Lector univ dr./ Prodecan

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Lector univ dr./ Prodecan"

Transcriere

1 Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Todor Otilia Anca Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat 2015 PREZENT Conf. univ dr. / Decan Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitati manageriale Susţinerea si elaborarea de cursuri si seminarii la disciplinele: Defectologie şi logopedie. Bazele psihopedagogiei Speciale. Psihopedagogia deficienţilor mintal. Educaţia copiilor cu CES. Consilierea copiilor cu dificultăţi de învăţare. Psihopedagogia Învăţământului primar şi preşcolar. Psihologie Cognitiva, Psihologia muncii Organizarea şi îndrumarea de practică a studenţilor şi masteranzilor Conducerea şi coordonarea lucrărilor de disertaţie şi licenţă Creşterea calităţii învăţământului prin implicarea in derularea de proiecte in cadrul programelor de cercetare si POSDRU Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Universitatea Spiru Haret-Bucureşti Educaţie Perioada Lector univ dr./ Prodecan Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitati manageriale Susţinerea si elaborarea de cursuri si seminarii la disciplinele: Defectologie şi logopedie. Bazele psihopedagogiei Speciale. Psihopedagogia deficienţilor mintal. Educaţia copiilor cu CES. Consilierea copiilor cu dificultăţi de învăţare. Psihopedagogia Învăţământului primar şi preşcolar. Psihologia Muncii, Psihologie cognitiva Organizarea şi îndrumarea de practică a studenţilor şi masteranzilor Conducerea şi coordonarea lucrărilor de disertaţie şi licenţă Creşterea calităţii învăţământului prin implicarea in derularea de proiecte in cadrul programelor de cercetare si POSDRU Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret-Bucureşti

2 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie Perioada Funcţia sau postul ocupat Lector univ.dr Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie Pregătirea şi susţinerea seminariilor la disciplinele: Defectologie şi logopedie. Bazele psihopedagogiei Speciale. Psihopedagogia deficienţilor mintal. Educaţia copiilor cu CES. Consilierea copiilor cu dificultăţi de învăţare. Psihopedagogia Învăţământului primar şi preşcolar. Îndrumarea stagiului de practică pedagogică şi practica de specialitate a studenţilor de la specilaizările Pedagogie şi Psihologie, activităţi practice desfăşurate în colaborare cu partenerii de practică ai Facultăţii de Psihologie şi Pedagogie. Membru în echipa de autorizare a Programului de studii universitare de licenţă, Psihologie IFRD, întocmirea documentelor necesare dosarului de autorizare conform normelor ARACIS. Universitatea Spiru Haret-Bucureşti Perioada Funcţia sau postul ocupat Psiholog asociat Activităţi şi responsabilităţi principale Evaluare psihologică Numele şi adresa angajatorului S.C. Casadi S.R.L - Centrul de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant, Transporturi Perioada Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea activităţilor de seminar la disciplinele : Psihodiagnostic. Statistica si analiza datelor, Psihologie Experimentală. Activităţi de psihodiagnostic în cadrul laboratorului de Psihodiagnostic al facultăţii. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret-Bucureşti Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant Perioada Funcţia sau postul ocupat Psiholog laborant Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de psihodiagnostic în cadrul laboratorului de Psihodiagnostic al facultăţii. Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret-Bucureşti Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant Perioada

3 Funcţia sau postul ocupat TEHICIAN responsabilităţi principale Contractare, ofertare, prospectarea pieţei Numele şi adresa angajatorului S.C. ENERGO S.A BRASOV Tipul activităţii sau sectorul de activitate MARKETING Educaţie şi formare Perioada 2016 Psiholog specialist psihologie clinica / ATEST LIBERA PRACTICA Evaluare, diagnosticare psihologie clinica COPSI Romania FORMARE CONTIUNUA Diploma perfectionare continua Exercitii practice de stimulare a limbajului expresiv la copilul cu tulburare de spectru autist Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata Perfectionare continua Perioada Certificat formare profesionala Tehnici de psihoterapie cognitiv comportamentala, psihoterapeut in tulburarile de spectru autist Colegiul Psihologilor din Romania / Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania Studii de perfecţionare Perioada Formare continua Managment Educaţional Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului/ Asociaţia Didakticos Timişoara Studii de formare continua Perioada Perioada Certificat de absolvire Auditor în domeniul calităţii Universitatea Spiru Haret Bucureşti Studii de perfecţionare

