Curriculum Vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum Vitae Europass"

Transcriere

1 Informaţii personale Curriculum Vitae Europass Prenume/Nume Naţionalitate(-tăţi) Ioana-Roxana MELENCIUC-IOAN Română Postul vizat Director al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, SNSPA Experienţa profesională Mobilități de predare /Visiting professor în domeniul didactic (selectiv) Octombrie prezent Lector universitar dr., Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană Cercetare, predare și îndrumare în domeniul Evaluării Programelor și Politicilor Publice Fundamentele Evaluării, Politicile Uniunii Europene. Metode și tehnici de evaluare, Teorii ale evaluării, Politici sectoriale ale Uniunii Europene: Energie, Mediu, Transport. Octombrie iulie 2015 Asistent universitar, cadru didactic asociat Cercetare și activități de susținere seminarii și tutoriat Fundamentele Evaluării, Politicile Uniunii Europene. Metode și tehnici de evaluare, Introducere in Evaluare, Introducere în Studiile Europene. Aprilie 2019 Universidad de Habana, Cuba Aprilie Sao Paolo University, Institute of International Relations (IRI USP), Brazilia Aprilie Universidad Nacional Autonoma Mexico (Ciudad de Mexico), Mexic Mai Universidad Central Chile (Santiago), Chile Octombrie Universidad Complutense Madrid, Centro Superior de Estudios de Gestion, Spania în domeniul managementului academic Membru al Senatului SNSPA (mandatul ) Membru al Consiliului Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Eu (mandat ) Membru al Comisiei privind gestionarea și coordonarea evaluării instituționale (2020-prezent) Membru al Comisiei pentru auditarea internă a activității de întocmire și emitere a documentelor de studii (2018) Secretar al Senatului SNSPA în domeniul Afacerilor Europene Iulie Februarie 2018 Februarie Ianuarie 2020 Șef serviciu, Serviciul Organizare și Managementul Sistemului Național de Afaceri Europene Coordonarea activității de atragere de fonduri externe nerambursabile în vederea ajustării, monitorizării și evaluării interne a politicilor publice aflate în competența MAE și a instituțiilor coordonate și subordonate. Ioana-Roxana Melenciuc-Ioan, august 2020 Pag. 1/ 5

2 Consilier cabinet, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene Asigurarea unei legături funcționale între Unitatea pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul UE și cabinetul Ministrului delegat; Pregătirea Comitetului inter-ministerial de Coordonare în domeniul Afacerilor Europene și monitorizarea elementelor agreate subsecvente, împreună cu direcția de resort. Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 32, Sector 1, București în consultanță și cercetare (selectiv) August prezent Coordonator studiu Observatorul angajabilității în cadrul proiectului Cercetător-antreprenor pe piaţa muncii în domeniile de specializare inteligentă (CERT-ANTREP), Cod SMIS: Iunie 2019 Iunie 2020 Expert proiectare și derulare cercetare în incluziunea socială și reducerea sărăciei în cadrul proiectului Incluziune și egalitate de șanse post Cadru strategic național de politică pentru incluziunea socială și egalitatea de șanse post 2020, Cod Contract: SIPOCA 653 Iunie 2018 Ianuarie 2020 Responsabil formare/ Responsabil analiză politică publică în cadrul proiectului POCA Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european, Cod Contract: SIPOCA 400 Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 32, Sector 1, București Ianuarie Decembrie 2018 Expert coordonare cercetare, realizarea studiilor de caz pentru două dintre statele avute în vedere, respectiv România și Spania în cadrul proiectului POOSH- Occupational Safety and Health of Posted Workers, VS/2016/0224 Mai decembrie 2018 Expert responsabil de analizarea domeniului Mediul European și Global al Dezvoltării și de dezvoltarea/ identificarea indicatorilor definitorii acestuia în procesul de fundamentare a politicilor publice, Cod Contract: SIPOCA 11 Iulie Iulie 2016 Expert în elaborarea metodologiei de evaluare, Proiect de cercetare al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării din România Asociația Română de Relații Internaționale, Str. Cerbului, nr.7, Oradea Iulie Decembrie 2015 Expert monitorizare Monitorizarea realizării activităților și a îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contract în cadrul proiectului Competitivitate și excelență în cercetarea doctorală în domeniul științelor politice, științelor administrative, sociologie și științele comunicării, Cod Contract: POSDRU/187/1.5/S/ Mai Decembrie 2015 Expert monitorizare Monitorizarea realizării activităților și a îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contract în cadrul proiectului Burse doctorale și postdoctorale pentru tineri cercetători în domeniile Științe Politice, Științe Administrative, Științele Comunicării și Sociologie, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/ Ioana-Roxana Melenciuc-Ioan, august 2020 Pag. 2/ 5

