Galaţi, str. Braşov, nr. 36, România. Conferenţiar universitar doctor/prorector pentru activitatea didactică

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Galaţi, str. Braşov, nr. 36, România. Conferenţiar universitar doctor/prorector pentru activitatea didactică"

Transcriere

1 INFORMAȚII PERSONALE Galaţi, str. Braşov, nr. 36, România Naționalitate Română POZIȚIA Conferenţiar universitar doctor/prorector pentru activitatea didactică EXPERIENȚA prezent prezent prezent Expert programe educaţionale, Învăţământ terţiar inovativ corelat cu strategia de dezvoltare inteligentă, Nr. contract POCU/320/6/21/121659; Partener: Universitatea Danubius din Galaţi Preşedinte Consiliu ştiinţific verificare standarde pentru ocupare concursuri didactice Universitatea Danubius din Galaţi Supervizor stagii practică, Spre angajare, prin practică, Nr. contract POCU/90/6.13/6.14 Partener: Universitatea Danubius din Galaţi Consilier juridic contract cercetare ştiinţifică, Cercetări privind creşterea gradului de siguranţă rutieră în zona trecerilor de pietoni nesemaforizate şi impactul juridic asupra participanţilor la trafic Nr. contract cercetare ştiinţifică: 745/ , Universitatea Dunărea de Jos Galaţi Conferenţiar universitar doctor Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Drept, Departament de Drept Public și Drept Privat Activitati de predare, seminarii Prorector pentru activitatea didactică Universitatea Danubius din Galați Coordonarea activităţii didactice din cadrul Universităţii Preşedinte Comisia pentru evaluarea şi Asigurare a Calităţii la nivelul Universităţii Danubius din Galaţi Universitatea Danubius din Galați Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 1 / 7

2 Procurorilor din Polonia şi Academia de Drept European. Expert curriculum proiect Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin Manager proiect Legal integrarea information TIC în Technology actul educaţional Community LITC Nr. contract RO01-KA Nr. Contract POSDRU/87/1.3/S/57406 Program Erasmus +, Parteriate Beneficiar: strategice ISJ Botosani, Partener 4: Universitatea Danubius din Galati Manager proiect Licență pentru piața muncii Nr. Contract POSDRU/156/1.2/G/ Beneficiar: Universitatea Danubius din Galați, Partener: Transparency International Romania Asistent manager proiect cercetare FP7 SI-DRIVE Social Innovation: Driving Force of Social Change Beneficiar: Technische Universität Dortmund, Partener: Universitatea Danubius din Galați Expert consiliere proiect Alături de cariera ta! Nr. Contract POSDRU/161/2.1/G/ Beneficiar: Universitatea Danubius din Galați Lector universitar doctor Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Drept, Departament de Drept Public și Drept Privat Activitati de predare, seminarii: Drept penal, Drept procesual penal, Retorică, Criminologie Membru al comisiei de evaluare a programelor de studii Membru al elaborării planului operational al Facultății Lector universitar doctor Universitatea Titu Maiorescu București Activități de predare, seminarii: Drept penal general, Drept penal special, Infracțiuni prevăzute în legi speciale, Criminalistică Lector universitar doctor Universitatea Hyperion București Activitati de predare, seminarii: Drept penal general, Criminalistică Raportor proiect Seminar european pentru practicieni în drept în domeniul drepturilor omului şi a strângerii transnaţionale a materialului probator. Dezvoltarea unei culturi judiciare europene Nr. Contract Just/2011/JPEN/AG/2944 Parteneriat: Instanţa de District din Amsterdam, Procuratura Generală din Spania, Şcoala Naţională de Formare a Judecătorilor şi Procurorilor din Polonia şi Academia de Drept European. Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 2 / 7

