Peste 300 de universități partenere în întreaga lume

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Peste 300 de universități partenere în întreaga lume"

Transcriere

1 ADMITRA 2 02 TRADIȚI VIZIUN PRFORMANȚĂ 0

2 Peste 300 de universități partenere în întreaga lume

3 UNIVRSITATA DIN CRAIOVA TRADIȚI, PRFORMANȚĂ, VIZIUN! Mesajul Rectorului Universităţii din Craiova Universitatea din Craiova îşi asumă responsabilitatea rolului de principal furnizor de specialişti pentru regiunea Oltenia. De aceea, Universitatea din Craiova va deveni şi principală zonă strategică pentru impunerea principiilor economiei competitiv, participative şi inclusive. Dragi elevi, viitori studenţi, Cele aproape 100 de direcţii de specializare pe care vi le propune Universitatea din Craiova sunt tot atâtea direcţii către succes. Cadrele didactice foarte bine pregătite,sprijinul fără precedent pe care îl primim de la mediul socio-economic, relaţiile internaţionale în plină dezvoltare, infrastructura de cercetare de cea mai înaltă calitate, competitivă la nivel european, sunt atuuri pe care sunteţi chemaţi să le folosiţi, să vi le însuşiţi. Pentru că educaţia nu se poate face unidirecţional. Nu există succes didactic fără un parteneriat real profesor student. Iar succesul echipei noastre se măsoară în numărul de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii, conform pregătirii lor, în exemplaritatea destinelor la care visăm cu toţii. Universitatea din Craiova şi-a reorientat atenţia către comunitate şi ne dorim ca absolvenţii noştri să poată dovedi ceea ce au învăţat în facultate, prin strălucite cariere ale căror baze le pun chiar de pe băncile studenţiei. Cu înţelepciune, cu încredere, împreună vom construi lumea pe care ne-o dorim. Prof. univ. dr. Cezar SPÎNU Rectorul Universităţii din Craiova

4 FACULTATA D AGRONOMI L I C N Ț Ă AGRONOMI /FR Agricultură buget 55, taxă 45, FR 75 Montanologie buget 25, taxă 35 SILVICULTURĂ Silvicultură buget 29, taxă 21 INGINRI GODZICĂ Măsurători terestre şi cadastru buget 30, taxă 20 INGINRIA PRODUSLOR ALIMNTAR Controlul şi expertiza produselor alimentare buget 30, taxă 20 M A S T R Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% AGRONOMI 120 de credite Consultanță și management în agricultură Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare Protecția mediului în agricultură

5 Oportunități de carieră Agricultură Protecţia plantelor Management agricol Consultanță agricolă Mecanizarea agriculturii Industria alimentară Fitofarmacie Controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, industria berii, industria vinului); Poliția vamală Învățământ Silvicultură Îmbunătățiri funciare cologie Irigații şi ameliorarea solului Controlor vamal Agro-turism Protecția mediului Topografie și Cadastru Cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie xpertiză în agricultură, alimentație, silvicultură, imobiliare. Practică de specialitate (Programul CPA) SC NATURAL RSARCH SRL SC HLCO-HLMAT SRL SCDA SIMNIC CRAIOVA DSVSA DOLJ ABATORUL LISIRIA COMIMPX SC SIMONA BALS SC NRIAR IMPX SRL SC GALOVI IMPX SRL SC AUCHAN ROMANIA SA SC BAVARIA TURISM SRL SC PASTY CAK SC HINKN ROMANIA SA SC KFC FOOD NTWORK ROMANIA SA SC VI VIN SGARCA DOLJ SC BLVDR TURISM CRAIOVA Contact Web: Telefon: +40 (0) mail: Facebook: facebook.com/agro.craiova Adresa: Str. Libertății nr. 19, Craiova

6 FACULTATA D AUTOMATICĂ, CALCULATOAR ȘI LCTRONICĂ L I C N Ț Ă INGINRIA SISTMLOR Automatică şi informatică aplicată buget 80, taxă 20 Ingineria sistemelor multimedia buget 40, taxă 15 CALCULATOAR ŞI THNOLOGIA INFORMAŢII Calculatoare buget 65, taxă 15 Calculatoare (în limba engleză) buget 66, taxă 14 INGINRI LCTRONICĂ, TLCOMUNICAŢII ȘI THNOLOGII INFORMAȚIONAL buget 34, taxă 16 lectronică aplicată MCATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ buget 34, taxă 15 Mecatronică Robotică Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media xamenului de Bacalaureat 100% Probă de competență lingvistică pentru programele de studii cu predare în limba engleză

7 M A S T R CALCULATOAR ȘI THNOLOGIA INFORMAȚII 120 de credite Inginerie software Sisteme informatice pentru comerț electronic/information Systems for e-business Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor MCATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ 120 de credite Sisteme de conducere în robotică INGINRIA SISTMLOR 120 de credite Sisteme Automate încorporate Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Practică de specialitate Hella Romania NetRom Nearshore Software C-S R omania S.A. Ubisoft Romania Pirelli Romania Softronic R eloc S.A. Craiova IT Six Global Services Ford Romania Dacia Renault Caphyon SintecMedia Huawei Technologies Bucureşti Continental Sibiu Prysmian Slatina Cummins Technologies Oportunități de carieră Ingineria reglării automate Controlul proceselor industriale Linii flexibile de fabricaţie Instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali lectronică de mare putere Operatori infrastructură telecom Programatori şi dezvoltare software Asigurarea calităţii produselor software/ hardware Customer support Automatică Client service Baze de date Arhitecţi de soluţie Contact Web: Telefon: Adresă: Bulevardul Decebal 107, Craiova mail: Facebook: facebook.com/facultateaac

