Europass Curriculum Vitae

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Europass Curriculum Vitae"

Transcriere

1 Europass Curriculum Vitae Informaţii personale Nume şi prenume Adresă Mocuta Marius Aleea Solidaritatii, nr. 1B, bl. M31C, ap. 43, Bucureşti, Romania Telefon Naţionalitate română Data naşterii 29/09/1973 Gen masculin Experienţă în muncă Data 2007 prezent Lector universitar Cursuri susţinute: Hidraulică Subterană, Hidrogeologie, Hidrogeologie Minieră, Hidrogeologie ambientală, Stabilitatea versanţilor şi taluzurilor, Probleme hidrogeologice asociate lucrărilor geotehnice Seminarii: Hidraulică Subterană, Hidrogeologie, Hidrogeologie Minieră, Hidrogeologie ambientală, Stabilitatea versanţilor şi taluzurilor, Probleme hidrogeologice asociate lucrărilor geotehnice, Simularea numerică a curgerii apei subterane Membru al echipei de Departamentului de Cercetare de Geologie şi Geofizică Ambientală Educaţie şi cercetare Data Director de proiect Cercetător român principal în RSRP Proiectul: "Instruments for the sustainable management of active and ancient salt mining areas" în parteneriat cu Universitatea din Basel; fonduri comune SNF - UEFISCDI Cercetare Page 1 / 8 - Mocuta Marius CV Data Asistent cercetare şi cercetător ştiinţific gradul III (CSIII) Participant în contracte de cercetare ce au acoperit un spectru larg de probleme, în special cele rezultate ca urmare a exploatării sării prin disoluţie Cercetare Data Doctorand cu frecvenţă Participant direct la activităţile Departamentului de Cercetare de Geologie şi Geofizică Ambientală în zona Ocnele Mari, pentru teza de doctorat cu titlul: "Contribuţii la înţelegerea cauzelor şi evoluţiei

2 proceselor de dezechilibru din Câmpul II de Sonde de la Ocnele Mari. Soluţii de dezamorsare" Educaţie şi cercetare Educaţie şi formare profesională Data Asistent cercetare Participant în peste 15 contracte de cercetare cu un spectru larg de problem, axate în special pe cele rezultate ca urmare a explotării sării prin disoluţie Educaţie şi cercetare Data Inginer Geolog Recoltare şi descrieri probe geotehnice, întocmire coloane litologice, analize geologice şi geotehnice, activităţi de monitorizare a executării forajelor geotehnice SC GEOPROIECT SRL B-dul Vasile Milea nr. 5-7, Arad, Romania Geologie Data Preparator Lucrări practice şi seminarii pentru cursurile: Hidrogeologie, Mecanica Rocilor, Geologie Inginerească, Hidraulică Subterană şi Simularea Numerică a curgerii apei subterane Educaţie Data Calificare/Diplomă obţinută Specializarea Numele şi tipul instituţiei de învaţământ Inginer geolog Geologie inginerească, Hidrogeologie şi Protecţia Mediului Calificare/Diplomă obţinută Specializarea Numele şi tipul instituţiei de învaţământ Nivelul în clasificările naţionale sau internaţionale Calificare/Diplomă obţinută Numele şi tipul instituţiei de învaţământ Nivelul în clasificările naţionale sau internaţionale Data Master în Geologie Geologie şi Geofizică Ambientală Nivelul 1 iîn clasificarea naţională Data Doctor în Geologie cu distincţia "summa cum laude" Nivelul 1 iîn clasificarea naţională Page 2 / 8 - Mocuta Marius CV

3 Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Româna Limbi străine cunoscute autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleză Spaniolă B1 (*) Cadrului European comun de referinţă pentru limbi B1 Discurs oral B1 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştinţe operare PC: Office 2010, soft specializat ModFlow, Surfer, MapInfo, QGIS, RockWorks, etc Informaţii supllimentare Membru al următoarelor asociaţii profesionale: Asociaţia Hidrogeologilor din România International Association of Hydrogeologists Asociaţia Română de Geologie Inginerească Conferinţe/Simpozioane internaţionale: 1. International Symposium Mineral and Thermal Groundwater, Miercurea Ciuc, Romania, June Conference: I.A.H. Groundwater in Geological Engineering, Bled, Slovenia, September, Conference: S.M.R.I. Spring 2007 Technical Meeting, Basel, Switzerland, 29 April 2 May, th INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL CLASSICAL KARST Karst sediments, Postojna, Slovenia, June, "Instruments for the sustainable management of active and ancient salt mining areas" - RSRP ; Romanian-Swiss Research Programme - Poster Presentation Mid Term Conference - June 2014, joint organization of Ministry of Education - Romania and Swiss National Fundation - Switzerland Anexe ANEXA 1 Lucrări publicate ANEXA 2 Programe/Proiecte naţionale/internaţionale ANEXA 3 Diplome obţinute DATA SEMNĂTURA MAI 2019 Page 3 / 8 - Mocuta Marius CV

