Dupã gratii, pentru tentativã de viol

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Dupã gratii, pentru tentativã de viol"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXIX, Nr luni, 19 august pagini 1 leu actualitate / 2 Craiovenii, trecuþi o sãptãmânã pe duºuri uri reci Acces la cazierul fiscal prin sistemul informatic PatrimVem em economie / 3 culturã / 4 Editura Universitãþii din Craiova va participa la Salonul Internaþional de Carte Bookfest, de la Chiºinãu Dupã gratii, pentru tentativã de viol O femeie de 40 de ani, din Valea Stanciului, i-a sesizat verbal pe poliþiºtii din comunã cã, în timp ce se afla în faþa gospodãriei, un bãrbat, din aceeaºi localitate, a încercat sã întreþinã relaþii sexuale cu ea, împotriva voinþei sale. Oamenii legii s-au deplasat, împreunã cu colegii de la Secþia 13 Poliþie Ruralã Segarcea, stabilind, în urma anchetei desfãºurate, cã fapta s-a produs în noaptea de 15/16 august. Suspectul, un tânãr de 24 de ani, aflat sub influenþa bãuturilor alcoolice, a încercat sã întreþinã relaþii sexuale cu victima, care a început sã strige dupã ajutor, agresorul fiind oprit de vecinii femeii, dar a reuºit sã fugã. Dupã scurt timp, a fost identificat ºi reþinut, pentru 24 de ore, fiind prezentat instanþei de judecatã, care a emis, pe numele sãu, mandat de arestare preventivã, pentru 30 de zile, pentru comiterea infracþiunii de tentativã la viol. CRISTI PÃTRU

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii luni, 19 august 2019 Mutarea lui Emmanuel Macron MIRCEA CANÞÃR Cu câteva zile înaintea Summit-ului G7 de la Biarritz (24-25 august), pre- ºedintele francez Emmanuel Macron îl are, astãzi, ca invitat la reºedinþa sa de varã, din sudul Franþei Fortul Breganson- pe omologul sãu rus, Vladimir Putin, care va fi însoþit de ºeful diplomaþiei de la Moscova, Serghei Lavrov. Întâlnirea bilateralã cu caracter informal, cum s-a spus, a fost prefaþatã recent de vizita premierului rus Dimitri Medvedev la Havre, unde s-a întâlnit cu Edouard Philippe. Cei care evocã vocaþia Franþei de a fi o putere a echilibrului sunt contraziºi de analiºti ce vãd doar simple jocuri tactice, deloc menite a contribui la augumentarea statutului Franþei în Europa, într-un moment în care cancelarul german Angela Merkel nu se aratã deloc într-o prea bunã formã fizicã. Situaþia recentã din strâmtoarea Ormuz, dar ºi crizele sirianã ºi ucrainianã, sunt anunþate a fi în meniul discuþiilor. Indiscutabil, Emmanuel Macron se doreºte un actor politic, dacã se poate fãrã egal, la nivelul UE, unde a reuºit izolarea Estului, prin respingerea oricãrei nominalizãri pentru funcþiile de conducere. Cartea pe care doreºte sã o joace cu omologul sãu rus Vladimir Putin, nu este deloc clarã, din mai multe motive, ºi unul dintre acestea este anvergura diplomaticã a lui Serghei Lavrov prezent la discuþii, ºi de la acestã margine a lucrurilor pot începe comentariile. Sigur se vor discuta forme de cooperare, pe mai multe dosare de destabilizare sau de conflict. Dacã Angela Merkel considera Nord-Stream 2 un simplu proiect comercial printre investitori aflându-se Gazprom, dar ºi companiile europene Eon, BASF, Dutch British Shell, OMV, Engie, se vor discuta cu siguranþã ºi probleme de cooperare economicã. În subsidiar. Rusia este aliatul Iranului, cele douã þãri dezvoltând un parteneriat geo-politic fondat pe opoziþia la lumea unipolarã, vânzarea de arme ºi cooperare nuclearã. Acordul iranian din iunie 2015 nu este finalizat, Rusia anunþând vânzarea de rachete sol-aer S300, Iranului. În Siria, cele douã þãri au colaborat combinat: Rusia aerian, Iranul la sol. ªi dacã în momentul accederii la Casa Albã a lui Donald Trump se spera în desolidarizarea Rusiei ºi Chinei, pentru a se gãsi un teren de compromis cu Moscova, ceea ce realizase Richard Nixon ºi Henry Kissinger la vremea lor, alta este situaþia în prezent. Deºi prin concesii Parisul tatoneazã, cu discreþie, returnarea Rusiei. Dupã ce rãzboiul contra Ucrainei a demonstrat cã preºedintele rus nu este un pertener deloc prea flexibil. Parteneriatul strategic cu China Popularã prin formele sale militare, nu este vãzut, de bunã seamã, cu ochi buni în plan geopolitic. Spectrul unei Mari Eurasii îngrijoreazã Occidentul, aºa cã datele fundamentale ale geopoliticii ruse limiteazã marja de manevre a lui Emmanuel Macron. Este suficient a se raporta la situaþia ucrainianã pentru a înþelege ceva. Rusia ºi-a reanexat Crimea, distribuie pa- ºapoarte în Donbas, unde confruntarea militarã pare fãrã sfârºit, controleazã Marea de Azov ºi suportã... climatul economic post Crimeea. Dialogul la nivel înalt franco-rus poate fi un semnal în apropierea G7 ºi poate tocmai expoatarea acestui detaliu urmãreºte ºi Emmanuel Macron. Adicã, sã mimeze ameliorarea relaþiilor cu Rusia, corectând politica neclarã a Occidentului din ultimii ani prin care a împins Rusia spre China. Pe