8 FACULTATA D DRPT L I C N Ț Ă DRPT buget 167, taxă 170, FR 100 Drept /FR ŞTIINŢ ADMINISTRATIV Administraţie publică buget 39, taxă 40 Administraţie publică (Dr.-Tr.Severin) buget 26, taxă 55 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de Bacalaureat 100% M A S T R DRPT 60 credite Drept privat Dreptul afacerilor/business law (în lb. engleză) Științe penale Drepturile omului/droits de l homme (în limba franceză) ȘTIINȚ ADMINISTRATIV 120 credite Științe administrative Administrație publică

9 Oportunități de carieră judecător procuror avocat consilier juridic notar executor judecătoresc magistrat asistent practician în insolvenţă asistent judiciar mediator grefier cu studii superioare funcţionar în administraţia publică funcții de specialitate în instituțiile europene (Curtea de Justiție a Uniunii uropene, Curtea uropeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii uropene s.a.) cadru didactic în învățământul superior Practică de specialitate Curtea Constituţională a României instanţe judecătoreşti parchete de pe lângă instanţele judecătoreşti cabinete notariale societăţi profesionale de avocaţi cabinete ale mediatorilor cabinete ale executorilor judecătoreşti autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale Direcţia Judeţeană de Statistică, Dolj ADR Sud-Vest Oltenia Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Centrul de Prevenire valuare şi Consiliere Antidrog Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova Serviciul de Probaţiune Dolj Parlamentul României Primăria Municipiului Craiova Instituţia Prefectului Judeţului Dolj Contact Telefon: (004) Adresă: Calea Bucureşti, nr. 107D, Craiova mail: Web: Facebook: facebook.com/drept.ucv

10 FACULTATA D CONOMI ȘI ADMINISTRARA AFACRILOR L I C N Ț Ă ADMINISTRARA AFACRILOR conomia comerţului, turismului şi serviciilor buget 19, taxă 21 Administrarea afacerilor (Dr. Tr. Severin) buget 29, taxă 11 CIBRNTICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ CONOMICĂ Informatică economică buget 52, taxă 8 Statistică şi previziune economică buget 20, taxă 10 CONTABILITAT /ID Contabilitate şi informatică de gestiune buget 67, taxă 23, ID 50 Contabilitate şi informatică de gestiune (Dr. Tr. Severin) buget 23, taxă 17 MARKTING buget 30, taxă 10 Marketing CONOMI ŞI AFACRI INTRNAŢIONAL conomie şi afaceri internaţionale (română) buget 32, taxă 8 conomie şi afaceri internaţionale (engleză) buget 24, taxă 6 FINANŢ /ID Finanţe şi bănci buget 74, taxă 16, ID 50 Finanţe şi bănci (Dr. Tr. Severin) buget 23, taxă 17 MANAGMNT /ID Management buget 53, taxă 12, ID 125 Management (Dr. Tr. Severin) buget 18, taxă 22 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% Probă de competență lingvistică pentru programele de studii cu predare în limba engleză

11 M A S T R INFORMATICĂ CONOMICĂ credite Managementul afacerilor electronice CONTABILITAT de credite Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale Audit și consultanță în afaceri Management contabil, expertiză şi audit Dr. Tr. Severin CONOMI ŞI AFACRI INTRNAŢIONAL de credite conomie şi afaceri europene conomie şi administrarea afacerilor internaţionale (în lb. engleză) FINANŢ de credite Finanţe şi administrarea afacerilor Management financiar bancar Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor ADMINISTRARA AFACRILOR credite Administrarea afacerilor în comerţ, turism și servicii Dr. Tr. Severin MANAGMNT de credite Managementul afacerilor Managementul resurselor umane Managementul organizaţiilor publice Managementul organizaţiei Dr. Tr. Severin MARKTING de credite Marketing şi comunicare în afaceri Oportunități de carieră Finanțe Bănci Piața de capital Contabilitate Audit Consultanță fiscală xpertiză contabilă Administrație publică centrală și locală IT Comerț Turism Afaceri internaționale Servicii Marketing Practică de specialitate ADR SV Oltenia AJOFM Audicontevex AMT SRVIC SRL Audit şi xpertiză BRD GSG CC Bank Consiliul Judeţean Dolj Compania de Apă Casa Noastră Casa Județeană de Pensii Dolj CCIO Casa de Asigurări de Sănătate Dolj DOMO Centrul Judeţean pentru Conservarea şi PromovareaCulturii Tradiţionale Dolj Direcţia Regională a Vămilor Craiova DRS Dolj DGFP Dolj xpert Business SRL lpreco urocar Impex SRL Ford România Gazeta de Sud Golden House Generali ARDAF Google Romania Ilex GSM Helin Intesa Bank ITM ICSU CS Nicolaescu - Plopșor Invest Trust SSIF Lemcor Mercur Marshal Metalcom Mitliv N&C Audit şi xpertiză Omniasig Pocaviso GSM Policolor xim Popeci Utilaj Greu Pirelli România Profesional Consulting Redac Primăria Municipiului Craiova Softronic RAT Craiova SIF Oltenia Real Hypermarket Uniqa Asigurări Valdir Tour Contact Telefon: Adresă: str. A. I. Cuza, nr.13, Craiova Web: mail: Facebook: facebook.com/faacraiova

