respectivă este destinsă. Din acest motiv, este necesar să se coboare sau să se ridice utilajul, pentru ca tăvălugul sau roţile de sprijin să fie solicitate, respectiv destinse. Când cilindrii sunt complet extinşi (domeniul (2) fără cleme) brăzdarul atinge la limită solul. Reglarea pe adâncimea de lucru: ¾Respectaţi raportul de transmisie de 1:3. Exemplu: Dacă doriţi ca adâncimea de lucru să fie de 12 cm, plasaţi clemele cu grosimea totală de câte 4 cm în domeniul (2) La continuarea lucrării pe câmp, măriţi sau diminuaţi corespunzător adâncimea de lucru, în funcţie de necesar. Coborâţi maşina pe câmp şi ridicaţi mecanismul de rulare. Apoi comutaţi dispozitivul de comandă în poziţia flotantă (ridicare/coborâre). Bara de reglare pe adâncime cu domeniile de reglare (roţile de sprijin) Barele de reglare cu cleme (tăvălug) ¾ Pe toate barele de reglare de la roţile de sprijin şi la tăvălug introduceţi cleme în acelaşi număr şi aceeaşi culoare. ¾ Umpleţi întotdeauna domeniile de reglare (1) şi (2) pe cât posibil complet cu cleme. ¾ Introduceţi clemele care nu sunt necesare în domeniul (3). Mărirea adâncimii de lucru: ¾Ridicaţi maşina puţin. ¾Înlăturaţi clemele din domeniul (1). ¾ Coborâţi maşina. ¾Introduceţi clemele din nou în domeniul (2). Diminuarea adâncimii de lucru: ¾ Coborâţi maşina. ¾Înlăturaţi clemele din domeniul (2). ¾Ridicaţi maşina. ¾Introduceţi clemele din nou în domeniul (1). 23

28 Reglarea hidraulică a adâncimii La sistemul hidraulic se poate regla şi ajusta adâncimea de lucru pe câmp. Cilindrii hidraulici sunt racordaţi în sistemul de refazare (comutare în serie). Astfel, la modificările de adâncime maşina este deplasată întotdeauna paralel faţă de suprafaţa de lucru. Pentru a compensa deviaţiile, cilindrii trebuie să fie nivelaţi înainte de începerea lucrului. Reglarea adâncimii ¾ Coborâţi maşina pe câmp şi retrageţi complet mecanismul de rulare. ¾ Apoi comutaţi dispozitivul de comandă în poziţia flotantă (ridicare/coborâre). ¾ În timpul deplasării acţionaţi dispozitivul de comandă pentru reglarea pe adâncime şi coborâţi maşina până la adâncimea de lucru dorită. ¾ Puneţi dispozitivul de comandă pentru reglarea adâncimii pe poziţia de blocare cu ciclu neutru Reglare pe adâncime a instalaţiei hidraulice 1 Dispozitiv de comandă 2 Cuplaj hidraulic 3 Cilindru hidraulic tăvălug central 4 Cilindru hidraulic tăvălug lateral 5 Cilindru hidraulic roţi de sprijin frontale Reglare hidraulică adâncime Nivelare ¾ Ridicaţi maşina complet. ¾ Acţionaţi dispozitivul de comandă pentru "reglarea adâncimii" şi deplasaţi în exterior toţi cilindrii. Menţineţi dispozitivul de comandă câteva secunde mai mult sub presiune, până când toţi cilindrii sunt deplasaţi complet în exterior şi sunt umpluţi. 24

29 Tracţiune consolidată La modelul cu tracţiune hidraulică consolidată, în timpul utilizării se transmite către tractor în permanenţă o parte a sarcinii care apare din cauza grinzii inferioare. În funcţie de varianta de execuţie, detaşaţi tăvălugii de la flanşa lagărului sau suportul de strângere de la şasiu. ¾ Pentru pornirea amplificării tracţiunii, puneţi robinetul de închidere transversal pe direcţia de deplasare. ¾ La utilizare pe câmp, comutaţi întotdeauna dispozitivul de comandă în poziţia flotantă (ridicare/coborâre). Dacă solul este afânat sau la prelucrare pe suprafaţă plană, amplificarea tracţiunii poate fi deconectată. În acest sens rotiţi robinetul de închidere spre înapoi în poziţia "0" (a se vedea placa cu simbolul). Suportul de strângere la tăvălug Fără tăvălugi, maşina este ghidată pe înălţime în câmp cu roţile mecanismului de rulare şi cu roţile de sprijin. La reglarea pe adâncime acordaţi atenţie alinierii plane a utilajului. Înlăturaţi sau introduceţi clemele de aluminiu în mod corespunzător pe cilindrii mecanismului de rulare. Capacul este prevăzut pentru protecţia tijei pistonului şi trebuie să fie întotdeauna închis şi asigurat cu şplintul. Robinet de închidere pentru amplificarea tracţiunii Utilizare fără tăvălugi La pregătirea brazdei de iarnă sau în cazul unor condiţii deosebit de umede, demontarea tăvălugilor poate fi un avantaj. Fără tăvălugi, maşina este ghidată pe înălţime în câmp cu roţile mecanismului de rulare. Cilindrul mecanismului de rulare cu cleme din aluminiu Utilizare fără tăvălugi 25

