Din care credite bugetare destinate. stingerii platilor restante. Cod indicator Program. Trim I

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Din care credite bugetare destinate. stingerii platilor restante. Cod indicator Program. Trim I"

Transcriere

1 I II V SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI , , , , , , , ,00 VENITURI PROPRII ,10 372,00 587,00 665,80 244, , , ,00 I. VENITURI CURENTE , , , , , , , ,00 A. VENITURI FISCALE , , , ,80 998, , , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ,00 142,00 242,00 453,00 142,00 532,00 542,00 542,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ,00 142,00 242,00 453,00 142,00 532,00 542,00 542,00 Impozit pe venit ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit ,00 142,00 242,00 452,00 142,00 531,00 541,00 541,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00 80,25 80,25 80,25 80,25 213,00 213,00 213,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,00 61,75 61,75 61,75 61,75 318,00 328,00 328,00 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean ,00 0,00 100,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE ,00 104,50 112,70 56,30 65,50 388,00 403,00 413,00 Impozite si taxe pe proprietate ,00 104,50 112,70 56,30 65,50 388,00 403,00 413,00 Impozit pe cladiri ,00 12,50 12,50 12,50 12,50 62,00 62,00 62,00 Impozit pe cladiri - PF ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 Impozit pe cladiri - PJ ,00 2,50 2,50 2,50 2,50 12,00 12,00 12,00 Impozit pe terenuri ,00 79,00 87,20 30,80 40,00 261,00 276,00 286,00 Impozit pe terenuri - PF ,00 13,50 13,50 13,50 13,50 60,00 65,00 65,00 Impozit pe terenuri - PJ ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Impozit pe terenurile extravilane ,00 65,50 73,70 16,30 26,50 200,00 210,00 220,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 15,00 15,00 Alte impozite si taxe de proprietate ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ,00 811,50 870,50 852,50 790, , , ,00 Sume defalcate din TVA ,00 792,00 833,00 833,00 789, , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti ,00 231,00 228,00 228,00 228, , , ,00 Sume defalcate din TVA pt drumuri ,00 0,00 45,00 45,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Pag. 1 / 16

2 I II V Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale ,00 561,00 560,00 560,00 561, ,00 892,00 841,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ,00 19,50 37,50 19,50 1,50 90,00 95,00 100,00 Taxa asupra mijloacelor de transport ,00 19,50 37,50 19,50 1,50 90,00 95,00 100,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF ,00 18,00 36,00 18,00 0,00 80,00 85,00 90,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ ,00 1,50 1,50 1,50 1,50 10,00 10,00 10,00 C. VENITURI NEFISCALE ,10 106,00 194,80 137,00 35, , , ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Venituri din proprietate ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00 71,00 116,70 52,00 35,30 700,00 800,00 900,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 58,00 104,70 39,00 23,30 500,00 600,00 700,00 Venituri din prestari de servicii ,00 58,00 104,70 39,00 23,30 500,00 600,00 700,00 Amenzi, penalitati si confiscari ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) ,00-255,70-307,30-285,00-150,00-865,00-249,00-165,00 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 IV. SUBVENTII ,50 219,50 461,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,50 219,50 461,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 Subventii de la bugetul de stat ,50 219,50 461,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 A. De capital 50 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar ,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Curente ,50 219,50 420,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier ,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,50 19,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 Finantarea ui National de Dezvoltare Locala ,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 2 / 16

3 I II V Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,60 0, , , , , , , ,00 CHELTUIELI CURENTE ,60 0, , , ,30 926, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,10 0,00 562,80 691,70 588,30 439, , , ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 294,00 365,50 556,00 368, , , ,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 x x x TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,50 0,00 67,50 69,00 58,00 105,00 362,00 363,00 364,00 Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,50 0,00 67,50 69,00 58,00 105,00 x x x Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 62,50 64,00 58,00 100,00 x x x Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 x x x TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 430,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 3,50 6,50 11,00 4,00 25,00 25,00 25,00 Burse ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 x x x Sustinerea cultelor ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 865,00 249,00 165,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 865,00 249,00 165,00 Active fixe ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 x x x Constructii ,00 0,00 450,70 708,30 225,00 150,00 x x x Alte active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ,00 0,00 383,00 552,50 598,50 413, , , ,00 Autoritati publice si actiuni externe ,00 0,00 383,00 492,50 573,50 403, , ,00 930,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 383,00 452,50 533,50 403, , ,00 930,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 306,00 333,00 318,00 318, ,00 700,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 77,00 119,50 215,50 85,00 400,00 420,00 430,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Pag. 3 / 16