12 FACULTATA D DUCAȚI FIZICĂ ȘI SPORT L I C N Ț Ă ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI DUCAȚII FIZIC ducaţie Fizică şi Sportivă buget 45, taxă 105 ducaţie Fizică şi Sportivă (Dr.-Tr.Severin) buget 15, taxă 45 ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI DUCAȚII FIZIC Kinetoterapie şi Motricitate Specială buget 35, taxă 115 Kinetoterapie şi Motricitate Specială (Dr.-Tr.Severin) buget 9, taxă 51 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Pentru specializarea ducație fizică și sportivă 1. Scrisoare de intenție (admis/respins) 2. Media examenului de bacalaureat 100% Pentru specializarea Kinetoterapie 1. Media examenului de bacalaureat 50% 2. Media generală a anilor de studiu 50%

13 M A S T R ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI DUCAȚII SPORTIV de credite Performanţă în sport Activitate motrică extracurriculară și curriculară Managementul organizaţiilor şi evenimentelor sportive Kinetoterapie în reeducare neuromotorie Practică de specialitate Liceul cu Program Sportiv PetracheTrişcu Clubul Sportiv Şcolar Universitatea Craiova Clubul Sportiv Universitatea Craiova Palatul Copiilor Inspectoratul Şcolar Judeţean Unităţi specializate de recuperare kinetică Oportunități de carieră Sport de performanţă Învăţământ Spitale Centre de recuperare Unităţi cu caracter/departament sportiv Contact Telefon: Adresă: Str. Brestei, nr. 156, Craiova mail: Web: Facebook: Facultatea de ducație Fizică şi Sport din Craiova

14 FACULTATA D HORTICULTURĂ L I C N Ț Ă HORTICULTURĂ Horticultură buget 29, taxă 31 Peisagistică buget 24, taxă 16 INGINRIA PRODUSLOR ALIMNTAR buget 27, taxă 33 Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole INGINRIA MDIULUI buget 32, taxă 28 Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură BIOLOGI buget 40, taxă 20 Biologie Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% M A S T R HORTICULTURĂ de credite xpertizare viti-vinicolă Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală INGINRIA PRODUSLOR ALIMNTAR de credite Siguranță alimentară și protecția consumatorului INGINRIA MDIULUI de credite Managementul ecologic al resurselor naturale BIOLOGI de credite voluția ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității

15 Oportunități de carieră horticultură ingineria produselor alimentare biologie ingineria mediului protecţia plantelor ştiinţa solului pentru sectoarele de producţie conservarea biodiversității cercetare managementul ecosistemelor antropice Practică de specialitate SC OLTNIA GARDN SRL SC ORNAMNT FLORI SRL SC ORNAMNT PLANT SRL SC RALX IMPX SRL SC TRUFI SRL SC Pomiviticola SRL SC Capri-Lact SRL SC Cofetăria Parc SRL SC Kaufland România SCS SC Monte Verde Group SRL SC Gavris Gen Com SRL SC ABCD MP Impex SRL Muzeul Olteniei Craiova Agenția De Protecția Mediului Dolj SC MR Sweets Designer SRL Selgros Cash&Carry SRL SC den Lux SRL SC Veropan SRL SC Vie-Vin Segarcea SRL SC Vivien SRL SC Singer SRL SC Heineken Romania SA SC Lactido SA SC Complex Com SRL SC Top Gel Prod SRL SC Isis Pan SRL Grădina Botanică "Al. Buia" Craiova învăţământ servicii management şi consultanţă expertiză horticolă analize şi determinări de laborator business finanțarea investițiilor rurale dezvoltarea spaţiului rural managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare Contact Telefon: Adresă: Str. A. I. Cuza nr.13, Craiova mail: Web: Facebook: facebook.com/facultatea.de. Horticultura.Craiova

16 FACULTATA D INGINRI LCTRICĂ L I C N Ț Ă INGINRI LCTRICĂ /FR lectromecanică buget 64, taxă 3, FR 30 Inginerie electrică şi calculatoare buget 64, taxă 3 Informatică aplicată în inginerie electrică buget 34, taxă 3 INGINRI NRGTICĂ Ingineria sistemelor electroenergetice buget 40, taxă 3 INGINRI AROSPAŢIALĂ chipamente şi instalaţii de aviaţie buget 30, taxă 3 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% M A S T R INGINRI LCTRICĂ de credite Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Sisteme electromecanice complexe Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului Sisteme electrice avansate (în limba engleză) INGINRI NRGTICĂ de credite Sisteme energetice informatizate INGINRI AROSPAŢIALĂ de credite Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială

17 Oportunități de carieră companii de transport marfă şi persoane institute de cercetare-dezvoltare companii industriale multinaţionale şi autohtone construcţii de maşini industria electrotehnică companii producătoare de energie electrică învăţământ furnizori de servicii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice laboratoare de încercări Practică de specialitate Ford Group Renault Pirelli Tyres lectroputere Distribuție Oltenia Transelectrica Complexul nergetic Oltenia Hidroelectrica RLOC Cummins Generator Softronic Avioane Craiova ICMT Craiova IPA INDALTRAC Prysmian Group Nextrom Industries Agenţia de Mediu Uzinele Popeci Contact Telefon: Adresă: Blvd. Decebal nr.107, Craiova mail: Web: Facebook: Facultatea De Inginerie lectrica

18 FACULTATA D LITR L I C N Ț Ă LIMBĂ ŞI LITRATURĂ /ID Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere: franceză, engleză, germană,italiană, spaniolă buget 60, taxă 60, ID 40 Limba şi literatura modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, germană, italiană, spaniolă / Limba și literatura latină buget 52, taxă 38 Limba şi literatura modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, germană, italiană, spaniolă / Limba și literatura latină buget 16, taxă 14 Limba şi literatura română - Limba și literatura latină buget 10, taxă 5 Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere: engleză, franceză (Dr. Tr. Severin) buget 25, taxă 15 LIMBI MODRN APLICAT buget 19, taxă 11 Traducere şi interpretare (lb. engleză, lb. franceză) ŞTIINŢ AL COMUNICĂRII Comunicare şi relaţii publice buget 40, taxă 35 Jurnalism buget 22, taxă 18 ŞTIINŢ AL DUCAŢII Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar buget 20, taxă 40 Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Dr. Tr. Severin buget 20, taxă 40 MUZICĂ Muzică buget 6, taxă 9 Interpretare muzicală (canto) buget 5, taxă 3 Interpretare muzicală (instrumente) buget 4, taxă 4 TATRU ȘI ARTL SPCTACOLULUI buget 9, taxă 6 Artele spectacolului (actorie) CINMATOGRAFI ȘI MDIA Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) buget 11, taxă 1 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării: - Media examenului de Bacalaureat 100%

19 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării: - Media examenului de Bacalaureat 100% Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei: - tapa I - seu motivațional depus la dosarul de admitere - admis/respins - tapa a II-a Media examenului de Bacalaureat 100% Pentru domeniul Muzică: tapa I: Proba interpretativă - eliminatorie (admis/respins) Specializarea Muzică - Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală) Specializarea Interpretare muzicală - canto - Probă vocală; Recital Specializarea Interpretare muzicală - instrumente Pian: 1. Recital; 2. Citire la prima vedere Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție, nai: 1. Recital; 2. Tehnică instrumentală; 3. Citire la prima vedere tapa a II-a: Probe teoretice - notare de la 1 la Auz muzical 2. Solfegiu la prima vedere Pentru domeniul Teatru și artele spectacolului: tapa I - eliminatorie Proba unică (probă practică). proba cuprinde obligatoriu următoarele componente: - Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei); - Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare; - Povestire la alegerea candidatului; - Interviu pe teme de cultură artistică generală și teatrală. tapa a II-a cu notare de la 1 la 10 reprezintă nota de admitere la concurs. - Lectură la prima vedere (la propunerea comisiei); - Interpretarea unui monolog comic sau dramatic (din piese de teatru la alegerea candidatului). M A S T R FILOLOGI credite Studii de limba şi literatura română Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane Perspective lingvistice și literare în spațiul francofon Traducere şi terminologii în context european Paradigme ale comunicării organizaţionale ŞTIINŢ AL DUCAŢII credite Management educaţional Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei Dr. Tr. Severin TATRU ŞI ARTL SPCTACOLULUI credite Arta actorului Management și antreprenoriat cultural MUZICĂ credite Artă muzicală românească contemporană Pentru domeniul Cinematografie și media: Portofoliul de concurs: - Curriculum Vitae - model uropass; - Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină); - Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) dacă e cazul. TAPA I (scris) eliminatirie (admis/respins) Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar și Analiza unui film în primă vizionare. TAPA a II-a (practic/oral) Proba 1: Interviu pe baza portofoliului de concurs și analiza unei fotografii la prima vedere. Proba 2: Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. Oportunități de carieră acompaniator actor archivist artist liric asistent de cercetare bibliotecar brand manager comentator consilier media consilierşcolar consultant artistic copywiter corist dirijor documentarist editor evaluator de competenţe profesionale filolog formator fotoreporter ilustrator muzical instrumentist interpret învăţământ lector carte/ presă/editor/scenariu mediator mentor muzeograf organizator târguri şi expoziţii organizator/ conceptor/consultant formare prezentator producător RTV purtător de cuvânt redactor (print, online) referent de specialitate regizor muzical reporter scriitor secretar de redacţie secretar literar solist vocal specialist în relaţii publice sufleur teatru tehnoredactor traducător secretar de emisie Practică de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Consiliul Judeţean Dolj Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, Craiova Biblioteca Franceză Omnia, Filiala Craiova Teatrul Naţional Marin Sorescu, Craiova Opera Română Craiova Muzeul de Artă Muzeul Olteniei, Craiova Media Sud uropa Studioul Regional de Radio Craiova Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă ducaţională, Mehedinţi Tele U Craiova Radio Campus Biblioteca Universităţii Centrul de traduceri Translatio Contact Telefon: Adresă: str A.I.Cuza, nr.13, Craiova mail: Web: Facebook: facebook.com/literecraiova/

