Regulamentul nr. 87 din 30 iunie 2010 al. Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Regulamentul nr. 87 din 30 iunie 2010 al. Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU)"

Transcriere

1 1 Regulamentul nr. 87 din 30 iunie 2010 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) Dispoziţii uniforme cu privire la omologarea lămpilor pentru circulaţie diurnă pentru autovehicule ( * ) ( * )Doar textele originale ale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare a prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: Încorporează întregul text valabil până la: Suplimentul 14 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2009 Rectificarea 1 la Revizuirea 2 - Data intrării în vigoare: 11 noiembrie 2009 CONŢINUT REGULAMENT 1. Domeniu de aplicare 2. Definiţii 3. Cerere de omologare 4. Marcaje 5. Omologare 6. Specificaţii generale 7. Intensitatea luminii 8. Suprafaţă aparentă 9. Culoarea luminii 10. Procedura de încercare 11. Încercarea rezistenţei la căldură

2 Modificări ale unui tip de lampă pentru circulaţie diurnă şi prelungirea omologării 13. Conformitatea producţiei 15. Încetarea definitivă a producţiei 14. Sancţiuni pentru neconformitatea producţiei 16. Denumirile şi adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare, precum şi ale departamentelor administrative ANEXE Anexa 1 - Comunicare privind omologarea, prelungirea, refuzul ori retragerea omologării sau încetarea definitivă a producţiei unui tip de lampă pentru circulaţie diurnă în conformitate cu Regulamentul nr. 87 Anexa 2 - Exemplu de amplasament al mărcii de omologare Anexa 3 - Măsurători fotometrice Anexa 4 - Cerinţe minime privind conformitatea cu procedurile de control al producţiei Anexa 5 - Cerinţe minime privind eşantionarea de către un inspector Anexa 6 - Unghiuri minime necesare pentru repartiţia spaţială a luminii 1.DOMENIU DE APLICARE -****- Prezentul regulament se aplică lămpilor pentru circulaţie diurnă pentru vehiculele din categoriile L, M, N şi T ( 1 ). ( 1 )Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), anexa 7 (documentul TRANS/ WP.29/78/Rev.1/Amend.2 astfel cum a fost modificat ultima dată prin amendamentul 4). 2.DEFINIŢII În sensul prezentului regulament: 2.1."lampă pentru circulaţie diurnă" înseamnă o lampă spre faţă utilizată pentru ca vehiculul să fie mai uşor vizibil pe parcursul utilizării acestuia în timpul zilei; 2.2.pentru prezentul regulament se aplică definiţiile din Regulamentul nr. 48 şi din seriile de amendamente ale acestuia, în vigoare la data depunerii cererii pentru omologarea de tip: 2.3."lămpi pentru circulaţie diurnă de diferite tipuri" desemnează lămpile care prezintă diferenţe în următoarele aspecte esenţiale:

3 3 (a)denumirea sau marca comercială; (b)caracteristicile sistemului optic (nivelurile de intensitate, unghiurile de distribuţie a luminii, categoria de lampă cu filament, modulul de sursă de lumină etc.). Schimbarea culorii lămpii cu filament sau a oricărui alt filtru nu reprezintă o schimbare a tipului. 2.4.Trimiterile făcute în prezentul regulament la lampa (lămpile) cu filament standard (etalon) şi la Regulamentul nr. 37 fac referinţă la Regulamentul nr. 37 şi la seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data efectuării cererii pentru omologarea de tip. 3.CERERE DE OMOLOGARE 3.1.Cererea de omologare se depune de către deţinătorul denumirii sau mărcii comerciale sau de către reprezentantul autorizat al acestuia. La alegerea solicitantului se precizează, de asemenea, faptul că dispozitivul poate fi montat pe vehicul în mai mult de o singură poziţie sau într-un câmp de poziţii în raport cu planurile de referinţă ale vehiculului şi cu solul sau poate fi rotit în jurul axei sale de referinţă; poziţiile diferite sunt indicate de către solicitant în fişa de comunicare. 3.2.Pentru fiecare tip de lampă pentru circulaţia diurnă, cererea este însoţită de următoarele: desene (trei exemplare), suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului şi indicând poziţia (poziţiile) geometrică (geometrice) de montare a lămpii pentru circulaţie diurnă pe vehicul, axa de observare care trebuie luată ca axă de referinţă în încercări (unghi orizontal H = 0, unghi vertical V = 0 ) şi punctul care trebuie luat ca centru de referinţă în încercări; precum şi suprafaţa iluminată, o descriere tehnică succintă care precizează, în special, cu excepţia lămpilor cu surse de lumină neînlocuibile: (a)categoria sau categoriile de lămpi cu filament recomandate; categoria de lămpi cu filament trebuie să fie una dintre cele cuprinse în Regulamentul nr. 37 şi în seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data efectuării cererii pentru omologarea de tip; şi/sau (b)codul de identificare a modulului de sursă de lumină; două lămpi. 4.MARCAJE Lămpile pentru circulaţie diurnă transmise spre omologare trebuie: 4.1.să prezinte pe far denumirea sau marca comercială a solicitantului; marcajul trebuie să fie perfect lizibil şi să nu poată fi şters; 4.2.cu excepţia dispozitivelor cu surse de lumină neînlocuibile, acestea trebuie să conţină marcaje perfect lizibile şi care nu pot fi şterse, indicând:

