Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă BALINT Emilia Florica Str. Mărăşeşti, nr. 1, bl. 17, sc. B, ap. 17, oras Măgurele, judetul Ilfov Telefon Naţionalitate Română Data naşterii Sex F EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada 2018 prezent Conferenţiar, cercetator stiintific gradul II Predarea cursurilor şi lucrărilor practice cu studenţii; Îndrumare lucrări de licenţă ale studenţilor; Activitate de cercetare stiintifica, publicatii sub forma de carti, articole stiintifice, comunicari si cereri de brevete inventii UNIVERSTATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI, Bulevardul Mărăşti, nr.59, Sector 1, Bucureşti Perioada 2001 prezent Şef de lucrări, cercetator stiintific gradul II Predarea cursurilor şi lucrărilor practice cu studenţii; Îndrumare lucrări de licenţă ale studenţilor; Activitate de cercetare stiintifica, publicatii sub forma de carti, articole stiintifice, comunicari si cereri de brevete inventii UNIVERSTATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI, Bulevardul Mărăşti, nr.59, Sector 1, Bucureşti Perioada Asistent universitar Predarea lucrărilor practice cu studenţii; Publicare articole ştiinţifice UNIVERSTATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI Perioada Preparator universitar 1

2 Predarea lucrărilor practice cu studenţii, Participare la simpozioane şi elaborare de articole ştiinţifice UNIVERSTATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI Educaţie şi formare Perioada Diplomă de Bacalaureat Profil pedagogic Educatoare Liceul Pedagogic de Educatoare Bucureşti Liceal Perioada Diplomă de Doctor-medic veterinar Medicină Veterinară Doctor medic veterinar Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară a Banatului - Timişoara Universitar Perioada Studii Academice Postuniversitare Diagnostic de Laborator Medic specialist laborator Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicină Veterinară Bucureşti Postuniversitar Perioada Diploma de Doctor în Medicină Specialitatea medicină veterinară Doctor specialist in medicina veterinara Universitatea De Ştiinţe Agronomice Şi Medicină Veterinară Bucureşti Studii postuniversitare de perfecţionare prin Doctorat Competenţe personale Limba maternă Română Limbi străine cunoscute Engleză mediu Franceza- mediu Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleză Discurs oral Exprimare scrisă 2

3 Franceză Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, lucru în echipă, colaborare, creativitate, flexibilitate, confidenţialitate Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice - Membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România; - Membru al Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România; - Membru în Liga Română de Cancer; - Membru fondator al Societăţii de Oncologie Comparată; - Secretar General al Societății Române de Oncologie Comparată; - Membru al Centrului de Cercetare de Medicină Comparată, numit acum Institutul de Medicină Comparată; - Director al Centrului Internaţional român-italian de Oncologie Comparată; - Manager al Forumului National de Oncologie Comparată; - Secretar General al Revistei Române de Oncologie Comparată; - Secretar General al manifestării ştiinţice Zilele italo-române de oncologie comparată, mai, 2014, Roma, Italia - Administrator al Forumului Naţional de Oncologie Comparată; - Preşedinte al secţiei de oncologie comparată in cadrul Comisiei de medicină comparată din Academia Română; - Secretar general al Revistei române de oncologie comparată publicaţie bilingvă româno-engleză cu bord internaţional care apare din 1999 până în prezent; - Membru fondator şi membru în comitetul director al Forumului Mediteranean de Oncologie Comparată cu sediul la Genova, Italia; - Membru fondator cu funcţia de Director de departament al Asociaţiei One Health New Medical Concept România - Membru de onoare al Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali Şef de laborator clinic veterinar: hematologie,citologie,oncologie. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului WORD, EXCEL, POWER POINT Alte competenţe şi aptitudini - Sunt continuatorul Şcolii Româneşti de Oncologie şi Hematologie creată de către Academician Nicolae Manolescu; - Sunt integratorul conceptului de oncologie comparată în contextul ştiinţelor oncologice generale; - Sunt initiatorul terapiei oncologice clasice, combinată cu terapia nonclasică la canide şi feline; - Am introdus în diagnosticul oncologic veterinar investigaţia markerilor tumorali; - Am identificat, în cadrul bolilor medicale la animale, statusul patologic denumit Reacţie leucemoidă precum şi a statusului denumit Reacţie leucemic-like, realizând atât diagnosticul cert, cât şi diagnosticul diferenţial faţă de Leucemia vera ; - Am elaborat pentru prima dată în România diagnosticul citomorfologic al Bartonelozei şi al Hemobartonelozei la canine şi feline. Permis de conducere Categoria B 3