de altã parte Emmanuel Macron doreºte sã demonstreze caracterul personal al relaþiilor sale cu omul forte de la Kremlin. Rãmâne de urmãrit cu ce se va solda întâlnirea de astãzi. Craiovenii, trecuþi o sãptãmânã pe duºuri reci EDITOR: S.C. ED PRESS COM S.R.L. Redacþia ºi administraþia: Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A, TEL/FAX 0251/ ; Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: J16/1410/2005; ISSN SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII SR EN ISO 9001:2012 CERTIFICAT NR. 406/C/2012 Societate cu capital integral privat. Cod fiscal: RO Internet: Director: MIRCEA CANÞÃR Redactor-ºef: MARGA BULUGEAN REDACÞIA: Laura Moþîrliche, Marga Bulugean, Magda Bratu, Cristi Pãtru Sport: Cosmin Staicu Fotoreporter: Tibi Bologh Secretariat: Publicitate: Redacþia: Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. OFF-uri de GABRIEL BRATU-MIB - Ar trebui Popescule, sã punem o cruce la parlament, pentru cã toate promisiunile aleºilor, sunt îngropate acolo. Indiferent cã au sau nu datorii la întreþinere, craiovenii vor rãmâne fãrã apã caldã. Sãptãmâna viitoare, nici un abonat al SC Termo nu va beneficia de acest serviciu, reþeaua de distribuþie a oraºului urmând sã intre în perioada de revizie tehnicã anualã. Revizia la reþeaua de distribuþie a apei calde începe de luni, 26 august, de la ora 0.00, ºi se încheie sâmbãtã noaptea, pe 31 august, la ora În cele cinci zile, nici un abonat al SC Termo, care este racordat la punctele ºi centralele termice, nu va avea apã caldã la robinete. Complexul Energetic Oltenia Sucursala Electrocentrale Craiova II, care produce aburul fierbinte pentru încãlzirea apei menajere, a anunþat cã, în acest interval, va executa lucrãrile de mentenanþã pentru reþeaua de distribuþie, motiv pentru care se sisteazã furnizarea apei calde în Craiova. În tot acest timp, craiovenii vor primi în continuare doar apã rece, care este furnizatã de Compania de Apã Oltenia. Defecþiunile din Craioviþa Nouã, cauzate de vechimea conductelor Verificarea reþelei care aparþine CEO se întinde pe o duratã mai lungã, de aceastã datã, pentru cã este vorba de revizia tehnicã anualã, care este obligatorie prin lege ºi care implicã toate conductele care aparþin furnizorului de apã caldã ºi cãldurã. Aceastã verificare este cu atât mai necesarã cu cât reþeaua pe care o foloseºte CEO, ca ºi cea de care dispune SC Termo, este una foarte veche. Reamintim cã, din aceastã cauzã, în urmã cu câteva zile, câteva sute de apartamente din cartierul Craioviþa Nouã au rãmas fãrã apã caldã, dupã ce instalaþiile s-au defectat în douã dintre punctele termice punctele 13 ºi 14 Craioviþa Nouã. A fost necesarã intervenþia echipelor de la termoficare pentru remedierea problemei, care s-a concluzionat cã a fost cauzatã de starea proastã în care se aflã instalaþiile termice. SC Termo va verifica reþele proprii, în toamnã Înainte de începerea sezonului rece, în luna noiembrie, când se începe furnizarea de agent termic, SC Termo va face acelaºi lucru cu instalaþiile proprii pentru distribuþia cãldurii. Toate conductele care aparþin distribuitorului local, de aceastã datã, vor fi trecute prin verificãrile pregãtitoare înainte de livrarea propriu-zisã a agentului termic cãtre populaþie. Revizia SC Termo se efectueazã treptat, pe cartiere, ºi presupune umplerea conductelor cu apã rece. În apropierea datei de furnizare a cãldurii, termoficarea va face ultimul test, prin umplerea conductelor cu apã fierbinte. Verificãrile respective au loc în fiecare an ºi se testeazã dacã reþeaua este pregãtitã pentru furnizare, ca urmare a faptului cã, pe timpul verii, mulþi locatari executã lucrãri în apartamente, debran- ºându-se de la reþea. CEO a scumpit apa caldã din luna iulie Pânã în luna octombrie, craiovenii plãtesc ºi facturi mai mari la apa caldã, dupã ce CEO a solicitat o majorare a preþului gigacaloriei. Cererea complexului, care a venit însoþitã ºi de avizul ANRE, a fost transformatã de municipalitate într-un proiect de hotãrâre care a fost supus spre aprobarea consilierilor municipali, aceºtia fiind de acord cu majorarea cu 10% aplicatã preþului de bazã al gigacaloriei. Pentru cã autoritatea localã deja suportã o subvenþie de 44 de lei pe gigacalorie, de la bugetul local, pentru toþi abonaþii, nu ºi-a mai însuºit ºi aceastã nouã majorare, astfel cã diferenþa de aproximativ 30 de lei, preþ cu TVA, a fost inclusã în facturile craiovenilor. ANRE a acordat avizul Complexului Energetic Oltenia pentru acest preþ nou pânã în luna octombrie, când urmeazã sã se decidã care va fi tariful de facturare a agentului termic pentru perioada rece, când de fapt se ºi consumã o cantitate mult mai mare de gigacalorie. LAURA MOÞÎRLICHE