3 prezent Expert curriculum proiect Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional Nr. Contract POSDRU/87/1.3/S/57406 Beneficiar: ISJ Botosani, Partener 4: Universitatea Danubius din Galați Sef Birou Administrare Proiecte Universitatea Danubius din Galați Coordonare și implementare în universitate a fondurilor europene Stabilirea unor parteneriate cu entități europene, proiecte cu finanţare europeană Fonduri UE, Cercetare, Consilier vocațional proiect VIA Vocaţie, Interese, Autocunoaştere şi dezvoltare, drumul către succesul profesional Nr. Contract POSDRU/90/2.1/S/63742 Beneficiar: SC Profiles International SRL Responsabil juridic proiect Parteneriat social pentru formare profesională continuă Nr. Contract POSDRU/108/2.3/G/83090 Beneficiar: Filiala Județeană BNS Constanța Formator proiect Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene Nr. Contract POSDRU/108/2.3/G/79208 Beneficiar: Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Avocat Baroul Galați, Cabinet Individual de Avocatură Monica Pocora Asistență juridică Juridic Asistent universitar doctor Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Drept Activitati de seminar: Drept penal, Drept procesual penal Membru al comisiei de evaluare a programelor de studii Director CIADO, Centrul Info Constanţa, CIADO Romania Organizare activități de prevenire a traficului de droguri Organizare seminarii, Conferințe, Workshop-uri Programe / proiecte de prevenire a traficului de droguri Drepturile omului, Educație Asistent universitar doctorand Universitatea Danubius din Galați, Facultatea de Drept Activitati de seminar: Drept penal, Drept procesual penal Membru al comisiei de evaluare a programelor de studii Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 3 / 7

4 EDUCAȚIE ȘI FORMARE Cercetator posdoctorat, Universitatea Titu Maiorescu, Bucuresti Pregătire în domeniul Titlul temei ID de cercetare: Indisponibilizarea, Cursuri de instruire confiscarea Danubius online si predarea în tehnologia bunurilor ID/IFR provenite ; din infractiuni Cadru didactic visiting, Universitatea din Islanda, Reykjavik,Facultatea de Drept (bursa prin Grant SEE) Cadru didactic visiting,universitatea Kadir Has, Istanbul, Facultatea de Drept (bursa Erasmus) Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor Mobilitate predare, funcţionari Universitatea publici Kadir Has, Istanbul, Facultatea de Drept (bursa Erasmus) Managementul resurselor umane în administraţia publică, Managementul Profesor visiting, resurselor Curs drept umane, penal, Management Kiev National financiar University şi of Culture and Arts bugetar, Comunicare şi imagine publică, Administraţia publică în contextul integrării Profesor visiting, în Curs UE, Management drept penal, strategic Kiev National şi politici University of Culture and Arts publice, Management public şi abilităţi manageriale, Management de proiect şi Mobilitate cercetare, fonduri Université structurale, d Orléans, Administraţie Centre de publică Recherche Juridique, P Paris, Franța modernă şi eficientă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Cercetător posdoctorat, Scoala de Universitatea vara in cadrul Titu proiectului Maiorescu, București Titlul temei de cercetare: JUST/2011/JPEN/AG/2949 Indisponibilizarea, confiscarea Consolidarea și predarea bunurilor provenite din infracțiuni cooperării judiciare pentru a proteja victimele infracţiunilor, Consiliul Superior Mobilitate predare, al Magistraturii Riga Stradins Romania University, Letonia, Facultatea de Drept (bursa Erasmus) Program formare continuă, Didactica predarii disciplinelor socioumane si drept, Mobilitate predare, proiect Universitatea Calitate, inovare, din Islanda, comunicare Reykjavik, în Facultatea de Drept (bursa prin sistemul Grant SEE) de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Mobilitate predare, Ministerul Universitatea Educatiei Kadir Nationale Has, Istanbul, Facultatea de Drept (bursa Erasmus) Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici Managementul resurselor umane în administraţia publică, Managementul resurselor umane, Management financiar şi bugetar, Comunicare şi imagine publică, Administraţia publică în contextul integrării în UE, Management strategic şi politici publice, Management public şi abilităţi manageriale, Management de proiect şi fonduri structurale, Administraţie publică modernă şi eficientă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 4 / 7

