CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE:"

Transcriere

1 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 1 (din 7) CURRICULUM VITAE INFORMAȚII PERSONALE: Nume: Ganea R. Vasile Romulus Adresă de contact: Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală, B-dul Uverturii, nr , Sector 6, București, Telefon: Naţionalitate: Română Data naşterii: 14 august 1978 Locul naşterii: Mun. Braşov, Jud. Braşov Starea civilă: Căsătorit NUMELE ȘI ADRESA ANGAJATORULUI ACTUAL: Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală, B-dul Uverturii, nr , Sector 6, București, , tel , , EDUCAŢIE ȘI FORMARE: Doctor în teologie (PhD): Ordinul MECTS 5743 din februarie 2012: Susținerea publică a tezei de doctorat (Teme teologice în cartea Estera) și obţinerea titlului de doctor în teologie cu calificativul: Foarte Bine. Comisia a fost alcătuită din Pr. Prof. univ. dr. Aurel Pavel (preşedintele comisiei), Prof. univ. dr. Stefan Andreas Tobler, Prof. univ. dr. Hans Klein, Pr. Prof. univ. dr. Petre Semen și Pastor Conf. univ. dr. Daniel Mariş, (membrii comisiei). 2011: Doctorand prin transfer la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Departamentul de Teologie Protestantă Domeniul studiat: Teologie Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Stefan Andreas Tobler Tema: Teme teologice în cartea Estera 2004: Doctorand la Institutul Teologic Protestant Unic de Grad Universitar din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Evanghelică din Sibiu. Domeniul studiat: Teologie Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Hans Klein Tema: Teme teologice în cartea Estera Certificat de absolvire a modulul psihopedagogic Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Diplomă de licență (BTh) Diploma a fost obţinută în urma susținerii examenului de licenţă la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii Bucureşti. Titlul tezei de licență: Iudaismul și conceptul mesianic. Studii universitare de licență au fost absolvite la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală, în specializarea: Teologie penticostală pastorală şi

2 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 2 (din 7) didactică Diplomă de bacalaureat Colegiul Naţional Radu Negru din Făgăraş (Studii liceale) Certificat de absolvire Şcoala Generală Nr. 1 din Făgăraş (Ciclul primar şi gimnazial) ACTIVITATE ACADEMICĂ (CURRICULARĂ): Lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală; Asistent universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală; Preparator universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală Pastorală. ACTIVITATE DIDACTICĂ / CURSURI PREDATE La Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, Facultatea de Teologie Penticostală, am predat următoarele discipline (seminarii și cursuri): Limba ebraică biblică, Studiul Vechiului Testament, Istorie Biblică, Arheologie biblică La Seminarul Penticostal din Brașov din cadrul Comunității Regionale Penticostale Brașov, am predat disciplina Introducere în Vechiul Testament. ACTIVITATE PROFESIONALĂ (EXTRACURRICULARĂ): Decan al Facultății de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din București; Decan al Facultății de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din București; Prorector al Institutului Teologic Penticostal din București Rector interimar numit prin hotărârea Senatului ITPB din data de Director al Departamentului de Teologie Penticostală Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Penticostală a Institutului Teologic Penticostal din București, ales în urma scrutinului electoral care a avut loc în data de ; Activitate administrativă cu caracter academic la Institutul Teologic Penticostal din București (organizator de simpozioane și conferințe academice, responsabil cu alcătuirea planurilor de învățământ, a statelor de funcții, a orarelor și a dosarelor de evaluarea și acreditare a ITPB - învățământ cu frecvență și fără frecvență, organizator al unor concursuri de admitere și al unor examene de licență, organizator al concursurilor de titularizare, autor de regulamente etc); Secretar șef al Institutului Teologic Penticostal din București (din și până la responsabil, prin decizie a rectorului, cu utilizarea timbrului sec și a sigiliului ale Institutului Teologic Penticostal din București); Responsabil cu implementarea Registrului matricol unic (RMU) la nivelul Institutului Teologic Penticostal din București;

