Actualizare din data 23 iunie 2020 (2026z2b) ACTE OFICIALE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Actualizare din data 23 iunie 2020 (2026z2b) ACTE OFICIALE"

Transcriere

1 Actualizare din data 23 iunie 2020 (2026z2b) ACTE OFICIALE 1. ORDIN nr din 21 iunie 2020 privind unele măsuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care călătoresc în România din districtul Kreis Gutersloh Germania E M I T E N T : D e p a r t a m e n t u l p e n t r u S i t u a ț i i d e U r g e n ț ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din ORDIN nr din 21 iunie 2020 privind unele măsuri pentru monitorizarea, gestionarea şi raportarea situaţiilor apărute la nivelul zonelor de competenţă E M I T E N T : D e p a r t a m e n t u l p e n t r u S i t u a ț i i d e U r g e n ț ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din REGULAMENT nr. 11 din 12 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară privind E M I T E N T : A u t o r i t a t e a d e S u p r a v e g h e r e F i n a n c i a r ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din ORDIN nr din 9 iunie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie martie 2020 E M I T E N T : M i n i s t e r u l E d u c a ţ i e i ş i C e r c e t ă r i i PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din DECIZIA nr. 27 din 2 martie 2020 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 997 din Codul de procedură civilă şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare E M I T E N T : Î n a l t a C u r t e d e C a s a ţ i e ş i J u s t i ţ i e PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 536 din DECIZIA nr. 12 din 17 februarie 2020 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 publice, cu modificările şi completările ulterioare privind sistemul unitar de pensii E M I T E N T : Î n a l t a C u r t e d e C a s a ţ i e ş i J u s t i ţ i e PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 536 din DECIZIA nr. 30 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative E M I T E N T : C u r t e a C o n s t i t u ţ i o n a l ă PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 535 din AUTORIZAȚII 1. ATESTAREA INSTITUŢIILOR PUBLICE SAU PRIVATE SPECIALIZATE ÎN ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR ŞI A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR Pagina 1 din 6

2 ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE 2. PCBS /06/2020 bunuri si servicii Contractant: Primaria Comunei Vad 3. CCBS /06/2020 Tip: Atribuire contract bunuri si servicii Contractant: Primaria Orasului Potcoava Ofertant: S.C. Arman Construction - S.R.L. 4. PCON /06/2020 Contractant: Primaria Orasului Breaza 5. PCON /06/2020 Contractant: Primaria Municipiului Gherla 6. PCON /06/2020 Contractant: U.A.T. Orasul Panciu 7. PCON /06/2020 Contractant: Muzeul Orasului Oradea Pagina 2 din 6

3 8. PCON /06/2020 Contractant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" - Iasi 9. PCON /06/2020 Contractant: Primaria Comunei Moisei 10. PCON /06/2020 Contractant: Primaria comunei Selimbar 11. PCON /06/2020 Contractant: Primaria Comunei Cincu 12. PCON /06/2020 Contractant: Comuna Padina 13. PAP /06/2020 Contractant: Comuna Maureni 14. PAP /06/2020 Pagina 3 din 6

4 Contractant: Comuna Maureni 15. PAP /06/2020 Contractant: Comuna Peceneaga 16. PAP /06/2020 Contractant: Comuna Peceneaga 17. PAP /06/2020 Contractant: Orasul Miercurea Sibiului 18. CAP /06/2020 Tip: Atribuire contract Contractant: Primaria Orasului Petrila Ofertant: Lazar Maria 19. CSBV /06/2020 Tip: Atribuire contract Obiect: Subventii Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta Ofertant: Fundatia Giovanni Bosco LEGISLAȚIE EUROPEANĂ 1. Hotărârea Curții din 10 martie 2020 în cauza E-3/19 Gable Insurance AG in Konkurs Hotărârea Curții din 10 martie 2020 în cauza E-3/19 Gable Insurance AG in Konkurs (Directiva 2009/138/CE Pagina 4 din 6

5 insolvență proceduri de lichidare creanță de asigurare concordat judiciar tratament diferențiat al creanțelor de asigurare) 2. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare 3. Decizia nr. 1/2020 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția Decizia nr. 1/2020 a Comitetului mixt pentru transport aerian Uniunea Europeană-Elveția instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 15 iunie 2020 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian [2020/799] 4. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9601 Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9601 Czech Media Invest/Rockaway/Brasinex Bohemia) Caz care face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 5. Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (Partea a V-a) Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (Partea a V-a) 6. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9716 AMS/OSRAM) Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9716 AMS/OSRAM) (Text cu relevanță pentru SEE) 7. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.9696 Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9696 ArcelorMittal Neel Tailored Blanks/TT Steel Service India /JV) (Text cu relevanță pentru SEE) 8. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9746 Fyffes Limited/van Wylick GmbH) Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9746 Fyffes Limited/van Wylick GmbH) (Text cu relevanță pentru SEE) 9. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9413 Lactalis/Nuova Castelli) Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9413 Lactalis/Nuova Castelli) (Text cu relevanță pentru SEE) 10. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9782 Experian/Bertelsmann/Informa) Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9782 Experian/Bertelsmann/Informa) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 11. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9676 Lov Group/Banijay/ESG) Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9676 Lov Group/Banijay/ESG) (Text cu relevanță pentru SEE) 12. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9757 Providence/VOO/Brutélé) Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9757 Providence/VOO/Brutélé) (Text cu relevanță pentru SEE) 13. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9619 CDC/EDF/ENGIE/La Poste) Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9619 CDC/EDF/ENGIE/La Poste) (Text cu relevanță pentru SEE) 14. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9461 AbbVie/Allergan) Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9461 AbbVie/Allergan) (Text cu relevanță pentru SEE) 15. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9780 BNP Paribas/Bank of Baroda/JV) Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9780 BNP Paribas/Bank of Baroda/JV) (Text cu relevanță pentru SEE) 16. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9759 Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul M.9759 Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business)] (Text cu relevanță pentru SEE) 17. Inițierea procedurii ( Cazul M Air Canada/ Transat) Inițierea procedurii (Cazul M.9489 Air Canada/Transat) (Text cu relevanță pentru SEE) Pagina 5 din 6

6 18. Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 (consolidată la 20 noiembrie 2019) Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (consolidată la 20 noiembrie 2019) /656/CEE: Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 (consolidată la 20 noiembrie 2019) 89/656/CEE: Directiva Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (consolidată la 20 noiembrie 2019) Pagina 6 din 6