LANDMANN Instrucţiuni de montare şi utilizare Grătarul cu gaz LANDMANN Art

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LANDMANN Instrucţiuni de montare şi utilizare Grătarul cu gaz LANDMANN Art"

Transcriere

1 LANDMANN Instrucţiuni de montare şi utilizare Grătarul cu gaz LANDMANN Art Înainte de a începe utilizarea acestui grătar de calitate excelentă LANDMANN, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de montare şi utilizare de mai jos. Vă veţi convinge repede că montarea şi utilizarea aparatului este uşoară şi simplă. În cazul unei utilizări a aparatului conform destinaţiei sale, este exclus ca acesta să se defecteze. 1

2 Conţinut: 1. Date tehnice 2. Funcţionarea aparatului 3. Instrucţiuni de montare 4. Amplasarea grătarului 5. Racordarea buteliei de gaz 6. Depozitarea buteliei de gaz 7. Instrucţiuni de punere în exploatare 8. Curăţire şi întreţinere 9. Înlăturarea defecţiunilor 10. Garanţie Atenţie: Grătarul trebuie utilizat numai în aer liber! Se interzice transportarea aparatului în funcţiune! După utilizare închideţi robinetul buteliei de gaz! Atenţie: Unele componente ale aparatului se încing foarte tare, de aceea nu lăsaţi copiii în apropierea acestuia! Orice modificare adusă aparatului poate fi periculoasă, de aceea este interzisă! Racordaţi, cu ajutorul unei chei, ambele capete ale furtunului de gaz şi strângeţi bine şuruburile! ATENŢIE: Nu folosiţi niciodată la aprindere, respectiv la reaprindere spirt, benzină sau alte lichide asemănătoare! 2

3 1.: Date tehnice Felul gazului: gaz lichefiat (propan-butan) Butelie de gaz: kg Camping Presiunea de racord: 50 mbar *30 (la anumite modele) Consum maxim: 730 g/h Randament termic: 12 kw Greutatea totală: cca. 18 kg Dimensiuni (aprox.): Lărgime 64 cm, Adâncime 53 cm, Înălţime 27 cm Suprafaţa grătarului: 63 x 53 cm Aprindere: piezo-electrică Conţinutul unei butelii de gaz de 5 kg este suficient, în condiţiile unui randament maxim, pentru circa 7 ore. Grătarul LANDMANN cu gaz pe care l-aţi cumpărat este un produs de calitate excelentă, care corespunde prevederilor de siguranţă germane şi europene. Produsul a fost verificat de DVGW din Germania (Institutul de Gaz şi Apă) şi calificat sub numărul de autorizaţie CE

4 2.: Funcţionarea aparatului Prin apăsare pe butonul aprinzătorului se aprinde arzătorul, al cărui randament poate fi reglat, încingând astfel tava de deasupra sa, în care se pune apă sau ulei. Timpul necesar pregătirilor este minim. Grătarul poate fi oricând pornit. 3.: Instrucţiuni de montare Înaintea punerii în funcţiune mai dorim să vă atragem atenţia că arzătorul aparatului este gata montat din fabrică. Nu aveţi nevoie decât de o cheie de 10-17, cu care trebuie să strângeţi şuruburile de montare a suportului şi racordurile buteliei. Ne rezervăm dreptul de aduce aparatului modificări tehnice minore. 4

5 Componentele unora dintre modelele seriei de produse 0044: modelul : cadru grătar 1 tavă ulei 1 furtun de gaz 1 reductor de presiune 1 Accesorii: a se vedea desenele din paginile următoare (pot fi obţinute separat) Accesorii 00444: - grătar friptură - apărătoare arzător - tavă de grăsime Accesoriu 00448: - măsuţă laterală Accesoriu : - suport cu roţi Accesoriu : - tavă ulei 5