3 luni, 19 august 2019 PatrimVen reprezintã o bazã de date comunã în care sunt colectate, agregate ºi puse la dispoziþia utilizatorilor informaþii din diverse surse privind: bunurile impozabile deþinute de persoanele fizice ºi juridice în România; veniturile impozabile ale persoanelor fizice în România; informaþii despre conturile deþinute de persoanele fizice ºi juridice în instituþiile bancare din România. Utilizarea acestui sistem infor- economie cuvântul libertãþii / 3 Acces la cazierul fiscal prin sistemul informatic PatrimVem Ministerul Finanþelor Publice reduce birocraþia ºi extinde accesul autoritãþilor ºi instituþiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem. matic conduce la eficientizarea activitãþilor instituþionale, îmbunãtãþirea activitãþilor de administrare ºi vine în sprijinul cetãþenilor, care nu mai sunt nevoiþi sã se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obþinerea documentelor fiscale necesare ºi la unitãþile administrativ-teritoriale, dupã caz, pentru depunerea acestora, se precizeazã întrun comunicat de presã al MFP. MARGA BULUGEAN S-a creat astfel cadrul legal privind posibilitatea acordãrii de cãtre autoritatea fiscalã a urmãtoarelor servicii: o transmiterea datelor de identificare a instituþiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont; o consultarea ºi transmiterea de informaþii din declaraþiile D112, privind angajatorul, venitul ºi contribuþiile de asigurãri sociale reþinute de acesta pentru persoana fizicã; o transmiterea adeverinþei de venit a persoanei fizice, care conþine informaþii privind cuantumul ºi natura veniturilor obþinute de persoanã, din toate sursele, într-un an fiscal; o transmiterea informaþiilor privind cuantumul ºi natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã; o consultarea ºi transmiterea datelor privind clãdirile, terenurile ºi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitãþile administrativ-teritoriale conform legii; o transmiterea certificatului de atestare fiscalã (CAF) în formã electronicã; o transmiterea datelor din declaraþiile fiscale depuse de cãtre contribuabil, reprezentând declaraþii de impunere ºi declaraþii informative, precum ºi date din declaraþiile recapitulative; o transmiterea situaþiilor financiare depuse de cãtre contribuabil. ALDE Dolj: Recâºtigarea încrederii publice în actul de guvernare Deputat Ion Cupã, Vicepreºedinte naþional ALDE: Nu vrem funcþii mai multe în guvern, ci mãsuri pentru o guvernare mai bunã care sã punãîn aplicare marile proiecte de investiþii pe care ALDE le-a cerut încã de la începutul anului Pentru ALDE, guvernarea în folosul cetãþenilor ºi conform aºteptãrilor lor legitime este preocuparea politicã esenþialã. Toate demersurile pe care le facem sunt în direcþia recâºtigãrii încrederii publice în actul de guvernare pentru care avem o responsabilitate importantã.- Noi nu cerem mai multe funcþii în guvern, ci respectarea angajamentelor privind marile investiþii pe care le-am cerut prin vocea liderului nostru Cãlin Popescu Tãriceanu încã de la începutul anului -precizeazã deputatul Ion Cupã, preºedintele ALDE Dolj. În viziunea ALDE o bunã guvernare presupune o reformã ainstituþiilor statului, un nou program de guvernare, precum ºi o echipãguvernamentalã restructuratã pe criteriul unic al competenþei. ALDE cere partenerilor din PSD ca pânã la data de 20 august sã fie create condiþiile pentru ca cerinþele de mai sus sã devinã realitate.aºa cum aºteaptã toþi cetãþenii þãrii. Vom avea o discuþie la nivelul coaliþiei dupã data de 20 august, pentru a ne lãmuridefinitiv dacã PSD îºi doreºte sau nu o mai bunã guvernare, bazatãîn primulrând pe restructurarea Guvernului, un nou program de guvernare, noi politicipublice pro-cetãþean ºi o echipã guvernamentalã competentã. În funcþie de aceastã discuþie cu premierul vom lua ºi noi apoi deciziile care se impun - a mai precizat deputatul Ion Cupã care este ºi vicepreºedinte naþional ALDE. ALDE precizeazã cã orice acuzaþii de tip ºantaj politic la adresa sa sunt neadevãrate ºi neavenite.subiectul candidaturii prezidenþiale unice este unul închis.psd a decis propria candidaturã. ALDE merge mai departe cu candidatura domnului Tãriceanu. Vom aplica cea mai bunã strategie pentru a maximiza ºansele candidatului nostru la un rezultat foarte bun - a mai spus deputatul Ion Cupã. BIROUL DE PRESà ALDE DOLJ