20 siglă facultate FACULTATA D MCANICĂ L I C N Ț Ă INGINRIA AUTOVHICULLOR buget 87, taxă 33 Autovehicule rutiere INGINRIA TRANSPORTURILOR buget 39, taxă 51 Ingineria transporturilor şi a traficului INGINRI INDUSTRIALĂ buget 48, taxă 42 Tehnologia construcţiilor de maşini INGINRI CIVILĂ buget 36, taxă 24 Construcţii civile, industriale şi agricole INGINRI ŞI MANAGMNT buget 40, taxă 20 Inginerie economică industrială Dr. Tr. Severin INGINRIA MDIULUI buget 28, taxă 22 Ingineria și protecția mediului în industrie Dr. Tr. Severin INGINRI MARINĂ ȘI NAVIGAȚI buget 28, taxă 2 Navigație și transport maritim și fluvial Dr. Tr. Severin Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100%

21 M A S T R Practică de specialitate INAS RTR FORD RNAULT POPCI DICO IAC CAlynx Oportunități de carieră INGINRIA AUTOVHICULLOR credite Proiectare și fabricație în ongoneria autovehiculelor/design and Manufacturing in Automotive ngineering Optimizarea sistemelor de transport rutier Proiectarea autovehiculelor moderne INGINRI INDUSTRIALĂ credite Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice INGINRI MCANICĂ credite Modelare și similare în ingineria mecanică INGINRI ŞI MANAGMNT credite Managementul producţiei şi logisticii Ingineria şi managementul calităţii (Dr. Tr. Severin) Managementul sistemelor logistice (Dr. Tr. Severin) INGINRIA MDIULUI credite Managementul mediului şi energie durabilă (Dr. Tr. Severin) INGINRIA MATRIALLOR- 120 credite Materiale avansate (Dr. Tr. Severin) A.R.R. firme din domeniul construcțiilor civile A.J.P.M. unităţi de mentenanţă pentru autovehicule RAT firme de asigurări şi de profil bancar CFR Faurecia CNADR Johson Controls Dumagas SolidWorks R.A.R. Pirelli SOFTRONIC Institute pentru studii, cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, materiale Firme de proiectare asistată (CAD, CAM, CA) în tehnologii de fabricaţie,construcții civile, autovehicule, logistică în industrie și transporturi Unități de producție și mentenanță pentru construcții de mașini, autovehicule, construcţii civile Organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări) Învăţământ Contact Telefon: Adresă: Calea Bucuresti, nr. 107,Craiova mail: Web: Facebook: Facultatea de Mecanica din Craiova

22 FACULTATA D ȘTIINȚ L I C N Ț Ă CHIMI Biochimie tehnologică buget 20, taxă 5 Chimie farmaceutică buget 20, taxă 5 ŞTIINŢA MDIULUI Chimia mediului buget 20, taxă 5 FIZICĂ Fizică medicală buget 40, taxă 5 Fizică informatică buget 20, taxă 5 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% GOGRAFI Geografie buget 37, taxă 53 Geografia turismului buget 37, taxă 33 INFORMATICĂ Informatică buget 130, taxă 40 MATMATICĂ Matematică buget 23, taxă 12 Matematică Informatică buget 23, taxă 12 M A S T R INFORMATICĂ credite Tehnici avansate pentru prelucrarea informației / Advanced Techniques for Information Processing MATMATICĂ credite Matematici aplicate FIZICĂ credite Fizică teoretică/theoretical Physics CHIMI credite Chimia compuşilor biologic activi ŞTIINŢA MDIULUI credite Calitatea mediului GOGRAFI credite Turism și dezvoltare durabilă