4 4 (a)categoria sau categoriile de lămpi cu filament recomandate; şi/sau (b)codul specific de identificare a modulului de sursă de lumină. 4.3.în cazul lămpilor cu dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină şi/sau cu surse de lumină neînlocuibile şi/sau cu modul(e) de sursă de lumină, să includă specificarea tensiunii nominale din seria de tensiune şi a puterii nominale maxime; 4.4.să furnizeze spaţiu corespunzător pentru marca de omologare şi pentru simbolurile suplimentare menţionate la punctul 5.2. de mai jos; spaţiul este ilustrat în desenele la care face referire punctul de mai sus. 4.5.În cazul lămpilor cu modul(e) de sursă de lumină, modulul (modulele) de sursă de lumină trebuie să conţină: denumirea sau marca comercială a solicitantului; marcajul trebuie să fie perfect lizibil şi să nu poată fi şters; codul specific de identificare a modulului; marcajul trebuie să fie perfect lizibil şi să nu poată fi şters. Codul specific de identificare trebuie să conţină literele de început "MD" pentru "MODUL", urmate de marca de omologare, fără cerc, astfel cum se recomandă la punctul de mai jos şi, în cazul în care sunt utilizate module de sursă de lumină diferite, urmate de simboluri sau caractere suplimentare; codul specific de identificare este indicat în desenele menţionate la punctul de mai sus. Nu este necesar ca marca de omologare să fie identică cu cea de pe lampa în care este utilizat modulul, însă ambele marcaje trebuie să provină de la acelaşi solicitant; marcajul tensiunii şi puterii nominale. 4.6.Lămpile care funcţionează la alte tensiuni decât tensiunile nominale de 6 V, 12 V şi, respectiv, 24 V prin aplicarea unui dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină care nu face parte din lampă, trebuie să poarte, de asemenea, un marcaj care să denote tensiunea nominală secundară. 4.7.Dispozitivul electronic de comandă a sursei de lumină care face parte din lampă, dar nu şi din carcasă, trebuie să conţină denumirea şi numărul de identificare a fabricantului. 5.OMOLOGARE 5.1.Generalităţi În cazul în care cele două lămpi prezentate în conformitate cu punctul de mai sus îndeplinesc dispoziţiile prezentului regulament, se acordă omologarea În cazul în care lămpile grupate, combinate sau încorporate reciproc respectă cerinţele mai multor regulamente anexate la Acordul din 1958, se poate aplica o singură marcă de omologare internaţională cu condiţia ca lămpile să nu fie grupate, combinate sau încorporate reciproc cu una sau mai multe lămpi care nu îndeplinesc cerinţele regulamentelor în cauză.

5 Fiecărui tip de vehicul omologat îi este atribuit un număr de omologare. Primele două cifre ale acestuia (în prezent 00 pentru regulamentul în versiunea iniţială) indică seria de amendamente care include cele mai recente modificări tehnice aduse regulamentului în momentul emiterii omologării. Aceeaşi parte contractantă nu poate atribui numărul respectiv unui alt tip de lampă reglementată de prezentul regulament Notificarea omologării, prelungirii, refuzului ori retragerii omologării sau a încetării definitive a producţiei unui tip de lampă în conformitate cu prezentul regulament este comunicată părţilor la acord care aplică prezentul regulament, prin intermediul unui fişe conform cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament Orice lampă conformă cu tipul aprobat în temeiul prezentului regulament conţine, pe lângă marcajele menţionate la punctul 4.4 de mai sus, o marcă de omologare în conformitate cu punctele 5.2 şi 5.3 de mai jos Marca şi simbolurile menţionate la punctul 5.2 trebuie să fie perfect lizibile şi să nu poată fi şterse chiar şi atunci când lampa este montată pe vehicul. 5.2.Compoziţia mărcii de omologare Marca de omologare este compusă din: un marcaj de omologare internaţională, care conţine: un cerc care înconjoară litera "E" urmată de numărul distinctiv atribuit ţării care a acordat omologarea ( 1 ); ( 1 )1 pentru Germania, 2 pentru Franţa, 3 pentru Italia, 4 pentru Ţările de Jos, 5 pentru Suedia, 6 pentru Belgia, 7 pentru Ungaria, 8 pentru Republica Cehă, 9 pentru Spania, 10 pentru Serbia, 11 pentru Regatul Unit, 12 pentru Austria, 13 pentru Luxemburg, 14 pentru Elveţia, 15 (liber), 16 pentru Norvegia, 17 pentru Finlanda, 18 pentru Danemarca, 19 pentru România, 20 pentru Polonia, 21 pentru Portugalia, 22 pentru Federaţia Rusă, 23 pentru Grecia, 24 pentru Irlanda, 25 pentru Croaţia, 26 pentru Slovenia, 27 pentru Slovacia, 28 pentru Belarus, 29 pentru Estonia, 30 (liber), 31 pentru Bosnia şi Herţegovina, 32 pentru Letonia, 33 (liber), 34 pentru Bulgaria, 35 (liber), 36 pentru Lituania, 37 pentru Turcia, 38 (liber), 39 pentru Azerbaidjan, 40 pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 41 (liber), 42 pentru Comunitatea Europeană (omologările sunt acordate de către statele membre care utilizează marca lor proprie CEE), 43 pentru Japonia, 44 (liber), 45 pentru Australia, 46 pentru Ucraina, 47 pentru Africa de Sud, 48 pentru Noua Zeelandă, 49 pentru Cipru, 50 pentru Malta, 51 pentru Republica Coreea, 52 pentru Malaezia, 53 pentru Thailanda, 54 şi 55 (liber), 56 pentru Muntenegru, 57 (liber) şi 58 pentru Tunisia. Numerele ulterioare vor fi atribuite altor ţări în ordinea cronologică a ratificării sau a aderării acestora la Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme pentru vehiculele cu roţi, echipamentele şi piesele care pot fi montate şi/sau utilizate pe vehiculele cu roţi şi condiţiile pentru recunoaşterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor prescripţii, precum şi numerele astfel atribuite vor fi comunicate părţilor contractante la acord de către Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite un număr de omologare; simbolul suplimentar "RL".