30 Instalaţie de frânare Maşinile Terrano FM se pot echipa cu o instalaţie de frânare pneumatică sau hidraulică. Pentru oprirea în condiţii de siguranţă a maşinii sunt extinse instalaţiile frânei de serviciu cu o instalaţie de blocare. Frână de imobilizare Înainte de cursele de transport dezactivaţi întotdeauna frâna de imobilizare. Cablurile trebuie să fie detensionate, iar roţile trebuie să se poată roti liber. Atunci când maşina este oprită pentru mai mult timp, de exemplu după încheierea sezonului, frâna de imobilizare trebuie eliberată, pentru ca saboţii de frână să nu se lipească de tamburi şi astfel să îngreuneze repunerea în funcţiune. Asiguraţi în prealabil maşina împotriva alunecării. Întreţinere ¾ Verificaţi funcţionarea frânei de serviciu şi de imobilizare la remorcarea maşinii. ¾ În caz de necesitate reglaţi din nou cablul sau saboţii de frână. Frână de imobilizare Oprire Înainte de oprirea maşinii activaţi întotdeauna frâna de imobilizare şi asigura maşina contra alunecării. 26

31 Instalaţie de frână cu aer comprimat Frâna cu aer comprimat este realizată sub forma unei frâne monocircuit, cu două conducte cu regulator de presiune Încheierea sezonului Atunci când maşina este oprită pentru mai mult timp, de exemplu după încheierea sezonului, frâna trebuie eliberată, pentru ca saboţii de frână să nu se lipească de tamburi şi astfel să îngreuneze repunerea în funcţiune. Pentru siguranţa în funcţionare a supapelor, la aerul comprimat ar trebui adăugat un agent antigel (conform instrucţiunilor de utilizare a tractorului). Acest agent menţine garniturile flexibile şi împiedică formarea de rugină în circuite şi rezervoare. Pentru a evita deteriorarea datorită umezelii, capetele de cuplare pot să fie acoperite cu capace sau cu o pungă din plastic. Schema de frânare Cap de cuplare "Frână" galben 2. Cap de cuplare "Rezervă" roşu 3. Filtru pe ţeavă 4. Supapă de frână remorcă 5. Rezervor de aer 6. Supapă de evacuare a apei 7. Cilindru de frână 6 Întreţinere ¾ Când maşina este utilizată, drenaţi zilnic apa din rezervorul de aer. ¾ Curăţaţi filtrul pe ţeavă în caz de necesitate, dar cel puţin o dată pe an. ¾ Reglaţi frâna în caz de necesitate; în poziţia de frânare trebuie ca maneta de frânare să formeze împreună cu furca un unghi de 90. În poziţia decuplată trebuie ca maneta de frânare din faţă să stea pe furcă, iar roţile trebuie să se poată roti liber. Remorcare La remorcare conectaţi mai întâi capul de cuplare "frână" (galben) şi apoi capul de cuplare "rezervă" (roşu). Slăbiţi frâna de imobilizare. Decuplare Trageţi frâna de imobilizare. La decuplare deconectaţi mai întâi capul de cuplare roşu şi apoi capul de cuplare galben. 27