23 Oportunități de carieră Departamentul de chimie învăţământ, industria chimică, industria petrochimică, industria farmaceutică, industria textilă, industria cosmetică, industria alimentară, laboratoare clinice, laboratoare de control al calităţii produselor, laboratoare de cercetare aplicată, servicii de consultanţă specifice laboratoarelor cu profil chimic etc. Departamentul de fizică învăţămănt, cercetare, tehnician de aparate electromedicale, specialist cu funcţii administrative şi comerciale, optician, optician armament, asistent programator, asistent achiziţie şi analiză date, asistent proiectare sisteme informatice, operator control nedistructiv, operator separare magnetică, referent de specialitate, analist etc. Departamentul de geografie Profesor, cercetător, asistent de cercetare in geografie,meteorolog, hidrolog, consilier de planificare şi organizare regională şi urbană, specialist in sisteme informatice geografice, analist de mediu, ghid habitat natural floră, faună, pedolog, geomofolog, consilier geodemografic, analist regional, analist in turism, agent turism, ghid de turism intern şi extern, organizator activităţi turistice, manager in turism, cercetător in turism etc. Departamentul de informatică Programator, analist, proiectant sisteme informatice, administrator baze de date, designer pagini web, manager de proiect software, asistent de cercetare în informatică, administrator reţea de calculatoare, profesor etc. Departamentul de matematică învăţămănt, cercetare, programatori, brokeraj, urbanism şi arhitectură, cadastru şi arhitectură, inginerie mecanică, comunicaţii wireless, planificarea activităţilor de transport, dezvoltări de afaceri in internet etc. Practică de specialitate Departamentele facultății au încheiat parteneriate în domeniul practicii studenților, cercetării științifice, dar și de prestări servicii cu peste 100 agenți economici, institute de cercetare, cabinete medicale, școli și inspectorate școlare, etc printre care amintim: Dolj Construct SRL Star Storage Caphyon CS Romania Kepler-Rominfo Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Agenţia de Protecţia Mediului Dolj Amaradia S.R.L. Softwin SyncRO Soft Netrom Software Star Storage IT Six Global Services BridgeIT Craiova Roweb Craiova Softelligence ngineering Libra Internet Bank e-mag Craiova InfoCenter Craiova Gesof-Med SRL SintecMedia Borsego Software Netvibes iquest Touropa SRL PS Travel Tour Impex Mapamond MD SRL Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Dolj Popeci Utilaj Greu S.A. Microcomputer Service S.A. Craiova Centrul Prima Medical Craiova S.C. Laborator W Systems DevTeam Crisop TIC Craiova Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru fizica laserilor, plasmei şi radiaţiei Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova ALRO Distribuție Oltenia Prysmian Group Contact Telefon: Adresă: Str. AI. Cuza, Nr. 13, Craiova mail: Web: Facebook: facebook.com/stxactecraiova/

24 FACULTATA D ȘTIINȚ SOCIAL L I C N Ț Ă ASISTNȚĂ SOCIALĂ buget 16, taxă 84 Asistență socială FILOSOFI buget 19, taxă, 31 Filosofie ISTORI buget 22, taxă 28 Istorie RLAȚII INTRNAȚIONAL ȘI STUDII UROPN buget 19, taxă 56 Relații internaționale și studii europene SOCIOLOGI buget 24, taxă 76 Sociologie ŞTIINŢ POLITIC buget 24, taxă 76 Ştiinţe politice Condiţii de admitere şi calculul mediei: Media examenului de bacalaureat 100% M A S T R ISTORI credite Românii în Istoria uropei SOCIOLOGI credite Dezvoltare regională și intervenție socială FILOSOFI credite Filosofie aplicată în organizații și mediul de afaceri ȘTIINȚ POLITIC credite Securitate Națională și uro-atlantică

25 Practică de specialitate Printre partenerii de practică studențească și cercetare științifică ai Facultății de Științe Sociale se numără: Istorie: Muzeul Olteniei, Șantierul arheologic Sucidava-Celei, Corabia, jud. Olt, Institutul de Cercetări Socio-Umane C. S. Nicolăescu-Plopșor, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Arhivele Naționale din România, Serviciul Județean Dolj; Științe politice: Consiliul Județean Dolj, Parlamentul României, CPOS: Centrul de Studii Politice Post-Comuniste; Asistență socială: DGSASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj), Asociația Vasiliada Craiova; Sociologie: Penitenciarul de Maximă Securitate Craiova, Institutul Social Oltenia, Direcția Regională de Statistică-Dolj; RIS: Ministerul Fondurilor uropene, Institutul uropean; Filosofie: Institutul de Filosofie al Academiei Române. Oportunități de carieră Asistență socială Filosofie Istorie Relații Internaționale și studii europene Sociologie Științe politice Învățământ Cercetare Marketing Politică și diplomație Instituții publice Comunicare Mediul de afaceri Contact Telefon: Adresă: Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova mail: Web: Facebook: Facultatea de Științe Sociale, Universitatea din Craiova

26 L I C N Ț Ă FACULTATA D TOLOGI ORTODOXĂ TOLOGI buget 49, taxă 51 Teologie ortodoxă pastorală ART VIZUAL Artă sacră buget 10, taxă 20 Arte plastice (Pictură-Sculptură) buget 10, taxă 20 Condiţii de admitere şi calculul mediei: Pentru domeniul Teologie: ź pentru locurile de la buget: tapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): - Interviu motivaţional; -Verificarea aptitudinilor muzicale. ź tapa a II-a: - xamen scris la Teologie Dogmatică 75%; - Media examenului de Bacalaureat: 25%. ź Criteriul de departajare: Nota obţinută la proba scrisă ź de Teologie Dogmatică Pentru domeniul Arte vizuale: tapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): - Interviu motivaţional; - Interviu Catehism. tapa a II- a - Probă practică de desen: 75%.. - Media examenului de Bacalaureat: 25% Criteriul de departajare: Punctajul obţinut la proba practică de desen. ź pentru locurile de la taxă: tapa I - Probe eliminatorii (admis/respins): - Interviu motivaţional; - Verificarea aptitudinilor muzicale. tapa a II- a: - xamen oral la Teologie Dogmatică: 100% Criteriul de departajare: Media obținută la xamenului de Bacalaureat