6 Primele două cifre ale numărului de omologare care indică seria de amendamente în vigoare la data emiterii omologării pot fi marcate în apropierea simbolurilor suplimentare menţionate mai sus. 5.3.Amplasamentul mărcii de omologare Lămpi independente - Anexa 2 la prezentul regulament oferă un exemplu de amplasament al mărcii de omologare (figura 1), împreună cu simbolurile suplimentare menţionate mai sus Lămpi grupate, combinate sau încorporate reciproc În cazul în care lămpile grupate, combinate sau încorporate reciproc respectă cerinţele mai multor regulamente, se poate aplica o singură marcă de omologare internaţională, compusă din litera "E" încadrată într-un cerc, urmată de numărul distinctiv atribuit ţării care a acordat omologarea şi de numărul de omologare. Marca de omologare poate fi amplasată oriunde pe lămpile grupate, combinate sau încorporate reciproc, cu condiţia: de a fi vizibilă după montarea lămpilor ca nicio componentă care transmite lumină aparţinând lămpilor grupate, combinate sau încorporate reciproc să nu poată fi îndepărtată fără a antrena, în acelaşi timp, îndepărtarea mărcii de omologare Simbolul de identificare pentru fiecare lampă corespunzător fiecărui regulament în temeiul căruia s-a acordat omologarea, împreună cu seria de amendamente corespunzătoare care include cele mai recente modificări tehnice majore aduse regulamentului în cauză în momentul emiterii omologării şi, după caz, săgeata recomandată se marchează: fie pe suprafaţa luminoasă corespunzătoare; fie pe un grup, astfel încât să poată fi clar identificate fiecare dintre lămpile grupate, combinate sau încorporate reciproc Dimensiunile elementelor constitutive ale unei singure mărci de omologare nu trebuie să fie mai mici decât dimensiunile minime specificate pentru cele mai mici mărci individuale de către regulamentul în temeiul căruia s-a acordat omologarea Fiecărui tip de dispozitiv omologat îi este atribuit un număr de omologare. Aceeaşi parte contractantă nu poate atribui acelaşi număr de omologare altui tip de lămpi grupate, combinate sau încorporate reciproc reglementate de prezentul regulament Anexa 2 la prezentul regulament oferă exemple de amplasament al mărcilor de omologare pentru lămpile grupate, combinate sau încorporate reciproc (figura 2), împreună cu toate simbolurile suplimentare menţionate mai sus Lămpi încorporate reciproc cu alte lămpi al căror dispersor poate fi utilizat pentru alte tipuri de dispozitive

7 7 Sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute la punctul de mai sus De asemenea, în cazurile în care se utilizează acelaşi dispersor, acesta poate purta diferitele mărci de omologare corespunzătoare diferitelor tipuri de faruri sau ansambluri de lămpi, cu condiţia ca pe carcasa lămpii, chiar dacă aceasta nu poate fi separată de dispersor, să fie disponibil spaţiul descris la punctul 4.4 de mai sus şi să fie aplicate mărcile de omologare aferente funcţiilor efective. În cazul în care diverse tipuri de dispozitive sunt echipate cu aceeaşi carcasă, aceasta din urmă poate să aibă aplicate diferitele mărci de omologare Anexa 2 la prezentul regulament oferă exemple de amplasament al mărcilor de omologare referitoare la cazul de mai sus (figura 3). 6.SPECIFICAŢII GENERALE 6.1.Fiecare lampă îndeplineşte dispoziţiile enunţate la punctele de mai jos. 6.2.Lămpile pentru circulaţie diurnă sunt astfel proiectate şi fabricate încât, în timpul utilizării normale şi în pofida vibraţiilor la care pot fi supuse în consecinţă, continuă să funcţioneze în mod satisfăcător şi să păstreze caracteristicile menţionate în prezentul regulament. 6.3.În cazul modulelor de sursă de lumină, se verifică dacă: Proiectarea modulului (modulelor) de sursă de lumină se realizează astfel încât: (a)fiecare modul de sursă de lumină să poată fi montat exclusiv în poziţia desemnată şi corectă şi să poată fi îndepărtat doar prin utilizarea unui (unor) instrument(e); (b)în cazul în care există mai mult de un singur modul de sursă de lumină utilizat în lăcaşul pentru dispozitiv, modulele de sursă de lumină care au caracteristici diferite nu pot fi schimbate între ele în interiorul aceluiaşi lăcaş al dispozitivului Modulul (modulele) de sursă de lumină trebuie să nu poată fi falsificat(e) Un modul de sursă de lumină este construit în aşa fel încât indiferent de utilizarea uneia sau mai multor scule, el nu este mecanic interschimbabil cu nicio altă sursă de lumină omologată înlocuibilă. (la data 09-dec-2010 punctul 6., subpunctul completat de Actul din Modificari din 09-dec-2010 ) 6.4.Modulul de sursă de lumină Construcţia modulului (modulelor) de sursă de lumină este realizată astfel încât chiar şi atunci când acesta (acestea) se află în întuneric să nu poată fi fixat(e) în nicio altă poziţie decât cea corectă Modulul (modulele) de sursă de lumină trebuie să nu poată fi falsificat(e). 6.5.În cazul lămpii (lămpilor) cu filament care pot fi înlocuite: Orice categorie sau categorii de lampă (lămpi) cu filament omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 37 pot fi utilizate, cu condiţia să nu fie prevăzută nicio restricţie privind utilizarea în

