Cutiu?a cu surprize: Gujeolpan (I)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cutiu?a cu surprize: Gujeolpan (I)"

Transcriere

1 Cutiu?a cu surprize: Gujeolpan (I) Înc? din antichitate, oamenii din Orient ca?i cei din Occident, au fost pasiona?i de a conferi un sens numerelor. Pentru mul?i dintre occidentali,?apte reprezint? un num?r norocos.îns? pentru asiatici num?rul nou? este un num?r norocos,mai ales când vine vorba de jocuri de c?r?i. Asiaticii au percep?ia c? numerele de baz? folosite în via?a de zi cu zi, încep cu zero?i se termin? cu nou?, în cicluri repetitive, acesta fiind?i motivul pentru care ei cred c? num?rul nou? este un num?r favorabil. În timpul dinastiei Joseon ( ) se observ? obiceiul limit?rii num?rul de mânc?ruri (namul- garnitur?). Aceast? limitare fiind f?cut? în func?ie de rangul social, fiind totodat? un efort pentru a descuraja extravagan?a?i pentru a preveni risipa alimentelor.în timpul erei Shogun, Japonia a reglemetat?i ea num?rul de sortimente de mâncare preparate în func?ie de clasele sociale. page 1 / 5

2 Istoria gujeolpan dateaz? înc? din secolul 14, când imaginea gujeolpan a devenit asociat? cu regalitatea Joseon. Î?i are originea în buc?t?ria regal? coreean?, iar Gujeolpan nu este numele sortimentului de mâncare ci mai degrab? a recipientului în care este servit acest sortiment. Mot-á-mot cuvântul gujeolpan provine de la termenul "gu" care înseamn? nou? iar "jeol"?i "pan" se refer? la cele nou? sec?iuni divizate. Spre deosebire de majoritatea produselor alimentare coreene care sunt servite în vase de ceramic? sau alam?, gujeolpan este servit în vase de lemn, l?cuite. Caseta de form? octogonal? aduce pu?in cu o floare. Poate fi decorat? cu diverse desene, sculpturi precum?i cu pietre pre?ioase, mai ales perle. Num?rul 9 are o semnifica?ie simbolic?, el reprezentând s?n?tatea (utilitatea) fiind totodat? cel care aduce armonie, acesta fiind unul din motivele pentru care gujeolpan era adesea servit la banchetele oficiale guvernamentale pentru nobili din?ar??i trimi?ii str?ini, în încercarea de a promova armonia. De exemplu, cuvântul "gujok", are sensul literal de "nou? triburi" care reprezint? "întreaga na?iune",?i "guchun" are sensul de "cele nou? ceruri" referindu-se la "întregul univers." Palatul regal a fost cunoscut sub numele de "gujung gunggweol" adic? "de nou? ori mai mare decât un palat obi?nuit", iar în vechime nobilii care aveau ranguri înalte, construiau case cu 99 camere. page 2 / 5

3 Din cauz? c? societatea a tratat oamenii în func?ie de clasa social? din care f?ceau parte, ace?tia au încercat prin toate mijloacele posibile s? par? c? au un statut social mai mare decât cel de?inut în realitate. Acordau o aten?ie?i o grij? deosebit? pentru a nu insulta un oaspete, p?strând astfel un nivel adecvat al ospitalit??ii. Deci într-o astfel de societate, gujeolpan era un mod excelent pentru ca o gazd? s?-?i trateze oaspe?ii în mod fastuos. Dintre cele nou? sec?iuni dintr-o caset? gujeolpan, opt sunt utilizate pentru garnituri (umpluturi) iar sec?iune rotund?, cea din centru este rezervat? cl?titelor. Gujeolpan este servit de obicei ca aperitiv (hors d'oeuvre) pentru c? precede de obicei felul principal de mâncare, oaspe?ii fiind liber s? aleag? ce le pofte?te inima dintre umpluturile prezente în cutie, umpluturi care vor fi înf??urat în cl?tite din f?in? de grâu (miljeonbyeong). Un platou viu colorat cu 8 sortimente de legume?i carne de vit? t?iate în fâ?ii sub?iri, servite cu cl?tite care sunt a?ezate în centru. Umpluturile din cele opt sec?iuni ale cutiei pot fi diverse: din carne de vit?, ciuperci Shiitake, castravete sau dovlecel, praz, ridichi, morcovi, muguri de fasole (sau de bambus), albu??i g?lbenu? de ou.umpluturile se înf??oar? în cl?tite, care se înmoaie în sos de soia sau mu?tar. Umpluturile pentru gujeolpan sunt de obicei uscate?i preg?tite în prealabil, urmând apoi s? fie aranjate în vas?i servite cu ceai sau b?uturi alcoolice. Preg?tirea corect? presupune acordarea unei aten?ii deosebite la aranjarea diferitelor umpluturi servite culorilor?i realizarea armoniei între yin?i yang. Se folosesc ingrediente care reprezint? cinci culori diferite, astfel încât culorile s? creeze o armonie pl?cut? ochiului. Sigur numai exper?ii vor reu?i s? ob?in? un echilibru între yin?i yang îns? noi oamenii obi?nui?i ne putem concentra doar pe culoare, nu-i a?a?. page 3 / 5

4 Cl?titele, care sunt de culoare alb?, vor fi plasate în partea central? a vasului, în timp ce umpluturile de culoare negru, albastru (sau verde), galben?i ro?u vor fi aranjate în sec?iunile exterioare (sunt cele cinci culori tradi?ionale ale stramo?ilor coreeni). Lichenul manna, un tip de ciuperc?, este cel mai frecvent utilizat pentru culoarea neagr?. Iar când nu se g?se?te, cel mai folosit este castravetele de mare uscat. Pentru benzile galbene, se folosesc fâ?ii sub?iri de g?lbenu? de ou pr?jit sau ardei gras galben. Albu?ul de ou pr?jit, r?d?cini de clopo?el, r?d?cini de lotus vor fi utilizate pentru culoarea alb. Castrave?ii, spanacul sau dovleceii vor fi utiliza?i pentru culoarea albastru sau verde verde iar ardeii gra?i ro?ii sau morcovii vor fi utiliza?i pentru culoarea ro?ie. Aceste ingrediente sunt preg?tite la gr?tar sau sauté?i apoi t?iate fâ?ii sub?iri (numai bune de înf??at în micile cl?tite)?i aranjate artistic în sec?iunile individuale ale cutiei. Recomanadabil este ca acest amestec nutritiv s? fie echilibrat, adic? s? con?in? carne, pe?te, ou?, legume verzi?i chiar ciuperci. page 4 / 5

5 Powered by TCPDF ( Potrivit ideologiei orientale, s?n?tatea poate fi men?inut? doar în cazul în care propriet??ile de rece sau cald ale diferitelor tipuri de alimente trebuie s? fie in perfect? armonie cu trupul uman. Acesta ar trebui s? fie un factor hot?râtor în prepararea umpluturilor care urmeaz? s? fie servit în gujeolpan. Putem întâlni dou? sortimente de gujeolpan: primul este jin gujeopan preparat din carne de vit??i legume, iar cel de al doilea sortiment este mareun gujeolpan preparat din curmale japonez uscate, carne de caracati?? uscat??i nuci de pin (acestea fiind servite ca?i snacks-uri pentru b?utur?). page 5 / 5