DRAGOMIRESTI DIN JUDETUL MARAMURES

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DRAGOMIRESTI DIN JUDETUL MARAMURES"

Transcriere

1 FAUNA SI FLORA ÎN TOPONIMIA ' LOCALITĂŢILOR SĂ CEL, SĂLIŞTEA DE SUS, DRAGOMIRESTI DIN JUDETUL MARAMURES ' ', TIMUR V. CHIŞ Toponimia este un domeniu de interferentă între diferite discipline care se ocupă cu studiul numelui de locuri. Populaţia a denumit locurile pentru a se putea orienta în spaţiul geografic al localităţii precum şi pentru a fixa pământurile, parcele din zonă. În multe localităţi există toponime care se referă la animale sălbatice, care au trăit sau trăiesc în zonă, sau la anumite specii de plante din flora spontană care sunt dominate pe un anumit teren. După identificarea toponimelor din cele trei localităţi am verificat dacă există aceste animale sau plante în zonă. La fiecare toponim de animale sau plante am trecut în paranteză denumirea ştiinţifică şi am constatat că nu există o denumire dată de localnici care să nu fie identificată de mine şi de biologi în teren. Majoritatea toponimelor atestă prezenţa unor esenţe lemnoase într-o densitate mare pe un anumit teren, fapt pentru care ţăranii când aveau nevoie de o anumită esen{ă ştiau unde să meargă. Toponime din localitatea Săcel Localitate din depresiunea Maramureşului, situată pe Valea Izei, aproape de izvoarele acesteia, fiind prima aşezare de pe această vale. 1. Dealul Zâmbrului, Dosul Zâmbrului - Zimbru (Bison bison bonasus ), specie dispărută din fauna sălbatică, fiind prezent doar în rezervaţiile ştiinţifice din!filă. acest toponim atestă prezenţa zimbrului pe teritoriul localităţii. În Maramureş ultimul exemplar a fost vânat în anul 1852 pe Valea Tibăului, Munţii Maramureşului. 2. Valea Ursoaie, Dealul Ursoi, Fundul Văii Ursoaie - Urs (Ursus arctos).

2 678 TIMUR V. CHIŞ Zone unde erau urşi, specie prezentă pe teritoriul mai multor localităţi din Depresiunea Maramureşului. 3. Purcăreţ - Mistreţ (Sus scrofa) loc unde umblau mulţi mistreţi, specie prezentă aproape în fiecare localitate din depresiunea Maramureşului. 1. Dealul Frasinului, În Frăsâniş - Frasinul comun (Fraxinus excelsior) deal unde cresc mulţi frasini. 2. Dealul Făgetului - Fag (Fagus sylvatica), deal unde este o pădure de fag. 3. Valea Teilor - Tei (Tilia cordata), vale unde există mulţi tei. 4. Valea Molidişului- Molid (Picea abies), vale unde cresc molizi. 5. Dosul Paltinului, Muntele Păltiniş - Paltin de câmp (Acer platanoides), Paltin de munte (Acer pseudoplatanus), zone unde cresc paltini. 6. În Stejăriş - Stejarul (Quercus robur), gorunul (Quercus petraea), zonă unde cresc stejari şi goruni. Localnicii nu fac deosebire între stejar şi gorun. 7. La Arini - Anin negru (Alnus glutinosa), arin alb (Alnus incana), zonă unde cresc aceste specii. 8. Pomişori - Porumbar (Prunus spinosa), zonă unde aceşti arbuşti cresc şi invadează terenurile dacă nu sunt lucrate. 9. În Runcurile, În Runc - Smeuă (Rubus idaeus), loc unde smeura creşte în abundenţă şi de unde ţăranii le culeg pentru gem. 10. În Loză - Salcia albă (Salix alba), loc unde creşte această specie, lemnul este folosit pentru confecţionarea toporâştei la coasă sau a cozilor pentru sapă. Lemnul este rezistent şi foarte uşor. 11. În Brusturi, Brusturel - Brusture (Arctium tomentosum), zonă unde cresc din abundenţă brusturi. 12. Dealul Muşteaţă, Fundul Muşteţ.ii- muşchi, deal, unde pe partea nordică există mult muşchi. Toponime din localitatea Săliştea de Sus Localitate situată pe Valea Izei, care s-a dezvoltat de-a dreapta şi stânga râului determinând şi gruparea oamenilor în jurul celor două biserici: a Nistoreştilor, în stânga şi a Bulenilor, în dreapta râului Iza. 1. Coasta Cerbului - Cerb (Cervus elaphus), coastă pe care păşunau cerbii, specie prezentă în Depresiunea Maramureşului. 2. Lazul Bonchii- Cerb (Cervus elaphus), deal defrişat unde boncăneau cerbii. 3. Gruiul Ursului, Dealul Ursului - Urs (Ursus arctos), deal unde erau urşi. 4. Gruiul veveriţei, Pârâul Veveriţei - Veveriţă (Sciurus vulgaris), deal şi