8 8 Regulamentul nr. 37 şi în seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data depunerii cererii pentru omologarea de tip Construcţia dispozitivului este realizată astfel încât lampa cu filament să nu poată fi fixată în nicio altă poziţie decât cea corectă Suportul lămpii cu filament este în conformitate cu caracteristicile furnizate în Publicaţia nr a CEI. Este aplicabilă fişa de date a titularului omologării corespunzătoare categoriei de lămpi cu filament utilizată. 7.INTENSITATEA LUMINII 7.1.Intensitatea luminii emise de fiecare lampă trebuie să fie cel puţin egală cu 400 cd în axa de referinţă. 7.2.În afara axei de referinţă, în interiorul câmpurilor unghiulare definite în schemele din anexa 6 la prezentul regulament, intensitatea luminii emise de fiecare lampă trebuie: în fiecare direcţie corespunzătoare punctelor din schema de repartiţie standard a luminii reprezentată în anexa 3 din prezentul regulament, să fie cel puţin egală cu minimul specificat la punctul 7.1 de mai sus, multiplicat cu procentajul care figurează în schema menţionată mai sus corespunzătoare direcţiei respective; şi să nu depăşească cd în nicio direcţie a spaţiului din care poate fi observată lampa. 7.3.În plus, în interiorul câmpului definit în schema de la anexa 6, intensitatea luminii emise trebuie să fie cel puţin egală cu 1,0 cd. 7.4.În cazul în care o lampă conţine mai multe surse de lumină, aceasta respectă intensitatea minimă recomandată în momentul în care oricare dintre sursele de lumină cedează, iar în cazul în care toate sursele de lumină sunt aprinse, intensitatea maximă trebuie să rămână constantă. Un grup de surse de lumină, conectate astfel încât funcţionarea nesatisfăcătoare a uneia dintre acestea le pune pe celelalte în imposibilitatea de a mai emite lumină, se consideră sursă unică. 8.SUPRAFAŢĂ APARENTĂ Suprafaţa aparentă din direcţia axei de referinţă a lămpii trebuie să aibă cel puţin 25 cm 2 şi să nu depăşească 200 cm 2. 9.CULOAREA LUMINII Culoarea luminii este albă. Aceasta este măsurată în conformitate cu dispoziţiile menţionate la punctul 10 de mai jos. 10.PROCEDURA DE ÎNCERCARE 10.1.Toate măsurătorile, fotometrice şi colorimetrice, sunt efectuate cu ajutorul unei lămpi cu filament incolore din categoria destinată dispozitivului, tensiunea de alimentare fiind reglată pentru

9 9 a emite fluxul luminos normal prescris pentru categoria respectivă de lămpi, atunci când aceasta nu este furnizată de un dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină În cazul unui sistem care utilizează un dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină care face parte din lampă ( 1 ), toate măsurătorile, fotometrice şi colorimetrice, sunt efectuate prin aplicarea la bornele lămpii a unei tensiuni de 6,75 V, 13,5 V sau, respectiv, de 28,0 V. ( 1 )În sensul prezentului regulament, "care face parte din lampă" înseamnă care este inclus în interiorul carcasei sau în exteriorul acesteia, separat sau nu, însă numai dacă este furnizat de către fabricant ca o componentă a sistemului lămpii În cazul sistemelor care utilizează un dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină care nu face parte din lampă, la bornele lămpii se aplică tensiunea declarată de către fabricant. Laboratorul de încercări solicită fabricantului dispozitivul de comandă a sursei de lumină necesar pentru a alimenta sursa de lumină şi pentru verificarea funcţiilor ei corespunzătoare. Tensiunea aplicată lămpii se notează în fişa de comunicare din anexa 1 la prezentul regulament În cazul oricărei lămpi pentru circulaţie diurnă, cu excepţia celor echipate cu lămpi cu filament, intensităţile luminoase, măsurate după un minut şi, respectiv, 30 minute de funcţionare, respectă cerinţele minime şi maxime. Distribuţia intensităţii luminii după un minut de funcţionare poate fi extrasă din distribuţia luminii după 30 minute de funcţionare a dispozitivului aplicând la fiecare punct de verificare rata intensităţilor măsurate la punctul HV după unul şi, respectiv, 30 minute de funcţionare Se determină limitele suprafeţei aparente în direcţia axei de referinţă aparţinând unui dispozitiv de semnalizare luminoasă. 11.ÎNCERCAREA PRIVIND REZISTENŢA LA CĂLDURĂ 11.1.Lampa este supusă unei funcţionări continue timp de o oră, după o perioadă de reîncălzire de 20 de minute. Temperatura mediului ambiant este de 23 C ± 5. Lampa cu filament utilizată este din categoria prescrisă şi este alimentată de un curent cu o tensiune care să permită ca puterea medie specificată să fie generată la tensiunea de încercare corespunzătoare. Cu toate acestea, în cazul lămpilor echipate cu surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele), încercarea se efectuează cu ajutorul surselor de lumină din interiorul dispozitivului, în conformitate cu punctul 10.2 din prezentul regulament În cazul în care este specificată doar puterea maximă, încercarea se efectuează reglând tensiunea astfel încât să se obţină o putere egală cu 90 % din puterea specificată. Puterea medie sau puterea maximă specificată trebuie, în orice caz, să fie aleasă din gama de tensiuni de 6, 12, sau 24 V la care aceasta atinge valoarea maximă; în cazul lămpilor echipate cu surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele) se aplică cerinţele de încercare stipulate la punctul 10.2 din prezentul regulament După ce lampa a fost stabilizată la temperatura mediului ambiant, nu trebuie să fie perceptibilă nicio distorsiune, deformare, fisură sau modificare a culorii. Dacă există dubii, se măsoară intensitatea luminii în conformitate cu punctul 7 de mai sus. La aceste măsurători valorile trebuie să