4 ANEXA 1 Lucrări publicate Lucrări elaborate şi / sau publicate: 1. New data concerning estimation of liniar deformation modulus for bedrock and shallow deposit M. N. Florea, V. Ciugudean Toma, C. Grosu, M. Mocuta, 4 pages, University of Bucharest Anals, Bucharest, Mecanismul producerii deplasărilor de teren în zone cu minerit sistat din bazinul minier Jilţ F. Stroia, R. Hobincu, I Dumitru, M. Mocuţa, I. Stoican, 5 pagini, Revista Minelor nr. 10/2002, Bucureşti, The main causes of a geomechanical accident of brine caverns at field II of Ocnele Mari - Romania F. Zamfirescu, M. Mocuta, T. Constantinescu, E. Medves, A. Danchiv, 4 pages, Conference: I.A.H. Groundwater in Geological Engineering, Bled, Slovenia, Identificarea suprafetei de deformatie zero la un amplasament cu acvifer artezian si semnificatia ei geotehnica M. Floarea, M. Mocuta, M. Pagnejer. A X-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii, Bucuresti, Stability analilsys of the Socon cavern roof. Risc factors associated with the current situation. Defusing sollutions F. Zamfirescu, M. Mocuta, 2 pages, National Symposium of Geology Students, Edition V, Bucharest, Groundwater vulnerability assessment in a karst area (Banat Mountains, Romania) - Support for water management in protected zones, Proceedings of Int. Conference & Field Seminar - Water Resources & Environmental Problems in Karst CVIJIĆ 2005, Belgrade, Kotor - A. Iurkiewicz, V. Horoi, R. M. Popa, M Dragusin, M. Vlaicu, M.Mocuta 7. The main causes and processes instability evolution, at field II of Ocnele Mari - Romania F. Zamfirescu, M. Mocuta, T. Constantinescu, C. Nita, A. Danchiv, 6 pages, Conference: S.M.R.I. Spring 2007 Technical Meeting, Basel, Switzerland, 29 April 2 May, A tehnical solution for the Collapse Fragmentation of field 2 Cavern -Ocnele Mari, Romania F. Zamfirescu, M. Mocuta, R. Dima, T. Constantinescu, C. Nita, 8 pages, Conference: S.M.R.I. Spring 2007 Technical Meeting, Basel, Switzerland, 29 April 2 May, Significance of the topographical measurments performed between 2006 and 2007 for analysing the morphology of collapse sinkhole established on the anthropic salt karst from Ocnele Mari, Romania - M. Naparus, M. Mocuta, poster, 16th INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL CLASSICAL KARST Karst sediments, Postojna, Slovenia, June, Tehnical solution and monitoring resultes of controlled colapse of Field 1 salt cavern, Ocnele Mari, Romania F. Zamfirescu, A. Danchiv, M. Mocuţa, M. Andrei, T. Constantinescu, 12 pages, S.M.R.I. Fall 2010 Technical Conference, Leipzig, Germany, 3-6 Octombrie, Poster session prezentation AZERZO Project - SNSF UEFISCDI mid term meeting, , Bucharest, ROMANIA. 12. Application of hydraulic tests to minimize the risk of pollution in mining area. Case study - Ocnele Mari, Romania M. Mocuţa, 2 pagini, 2nd IAH-CEG Conference 2015, Constanta, Romania // Groundwater risk assessment in urban areas, Octombrie, "Flash floods, sediments and groundwater aquifer regime at Ocna Mures, Romania" H. Dresmann, P. Huggenberger, M. Mocuta, I. Popa, 2nd IAH-CEG Conference 2015, Constanta, Romania // Groundwater risk assessment in urban areas, Octombrie, The conceptual model of the poluants migration in a phreatic hydro-structure. Case study: Focsani, Romania M. Scradeanu, I. Popa, M. Mocuta, D. Scradeanu. Simpozionul National de Geologie si Geofizica GEO noiembrie 2015, Bucuresti, Romania. 15. Utilizarea metodelor numerice la evaluarea si proiectarea unui front de captare subterana. Studiu de caz: Frontul Maneuti, judetul Suceava M. Mocuta, F. Malancu, Conferinta Nationala de Hidrogeologie - Certitudini si incertitudini in cercetarea si utiulizarea resurselor de apa subterana -, Iasi, septembrie Investigation an preliminary assessment on groundwater oil pollution in an urban area. Case stud, Focsani, Romania Scradeanu M., Tevi G., Mocuţa M., Popa I., Scradeanu D., 2016, JEPE, 17, No1, ( ) Page 4 / 8 - Mocuta Marius CV