6 4.: Amplasarea grătarului Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă orizontală, solidă, egală şi necombustibilă, într-un loc ferit de vânt. Aveţi grijă să păstraţi aparatul la o distanţă sigură (> 1 m) de orice materiale combustibile, iar distanţa faţă de zidul cel mai apropiat să fie de cel puţin 0,25 m. Butelia cu gaz lichefiat trebuie protejată de radiaţia directă a soarelui şi menţinută suficient de departe de orice altă sursă de căldură (max. 50 C). Se interzice deplasarea aparatului când acesta este încins, precum şi lăsarea acestuia fără supraveghere în timpul utilizării! Butelia trebuie astfel amplasată lângă aparat, încât furtunul să nu se stranguleze sau să se răsucească, să nu fie tensionat şi să nu se atingă de părţile încinse ale aparatului. Se interzice amplasarea buteliei direct sub aparat! Păstrarea grătarului: Înainte de a duce aparatul la locul unde va fi păstrat în afara funcţionării, vă rugăm să efectuaţi următoarele: 1.: Lăsaţi aparatul să se răcească complet. 2.: Desfaceţi butelia de la aparat. 3.: Curăţiţi aparatul. 4.: Puneţi-l într-un loc uscat. 5.: Aveţi grijă ca furtunul să nu fie strangulat sau răsucit. 6.: Lăsaţi instrucţiunile de utilizare în imediata vecinătate a aparatului. 5.: Racordarea buteliei de gaz Pentru a racorda în mod corespunzător butelia la aparat, aveţi nevoie de următoarele: O butelie de camping standard din comerţ, cu o încărcătură de 3, 5 sau 11 kg de propan-butan. Aceasta poate fi cumpărată de la oricare distribuitor de butelii de gaz, mai târziu urmând doar ca butelia goală să o schimbaţi cu una plină. Un reductor de presiune fix, aprobat de autoritatea competentă în domeniu: max. 1,5 kg/h, la o presiune de funcţionare de 50 mbar, compatibil cu butelia de gaz. Reductorul de presiune constituie accesoriu de bază al aparatului achiziţionat. Un furtun de gaz suficient de lung, aprobat de autorităţile competente, cu care trebuie legată astfel butelia, încât să nu se stranguleze nicăieri. Constituie accesoriu de bază al aparatului. Furtunul de gaz devenit poros sau deteriorat trebuie înlocuit fără întârziere. Furtunul de gaz este gata montat din fabrică. Preparat de depistare a scurgerilor de gaz, cum ar fi spray-ul de verificare a scurgerilor de gaz sau o soluţie apă cu săpun. 6

7 Racordarea buteliei de gaz trebuie efectuată conform celor de mai jos: 5.1.: Verificaţi dacă garnitura ştuţului (3) robinetului buteliei este la locul său şi este într-o stare corespunzătoare. Operaţia trebuie efectuată cu ocazia fiecărei înlocuiri a buteliei. Nu utilizaţi în acest scop alte garnituri. 5.2.: Racordaţi piuliţa olandeză (1) aflată pe reductorul de presiune, prin răsucire cu mâna spre stânga, pe ştuţul filetat (3) al robinetului buteliei. La această operaţie nu utilizaţi nici un fel de sculă, fiindcă altminteri se poate deteriora garnitura şi robinetul poate prezenta apoi scurgeri de gaz. 5.3.: Cu ajutorul unei chei de 17 înşurubaţi şurubul de capăt al furtunului de gaz (4) pe ştuţul de ieşire (5) al reductorului de presiune. Strângeţi puternic spre stânga şurubul, pentru ca gazul să nu se poată scurge afară. 5.4.: Cu ajutorul preparatului de depistare a scurgerilor (de exemplu, al apei cu săpun, sau al sprayului destinat special acestui scop), convingeţi-vă că la presiunea de funcţionare nici un punct de racord nu prezintă scurgeri de gaz. Dacă nu se formează bule, atunci înseamnă că nu sunt scurgeri. Se interzice verificarea etanşeităţii punctelor de racord cu ajutorul flăcării deschise. Furtunul de gaz devenit poros sau deteriorat, respectiv armăturile deteriorate trebuie înlocuite fără întârziere. 5.5.: În cazul în care există scurgeri de gaz trebuie închisă imediat butelia şi se repară zona care prezintă scurgeri, iar piesele eventual defecte trebuie înlocuite. Descrieri ale imaginilor: (sus) robinetul buteliei / ştuţul (3) prevăzut cu garnitură al buteliei / piuliţă olandeză (1) / ştuţul de ieşire al regulatorului (5) (jos) butelie de gaz / reductor de presiune (2) / furtun de gaz (4). 5.6.: În vederea schimbării buteliei procedaţi în felul următor: Căutaţi un loc departe de orice substanţe inflamabile. Închideţi robinetul buteliei. Slăbiţi piuliţa olandeză a reductorului de presiune. Daţi jos reductorul de presiune de pe ştuţul filetat al robinetului buteliei. Puneţi capacul de protecţie pe ştuţul filetat al buteliei. Racordaţi butelia cea nouă, plină, conform celor descrise de la punctul