10 atingă cel puţin 90 % din valorile obţinute înainte de efectuarea încercării privind rezistenţa la căldură pentru acelaşi dispozitiv. 12.MODIFICĂRI ALE UNUI TIP DE LAMPĂ PENTRU CIRCULAŢIE DIURNĂ ŞI PRELUNGIREA OMOLOGĂRII 12.1.Orice modificare a tipului de lampă este adusă la cunoştinţa serviciilor administrative care au acordat omologarea tipului de lampă în cauză. Serviciul respectiv poate în acest caz: să considere că modificările aduse nu riscă să aibă o influenţă defavorabilă sensibilă şi că, în orice caz, lampa corespunde în continuare cerinţelor; sau să solicite un nou raport serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor Confirmarea sau refuzul omologării, cu indicarea modificărilor, trebuie notificate părţilor la acord care aplică prezentul regulament, prin procedura indicată la punctul de mai sus Autoritatea competentă care a acordat prelungirea omologării atribuie un număr de serie fiecărei fişe de comunicare redactate pentru o astfel de prelungire şi informează celelalte părţi la acord care aplică prezentul regulament prin intermediul unei fişe de comunicare în conformitate cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament. 13.CONFORMITATEA PRODUCŢIEI Procedurile de conformitate a producţiei sunt conforme cu cele prevăzute în apendicele 2 la acord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), cu următoarele cerinţe: 13.1.Lămpile omologate în temeiul prezentului regulament sunt construite astfel încât să se conformeze tipului omologat prin îndeplinirea cerinţelor prevăzute la punctele 6, 7, 8 şi 9 de mai sus Trebuie respectate cerinţele minime privind procedurile de control al conformităţii producţiei prevăzute în anexa 4 la prezentul regulament Trebuie respectate cerinţele minime privind eşantionarea de către un inspector prevăzute în anexa 5 la prezentul regulament Autoritatea care a acordat omologarea de tip poate verifica în orice moment metodele de control al conformităţii aplicate în fiecare instalaţie de producţie. Frecvenţa normală a controalelor trebuie să fie de o dată la doi ani. 14.SANCŢIUNI PENTRU NECONFORMITATEA PRODUCŢIEI 14.1.Omologarea acordată pentru un tip de lampă pentru circulaţie diurnă în temeiul prezentului regulament poate fi retrasă în cazul în care condiţiile enunţate mai sus nu sunt respectate sau în cazul în care o lampă pentru circulaţie diurnă purtând marca de omologare nu este conformă cu tipul omologat În cazul în care o parte la acord care aplică prezentul regulament retrage o omologare acordată anterior, aceasta informează imediat celelalte părţi contractante care aplică prezentul regulament

11 prin intermediul unei fişe de comunicare în conformitate cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament. 15.ÎNCETAREA DEFINITIVĂ A PRODUCŢIEI În cazul în care deţinătorul unei omologări încetează definitiv fabricarea lămpilor pentru circulaţie diurnă aprobate în temeiul prezentului regulament, acesta notifică autorităţii care a acordat omologarea încetarea fabricării dispozitivelor. La primirea comunicării în cauză, autoritatea informează celelalte părţi la acord care aplică prezentul regulament prin intermediul unei fişe de comunicare conforme cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament. 16.DENUMIRILE ŞI ADRESELE SERVICIILOR TEHNICE RESPONSABILE CU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR DE OMOLOGARE, PRECUM ŞI ALE DEPARTAMENTELOR ADMINISTRATIVE Părţile la acord care aplică prezentul regulament comunică Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite denumirea şi adresa serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare şi ale serviciilor administrative care acordă omologarea şi cărora trebuie să li se trimită formularele care atestă acordarea, prelungirea, refuzul, retragerea omologării sau încetarea definitivă a producţiei emise în alte ţări. -****- ANEXA 1: COMUNICARE [formatul maxim: A4 (210 x 297 mm)] ( 1 )Numărul distinctiv al ţării care a acordat/prelungit/refuzat/retras omologarea (a se vedea dispoziţiile de omologare din regulament). emisă de: Denumirea serviciului administrativ... privind ( 2 ): ACORDAREA OMOLOGĂRII PRELUNGIREA OMOLOGĂRII REFUZUL OMOLOGĂRII RETRAGEREA OMOLOGĂRII ÎNCETAREA DEFINITIVĂ A PRODUCŢIEI unui tip de lampă pentru circulaţie diurnă în temeiul Regulamentului nr. 87

12 Omologare nr....prelungire nr Denumirea sau marca comercială a dispozitivului:... 2.Denumirea fabricantului tipului de dispozitiv:... 3.Denumirea şi adresa fabricantului:... 4.Dacă este cazul, numele şi adresa reprezentantului fabricantului:... 5.Supus omologării la:... 6.Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor de omologare:... 7.Data raportului emis de către serviciul tehnic:... 8.Numărul raportului emis de către serviciul tehnic:... 9.Scurtă descriere: Pe categorii de lămpi: Numărul, categoria şi tipul de sursă (surse) de lumină ( 3 ):... ( 3 )În cazul lămpilor pentru circulaţie diurnă cu surse de lumină neînlocuibile indicaţi numărul şi tensiunea totală ale surselor de lumină utilizate. Tensiune şi putere:... Aplicarea unui dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină: (a)care face parte din lampă da/nu ( 2 ) (b)care nu face parte din lampă da/nu ( 2 ) Tensiunea de intrare furnizată de un dispozitiv electronic de comandă a sursei de lumină:... Fabricantul şi numărul de identificare a dispozitivului electronic de comandă a sursei de lumină (atunci când dispozitivul de comandă a sursei de lumină face parte din lampă, dar nu şi din carcasă): 10.Amplasamentul mărcii de omologare: Motivul (motivele) prelungirii (după caz): Omologare acordată/refuzată/prelungită/retrasă ( 2 ):... ( 2 )Tăiaţi cu o liniuţă varianta necorespunzătoare. 13.Locul: Data: Semnătura:...

