Cea mai ambiþioasã miºcare civicã la nivel internaþional World Cleanup Day. Ieri, în Sala de ºedinþe a Consiliului

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cea mai ambiþioasã miºcare civicã la nivel internaþional World Cleanup Day. Ieri, în Sala de ºedinþe a Consiliului"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVIII, Nr vineri, 10 august pagini 1 leu Craiova este invadatã de þânþari! Petre Daea ºi pesta porcinã! Situaþia, aºa cum o prezintã Autoritatea Naþionalã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) este neliniºtitoare: peste 547 de focare de pestã porcinã din judeþele Tulcea, Constanþa, Brãila, Galaþi, Ialomiþa, Bihor, Sãlaj ºi Satu Mare. Un areal destul de întins, dar cu discontinuitãþi, ceea ce complicã orice inter- în 98 de localitãþi actualitate / 2 pretare riguroasã. Condamnatã la Roma, pentru proxenetism, a ajuns dupã gratii la PMS Craiova eveniment / 4 Cea mai ambiþioasã miºcare civicã la nivel internaþional World Cleanup Day Ieri, în Sala de ºedinþe a Consiliului Judetean Dolj, a avut loc prezentarea proiectului World Cleanup Day, dedicat companiilor ºi ONG-urilor. Prin acest proiect, organizatorii îºi propun sã strângã un numãr de de voluntari care vor carta ºi strânge ulterior gunoaiele din zonele rurale si periurbane ale judeþului Dolj. social / 3 pagina 2 ACTUALITATE O invazie de þânþari, care se pare cã ar avea legãturã cu ploile din ultima perioadã, dar ºi cu gunoaiele neridicate din multe locuri, le stricã nopþile ºi le dã bãtãi de cap craiovenilor ºi în timpul zilei. Pe lângã disconfortul care se resimte, la orizont mai planeazã ºi riscul infestãrii cu virusul West Nile, care a fãcut a provocat deja un deces, în judeþul Galaþi. Cinci doljeni au fost diagnosticaþi ºi ei cu acest virus foarte periculos.

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii vineri, 10 august 2018 Petre Daea ºi pesta porcinã! MIRCEA CANÞÃR Situaþia, aºa cum o prezintã Autoritatea Naþionalã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) este neliniºtitoare: peste 547 de focare de pestã porcinã în 98 de localitãþi din judeþele Tulcea, Constanþa, Brãila, Galaþi, Ialomiþa, Bihor, Sãlaj ºi Satu Mare. Un areal destul de întins, dar cu discontinuitãþi, ceea ce complicã orice interpretare riguroasã. Prin Ordinul 1295, din 3 august a.c. al ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, în zonele afectate de pestã porcinã africanã, în focarele care au fost declarate ca urmare a depistãrii bolii la mistreþi, se interzice dislocarea plantelor consumate parþial sau neconsumate. Toate suprafeþele din zonele infestate vor fi izolate prin benzi, arate, realizându-se neutralizarea plantelor la faþa locului de cãtre proprietarul/utilizatorul locului. Toþi proprietarii utilizatori de terenuri agricole vor avea în dotare dispozitive pentru împrãºtierea substanþelor dezinfectante, iar deplasarea utilajelor va fi permisã doar dupã efectuarea dezinfectãrii. Conþinutul Ordinului este ceva mai larg. Complicaþiile sunt imense ºi la confuzia creatã participã inclusiv ministrul Petre Daea, care ar fi declarat pentru libertatea.ro cã, de sãptãmâna aceasta, începe sacrificarea mistreþilor din zona Dobrogei ºi incendierea lanurilor de porumb din zonele infestate. În logica lucrurilor indicat ar fi fost ca directorul ANSVSA, Geronimo Brãnescu, sã facã declaraþii de presã despre extensia pestei porcine africane, cu atât mai mult cu cât fermierul Dimitrie Muscã, patronul conbinatului agro-industrial Curtici, cu o capacitate de de capete, a acuzat direct ANSVSA cã nu a fãcut nimic pentru combaterea pestei procine, deºi virusul a fost semnalat în urmã cu un an. Maladia are un impact economic devastator. Focarele identificate au fost notificate structurilor omoloage din cadrul Comisiei Europene. Numeroase anchete epidemiologice sunt în plinã desfãºurare. Serviciul de comunicare ºi logisticã din ANSVSA ne încredinþeazã cã pesta porcinã africanã nu afecteazã oamenii, neexistând cel mai mic risc de îmbolnãvire, virusul având doar un impact economic. Direcþiile judeþene sanitar veterinare, dar ºi direcþiile pentru agriculturã sunt în alertã maximã, similarã cu cea provocatã de gripa aviarã, în urmã cu câþiva ani, pe mandatul de ministru al Agriculturii al lui Gheorghe Flutur. Se plãteºte din pãcat tribut insuficienþei de medici ºi tehnicieni veterinari de realã competenþã. Supravegherea modului în care se asigurã punerea în aplicare a Ordinului ministrului Petre Daea revine direcþiilor judeþene pentru agriculturã. Sã revenim însã la decizia ministrului Petre Daea privind sacrificarea mistreþilor din zona Dobrogei ºi incendierea lanurilor de porumb, din zonele infestate: ambele greu, dacã nu imposibil de realizat, din cauza vegetaþiei, pe alocuri greu de strãbãtut. Petre Daea ºi-a complicat teribil propria dizertaþie, pe o problemã extrem de riscantã pentru sãnãtatea populaþiei, augmentând o confuzie ºi aºa mare. Anterior fãcuse o confuzie inabilã, la care nici nu mai vrem sã ne referim. EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: REDACTOR-ªEF: MARGA BULUGEAN Director: MIRCEA CANÞÃR DEPARTAMENTE: Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu Eveniment: Carmen Zuican Economie / Politicã: Marga Bulugean Educaþie: Cristi Pãtru Culturã: Magda Bratu Sport: Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. OFF-uri de GABRIEL BRATU-MIB - Cred, Popescule, cã vecinul meu de la etaj a pãþit ceva; de douã zile n-a aruncat nimic pe geam, în spaþiul verde. Craiova este invadatã de þânþari! O invazie de þânþari, care se pare cã ar avea legãturã cu ploile din ultima perioadã, dar ºi cu gunoaiele neridicate din multe locuri, le stricã nopþile ºi le dã bãtãi de cap craiovenilor ºi în timpul zilei. Pe lângã disconfortul care se resimte, la orizont mai planeazã ºi riscul infestãrii cu virusul West Nile, care a fãcut a provocat deja un deces, în judeþul Galaþi. Cinci doljeni au fost diagnosticaþi ºi ei cu acest virus foarte periculos. Nopþile de varã sunt un chin, nu atât din pricina cãldurii care persistã în aer, cât din cea a þânþarilor, se plâng craiovenii. Pe o postare pe facebook a serviciului de salubritate, localnicii ºi-au revãrsat indignarea împotriva acestui supliciu, învinovãþind autoritãþile cã nu întreprind nimic pentru a scãpa oraºul de aceastã invazie a þânþarilor. Din cauza þânþarilor, folosesc un nou deodorant: Raid împotriva muºtelor ºi þânþarilor, a scris, ironic, craioveanca Melania Mataca. Zic ºi eu ca o necunoscãtoare, nu ar trebui sã se facã o singurã dezinsecþie foarte concentrata ºi nu ºapte fãrã nici un efect?, s-a întrebat retoric Gabriela Bãltãreþu. Dupã fiecare dezinsecþie parcã sunt mai mulþi þânþari, eu locuiesc în Craioviþa Nouã ºi am vãzut doar o singurã dezinsecþie seara am vãzut, este nenorocire la locurile de joacã, a comentat Ana Maria Micu. Mai multe cartiere, aceeaºi problemã Þânþarii sunt prezenþi peste tot, în toate cartierele, spun oamenii care strigã dupã ajutorul autoritãþilor. În cartierul Lãpuº, cãtre searã, nu se mai poate sta afarã din cauza þânþarilor, a semnalat craioveanca Flori Anghel. Oraºul este plin de þânþari, ca anul asta nu am vãzut niciodatã. În Bariera Valcii, nu poþi sta afarã. Nu se poate aºa ceva..., a comentat ºi Florentina Rodica. Cel mai bun indicator: numãrul muºcãturilor de pe picioruºele copiilor, a scris, pe un ton cinic, craioveanul Daniel Cirtog. Nu mai poþi sta afarã din cauza þânþarilor, iar în casã sunt 30 de grade! Nu ºtiu ce vom face?!, s-a întrebat o altã craioveancã, Lavinia Vlad, care locuieºte în Craioviþa Nouã, zona Orizont. Am doi nepoþei de doi ani ºi, respectiv douã sãptãmâni ºi îi þin aproape toatã ziua în casã pentru cã nu se poate sta afarã. Am sunat ºi la primãrie la telefonul cetãþeanului, dar degeaba. Ne-am bucura sã scãpãm de aceºti þânþari, a comentat Carmen Daniela Pîrvu, din cartierul Rovine. Þânþarii au stricat vara craiovenilor Oamenii spun cã niciodatã nu au fost aºa de mulþi þânþari ca în aceste douã luni de varã ºi cã situaþia ar trebui sã îngrijoreze serios autoritãþile. E îngrozitor, ca în acest an nu am avut aºa mulþi þânþari pânã acum. Mai ales în Grãdina Botanicã ºi în Parcul Romanescu, este de pãrere Alina Ionescu. Pe Drumul Industriilor, nici ziua nu poþi sta în curte din cauza þânþarilor, s-a plâns ºi Camelia Caºotã. Victime ale þânþarilor, unii dintre craioveni s-au resemnat cu situaþia ºi au început sã facã haz de necaz. Cred cã avionul (n.r. - cel cu care se face dezinsecþia aerianã) stropea cu apã pentru rãcorirea þânþarilor, s-a amuzat craioveanul Laurenþiu Ispas. În Brestei, sunt altoiþi..., i-a rãspus, în acelaºi ton glumeþ, Luciana Coman. De ce soluþiile folosite nu pot fi mai concentrate Aproape toþi craiovenii care ºiau exprimat opiniile la adresa modului cum se efectueazã dezinsecþia în oraº au recomandat salubritãþii sã... schimbe soluþiile sau sã se foloseascã unele mai concentrate, cu efect mai rapid. Sã puneþi ceva în apa aia cã doar cu apã de ploaie nu merge!, a recomandat, ironic, craioveanul Nicuºor Istrate. Reprezentanþii Salubritãþii spun, însã, cã apa se adaugã în substanþa care se foloseºte pentru dezinsecþia aerianã, respectiv Aqua K-othrine, ºi nu invers. În plus, conducerea Salubritãþii susþine cã recipientele sunt desigilate chiar în dimineaþa intervenþiei. În privinþa concentraþiei pe care o au soluþiile de lucru, autoritãþile rãspund cã o mãrire a dozei le-ar face periculoase pentru oameni. Înaintea fiecãrei dezinsecþii, substanþele folosite sunt verificate atent de cãtre Direcþia de Sãnãtate Publicã, instituþie care, cu siguranþã, nu ar fi de acord cu modificarea concentraþiei în soluþiile de lucru, au precizat reprezentanþii salubritãþii. Dezinsecþia terestrã se aflã în desfãºurare Reamintim cã se aflã în derulare, în aceastã sãptãmânã, o noua campanie de dezinsecþie pe domeniul public, a ºaptea din acest an. Luni ºi marþi, autoritãþile au precizat cã s-a efectuat dezinsecþia aerianã, un avion tip AN-2 survolând teritoriul Craiovei ºi împrãºtiind substanþe împotriva þânþarilor. Imediat dupã dezinsecþia aerianã, s-a pornit dezinsecþia prin pulverizare terestrã a substanþelor împotriva insectelor dãunãtoare, intervenþie care se va realiza, în funcþie de condiþiile meteorologice, pânã în data de 17 august. Persoanelor fizice, instituþiilor publice, agenþii economici ºi asociaþiile de proprietari au obligaþia de a face singuri dezinsecþia în spaþiile pe care le deþin cu orice titlu. LAURA MOÞÎRLICHE

