LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE"

Transcriere

1 Simona CRISTEA Lector universitar doctor Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE I. TEZA DE DOCTORAT Problèmes juridiques de la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France (Probleme juridice ale funcţiei publice din România. Studiu comparat cu Franţa) a se vedea poziţia II.5. II. CURSURI, MONOGRAFII, CAIETE DE SEMINAR ŞI CULEGERI DE JURISPRUDENŢĂ în calitate de autor sau coautor (în total 6cărţi) ÎN LIMBA ROMÂNĂ (5) ŞI FRANCEZĂ (1): 1. Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 296 p, (în coautorat cu Nicolae Popa şi Mihail-Constantin Eremia). 2. Teoria generală a dreptului. Îndrumar metodologic pentru seminarii, Editura Universul juridic, Bucureşti, ediţia I , ediţia a II-a , 260 p. 3. Contencios administrativ. Jurisprudenţă, ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005, p. 294 (în coautorat cu Gabriela Bîrsan).

2 4. Doctrine juridice, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2005, 146 p. 5. Problèmes juridiques de la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2005, 527 p. 6. Doctrine juridice. Caiet de seminar, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2006, 61 p. III. STUDII, ARTICOLE, RECENZII publicate în reviste de specialitate şi în volume (40 în total din care: 34 articole şi 6 recenzii) A. Studii şi articole (34 publicate, 2 sunt în curs de apariţie) 1. Simona Cristea, Consideraţii teoretice privind stabilimentele publice şi stabilimentele de utilitate publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Editura Universităţii Bucureşti, 1995, pp Simona Cristea, Sancţiunea schimbului valutar între persoane fizice, Revista de Drept Penal, n o 2, aprilie-iunie, 1997, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Furt prin efracţie şi violare de domiciliu, Revista de Drept Penal, n o 4, octombrie-decembrie, 1997, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Fundamente constituţionale ale noţiunii de autoritate publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1997, pp Simona Cristea, Reglementarea în Constituţia României din 1991 a noţiunii de funcţie publică, Revista de Drept Public, n o 1-2, 1997, Bucureşti, Roumanie, pp Simona Cristea, Fundamente constituţionale ale noţiunii de funcţie publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1998, pp

3 7. Simona Cristea, Probe. Prezumţia de nevinovăţie, Revista de Drept Penal, n o 1, ianuarie-martie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Furt şi violare de domiciliu, Revista de Drept Penal, n o 2, aprilie-iunie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noţiunea de autoritate publică în Constituţia principalelor state europene, Revista Lex et scientia, editată de Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale Nicolae Titulescu, n o 3, 1998, pp Simona Cristea, Reflecţii privind scopul legii penale, Revista de Drept Penal, n o 3, iulie-septembrie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noţiunea de funcţie publică în constituţia principalelor state europene, Revista de Drept Public, n o 1, 1998, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noutăţi în privinţa regimului juridic aplicabil funcţiei publice, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1999, pp Simona Cristea, Consecinţele continuităţii în funcţiile publice din administraţia publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, supliment, 1999, pp Simona Cristea, Consideraţii privind statutul legal al funcţiei publice, Revista de Drept Public, n o 2, 1999, Bucureşti, pp Simona Cristea, Relaţia între funcţia publică şi politică, Revista de Drept Public, n o 1, 2001, Bucureşti, pp Simona Cristea, Osmoza între puterea politică şi înalta funcţie publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, n o 1, 2002, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie (Cronică de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale a României 2001), Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n o 2, 2002, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Avansarea funcţionarilor publici. Studiu comparat cu Franţa, Revista Curierul judiciar, n o 10, octombrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp

4 19. Simona Cristea, Decizia Burbaud privitoare la dreptul la liberă circulaţie şi efectele sale asupra sistemului românesc de funcţie publică, Revista Curierul judiciar, n o 11, noiembrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp Simona Cristea, Libertatea de opinie a funcţionarilor români. Studiu comparat cu Franţa, Curierul judiciar, n o 12, decembrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie , Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n o 2, 2003, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Structura funcţiei publice din România. Studiu comparat cu Franţa, Revista de Drept Public, nr.1, 2003, pp (coautorat cu Verginia Vedinaş) 23. Simona Cristea, La rémunération des fonctionnaires en Roumanie. Étude comparée avec la France, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 4 ; 2003 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont- Ferrand, France, pp Simona Cristea, Sistemul hindus de drept, Analele Universităţii Bucreşti, seria Drept, nr. 4, octombrie-decembrie 2004, ed. All Beck, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 2003, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 2 ; 2004 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont- Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, La Loi no. 10 du 8 février 2001 et l expropriation, dans la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 2 ; 2004, Presses Universitaires

5 de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Le droit syndical et le droit de grève dans la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France, Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 2, aprilie-iunie 2004, ed. All Beck, pp Simona Cristea, Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în aplicarea unitară a legii. Privire specială asupra art şi art.319 alin.2 C.proc. civ., Buletinul Casaţiei, nr. 1/2005, Editura All Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună) 29. Simona Cristea, Principiul egalităţii părţilor şi dreptul la un proces echitabil în lumina dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Buletinul Casaţiei, nr. 2/2005, Editura All Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună) 30. Simona Cristea, Proba dreptului. Sisteme probatorii, Buletinul Casaţiei, nr. 4/2005, Editura All Beck, pp Simona Cristea, Izvoarele dreptului comunitar, Volum Omagial în onoarea profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, pp Simona Cristea, Consideraţii teoretice privind sfera de aplicare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi termenele de introducere a acţiunii în contenciosul administrativ, Curierul judiciar, nr.3/2006, Editura C. H. Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună) 33. Simona Cristea, Suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art.52 lit.c din Codul muncii, Curierul judiciar, nr.11/2006, Editura C. H. Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună). 34. Simona Cristea, Consideraţii privind deontologia magistraţilor, Buletinul Casaţiei, nr. 4/2006, Editura C. H. Beck, pp Articole în curs de apariţie:

6 1. Simona Cristea, Tendinţe actuale în definiţia dreptului, Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 3, iulie-septembrie, Editura C. H. Beck, 2006 (în curs de apariţie). 2. Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 2004, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 4, 2005 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont- Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France (în curs de apariţie). B. Recenzii (6): 1. Simona Cristea, Simina Elena Tanasescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, All Beck, Bucureşti, 1999, Revista de Drept Public, n o 1, 1999, Bucureşti, pp Simona Cristea, Roland Séroussi, Introduction au droit comparé, DUNOD, Paris, 2000, Revista de Drept Public, n o 1, 2001, Bucureşti, pp Simona Cristea, Jean-Luc Aubert, Introduction au droit, 8 e éd., Armand Colin, Paris, 2000, Revista de Drept Public, n o 2, 2002, Bucureşti, pp Simona Cristea, Ion Dogaru, Drept civil. Ideea Curgerii timpului si consecintele ei juridice, All Beck, Bucureşti, 2002, Revista de Drept Public, n o 1, 2003, Bucureşti, pp Simona Cristea, Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, All Beck, Bucureşti, 2002, Revista de Drept Public, n o 3, 2003, Bucureşti, pp Simona Cristea, La Cour de Cassation et l élaboration du droit, Nicolas Molfessis (dir.), Economica, Paris, 2004, Buletinul Casaţiei, nr. 2/2005, pp IV. PROIECT DE CERCETARE PE BAZĂ DE CONTRACT/GRANT (1)