8 Racordarea furtunului de gaz la aparat Dacă furtunul nu a fost montat din fabrică, atunci legaţi-l la ştuţul de racord al aparatului conform următoarelor: 1. Separaţi racordul în următoarele componente: piuliţă olandeză bridă racord cu filet invers 2. Împingeţi în spate piuliţa olandeză, pentru cca mm, pe ţeava de racord. 3. Trageţi înainte brida cu capătul său mai gros pe ştuţul de racord al aparatului, astfel încât distanţa dintre marginea bridei şi capătul ţevii să fie mai mare de 2 mm. 4. Împingeţi racordul de furtun cu filet invers pe ştuţul de racord al aparatului, apoi strângeţi foarte bine, cu ajutorul a două chei, piuliţa olandeză pe ştuţul cu filet invers. Ca urmare, brida se va strânge atât de tare pe ştuţul aparatului, încât nu va mai putea fi slăbită cu mâna. 6.: Depozitarea buteliei de gaz Se interzice păstrarea buteliei de gaz în încăperi subterane, casa scărilor, culoare, pasaje între clădiri, culoare de legătură între clădiri, şi nici în imediata vecinătate a acestora. Robinetul trebuie prevăzut cu piuliţă şi capac de protecţie. Buteliile de gaz, chiar şi cele goale - trebuie păstrate în picioare. Înaintea începerii utilizării grătarului în special dacă aparatul nu a mai fost de mult folosit verificaţi dacă traseul gazului nu este înfundat (de exemplu, de insecte ajunse acolo, etc.). Un traseu înfundat poate provoca intrarea periculoasă a flăcării pe furtun. 7.: Instrucţiuni de punere în exploatare Grătarul cu gaz LANDMANN poate fi pus în funcţiune numai după ce aţi verificat toate etanşările punctelor de racord aflate pe traseul gazului. În legătură cu punerea în funcţiune: Nu vă aplecaţi niciodată deasupra grătarului în timp ce aprindeţi arzătorul! Aprinderea în siguranţă este garantată dacă procedaţi după cum urmează: 8