5 ANEXA 2 - Programe/Proiecte naţionale/internaţionale Program / Proiect Poziţie Perioada: de la până la Lichidarea situaţiei din Câmpul II de Sonde de la Ocnele Mari şi reconstrucţia ecologică a zonei Etapa a II-a Supervizor Iulie 2004 Martie 2006 Studiul geotehnic şi hidrogeologic pentru groapa ecologică a municipiului Arad Inginer Geolog 2002 Stabilitatea golurilor rezultate în urma exploatării sării prin disoluţie Doctorand August 2005 Mai 2006 Reactualizarea licenţei de exploatare a sării în perimetrul Ocnele Mari, judeţul Vâlcea Inginer Geolog Iulie 2006 Noiembrie 2006 Proiect tehnic pentru continuarea închiderii Câmpului II de Sonde de la Ocnele Mari, Etapa a III-a Inginer Geolog Iulie 2006 Decembrie 2006 Managementul deschiderii, extracţiei şi închiderii lucrărilor de exploatare a sării prin disoluţie în scopul reducerii riscului de poluare Cercetător ştiintific III Iunie 2006 Iunie 2007 din zona Somcuţa Mare, judeţul Maramures Inginer Geolog 2006 din zona Satulung, judeţul Maramures Inginer Geolog 2006 din zona Petrova, judeţul Maramures Inginer Geolog 2006 Studiu geotehnic Store-room SPAR zona Orşova, judeţul Inginer Geolog 2006 Mehedinti din zona Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsaud Inginer Geolog 2006 Studiu geotehnic Hală industrială, Iclod-Gherla, judeţul Cluj Inginer Geolog 2006 din zona Arinis-Tamasesti Inginer Geolog 2006 din zona Colţău, judeţul Bistriţa-Năsaud Inginer Geolog 2006 Studiu geotehnic Construcţie tip mall shoping center strada Avram Iancu, Baia Mare Inginer Geolog 2007 Studiu geotehnic Contrucţii apartamente şi complex comercial Calea Aurel Vlaicu, Arad Inginer Geolog 2007 Studiu geotehnic Construcţie tip service şi hale industriale Inginer Geolog 2007 Calea Aradului, Oradea Studiu geotehnic şi hidrogeologic Construcţie tip mall shoping Inginer Geolog center Calea Aurel Vlaicu, Arad 2007 Studiu geotehnic Complex de clădiri birouri şi apartamente, Inginer Geolog strada General Magheru, Arad 2008 Proiect tehnic pentru asecarea gropii de fundare a clădirilor tip Inginer Geolog apartamente, strada I. Agarbiceanu, sector 3, Bucureşti 2008 Studiu hidrogeologic prin pompări experimentale pentru Inginer Geolog asecarea incintei de fundare din zona Calea Dorobanţi, 2008 municipiul Timişoara Geotechnic study Commercial and office building Arad Nicolae Titulescu bd., Arad Inginer Geolog 2008 Documentaţie tehnică pentru obţinerea permisului de Inginer Geolog exploatare, zona Seceani, judeţul Timiş 2009 Documentaţie tehnică pentru obţinerea permisului de Inginer Geolog exploatare, zona Zăbrani-Aluniş, judeţul Arad 2009 Servicii de asistenţă tehnică şi monitorizare în Câmpurile I şi II Inginer Geolog de Sonde de la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea Februarie 2006 prezent Liquidation of the situation in Field II of wells Ocnele Mari Inginer Geolog and ecologic reconstruction of the area Stage III Noi metode de dezafectare a golurilor subterane (Executive Unit for Financing EDUCATION HIGHER, research development and innovation ( UEFISCDI ) "Instruments for the sustainable management of active and ancient salt mining areas" (RSRP ; Romanian- Swiss Research Programme) Iulie 2009 prezent Inginer Geolog Inginer Geolog Page 5 / 8 - Mocuta Marius CV

6 ANEXA 3 - Diplome obţinute Page 6 / 8 - Mocuta Marius CV

7 Page 7 / 8 - Mocuta Marius CV

8 Page 8 / 8 - Mocuta Marius CV