10939/17 ADD 2 ac/cd/ss 1 DG G 2A

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "10939/17 ADD 2 ac/cd/ss 1 DG G 2A"

Transcriere

1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 2 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar Poziția Consiliului [Modificări detaliate comparativ cu proiectul de buget în ceea ce privește cifrele defalcate pe rubricile CFM (rubricile 1-4)] 10939/17 ADD 2 ac//ss 1

2 Titlurile coloanelor PB Proiect de buget Credite diferențiate Credite nediferențiate Credite de angajament, în euro Credite de plată, în euro 10939/17 ADD 2 ac//ss 2

3 1 Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii a Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă Coordonarea și supravegherea, precum și comunicarea privind Uniunea economică și monetară, inclusiv moneda euro Cheltuieli de sprijin pentru standardizare și pentru apropierea legislațiilor Cheltuieli de sprijin pentru programele europene de radionavigație prin satelit Cheltuieli de sprijin pentru Programul european de observare a Pământului (Copernicus) Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari implicați în punerea în aplicare a programelor de cercetare și inovare Personalul extern implicat în punerea în aplicare a programelor de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Sprijin pentru activitățile de standardizare efectuate de CEN, CENELEC și ETSI Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de radionavigație prin satelit (Galileo) până în Furnizarea de servicii prin satelit care îmbunătățesc performanțele GPS pentru a acoperi treptat întreaga regiune a Conferinței Europene a Aviației Civile (CEAC) până în 2020 (EGNOS) Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații spațiale și date in situ (Copernicus) Dezvoltarea unei capacități autonome a Uniunii de observare a Pământului (Copernicus) Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor Analiză și studii privind situația socială, datele demografice și familia Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor Relații industriale și dialog social PGRESS Sprijinirea elaborării, a punerii în aplicare, a monitorizării și a evaluării politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a legislației în domeniul condițiilor de muncă Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă Cheltuieli legate de funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure și de înaltă calitate și de alte bioproduse Cheltuieli de sprijin pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MCE) Transporturi Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele Contribuție a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) Eliminarea blocajelor, sporirea gradului de interoperabilitate feroviară, eliminarea conexiunilor lipsă și îmbunătățirea tronsoanelor transfrontaliere /17 ADD 2 ac//ss 3

4 Asigurarea unor sisteme de transport durabile și eficiente Crearea unui mediu mai favorabil investițiilor private pentru proiectele de infrastructură în domeniul transporturilor Activități de sprijin pentru politica europeană în domeniul transporturilor și al drepturilor pasagerilor, inclusiv activități de comunicare Securitatea transporturilor Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european (SESAR) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună de cercetare în domeniul managementului traficului aerian din cadrul cerului unic european 2 (SESAR2) Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R) Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune aferente programelor de cercetare și inovare Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Programul Euratom Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Programul Euratom Alte cheltuieli de gestiune aferente programelor de cercetare și inovare Programul Euratom Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare Contribuție din Programul Orizont Agenția Executivă pentru Cercetare Contribuție din Programul Orizont Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Contribuție a Programului Orizont Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele Contribuție a Programului Orizont Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare Consolidarea infrastructurilor europene de cercetare, inclusiv a e infrastructurilor Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții Asigurarea unei aprovizionări în cantitate suficientă cu alimente sigure, sănătoase și de calitate și cu alte bioproduse Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflecție Activități orizontale ale programului Orizont Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI2) Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI) Întreprinderea comună Clean Sky 2 Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună Clean Sky Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (FCH 2) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună Pile de combustie și hidrogen 2 (FCH 2) Instrumentul pentru IMM-uri Euratom Fisiune nucleară și protecția împotriva radiațiilor Cheltuieli de sprijin pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) Tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare /17 ADD 2 ac//ss 4