4 I II V Constructii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Alte active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Autoritati executive si legislative ,00 0,00 383,00 492,50 573,50 403, , ,00 930,00 Autoritati executive ,00 0,00 383,00 492,50 573,50 403, , ,00 930,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 60,00 25,00 10,00 50,00 150,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 60,00 25,00 10,00 50,00 150,00 200,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 x x x CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 60,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 Ordine publica si siguranta nationala ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 14,00 15,50 14,00 24,00 70,00 75,00 80,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 69,00 42,00 65,00 45,00 125,00 140,00 145,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) ,00 0,00 19,00 12,00 25,00 15,00 75,00 80,00 85,00 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale ,50 0,00 64,00 45,50 54,00 54,00 120,00 135,00 140,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,60 0, ,00 610,00 613,80 444, , , ,00 Invatamant ,00 0,00 744,70 104,80 247,00 227,50 745,00 373,00 425,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 511,00 89,50 102,00 107,50 345,00 353,00 360,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 65,50 71,00 101,00 93,50 311,00 319,00 326,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 12,00 12,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00 Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,00 0,00 12,00 12,00 0,00 10,00 x x x Pag. 4 / 16

5 I II V Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 7,00 7,00 0,00 5,00 x x x Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 x x x TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 15,00 15,00 15,00 Burse ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 x x x CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 Active fixe ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 x x x Constructii ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 x x x Invatamant prescolar si primar ,50 0,00 15,00 22,50 19,00 18,00 47,50 48,50 49,50 Invatamant prescolar ,00 0,00 6,50 7,50 7,50 6,50 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar ,50 0,00 8,50 15,00 11,50 11,50 47,50 48,50 49,50 Invatamant secundar ,50 0,00 61,00 62,00 83,00 84,50 297,50 304,50 310,50 Invatamant secundar inferior ,50 0,00 10,50 11,50 27,50 20,00 73,50 76,50 80,50 Invatamant secundar superior ,00 0,00 50,50 50,50 55,50 64,50 224,00 228,00 230,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului ,00 0,00 668,70 20,30 145,00 125,00 400,00 20,00 65,00 Sanatate ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii de sanatate publica ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 Cultura, recreere si religie ,00 0,00 31,80 209,20 81,30 72,70 130,00 85,00 138,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 14,80 16,20 31,30 42,70 80,00 85,00 88,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 13,80 15,20 13,80 13,70 60,00 65,00 68,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,50 0,00 1,00 1,00 7,50 29,00 10,00 10,00 10,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Burse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Sustinerea cultelor ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 Active fixe ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 x x x Pag. 5 / 16

6 I II V Constructii ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 x x x Servicii culturale ,00 0,00 14,80 16,20 21,30 72,70 70,00 75,00 78,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 0,00 14,80 16,20 21,30 14,70 70,00 75,00 78,00 Camine culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Sport ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Asigurari si asistenta sociala ,10 0,00 230,00 276,00 266,00 126, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE ,10 0,00 230,00 276,00 266,00 126, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,60 0,00 174,50 219,00 188,00 31,10 850,00 900,00 950,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 343,00 344,00 345,00 Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 x x x Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 x x x TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ,60 0,00 227,50 274,00 243,00 91, , , ,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,60 0,00 227,50 274,00 243,00 91, , , ,00 Prevenirea excluderii sociale ,50 0,00 2,50 2,00 3,00 35,00 43,00 44,00 45,00 Ajutor social ,50 0,00 2,50 2,00 3,00 35,00 43,00 44,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE ,00 0,00 98,50 203,50 140,50 139,50 575,00 735,00 905,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,00 0,00 73,50 63,50 80,50 59,50 305,00 405,00 505,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 73,50 63,50 80,50 59,50 305,00 405,00 505,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 22,00 26,50 23,50 23,50 100,00 100,00 100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,50 0,00 51,50 37,00 57,00 36,00 205,00 305,00 405,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 Pag. 6 / 16

