Toawtna tn poezii gi povestiri romineqti t- r- aa - BUCURE$TI,2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Toawtna tn poezii gi povestiri romineqti t- r- aa - BUCURE$TI,2017"

Transcriere

1 Toawtna tn poezii gi povestiri romineqti t- r- aa - BUCURE$TI,2017

2 Safta se mai boci pdn[ iegiri din delnild in drum, apoi amu{i de tot. intre cuiegitori vestea se l[qi repede, de la vecin la vecin, aea cd pini seara toti qtiau ci a murit, in miliigtea lui, Dumitru Marcului, culegand la porumb. Oamenii nu se prea mirard, il qtiau bolnav greu de tot, dar peste bucuria si lumina culesului li se aqternu tuturor un nor pe suflet. $i larma omeneasc[ incet[ sd se mai ridice deasupra lanurilor, numai faqaitul frrrnzelor uscate cre$tea mereu, cu cat se apropia inserarea. $i din cand in cand se mai auzeau pocnete din bici. Copiii le incercau s5 nu-i dea de rugine desearx, din carele incarcate cu porumb, in drum spre cas[. $i numai semnalele acestea scurte qi seci pireau cd mai rispandesc via![ si veselie deasupra ]anurilor de porumb, prin care fagaia vintul in frunzele uscate. f''- *. \*luprlns Afari-i toamnx de Mihai Eminescu / 3 Balada unui greier mic de George Topir ceant f 4 CAntec de toamnd de St. O. Iosif / 6 Ce te legeni? de Mihai Eminescu / 7 Ciqmigiu de toamnd de Ion pillat / B Coboari toamna... de Octavian Goga / 9 Cu toamna in odaie de Ion Minulescu / ro De ce nu-mi vii? de Mihai Eminescu / rz Echinox de toamni de Ion Minulescu / r3 Fantezie de toamni de George Topirceau / r4 Furtuna de George Topirceau / 16 Impresii de toamnl de Cincinat Pavelescu / rb Imagini, toamna de Ion Pillat/ 19 Insul5, toamna de Ion Pillat/ zo Isprava toamnei de Ion Minulescu / zr intaiul vant de toamnd de Alexandru Macedonski / z3 in vie de Ion Pillat / z4 La van[toare de George Topirceanu / z5 Noapte de toamni de George Topirceanu / z6 Noiembrie de George Topirceanu / zb Octombrie de George Topirceanu / 3o Pastel de toamnx de lon Minulescu / 3z s6 Rapsodii de toamne de George Topirceanu / 34

3 Salcdmul de St. O. Iosif I 4r Se-ntorc iar zilele noroase de St. O. Iosif I 4z SfArgit cle toamni de Vasile Alecsandri / 43 Simfonia ploii de Cincinat Pavelesu / 44 Toamna de George Co$buc / 45 Toamna de Octaian Goga I 47 Toamna de Ion Pillat / 48 Toamna de Ion Pillat / 49 Toamna de Dimitrie Anghel / 5o Toamna in parc de George Topirceanu / 5r Toamna {esitoare de Vasile Alecsandri / 5z Toamni de St. O. Iosif / 55 Toamnd de St. O. Iosif / SZ Toamnd la Florica de Ion Pillat / 58 Toamni noud de Octavian Goga / 59 VAnt de toamnd de Alexandru Maceclonski / 6o Zile de toamnb de George Cogbuc / 6r Zile de toamni de George Cogbuc / 6z Puiul de Ioan Alexandru Britescu-Voineqti / 63 Frunza de Emil GArleanu / 69 Nedesp64ite de Emil GArleanu / 73 Puigorii de Emil Girleanu / 75 Culesul porumbului de Ion AgArbiceant I V Tipografia SII1K & $?EE4]V SRL Strada N. Drdgan nr, 10, sector 5, Bucuregti

4 Editor: George Huzum Coperta: Puiu Enache Tehnoredactor: Daniela Dumitrescu Atara-i toamnl de Mihai Eminescu Afari-i toamn6, frunzi-mprlqtiati, Iar vantul zvirle-n geamuri grele picuri; $i tu citeqti scrisori din roase plicuri $i intr-un ceas gandeqti la viala toati. Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei Toamna in poezii qi povestiri romaneqti : poezii - Bucureqti : Astro,2017 ISBN 978-6o6-866o ,135.1 PierzAndu-fi timpul thu cu dulci nimicuri, N-ai vrea ca nime-n uqa ta sd bata; Dar gi mai bine-i, cand afar5-i zloati, Si stai visand la foc, de somn se picuri. gi eu astfel md uit din je! pe ganduri, Visez la basmul vechi al zanei Dochii; in juru-mi ceata creqte randuri-randuri; Deodat-aud foqnirea unei rochii, Un moale pas abia atins de scanduri... Iar maini subliri qi reci mi-acop[r ochii. Editura ASTRO Str. Iacob Negruzz nt.37a' Sector 1, Bucuresti Tel. / Fax: o Comenzi la: w\4.!v.cartea-mea.ro