5 Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune aferente programelor de cercetare și inovare Crearea unui mediu mai propice pentru investițiile private în proiecte de infrastructură din domeniul telecomunicațiilor MIE, Bandă largă Promovarea interoperabilității, a dezvoltării durabile, a operării și a modernizării infrastructurilor de servicii digitale transeuropene, precum și a coordonării la nivel european Consolidarea cercetării în tehnologiile viitoare și emergente Consolidarea infrastructurii europene de cercetare, inclusiv a e infrastructurii Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie Promovarea unor societăți europene sigure Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL) Cheltuieli de sprijin Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (ECSEL) Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestionare pentru programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli pentru noile infrastructuri majore de cercetare Orizont Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Programul Euratom Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Programul Euratom Alte cheltuieli de gestionare pentru programele de cercetare și inovare Programul Euratom Alte cheltuieli pentru noile infrastructuri majore de cercetare Programul Euratom Activitățile de cercetare directă desfășurate de Euratom Realizarea și dezvoltarea pieței unice pentru servicii financiare Cheltuieli de sprijin legate de programul Vamă Cheltuieli de sprijin legate de programul Fiscalis Sprijin pentru funcționarea și modernizarea uniunii vamale Îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare Realizarea și dezvoltarea pieței interne Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programe de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programe de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) Integrarea triunghiului cunoașterii format din învățământul superior, cercetare și inovare Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Promovarea unor societăți europene sigure Cheltuieli de sprijin pentru soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA²) /17 ADD 2 ac//ss 5

6 Proceduri de atribuire și promovare a contractelor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii Soluții de interoperabilitate și cadre comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Cheltuieli de sprijin pentru programul statistic al Uniunii Furnizarea de informații statistice de calitate, punerea în aplicare de noi metode de producție a statisticilor europene și consolidarea parteneriatului cu Sistemul Statistic European Cheltuieli de sprijin pentru mecanismul Conectarea Europei Energie Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Personal extern care pune în aplicare programele de cercetare și inovare Alte cheltuieli de gestiune pentru programele de cercetare și inovare Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care pun în aplicare programele de cercetare și inovare Programul ITER Alte cheltuieli de gestionare aferente programelor de cercetare și inovare Programul ITER O mai bună integrare a pieței interne a energiei și interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică și gaze Sporirea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în Uniune Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului Crearea unui mediu mai propice investițiilor private în proiecte din domeniul energiei Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) Garanții nucleare Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER Întreprinderea comună europeană pentru ITER Fuziune pentru Energie (F4E) Cheltuieli de sprijin Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER Întreprinderea comună europeană pentru ITER Fuziune pentru Energie (F4E) b Coeziune economică, socială și teritorială Fondul social european Regiunile de tranziție Obiectivul Investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă Fondul social european Regiunile mai dezvoltate Obiectivul Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) Regiuni în tranziție Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) Regiuni mai dezvoltate Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) Alocări suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și slab populate Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) Cooperare teritorială europeană Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) Asistență tehnică operațională Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile Creștere economică durabilă: resurse naturale Cheltuieli de sprijin pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) Asistență tehnică neoperațională Cheltuieli de sprijin aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) Asistență tehnică neoperațională Măsuri de ameliorare a calității Fonduri operaționale pentru organizațiile de producători Schemă de plată de bază (BPS) Schema de sprijin cuplat facultativ /17 ADD 2 ac//ss 6

