FRUNZĂ CIPRIAN ROMEO. Liceul de Arte Oradea Profesor pian

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FRUNZĂ CIPRIAN ROMEO. Liceul de Arte Oradea Profesor pian"

Transcriere

1 Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE FRUNZĂ CIPRIAN ROMEO Oradea, România Sexul: M Data naşterii: Naţionalitatea: Româna LOCUL DE MUNCA POZIŢIA EXPERIENŢA PROFESIONALĂ prezent Liceul de Arte Oradea % Liceul de Arte Oradea, Parcul Petofi nr. 26 Activitate cu profil muzical-artistic Liceul de Arte Oradea Liceul de Arte Oradea, Parcul Petofi nr. 26 Activitate cu profil muzical-artistic Corepetitor pian Liceul cu Program Sportiv Bihorul Oradea Activitate cu profil sportiv Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina % 1 / % 5

2 EDUCAŢIE ŞI FORMARE % Aprilie mai Membru in Corpul National de Experti in Managementul Educational Ministerul Educației Naționale - Metode interactive de predare învățare din cadrul proiectului Educatori pentru societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3./55659 I.S.J. Bihor - Casa Corpului didactic, Ministerul Educației Naționale Ianuarie februarie Managementul clasei de elevi din cadrul proiectului Educatori pentru societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3./55659 I.S.J. Bihor - Casa Corpului didactic, Ministerul Educației Naționale Mai iunie Formarea competențelor IT din cadrul proiectului Educatori pentru societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3./55659 Casa Corpului Didactic a județului Bihor Martie Program de formarea continuă: Competențe cheie TIC în curriculumul școlar ID 4615, POSDRU/1/1.1./S/5 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Noiembrie 2011 ianuarie Proiectarea curriculumui bazat pe competențe, din cadrul proiectului Educatori pentru societatea cunoașterii, POSDRU/87/1.3./55659 Casa Corpului Didactic a județului Bihor Masterat Management educațional Minsterul Educației, Cercetării și Inovării-Universitatea din Oradea 2010 Curs: The Evolution of the European Union Integration process - Education and Culture DG, EACEA, Europe Direct EDCO Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina % 2 / % 5

3 Curriculum Vitae Gradul didactic I Ministerul Educației, Cercetării, Educației și Sportului / Universitatea din Oradea Gradul didactic II Ministerul Educației, Cercetării, Educației și Sportului / Universitatea din Oradea Curs de limba engleză International Computer school Titularizare în învățământ Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - I.S.J. Bihor Didactica disciplinelor școlare educație muzicală instrumentală vocală Casa Corpului Didactic 2000 Universitatea din Oradea Academia Muzicală Gheorghe Dima Cluj Napoca Diplomă de licență - Pedagogie muzicală profesor pian COMPETENΤE PERSONALE % Limba maternă Româna Alte limbi străine cunoscute Ascultare ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE Citire Participare la conversaţie Discurs oral Engleza B1/B2 A1/A2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 Franceza A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 Maghiara A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina % 3 / % 5

4 Competenţe de comunicare Competenţe organizaţionale/ manageriale bune competenţe de comunicare dobândite pe parcursul activitatilor ca profesor Un membru permanent în comisiile de specialitate, bun organizator, ordonat, punctual. Competenţe dobândite la locul de muncă Competenţe digitale Muzician, pianist, aptitudini dezvoltate pe parcusul facultății și a perioadei de predare la clasă Aptitudini psihologice și de natură sportivă Recitaluri individuale și în duet (pian si vioara) de muzică clasică, bisericească etc. Participant în diferite comisii de jurizare si organizator de spectacole si concursuri artistice AUTOEVALUARE Procesarea informaţiei Comuni care Creare de conţinut Securitate Rezolva rea de probleme independe nt Permis de conducere B INFORMAΤII SUPLIMENTARE % Prezentări Distincţii Lectii deschise si prezentari stiintifice in cadrul Cercului Pedagogic de specialitate Premii de merit acordate profesorilor la concursurile de specialitate pentru organizare si pentru rezultatele obtinute de catre elevii din catedra Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina % 4 / % 5

5 Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele Uniunea Europeană, europass.cedefop.europa.eu Pagina % 5 / % 5