3 Iulie Iulie 2015 Director de proiect, Creşterea performanţei organizaţionale şi optimizarea proceselor de schimbare prin aplicarea unui model de evaluare de tip capacitativ, Schema de mini-granturi de cercetare a Centrului de Studii Europene, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, str. Povernei, nr. 6, sect. 1, Bucureşti Februarie Iulie 2015 Membru al echipei de cercetare în cadrul proiectului Implementarea economiei sociale de piață în România ca mod de europenizare a societății românești, Schema de mini-granturi de cercetare a Centrului de Studii Europene, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, str. Povernei, nr. 6, sect. 1, Bucureşti ianuarie septembrie 2013 Expert management de proiect Proiectul Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP), Cod Contract: POSDRU/19/1.2/G/28682 Februarie Iulie 2012 Expert responsabil de comunicare în proiectul Formarea a 264 de cadre didactice în domeniul pentru Cetățenia Democratică în regiunea Sud- Muntenia (FORM), Cod Contract: POSDRU/1.3/G/ Iunie 2010-Iulie 2012 Expert responsabil de comunicare în cadrul proiectului Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova Fundaţia Soros Moldova, Fundaţia Soros România şi SNSPA Educaţie şi formare Octombrie Iulie 2015 Calificarea / diploma obținută Numele instituţiei de învăţământ Doctor în Ştiinţe Politice Tema lucrării The Role of a Mature European Evaluation Culture in optimizing the Public Organizational Changes Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Calificarea / diploma obținută Octombrie Iulie 2015 Master en Evaluacion de Programas y Politicas Publicas /Masterat în Evaluare de Politici Publice şi Programe Centro Superior de Estudios de Gestion, Universidad Complutense Madrid, Madrid, Spania. Octombrie Iulie 2012 Masterat în Evaluarea Politicilor Publice şi a Programelor Europene Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Bucureşti. Octombrie Iulie 2010 Licenţă în Ştiinţe Politice, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinte Politice, Bucureşti. Octombrie Iulie 2010 Ioana-Roxana Melenciuc-Ioan, august 2020 Pag. 3/ 5

4 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Modulul Psihopedagogic Psihologia copilului, Pedagogie,Didactica de specialitate, Managementul clasei de elevi, practică de specialitate Departamentul Pentru formarea Personalului Didactic, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, str. Povernei, nr. 6, sect. 1, Bucureşti Septembrie Iunie 2009 Calificarea/diploma obţinută Participarea în programul Erasmus, Licenţă 2 Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, Faculté de Droit et Sicences Politiques, Paris, Franța Septembrie Iunie 2009 Calificarea/diploma obţinută Diplôme d Université d Etudes Françaises Contemporaines Specializarea: Langue, Littérature et Civilisation Française pour étudiants étrangers Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, Franța Cursuri de scurtă durată 2-4 aprilie 2019 Public Policies in the field of European Affairs: Negotiation and Communication École Nationale d Administration Paris ianuarie 2019 European Union Institutional Architecture, Legal order and Decision-Making Processes École Nationale d Administration Paris octombrie 2018 Leading Globally Engaged Universities International Association of Universities 3-7 August 2015 Mixed Methods Designs ECPR, Universitatea din Ljubljana 9-13 Septembrie 2013 Evaluacion de Programas y Politicas en el Marco de Fondos Europeos Universidad Complutense Madrid, Centro Superior de Estudios de Gestion Madrid, Spania Iunie 2013 Make-EU: Making Evaluation Effective and Useful in European Policy-Making CIRES Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Universita di Firenze, Florența, Italia. Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba maternă Română Limbi străine cunoscute/ Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Franceză C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 Engleză C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 Spaniolă B 2 B 2 B1 B1 B1 Ioana-Roxana Melenciuc-Ioan, august 2020 Pag. 4/ 5

5 Informaţii suplimentare Distincții, onoruri Medalia Meritul Diplomatic Clasa a III-a, pentru contribuţia avută la exercitarea cu succes, de către România, a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Experiență în comitete editoriale 2015 prezent Membră a comitetului editorial al revistei Europolity Continuity and Change in European Governance. ISSN (print) ; (online): Editor: DRIIE SNSPA, prin Centrul de Studii Europene. Revista internațională este indexată în bazele de date:ceeol, RePEc, SSRN, Ulrich s, Afilieri profesionale Publicații și lucrări prezentate Membră a European Evaluation Society, a Asociației pentru Dezvoltarea Evaluării din România și a Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene Autoare de cărți, documente de fundamentare politici publice și articole (indexate), în domeniul Evaluării de Programe și Politici Publice și al Analizei de Politici ale Uniunii Europene. Ioana-Roxana Melenciuc-Ioan, august 2020 Pag. 5/ 5