9 1.: Părţile implicate în taseul gazului trebuie montate conform celor descrise mai sus, fără scurgeri. 2.: Deschideţi robinetul buteliei. 3.: Apăsaţi butonul de reglare a flăcării, aflat în partea stângă, şi rotiţi-l cu 90 spre stânga (la ora 9). Menţineţi apăsat butonul de reglare, apăsând concomitent, de mai multe ori, butonul de aprindere. 4.: Îndată ce flacăra din partea stângă arde, apăsaţi la rând şi celelalte butoane de reglare a flăcării şi reglaţi-le la puterea dorită. Aprinderea este efectuată de la arzătorul din partea stângă. 5.: Dacă aprinderea nu reuşeşte, rotiţi butonul de reglare a mărimii flăcării în poziţia originală (sus, la ora 12), apoi, după circa 3 minute, repetaţi procesul de aprindere. 6.: Cu ajutorul butoanelor de reglare a intensităţii flăcării reglaţi randamentul termic dorit. 7.: La stingere, închideţi robinetul buteliei şi rotiţi butoanele de reglare a intensităţii flăcării înapoi în poziţia originală (sus, la ora 12). Vă rugăm să aveţi în vedere şi următoarele / Utilizarea accesoriilor: Înaintea primei utilizări se recomandă curăţirea serioasă a tăvii de ulei, cu apă şi detergent, deoarece suprafaţa acesteia a fost tratată cu agenţi anticorosivi. Încălziţi întotdeauna grătarul cu flacără mare. Înaintea primei utilizări, preîncălzirea trebuie să dureze cel puţin 20 de minute. Componentele încinse (cum sunt, de exemplu, grătarul de fript şi tava de ulei) trebuie prinse numai cu mănuşi de protecţie. Se recomandă ungerea grătarului de fript cu puţin ulei, pentru a evita arderea alimentelor puse la fript. Dacă utilizaţi tava cu ulei, atunci, înainte de toate, se îndepărtează neapărat din interiorul aparatului grătarul de fript, apărătoarea arzătorului, precum şi tava de grăsime (în cazul modelului aceste sunt livrate alături de produs, ca accesorii de bază). Dacă omiteţi acest lucru, componentele aflate pe traseul gazului se pot deteriora datorită supraîncălzirii. Pe grătarul de fript nu amplasaţi niciodată folie de aluminiu, fiindcă şi aceasta conduce la supraîncălzire. Când frigeţi pe grătar utilizaţi întotdeauna apărătoarea arzătorului şi tava de grăsime, în caz contrar conductele arzătorului se pot deteriora. Tava de ulei este confecţionată din tablă de oţel netratat. Ungeţi întotdeauna tava chiar şi după utilizare cu ulei alimentar, pentru a o feri de ruginire. Dacă aveţi nevoie de o suprafaţă utilă suplimentară, atunci puteţi cumpăra separat măsuţa laterală cu numărul de articol 00448, care poate fi agăţată de carcasa grătarului. 8.: Curăţire şi întreţinere Curăţirea grătarelor LANDMANN este simplă şi în principiu nu necesită nici o întreţinere, însă cu toate acestea grătarul de fript, tava de ulei şi tava de grăsime se recomandă a fi curăţite după utilizare, cu apă cu detergent şi cu ajutorul unei perii. Acest lucru este valabil şi pentru carcasa grătarului. Curăţirea şi întreţinerea componentelor traseului de gaz se recomandă a fi efectuate de un specialist. 9

10 9.: Înlăturarea defecţiunilor Dacă în ciuda faptului că sunt utilizate materiale de bază de calitate, respectiv componente certificate de Institutul German de Gaz şi Apă (DVGW), aparatul totuşi se defectează, atunci vă rugăm să aveţi în vedere următoarele directive: Nu reparaţi de unul singur componentele traseului de gaz, încredinţaţi-le unui specialist. Deranjamentele de funcţionare mai mici pot fi îndepărtate cu ajutorul tabelului de mai jos. Defect Verificare Soluţie Miros de gaz. Verificaţi etanşarea buteliei. Verificaţi toate racordurile cu apă şi săpun. Dacă sunt defectuoase, remediaţi. Arzătorul nu se aprinde. Aparatul nu este încălzeşte suficient. Este gaz în butelie? Robinetul de gaz este deschis? Arzătorul este racordat corespunzător? Sistemul de aprindere este montat corespunzător? Face scânteie? A fost încălzit în prealabil? Flacăra este uniformă peste tot? Pietrele vulcanice de tuf sunt în mai multe straturi? Capacul este deschis? Schimbaţi butelia! Deschideţi robinetul buteliei. Verificaţi. Verificaţi. Căutaţi defectul pe fir. Încălziţi timp de minute. Dacă nu, curăţiţi arzătorul. Aranjaţi-le într-un singur strat. Păstraţi-l, pe cât se poate, mereu închis! Flacăra pâlpâie Se aud pocnituri uşoare? Închideţi imediat robinetul, aşteptaţi 1 minut şi reporniţi aparatul! Dacă se repetă, curăţiţi sistemul de arzătoare! În cazuri rare flacăra se întinde până la ţeava arzătorului 10

11 11

12 10.: Garanţie Grătarul beneficiază de o perioadă de garanţie de doi ani de zile, calculat de la data cumpărării. Garanţia include lipsurile şi componentele defecte din fabrică, incluzând totodată şi înlocuirea acestor componente. Cheltuielile de transport, montare şi înlocuire a componentelor uzate, precum şi de altă natură, nu sunt acoperite de garanţie. Garanţia îşi pierde valabilitatea dacă aparatul nu este utilizat în mod corespunzător, precum şi dacă efectuaţi orice modificare a acestuia cu de la sine putere. Landmann-Peiga Hungária Kft. H-2220 Vecsés, Almáskert u. 4. Tel.: Fax: Web: 12