MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN MUN. CHIŞINĂU FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN MUN. CHIŞINĂU FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN MUN. CHIŞINĂU FACULTATEA LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE Aprobat la şedinţa Senatului U.P.S. Ion Creangă din Chişinău /O Chicuş Coordonat al RM nj '1/. /$. f/fi PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT CALIFICARE CONFORM ISCED DOMENIULUI GENERAL DE STUDIU DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ DENUMIREA SPECIALITĂŢII NR. TOTAL CREDITE TITLUL OBŢINUT LA FINELE STUDIILOR ŞTIINŢE UMANISTICE 223. LIMBI MODERNE ŞI CLASICE LIMBI MODERNE (Limba engleză) 180 LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE UMANISTICE BAZA ADMITERII DURATA STUDIILOR FORMA DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI STUDII LICEALE, MEDII DE SPECIALITATE, DE LICENŢĂ SAU ALT ACT ECHIVALENT DE STUDII 3 ANI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ Chişinău, 2016

2 ANUL DE STUDII ACTIVITĂŢI DIDACTICE SESIUNI DE EXAMENE STAGII DE PRACTICĂ VACANŢE SEM. 1 SEM. II SEM. 1 SEM. II SEM. 1 SEM. II IARNĂ PRIMĂVARA VARĂ Săptă mâni 1 V. Paşti II V.Pasti III V. Paşti

3 PLANUL DE STUDII ANUL I, Semestrul I Ore Ore pe tipuri de Forma de Nr. de credite Denumirea disciplinei de studiu activităti evaluare Total contac individ C s L/p t F Lectura analitica(partea generala) E 6 U Etica profesionala E 2 F Introducere in lingvistica G Tehnologii informaţionale E 4 S Limba Engleza si comunicare E 6 S Fonetica practică E 4 S Gramatica (morfologia) E 5 Total Sem. I Anul I, Semestrul II F Politici lingvinstice in context european F Istoria literaturii universale S Traducerea orală 60 2 S Fonetica articulatorie E 5 S Analiza morfologică E 6 S Lectura analitică (partea specială) E.Pr. 6 S Limba engleza si comunicare E 5 Total Sem. TI Total anul I Extracurricular G.04.L.015 Educaţia civică 60 2 C 0 G.01.L.016 Educaţia fizica 60 C 0 G.02.L.017 Educaţia fizica 60 c 0 Teza de an - din contul orelor şi creditelor Ia disciplina Limba engleză

4 F F U U.03.A A A.023 Denum irea disciplinei de studiu Semiotica textului literar (partea generala) Semiotica textului publicistic(partea generala) Economia politică/ Bazele micro-macro economiei Gramatica (sintaxa)/ Analiza gramaticala a textului ANUL II Semestrul III Ore Ore pe tipuri de activităti Forma de evaluare Nr. de credite Total contact individ C. S. L/p E Pr EPr E 4 S Lexicologia 5.03.A.025 Tehnici ale scrisului prin TICE/ Limbajul E A.026 non-verbal prin TICE 5.03.A A.028 Tehnici de redactare/ Tehnici de scriere E 5 Total Sem.III Anul II, Sem estrul IV F Semiotica textului literar (partea E 5 speciala) F Semiotica textului publicistic (partea speciala) E 4 F Bazele traductologiei U.04.A.032 Politologia / U.04.A.033 Stiinte politice U.04.A.034 U.04.A.035 Filozofia/ Probleme filozofice ale lingvisticii 5.04.A.036 Stilistica/ / E A.037 S.04.A.038 S.04.A.039 Poetica Istoria literaturii engleze sec.xj - XXI/ Tendinţe literare si filosofice in Marea Britanie in sec.xx Practica de specializare Total Sem. IV Total anul II Extracurricular G.04.L.040 Corespondenta oficiala si de afaceri 60 2 C 0