32 Frână hidraulică Conducta hidraulică comandă forţa de frânare către cilindrii de frână. Presiunea iniţială a frânei nu trebuie să depăşească 150 de bari. Remorcare La remorcarea conductei hidraulice pentru frână conectaţi la conducta de frână de la tractor. Fixaţi cablul de declanşare pentru siguranţa la rupere de la tractor într-un punct adecvat. Cablul nu trebuie să se agaţe de alte componente ale utilajului, de exemplu la deplasarea în curbe! În caz contrar s-ar putea declanşa o frânare completă în timpul deplasării! Dezactivaţi instalaţia frânei de imobilizare. Cablurile trebuie să fie detensionate, iar roţile trebuie să se poată roti liber. 1 La prima punere în funcţiune sau eventual după perioade mai îndelungate de întrerupere a funcţionării trebuie ca înainte de începerea cursei să se umple acumulatorul de presiune pentru frânarea de urgenţă. În acest scop apăsaţi până la capăt pedala de frână de la tractor. La fiecare acţionare de frânare apare o presiune la acumulatorul de presiune care îl umple în caz de necesitate. De abia după aceasta se poate realiza deplasarea pe stradă. Decuplare Oprirea maşinii; ¾ Cu ajutorul manivelei acţionaţi frâna de imobilizare şi blocaţi roţile. ¾ Introduceţi penele sub roţi. ¾ Acţionaţi conducta de frână şi decuplaţi utilajul. Frâna de rupere nu este declanşată prin decuplare. Frânarea de urgenţă este iniţiată numai atunci când fişa pretensionată este rotită în faţă. Modul de funcţionare a supapei de frânare la rupere Supapa prezintă două poziţii: A - Poziţie de funcţionare B - Frânare de urgenţă 2 3 A B Supapă de frânare la rupere Frână hidraulică 1. Pompă de detaşare manuală 1. Cuplare hidraulică frână 2. Pompă de detaşare manuală 3. Supapă de frânare la rupere 4. Acţionare de urgenţă (fişă pretensionată) 5. Acumulator de presiune 6. Cilindru de frână al roţii Pompă de detaşare manuală O frânare de urgenţă prin intermediul supapei de rupere se poate declanşa din nou şi fără tractor. Rotiţi fişa pretensionată din nou în poziţia de funcţionare şi acţionaţi pompa de declanşare manuală până când frâna este din nou liberă. 28

33 Dotare suplimentară Roţi de sprijin suplimentare Pentru o ghidare în adâncime îmbunătăţită şi pentru stabilizarea laterală în timpul funcţionării fără tăvălug, sunt disponibile roţi de sprijin suplimentare ca opţiune. Roţile nu sunt construite ca roţi portante de transport. Ele preiau numai funcţia de palpare şi de sprijin. Ele se montează la fiecare penultimă bară cu suporturi de strângere 2 1 Direcţia de deplasare Terrano 5 FM Direcţia de deplasare Roată de sprijin suplimentară Terrano 6 FM Direcţia de deplasare Reglarea adâncimii Reglarea adâncimii la roţile de sprijin suplimentare se realizează ca la reglarea mecanică pe adâncime cu cleme (a se vedea "Dispozitiv mecanic de reglare pe adâncime"). Roţile de sprijin suplimentare trebuie să se afle la acelaşi nivel cu roţile de sprijin şi să fie aşezate pe sol la alinierea plană a utilajului. La reglarea mecanică a adâncimii: ¾ Reglaţi adâncimea împreună cu roţile de sprijin frontale. Introduceţi aici cleme în acelaşi număr şi de aceeaşi culoare. Terrano 7 FM 29

34 La reglarea hidraulică a adâncimii: Mărirea adâncimii de lucru: ¾ Ridicaţi maşina puţin. ¾ Înlăturaţi clemele din domeniul (1). ¾ Reglaţi hidraulic adâncimea de lucru. ¾ Introduceţi clemele din nou în domeniul (2). Diminuarea adâncimii de lucru: ¾ Coborâţi maşina. ¾ Înlăturaţi clemele din domeniul (2). ¾ Reglaţi hidraulic adâncimea de lucru. ¾ Introduceţi clemele din nou în domeniul (1). Cârlig de tracţiune Utilajul Terrano poate fi dotat cu un dispozitiv suplimentar de remorcare. Cu acesta se poate remorca pe câmp de ex. un valţ Optipack pentru continuarea lucrului pe câmp. Pentru operarea cu maşina remorcată, se pot racorda funcţiile hidraulice pentru ridicare şi rabatare, precum şi iluminarea. Grapă Utilajul Terrano poate fi dotat în partea din spate cu o grapă. Cu cele două bolţuri (vezi săgeţile), în faţa şi în spatele punctului de rotaţie se poate limita în sus sau în jos mişcarea grapei. Bolţul din faţă limitează mişcarea în sus şi bolţul din spate în jos. Reglajul corect trebuie să fie determinat pe câmp. Grapa nu trebuie să fie solicitată mai mult decât este necesar. Cârlig de tracţiune spate Sarcina de tracţiune a maşinii remorcate poate fi de max kg şi sarcina de sprijin poate fi de max kg. La deplasarea pe drumuri publice, la cârligul de tracţiune nu este permisă remorcarea niciunei maşini. Grapă 30