4 educaþie / culturã 4 / cuvântul libertãþii luni, 19 august 2019 Numiri prin detaºare, în funcþii de conducere, în învãþãmântul doljean Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a afiºat rezultatele la examenele privind detaºarea, în interesul învãþãmântului, pe funcþiile de director, respectiv director adjunct la unitãþile ºcolare de învãþãmânt preuniuversitar, unde aceste posturi sunt vacante. Sunt 23 de instuþii aflate În acest moment, în judeþul Dolj sunt 23 de instituþii de învãþãmânt preuniversitar, unde posturile de director, respectiv director adjunct nu sunt ocupate prin concurs, ci prin detaºare în interesul învãþãmântului, situaþia nefiind una nouã. Pentru anul ºcolar , Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a organizat un examen, prin detaºare, criteriul fiind depunerea dosarelor, de cãtre candidaþii care doresc sã ocupe funcþiile, urmate de analizarea activitãþii desfãºurate de aceºtia. În judeþ sunt ºcoli care sunt în situaþia în care posturi- Din 16 august pânã pe 16 septembrie 2019, românii pot vota cele ºase cântece care vor reprezenta România în prima carte de cântece a Uniunii Europene. Votul pentru EU Songbook se face online în limba românã pe Au fost decise 6 categorii de cântece de 17 academii din 14 state membre: Cântece de dragoste, Naturã ºi Anotimpuri, Libertate ºi Pace, Cântece populare, Cântece despre credinþã ºi Cântece pentru copii. Printre cele 54 de cântece româneºti nominalizate se aflã cele tradiþionale precum Ciuleandra, Ciocârlia, Alunelul, Lie, Ciocârlie, Asearã þi-am luat basma, Cine iubeº- Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri a fãcut cunoscut de curând programul detaliat al Festivalului Puppets Occupy Street REvolution Edition 2019, pe care îl organizeazã, în perioada 25 august 1 septembrie Acesta este disponibil atât pe paginile de Facebook ale instituþiei ºi evenimentului, cât ºi pe Finanþat de Primãria ºi Consiliul Local Municipal Craiova, derulat cu sprijinul regiilor autonome, instituþiilor de culturã, forþelor de ordine, voluntarilor ºi sponsorilor, festivalul va transforma ºi în acest an Craiova, timp de opt zile, în scena internaþionalã a artei animaþiei, unde trupe ºi artiºti independenþi din 23 de þãri vor crea o atmosferã vibrantã pentru publicul de toate vârstele. Peste 400 de evenimente vor avea loc pe strãzi, în parcuri, pieþe le de directori nu sunt ocupate prin concurs. Este vorba de urmãtoarele: Liceul Teologic Adventist, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul, Colegiul ªtefan Odobleja, toate din Craiova, la care se adaugã, din teritoriu, ªcolile Gimnaziale din satul Damian, comuna Sadova, Gângiova, Gighera, Greceºti, Izvoare, Lipovu, Seaca de Câmp, Tãlpaº, Cerãt, Bulzeºti, Teslui, Cerãt, Orodel. Dintre cele amintite, s- a vorbit de omul ºi locul, ecpeþie fãcând ªcoala Gimnazialã Petre Mãnãrcescu din Lipovu, unde au fost doi candidaþi. în aceastã situaþie, una care nu este nouã, ci se perpetueazã, numirile, prin detaºare, fãcânduse pe baza unei selecþii de dosare depuse de candidaþii care vor sã ocupe aceste funcþii. În aceastã varã, douã instituþii nu au avut niciun candidat înscris la postul de director adjunct. Concurenþã ºi refuz, la adjuncþi Sunt ceva probleme, cel puþin datelor oficiale, pentru ocuparea funcþiilor de director adjunct. Astfel, la Colegiul ªtefan Odobleja nu s-a înscris nimeni, situaþie similarã ºi la Liceul Teoretic Gheorghe Vasilichi din Cetate. La aceastã secþiune, concurenþã a fost la Liceul Tehnologic Special Beethoven din Craiova (doi pe loc) ºi la ªcoala Gimnazialã Ion Creangã din Craiova, unde s-au luptat trei cadre didactice. Mandatul acestora este de maximum un an. O situaþie aparte este Cele mai importante edituri din România ºi Republica Moldova vor fi prezente la Centrul Expoziþional MOLDEXPO din Chiºinãu, la ediþia 2019 a Salonului Internaþional de Carte Bookfest, care va avea loc între 28 august ºi 1 septembrie Peste de cãrþi, cu reduceri de pânã la 80% din preþul de copertã, vor fi disponibile pentru cei interesaþi în cele cinci zile ale evenimentului. Având în vedere cã elevii vor începe cursurile la Chiºinãu din 2 septembrie, oferta de materiale educaþionale este ºi ea la fel de bogatã în titluri ºi reduceri. Din România vor fi prezente cu stand 24 de edituri, între care cunoscutele Humanitas, Nemira, ART, Curtea Veche Publishing, Polirom, RAO, cãrora li se alãturã Editura Universitãþii din Craiova, dar ºi distribuitori de jocuri educaþionale pentru copii, precum Happycolor. Organizatorii evenimentului sunt, ca de fiecare datã în ultimii patru ani, Asociaþia Editorilor din la Colegiul ªtefan Odobleja, unde, probabil pe fondul discuþiilor din ultimul an, conducerea s- a schimbat foarte des, astfel cã, pe postul de director, a candidat fostul adjunct, acesta vacantând funcþia ocupatã anterior, pentru care nu s-a înscris nimeni. Deta- ºãrile se pare cã au fost fãcute pe linia de continuitate, iar numirile pe locurile rãmase libere se va face în cadrul unei ºedinþe a Consiliului de Administraþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Posturi de director adjunct, ocupate prin detaºare, dar cu un singur candidat, au mai fost la Liceul Teoretic George ªt. Marincu din Poiana Mare, ªcoala Gimnazialã Traian din Craiova, ªcoala Gimnazialã din Filiaºi ºi ªcoala Gimnazialã Elena Farago din Craiova. CRISTI PÃTRU Tudor Gheorghe ar putea intra în prima carte de cântece a Uniunii Europene te ºi lasã, dar ºi contemporane precum Amintire cu haiduci ºi Vino, Doamne de Vali Sterian, Ploaia care va veni