Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Craiova

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Craiova"

Transcriere

1 Ministerul FinanŃelor Publice AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Craiova AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice Vâlcea Str. General Magheru, nr. 17 Cod poştal Râmnicu Vâlcea, judeńul Vâlcea Tel. : Fax : ANSPDCP Nr. VL 96/ PROCES VERBAL [ncheiat astăzi , ora cu ocazia întrunirii Comisiei de selecńie a practicienilor în insolven Ńă constituit ă la AdministraŃia JudeŃean ă a FinanŃelor Publice Vâlcea, conform Deciziei nr. 719/ În temeiul art. 14 alin. 4 coroborat cu prevederile art din Ordinul pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal` nr.1451/2015 privind procedurile de agreare şi selec\ie a practicienilor [n insolven\` de către Agen\ia Na\ional` de Administrare Fiscal`, Comisia de selecńie a practicienilor în insolven Ńă constituit ă la A.J.F.P. Vâlcea conform Deciziei nr. 719/ a publicat pe pagina de internet a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Craiova şi în Cotidianul România Liber ă din ziua de InvitaŃie de participare adresat ă practicienilor în insolven Ńă pentru a depune pân ă cel târziu în data de ora oferte în vederea desemnării unor practicieni în insolven Ńă în dosarele de insolven Ńă privind pe debitoarele: SC GUSTIROM SRL, SC RALUVIL CONSTRUCT SRL Rm., SC BIC OIL IMPEX SRL, SC MARMETAL SRL, SC VALDIMAR TRANSPORT SRL, SC SATINSTAL SRL, SC ULTRAMOB SRL, SC POPCAT DESIGN SRL com. Budesti, SC INFMET RECYCLING SRL, SC CATEL SRL, SC BESTCONSTRUCT SRL, SC OCTAGON SRL Pausesti-Maglasi, SC BILNANDO PLAST SRL, SC BERKAM SRL com. Muereasca, SC PRONIC PREST SRL Orlesti, SC ALY SI DYA IMPEX SRL, SC ARCTIC LAND SRL, SC RAM-FOREST SRL com. Pausesti-Maglasi, SC HOLSERV SRL, SC MILIMAR IMPEX SRL com. Alunu, SC MEDEM WIND SRL, SC VILTERM SRL, SC MALUAND TRANS SRL com. Mateesti, SC GABRIANTEX SRL, SC REGIS INDUSTRIAL SRL Dragasani, SC ZETCAS SRL, SC ALENA SERV SRL, SC ALMERINDA SRL, SC VICEXPERT SRL Rm., SC TOSU FAM SRL Dragasani, SC INAROM IMPEX SRL, SC RIZEA COMPANY SRL, SC PLAST METAL LINE SRL, SC ELIDAS GRUP SRL, SC DONATELLO SRL, SC ANIREX COM SRL, SC MARSYLMAR SRL Budeşti, SC VANASSCHE IT SERVICE SRL, SC ALEXIA CONCEPT SRL Rm., SC ECONYT CONSTRUCT SRL Galicea, SC 4 PEOPLE EVENTS SRL, SC ADIMIH SRL, SC GROUP AJAX SRL, SC PRACTIK ART COMPANY SRL, II ZAMFIRESCU IONICA VLADU ł, SC EYGEL SRL, PICKETT PHILIP STUART PFA, SC RAMBRA PROD SRL, SC GEOMAR CONSTRUCT SRL Vlădeşti, ASOCIAłIA PRIETENII ŞTRAUBING şi SC STÎNADESIGN SRL, aflate pe rolul Tribunalului Vâlcea întocmit ă conform prevederilor art. 16 din OPANAF nr. 1451/ privind procedurile de agreare şi selec\ie a practicienilor [n insolven\` de către Agen\ia Na\ional` de Administrare Fiscal`. Pân ă la data de ora au fost depuse oferte dup ă cum urmeaz ă:

2 Denumire societate SC MILIMAR IMPEX SRL, com.alunu SC 4 PEOPLE EVENTS SRL, Rm.Vâlcea SC ECONYT CONSTRUCT SRL Galicea SC RALUVIL CONSTRUCT SRL SC VICEXPERT SRL Rm. SC DONATELLO SRL Rm. SC BILNANDO PLAST SRL Rm. SC RAM-FOREST SRL com. Pausesti-Maglasi SC BERKAM SRL com. Muereasca SC BESTCONSTRUCT SRL Rm. SC GUSTIROM SRL SC CATEL SRL Oferte depuse nr.vl179551/

3 SC BIC OIL IMPEX SRL Rm. SC MARMETAL SRL SC POPCAT DESIGN SRL com. Budesti SC INFMET RECYCLING SRL SC ALENA SERV SRL Rm. SC VALDIMAR TRANSPORT SRL, SC ULTRAMOB SRL SC SATINSTAL SRL SC OCTAGON SRL Pausesti- Maglasi SC PRONIC PREST SRL Orlesti SC ALY SI DYA IMPEX SRL SC ARCTIC LAND SRL Rm. SC HOLSERV SRL nr. VL / AJFP Vâlcea sub nr. VL /

4 SC MEDEM WIND SRL Rm. SC MALUAND TRANS SRL com. Mateesti SC GABRIANTEX SRL Rm. SC ZETCAS SRL SC ALMERINDA SRL Rm. SC TOSU FAM SRL Dragasani SC INAROM IMPEX SRL Rm. SC RIZEA COMPANY SRL Rm. SC PLAST METAL LINE SRL SC ANIREX COM SRL Rm. SC MARSYLMAR SRL Budeşti SC VANASSCHE IT SERVICE SRL SC ALEXIA CONCEPT SRL Rm. SC ADIMIH SRL SC GROUP AJAX SRL Rm. SC PRACTIK ART COMPANY SRL SC RAMBRA PROD SRL,

5 SC GEOMAR CONSTRUCT SRL Vlădeşti Pentru SC VILTERM SRL, SC REGIS INDUSTRIAL SRL Dragasani, SC ELIDAS GRUP SRL, II ZAMFIRESCU IONICA VLADU ł, SC EYGEL SRL, PICKETT PHILIP STUART PFA, ASOCIAłIA PRIETENII ŞTRAUBING şi SC STÎNADESIGN SRL nu au fost depuse oferte. Dup ă deschiderea plicurilor, urmare analizării ofertelor depuse de practicienii în insolven Ńă CII Iliescu Darius Rm.Vâlcea respectiv CII Gorgoi Stelian, Ştefăneşti, comisia de selecńie a procedat la descalificarea ofertelor întrucât acestea nu conńin documentele/nu îndeplinesc condińiile prevăzute la art. 16 alin. 1 şi 3 din Ordinul pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal` nr.1451/2015 privind procedurile de agreare şi selec\ie a practicienilor [n insolven\` de către Agen\ia Na\ional` de Administrare Fiscal`. Rezultatele selecńiei vor fi comunicate practicienilor în insolven Ńă care au depus oferte precum şi prin afişare pe site ul DirecŃiei Generale Regionale a FinanŃelor Publice Craiova. Comisia de selecńie: Mihai Octavian - Şef AdministraŃie Adj.- colectare - preşedinte Turcu Gabriel - Şef AdministraŃie Adj.- inspecńie fiscal ă - membru Mătulescu Carmen - Şef Serviciu juridic - membru Mihai Mihaela - Consilier Comp.procedur ă insolven Ńă - secretar