3 vineri, 10 august 2018 social cuvântul libertãþii / 3 Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN Cea mai ambiþioasã miºcare civicã la nivel internaþional World W Cleanup Day World Cleanup Day se va desfãºura pe 15 septembrie la ora 10, începând cu Noua Zeelandã. Valul de acþiuni de curãþenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare ºi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaþia Globului pentru a produce o schimbare realã de comportament. România va organiza o Zi de Curãþenie Naþionalã pentru a ºasea oarã, dupã cele 5 acþiuni de succes desfãºurate începând cu anul Let s Do It, Romania! este cea mai mare miºcare socialã din România - pânã acum, peste de voluntari au participat la evenimentele Let s Do It, Romania! ºi au curãþat de tone de de- Ieri, în Sala de ºedinþe a Consiliului Judetean Dolj, a avut loc prezentarea proiectului World Cleanup Day, dedicat companiilor ºi ONG-urilor. Prin acest proiect, organizatorii îºi propun sã strângã un numãr de de voluntari care vor carta ºi strânge ulterior gunoaiele din zonele rurale si periurbane ale judeþului Dolj. Romii susþin viaþa Membrii Centrului Regional Sud-Vest Oltenia al Asociaþiei Partida Romilor Pro-Europa - Craiova au donat, ieri, sânge. Acþiunea s-a desfãºurat în cadrul campaniei naþionale Romii susþin viata. Ne dorim ca astfel de acþiuni sã se permanentizeze. Ne dorim sã întoarcem comunitãþi din binele primit de noi, la randul nostru, a declarat la finalul acþiunii, Romeo Tiberiade, preºedintele Centrului Regional Sud-Vest Oltenia al Asociaþiei Partida Romilor Pro-Europa. Let`s Do It, Romania! este cel mai mare proiect de implicare socialã organizat în România. Din 2010 ºi pânã în prezent, Let`s Do It, Romania! a implicat peste de voluntari în acþiuni de curãþenie naþionalã ºi peste de elevi ºi pãrinþi în proiecte de educaþie ecologicã. ºeuri, a precizat Ema Drâgnei, reprezentant JCI Craiova. Miºcarea Let s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naºtere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curãþenie Naþionalã ºi a reuºit sã mobilizeze de voluntari într-o singurã zi. România este parte din reþeaua internaþionalã Let s Do It World! încã de la început, fiind a patra þarã care a organizat o acþiune naþionalã de curãþenie. Lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu deºeurile Peste 150 de þãri din întreaga lume se unesc în cea mai ambiþioasã miºcare civicã la nivel internaþional World Cleanup Day. Pe 15 septembrie 2018, sute de milioane de voluntari din întreaga lume vor spune Let s Do It! în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu deºeurile. Ziua de 15 Septembrie 2018 va intra în istorie ca fiind ziua în care oameni de pe tot mapamondul s- au unit ºi au participat la cea mai mare miºcare civicã vreodatã. Într-o singurã zi 15 Septembrie curãþãm planeta de de- ºeuri. Anul acesta ne propunem sã aducem alãturi de noi de voluntari in judetul Dolj. Echipa Let s Do It, Romania! recruteazã voluntari pentru organizare la nivelul echipelor locale din fiecare judeþ. Sunt cãutaþi voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logisticã, organizator de evenimente sau relaþia cu autoritãþile publice. În acest moment, reþeaua naþionalã numãrã peste 100 de membri. Toþi cei interesaþi pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secþiunea Hai în echipã!, a mai spus Ema Drâgnei. Aplicaþia poate fi descãrcatã gratuit din AppStore sau GooglePlay Directorul Executiv Adi Ecodolj, Adela Plãcintescu, prezent ieri, la eveniment a þinut sã precizeze faptul cã administraþia judeþeanã este un vechi parter al JCI Craiova ºi Consiliul Judeþean Dolj este pregãtit ºi de data aceasta sã ajute cu tot ceea ce poate, inclusiv cu o susþinere financiarã. Vã vom ajuta cu mãnuºi, saci, lopeþi, cu tot ceea ce este nevoie. Vã vom pune la dispoziþie inclusiv sãlile Consiliului Judeþean, aºa cum am facut-o ºi astãzi, pentru întâlnirile voastre ºi pentru a putea sã discutaþi în detaliu modul de organizare a acþiunilor. O sã vã pune la dispoziþie o persoanã de contact. Noi am semnat de curând un contract cu o firmã de salubrizare, dar nu am început încã activitatea, în acest contect, iniþiaþiva voastrã este extraordinarã ºi noi vã susþinem ºi vã punem la dispoziþie tot ceea ce doriþi, a subliniat Adela Plãcintescu. Cartarea sau identificarea mormanelor de de- ºeuri va fi realizatã cu ajutorul aplicaþiei de mobil World Cleanup. Aplicaþia a fost dezvoltatã plecând de la modelul anterior creat în România în anul 2015 ºi poate fi descãrcatã gratuit din AppStore sau GooglePlay. Junior Chamber Internaþional JCI, este una dintre cele mai importante organizaþii non-guvernamentale (ONG, non-profit) din lume, având peste 100 organizaþii naþionale afiliate, cu peste membri, persoane între 18 ºi 40 ani, cu filiale în peste comunitãþi locale de pe tot globul. Fiecare membru JCI împãrtãºeºte covingerea potrivit cãreia, pentru a aduce o schimbare pozitivã pe termen lung, trebuie sã devenim noi înºine mai buni. Cãutãm soluþii pentru problemele din comunitãþile noastre, croite pe baza caracteristicilor acestora, pentru a construi o lume mai bunã ºi creând astfel impact global.