7 I II V Alimentare cu apa ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 Iluminat public si electrificari rurale ,00 0,00 30,00 20,00 30,00 20,00 100,00 150,00 200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00 0,00 43,50 41,50 48,50 38,50 200,00 250,00 300,00 Protectia mediului ,00 0,00 25,00 140,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 25,00 40,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 25,00 40,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x x x Constructii ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x x x Salubritate si gestiunea deseurilor ,00 0,00 15,00 20,00 20,00 50,00 150,00 200,00 250,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0,00 15,00 20,00 20,00 50,00 150,00 200,00 250,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 0,00 10,00 120,00 40,00 30,00 120,00 130,00 150,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ,50 0,00 216,00 457,50 86,50 10,50 385,00 284,00 360,00 Transporturi ,50 0,00 216,00 457,50 86,50 10,50 385,00 284,00 360,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 11,00 12,50 11,50 10,50 50,00 55,00 60,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 5,00 45,00 45,00 0,00 120,00 200,00 250,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 Active fixe ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 x x x Constructii ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 x x x Transport rutier ,50 0,00 216,00 457,50 86,50 10,50 385,00 284,00 360,00 Drumuri si poduri ,50 0,00 216,00 457,50 86,50 10,50 385,00 284,00 360,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE ,60 927, , ,30 926, , , ,00 TOTAL VENITURI ,60 927, , ,30 926, , , ,00 Pag. 7 / 16

8 I II V VENITURI PROPRII ,10 372,00 587,00 665,80 244, , , ,00 I. VENITURI CURENTE ,10 908, , ,80 883, , , ,00 A. VENITURI FISCALE , , , ,80 998, , , ,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ,00 142,00 242,00 453,00 142,00 532,00 542,00 542,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ,00 142,00 242,00 453,00 142,00 532,00 542,00 542,00 Impozit pe venit ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit ,00 142,00 242,00 452,00 142,00 531,00 541,00 541,00 Cote defalcate din impozitul pe venit ,00 80,25 80,25 80,25 80,25 213,00 213,00 213,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,00 61,75 61,75 61,75 61,75 318,00 328,00 328,00 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean ,00 0,00 100,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE ,00 104,50 112,70 56,30 65,50 388,00 403,00 413,00 Impozite si taxe pe proprietate ,00 104,50 112,70 56,30 65,50 388,00 403,00 413,00 Impozit pe cladiri ,00 12,50 12,50 12,50 12,50 62,00 62,00 62,00 Impozit pe cladiri - PF ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 Impozit pe cladiri - PJ ,00 2,50 2,50 2,50 2,50 12,00 12,00 12,00 Impozit pe terenuri ,00 79,00 87,20 30,80 40,00 261,00 276,00 286,00 Impozit pe terenuri - PF ,00 13,50 13,50 13,50 13,50 60,00 65,00 65,00 Impozit pe terenuri - PJ ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Impozit pe terenurile extravilane ,00 65,50 73,70 16,30 26,50 200,00 210,00 220,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = ,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 15,00 15,00 Alte impozite si taxe de proprietate ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 50,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ,00 811,50 870,50 852,50 790, , , ,00 Sume defalcate din TVA ,00 792,00 833,00 833,00 789, , , ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti ,00 231,00 228,00 228,00 228, , , ,00 Sume defalcate din TVA pt drumuri ,00 0,00 45,00 45,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale ,00 561,00 560,00 560,00 561, ,00 892,00 841,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ,00 19,50 37,50 19,50 1,50 90,00 95,00 100,00 Pag. 8 / 16

9 I II V Taxa asupra mijloacelor de transport ,00 19,50 37,50 19,50 1,50 90,00 95,00 100,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF ,00 18,00 36,00 18,00 0,00 80,00 85,00 90,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ ,00 1,50 1,50 1,50 1,50 10,00 10,00 10,00 C. VENITURI NEFISCALE ,90-149,70-112,50-148,00-114,70 135,00 851, ,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Venituri din proprietate ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice ,10 35,00 78,10 85,00 0,00 300,00 300,00 300,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00-184,70-190,60-233,00-114,70-165,00 551,00 735,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 58,00 104,70 39,00 23,30 500,00 600,00 700,00 Venituri din prestari de servicii ,00 58,00 104,70 39,00 23,30 500,00 600,00 700,00 Amenzi, penalitati si confiscari ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate ,00 13,00 12,00 13,00 12,00 200,00 200,00 200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00-255,70-307,30-285,00-150,00-865,00-249,00-165,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) ,00-255,70-307,30-285,00-150,00-865,00-249,00-165,00 IV. SUBVENTII ,50 19,50 20,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,50 19,50 20,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 Subventii de la bugetul de stat ,50 19,50 20,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 B. Curente ,50 19,50 20,00 19,50 43,50 110,00 115,00 120,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier ,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii ,50 19,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 TOTAL CHELTUIELI ,60 0,00 927, , ,30 926, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE ,60 0,00 927, , ,30 926, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,10 0,00 562,80 691,70 588,30 439, , , ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 294,00 365,50 556,00 368, , , ,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 x x x TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,50 0,00 67,50 69,00 58,00 105,00 362,00 363,00 364,00 Pag. 9 / 16