4 Lista cărţilor şi manualelor elaborate 1. N. Constantin - Tratat de Medicină Veterinară, vol.ii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002 coautor. 2. N. Manolescu - Aspecte de patologie celulară comparată, vol. III, Ed. Ceres,Bucureşti, 2002 coautor. 3. N. Manolescu - Introducere în oncologia comparată, Ed. Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2003 coautor. 4. Emilia Balint - Sindromul leucemic-like (leucemoid) în patologia veterinară, Ed. Mustang, Bucureşti, Braslasu Corneliu Mihail - Cardiologie Veterinara-Diagnosticul bolilor cardiovasculare la animale, Ed.Artprint Bucuresti coautor 6. Emilia Balint; Adriana Apostol - Statusul reactiilor leucemoide in patologia umana si veterinara ( Studii de oncologieveterinara), Ed. Curtea Veche Bucuresti Nicolae Manolescu; Emilia Balin t- Atlas de oncocitomorfologie la canide si feline, Ed. Curtea Veche Emilia Balint - Hematologie Veterinara si Oncologie Comparata, Ed Curtea Veche, Emilia Balint - Ghid practic de hematologie si citologie veterinara, Ed Curtea Veche, 2011 Lista contractelor de cercetare ştiinţifică 1. Anchetă cu privire la efectele antivirale şi imunomodulatoare de lectină izolate din lăstarii de cartofi - Contract de Cercetare încheiat cu C.N.C.S.I.S. Tema 6, Cod C.N.C.S.I.S Dr. Emilia Balint Membru 2. Nanostructuri pentru eliberarea controlată de principii active cu potenţial terapeutic. Acronim NANOCONTER - CEEX MATNANTECH nr. 515/ Dr. Emilia Balint Membru 3. Cercetări privind stabilirea cadrului reacţiilor leucemoide faţă de stările leucemice vera în patologia comparată. Acronim LEUCOM - CONTRACT DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE Nr / Modelul cancerului canin utilizat ca petrial clinic pentru oncologia umana - PRECLIN - PNCDI2 Nr. 51_021/ Metode de prevenire și tratament a cancerului la animale și la om - P.N. BIOTECH, Contract 03 PP 457/ Investigații privind celulele dendritice și celulele NK circulante. Semnificație clinică la câini și pisici în stări normale si patologice - CNCSIS Contract, Tema 3, Grant no. 13, CNCSIS Code 10,

5 7. Monitorizare integrată a mediului de viaţă în relaţie cu ecooncoterapia cancerului şi ecooncoprofilaxia la animale si la om - Contract cu Banca Mondială, nr. 320, Dr. Emilia Balint membru în colectivul de cercetare 8. Efectele metabolice ale administrației lectinei la animale - CNCSIS Contract, Tema 23, CNCSIS Code 1188, Dr. Emilia Balint membru în colectivul de cercetare 9. Stabilirea si utilizarea efectelor biologice ale apelor saracite in Deuteriu asupra organismelor unor animale in conditii normale si patologice - Program national AGRAL no. 4054, Sistemul chimio-chimic SDF1 / CXCR4 în dezvoltarea tumorilor dependente de hormoni. - Număr-proiect: IZS PW 08 / 08RC, Titular din partea României: Societatea Română de Oncologie Comparată, Centru Internaţional român-italian de Oncologie Comparată 11. Cancerul mamar felin biologia celulelor stem, model de studiu pentru cancer uman - Număr Proiect: IZS PLV/26/07RC, Titular din partea României: Institutul Oncologic Bucureşti 12. Structuri de tip array pentru prevenţia, diagnosticul şi tratamentul individualizat al unor forme de cancer cu incidenţă şi mortalitate majore; Acronim HRCarrays - Contractul de finanţare nr. 4_2/2012; Noi strategii pentru îmbunătățirea calitătii vieții si supraviețuirea pacienților cu cancer: studii moleculare și clinice a genomului tumoral utilizând apa sărăcită în deuteriu. Acronim GenCanD - Contractul de finanţare nr. 128/2014; Sisteme integrate de trasabilitate şi control ale unor alimente de origine animală şi nonanimală pentru identificarea unor factori de risc potenţial cancerigeni în relaţia mediu, fermă, procesare, transport, consum - Contractul de finanţare nr. ADER /2013; Publicaţii Peste 100 de lucrări ştiinţifice Brevete de invenţii 1. Apa potabilă cu conţinut redus de deuteriu. Cerere Brevet nr. A/00434/ Metoda pentru stabilirea in vivo la animalele de experienţă a concentraţiei eficiente de apă saracită în deuteriu pentru tratamentul cancerului. Brevet de invenţie nr , B1 din Metoda de crestere a tolerantei oraganismului la tratamentul cu citostatice.brevet nr , din Utilizarea apei sărăcite în deuteriu în profilaxia geriatrică.brevet de inventie nr , din