35 Îngrijire şi întreţinere Respectaţi instrucţiunile de securitate pentru îngrijire şi întreţinere. Maşina dumneavoastră a fost proiectată şi montată pentru capacitate maximă, eficienţă economică şi uşurinţă în manipulare în diverse condiţii de exploatare. Înainte de livrare, maşina dumneavostră a fost verificată în fabrică şi de către reprezentantul comercial, pentru a avea garanţia că primiţi maşina în stare optimă. La întreţinerea unei maşini fără defecţiuni este important ca lucrările de îngrijire şi de întreţinere să fie efectuate la intervalele recomandate. Curăţarea Pentru menţinerea stării de funcţionare şi obţinerea unui randament optim, efectuaţi lucrările de curăţare şi îngrijire la intervale regulate. Nu curăţaţi cilindrii hidraulici şi lagărele cu aparate de curăţare sub presiune sau cu jet direct de apă. Garniturile şi lagărele nu sunt etanşe la apă sub presiune înaltă. Intervalele de întreţinere Intervalele pentru întreţinere sunt determinate de mulţi factori diferiţi. Astfel diferitele condiţii de exploatare, condiţiile meteorologice, vitezele de lucru şi condiţiile de sol influenţează intervalele de întreţinere. Dar şi calitatea calitatea lubrifianţilor şi a materialelor pentru îngrijire folosite determină perioada până la următoarea lucrare de îngrijire. De aceea, perioadele de întreţinere indicate pot fi doar un punct de reper. În caz de abateri de la condiţiile de exploatare normale, intervalele lucrărilor de întreţinere corespunzătoare trebuie adaptate condiţiilor. Întreţinerea regulată este condiţia principală pentru o maşină funcţională. Maşinile îngrijite reduc riscul de defecţiune şi asigură exploatarea economică şi funcţionarea. Depozitare Dacă maşina trebuie scoasă din funcţiune pentru o perioadă mai lungă de timp: ¾ Amplasaţi maşina, dacă este posibil, sub un acoperiş. ¾ Protejaţi maşina împotriva ruginii. Pentru stropire folosiţi doar uleiuri uşor degradabile biologic, de exemplu ulei de rapiţă. ¾ Protejaţi tijele pistoanelor cilindrilor hidraulici contra coroziunii. Nu pulverizaţi componentele din material plastic şi din cauciuc cu ulei sau cu substanţe anticorozive. Componentele ar putea deveni rigide şi s-ar putea rupe. 31

36 Gresarea utilajului Maşina trebuie unsă regulat şi după fiecare spălare sub presiune. Acest lucru asigură funcţionalitatea şi reduce costurile de reparaţie şi timpii neproductivi. Igienă La o utilizare corespunzătoare, lubrifianţii şi produsele din uleiuri minerale nu prezintă nici un pericol pentru sănătate. Totuşi trebuie evitată o perioadă mai îndelungată de contact cu pielea sau inhalarea vaporilor. Service Firma HORSCH doreşte să fiţi pe deplin mulţumiţi de maşina dumneavoastră şi de noi. În cazul unei probleme, adresaţi-vă reprezentantului comercial. Personalul din serviciul pentru clienţi al partenerilor noştri comerciali şi personalul din serviciul pentru clienţi al firmei HORSCH vă stau la dispoziţie pentru acordarea ajutorului. Vă rugăm să ne sprijiniţi pentru a rezolva defecţiunile tehnice cât mai repede posibil. Ajutaţi personalul Serviciului Clienţi cu următoarele informaţii, pentru a evita întrebările inutile. ¾ Număr client ¾ Numele persoanei de contact pentru client ¾ Numele şi adresa ¾ Modelul maşinii şi numărul de serie ¾ Data cumpărării şi nr. de ore de funcţionare, respectiv suprafeţele pe care se exploatează ¾ Tipul problemei 32