27 MASTR TOLOGI credite Teologie şi cultură ART VIZUAL credite Conservare și restaurare Practică de specialitate Muzeul de Artă Muzeul Olteniei Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Instituţii de cult aflate în proces de restaurare şi conservare Paraclisul Facultăţii aflat în incinta Centrului de Restaurare, Conservare Patrimoniu şi Vizualizare al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Oportunități de carieră Pentru viitori slujitori ai Bisericii: preoţi diaconi profesori de teologie specialişti în domeniul teologiei se perfecţionează personalul monahal existent şi personalul administrativ bisericesc Domeniul Arte Vizuale: pictori de icoane pictori de biserici restauratori de monumente religioase (biserici şi obiecte aparţinând cultelor religioase) profesori de desen; consilieri artistici artişti plastici; pictori decoratori galerişti; ghizi de artă Contact Telefon: Adresă: Str. A. I. Cuza nr. 13, Craiova mail: Web:

28 DPARTAMNTUL PNTRU PRGĂTIRA PRSONALULUI DIDACTIC Investind în tineri, investim în viitor. Dezvoltarea și perfecționarea lor este cea mai nobilă misiune a unui profesor. CIN SUNTM? Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității din Craiova. Realizăm pregătirea psihopedagogică inițială a viitorilor profesori. C OFRIM? Cursuri de Psihologia educației, Pedagogie, Didactica specialității,practică pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi - desfășurate distinct și în paralel cu pregătirea realizată prin facultăți. SUNTȚI/VȚI FI STUDNȚI! C PUTȚI DVNI? Dacă sunteți sau veți fi studenți înscriși la diferite facultăți ale Universității din Craiova și doriți să aveți, ca alternativă, cariera didactică puteți opta pentru Programul de pregătire psihopedagogică (gratuit pentru studenții bugetari). Contact Str. A.I. Cuza nr. 13, sala 323 Tel/fax mail: Web: http//cis01.ucv.ro/dppd/

29 CRCTAR ŞTIINŢIFICĂ Cercetarea se desfaşoară în echipe mixte formate din cadre didactice, cercetatori şi studenţi. La nivelul Universităţii, sunt recunoscute 41 de centre de cercetare. Domenii principale pentru cercetarea ştiinţifică: ştiinţe exacte: matematică,fizică, chimie, informatică;ştiinţe inginereşti: ingineria sistemelor, inginerie electrică, inginerie mecanică, robotică şi transporturi, ingineria resurselor vegetale; ştiinţele vieţii şi ale pământului: biologie, geografie; ştiinţe socio-umane; ştiinţe economice şi juridice, ştiinţe sociale, comunicare şi jurnalism, arte şi ştiinţe umaniste, teologie, ştiinţe ale educaţiei. Infrastructuri ultramoderne de cercetare INCSA INCSA este o investiție de aproape 13 milioane de euro, realizată de Universitatea din Craiova, cu finanțare europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității conomice (POSCC). Direcţii strategice: Integrarea în comunitatea cercetătorilor europeni;compatibilizarea cu infrastructura de cercetare europeană. Dezvoltarea capacităţii de cercetare multidisciplinară 4 centre și 12 laboratoare de cercetare - inovare cu perspective de dezvoltare în domeniile consultanței economice și management, construcții şi dezvoltare durabilă. operează centrat pe proiecte şi oferă soluții personalizate sau replicabile. GRID OLTNIA Centrul Grid Oltenia (CeGO) este cel mai mare centru de calcul de înaltă performanţă din sud-vestul României. ste integrat în infrastructura GRID naţională RoGRID și contribuie semnificativ la dezvoltarea acesteia. CeGO dispune de 64 de noduri de calcul, totalizând 128 procesoare Xeon quad core, și de o structură complexă de stocare de peste 40 TB. Funcţionarea cluster-ului este supravegheată cu ajutorul unui sistem de monitorizare a resurselor şi transmitere de alerte în cazul detectării unor anomalii în funcţionare. DATA ROOM Data Room-ul este alcătuit din mai multe sisteme de calcul de înaltă performanţă, care totalizează 16 procesoare Intel Xeon, 94 nuclee, 24 TB capacitate de stocare, 360 GB de memorie RAM CC. Data Room-ul poate oferi resurse individuale sau clustere de sisteme de calcul, plecând de la o multitudine de resurse interconectate într-un sistem de tip cloud, putându-se crea mai multe sisteme de calcul care se încadrează în resursele alocate sau centraliza într-un server de mare putere. Astfel, se obţin servicii de virtualizare, PCoIP, servere de calcul sau staţii de lucru individuale pentru implementarea modelelor matematice ale cercetătorilor Universităţii din Craiova pentru a-şi desfăşura activitatea academică şi de cercetare.