5 Școala de vară în cadrul proiectului JUST/2011/JPEN/AG/2949 Consolidarea cooperării judiciare pentru a proteja victimele infracţiunilor, Consiliul Superior al Magistraturii România Program formare continuă, Didactica predării disciplinelor socioumane și drept, proiect Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior, Ministerul Educatiei Nationale Psihodiagnostic şi psihanaliza în practica judiciară, Psihologia interogatoriului judiciar, Institutul de Psihologie Judiciara București Team Coaching, Noble Manhattan Coaching Ltd. Curs de calificare și obținere de competențe profesionale, Dreptul Uniunii Europene, ASE, București Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, IDRU Constanța Formator, IDRU Constanta Declarant vamal, Educaţie, Formare profesională şi TIC în administraţie, IDRU Constanța Expert achiziții publice, Project Management, Achiziții publice, IDRU Constanța Manager de proiect, Project Management, Public acquisition IDRU Constanța Studii universitare de doctorat, Drept, Academia de Politie Al. I. Cuza, București Titlul tezei: Confiscarea specială Manager Sisteme de Management de Mediu, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanța Elaborare, planificare, implementare activități/sisteme management de mediu, organizare/supraveghere audit de mediu, evaluare programe de mediu Certificat pentru profesia didactică, Universitatea Ovidius Constanța, DPPD, Psihologie, pedagogie, Metodica predării, Practica de specialitate, Didactică- Pregătire psihopedagogică şi didactică universitară Diplomă de master în Ştiinţe Penale, Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept penal aprofundat, Instituţii de Drept procesual penal, Criminologie, Criminalistică, Dreptul penal al afacerilor Diplomă de licenţă în ştiinţe juridice, specializarea Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept procesual penal, Drept penal, Criminologie, Criminalistică, Dreptul penal al afacerilor Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 5 / 7

6 2001 Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu, Constanţa, Diplomă de bacalaureat/ Învățător-educator Psihologie, pedagogie, Metodica predării, Practică de specialitate COMPETENȚE PERSONALE Limba maternă Română Alte limbi ΙNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE Ascultare Citire Participare la conversaţie Ascultare Citire Engleză C2 C2 C2 C2 C2 Franceză B2 B2 B1 B1 B1 Competenţe de comunicare abilităţi de comunicare dobândite prin experienţa profesională; capacitatea de a se adapta la situaţii noi; rapiditatea obţinerii de noi informaţii; promovarea cooperării între diferite persoane, multiculturalitate, ca urmare a activităţii didactice, schimburi de bune practici, stagii de practică, parteneriate academice cu entităţi din state europene şi SUA; responsabilitate, respect de sine şi încredere în sine; experienţă în comunicarea cu angajaţii şi partenerii din mediul de afaceri; suportabilitate la sarcini complexe, adaptabilitate, simţ organizatoric; capacitate de concentrare orientată spre rezultatele imediate şi mediate ale sarcinilor de lucru; abilităţi de orientare analitică şi sintetică, globală, dar şi către situaţii concrete. Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 6 / 7

7 Competenţe organizaționale/manageriale leadership abilităţi de lucru în echipă atitudine proactivă bună experienţă în management şi coordonare proiect înţelegerea profundă a procesului de design managerial de la conceptul iniţial la produsul final Competențe informatice utilizarea instrumentelor Internet, Microsoft Office; bună cunoaştere a instrumentelor Corel, Flash: SwishStudio Max (PC) utilizarea instrumentelor Apple: Pages, Keynote, Numbers (MAC) Microsoft: Word, PowerPoint, Excel (PC) Cunoştinţe de bază: PHP, MySQL, JavaScript, jquery, AJAX Content Management Systems / CMS: WordPress, MODX E-commerce: Magento Commerce, Presta Shop Motion: editare, conversie, montaj Formate Streaming: Flash, QuickTime, Windows Media, WebM Alte competențe Instrument muzical chitara Sport: ski, înot Hobby: fotografia, arta culinară, călătoriile, lectura Permis de conducere B INFORMAȚII SUPLIMENTARE Afilieri Membru al Asociatiei Romane de Stiinte Penale Membru DAAAM International Vienna Reviewer International Journal of Social Science Tomorrow Membru International Advisoy Board American International Journal of Social Sciences Reviewer Journal of Politics and Law Reviewer EIRP Universitatea Danubius din Galaţi Reviewer International Journal of Human Resources Development and Management (IJHRM) Coordonator Proiecte Nationale Multiculturale Membru onorific Asociația Relevment - Asociația Profesională a Căpitanilor de Port și Inspectorilor de Navigație Ultima actualizare: 09/2019 Pagina 7 / 7