de Pasãrea Colibri, Lasã-mi toamnã pomii verzi de Margareta Pâslaru, pe versuri de Ana Blandiana. De asemenea, sunt incluse Somnoroase pãsãrele, Mai am un singur dor ºi Pe lângã plopii fãrã soþ de Mihai Eminescu. Îndrãgitul cântãreþ, compozitor ºi actor craiovean Tudor Gheorghe (74 de ani) este nominalizat cu trei melodii la tot atâtea categorii Au înnebunit salcâmii ( Cântece de dragoste ), Acolo este þara mea ( Libertate ºi Pace ) ºi Vin colindãtorii ( Cântece despre credinþã ). Cartea de Cântece a UE este un proiect de pionierat iniþiat de o organizaþie nonprofit, fãrã nicio legãturã politicã sau financiarã cu Bruxellesul. Organizaþia European Union Songbook a fost fondatã în ianuarie 2015 de trei danezi ºi un italian. Prima ediþie a EU Songbook este prevãzut sã fie publicatã de Ziua Europei, pe 9 Mai 2020, ºi va cuprinde 162 de cântece tipãrite în limba originalã ºi în traducere englezã. În eventualitatea unui profit, acesta va fi folosit ca finanþare pentru o a doua versiune, în toate cele 24 de limbi europene, în aºa fel încât toatã lumea, indiferent de cunoaºterea limbii engleze, sã poatã cânta ºi înþelege versurile. MAGDA BRATU Peste 400 de evenimente în programul Festivalului Puppets Occupy Street! ºi cartiere ale oraºului de la parade cu pãpuºi gigantice, spectacole ºi concerte la ateliere de creaþie pentru copii ºi profesioniºti, expoziþii ºi proiecþii de filme, toate cu acces gratuit pentru public. Susþin Festivalul Puppets Occupy Street R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, R.A.T. Craiova, Centrul Multifuncþional, Compania de Apã Oltenia, S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., Poliþia Localã Craiova, Muzeul Olteniei, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman, Muzeul de Artã, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Fraþii Buzeºti Craiova, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Oltenia al judeþului Dolj, Asociaþia April Hub, Florãria April, Casa de Culturã a Studenþilor, Asociaþia Bucurie pentru viaþã, Ambasada Spaniei la Bucureºti, 5ToGo, Imagine Europe. Sponsorii REvolution Edition 2019 sunt Epoca Steak House & Wine Bar, ADE Gas, Azalis Gaz, ADE Plast, Star Tours, Fabrrica. MAGDA BRATU Editura Universitãþii din Craiova va participa la Salonul Internaþional de Carte Bookfest, de la Chiºinãu România (AER), în parteneriat cu Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, Ministerul Educaþiei, Culturii ºi Cercetãrii din Republica Moldova, Uniunea Editorilor din Moldova, Institutul Cultural Român, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni, Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova ºi Camera de Comerþ ºi Industrie a Republicii Moldova. MAGDA BRATU

5 luni, 19 august 2019 Anunþul tãu! Savu ªtefan ºi Savu Georgeta Mãdãlina anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire imobil S+P+4E cu destinaþia locuinte colective, propus a fi amplasat în Craiova, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 62B. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj, adresa de internet http//:apmdj.anpm.ro ºi la sediul din Craiova, str. Vaslui, nr. 2A în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 ºi vineri între orele Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj, fax: 0251/419035, M&L Auto SRL, titularã a proiectului Construire imobil D+P+5E cu destinaþia locuinþe colective anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Costruire imobil D+P+5E cu destinaþia locuinþe colective propus a fi amplasat în b-dul Dacia, nr. 157A. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia mediului Dolj din str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele ºi vineri între orele precum ºi la urmãtoare adresã de internet Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia mediului Dolj. publicitate cuvântul libertãþii / 5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei nr. 5, Craiova, judeþul Dolj, organizeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare, pentru Vanzarea uleiului electroizolant uzat, provenit din instalatiile S.T. Craiova. Licitaþia va avea loc în data de , ora 10,00 la sediul Sucursalei, iar în caz de neadjudecare la prima sedinþã se vor organiza cea de-a doua sedinþã a licitatiei ºi cea de treia în datele de ora 10,00, respectiv, , ora La licitaþie pot participa, în condiþiile legii, persoane juridice care fac dovada în acest sens ºi care depun la sediul organizatorului licitaþiei, cu cel puþin 48 de ore înainte de începerea licitaþiei,dosarul de inscriere conþinând urmãtoarele documente: a) dovada achitãrii contravalorii documentaþiei devalorificare; b) înscrierea la licitaþie cu indicarea bunurilor care se doresc a fi licitate, pe baza unei cereri deînregistrare c) Dovada achitãrii garanþiei de participare în sumã de lei. Modalitãþile de platã a garanþiei de participare sunt: - virament prin ordin de