4 eveniment 4 / cuvântul libertãþii vineri, 10 august 2018 Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN Craiovenii care protejau fetele de pe Centurã menþinuþi dupã gratii ºi trimiºi în judecatã Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþinut, ieri, arestarea preventivã faþã de cei doi craioveni ajunºi în spatele gratiilor în luna mai, pentru proxenetism. Cei doi au fost sãltaþi de poliþiºtii IPJ Dolj dupã ce s-a stabilit cã le înlesneau unor tinere practicarea prostituþiei pe Centura de Nord a Craiovei. Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au finalizat cercetãrile ºi i-au trimis în judecatã, sãptãmâna aceasta, dosarul intrând în camera preliminarã a instanþei. Reamintim cã, reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat în cursul zilei de 24 mai, cã poliþiºtii din cadrul Biroului de Investigaþii Criminale Craiova au efectuat mai multe percheziþii domiciliare la locuinþele unor persoane bãnuite de sãvârºirea infracþiunii de proxenetism. Faþã de doi bãrbaþi din Craiova a fost luatã mãsura reþinerii pentru o perioadã de 24 de ore, aceºtia fiind introduºi în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj. În urma investigaþiilor efectuate de cãtre poliþiºti din cadrul Biroului de Investigaþii Criminale Craiova s-a constatat faptul cã unor tinere, care practicã prostituþia pe Centura de Nord a municipiului Craiova, le este înlesnitã aceastã activitate de anumite persoane care beneficiazã ºi de sumele de bani obþinute Condamnatã la Roma, pentru proxenetism, a ajuns dupã gratii la PMS Craiova Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, miercuri, 8 august a.c., poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale Dolj, cu suportul de specialitate al Direcþiei de Operaþiuni Speciale din cadrul Poliþiei Române, au depistat, în comuna Mischii, o tânãrã de 29 de ani, din Craiova, faþã de care Curtea de Apel Craiova a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani ºi 8 luni închisoare, pentru sãvârºirea infracþiunii de proxenetism. Persoana în cauzã, în perioada 30 mai 24 iulie 2012, împreunã cu alte persoane, ar fi determinat, prin con- strângere, mai multe minore, sã practice prostituþia în localitãþile Roma ºi Ostia din Italia, obligându-le pe acestea sã predea exploatatorilor banii obþinuþi din practicarea prostituþiei. Este vorba despre Mariana Simona Lãutaru, iar pentru faptele sale, Curtea de Apel cu Juri din Roma a condamnat-o ºi au cerut statului român sã o preia pentru a-ºi executa pedeapsa aici. Solicitarea a fost înregistratã la Curtea de Apel Craiova, instanþã care a admis-o în luna iunie: Admite cererea formulatã de autoritãþile judiciare italiene. Recunoaºte hotãrârea nr. 28/11 pentru raporturile sexuale practicate. În aceste împrejurãri, în cursul lunii august 2017, poliþiºtii s-au sesizat din oficiu pentru sãvârºirea infracþiunii de proxenetism. Astfel, în urma anchetei desfãºurate, a fost documentatã activitatea infracþionalã a doi bãrbaþi, unul de 27 de ani, iar celãlalt de 32 de ani, din Craiova. În sarcina acestora s-a reþinut faptul cã, în perioada iulie 2017 mai 2018, au înlesnit practicarea prostituþiei de cãtre douã tinere de 19 ani, din Craiova, obþinând foloase materiale în urma acestei activitãþi. În ziua de 24 mai 2018, în baza mandatelor emise de Judecãtoria Craiova, au fost efectuate percheziþii domiciliare la locuinþele celor doi bãrbaþi bãnuiþi de sãvârºirea infracþiunii de proxenetism. Cu ocazia percheziþiilor efectuate de poliþiºti s-au ridicat mai multe înscrisuri (documente transfer bancar, anunþuri mica publicitate) ºi sume de bani dobândite în urma activitãþii infracþionale desfãºurate. În baza probatoriului administrat, faþã de persoanele în cauzã a fost începutã urmãrirea penalã pentru sãvârºirea infracþiunii de proxenetism în formã continuatã ºi a fost luatã mãsura reþinerii pentru o perioadã de 24 de ore, acestea fiind introduse în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv Dolj, dupã cum a declarat inspector principal Cosmin Grãdinaru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Cei doi craioveni, Silviu Hapan, de 32 de ani ºi Robert Cãtãlin Vasile, de O craioveancã de 29 de ani, datã în urmãrire la nivel naþional, a ajuns în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, în cursul zilei de miercuri, dupã ce a fost gãsitã de poliþiºti în comuna Mischii. Femeia a fost condamnatã în Roma (Italia), la 2 ani ºi 8 luni de puºcãrie pentru proxenetism (infracþiunea corespondentã în codul penal românesc), autoritãþile din Italia au cerut sã execute pedeapsa într-o unitate de detenþie din România, numai cã aceasta a ajuns în þarã, însã nu la domiciliul ei, astfel cã a fost datã în urmãrire la nivel naþional. R.G.