3 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 3 (din 7) Administrator al site-ului ITPB ( și responsabil cu actualizarea și dezvoltarea lui / Administrator al secretariatului online al ITPB (studenti.itpbucuresti.ro), a cărui structură am creat-o, și responsabil cu actualizarea și dezvoltarea lui; 2002 și 2010 Redactor al Ghidului admiterii la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti; 2001 Autor (noiembrie 2001), alături de alte cadre didactice de la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti, al Programei de Perfecţionare pentru Definitivat şi Gradul Didactic II pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi pentru cele care predau disciplinele teologice în liceele de profil (penticostale), la disciplina: Religie penticostală; Redactor al Revistei Învăţământului Superior Teologic Penticostal din România: Plērōma. Studii şi cercetări teologice; Co-editor al Suplimentului Teologic al Jurnalului Plērōma. ORGANIZARE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE: 10 mai 2012 Conducerea bisericească sacramentală şi charismatică în secolele I IV; 23 noiembrie 2011 Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI; mai 2011 Ucenicizarea - mandatul bisericii contemporane; 19 ianuarie 2011 Spălarea picioarelor în învățătura biblică și în practica Bisericii Penticostale din România; 01 noiembrie 2011 Valenţele ecumenice ale lui Dietrich Bonhoeffer (coorganizator împreună cu Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu); mai 2010 Etica creştină a familiei în postmodernitate; 11 mai 2010 Harul costisitor şi ucenicia creştină în teologia lui Dietrich Bonhoeffer; 08 mai 2009 Dimensiunea socială a Evangheliei în noul context european; martie 2008 Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin viaţa şi misiunea Bisericii; martie 2007 Spiritualitatea creştină şi postmodernismul; martie 2006 Sfintele Scripturi în societatea modernă. ACTIVITATE ECLEZIASTICĂ : Membru în comitetul Bisericii Creștine Penticostale Filadelfia din Brașov; Predicare ocazională. MEMBRALITATE ÎN SOCIETĂŢI ACADEMICE/PROFESIONALE: Uniunea Bibliştilor din România DOMENII DE INTERES ÎN ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ/DE CERCETARE: Istoria biblică (contextul Vechiului și Noului Testament, contextul epocii intertestamentare), arheologia biblică, studiul mentalităţilor culturale din Vechiul Testament, iudaismul epocii celui de-al doilea templu, studiul înrudirilor literare şi spirituale între Noul

4 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 4 (din 7) Testament şi literatura rabinică, creștinismul timpuriu (sec. I-IV d.hr.). Alte două domenii interes sunt istoria și teologia anabaptismului (sub diferitele sale tradiții) și istoria și ideologia neo-marxismului (marxismului cultural): identificarea influenței neomarxismului asupra societății contemporane, precum și a răspunsului pe care trebuie să îl dea Biserica lui Hristos. STAGII DE CERCETARE/SĂPĂTURI ARHEOLOGICE/BURSE/GRANTURI: A. Stagii de cercetare Stagiu de cercetare la Tyndale House Residential Centre for Biblical Research, Cambridge, Marea Britanie B. Săpături arheologice C. Burse - D. Granturi - ACTIVITATE PUBLICISTICĂ: A. Cărţi (autor/editor): Programul de săpături arheologice la Tel Haţor, în cadrul cursurilor de vară, organizate de Universitatea Ebraică din Ierusalim. (Excavating Biblical Hazor, Director: Prof. Amnon Ben-Tor, Institute of Archaeology, The Hebrew University). Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, ed. 1, Cluj-Napoca, Logos/Risoprint, / Credincioși Legământului. Repere isagogice și teologice în studiul cărții Estera, ed. 2, Oradea/Cluj-Napoca, Scriptum/Risoprint, B. Articole/ Studii/ Capitole în cărţi: 1. Mântuirea Israelului. Studiu exegetic pe Romani 11: 25-32, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An I, Nr.2, Decembrie 1999; 2. Mesianismul în literatura comunităţii de la Qumran şi în cărţile apocrife şi pseudoepigrafe, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An II, Nr.2, Decembrie 2000; 3. Mesianismul iudaismului talmudic, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An III, Nr.1, Iunie Legea zeciuielii în contextul cărţii Deuteronom, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An III, Nr.2, Decembrie Timpul între secularizare şi îndumnezeire, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An VII, Nr.2, Iunie Întâlnirea cu trecutul o lectură a naraţiunii patriarhului Iacov pentru creştinul contemporan, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An VII, Nr.3, Septembrie Regalitatea lui Dumnezeu în viziunea autorilor psalmilor, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An VIII, Nr.1,. Martie Exilul evreilor în Asiria, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An X, Nr. 2, Decembrie 2008, p