13 Următoarele documente, purtând numărul de omologare de mai sus, sunt disponibile la cerere:... ANEXA 2: EXEMPLU DE AMPLASAMENT AL MĂRCII DE OMOLOGARE Figura 1 a = 5 mm min. Lampa pentru circulaţie diurnă care poartă numărul de omologare de mai sus a fost omologată în Ţările de Jos (E4) cu numărul de omologare Numărul de omologare indică faptul că omologarea a fost acordată în conformitate cu cerinţele prezentului regulament în forma sa iniţială (nemodificat). Notă: Numărul de omologare se aşează în apropierea cercului, deasupra, dedesubtul, la stânga sau la dreapta literei "E". Cifrele numărului sunt dispuse în aceeaşi parte faţă de litera "E" şi orientate în acelaşi sens. Se va evita utilizarea cifrelor romane pentru numerele de omologare pentru a exclude orice confuzie cu alte simboluri. Exemple de marcaje posibile pentru lămpile grupate situate în partea frontală a vehiculului Figura 2 - Liniile verticale şi orizontale schiţează forma dispozitivului de iluminare. Acestea nu fac parte din marca de omologare.

14 Notă: Cele trei exemple de mai sus corespund unui dispozitiv de iluminare care poartă o marcă de omologare referitoare la: o lampă de poziţie faţă omologată în conformitate cu seria de amendamente 01 la Regulamentul nr. 7; un far cu fază de întâlnire proiectată pentru circulaţia pe partea dreaptă şi pe partea stângă şi cu fază de drum cu o intensitate maximă cuprinsă între şi candele, omologat în conformitate cu seria de amendamente 02 la Regulamentul nr. 8; o lampă pentru circulaţie diurnă omologată în conformitate cu Regulamentul nr. 87 în forma iniţială a acestuia; o lampă indicatoare de direcţie faţă din categoria 1a omologată în conformitate cu seria de amendamente 02 la Regulamentul nr. 6. Lampă încorporată reciproc cu un far Figura 3 Exemplul de mai sus corespunde marcajului unui dispersor destinat utilizării la diferite tipuri de faruri şi anume: fie: un far cu o fază de întâlnire proiectat pentru circulaţia pe partea dreaptă şi pe partea stângă şi cu o fază de drum cu o intensitate maximă cuprinsă între şi candele, omologat în

15 Germania (E1) în conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 8 astfel cum a fost modificat prin seria de amendamente 02, care este încorporat reciproc cu o lampă pentru circulaţie diurnă omologată în conformitate cu Regulamentul nr. 87 în forma lui originală; fie: un far cu o fază de întâlnire proiectat pentru circulaţia pe partea dreaptă şi pe partea stângă şi cu o fază de drum, omologat în Germania (E1) în conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 1 astfel cum a fost modificat prin seria de amendamente 01, care este încorporat reciproc cu aceeaşi lampă pentru circulaţie diurnă menţionată mai sus; sau chiar: oricare dintre farurile menţionate mai sus, omologat ca lampă unică. Carcasa farului trebuie să aibă aplicat numărul unic de omologare valabil, de exemplu: ANEXA 3: MĂSURĂTORI FOTOMETRICE 1.În timpul măsurătorilor fotometrice, o mascare corespunzătoare trebuie să împiedice reflexiile parazite. 2.În caz de contestare a rezultatului măsurătorilor, acestea trebuie executate după cum urmează: 2.1.distanţa de măsurare trebuie să fie una pentru care este aplicabilă legea inversului pătratului distanţei: 2.2.aparatura de măsură trebuie să aibă deschiderea unghiulară a receptorului văzută din centrul de referinţă al lămpii cuprinsă între 10' şi 1 : 2.3.cerinţa de intensitate pentru o direcţie de observaţie determinată este considerată ca fiind îndeplinită atunci când intensitatea este obţinută într-o direcţie care nu se abate cu mai mult de 15' de la direcţia de observaţie. 3.În cazul în care lampa pentru circulaţie diurnă este instalată pe vehicul în una sau mai multe poziţii sau într-un câmp de poziţii, măsurătorile fotometrice sunt repetate pentru fiecare poziţie în parte sau pentru poziţiile extreme din câmpul axei de referinţă specificate de către fabricant. 4.Măsurarea fotometrică a lămpilor Se verifică performanţa fotometrică:

16 În cazul surselor de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele): cu sursele de lumină prezente în dispozitiv, în conformitate cu punctul 10 din prezentul regulament. 4.2.În cazul lămpilor cu filament care pot fi înlocuite: În cazul în care acestea sunt echipate cu lămpi cu filament de 6,75 V, 13,5 V sau 28,0 V, se corectează valorile intensităţii luminoase. Factorul de corecţie este raportul dintre fluxul luminos de referinţă şi valoarea medie a fluxului luminos determinat la tensiunea aplicată (6,75 V, 13,5 V sau 28,0 V). Fluxurile luminoase reale ale fiecărei lămpi cu filament utilizate nu trebuie să devieze cu mai mult de 5% din valoarea medie. O altă posibilitate este utilizarea unei lămpi cu filament etalon, pe rând în fiecare dintre amplasamentele individuale, funcţionând la fluxul ei de referinţă; ulterior, rezultatele măsurătorilor individuale din fiecare poziţie se însumează. 4.3.În cazul oricărei lămpi pentru circulaţie diurnă, cu excepţia celor echipate cu lămpi cu filament, intensităţile luminoase, măsurate după un minut şi, respectiv, 30 minute de funcţionare, respectă cerinţele minime şi maxime. Distribuţia intensităţii luminii după un minut de funcţionare poate fi extrasă din distribuţia luminii după 30 minute de funcţionare a dispozitivului aplicând la fiecare punct de verificare rata intensităţilor măsurate la punctul HV după unul şi, respectiv, 30 minute de funcţionare. 5.Schema distribuţiei standard a luminii 5.1.Direcţia H = 0 şi V = 0 corespunde axei de referinţă (pe vehicul, aceasta este orizontală, paralelă cu planul longitudinal median al acestuia şi orientată în sensul de vizibilitate impus). Aceasta trece prin centrul de referinţă. Valorile indicate în schemă reprezintă, pentru diverse direcţii de măsurare, intensităţile minime exprimate în procentajul din valoarea minimă cerută pentru fiecare lampă pe axă (în direcţia H = 0 şi V = 0 ). 5.2.În câmpul de distribuţie a luminii, reprezentat schematic sub forma unei grile la punctul 3. de mai sus, fasciculul de lumină trebuie să fie extrem de uniform, astfel încât intensitatea luminii din fiecare direcţie a câmpului format de liniile grilei să atingă cel puţin valoarea minimă în procente ilustrată pe liniile grilei care înconjoară direcţia vizată. Figura 4 - Module de sursă de lumină