-3/12 SENT, pronunþatã la data de de Curtea de Apel cu Juri din Roma, Secþia I, definitivã la , prin care cetãþeanul român Lãutaru (fostã Nicolae) Mariana Simona a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani ºi 8 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunii de recrutarea ºi inducerea la prostituþie a unei persoane minore cu vârsta sub 18 ani, în participaþie, prev. de art. 110 ºi art. 600 bis alin.1 din Codul penal italian, care are corespondent în legislaþia românã în infracþiunea de proxenetism, prev. de art. 213 alin.1, 2 ºi 3 Cod penal. Dispune transferarea persoanei condamnate în vederea continuãrii executãrii pedepsei de 2 ani ºi 8 luni închisoare, menþionate anterior, într-un penitenciar din România. Ia act cã persoana condamnatã se aflã pe teritoriul 27 de ani, au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova, instanþã care, pe 25 mai, a dispus arestarea preventivã a acestora. Procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au finalizat cercetãrile ºi au dispus trimiterea în judecatã, în stare de arest preventiv, a celor doi craioveni, pentru comiterea infracþiunii de proxenetism. Dosarul s- a înregistrat la Judecãtoria Craiova, intanþa menþinându-i, ieri, pe cei doi inculpaþi în spatele gratiilor: Respinge cererile formulate de inculpaþii HAPAN SIL- VIU ªTEFAN ºi VASILE RO- BERT CÃTÃLIN, personal ºi prin apãrãtori aleºi,privind înlocuirea mãsurii arestului preventiv cu mãsura controlului judiciar sau cu mãsura arestului la domiciliu. Menþine ca fiind legalã ºi temeinicã mãsura arestului preventiv a inculpaþilor HA- PAN SILVIU ªTEFAN ºi VASI- LE ROBERT CÃTÃLIN, mãsurã dispusã prin încheierea cu numãrul 85/ a Judecãtoriei Craiova, pronunþatã în dosarul cu numãrul 14207/215/ 2018 al Judecãtoriei Craiova. În temeiul art. 275 pct.4 alin. 3 C.p.p. Cheltuielile judiciare efectuate rãmân în sarcina statului. Cu drept de contestaþie în termen de 48 ore de la pronunþare. Pronunþatã în camera de consiliu azi , se aratã în hotãrârea instanþei. Dosarul urmeazã sã fie analizat în camera preliminarã. României, se aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova. Tânãra a fost încarceratã de poliþiºti în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

5 vineri, 10 august 2018 Primãria ºi Consiliul Local Vela organizeazã Sãrbãtoarea Pinului în data de 12 august 2018 în pãdurea satului ªtiubei.Vã aºteptãm cu drag sã petreceþi alãturi de noi ºi formaþia de muzicã popularã Nelu Stoian Band începând cu ora Unitatea administrativ-teritorialã BULZEªTI, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 21, începând cu data de , pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei Bulzeºti, conform art. 14 alin. (1) ºi (2) dinlegea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Comuna Bratovoeºti aduce la cunoºtinþa publicului decizia etapei de încadrare a A.P.M. Dolj, în procedura de reglementare conform HG 1076/2004: Planul Elaborare PUZ - Schimbare parþialã destinaþie din zona tehnico edilitarã ºi zona mixtã în zona verde, agrement, sport, în comuna Bratovoeºti, sat Bratovoeºti, nu necesitã evaluare de mediu ºi nici evaluare adecvatã urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu. Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de încadrare se poate consulta în zilele de luni-joi între orele ºi vineri între orele la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1, Craiova si pe site-ul APM Dolj Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj,( fax: , e mail: publicitate ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr.19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar , în perioada august 2018, la urmãtoarele discipline: canto, clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 3-6 septembrie Relaþii la telefon 0251/ ; între orele sau pe S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vinde prin licitaþie publicã cu strigare urmãtoarele bunuri: - autocompactor Renault(ºasiu), DJ 07 VOR -1 buc, cu preþul de 4754,40lei, diminuat cu 40% - autogunoierã DAF, DJ 36 SAL-1 buc, cu preþul de pornire 3915,60 lei, diminuat cu 40% - autogunoierã DAF, DJ 34 SAL-1buc, cu preþul de pornire 5034 lei, diminuat cu 40% - automãturatoare NILFISK, A buc, cu preþul de pornire 3915,60 lei, diminuat cu 40% - autocompactoare Renault, DJ 08PPO-1 buc, cu preþul de pornire 3076,20 lei, diminuat cu 40%. Bunurile pot fi vãzute la adresa: Craiova, Str. Fluturi, nr. 48(54). Licitaþia va avea loc la sediul societãþii din str. Brestei, nr.129a, în data de , orele 10,00. Documente necesare pentru firme: copie CUI, copie certificat constatator, autorizaþie mediu, cerere participare, împuternicire pentru reprezentantul societãþii. Toate documentele se vor prezenta la secretariatul societãþii pânã la data de , ora 9,30. Relaþii: , , 0251/422733, persoanã de contact Cârciu Daniel. cuvântul libertãþii / 5 Firulescu Florin ºi Firulescu Lidia titulari al proiectului Construire Service Auto Parter ºi împrejmuire teren anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã, proiect propus a fi amplasat în Craiova, str. Aleea 1 ªimnic nr Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. I, în zilele luni-joi între orele ºi vineri orele precum ºi la urmãtoarea adresã de internet Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de S.C. MORGAN CORPORATION SRL, titular al proiectului: Construire bloc de locuinþe P+6 ºi împrejmuire parþialã teren, proiect propus a fi amplasat în Bld. Dacia, nr.60k, Craiova, judeþul Dolj anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj : proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. I, în zilele luni-joi între orele ºi vineri orele precum ºi la urmãtoarea adresã de internet Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de