4 Certificat de absolvire Formare in Evaluarea si asigurarea calitatii programelor si a strategiilor de formare/ aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei/ SC PRO EXPERT SRL Formator de formatori Perioada Certificat de absolvire Metode de diagnostic si interventie in cazul persoanelor afectate de Autism, programe de recuperare Ministerul Educatiei şi Cercetarii si Inovării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sicentrul roman de intervenţie socială si psihoterapeutică Studii de perfectionare Perioada Cetificat de atestare Psihopedagogie specială Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei Studii de perfectionare Perioada Trainer nivel I Postuniversitar Formare în Modificabilitate cognitiv structurala/ Programul de Îmbogăţite Instrumentala metoda Feuetstein THE INTERNATIONAL CENTER FOR THE ENHANCEMENT OF LEARNING POTENTIAL HADASSAH WIZO CANADA RESERCH INSTITUTE, DEITCHER CENTER JERUSALEM, ISRAEL BESNER FOUNDATION Perioada Diploma Formare profesionala in psihologia transporturilor Evaluarea performanțelor în muncă, Selecția psihologică a personalului, Evaluarea psihologică a personalului Asociatia Psihologilor din Transporturi /Centrul de Psihologie Brasov Studii de perfectionare Perioada Doctor in psihologie Studii doctorale Psihologie (psihologie cognitivă, psihologia invatarii, psihopedagogie specială, psihopedagogie alternativă, psihologia educaţiei) ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul de Filosofie şi Psihologie C.Rădulescu-Motru, Departamentul de Psihologie Perioada

5 Diploma de psiholog mediator FIE nivel II Formare în Modificabilitate cognitiv structurala/ Programul de Îmbogăţite Instrumentala metoda Feuerstein THE INTERNATIONAL CENTER FOR THE ENHANCEMENT OF LEARNING POTENTIAL HADASSAH WIZO CANADA RESERCH INSTITUTE, DEITCHER CENTER JERUSALEM, ISRAEL BESNER FOUNDATION Studii de specialitate nivel II Perioada Psihoterapeut, director de psihodrama clasica Formare în Psihodrama Clasica Moreniană Asociaţia Romana de Psihodrama Studii de perfectionare Perioada Diploma de psiholog mediator FIE nivel I Studii de specialitate Formare în Modificabilitate cognitiv structurala/ Programul de Îmbogăţite Instrumentala metoda Feuetstein THE INTERNATIONAL CENTER FOR THE ENHANCEMENT OF LEARNING POTENTIAL HADASSAH WIZO CANADA RESERCH INSTITUTE, DEITCHER CENTER JERUSALEM, ISRAEL BESNER FOUNDATION si ULB Sibiu Perioada Diploma master Surdoaudiologie Masterat Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Psihologie Perioada Diploma licenta Socilogie, psihologie si pedagogie Studii superioare Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie - Psihologie Brasov Perioada Diploma bacalaureat Electronist Liceu Grupul scolar Astra Brasov

6 Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă romana Limbi străine cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Franceză Nivel fluent si spontan Engleza (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Comuncativitate si optimism, dobândite ca rezultat al experienţei de muncă în echipă, dar aptitudini native, empatică, tenace, perseverentă, gestionez uşor conflictele. Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Ordine si constiinciozitate, atentie la detalii, rezultate din propria experienta la locul de munca. Îndemânare nativă şi dobandită, abilitatea întocmirii de lucrări de sinteză sau programe de activităţi. Bune cunoştinte de operare cu pachetul Microsoft Office, de utilizare a internetului, rezultate din calculatorului folosirea frecventa a computerului. Aptitudini spre amenajări funcţional-ergonomiceale spaţiilor de lucru şi de locuit. Permis de conducere Detin permis de conducere categoria B din anul 2007.

7 Informaţii adiţionale Experienţă managerială Preşedinte Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Secretar Comisie Calitate a Facultăţii de Psihologie şi Pedagogie Braşov 2012 Membru în Consiliul Departamentului de Psihologie şi Pedagogie Braşov Coordonator Program de studii licenţă Psihologie IFR Prodecan Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov Decan Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei Braşov Cercetare ştiinţifică 2008 Coordonator activităţi de formare cadre didactice în cadrul Şcolii de Vară, Straja Hunedoara, în colaborare cu IRSCA Gifted Education Bucureşti şi Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Braşov 2009 Coordonator proiect Lumea lor viitorul nostru în cadrul Şcolii Generale Nr.3 Braşov în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Braşov 2011 Coordonator activităţi de formare a cadrelor didactice, evaluare a copiilor şi implementarea programului educaţional în şcolile implicate în Proiectul PEACE Comenius Regio coordonat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Hatay, Turcia şi Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Braşov, Nr.ref.COM-11-PR-04-BV-RO 2011 Expert formare categoria A, proiect POSDRU Soluţii inovative şi oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu - SOS, ID Coordonator proiect Implementarea PÎI Feuerstein în şcolile Braşovene în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Braşov 2014 Coordonator proiect Prevenirea violenţei, diminuarea riscului de eşec şi abandon şcolar la copiii din medii defavorizate prin metoda Feuerstein, în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Asociaţia Feuerstein Deschideţi Mintea! Braşov 2014 Director de program şi formator CNFP, Instrumente şi strategii pentru optimizarea calităţii educaţiei la nivelul clasei pregătitoare, ID 157/1.3/S/ Data Semnătura