Caracteristici ale creativității Exerciții de creativitate

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Caracteristici ale creativității Exerciții de creativitate"

Transcriere

1 Caracteristici ale creativității Exerciții de creativitate Indiferent de modul de abordare și de teoria privind actul de creație, pentru creativitatea tehnică pot fi considerate ca definitorii următoarele elemente: originalitatea, ingeniozitatea, gradul de noutate, raritatea sau unicitatea produsului creației; utilitatea teoretică și tehnico-științifică a produsului creației; însemnătatea economică, socială concretizată prin utilitatea practică, productivitatea, utilitatea socială, eficiența economică a produsului creației. Creativitatea tehnică are următoarele două funcții distincte: funcția productivă, are rolul de producere a ideilor și a produselor sciento-intensive; funcția educativă, care are rolul de instruire creativă și prin care se formează diferite categorii de personal (de concepție, inițiatori de activități, proiectanți, programatori, organizatori, cercetători), în general, anticipatori ai unor activități generatoare de progres tehnic și social, creatori. În cazul creativității tehnice și comparativ cu alte domenii de creativitate, procesul creativ se poate considera încheiat doar după formularea clară și verificarea practică a ideilor și a concordanței cu nevoia care a declanșat procesul, deci după ce are loc validarea produsului creației. Prin urmare, finalizarea procesului creativ tehnic presupune următoarele: un timp total apreciabil de realizare a noului produs; cheltuieli ridicate pentru verificarea și experimentarea practică a ideii; necesitatea derulării altor acte de creație menite să modifice și să adapteze ideea originală la condițiile concrete oferite de domeniul de aplicație; un timp ridicat pentru finisarea ideii și transformarea acesteia în idee fezabilă. În continuare sunt prezentate o serie de aplicații și jocuri de creativitate mai mult sau mai puțin tradiționale. Ele reprezintă modalități aparte de antrenare a creativității, luând în considerare că printr-un instructaj minimal se solicită studenților să aibă cât mai multe idei, să determine cât mai multe asocieri noi. Acest demers facilitează dezvoltarea câtorva caracteristici ale procesului creativ, după cum urmează: Fluența reprezintă dimensiunea cantitativă a creativității, ilustrând capacitatea persoanei de a realiza un număr de asocieri mentale distincte într-o unitate de timp. Fluența se refera la bogăția și fluxul de cuvinte, idei, imagini, asocieri. Scorul pentru fluența gândirii reprezintă numărul total de răspunsuri, cu condiția ca răspunsurile date sa fie corecte. 1

2 Flexibilitatea reprezintă un aspect calitativ al creativității, reflectând capacitatea individului de a trece cu ușurință de la o direcție a gândirii la alta, de a corobora răspunsuri care se încadrează în categorii diferite. Sub aspect procesual este implicată gândirea divergentă. Scorul pentru flexibilitatea gândirii marchează numărul de categorii distincte în care se încadrează răspunsurile, din care se scade o unitate. Originalitatea reprezintă tot o dimensiune calitativă a creativității și desemnează capacitatea persoanei de a realiza asocieri îndepărtate, surprinzătoare. Originalitatea se poate evalua în doua modalități: - subiectiv, prin apelarea la 2-4 evaluatori cu mai multă experiență în domeniu; - statistic (pe principiul rarității statistice). Originalitatea este cu atât mai mare cu cât frecvența respinsului respectiv este mai mică. Sensibilitatea față de probleme constituie aptitudinea creativă care desemnează capacitatea persoanei de a surprinde disfuncții, incoerențe, oportunități de înnoire acolo unde situația pare firească majorității. Persoanele cu o buna sensibilitate față de probleme observă ușor cele mai mici greșeli, perturbări, inadvertențe structurale sau contradicții. Performanța se apreciază după numărul de probleme sesizate, probleme care solicită gândirea divergentă (a nu se confunda cu critica explicită). Elaborarea este o aptitudine intelectuală creativă care desemnează capacitatea persoanei de a conferi cât mai multe detalii unei idei noi. Elaborarea reprezintă în esență calea de la idee (accesibilă doar persoanei care a imaginat-o) la materializarea ei în imagini grafice, sonore, cuvinte, etc. (accesibile și altora) sau obiecte concrete (modele, machete, prototipuri). Este o aptitudine esențială implicată în orice activitate de concepție, de conducere, în general de anticipare. Elaborarea este cu atât mai performantă cu cât elementele descriptive sunt mai variate, mai reprezentative și cu redundanță mai mică. Obiecte cu însușiri comune Numiți toate lucrurile rotunde: Aplicații Minge, balon, covrig, chiflă, soare, lună, nasture, ceas, ochelari, picătură pe sticlă, colier, pandantiv, brățară, inel, sâmbure de cireașă, vișină, cerc, gaură de șoarece, capac de borcan, vizuină de vulpe, inimă de floare, dop pentru sticlă, irisul ochiului, scroll-ul mouseului, anvelopă,... Scor fluență: 25 (numărul de răspunsuri corecte) 2