17 MD E Modulul de sursă de lumină care poartă codul de identificare indicat mai sus a fost omologat împreună cu o lampă omologată în Italia (E3) cu numărul de omologare ANEXA 4: Cerinţe minime privind conformitatea cu procedurile de control al producţiei 1.GENERALITĂŢI 1.1.Cerinţele de conformitate se consideră îndeplinite din punct de vedere mecanic şi geometric dacă diferenţele nu depăşesc deviaţii de fabricaţie inevitabile în temeiul cerinţelor prezentului regulament. 1.2.În ceea ce priveşte performanţele fotometrice, conformitatea dispozitivelor de serie nu se contestă în cazul în care, la încercarea privind performanţele fotometrice ale oricărui dispozitiv ales aleatoriu şi echipat cu o lampă cu filament etalon, sau în cazul în care dispozitivele sunt echipate cu surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele), sau în cazul în care toate măsurătorile sunt efectuate la 6,75 V, 13,5 V ori, respectiv 28,0 V: nicio valoare măsurată nu variază negativ cu mai mult de 20 % faţă de valorile prevăzute în prezentul regulament Dacă, în cazul unei lămpi echipate cu o sursă de lumină care poate fi înlocuită şi în cazul în care rezultatele încercărilor descrise mai sus nu îndeplinesc cerinţele, încercările privind lămpile se repetă utilizând o altă lampă cu filament etalon. 1.3.Se respectă coordonatele tricromatice în cazul dispozitivelor echipate cu o lampă cu filament, sau în cazul lămpilor cu surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele), pentru care caracteristicile colorimetrice sunt verificate cu ajutorul sursei de lumină prezente în interiorul lămpii. 2.CERINŢE MINIME PRIVIND VERIFICAREA CONFORMITĂŢII DE CĂTRE FABRICANT În cazul fiecărui tip de dispozitiv, deţinătorul mărcii de omologare efectuează cel puţin încercările următoare, la intervale corespunzătoare. Încercările sunt efectuate în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. În cazul în care în cursul selectării unui eşantion se constată neconformitatea din punct de vedere al tipului de încercare în cauză, sunt selectate şi încercate eşantioane suplimentare. Fabricantul ia măsuri pentru a asigura conformitatea producţiei în cauză. 2.1.Natura încercărilor Încercările de conformitate în temeiul prezentului regulament acoperă caracteristicile fotometrice şi colorimetrice. 2.2.Metode utilizate în încercări Încercările sunt, de regulă, efectuate în conformitate cu metodele prevăzute în prezentul regulament.

18 În cazul oricărei încercări de conformitate efectuate de către fabricant pot fi utilizate metode echivalente cu acordul autorităţii competente responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare. Fabricantul are responsabilitatea demonstrării faptului că metodele aplicate sunt echivalente cu cele definite în prezentul regulament Aplicarea punctelor şi necesită calibrarea aparaturii de încercare şi corelarea acesteia cu măsurătorile efectuate de către o autoritate competentă În toate cazurile, metodele de referinţă sunt cele din prezentul regulament, în special în scopul verificării şi selectării administrative a eşantioanelor. 2.3.Metoda de eşantionare Eşantioanele constând în lămpi sunt selectate în mod aleatoriu din producţia unui lot uniform. Prin lot uniform se înţelege o serie de lămpi de acelaşi tip, definit în conformitate cu metodele de producţie ale fabricantului. Evaluarea acoperă în general producţia de serie din fabrici separate. Cu toate acestea, un fabricant poate grupa rezultate privind acelaşi tip obţinute la mai multe fabrici, cu condiţia ca fabricile în cauză să funcţioneze în cadrul aceluiaşi sistem de calitate şi gestionare a calităţii. 2.4.Caracteristici fotometrice măsurate şi înregistrate Eşantionul este supus măsurătorilor fotometrice pentru valorile minime prevăzute la punctele enumerate în anexa 3 şi pentru coordonatele cromatice solicitate. 2.5.Criterii privind admisibilitatea Fabricantul este responsabil de efectuarea unui studiu statistic al rezultatelor încercărilor şi de definirea, de comun acord cu autoritatea competentă, a criteriilor privind admisibilitatea produselor sale pentru a îndeplini specificaţiile prevăzute cu privire la verificarea conformităţii produselor la punctul 13.1 din prezentul regulament. Criteriile privind admisibilitatea trebuie să fie astfel încât, cu un nivel de certitudine de 95 %, probabilitatea minimă a trecerii unui control prin sondaj în conformitate cu anexa 5 (prima eşantionare) să fie de 0,95. ANEXA 5: CERINŢE MINIME PRIVIND EŞANTIONAREA DE CĂTRE UN INSPECTOR 1.GENERALITĂŢI 1.1.Cerinţele de conformitate se consideră îndeplinite din punct de vedere mecanic şi geometric, în conformitate cu cerinţele din prezentul regulament, dacă este cazul, în situaţia în care diferenţele nu depăşesc deviaţiile inevitabile inerente fabricaţiei. 1.2.În ceea ce priveşte performanţele fotometrice, conformitatea dispozitivelor de serie nu se contestă în cazul în care, la încercarea privind performanţele fotometrice ale oricărui dispozitiv ales aleatoriu şi echipat cu o lampă cu filament etalon, sau în cazul în care dispozitivele sunt echipate cu

