FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARILE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARILE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE"

Transcriere

1 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZARILE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Si FINANTE SI BANCI ANUL UNIVERSITAR DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ 2 SEM II TEME PENTRU RECENZII 1. EVALUAREA ELEMENTELOR CONTABILE DE ACTIVE CIRCULANTE. -MIHAI RISTEA, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societatilor comerciale capiv 2. OBIECTIVUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE. -MIHAI RISTEA, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societatilor comerciale cap VII EXAMEN SCRIS: I. SUBIECTE TEORETICE 1. Stocurile: conţinut şi structură, conturi, funcţionare. 2. Datorii - definiţii, clasificare, conturi, funcţionare.. 3. Creante - definitie, clasificare, descriere, conturi, funcţionare. 4. Decontările cu personalul şi bugetul de stat şi de asigurări sociale - salariu tarifar, brut, net, contributiea asigurari sociale, impozit pe venitul din salariu-descriere, conturi. 5. Impozitul pe profit: mod de calcul, decontare, cont - funcţionare. 6. Taxa pe valoarea adaugată: definiţie, clasificare, conturi. 7. Contul bancar, acreditivul: descriere, conturi-functionare. 8. Casa, avansul de trezorerie şi a alte valori de trezorerie: descriere, conturi-funcţionare. 9. Cheltuielile şi venituri - definiţii, clasificare, conturi, funcţionare. 10. Lucrări de închidere a exerciţiului financiar-emunerare, descriere.

2 INREGISTRĂRI CONTABILE Să se înregistreze următoarele operaţiuni economico-financiare : 1. Se achiziţionează conform facturii, materii prime in suma de lei, materiale consumabile lei si materiale de natura obiectelor de inventar lei, plus TVA, Ulterior se face plata facturii prin bancă. 2. O societate achiziţionează cu factură mărfuri la preţ facturare 1000 lei plus TVA. În cursul lunii se livrează mărfuri în valoare de 700 lei plus TVA preţ vânzare, cost de achiziţie 500 lei. 3. O societate înregistrează în contabilitate lipsa la inventar de materii prime lei. Se impută gestionarului la valoarea 1000 lei plus TVA. 4. O societate înregistrează producţie la cost de producţie (cost efectiv) lei. Vinde jumătate din stoc la preţ de lei. Se scade gestiunea de producţia vandută. 5. O societate comercială înregistrează în cursul lunii TVA deductibil lei şi TVA colectat lei. Se închid conturile de TVA şi se virează TVA de plată rezultat la bugetul de stat. 6. Se înregistrează statul de salarii brut lei cu reţinerile de CAS, CASS şi impozit pe venitul din salarii. Cheltuielile societatii cu asigurariile de munca sunt 25 lei. 7. O societate cumpără de pe piaţa titlurilor de valoare 200 obligaţiuni la un preţ de 500 lei/obligaţiune, pe care le achită contul de la bancă. Decide să vandă 100 obligaţiuni cu 60 lei/obligaţiune şi, ulterior, 100 obligaţiuni cu 400 lei/obligaţiune, pe care le încasează în numerar. 8. O societate comercială contractează un credit pe un an de zile în sumă de lei, dobandă anuală 5%. Lunar restituie rata de credit şi dobanda aferentă. 9. Societatea ANA S.R.L. încasează prin bancă un credit bancar pe termen scurt în sumă de lei, rambursabil în 10 luni. Dobânda aferentă este de 2% pe lună şi se plăteşte odată cu rambursarea creditului. 10. Societatea MINA S.R.L. înregistrează la sfârşitul exercitiului financiar, cheltuieli cu chirii lei, cheltuieli financiare lei si venituri din prestări de servicii lei. Se închid conturile de cheltuieli si venituri.