7 - Simona Cristea, La restitution aux propriétaires privés des biens dont ils ont été dépossédés en droit roumain, elaborat pe bază de Contract grant cu Centrul de cercetare G.R.I.D.A.U.H. (Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l Aménagement, de l Urbanisme et de l Habitat) al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006 (în curs de publicare pe situl asociaţiei). V. ALTE CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE (1) ŞI RAPOARTE NAŢIONALE REDACTATE PENTRU MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE (3) ÎN LIMBA ROMÂNĂ: - Doctrine juridice (support de curs cu aplicaţii, pentru învăţământul la distanţă on-line), elaborat în baza contractului de cercetare cu Universitatea de Stat din Florida, S.U.A., ÎN LIMBA FRANCEZĂ (RAPOARTE NAŢIONALE): 1. La relation entre les cours suprêmes de justice et l exécutif, Raport naţional întocmit pentru Congresul Asociaţiei internaţionale Réseau des Présidents des Cours Suprêmes de Justice de l Union Européenne, care a avut loc între 2-4 iunie 2006, la Varşovia, publicat pe site-ul asociaţiei la adresa: ments, 8p. 2. L accès à la Cour Suprême : évolutions et perspectives, Raport naţional întocmit pentru Consiliul Europei şi a 8-a Conferinţă a Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie Europene, conferinţă organizată de Consiliul Europei şi de Curtea de Casaţie din

8 Franţa, care a avut loc între octombrie 2006, la Paris, publicat pe site-ul C.E. la adresa: juridiques/coopérationjuridique/professionnels du droit/juges/présidents des Cours suprêmes, 4 p. 3. L indépendance de la justice, Raport naţional întocmit pentru Congresul A.H.J.U.C.A.F. (Association des Hautes Juridictions Ayant en Commun l Usage du Français), congres care va avea loc în perioada 7-8 noiembrie 2007, la Dakar, publicat pe site-ul asociaţiei la adresa: 18 p. 11 decembrie 2006 Simona CRISTEA Lector universitar doctor Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti Simona Cristea LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE I. TEZA DE DOCTORAT

9 Problèmes juridiques de la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France (Probleme juridice ale funcţiei publice din România. Studiu comparat cu Franţa) a se vedea poziţia II.5. II. CURSURI, MONOGRAFII, CAIETE DE SEMINAR ŞI CULEGERI DE JURISPRUDENŢĂ în calitate de autor sau coautor (în total 6cărţi) ÎN LIMBA ROMÂNĂ (5) ŞI FRANCEZĂ (1): 1. Teoria generală a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 296 p, (în coautorat cu Nicolae Popa şi Mihail-Constantin Eremia). 2. Teoria generală a dreptului. Îndrumar metodologic pentru seminarii, Editura Universul juridic, Bucureşti, ediţia I , ediţia a II-a , 260 p. 3. Contencios administrativ. Jurisprudenţă, ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005, p. 294 (în coautorat cu Gabriela Bîrsan). 4. Doctrine juridice, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2005, 146 p. 5. Problèmes juridiques de la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2005, 527 p. 6. Doctrine juridice. Caiet de seminar, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2006, 61 p. III. STUDII, ARTICOLE, RECENZII publicate în reviste de specialitate şi în volume (40 în total din care: 34 articole şi 6 recenzii)

10 A. Studii şi articole (34 publicate, 2 sunt în curs de apariţie) 1. Simona Cristea, Consideraţii teoretice privind stabilimentele publice şi stabilimentele de utilitate publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Editura Universităţii Bucureşti, 1995, pp Simona Cristea, Sancţiunea schimbului valutar între persoane fizice, Revista de Drept Penal, n o 2, aprilie-iunie, 1997, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Furt prin efracţie şi violare de domiciliu, Revista de Drept Penal, n o 4, octombrie-decembrie, 1997, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Fundamente constituţionale ale noţiunii de autoritate publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1997, pp Simona Cristea, Reglementarea în Constituţia României din 1991 a noţiunii de funcţie publică, Revista de Drept Public, n o 1-2, 1997, Bucureşti, Roumanie, pp Simona Cristea, Fundamente constituţionale ale noţiunii de funcţie publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1998, pp Simona Cristea, Probe. Prezumţia de nevinovăţie, Revista de Drept Penal, n o 1, ianuarie-martie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Furt şi violare de domiciliu, Revista de Drept Penal, n o 2, aprilie-iunie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noţiunea de autoritate publică în Constituţia principalelor state europene, Revista Lex et scientia, editată de Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale Nicolae Titulescu, n o 3, 1998, pp Simona Cristea, Reflecţii privind scopul legii penale, Revista de Drept Penal, n o 3, iulie-septembrie, 1998, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noţiunea de funcţie publică în constituţia principalelor state europene, Revista de Drept Public, n o 1, 1998, Bucureşti, pp Simona Cristea, Noutăţi în privinţa regimului juridic aplicabil funcţiei publice, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, 1999, pp