6 publicitate 6 / cuvântul libertãþii vineri, 10 august 2018 Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, cu sediul în Craiova, str.1decembrie 1918 nr.8, organizeazã concurs de recrutare la sediul instituþiei în data de , ora 10,00 proba scrisã, ºi în data de , ora 10,00- proba interviu, pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de Muncitor calificat tr. II din cadrul Biroului Logisticã ºi Patrimoniu -1 post, în conformitate cu HG. nr.286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de Muncitor calificat tr. II sunt urmãtoarele: Studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat Vechime minimã în activitate: 5 ani Pregãtirea de specialitate: deþinãtor al atestatului/certificatului de calificare pentru exercitarea ocupaþiei de electrician. În vederea participãrii la concurs, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului, respectiv pânã pe data de ora 16,30, candidaþii depun dosarul de concurs la C.A.S. Dolj Compartimentul Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal. Relaþii suplimentare privind actele necesare înscrierii candidaþilor, condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia de concurs se pot obþine la sediul C.A.S. Dolj unde acestea sunt afi- ºate, pe pagina de internet a CAS Dolj ºi la Compartimentul Resurse Umane Salarizare Evaluare Personal al CAS Dolj, la telefon 0251/ int.140. Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs: Oprea Aniºoara Vasilica-consilier superior tel. 0351/ int.140, Primãria Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, vã aduce la cunoºtinþã cã, în perioada , pe raza municipiului Craiova (spaþii verzi, ghene de gunoi, platforme gospodãreºti) se va desfãºura acþiunea de deratizare, folosindu-se substanþele din grupa a treia de toxicitate Prodiorat G ºi Ratex Pastã, avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Persoanele ce intrã în contact cu substanþele respective vor folosi ca antidot Vitamina K, sub supravegherea unui cadru medical. S.C. EXPERT PREV S.R.L. EXPERIENÞA NE RECOMANDà Cele mai înalte standarde de profesionalism Suntem la dispoziþia dumneavoastrã: SSM Securitate ºi Sãnãtate în Muncã (Protecþia Muncii) Situaþii de Urgenþã Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)- Protecþia civilã Întocmirea Documentelor Iniþiale Evaluare de risc de accidente ºi îmbolnãvire profesionalã Întocmire plan de intervenþie Managementul Mediului Relaþii la telefoanele: 0766/ ºi 0760/ CENTRUL COMERCIAL SUCPI Unora le place sã munceascã decât sã piardã timpul ºi sã aºtepte speranþa unui job. Sunã la telefon 0251/ ºi vino în Calea Bucureºti, strada Grigore Pleºoianu, sã închiriezi un stand la cel mai bun preþ. Cu noi vei avea propriul job! ANGAJÃM FARMACISTà (FARMACIST) ªI ASISTENT FARMACIE LA PUNCT DE LUCRU DIN COMUNA CELARU, JUDEÞUL DOLJ. RUGÃM SERIOZITATE. RELAÞII LA TELEFON: 0762/ ; 0769/ Vând douã chioºcuri noi, cu amplasament central. Telefon: 0251/ ; 0729/ ANIVERSÃRI Prietenii ziariºti ºi scriitori craioveni ureazã domnului ªTEFAN TUNSOIU sãnãtate, numai realizãri ºi La Mulþi Ani!, la împlinirea vârstei de 75 ani. Emilian Mirea, scriitor ºi jurnalist, ureazã domnului ªTEFAN TUNSOIU multã sãnãtate ºi La Mulþi Ani!. La zi aniversarã colegii ºi prietenii din redacþia Raþiunea ureazã domnului ªTEFAN TUNSOIU reputat jurnalist ºi scriitor La Mulþi Ani!, multã sãnãtate, prosperitate ºi noi creaþii literare. OFERTE DE SERVICIU Caut doamnã îngrijire bãtrânã, intern, de luni pânã vineri. Telefon: 0728/ Caut menajerã din Craiova pentru curãþenie apartament, de douã ori pe lunã. Telefon: 0727/ Scriitor, scriu biografii romanþate despre (pentru) politicieni, artiºti, oameni de afaceri, bioenergoterapeuþi. Telefon: 0758/ , Craiova. PRESTÃRI SERVICII Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/ VÂNZÃRI CASE Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ negociabil. Telefon: 0744/ Vând casã sat Cioroiaºi, teren 2800 mp. Telefon: 0765/ Vând sau schimb casã str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/ Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie. Telefon: 0770/ ; 0735/ Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb cu apartament. Telefon: 0746/

7 vineri, 10 august 2018 publicitate cuvântul libertãþii / 7 Vând teren casã, de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt pe lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor, pãtul metalic, cu perdea în faþã unde introduci douã autoturisme, gard metalic, pomi fructiferi. Acte la zi. Preþ de euro, negociabil. Telefon: 0769/ Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc în interior ºi alte anexe în curte, locuibile, gard metalic, fântânã, pomi fructiferi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt. Preþ de euro, negociabil. Telefon: 0769/ Proprietar vând casã nouã zona Bordei mp curte. Telefon: 0752/ Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului, judeþul Dolj. Telefon: 0721/ Vând casã bãtrâneascã 1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon: 0767/ Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/ TERENURI Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/ Particular, vând teren în ªimnicu de Sus, strada Mihai Eminescu, nr. 84, lãþime 12 metri, lungime 70 m, vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/ Vând teren Podari sau arendã. Telefon: 0722/ Vând teren comuna Orodel, judeþul Dolj, 2600 mp intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil E. Telefon: 0748/ Vând teren arabil 2,5 ha spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/ Vând 10 ha pãdure, ani - Gorj. Telefon: 0722/ Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/ , 0351/ AUTO Cielo GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/ Vând Opel Corsa B, din 2000, motor 