platã sau scrisoare de garanþie bancarã având termenul de valabilitate de 30 zile calendaristice de la data þinerii licitaþiei. d) Actul care atestã împuternicirea acordatã persoanei care reprezintã ofertantul în ºedinþa de licitaþie; e) Dovada achitãrii obligaþiilor fiscale (la bugetul de stat, ºi bugetul local) exigibile la data depunerii ofertei formulare tip eliberate de autoritãþile competente; f) Documentele specifice,pentru persoane juridice: - copii de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerþului, de pe actele constitutive, de pe codul fiscal; g) Autorizaþie de mediu prin care se demonstreazã cã au în profilul de activitate colectarea, valorificarea ºi /sau eliminarea uleiurilor uzate emisã de Ministerul Mediului ºi Gospodãririi apelor, în conformitate cu OUG 195/2005 aprobata prin L 265/2006 h)autorizaþie pentru transport deºeuri periculoase sau contracte cu firme specializate autorizate în conformitate cu HGR nr. 1061/2008. i) Autorizaþie de Antrepozit Fiscal emisã de Ministerul Finanþelor Publice, Comisia pentru Autorizarea Antrepozitelor Fiscale ºi a Importatorilor de Produse Accizabile Supuse marcãrii, conform prevederilor art. 365 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal j) Certificate de cazier judiciar pentru manageri eliberate de Inspectoratul de Poliþie, eliberate cu cel mult 90 zile înainte de termenul limitã de depunere a ofertelor. Preþul de pornire la licitaþie este de1,25 lei/kgiar pasul de licitaþie este de0,20 lei/kg. Locul unde pot fi vizionate bunurile supuse valorificãrii ºi cantitatile existente pe stoc sunt urmãtoarele: - CE Craiova - Staþia Craiova Nord - Com. ªimnicu de sus, jud. Dolj ,00 kg - CE Craiova- st. Iºalniþa Comuna Isalnita, strada Mihai Viteazu, nr. 107, jud. Dolj 948,00 kg. - CE Tr. Severin Statia Portile de Fier- Mun. Drobeta - Turnu Severin, Calea Tg. Jiului nr.42, jud. Mehedinþi ,00 kg - CE Tr. Severin - Staþia Severin Est -Mun. Drobeta - Turnu Severin,Calea Tg. Jiului nr.17 jud. Mehedinþi ,00 kg - CE Târgu Jiu - Mun.Târgu Jiu, Str.George Coºbuc nr.22, jud.gorj - 66,00 kg. - CE Tg.Jiu - St. Tg.Jiu Nord, Mun.Tirgu Jiu, Str. Ciocirlau - 668,00 kg - CE Tg. Jiu - Staþia Sardãneºti - Sat Sardãneºti, Com. Plopºoru, jud. Gorj- 40,00 kg. In vederea obþinerii accesului în locaþiile S.T. Craiova este necesarã completarea unei formular de acces (persona contact CALINESCU Nuþi telefon : Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/ La licitaþie pot participa numai persoane juridice. Garanþia pentru participare la licitaþie este de 1000 lei, suma ce se va constitui prin virament cu ordin de platã în contul RO33BRDE170SV , dechis la B.R.D. G.S.G. - Sucursala Craiova sau numerar la Casieria unitãþii. Instrucþiunile pentru ofertanþi se pot procura de la sediul Sucursalei S.T. Craiova, situate în Craiovastr. Brestei, nr.5, judeþul Dolj, de la Serviciul Comercial, în baza unei cereri scrise ºi achitarea contravalorii acestora în suma de 10 lei, la Casieria unitãþii.

6 publicitate 6 / cuvântul libertãþii luni, 19 august 2019 Anunþul tãu! INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULA- RUL Comuna Almãj, judeþul Dolj, intenþioneazã sã solicite de la A.N. Apele Române - Direcþia Apelor Jiu, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor Extindere reþea de canalizare menajerã în comuna Almãj, judeþul Dolj amplasate în Comuna Almãj, judeþul Dolj. Aceastã investiþie este extinderea/modernizarea folosinþei existente. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã. S.C HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A PRIN NUTA MARIAN SORIN PENTRU S.C NASKY S.R.L, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire 4 hale P,amplasare staþie betoane,realizare platformã stocare agregate ºi împrejmuire teren propus a fi amplasat în jud. Dolj, Craiova, calea Bucureºti, nr. 325C. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul: S.C NASKY S.R.L, cu sediul în Craiova, ale. str. Mirceºti, nr. 1, bl. O15, sc. 2, et. 3, ap. 12, jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1. Ocolul Silvic Amaradia prin angajaþii sãi regretã nespus stingerea prematurã din viaþã a celui care a fost VIOREL TÃTULESCU, pãdurar. Condoleanþe familiei îndoliate! PRESTÃRI SERVICII SC PROIECT BOGDAN IMOBIL SRL oferã soluþii complete de mixare, transport ºi turnare beton de cea mai bunã calitate pentru toate proiectele de construcþii la preþuri competitive! Telefon: 0752/ VÂNZÃRI APARTAMENTE Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã îmbunãtãþit. Preþ Euro - negociabil Telefon: 0787/ Vând apartament 4 camere lângã Liceul Sanitar. Fãrã agenþie. Telefon. 0734/ Vând apartament 4 camere Mc Donalds. Telefon: 0722/ CASE Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/ Casã locuibilã comuna Celaru sat Ghizdãveºti cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/ Casã construitã în anul 2000, mobilatã, vie, pomi, Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj. Telefon: 0725/ Casã 6 camere, pivniþã, gaze microcentralã- AC, 2 bãi, teren 1300 mp- Schimb cu douã apartamente ( variante). Telefon: 0769/ Vând casã Craiova,5 camere 2 bãi, încãlzire centralã, termopane, 565 mp, euro. Telefon. 0746/