5 @_ fijalada unur greler mrc de George Topirceanu Peste dealuri zgribulite, Peste larini zdrenluite, A venit aqa, deodat[, Toamna cea intunecati. Lungd, slabi qi z[lud5, BotezAnd natura udi C-un m[nunchi de ciumafai,- Cdnd se scuturd de ciudi, imprejurul ei departe Risipeqte-n evantai Ploi mdrunte, Frunze moarte, Stropi de tin[, Guturai... Negru, mic, muiat in tuq $i pe-aripi pudrat cu brumi: - Cri-cri-cri, Toamni gri, Nu credeam c-o s[ mai vii inainte de Cr[ciun, Ci puteam gi eu s-adun O gr[un{i cat de mic5, Ca s[ nu cer imprumut La vecina mea furnic[, Fi'ndcd nu-mi dd niciodatdl, $i-apoi umple lumea toat[ C[ m-am dus qi i-am cerut... Dar de-acuq, Zise el cu glas sfarqit RidicAnd un picioruq, Dar de-acuq s-a isprdvit... Cri-cri-cri, Toamn[ gri, Tare-s mic qi neciiit! $i cum vine de Ia munte, BlestemAnd gi ldcrimand, Toli ciulinii de pe vale Se pitesc prin vdg[uni, Iar m[cegii de Pe campuri O intdmpind in cale Cu gribite pleciciuni.. ' Doar pe coastd, la urcug, Din cdsula lui de humh A ieqit un greieruq, 4 6

6 ffiun,". de toamnd de St. O. Iosif 6 \ye te legeni? de Mihai Eminescu Nu mai sunt Pe luncx flori, Vlile-s deqarte, fipi carduri de cocori Pribeginil departe! gi viztluhul s-a-norat, Ninge sus la munte, Trec pe vale la iernat, Turmele mdrunte... Pldng tilingi, tillngi rispund, Soarele apune, Glas de bucium sun6-n fund, Ca o rugiciune... - Ce te legeni, codrule, F[ri ploaie, fird vant, Cu crengile la pdmant? - De ce nu m-aq legdna, Dacd trece l'remea mea! Ziua scade, noaptea creqte gi frunziqul mi-l rbreqte. Bate vantul frunza-n dungi - CAntdre{ii mi-i alungi; Bate vantul dintr-o parte - Iarna-i ici, vara-i departe. gi de ce si nu mh plec, Daci pishrile trec! Peste varf de rimurele Trec in stoluri randunele, DucAnd gandurile mele $i norocul meu cu ele. gi se duc pe rand, pe rand, Zarea lumii-ntunecand, gi se duc ca clipele, ScuturAnd aripele, $i md lasi pustiit, Vestejit gi amo4it $i cu doru-mi singurel, De md-ngan numai cu el! 6 7

7 -Fn L",iqmigiu de toamnd de Ion Pillat ffoboura toamna... de Octavian Goga Verde nou al prim[verii, roq al florilor de vari' i;;;;;;;ib""ul din fiunza ta tirzie mi-e mai drag' nl" u'"tl"1i ticute inimi de-aur le presar5, Fie "a-tt c[ foqnegte-n taina mdtdsosului t[u steag' Zi senind, zi roditd ca o poaml de luminl, Cate floui" ptua deweme scuturatd te-a dorit' ia l" pot *i"g" astlzi - cer, qi suflet,. qi grddinl - Cigmigiule deloamni, de-amintire biruit' De pe podul ce oglindd arcu-ntins al pietrei sale Pesie apa unde lebezi dorm pe teiul tremura[', ^ Cine mla chemat pe nume, cine m-a oprit in cale'/ Umbra ta de altidatl gi un ram ingandurat' Verde dor al primiverii, foc al dragostei din var5' foa-n[, p[rul de-aur moale ai iubirii mi-e mai drag ca"j.t.i""t" Ei ani, Ei zile ce covorul tiu presari $i--i toq"eeti a moarte-n suflet, mitisos Ei galben steag. Coboard toamna-ncet din slav[, Niframa galbeni-i rxsare gi peste varfuri de dumbrav[ ii fluturi departe-n zare. Atdt de jalnic geme vantul, Cum s-a pornit acum sd zboare, Pare c-a prins in drum cuvantul Unei neveste care moare. Pe urma lui un plans se-mparte $i-n taina codrului str[bate, Ca niete fluturi - soli de moarte - S-alungi foile uscate. Lumina soarele qi-o frange, De somn pleoapele i-s grele, in jur de patul alb iqi strange, Mai des, cernitele perdele. Din geana lui abia o razi imi mai aluneci pe frunte $i tremurand imi lumineaz[ Argintul firelor cerunte... s

8 "Fr Lu toamna in odaie de Ion Minulescu Numai cu spirala unui fum de pipd $i cu sxrutarea Toamnei, care maine O s[ moar[... vai!... Bolnavi de gripd... Mi-a b[tut azi-noapte Toamna-n geam, Mi-a batul cu degete de Ploaie"' Si la fel ca-n fiecare an' M-a rugat s-o las sa intre in odaie' C[-mi aduce o cutie cu Capstan gi fg[ri de foi din Rotterdam"' Am privit in jurul meu qi-n mine: Soba rece, Pipa rece, MAna rece, Gura rece, Doamnel... Cum puteam s-o las s[ plece? Dac[ pleac5, cine qtie cand mai vine? Daca-n toamna asta, Poate' Toamna-mi bate Pentru cea din urmi oar[-n geam? "nolttt"r-rro"t ta peine d'entrer, Madame"'" Si femeia cu Privirea fumurie A intrat suspecti qi umild Ca o mincinoasi Profelie De Sibili... A intrat... Si-odaia mea-ntr-o clipi i-a incalzit ca un cuptor de PAine 1$ 11