972 cm, aer condiþionat, geamuri electrice, 550 euro. Telefon: 0744/ Vând OLTCIT - CLUB - pentru Rabla. Preþ convenabil. Telefon: 0766/ CUMPÃRÃRI DIVERSE Cumpãr volumele I, II, III, IV din O mie ºi una de nopþi / traducere Haralamb Grãmescu - Bucureºti: Ed. Erc. Press Telefon: 0351/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon: 0771/ Vând armã vînãtoare SHUL GRUP 12. Telefon: 0763/ Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi în el, preþ 1000 lei. Telefon: 0765/ Vând hidrofor nou cu toate utilitãþile. Telefon: 0767/ Vând plug de arat cu boi. Preþ convenabil. Telefon: 0766/ Vând motosapã marca BUDGET BBP 500. Telefon: 0721/ Vând porc peste 200 kg. Telefon: 0722/ Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon: 0721/ Vând prune - comuna Moþãþei. Telefon: 0734/ Vând fax- copiator marca SAMSUNG SF 5100 P. Telefon: 0721/ Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/ Vând pompã KAMA de udat grãdina, covor persan 220 x210, ochelari de vedere 3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon: 0770/ Vând centralã termicã Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã, polizor 2500w, cãruciar handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/ Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips lei, video, 50 lei. Telefon: 0770/ Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/ ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Vineri, 10 august 2018 Vând frigider 2 uºi defect lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare lei, sãpun de casã - 5 lei. Telefon: 0770/ Vând aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/ Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei, pantofi piele nr. 43 noi - 50 lei, cisme damã nr lei, bascheþi nr. 43. Telefon: 0770/ Vând boiler electric 100 litri bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/ Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/ Vând frigider ZIL, ma- ºinã de cusut Ileana stare bunã de funcþionare, maºinã de spãlat Alba Lux, Pick-up marca TESLA cu boxe. Telefon: 0351/ Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/ ; 0767/ Vând maºinã de cusut lei, aspirator - 70 lei, saltea copil lei, masã extensibilã lei, scoarþã 100 lei. Telefon: 0770/ Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/ Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ OFERTE ÎNCHIRIERI Închiriez apartament 4 camere Craioviþa Nouã, mobilat, centralã. Telefon: 0767/ PIERDERI Pierdut certificat constatator de suspendare pentru firma MIR- CEA & MIRELA SRL. Se declarã nul. Semnãtura:...

8 sp 8 / cuvântul libertãþii vineri, 10 august 2018 Paginã realizatã de COSMIN STAICU (Germania) Dortmund, echipa ºi oraºul, o singurã stare de spirit rt Reportaj de la Signal Iduna Park, arena Borussiei Dortmund, cu cea mai frumoasã peluzã din Europa În periplul cãtre Leipzig, pentru meciul Universitãþii Craiova din Europa League, am poposit o zi în Dortmund, poate cel mai aprins oraº al Germaniei când vine vorba de fotbal. Zidul Galben, galeria Borussiei, este consideratã ce mulþi cea mai frumoasã peluzã din Europa. Borussia Dortmund este o echipã care se confundã cu oraºul din landul Renania de Nord-Westfalia. Nu existã rivalitãþi locale, echipa de fotbal este poate cel mai important brand a ora- ºului de de locuitori. Ziua la Signal Iduna Park începe în jurul orelor 9, cu puºtii care vin din toate zonele oraºului ºi chiar regiunii la antrenamentele academiei Borussiei. Poartã cu mândrie chiar ºi pe stradã tricouri ale echipei, inscripionate cu propriile nume, dar ºi cu ale unor staruri actuale, precum Reus sau Pulisic, ori care le-au intrat la suflet în anii trecuþi, dar au dezertat între timp, cel mai întâlnit nume fiind al lui Pierre Emerick Aubameyang, gabonezul ajuns la Arsenal. Imaginea exterioarã a arenei este importantã, iar primii care apar la stadion sunt cei care curãþã pe macarale geamurile din înaltul arenei ºi pânã la baza acesteia, pentru ca selfiurile suporterilor ºi vizitatorilor sã fie la cea mai bunã calitate din acest punct de vedere. Este o zi obiºnuitã la Signal Iduna Park, iar agitaþia începe în jurul orelor În parcul lângã care este amplasatã arenã apar rãzleþ suporteri locali, pentru care existã un bar special lângã stadion, dar ºi o gheretã mobilã, la care se consumã în picioare celebrii cârnaþi ºi berea prezentã pe mese chiar de la primele ore. În zi de meci organizarea este mult mai amplã, ni se spune, ºi ni se indicã parcul din preajmã, unde fanii se desfãºoarã în voie. Se discutã despre amicale, despre achiziþii, despre startul noului sezon în Bundesliga, care va începe la sfâr- ºitul lunii, cu un meci pe teren propriu tocmai contra lui RB Leipzig, adversarul ªtiinþei în Europa League. Borussia tocmai jucase în seara dinainte un meci de verificare cu Napoli, dar pe teren neutru, în Elveþia, adjudecat de echipa lui Ancelotti cu 3-1. Cele douã galerii sunt înfrãþite, iar de acest lucru s-a profitat pentru un amical special, la St. Gall. Max Philipp a punctat pentru nemþi, însã fanii sunt preocupaþi mai mult de noile achiziþii, în special de transferurile celor doi mijlocaºi centrali care au costat fiecare peste 20 de milioane de euro, belgianul Witsel ºi danezo-americanul Delaney. Cel mai scump transfer al verii la Dortmund este însã stoperul francezo-ivorian Abdou Diallo, adus de la Mainz pentru 28 de milioane de euro. Marea speranþã a fanilor galben-negri este însã antrenorul