11 13. Simona Cristea, Consecinţele continuităţii în funcţiile publice din administraţia publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, supliment, 1999, pp Simona Cristea, Consideraţii privind statutul legal al funcţiei publice, Revista de Drept Public, n o 2, 1999, Bucureşti, pp Simona Cristea, Relaţia între funcţia publică şi politică, Revista de Drept Public, n o 1, 2001, Bucureşti, pp Simona Cristea, Osmoza între puterea politică şi înalta funcţie publică, Analele Universitatii Bucuresti, Seria Drept, Bucureşti, n o 1, 2002, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie (Cronică de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale a României 2001), Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n o 2, 2002, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Avansarea funcţionarilor publici. Studiu comparat cu Franţa, Revista Curierul judiciar, n o 10, octombrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp Simona Cristea, Decizia Burbaud privitoare la dreptul la liberă circulaţie şi efectele sale asupra sistemului românesc de funcţie publică, Revista Curierul judiciar, n o 11, noiembrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp Simona Cristea, Libertatea de opinie a funcţionarilor români. Studiu comparat cu Franţa, Curierul judiciar, n o 12, decembrie, 2003; All Beck, Bucureşti, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie , Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, n o 2, 2003, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Structura funcţiei publice din România. Studiu comparat cu Franţa, Revista de Drept Public, nr.1, 2003, pp (coautorat cu Verginia Vedinaş)

12 23. Simona Cristea, La rémunération des fonctionnaires en Roumanie. Étude comparée avec la France, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 4 ; 2003 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont- Ferrand, France, pp Simona Cristea, Sistemul hindus de drept, Analele Universităţii Bucreşti, seria Drept, nr. 4, octombrie-decembrie 2004, ed. All Beck, pp Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 2003, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 2 ; 2004 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont- Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, La Loi no. 10 du 8 février 2001 et l expropriation, dans la jurisprudence de la Haute Cour de Cassation et de Justice de Roumanie, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 2 ; 2004, Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France, pp Simona Cristea, Le droit syndical et le droit de grève dans la fonction publique roumaine. Étude comparée avec la France, Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 2, aprilie-iunie 2004, ed. All Beck, pp Simona Cristea, Rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în aplicarea unitară a legii. Privire specială asupra art şi art.319 alin.2 C.proc. civ., Buletinul Casaţiei, nr. 1/2005, Editura All Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună) 29. Simona Cristea, Principiul egalităţii părţilor şi dreptul la un proces echitabil în lumina dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Buletinul Casaţiei, nr. 2/2005, Editura All Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună)

13 30. Simona Cristea, Proba dreptului. Sisteme probatorii, Buletinul Casaţiei, nr. 4/2005, Editura All Beck, pp Simona Cristea, Izvoarele dreptului comunitar, Volum Omagial în onoarea profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, pp Simona Cristea, Consideraţii teoretice privind sfera de aplicare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi termenele de introducere a acţiunii în contenciosul administrativ, Curierul judiciar, nr.3/2006, Editura C. H. Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună) 33. Simona Cristea, Suspendarea contractului individual de muncă în temeiul art.52 lit.c din Codul muncii, Curierul judiciar, nr.11/2006, Editura C. H. Beck, pp (coautorat cu Constantin Furtună). 34. Simona Cristea, Consideraţii privind deontologia magistraţilor, Buletinul Casaţiei, nr. 4/2006, Editura C. H. Beck, pp Articole în curs de apariţie: 1. Simona Cristea, Tendinţe actuale în definiţia dreptului, Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 3, iulie-septembrie, Editura C. H. Beck, 2006 (în curs de apariţie). 2. Simona Cristea, Chronique de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie 2004, Revue de Justice Constitutionnelle Est-Européenne, no. 4, 2005 ; Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont- Ferrand, Université d Auvergne, Clermont-Ferrand, France (în curs de apariţie). B. Recenzii (6): 1. Simona Cristea, Simina Elena Tanasescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, All Beck, Bucureşti, 1999, Revista de Drept Public, n o 1, 1999, Bucureşti, pp

