Comisia metodică de Chimie și Biologie

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Comisia metodică de Chimie și Biologie"

Transcriere

1 RAPORT ASUPRA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV - EDUCATIVE AN ŞCOLAR Componență: Prof. Mihăilescu Mihaela Prof. Alan Ionela Prof. Drăguleț Andreea Prof. Lazăr Irina Prof. Cheran Ionica Prof. Padiu Georgiana Comisia metodică de Chimie și Biologie Procesul instructiv educativ în toată complexitatea sa a fost realizat în anul şcolar , în concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, toate detaliate pragmatic în Planul de dezvoltare Instituţională al Colegiului nostru (anual şi pe semestre), privind realizarea prevederilor din planurile de învăţământ. O analiză obiectivă a întregii activităţi desfăşurate în decursul anului şcolar presupune, în mod obligatoriu, referiri la activitatea depusă la nivelul fiecărei catedre, conform specificului său. Demersul didactic şi educaţional a urmărit câteva priorităţi didactice: creşterea calităţii şi menţinerea interesului pentru nou al cadrelor didactice, îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţa competenţei, cultivarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. Un accent deosebit s-a pus asupra pregătirii elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de Bacalaureat, efectuându-se ore suplimentare de consultaţii la toate disciplinele de examen şi prin susţinerera simulării, în luna noiembrie la limba română, matematică şi istorie de către toţi eleviii clasei a XII-a şi a VIII-a. În ceea ce activitatea extrașcolară, menţionăm următoarele activităţi: Prof. Mihăilescu Mihaela: - este reprezentatul sindicatului din învățământ Spiru Haret în unitatea noastră și desfășoară activități specifice. - este membru în Consiliul de Administraţie din partea sindicatului ca observator; - este membru în Consiliul de Curriculum - a coordonat ca diriginte clasa a XII-a A - a participat în calitate de organizator și evaluator a concursului Lazăr Edeleanu, desfășurat în unitatea noastră.

2 - a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a A; Prof. Alan Ionela: - este diriginte la clasa a X-a F - a participat cu eleviii la Târgul Educațional din oct organizat la World Trade Plaza, București - a participat la o acțiune de plantare de pomi în Parcul Herăstrău în cadrul acțiunii Capitala crește verde, au ocazia Sărbătorilor de Crăciun, a organizat o vizită cu oferirea de cadouri la Casa de copii Înger Alb, a organizat o vizită la Muzeul Tehnic, a participat la olimpiada de chimie în calitate de organizator și evaluator. - a participat prin acord de pateneriat la proiectul Caravana Ecocivica, în colaborare cu Primăria Generală a Municipiului București. - a organizat o vizită la Stația de Epurare a Apei de la Roșu în data a participat cu lucrări de chimie la Simpozionul Național de la Mediaș, cu obținerea unor rezultatelor: Premiul II și două mențiuni pentru cele trei lucrări prezentate - a amenajat un Colț Verde în cadrul Colegiului Național Ion Neculce. - a participat la dezbatere organizată la Biblioteca Academiei Române - Omagiu Constantin Brâncuși - a organizat o vizita la Universitatea din București Facultatea de Chimie, la Secția de Controlul Calității Produselor și respectiv Secția Chimie Anorganică în data de a coordonat lucrări interdisciplinare la chimie și informatică pentru concursul interdisciplinar Infoeducația, etapa pe municipiu, cu obținerea a două mențiuni. - a urmat cursul de formare Managementul inspecției școlare, organizat de CCD București. Prof. Drăguleț Andreea: - a coordonat ca diriginte clasa a IX-a E - este coordonatorul Comisiei de proiecte și programe educaționale extracurriculare desfășurând activități specifice. - a participat în calitate de organizator a concursului Lazăr Edeleanu, desfășurat în unitatea noastră. - a efectuat ore suplimentare pentru la programul de pregatire a elevilor la chimie pentru Bacalaureat a elevilor clasei a XII-a E;