19 surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele), sau în cazul în care toate măsurătorile sunt efectuate la 6,75 V, 13,5 V ori, respectiv, 28,0 V: nicio valoare măsurată nu variază negativ cu mai mult de 20% faţă de valorile prevăzute în prezentul regulament Dacă, în cazul unui dispozitiv echipat cu o sursă de lumină care poate fi înlocuită şi în cazul în care rezultatele încercărilor descrise mai sus nu îndeplinesc cerinţele, încercările privind dispozitivele se repetă utilizând o altă lampă cu filament etalon Dispozitivele cu defecte fizice nu sunt luate în considerare. 1.3.Se respectă coordonatele tricromatice în cazul dispozitivelor echipate cu o lampă cu filament, sau în cazul lămpilor cu surse de lumină neînlocuibile (lămpi cu filament sau altele), pentru care caracteristicile colorimetrice sunt verificate cu ajutorul sursei de lumină prezente în interiorul lămpii. 2.PRIMA EŞANTIONARE La prima eşantionare sunt alese în mod aleatoriu patru dispozitive. Primul eşantion, constituit din două dispozitive, este marcat cu litera A, iar al doilea eşantion, constituit din două dispozitive, este marcat cu litera B. 2.1.Conformitatea nu este contestată În urma procedurii de eşantionare indicate în figura 1 din prezenta anexă, conformitatea dispozitivelor de serie nu poate fi contestată în cazul în care deviaţia valorilor măsurate ale dispozitivelor în direcţii nefavorabile este: A1: un dispozitiv 0 % un dispozitiv nu mai mult de 20 % A2: ambele dispozitive mai mult de 0 % eşantionul B B1: ambele dispozitive 0 % dar nu mai mult de 20 % se trece la eşantionul B eşantionul A sau în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantionul A Conformitatea este contestată În urma procedurii de eşantionare indicate în figura 1 din prezenta anexă, conformitatea dispozitivelor de serie este contestată, iar fabricantului i se solicită să ia măsuri pentru ca producţia acestuia să îndeplinească cerinţele (aliniere), în cazul în care deviaţiile valorilor măsurate sunt:

20 eşantionul A A3: un dispozitiv nu mai mult de 20 % eşantionul B B2: în cazul A2 B3: în cazul A2 un dispozitiv mai mult de 20 % dar nu mai mult de 30 % un dispozitiv mai mult de 0 % dar nu mai mult de 20 % un dispozitiv nu mai mult de 20 % un dispozitiv 0 % un dispozitiv mai mult de 20 % dar nu mai mult de 30 % sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantionul A. 2.3.Omologare retrasă Se contestă conformitatea şi se aplică punctul 14. în cazul în care, în urma procedurii de eşantionare prevăzute în figura 1 din prezenta anexă, deviaţiile valorilor măsurate sunt: eşantionul A A4: un dispozitiv nu mai mult de 20 % un dispozitiv mai mult de 30 % A5: ambele dispozitive mai mult de 20 % eşantionul B B4: în cazul A2 un dispozitiv mai mult de 0 % dar nu mai mult de 20 %

21 B5: în cazul A2 B6: în cazul A2 un dispozitiv mai mult de 20 % ambele dispozitive mai mult de 20 % un dispozitiv 0 % un dispozitiv mai mult de 30 % sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantioanele A şi B. 3.REPETAREA PROCEDURII DE EŞANTIONARE În cazurile A3, B2, B3 este necesară repetarea procedurii de eşantionare, fiind ales al treilea eşantion C, format din două dispozitive, şi al patrulea eşantion D, format din două dispozitive, selectate din stocul fabricat după aliniere, în termen de două luni de la notificare. 3.1.Conformitatea nu este contestată În urma procedurii de eşantionare indicate în figura 1 din prezenta anexă, conformitatea dispozitivelor de serie nu poate fi contestată în cazul în care deviaţia valorilor măsurate ale dispozitivelor este: eşantionul C C1: un dispozitiv 0 % un dispozitiv nu mai mult de 20 % C2: ambele dispozitive mai mult de 0 % eşantionul D dar nu mai mult de 20 % treceţi la eşantionul D D1: în cazul C2 ambele dispozitive 0 % sau în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantionul C. 3.2.Conformitatea este contestată

22 În urma procedurii de eşantionare indicate în figura 1 din prezenta anexă, conformitatea dispozitivelor de serie este contestată, iar fabricantului i se solicită să ia măsuri pentru ca producţia acestuia să îndeplinească cerinţele (aliniere), în cazul în care deviaţiile valorilor măsurate sunt: eşantionul D D2: în cazul C2 un dispozitiv mai mult de 0 % dar nu mai mult de 20 % un dispozitiv nu mai mult de 20 % sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantionul C. 3.3.Omologare retrasă Se contestă conformitatea şi se aplică punctul 14 în cazul în care, în urma procedurii de eşantionare prevăzute în figura 1 din prezenta anexă, deviaţiile valorilor măsurate sunt: eşantionul C C3: un dispozitiv nu mai mult de 20 % un dispozitiv mai mult de 20 % C4: ambele dispozitive mai mult de 20 % eşantionul D D3: în cazul C2 un dispozitiv 0 sau mai mult de 0 % un dispozitiv mai mult de 20 % sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la punctul pentru eşantioanele C şi D. Figura 1

23 ANEXA 6: UNGHIURI MINIME NECESARE PENTRU REPARTIŢIA SPAŢIALĂ A LUMINII În toate cazurile, unghiurile verticale minime ale repartiţiei spaţiale a luminii sunt de 10 peste orizontală şi 5 sub orizontală pentru dispozitivele DRL incluse în regulament. Unghiuri minime orizontale ale repartiţiei luminoase spaţiale: Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 164L din data de 30 iunie 2010