10 I II V Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,50 0,00 67,50 69,00 58,00 105,00 x x x Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 62,50 64,00 58,00 100,00 x x x Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 x x x TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 3,50 6,50 11,00 4,00 25,00 25,00 25,00 Burse ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 x x x Sustinerea cultelor ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ,00 0,00 383,00 512,50 558,50 413, , , ,00 Autoritati publice si actiuni externe ,00 0,00 383,00 452,50 533,50 403, , ,00 930,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 383,00 452,50 533,50 403, , ,00 930,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 306,00 333,00 318,00 318, ,00 700,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 77,00 119,50 215,50 85,00 400,00 420,00 430,00 Autoritati executive si legislative ,00 0,00 383,00 452,50 533,50 403, , ,00 930,00 Autoritati executive ,00 0,00 383,00 452,50 533,50 403, , ,00 930,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 60,00 25,00 10,00 50,00 150,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 60,00 25,00 10,00 50,00 150,00 200,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 x x x Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 10,00 50,00 150,00 200,00 Alte servicii publice generale ,00 0,00 0,00 60,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 Ordine publica si siguranta nationala ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 83,00 57,50 79,00 69,00 195,00 215,00 225,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 14,00 15,50 14,00 24,00 70,00 75,00 80,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 69,00 42,00 65,00 45,00 125,00 140,00 145,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) ,00 0,00 19,00 12,00 25,00 15,00 75,00 80,00 85,00 Pag. 10 / 16

11 I II V Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale ,50 0,00 64,00 45,50 54,00 54,00 120,00 135,00 140,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,60 0,00 347,30 401,70 398,80 294, , , ,00 Invatamant ,00 0,00 81,00 89,50 102,00 107,50 345,00 353,00 360,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 81,00 89,50 102,00 107,50 345,00 353,00 360,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 65,50 71,00 101,00 93,50 311,00 319,00 326,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 12,00 12,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00 Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,00 0,00 12,00 12,00 0,00 10,00 x x x Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 7,00 7,00 0,00 5,00 x x x Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 x x x TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 15,00 15,00 15,00 Burse ,00 0,00 3,50 6,50 1,00 4,00 x x x Invatamant prescolar si primar ,50 0,00 15,00 22,50 19,00 18,00 47,50 48,50 49,50 Invatamant prescolar ,00 0,00 6,50 7,50 7,50 6,50 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar ,50 0,00 8,50 15,00 11,50 11,50 47,50 48,50 49,50 Invatamant secundar ,50 0,00 61,00 62,00 83,00 84,50 297,50 304,50 310,50 Invatamant secundar inferior ,50 0,00 10,50 11,50 27,50 20,00 73,50 76,50 80,50 Invatamant secundar superior ,00 0,00 50,50 50,50 55,50 64,50 224,00 228,00 230,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului ,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 Servicii de sanatate publica ,50 0,00 21,50 20,00 19,50 18,50 85,00 90,00 95,00 Cultura, recreere si religie ,00 0,00 14,80 16,20 31,30 42,70 80,00 85,00 88,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 14,80 16,20 31,30 42,70 80,00 85,00 88,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 13,80 15,20 13,80 13,70 60,00 65,00 68,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,50 0,00 1,00 1,00 7,50 29,00 10,00 10,00 10,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Burse ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Sustinerea cultelor ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 x x x Pag. 11 / 16