3 - a urmat cursul de formare Managementul inspecției școlare, organizat de CCD București. Prof. Lazăr Irina: - a coordonat ca diriginte clasa a IX-a B. - este secretar al Consiliului Profesoral; - a organizat olimpiada de biologie, etapa pe școală și pe sector unde a fost profesor evaluator; - a participat la Simpozionul Național de lucrări științifice cu tema: O viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea. - a urmat cursurile de formare: Managementul inspecției școlare și Managementul calității în educație. - a fost profesor supraveghetor la olimpiada de limba română și la simulările de bacalaureat organizate la nivelul unității școlare. - a participat la Simpozionul National de lucrări științifice cu tema O viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea cu publicatie ISBN. - a participat la seminarul de instruire pentru implementarea programului Participă! din cadrul Proiectului Dezvoltarea de abilități motorii la persoane cu sindrom Down etapă esențială spre o viață independenta, organizat de Fundatia Special Olympics din România. - A urmat cursurile de formare: Inspecția școlară, organizat de CCD Bucuresti și Managementul calității în educație. - A obținut următoarele premii la olimpiada de biologie: - Etapa pe sector Premiul II- Boca Antonia, clasa a VII-a A Premiul III- Nicoară Catinca, clasa a VII-a A Premiul III-Alessandrini Mara, clasa a VII-a A - Etapa pe municipiu Mențiune Alessandrini Mara, clasa a VII-a A Mențiune Nicoară Catinca, clasa a VII-a A - Locul III la concursul Sanitarii pricepuți. Prof. Cheran Ionica: - a coordonat ca diriginte la clasa a XI-a C - este membru în Comisia CEAC, și Comisia PSI, Comisia privind ritmicitatea notării. - este profesor metodist ISMB și Președinte al Cercului Pedagogic unde a organizat activitățile metodice și de specialitate desfășurate la nivel de sector. - a contribuit la realizarea bazei de date a profesorilor de biologie și a participat la toate întâlnirile metodice desfasurate la nivelul ISMB. - a organizat în luna septembrie 2013 schimbul Intercultural cu liceul I.I.Galileo din Oristano, Sardinia, Republica Italiană la care au participat 10 elevi ai Colegiului National Ion Neculce.

4 - a organizarea vizitei de studiu la Institutului Diplomatic Madrid - a organizat sesiunea MEP,Viena,Austria - a oragnizat sesiunii European School Gala 2014, Padova, Italia - a organizat olimpiada de biologie, etapa pe liceu, a coordonat pregătirea participanților la olimpiadă, - a organizat pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru Examenu de Bacalaureat - a fost Vicepreședinte în Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei de Biologie etapa pe sector organizată Liceul Teoretic Nicolae Iorga. - a fost Vicepresedinte în Comisia de organizare și desfasurare a Olimpiadei de Biologie etapa pe municipiu organizată Liceul Teoretic Lucian Blaga. - a făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada de Biologie, faza pe sector. - a fost profesor evaluator în Comisia Municipală de organizare a Concursului de Titularizare. - A efectuat, în calitate de metodist, o inspecție curentă de specialitate la Școala Gimnazială nr Rezultate Olimpiada de Biologie, etapa pe sector Premiul II Croitoriu Eliana 10F Premiul II Florea Ciprian 10 F Mentiune Botez Dumitru 9 A - Rezultate Olimpiada de Biologie, etapa pe municipiu Premiul al-iii-lea Florea Ciprian 10F Mentiune Croitoriu Eliana 10 F - Publicații Coautor Editura DPH Olimpiade de biologie clasele IX-XII, Subiecte si bareme ,faza pe sector Bucuresti. -Coautor Editura DPH - Olimpiada de biologie clasa a VII a, Subiecte si bareme , faza pe sector Bucuresti. Prof. Padiu Georgiana: - a participat la activitățile de perfecționare organizate în școală, dar și în cadrul comisiei metodice a profesorilor de biologie la nivel de sector și de municipiu; - este autorul subiectelor pentru disciplina biologie ale concursului EuroJunior, pentru ediția noiembrie a participat la olimpiada de biologie, etapa pe școală; - a urmat și absolvit cursul TIMSS organizat de Institutului de Științe ale Educației și cursul de formator. - a publicat articolul Metode și forme active/participative de instruire utilizate în predarea-învățarea unității de învățare Diviziunea celulară în revista Strategii didactice, articole de specialitate, nr.14/august,2013, ISSN

5