CURRICULUM VITAE MARIA APAHIDEAN. Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, Nr.1, Bl. M1, Sc.1, ap. 8,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURRICULUM VITAE MARIA APAHIDEAN. Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, Nr.1, Bl. M1, Sc.1, ap. 8,"

Transcriere

1 CURRICULUM VITAE MARIA APAHIDEAN DATE PERSONALE Data naşterii 27 Septembrie 1955 Adresa Starea civilă Naţionalitatea, str. Muncitorilor, Nr.1, Bl. M1, Sc.1, ap. 8, căsătorită română EDUCAŢIA Liceul teoretic Ady Şincai, Cluj Napoca, cu diplomă de bacalaureat, Seria H nr eliberată în 3 iulie Facultatea de Horticultură din cadrul Institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, Bucureşti, cu diploma de inginer nr în specializarea horticultură cu media 10 (zece) la examenul de diplomă Doctorat: cu titlul tezei: Contribuţii la stabilirea unei metode noi de cultură, "fără sol", a tomatelor in seră, "Doctor în Agricultură şi Horticultură", confirmat prin diploma de doctor seria R nr EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ IPILF Arad, jud. Arad, inginer horticultor stagiar Şef sector chimizare SMA Unirea, jud. Alba Inginer stagiar CAP Miraslău, jud. Alba Inginer cercetător, Institutul Agronomic, Cluj Napoca Asistent universitar, Institutul Agronomic, Cluj Napoca Şef de lucrări dr. USAMV Cluj Napoca

2 Conferenţiar univ. dr., USAMV Cluj Napoca 2004-prezent Profesor. Universitar dr., USAMV Cluj Napoca ACTIVITATEA DE CERCETARE Doctor în Agricultură şi Horticultură, titlul tezei de doctorat : Contribuţii la stabilirea unei metode noi de cultură, "fără sol", a tomatelor in seră. Cercetările şi-au găsit finalizarea în contractele de cercetare Director grant : Eficientizarea culturii ardeiului gras în solarii prin sisteme de cultură fără sol. Beneficiar : Ministerul Educaţiei Naţional Director grant: Cercetări privind posibilităţile de sporirea a producţiei extratimpurii la unele specii de legume cultivate în solarii în zona colinară a Transilvaniei. Beneficiar : M E N Colaborator 3 granturi de cercetare CNCSIS, 2 granturi CERES, un grant internaţional şi 5 granturi CEEX Director de Grant UE, Enviromental Horticulture, Enviro Hort, Summer School ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 1984-prezent Publicaţii: - 9 Cărţi, manuale, cursuri universitare publicate Lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi anale din ţară şi străinătate - 66 Lucrări comunicate

3 - 6 Referate tehnice la contractele de cercetare ştiinţifică - 30 lucrări de dizertaţie - 50 lucrări de diplomă SPECIALIZĂRI ÎN STRĂINĂTATE 1991 program TEMPUS la un stagiu de perfecţionare la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Gembloux, Belgia 1998 program RALP, stagiu de perfecţionare pentru cadrele didactice, Universitatea De Monford, Anglia, Colegiul Horticol Lincoln schimb interprofesional, Franţa, Colegiul Agricol Brehoulou, Fuenant, Bretagnia schimb interprofesional în Franţa la Colegiul Agricol Brehoulou, Fuenant, Bretagnia 2004 stagiu de documentare-specializare în domeniul de agricultura ecologică, Moscova Vladimir, CSI 2005 stagiu de documentare-specializare, Grecia stagiu de documentare-specializare, Universitatea de Ştiinţe Agricole Gembloux, Belgia stagiu de documentare-specializare, UPV, Spania Stagiu de documentare, specializare Olanda ALTE ACTIVITĂŢI prezent Şef disciplină Membru în consiliul pe facultate prezent Membru în comisia de disertatie 1992-prezent Membru în colegiul director al Bibliotecii USAMV

4 Şef Birou AUF din cadrul USAMV lector în cadrul a două proiecte PHARE ale USAMV lector în cadrul unui program de dezvoltare rurală, program aparţinând OJCA Cluj membru în Colegiul redacţional a revistei Notulae Botanicae Horti-Botanici preşedinte sau membru în comisiile de definitivat şi gradulul I didactic coordonator de lucrări de gradul I didactic, la liceele de specialitate Referent în comisiile de titularizare pentru posturile didactice Membru în comisiile de doctorat din cadrul USAMV Sef de catedra, Catedra II Tehnologii Horticole APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE prezent Societatea Bioagricultorilor din Romania BIOTERRA prezent ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research) prezent Societatea Română a Horticultorilor, SRH. România prezent ISHS, ( International Society of Horticultural Science) prezent Societatea Internationala Amicii Rozelor ALTE INFORMAŢII Limbi străine:

5 - Engleză: fluent: scris, citit, înţeles, vorbit - Franceză: bine : scris, citit, înţeles, vorbit Calculatoare: operare Microsoft şi Excel Altele: - capacitate foarte bună de lucru în condiţii de stres - posibilitate de a lucra peste program - abilităţi excelente manageriale şi de comunicare Apahidean Maria