5 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 5 (din 7) 9. Istoria evreilor în epoca exilului babilonian. O perspectivă generală, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An XV, Nr. 2 (Serie nouă), Decembrie 2013, p Conceptul teologic de exil, Plērōma. Studii şi Cercetări teologice, An XVI, Nr. 1 (Serie nouă), iunie 2014, p Lucrarea tainică a lui Dumnezeu în cartea Estera în Hans Klein, Ion Brie şi Constantin Oancea, Dreptate şi Comportament - Cercetări biblice, Sibiu, Ad Astra Museum, 2015, p Estera 4.14 Căci, dacă vei tăcea acum... Exigențele mărturiei creștine într-o societate secularizată, Konfluenzen, Jahrbuch de Abteilung Protestantishe Theologie, Lucian Blaga Universität, Sibiu, nr , , p Versiunea septuagintală a cărţii Estera o explicitare şi o actualizare a mesajului teologic al textului ebraic, în contextul diasporei alexandrine, în Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie, ed, Eugen Munteanu, Iosif Cămară, Ana Cătană-Spenchiu, Mădălina Ungureanu (Lucrările Simpozionului Internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană ), Iaşi, 8-10 mai 2014, Iași, Ed. UAIC, p Estera în Introducere în studiul Vechiului Testament: Pentateuhul şi cărţile istorice (2 vol.), editor: Silviu Tatu, Oradea/Cluj-Napoca, Casa Cărți/Risoprint, Pedagogia divină și necesitatea a afirmării identității evreiești ı n cartea Estera în Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Ciprian-Flavius Terinte, On the Idea of a Christian University, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, București, Editura Plērōma, 2016, p Caracterul transformat de Sfânta Scriptură fundament al slujirii creștine conform 1 Sam. 1 4 în Marcel V. Măcelaru, Corneliu Constantineanu, Romulus Vasile Ganea, Re-Imagining theological Education, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, București, Editura Plērōma, 2016, p C. Studii prezentate şi publicate în reviste de specialitate: 1. Versiunea septuagintală a cărţii Estera o explicitare şi o actualizare a mesajului teologic al textului ebraic, în contextul diasporei alexandrine, p , în Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie Lucrările Simpozionului Internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, Iaşi, 8-10 mai Lucrarea tainică a lui Dumnezeu în cartea Estera în Hans Klein, Ion Brie şi Constantin Oancea, Dreptate şi Comportament - Cercetări biblice, Sibiu, Ad Astra Museum, 2015, p Pedagogia divină și necesitatea a afirmării identității evreiești ı n cartea Estera în Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Ciprian-Flavius Terinte, On the Idea of a Christian University, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, București, Editura Plērōma, 2016, p Caracterul transformat de Sfânta Scriptură fundament al slujirii creștine conform 1 Sam. 1 4 în Marcel V. Măcelaru, Corneliu Constantineanu, Romulus Vasile Ganea, Re-Imagining theological Education, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, București, Editura Plērōma, 2016, p

6 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 6 (din 7) D. Alte publicații/ Recenzii/ Editoriale: 1. Hațor un pas prin credință, Cuvântul Adevărului, seria II, anul XV (2004), Nr. 11, p Dumnezeu Stăpânul istoriei, Cuvântul Adevărului, seria II, anul XVI (2005), Nr , p Rolul istoriilor povestite în transmiterea mesajului biblic, Cuvântul Adevărului, seria II, anul XXIV (2013), Nr. 09, p Caracterul transformat de Sfânta Scriptură - fundament al slujirii creștine, Cuvântul Adevărului, seria II, anul XXVII (2016), Nr. 03, p.4-8. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, PROIECTE DE CERCETARE ŞI PRELEGERI PUBLICE PREZENTATE LA DIVERSE CONFERINŢE ŞI SIMPOZIOANE NAȚIONALE ȘI INTERNAŢIONALE: - MEMBRALITATE ÎN ASOCIAȚII/FUNDAȚII: Membru al Asociaţiei Culturale de Prietenie România-Israel Membru și vicepreședinte al ITP Mission, USA. LIMBA MATERNĂ: Limba română LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Limba engleză Limba franceză C1 experimentat B2 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine B2 Discurs oral Exprimare scrisă A2 elementar COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE: - spiritul de echipă; - capacitate de adaptare la medii socio-culturale diverse, obținută ca urmare a diverselor activități desfășurate în cadrul Institutului Teologic Penticostal din București; - capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei didactice. COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE: - leadership (în prezent sunt Director de departament); - spirit organizatoric (experienţă în logistică); - experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei, obținută ca urmare a activității administrative desfășurată în cadrul Institutului Teologic Penticostal din București.

7 Ganea R. Vasile Romulus Pagina 7 (din 7) COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE: - administrarea academică, specifică unei instituții de învățământ superior; - alcătuire de documente specifice unei instituții de învățământ superior; - management educațional - administrare pagini web. COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI: - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, şi PowerPoint ), dobândite în context profesional. PERMIS DE CONDUCERE: Categoria B Semnătura: Data: Ganea Vasile Romulus