3 Fauna şi flora în toponimia localităţilor Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti 679 pârâu împădurite unde există veveriţe. 5. Valea Stârcului - Stârc (Ardea cinerea), Barza neagră (Ciconia nigra), vale unde presupun că ar fi cuibărit stârci, cocostârci, actualmente nu există această specie în zonă, decât în perioada pasajului. 6. Podul Stârcului - terasă din stânga Izei, unde poposeau stârcii în timpul migraţiei. 1. Dealul Paltinului, dosul Paltinului, Dealul Păltinişului, Vârful Păltinişului - Paltin de Câmp (Acer platanoides ), Paltin de munte (Acer pseudoplatanus), dealuri pe care cresc aceste specii. 2. Calea Păltinişului - drum ce coboară din Vf. Păltinişului. 3. Faţa Stejarului - Stejar (Quercus robur), gorun (Quercus petraea), deal însorit unde creşte această specie. 4. Lazul de Arini - Arinul negru (Alnus glutinosa), teren pe care creşteau arini şi care a fost defrişat prin lăzuire. 5. Valea Rătitişului - Răchită (Salix fragilis), Salcie (Salix alba), vale mlăştinoasă unde cresc aceste specii iubitoare de umezeală. 6. Răchiţeaua - teren agricol străbătut de pârâul cu acelaşi nume, unde creşte răchită, salcie, răchită roşie. 7. Preluca cu tufe-alunul (Corylus avellana), deal cu o prelucă în care cresc tufe de alun. În localitate prin termenul de tufă se înţelege că este vorba despre acest arbust. 8. Valea Păducelului Păducel (Crataegus monogyna), vale unde cresc păducei. 9. În Merişor, Vf. Merişorului - Merişoare, Afine roşii (Vaccinium vitisidaea), deal unde creşte acest arbust. Produce fructe din care se poate face gem. l O. Valea Runcului - smeură (Rubus idaeus ), vale defrişată unde creşte smeură. 11. Dosul Runcului - zonă de deal cu expoziţie nordică unde creste smeură. 12. În Pipirig - deal cu pipirig, plantă care nu este consumată de animale. Toponime din localitatea Dragomireşti Localitate aşezată pe Valea Izei, la confluenţa râului Baicu cu Iza. 1. Preluca Mâţei- Pisică sălbatică (Felis silvestris), prelucă unde este prezentă pisica sălbatică. 2. Gruiul Ursului, Grului Ursului cel Mare, Vf. Ursului, Valea Ursului, Gura Văii Ursului- Urs (Ursus arctos), toponime ce atestă prezenta ursului în localitate, pe teritoriul localităţii există urşi. 3. Preluca Porcului-Mistreţ (Sus scrofa), prelucă unde sunt prezenţi mistreţii.

4 680 TIMUR V. CHIŞ 4. Valea Gujilor - Şobolan cenuşiu (Rattus norvegicus) sau Dobolan de apă (Arvicola terrestris), vale unde există una dintre cele două specii de şobolani. 5. Gruiul Cioarelor - Cioară grivă (Corvus corone cornix), zonă cu tufişuri unde cuibăreau ciorile. 1. Valea Tiselor, Piciorul Tisei - Tisa (Taxus baccata), arbore care astăzi aproape a dispărut din Maramureş, specie ce a fost decimată de către ciobani pentru că acele (frunzele) conţin o substanţă toxică pentru oi. Acest toponim atestă prezenţa acestei specii pe teritoriul localităţii. Totuşi s-ar putea să mai existe câteva exemplare de tisă pe teritoriul localităţii. 2. Valea Bradului - Bradul (Abies alba), vale unde există această specie. 3. Su Frasân, În Frasân, În Frăsâniş - Frasinul Comun (Fraxinus excelsior), zonă unde creşte frasinul. 4. La Măr- Măr pădureş (Mallus silvestris ), specie care se găseşte pe teritoriul comunei. 5. Arinii Runcului, Arinii Bigoaiei - Anin negru (Alnus glutinosa), Anin alb (Alnus incana), zonă unde cresc arinii în abundenţă. 6. La Tei - Tei (Tilia cordata), zonă unde sunt mulţi tei. 7. Preluca cu tufe - alunul (Corylus avellana) 8. În Mesteacăni, La Mesteacăni, Piciorul Mesteacănului, Piciorul Mestecănişului - Mesteacăn (Betula verrucosa), zonă unde cresc mesteacăni. 9. Valea Socilor - Socul negru (Sambucus nigra), vale unde creşte socul în abundentă. 10. La Merişor, În Merişor, Poiana Merişorului, Vf, Merişorului- Merişoare, Afine roşii (Vaccinium vitis - idaea). BIBLIOGRAFIE 1. Ardelean G. şi Beres I , Fauna de vertebrate a Maramureşului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca. 2. Balea D.M , Toponimia istorică a Rozavlei, Acta Musei Maramoresiensis, p , Ed. Muzeul Maramureşului, Sighetul Marmaţiei. 3. Cristea G, Dăncuş M , Maramureş - un muzeu viu în centrul Europei, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti. 4. Faiciuc E.D , Dragomireşti, străveche vatră maramureşeană, Ed. Dragoş Vodă, Cluj-Napoca. 5. Grad E , Săcel, vatră de istorie şi civilizaţie maramureşeană, Ed. Dragoş Vodă, Cluj-Napoca.

5 Fauna şi flora în toponimia localităţilor Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti Zoe Apostolache S , Date etnozoblogice din Maramureş, revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 1, pag , Bucureşti. 7. ***Flora Republicii Populare române, val. I-XII, Ed. Academiei, Bucureşti. 8. *** Ierbarul "Arthur Coman", fisele ştiinţifice, Muzeul Maramureşului, Ştiinţele Naturii, Sighetul Marmaţiei. THE FLORA AND THE FAUNA IN THE TOPONIMY OF THE SĂCEL, SĂLIŞTEA DE SUS AND DRAGOMIREŞTI LOCALITIES, DISTRICT OF MARAMUREŞ (Summary) The subject of this work is the toponymy regarding the savage fauna and the spontaneous flora from Sacel, Salistea de Sus and from Dragomiresti, places situated on Valea Izei (Iza Valey), Maramures County. For each toponymy we have specified the scientifical name and we have found that some place were still keeping the names the names of some animals which had disappeared or the names of rare plants in that area. The majority of the toponymy proves the presence of some wooden essences necessary for houses and tools which can be found in a high density on a special area and the peasants have known where to look for these wooden essences.