7 luni, 19 august 2019 publicitate cuvântul libertãþii / 7 ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar , în perioada august 2019, la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în anul I, se va desfã- ºura în perioada 2-5 septembrie Relaþii la telefon ; între orele sau pe Vând casã nouã P+M / 110 m amprenta Craiova, Bordei, str. Carpenului, pomi fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/ Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ TERENURI VÂND TEREN 5000 mp Aleea ªimnic 1, cadastrat, intabulat, intravilan. Preþ 19 Euro/ mp. Telefon: Telefon: 0723/ ; 0040/ ; 0041/ URGENT teren 615 mp, Damila, lângã case. Telefon: 0736/ Vând teren (locuri de casã), Podari. Telefon: 0722/ Vând teren 1000 mp Cârcea str. Mânãstirii. Telefon: 0722/ Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/ Vând teren 1000 mp Cârcea, Drum Expres Ford. Telefon: 0752/ mp Gara Pieleºti lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon: 0752/ Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/ ; 0770/ Vând teren intravilan 4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/ AUTO ROMÂNEªTI Vând Dacia 1300 Standard 1977 (bunã pentru maºinã de epocã). Telefon: 0727/ STRÃINE Vând VW PASSAT 2005, model 2004, 1,9 TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii, funcþioneazã impecabil, km reali, preþ 3100 Euro. Telefon: 0722/ Vând VW POLO- 11/2006, 1,4 TDI, negu metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, km reali, preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând planetarã - DACIA SUPER NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu sistem digital. Telefon: 0770/ Vând combinã frigorificã Indesit. Preþ negociabil. Telefon: 0770/ Vând loc de veci cimitirul Ungureni, 8000 lei, la 30 m de la poartã, la dreapta. Telefon: 0767/ Vând pat cu ladã studio, ºifonier cu 3 uºi, noptierã cu oglindã, masã 12 persoane, frigider mic, 2 pãturi de lânã. TELEFON: 0729/ Vând papuci AGAPONIS ºi cuºti diferite mãrimi aproape noi. Telefon: 0762/ Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã lei. Telefon: 0799/ Vând combinã frigorificã IN- DESA. Preþ 750 lei negociabil. Telefon: 0770/ Vând cãruþ handicap, sobã teracotã, schelã metalicã, pat mecanic, polizor 2500 W. Telefon: 0760/ Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ Vând în Iºalniþa, prune, corcoduºe, caise - 1 leu/ kg, sãpun de casã - 5 lei/ kg, pompã KAMA cu sorb rezervã. Telefon: 0770/ Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/ Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W 100 lei, televizor cu tub color 100 lei. Telefon: 0729/ Vând centralã termicã pe gaz Vaillant, hotã pentru aragaz (50x85), maºinã de cusut electricã IULIA Telefon: 0728/ Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/ ; 0351/ Vând aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/ CUMPÃRÃRI DIVERSE Cumpãr - ocazional frigider, aragaz, butelie, maºinã spãlat. Telefon: 0736/ OFERTE ÎNCHIRIERI Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda recent modernizat, centralã proprie. Telefon: 0744/ Particular apartament 2 camere renovat, parter, nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon: 0727/ ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Luni, 19 august 2019 Semnãtura:...

8 sport 8 / cuvântul libertãþii luni, 19 august 2019 Paginã realizatã de COSMIN STAICU Mitriþã, printre stranierii pentru Spania ºi Malta Fostul jucãtor al ªtiinþei a fost rechemat de selecþionerul Cosmin Contra, care n-a renunþat nici la febleþile sale: Anton, Grozav, Rotariu ºi Hanca Selecþionerul României, Cosmin Contra, a anunþat lista stranierilor convocaþi pentru meciurile cu Spania ºi Malta, din preliminariile EURO Dacã în precedenta selecþie Alexandru Mitriþã nu s-a regãsit pe lista lui Contra, de aceastã datã fostul jucãtor al Universitãþii Craiova a fost chemat de Guriþã. Mitriþã face un sezon foarte bun în Major League Soccer, marcând 7 goluri pânã acum pentru FC New Naþionala masculinã de volei a României a învins cu 4-0 reprezentativa Macedoniei, într-un meci amical disputat la Craiova. Iniþial a fost 3-0 pentru tricolori, dar s-a decis ca partida sã se prelungeascã cu încã un set. Aºadar, scorul pe parþiale a fost: 25-17, 25-20, ºi A fost primul meci de verificare. Bãieþii au jucat foarte serios, au fost motivaþi ºi au încercat sã gre- ºeascã cât mai puþin. Mã surprinde plãcut faptul cã la ora actualã nu au dispãrut relaþiile de joc dupã câºtigarea Silver League ºi eu zic cã suntem pe un drum bun. Am avut execuþii foarte bune atât individuale, cât ºi pe