37 Privire de ansamblu asupra întreţinerii Terrano FM Privire de ansamblu asupra întreţinerii Terrano 5 / 6 / 7 FM după primele ore de funcţionare Instrucţiuni de lucru Toate racordurile prin înşurubare şi prin inserţie, conexiunile hidraulice şi roţile trebuie în mod obligatoriu strânse Strângeţi din nou toate roţile M18 x 1,5-300 Nm M22 x 1,5-510 Nm La utilizare Puncte de lubrifiere Din cauza unor depuneri de materiale sau de exemplu resturi de vopsea între îmbinările prin înşurubare sau între bolţurile roţii, chiar şi conexiunile cu şuruburi care au fost bine strânse la montare se pot slăbi şi pot cauza îmbinări prin înşurubare slăbite, conexiuni hidraulice neetanşe sau găuri alungite în jante. ¾ prima dată după 10 ore sau 50 km ¾ încă o dată după 10 ore sau 50 km ¾ apoi strângeţi din nou zilnic, până când şuruburile s-au aşezat în poziţie şi nu mai este posibilă strângerea ulterioară. ¾ apoi întotdeauna înainte de începerea sezonului şi la fiecare 50 de ore în timpul funcţionării. Oişte de tracţiune Bolţuri pe cadru (2) zilnic Interval Cadru Bolţuri articulate (4) 50 ore Mecanism de rulare Lagărul arborelui de ridicare (4) zilnic Roţi de sprijin / roţi de sprijin suplimentare Butucul roţii (câte 1) Bolţuri la cilindrul de ridicare sus (2) Butucul roţii (câte 1) 50 ore zilnic 50 ore Nivelare cu discuri Manetă de reglare (câte 1) 50 ore Frână Instalaţie de ajustare (câte 1) 50 ore Maşină Cuţite, suportul cuţitelor şi siguranţa contra pietrelor Verificaţi starea, fixarea şi uzura Suport pentru unelte Verificaţi fixarea şi strângeţi din nou cu 400 Nm 50 ore Brăzdare şi fixarea acestora Verificaţi starea, fixarea şi uzura zilnic Tăvălug, piese componente şi raclor Verificaţi starea, lagărele, fixarea şi gradul de uzură zilnic Discuri cu palete Verificaţi starea, lagărele, fixarea şi gradul de uzură zilnic Cadrul şi elementele de legătură ale cadrului Instalaţie hidraulică şi părţi componente Verificaţi starea şi fixarea corespunzătoare Verificaţi etanşeitatea, fixarea şi punctele de frecare Roţi mecanism de rulare Verificaţi starea, fixarea şi presiunea aerului (3,5 bari) a se vedea sus Roţi de sprijin frontale / roţi de sprijin suplimentare Instalaţie de frână (opţiune) Verificaţi starea, fixarea şi presiunea aerului (2,6 bari) Verificaţi funcţionarea, verificaţi conductele cu privire la etanşeitate, punctele de îndoire şi de uzură prin frecare zilnic zilnic a se vedea sus înainte de utilizare (Frână pneumatică) Scurgeţi apa din rezervorul de aer zilnic Frână de imobilizare Verificaţi funcţionarea înainte de utilizare Iluminarea şi capacul de siguranţă Starea, funcţionarea şi curăţenia înainte de utilizare Furtunuri hidraulice instalaţie hidraulică de ridicare Schimbare (conform directivei privind echipamentele tehnice) 3-5 ani 33

38 Privire de ansamblu asupra întreţinerii Terrano 5 / 6 / 7 FM după sezon Întreaga maşină Instalaţie de frânare Discuri de nivelare Tijele pistonului cilindrului hidraulic Executaţi lucrările de îngrijire şi de curăţenie Slăbiţi frâna de imobilizare, scurgeţi apa din rezervorul de aer, închideţi racordurile de frână, verificaţi reglajul Pulverizaţi lagărele cu ulei penetrant Tijele pistonului trebuie protejate contra coroziunii cu ulei penetrant sau prin alte mijloace 34

39 Puncte de lubrifiere Oişte de tracţiune şi bolţuri articulate Roată de sprijin faţă Braţ de ridicare Frână Arbore de reglare 35

40 Modul de ordonare a brăzdarului Imaginea prezintă dispozitivul de montare a deflectoarelor de la cuţite. 36

41

42 ro HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 - DE Schwandorf Tel.: Fax: Internet: Toate datele şi figurile sunt aproximative şi informative. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări constructive tehnice, fără notificare prealabilă.