elveþian Lucien Favre, în vârstã de 60 de ani, care a avut rezultate remarcabile la Hertha, Monchengladbach ºi Nice. Ultimul titlu al Borussiei este legat de numele lui Jurgen Klopp, care a întrerupt, în 2011 ºi 2012, supremanþia lui Bayern Munchen. Un alt tehnician format la Mainz ºi Dortmund, Thomas Tuchel, o antreneazã acum pe PSG. Cu Favre, fanii Borussiei sperã ca echipa sã fie pentru a noua oarã Deutsche Maister, mai ales cã se pune problema slãbirii lui Bayern Munchen în vara aceasta. Toþi sunt de acord însã cã numai cu Max Philipp în faþã nu se poate, dupã ce în ultimii ani pe Westfalen au fost golgheteri precum Aubameyang sau Lewandowski. Zidul galben, celebru în toatã lumea Stadionul este impresionat din afara ºi din înãuntru, dar nu exceleazã la capitolul dotãri. Vestiarele, zona mixtã ºi celelalte camere interioare sunt în ton cu negrul din culorile clubului. Deºi este prezentat ca un adevãrat sanctuar, vestiarul gazdelor este ºocant de mic, de îngust. Pare desprins din muzeul clubului, dar numai cã este în uz ºi acum. Nu asigurã spaþiul, dotãrile ºi spectaculozitatea arenelor moderne din ziua de azi. O comparaþie cu lockerroom-urile marilor echipe ale Europei este inutiã, dar orice stadion mai nou îl surclaseazã la orice capitol. Craiova, spre exemplu, are o arenã net superioarã aproape din toate punctele de vedere. S-a încercat personalizarea locurilor în vestiar, prin afiºarea fotografiilor jucãtorilor, dar a ieºit mai rãu, fiindcã parcã sunt niºte iconiþe. De asemenea, zonele dedicate presei sunt mai degrabã amenajate la limita spaþiului, cu minim de preocupare ºi cu dotãri la limitã. Ca aspect exterior ºi ca amenajare interioarã, stadionul este este ok, dar cu adevãrat spectaculos îl fac doar înfocaþii fani galben-negri. Arena din Dortmund poate gãzduit peste de spectatori la meciurile din Bundesliga ºi în jur de la meciurile internaþionale. Tribunele au scaunele colorate în galben ºi negru, iar la cele douã peluze sunt amenajate zone de safe standing, unde galeriile, atât cea a Borussiei, cât ºi cele oaspete, stau în picioare. Gelbe wand sud-tribune Dortmund Zidul galben al Borussiei se aflã inscripþionat ºi în înaltul arenei de pe fostul Westfalen. Brazilianul Dede, asaltat de fani Tururi ale arenei sunt din 2 în 2 ore, iar doritori sunt destui. Mai impresionatã este povestea care li se aºterne, decât itinerariul în sine, fiindcã arena nu are prea multe atracþii, spre deosbire de alte branduri europene. Câþiva ziariºti locali sunt în faþa arenei pentru un interviu cu una dintre gloriile clubului, brazilianul Dede. Amabil, fundaºul stânga care a evoluat nu mai puþin de 13 ani în galben-negru rãspunde tuturor solicitãrilor fanilor pentru o pozã sau un autograf. Acum, el este secundul lui Michael Skibbe în Turcia. Ziariºtii locali ne ureazã baftã la meciul cu RB Leipzig ºi ne confirmã cã aceasta este una dintre cele mai dispreþuite echipe din Germania, pentru istoria ei recentã, chiar dacã recunoaºte cã oferã destule subiecte presei, datoritã investiþiilor enorme care se prefigureazã. Borusseum, muzeul care adãposteºte Liga Campionilor din 1997 La loc de cinste în Borusseum, muzeul clubului sunt aºezate mãnu- ºile lui Roman Weidenfeller, portarul retras recent din activitate, dupã o carierã de peste 15 ani legatã aproape exclusiv de formaþia din Dortmund. Meciul lui de retragere va avea loc în toamna aceasta, dar fanii l-au omagiat deja în mai multe rânduri, prin coregrafii, mesaje ºi diverse cântece pe goal-keeper-ul intrat deja în legendã. Muzeul nu este impresionant. Le fel ca vestiarele, mic, înghesuit, adãposteºte totuºi replica celui mai important trofeu câºtigat vreodatã de Borussia, Liga Campionilor, în 1997, dupã acel 3-1 cu Juventus. În antitezã cu muzeul ºi cu vestiarele, magazinul clubului este mult mai bine structurat, are douã etaje, are produse diverse, pentru fani de toate vârstele. ªi dacã preþurile la mâncare ºi bãuturi sunt accesibile, cele ale produselor oficiale cu însemnele clubului sunt aproape indecente. Ca produse mai cãutate, fulare mai ieftine de 20 de euro nu gãseai, iar tricourile se aproapiau de 100 de euro. Orice abþibild ºi magnet nu avea un cost mai mic de 4-5 euro. Totuºi, pe o terasã amenajatã la etajul superior al magazinului oficial poþi bea o cafea având o panoramã superbã asupra stadionului ºi al întregii zone. De asemenea, sunt locuri amenajate unde copiii se pot juca, atât cei mici, dar ºi cei mai mari, angrenaþi în jocuri de fotbal la masã, în care Borussia, evident, îºi distruge adversarii. Craiova, printre amintirile lui Zorc ºi compania În cadrul Borussem sunt bifate pe harta lumii toate oraºele unde a jucat echipa din Dortmund, inclusiv Craiova, ºi sunt pomenite toate meciurile din cupele europene din istoria clubului. Nu este uitatã nici dubla cu Universitatea Craiova, din ediþia a Cupei UEFA, câºtigatã de galben-negri cu 3-0 în Bãnie ºi 1-0 pe fostul Westfalen. Michael Zorc, care acum este director sportiv la Borussia, a marcat atunci în ambele manºe, iar Frack Mill, unul dintre cei doi campioni mondiali ai Borussiei, cu Germania lui Beckenbauer, la Coppa del Mondo 90 (celãlalt a fost Andreas Moller), a reuºit o dublã în Bãnie. Alb-albaºtrii nu au putut mai mult atunci. Gicã Popescu plecase la PSV, dar era sezonul ultimului titlu, în echipã fiind: Prunea, Sãndoi, Adrian Popescu, Mogoºanu, Mãnãilã, Ciurea, Bica, Badea, Stoica sau Pigulea.