echipã. Vor York. Ca noutãþi faþã de convocãrile anterioare ar fi Adi Rus, care joacã în Ungaria, Hanca, din Polonia. Contra nu a renunþat la febleþile sale care au trecut pe la Dinamo ºi au contracte de reprezentare cu Ana Maria Prodan, respectiv: Grozav, Anton, Hanca, Rotariu. Cei 24 de jucãtori convocaþi de principiu la naþionalã: Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Lyon, 61/0), Florin Niþã (Sparta Praga, 2/0), Ionuþ Radu (Genoa, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0); Fundaºi: Romario Benzar (Lecce, 15/0), Vlad Chiricheº (Napoli, 54/0), Ionuþ Nedelcearu (FC Ufa, 4/0), Dragoº Grigore (Ludogorets, 36/ 0), Adrian Rus (MOL Fehérvár, 0/0), Alin Toºca (Gaziºehir Gaziantep, 16/0); Mijlocaºi: Alexandru Chipciu (Anderlecht, 44/6), Rãzvan Marin (Ajax, 17/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 31/ 10), Tudor Bãluþã (Brighton, 5/ 0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Ianis Hagi (Genk, 5/0), Dorin Rotariu (FC Astana, 10/1), Alexandru Maxim (Mainz, 36/3), Gheorghe Grozav (Kisvárda, 28/ 5), Alexandru Mitriþã (New York City FC, 7/0); Atacanþi: Claudiu Keºeru (Ludogorets, 33/12), George Puºcaº (Reading, 8/4), Florin Andone (Brighton, 21/1). SCM Craiova, locul secund în turneul de la Zalãu Echipa femininã de handbal SCM Craiova a terminat pe locul secund al treilea turneu amical al verii, cel disputat la Zalãu. În primul meci din fieful lui Tadici, fetele lui Bogdan Burcea s- au impus cu scorul de în faþa formaþiei U Cluj. Cea mai bunã marcatoare a Craiovei a fost Ana-Maria Þicu, cu 9 reuºite, urmatã de Khavronina ºi Tãtar, cu 5 goluri. În aceeaºi zi, SCM Craiova a fost învinsã de HC Zalãu, cu scorul de 28-25, în cel de-al doilea joc din cadrul Cupei Consiliului Judeþean Sãlaj. În acest meci, Craiova a mizat pe: Dzhukeva, Chetraru, Curmeþ ªelaru (4), Orºivschi, Þicu (3), Nikolic (3), Khavronina (3), Colac (2), Tãtar (4), Klikovac (4), Tudoricã (2). În ultimul meci, formaþia din Bãnie a obþinut a doua victorie din cadrul turneului amical de la Zalãu, în faþa formaþiei CSM Slatina ºi astfel au încheiat pe locul doi, dupã HC Zalãu. În acest meci au evoluat pentru formaþia lui Bogdan Burcea: Dzhukeva, Chetraru, Curmeþ ªelaru (1), Orºivschi, Ion, Þicu (5), Nikolic, Tudoricã (6), Khavronina (1), Colac (2), Tãtar (3), Klikovac (3). Rezultatele de la Cupa Consiliului Judeþean Sãlaj: HC Zalãu CSM Slatina 20-19, SCM Craiova U Cluj 27-26, U Cluj CSM Slatina 29-26, SCM Craiova HC Zalãu 25-28, SCM Craiova CSM Slatina 20-16, HC Zalãu U Cluj Primul meci din noul sezon al Ligii Florilor pentru SCM Craiova este programat duminicã, 1 septembrie, de la ora 11, în deplasare, cu Gloria Bistriþa. Satelitul ªtiinþei, remizã în ultimul amical al verii Universitatea II Craiova a remizat, scor 1-1, în ultimul amical dinaintea startului Ligii a IIIa, 1-1 la Slatina, în compania formaþiei locale, CSM. Formaþia gazdã a deschis scorul în minutul 30, prin Alexandru Capãtã, în timp ce echipa lui Adrian Iencsi a restabilit egalitatea în minutul 87, prin Popescu. Universitatea II Craiova va debuta în noul sezon pe teren propriu, în compania formaþiei CS Baloteºti, sâmbãtã, de la ora 18, pe stadionul Extensiv. De cealaltã parte, CSM Slatina va primi vizita celor de la Sporting Roºiori. Altfel, juniorii Universitãþii Craiova au obþinut victorii pe linie în etapa a treia a Ligii Elitelor. La under 19, 3-2 cu Inter Star Sibiu, la under 17, 8-0 cu Inter Star Sibiu, iar la under 16, 4-1 cu Concordia Chiajna. Voleibaliºtii tricolori au învins clar Macedoania, în primul amical din Bãnie urma douã amicale cu Austria ºi cred cã acolo vom da proba pentru Campionatul European. Suntem într-o grupã de foc. Ne-am propus sã facem jocuri bune ºi sã reprezentãm cu mândrie þara. Dorinþa jucãtorilor de afirmare este principalul atuu al nostru privind participarea la acest turneu. Totodatã, s-a ajuns la o unitate la nivelul echipei, caremi dã încredere. Faptul cã jucãm împotriva Franþei, Italiei ºi Bulgariei ne motiveazã ºi mai mult, pentru cã sunt echipe puternice, faimoase, care au multe performanþe în spate. Nu ne este fricã de niciun adversar ºi vã asigur cã vom juca la capacitate maximã fiecare joc în parte, a spus Dãnuþ Pascu, la finalul primei înâlniri cu Macedonia. A doua partidã de verificare în compania naþionalei Macedoniei s-a jucat asearã, tot în Sala Polivalentã din Craiova. Liga I, etapa a VI-a Hermannstadt Clinceni 2-1 Au marcat: Patriche 3, Debeljuh 90+5 / Vojtus 81. Chindia Dinamo 3-2 Au marcat: Neguþ 19, Leca 45, Cherchez 65 pen. / Montini 54, Nistor 82. Sepsi CFR Cluj 1-1 Au marcat: Dylan Flores 31 / Pãun 10. Botoºani Craiova ºi FCSB Poli Iaºi s-au jucat asearã. Voluntari Gaz Metan Mediaº, astãzi, ora 18 Astra Viitorul, astãzi, ora 21 CLASAMENT M V E Î G P 1. CFR Cluj Viitorul Poli Iaºi Botoºani Mediaº Craiova Sepsi Astra Hermann Voluntari FCSB Chindia Clinceni Dinamo