7 Asistență tehnică operațională Măsuri de monitorizare și prevenire Plăți directe efectuate de Uniune Cheltuieli pentru corecțiile financiare efectuate în favoarea statelor membre în urma deciziilor privind închiderea conturilor exercițiilor financiare precedente în ceea ce privește gestiunea partajată declarate în cadrul FEOGA, secțiunea Garantare (măsuri anterioare), și în cadrul FEGA Soluționarea litigiilor Reţeaua de date contabile agricole (FADN) Îmbunătățirea informării publicului cu privire la politica agricolă comună Fondul european de garantare agricolă (FEGA) Asistență tehnică operațională Cheltuieli de sprijin pentru programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) Subprogramul pentru mediu Cheltuieli de sprijin în domeniul de politică Afaceri maritime și pescuit Asistență administrativă și tehnică neoperațională Instituirea unui cadru de guvernanță pentru activitățile de pescuit efectuate de navele de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe Promovarea dezvoltării durabile pentru gestionarea pescuitului și pentru o guvernanță maritimă în conformitate cu obiectivele PCP (Contribuții obligatorii către organisme internaționale) Agenția Europeană pentru Produse Chimice Activități în domeniul legislației privind biocidele Cheltuieli de sprijin pentru Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) subprogramul pentru politici climatice Securitate și cetățenie Cheltuieli de sprijin pentru programul Europa Creativă subprogramul Media Subprogramul MEDIA Acțiuni la nivel transnațional și internațional și promovarea circulației transnaționale și a mobilității Acțiuni multimedia Cheltuieli de sprijin pentru programul Europa creativă Subprogramul Cultura Întărirea capacității financiare a IMM-urilor și a organizațiilor mici și foarte mici din sectoarele culturale și creative europene și stimularea elaborării de politici și de noi modele de afaceri Subprogramul Cultura Sprijinirea acțiunilor transfrontaliere și promovarea circulației transnaționale și a mobilității Cheltuieli de sprijin pentru acțiuni de comunicare Informații pentru mass-media și producții audiovizuale Centre de informare Activități de comunicare ale reprezentanțelor Comisiei, dialoguri cu cetățenii și acțiuni de parteneriat Vizite la Comisie Cercetarea opiniei publice Cheltuieli de sprijin pentru Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății ( ) Cheltuieli de sprijin în domeniul siguranței alimentelor și al hranei pentru animale, al sănătății și bunăstării animalelor și al sănătății plantelor Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente Contribuție din Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății ( ) Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății ( ) Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor Contribuția Uniunii la Agenția Europeană pentru Medicamente Asigurarea unei stări de sănătate mai bune a animalelor și a unui nivel înalt de protecție a animalelor în Uniune Asigurarea detectării în timp util a organismelor dăunătoare pentru plante și eradicarea lor Asigurarea de controale eficace, eficiente și fiabile Fondul pentru măsuri de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor Cheltuieli de sprijin pentru programul Europa pentru cetățeni /17 ADD 2 ac//ss 7

8 Europa pentru cetățeni Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii Prevenirea dezastrelor și pregătirea pentru intervenție în caz de dezastre în interiorul Uniunii Cheltuieli de sprijin pentru programul Drepturi, egalitate și cetățenie Cheltuieli de sprijin pentru programul Justiție Cheltuieli de sprijin pentru Programul privind protecția consumatorilor Asigurarea protecției drepturilor cetățenilor și consolidarea capacităților acestora Promovarea nediscriminării și a egalității Alte activități în domeniul drepturilor fundamentale Sprijinirea și promovarea formării judiciare și facilitarea accesului efectiv la justiție pentru toți Facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală Protejarea intereselor consumatorilor și îmbunătățirea siguranței acestora și a informațiilor Europa globală Sprijin pentru dezvoltarea economică, socială și teritorială și pentru alinierea aferentă progresivă la acquis-ul Uniunii Cheltuieli de sprijin pentru instrumentul care contribuie la stabilitate și pace Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul de parteneriat Răspunsul în caz de crize și de crize emergente Cooperarea cu țările terțe pentru a obține progrese în ceea ce privește interesele Uniunii și cele comune, precum și pentru a le promova Cheltuieli de sprijin pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (I) Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) Cheltuieli de sprijin pentru parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Groenlanda Cooperarea cu Asia Societatea civilă în dezvoltare Evaluarea rezultatelor ajutorului Uniunii și acțiuni de urmărire și misiuni de audit Coordonare și sensibilizare în materie de dezvoltare Cheltuieli în sprijinul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) Cheltuieli de sprijin pentru Instrumentul european de vecinătate (IEV) Sprijin pentru reformele politice și alinierea treptată aferentă la acquis-ul Uniunii Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură Contribuție din inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar Rubrici CFM /17 ADD 2 ac//ss 8