6 Diplome şi medalii 1. Apa potabilă cu conţinut redus în deuteriu, cu autorii: Emilia Balint, Ioan Ştefănescu, care a obţinut Diplomă şi Medalie de argint la Al 52-lea Salon Mondial de Invenţii Brussels EUREKA Metodă pentru stabilirea in vivo la animale de experienţă a concentraţiei eficiente de apă sărăcită în deuteriu pentru tratamentul cancerului, cu autorii: Manolescu N., Bălănescu I., Valeca Ş., Traicu R., Mărculescu D., Ştefănescu I., Ţerbea I., Moraru Victoria, Comişel V., Mateescu C., Encuţ I., Panait Marieta, Begu Daniela, Cinca S., Gruia Maria-Iuliana, Balint Emilia, Pop Aneta, care a obţinut Diplomă şi Medalie de argint la Târgul de Invenţii Geneva Utilizarea apei sărăcite în deuteriu ca adjuvant în tratamentul cancerului pentru reducerea toxicităţii citostaticelor, cu autorii: Manolescu N., Valeca Ş., Anghel Rodica, Bălănescu I., Traicu R., Mărculescu D., Ştefănescu I., Panait Marieta, Balint Emilia, Encuţ I., Institutul Oncologic Bucureşti. Lucrarea a obţinut Diplomă şi Medalie de bronz la Al 53-lea Salon Mondial de Invenţii Brussels EUREKA Premiul Academiei Române Traian Săvulescu pentru Atlas de oncocitomorfologie la canine şi feline, Specializări şi calificări obţinerea titlului de Doctor Medic Veterinar şi a Atestatului de Liberă Practică Medicală obţinerea titlului de Medic Veterinar specialist de laborator în baza examenului de atestare obţinerea titlului de Medic Veterinar Oncolog Specialist obţinerea titlului de Doctor în Medicină specializarea Medicină Veterinară obţinerea prin cumul de funcţie Şef al Colectivului de Hematologie Clinică în cadrul Centrului de Cercetări de Medicină Comparată (CCMC) - 25 martie am participat la un Curs de Oncohematologie la Universitatea Ohio State sub coordonarea Prof. Guillermo Couto transferarea în interes de serviciu de la CCMC la Institutul de Medicină Comparată (IMC) ca Şef al Secţiei de Epidemiologie, Nutriţie, Laborator Clinic Comparate obţinerea Gradului Profesional Medic Primar Veterinar cu media 9,80-15 septembrie am participat la Cursul de iniţiere şi învăţământ pentru celula stem în cadrul Spitalului St. László Hospital din Budapesta Ungaria sub coordonarea Prof. Tamás Masszi, cât şi pentru problematica legată de transpantul măduvei osoase prezent adjunct şef secţie IOB 6

7 Organizarea de manifestări științifice - Secretar General pentru 4 manifestări stiintifice cu participare ; - Vicepreședinte pentru 1 manifestare științifică cu participare internațională; - Secretar general pentru Congresul "45 de ani de Oncologie Comparată în România" Congres Internaţional, noiembrie 2013, întâlnire științifică internațională de oncologie comparatiă, 150 de participanți; - secretar general pentru Primul Congres Internațional de Oncologie Comparată, Palermo, Italia, întâlnire științifică internațională de oncologie comparată, 220 de participanți; - Membru în Comitetul de organizare pentru "Al 3-lea Congres Internaţional al Forumului Mediteranean de Oncologie Comparată", Cordoba, Spania, 2013, manifestare științifică internațională de oncologie comparată, 200 de participanți. Responsabilităţi instituţionale Director de departament al Asociaţiei One Health New Medical Concept România; prezent Membru al Forumului Naţional de Medicină Comparată; Șef de Laborator Medical Veterinar - Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București - Facultatea de Medicină Veterinară din București, România; prezent Membru de onoare al Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali; prezent Membru al Asociației Române a Medicilor Veterinari pentru Animalele de companie; prezent secretar General al Forumului Naţional de Oncologie Comparată, Bucureşti, România prezent Membru al Forumului Mediteranean de Oncologie Comparată, Geneva, Italia; prezent Membru al Comisiei de Oncologie Comparată a Academiei Române. Anexe Data Conferenţiar Dr. CS II Emilia Florica Balint 7