30 BIBLIOTCA Peste un milion de volume pentru toate domeniile şi specializările. Acces la baze de date ştiinţifice bibliografice,bibliometrice, precum şi fulltext (articole),cărţi electronice fulltext, rezumate din campusul Universităţii din Craiova. Universitatea din Craiova beneficiază de acces online, în urma contribuţiei financiare, în cadrul Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de Cercetare- Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania ANLIS PLUS, la următoarele baze de date, având ca scop susţinerea activităţii de informare şi documentare necesară realizării temelor de cercetare-dezvoltare. I. Baze de date multidisciplinare fulltext 1. ScienceDirect Journals Freedom Collection SpringerLink Journals springer.com 3. Cambridge Journals cambridge.org 4. Taylor & Francis Journals tandfonline.com 5. Oxford Journals II. Baze de date de specialitate fulltext 1. I/IT lectronic Library (IL) ieeexplore.ieee.org 2. Institute of Physics Journals iopscience.iop.org/journals 3. MathSciNet American Mathematical Society 4. BSCO HOST Business Source Complete III. Baze de date bibliografice şi bibliometrice 1. THOMSON RUTRS I. Web of Science II. Journal Citation Reports webofknowledge.com III. Derwent Innovations Index webofknowledge.com 2. SCOPUS Şcoli doctorale ale Universităţii din Craiova Școala Doctorală de Științe Scoala Doctorală de Inginerie a Resurselor Vegetale şi Animale Scoala Doctorală Constantin Belea a Facul tății de Automatică, Calculatoare și lectronică Școala Doctorală de Inginerie lectrică și nergetică Scoala Doctorală Academician Radu Voinea a Facultății de Mecanică Școala Doctorală a Facultății de Drept Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste Școala Doctorală de Științe conomice Școala Doctorală Alexandru Piru a Facultății de Litere Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă Sfântul Nicodim

31 Parteneri socio-economici ai Universității din Craiova Pirelli Tyres România Groupe Renault SC lectroputere SA Cummins Generator Technologies România Ford România SA Johnson Controls România SC IPA SA CIFATT Craiova Bitdefender Hella România - R&D Craiova Ubisoft SRL SC Popeci Utilaj Greu SA SCL PCB Solutions Group SC Reloc SA Craiova Prysmian Cabluri şi Sisteme SA SC International Automotive Components Group SRL Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj SC Lugera & Makler SRL Cerealcom Dolj SRL (acestora li se adaugă alte parteneriate încheiate la nivel de facultăți, în funcție de specificul fiecăreia) Banca Comercială Română Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj SC AFMCH SRL Kautex Craiova SRL Kirchhoff Automotive România SRL SC Adrem Invest SRL Bekaert Slatina SC Primaserv SRL Auchan România SA Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Dolj Servicii de cazare Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 delocuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Dr. Tr. Severin) din 4 campusuri: Campus Agronomie; Campus ducaţie Fizică şi Sport Campus lectrotehnică; Campus Mecanică Facilităţi cantină săli de lectură pentru studenţi săli de tratament căminele 3, 6, 7, 8, 10, 12 şi 14 au spălătorii, unde sunt montate maşini de spălat cu cartele reîncărcabile şi jetoane, precum şi oficii de preparare a hranei, dotate la standarde europene televiziune prin cablu internet prin reţeaua RoduNet personal de îngrijire şi întreţinere Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti Organizaţiile studenţeşti: - sunt promotorul proiectelor, ideilor şi iniţiativelor studenţeşti, fiind formate în totalitate de studenţi. - sprijină educaţia non-formală - sprijină iniţiativele studenţeşti - promovează comunicarea, organizarea, solidaritatea,valori comune în spaţiul european. - promovează și protejează interesele sociale și profesionale ale membrilor săi și sprijină dezvoltarea profesională a studenţilor. Investim resursele specifice vârstei în cât mai multeactivităţi extraşcolare, exploatând din plin oportunităţilecare ni se oferă prin proiecte din domenii precum: cultură şi artă, sănătate, anti-discriminare, protecţia mediului,şanse egale, dialog inter-religios, educaţie prin activităţi recreative, politici pentru tineret, programe anti-drog,dialog intercultural, activităţi artistice, de tineret şi sport. Asociația Studenților din Facultatea de Litere (ASFL) Organizația Studenților Politehniști Profil lectric din Craiova (OSPPC) Asociația Studenților Facultății de Horticultură (ASFH) Asociația Studenților din Facultatea de Automatică, Calculatoare și lectronică (OSAC) Asociația Studenților din Facultatea de conomie (ASFAA) Asociația Studenților în Drept din cadrul Universității din Craiova (ASD-UC) Asociația Studenților de la Facultatea de ducație Fizică și Sport (ASFFSK) Organizația Studenților din Facultatea de Mecanică (OSFM) Asociația Studenților Facultății de Științe Sociale din Craiova (ASFSSC) Asociația Studenților Facultății de Teologie din Craiova (ASFTC) Asociația Studenților Agronomi din Craiova (ASAC) Asociația Studenților din Facultatea de Științe (ASFS)

32 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii din Craiova Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) cuprinde: Cabinet de consiliere în carieră Birou de analiză şi gestiune previzională a solicitări lor pieţei muncii. Obiectivele CCOC: Orientarea și consilierea elevilor/studenților; Reducerea abandonului universitar; Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii; Creșterea angajabilității studenților. Servicii: Consiliere și evaluare vocațională/ psihologică/ în carieră; Training-uri/workshop-uri; Târguri de joburi; laborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii; Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare; Sprijinirea firmelor care doresc să angajeze studenţi şi/sau absolvenţi ai universităţii; Realizarea de cercetări privind inserția absolvenților pe piața muncii; Participarea la activități organizate de către alumni. Proiecte anuale ale CCOC: Zilele Porților Deschise Pași spre o carieră de succes! Caravana învățământului oltean Studenții noștri pot mai mult! Cupa Universității Craiova pentru liceele Olteniei - fotbal Programul Școala Altfel Forumul Carierei Proiecte finanțate din Fondul Social uropean