5 Teza de an - din contul orelor şi creditelor la disciplina Limba engleză ANUL III Semestrul V 5.05.A A A A A A.046 S.05.A.047 S.05.A.048 Denumirea disciplinei de studiu Exigeza textului literar/ Hermeneutica textului clasic Traducerea orală/ Comunicarea orală + Metode si tehnici de ceretare/ Metodologia cercetării academice Istoria literaturii engleze de la origine pina la sec.xx/ Universul literar al Marii Britanii Ore Ore pe tipuri de activităti Forma de evaluare Nr. de credite Total contact individ C. s. L/p E E E 2 2 S Teoria şi practica traducerii E A A.051 Exegeza textului publicistic/ Hermeneutica textului modem E A.052 Universul cultural si artistic al Marii E A.053 Britanii /Istoria civilizaţiei europene (ţării limbii studiate) Practica de specializare traducere E 5 Total Sem. V Anul III, Semestrul VI S.06.A.054 Traducerea scrisă specializată/ E 6 S.06A.055 Comunicarea scrisă ştiinţifică 5.06.A A.057 Traducerea orala specializata/ Comunicarea orala stiintifica E A.058/ Istoria limbii/ 5.05.A. 059 Romanistica- Germanistica 5.05.A A.061 Traducerea scrisă literar-publicistă/ E 5 Comunicarea scrisă cotidiană Practica de specializare traducere E 5 Practica de licenţă E 5

6 Examenul de licenţă Total Sem. VI Total anul III Total 3 ani Planul pentru modulul psihopedagogie Denumirea disciplinei Total ore Ore pe tipuri de activităti C S L/P Forma de evaluare Total Contact Lucru direct individual F Fundamentele ştiinţelor educaţiei F Psihologia generală F Didactica generală F Psihologia dezvoltării F.03.A.023 F.03.A.024 F.03.A.025 F F Proiectarea educaţională /Managementul clasei de elevi/ Comunicare educaţională Psihologia educaţiei Educaţia incluzivă Nr. de credite E E 2 2 F Didactica limbii engleze E 6 F.04.A.035 F.04.A.036 P.I Proiectarea didactică/+ P.II Abilitări curriculare E F Etica pedagogică E 2 F Practica de iniţiere 60 E 2 F Practica pedagogică 360 E 12 F Practica pedagogică 360 E 12 F Practica de licenţă 120 E 4 Total

7 STAGIILE DE PRACTICA No Stagiile de practica Semestrul Numărul de sapt. Perioada Numărul de credite 1 Practica de specializare 4 5 Februarie - Martie 5 2 Practica de specializare traducere 5 5 Februarie- Mai 5 3 Practica de licenţa : documentare, cercetare, finisarea tezei de licenţa 6 5 Februarie- Mai 5 DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE Denumirea disciplinei de studiu Ore Numărul de Forma de evaluare Nr. de credite ore pe săptămînă Total contact individ pr s L.02.A.001 Limba comunicativa(partea speciala) E 3 L.02.A.002 Retorica 60 2 E 2 L.03.A.003 Gramatica limbii germane E 3 L.03.A.004 Sociolingvistica 60 2 E 2 L.04.A.005 Limba comunicativa E 3 (scrisul /audiere/conversaţie) L.04.A.006 Psihologia comunicării 60 3 E 2 L.05.A.007 Limba comunicativa (lectura) E 3 L.05.A.008 Corespondenta oficiala si de afaceri 60 3 E 2 L.06.A.009 Limba comunicativa (lectura analitica) E 3 L.06.A.010 Managementul resurselor umane 60 3 E

8 DISCIPLINELE DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIU LA CICLUL II (COP M) Denumirea disciplinei de studiu Ore Numărul de Forma de evaluare Nr. de credite ore pe săptămînă Total contact individ pr s F.02.M.001 Lingvistica E 3 F.02.M.002 Teoria literaturii E 3 S.03.M.003 Lexicologia E 4 F.03.M.004 Semiotica textului E 5 F.04.M.005 Bazele traductologiei E 3 S.06.M.006 Hermeneutica textului E Ex a m e n u l d e l i c e n ţ a Credi Nr. d/o Denumirea activitătii Perioada * te Examen cu caracter integrativ la bazele traductologiei, traducerea orală si scrisă în şi din limba engleză Susţinerea tezei de licenţă. Limba engleza 3 Şef catedră Filologie Engleză Decan Limbi /literaturi străine Budnic A. conf. univ Solcan A. conf. univ