12 I II V Servicii culturale ,00 0,00 14,80 16,20 21,30 42,70 70,00 75,00 78,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 0,00 14,80 16,20 21,30 14,70 70,00 75,00 78,00 Camine culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sport ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Asigurari si asistenta sociala ,10 0,00 230,00 276,00 246,00 126, , , ,00 CHELTUIELI CURENTE ,10 0,00 230,00 276,00 246,00 126, , , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,60 0,00 174,50 219,00 188,00 31,10 850,00 900,00 950,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 343,00 344,00 345,00 Asigurari sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Ajutoare sociale ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 x x x Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 55,50 57,00 58,00 95,00 x x x Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ,60 0,00 227,50 274,00 243,00 91, , , ,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,60 0,00 227,50 274,00 243,00 91, , , ,00 Prevenirea excluderii sociale ,50 0,00 2,50 2,00 3,00 35,00 43,00 44,00 45,00 Ajutor social ,50 0,00 2,50 2,00 3,00 35,00 43,00 44,00 45,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE ,00 0,00 98,50 103,50 140,50 139,50 575,00 735,00 905,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ,00 0,00 73,50 63,50 80,50 59,50 305,00 405,00 505,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 73,50 63,50 80,50 59,50 305,00 405,00 505,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 22,00 26,50 23,50 23,50 100,00 100,00 100,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,50 0,00 51,50 37,00 57,00 36,00 205,00 305,00 405,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 Alimentare cu apa ,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 5,00 Iluminat public si electrificari rurale ,00 0,00 30,00 20,00 30,00 20,00 100,00 150,00 200,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale ,00 0,00 43,50 41,50 48,50 38,50 200,00 250,00 300,00 Protectia mediului ,00 0,00 25,00 40,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 25,00 40,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 Pag. 12 / 16

13 I II V TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 25,00 40,00 60,00 80,00 270,00 330,00 400,00 Salubritate si gestiunea deseurilor ,00 0,00 15,00 20,00 20,00 50,00 150,00 200,00 250,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0,00 15,00 20,00 20,00 50,00 150,00 200,00 250,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 0,00 10,00 20,00 40,00 30,00 120,00 130,00 150,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 Transporturi ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 CHELTUIELI CURENTE ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,50 0,00 11,00 12,50 11,50 10,50 50,00 55,00 60,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 5,00 45,00 45,00 0,00 120,00 200,00 250,00 Transport rutier ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 Drumuri si poduri ,50 0,00 16,00 57,50 56,50 10,50 170,00 255,00 310,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE ,00 880,70 748,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 TOTAL VENITURI ,00 880,70 748,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 VENITURI PROPRII ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I. VENITURI CURENTE ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 C. VENITURI NEFISCALE ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 Varsaminte din sectiunea de functionare ,00 255,70 307,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 IV. SUBVENTII ,00 200,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 200,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat ,00 200,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. De capital 12 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar ,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Curente ,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 13 / 16

14 I II V Finantarea ui National de Dezvoltare Locala ,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent ,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI ,00 0,00 880,70 748,30 285,00 150,00 865,00 249,00 165,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 430,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 430,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 865,00 249,00 165,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 865,00 249,00 165,00 Active fixe ,00 0,00 450,70 748,30 265,00 150,00 x x x Constructii ,00 0,00 450,70 708,30 225,00 150,00 x x x Alte active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Autoritati publice si actiuni externe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Constructii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x Alte active fixe ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 x x x Autoritati executive si legislative ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Autoritati executive ,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 200,00 200,00 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ,00 0,00 680,70 208,30 215,00 150,00 450,00 20,00 115,00 Invatamant ,00 0,00 663,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 Active fixe ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 x x x Constructii ,00 0,00 233,70 15,30 145,00 120,00 x x x Pag. 14 / 16

15 I II V Invatamant prescolar si primar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar inferior ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului ,00 0,00 663,70 15,30 145,00 120,00 400,00 20,00 65,00 Cultura, recreere si religie ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 Active fixe ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 x x x Constructii ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 30,00 x x x Servicii culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Camine culturale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Sport ,00 0,00 17,00 193,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutor social ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 15 / 16

16 I II V Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Protectia mediului ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x x x Constructii ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 x x x Salubritate si gestiunea deseurilor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 Transporturi ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 CHELTUIELI CURENTE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 Active fixe ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 x x x Constructii ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 x x x Transport rutier ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 Drumuri si poduri ,00 0,00 200,00 400,00 30,00 0,00 215,00 29,00 50,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 16 / 16