3 ÎNTREBĂRI TIP GRILĂ : Sa se rezolve urmatoarele grile conform cerinţei 1. Ce reprezintă înregistrarea contabilă 371 = 378? a. descărcarea gestiunii de mărfuri vândute; b. vânzarea mărfurilor; c. încărcarea gestiunii cu valoarea adaosului comercial. 2. Precizaţi care formulă contabilă corespunde explicaţiei date: a. 404 = plăţi prin casa efectuate de către furnizorii de imoblilizări; b = încasarea efectelor comerciale în devize; c = efecte comerciale platite la clienţi; 3. Care dintre înregistrările de mai jos este în concordanţă cu conţinutul? a. 581 = depunerea numerarului la bancă; b. 542 = restituirea la casierie a avansului spre decontare acordat; c. 581 = ridicarea numerarului din bancă şi înregistrarea lui în registrul de 5311 = 581 casă; 4. Încasarea unei facturi de vânzare prin contul curent se contabilizează astfel: a = 5121; b = 4111; c = 4111; 5. Plata unei facturi de cumpărări de mărfuri prin contul curent se contabilizează astfel: a. 401 = 5121; b. 401 = 5311; c = 5121; 6. Care din următoarele elemente trebuie incluse în costul stocurilor: a. pierderi de materiale înregistrate peste limitele admise; b. costul aferent prelucrării si desfacerii; c. costul aferent achiziţiei, 7. Care din următoarele formule contabile corespund explicaţiei date? a = deschiderea unui acreditiv în devize din contul curent în lei; b. 421 = plata unui furnizor de imobilizări din acreditiv; c. 401 = plata unui furnizor de marfă din banca; 8. Care din următoarele formule contabile corespund explicaţiei date? a = aport în lei prin contul bancar din partea acţionarilor; b. 401 = plata prin contul bancar a datoriei faţă de furnizor; c. 457 = incasarea dividentelor cuvenite acţionarilor prin caserie.

4 9. Care din următoarele formule contabile corespund explicaţiei date? a. 401 = plata prin caserie a unei datorii către furnizor; b. 425 = plata salariilor la sfarşitul lunii prin casierie; c. 426 = plata salariilor neridicate prin caserie; 10. Care este semnificaţia formulei contabile: 604 = 401 a. cheltuieli înregistrate cu materiale consumabile; b. materiale intrate în consum din depozitul unităţii; c. materiale nestocabile procurate cu factura de la furnizor intrate direct în consum; 11. Care este semnificaţia următoarelor formule contabile: 581 = = 581 a. se ridică bani de la bancă; b. se face plata prin casierie a unei sume de bani; c. se depune în contul bancar o sumă de bani prin casierie. 12. Plata prin bancă a unui furnizor lei, se înregistrează: a = lei ; b. 401 = lei; c = lei; 13. Ce semnificaţie are următoarea înregistrare contabilă: 371 = % a. achiziţii de mărfuri de la terţi; b. înregistrarea adaosului comercial la mărfurile din magazin; c. încărcarea gestiunii cu adaosul comercial şi TVA aferent mărfurilor din magazinul de desfacere. 14. Ce semnificaţie are formula contabilă: 691 = 441 a. înregistrarea unor impozite şi taxe locale; b. înregistrarea impozitului pe profit; c. înregistrarea taxei şi comisionului vamal în vamă; 15. Ce semnificaţie are formula contabilă : 505 = 5121 a. încasarea obligaţiilor emise;

5 b. răscumpărarea obligaţiunilor emise anterior; c. plata obligaţiunilor emise; 16. Ce semnifică următoarea formulă contabilă: 403 = lei a. încasarea la scadenţă a biletului la ordin şi stingerea creanţei generată de acesta; b. plata furnizorului prin biletul la ordin subscris, la scadenţă; c. reflectarea creanţei pe seama băncii pentru biletul la ordin emis acestuia spre încasare; 17. Ce semnificaţie are următoarea formulă contabilă: 603 = 303 a. înregistrarea lipsurilor de materiale consumabile; b. descărcarea gestiunii cu lipsurile constatate de materii prime; c. înregistrarea lipsurilor de materiale de natura obiectelor de inventar; 18. Factura de energie electrică se înregistrează în contabilitate cu formula contabilă: a. 605 = 461; b. 401 = 605; c. 605 = 401; 19. Care dintre următoarele înregistrări este corecta: a. 641 = 401 Înregistrarea salariilor b. 213 = 4111 Depunerea capitalului social c. 601 = 301 Consum de materii prime 20. Descărcarea gestiunii de produse finite vândute se înregistrează cu formula: a. 301 = 711 ; b. 345 = 711; c. 711 = 345; 1. MITEA NELUTA, Contabilitate financiară-sinteza cursului-format electronic, Andrei Şaguna MITEA NELUTA, Contabilitate financiară, Ed. Andrei Saguna, MIHAI RISTEA, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societatilor comerciale