14 2. Simona Cristea, Roland Séroussi, Introduction au droit comparé, DUNOD, Paris, 2000, Revista de Drept Public, n o 1, 2001, Bucureşti, pp Simona Cristea, Jean-Luc Aubert, Introduction au droit, 8 e éd., Armand Colin, Paris, 2000, Revista de Drept Public, n o 2, 2002, Bucureşti, pp Simona Cristea, Ion Dogaru, Drept civil. Ideea Curgerii timpului si consecintele ei juridice, All Beck, Bucureşti, 2002, Revista de Drept Public, n o 1, 2003, Bucureşti, pp Simona Cristea, Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, All Beck, Bucureşti, 2002, Revista de Drept Public, n o 3, 2003, Bucureşti, pp Simona Cristea, La Cour de Cassation et l élaboration du droit, Nicolas Molfessis (dir.), Economica, Paris, 2004, Buletinul Casaţiei, nr. 2/2005, pp IV. PROIECT DE CERCETARE PE BAZĂ DE CONTRACT/GRANT (1) - Simona Cristea, La restitution aux propriétaires privés des biens dont ils ont été dépossédés en droit roumain, elaborat pe bază de Contract grant cu Centrul de cercetare G.R.I.D.A.U.H. (Groupement de Recherche sur les Institutions et le Droit de l Aménagement, de l Urbanisme et de l Habitat) al Universităţii Paris I Panthéon-Sorbonne, 2006 (în curs de publicare pe situl asociaţiei). V. ALTE CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE (1) ŞI RAPOARTE NAŢIONALE REDACTATE PENTRU MANIFESTĂRI INTERNAŢIONALE (3) ÎN LIMBA ROMÂNĂ:

15 - Doctrine juridice (support de curs cu aplicaţii, pentru învăţământul la distanţă on-line), elaborat în baza contractului de cercetare cu Universitatea de Stat din Florida, S.U.A., ÎN LIMBA FRANCEZĂ (RAPOARTE NAŢIONALE): 1. La relation entre les cours suprêmes de justice et l exécutif, Raport naţional întocmit pentru Congresul Asociaţiei internaţionale Réseau des Présidents des Cours Suprêmes de Justice de l Union Européenne, care a avut loc între 2-4 iunie 2006, la Varşovia, publicat pe site-ul asociaţiei la adresa: ments, 8p. 2. L accès à la Cour Suprême : évolutions et perspectives, Raport naţional întocmit pentru Consiliul Europei şi a 8-a Conferinţă a Preşedinţilor Curţilor Supreme de Justiţie Europene, conferinţă organizată de Consiliul Europei şi de Curtea de Casaţie din Franţa, care a avut loc între octombrie 2006, la Paris, publicat pe site-ul C.E. la adresa: juridiques/coopérationjuridique/professionnels du droit/juges/présidents des Cours suprêmes, 4 p. 3. L indépendance de la justice, Raport naţional întocmit pentru Congresul A.H.J.U.C.A.F. (Association des Hautes Juridictions Ayant en Commun l Usage du Français), congres care va avea loc în perioada 7-8 noiembrie 2007, la Dakar, publicat pe site-ul asociaţiei la adresa: 18 p.

16 11 decembrie 2006 Simona Cristea