3 Scor flexibilitate: 12 (numărul de clase minus o unitate) clase de răspuns: 1. jucării minge, balon 2. panificație covrig, chiflă 3. corpuri cerești soare, lună 4. obiecte de uz personal nasture, ceas, ochelari 5. obiecte de uz casnic dop pentru sticlă, capac de borcan 6. bijuterii colier, pandantiv, brățara, inel 7. fructe sâmbure de cireașă, vișină 8. figuri geometrice cerc 9. metafore inimă de floare 10. imagini picătură pe sticlă, gaura de șoarece, vizuină de vulpe 11. anatomie iris 12. harware IT scroll-ul mouse-ului 13. Auto-Moto - anvelopă Scor originalitate: subiectiv 3 (picătură pe sticlă, inimă de floare, gaură de șoarece) Numiți toate lucrurile care fac zgomot; Numiți toate lucrurile pătrate; Numiți toate lucrurile care se deplasează pe roți. Timp pentru fiecare exercițiu: 3 minute În general, scorurile pentru acest tip de aplicație sunt în medie: fluență - 5, 6 cuvinte/min; flexibilitate - 8, 9; originalitate >90% Semnificația formelor Spuneți tot ce credeți că ar reprezenta desenul schematic de mai jos: Ștanță, urmă de gheată, cuier, priză tripolară, simbolul unei organizații, trei persoane în jurul unei mese, simbol Y/Δ, cheie pentru tabloul electric, bucăți de lemn, figura umană stilizată, trei creioane si o rigle triunghiulară văzute de sus, trei magneți și o prismă 3

4 metalică, conductoare și izolant văzute în secțiune, trei șoricei in jurul unei bucăți de cașcaval... Scorul fluenței, flexibilității și originalității se realizează ca mai sus. Spuneți tot ce credeți că ar reprezenta fiecare dintre desenele schematice de mai jos: Timp pentru fiecare exercițiu: 4 minute În general, scorurile pentru acest tip de aplicație sunt în medie: fluență - 3, 4 rep. /min; flexibilitate - 6, 7; originalitate >90% Probă de îmbunătățiri Cum s-ar putea îmbunătăți un utilaj agricol (ex: combină) pentru a fi mai accesibil fermierilor tineri și cu experiență limitată? Să se poată ghida semi-autonom prin GPS, să fie modularizabil, să dețină limitări de manevră programabile, să dețină afișaje de comandă intuitive, să posede module de lucru prestabilite, să existe indicații vocale automate în funcție de modul de lucru, etc. Scorul fluenței, flexibilității și originalității se realizează ca mai sus. Mai jos sunt prezentate o serie de situații sau produse care necesită îmbunătățiri. Sunteți rugați sa vă gândiți la cât mai multe soluții pentru îmbunătățirea acestora. 1. Ce îmbunătățiri pot fi aduse unei uși de intrare într-un magazin de bijuterii pentru ca ușa sa fie atractivă, sigură și reprezentativă pentru specificul magazinului? 2. Ce ameliorări pot fi aduse unui autobuz pentru a fi cât mai folositor călătorilor? 3. Ce s-ar putea face ca orașul în care locuiți sa fie un oraș curat? 4. Ce posibilități de îmbunătățire a fluenței circulației pot fi folosite într-o intersecție aglomerată și îngustă? Timp pentru fiecare exercițiu: 10 minute În general, scorurile indicate pentru acest tip de aplicație sunt în medie: fluență - 1, 2 variante /2min; flexibilitate - 3, 4; originalitate >90% 4

5 Sensibilitatea la probleme Indicați un grup de teste sau probe pentru admiterea la facultate în vederea selecției unor studenți creativi potriviți pentru domeniul respectiv: Test de cultură generală, proba de îndemânare, chestionar de termeni de creativitate, să recunoască un exercițiu de pantomimă, să reconstruiască un mecanism după ce a asistat la dezasamblarea lui, să repare un aparat defect, să facă mai multe îmbunătățiri la o lucrare, să compună o poezie pe o tema dată, să dea mai multe idei pentru reciclarea materialelor utilizate de el în timpul probei, să prezinte o reclamă pentru facultatea pe care dorește s-o urmeze, să creeze un produs cu funcții mult diferite, să conceapă un dispozitiv pentru detectarea oamenilor egoiști,... Scor pentru sensibilitatea la probleme: 1. Punct pentru fiecare enunț general: test de cultura generala, proba de îndemânare, chestionar de termeni de creativitate. 2. Puncte pentru enunțuri necreative, care solicită gândirea convergentă: să recunoască un exercițiu de pantomimă, să reconstruiască un mecanism după ce a asistat la dezasamblarea lui, sa repare un aparat defect. 3. Puncte pentru enunțuri creative, dar generale sau incomplete: să facă mai multe îmbunătățiri la o lucrare, să compună o poezie pe o tema data, sa dea mai multe idei pentru reciclarea materialelor utilizate de el în timpul probei. 4. Puncte pentru enunțuri creative, concrete și detaliate: să prezinte o reclama pentru facultatea pe care dorește s-o urmeze, să creeze un produs cu funcții mult diferite, sa conceapă un dispozitiv pentru detectarea oamenilor egoiști. 1x3 + 2x4 + 3x3 + 4x3 = puncte indică sensibilitate normală la probleme puncte indică un nivel bun al sensibilității la probleme >26 puncte marchează un nivel foarte bun al sensibilității la probleme Mai jos sunt prezentate o serie de situații sau produse care prezintă neajunsuri, riscuri funcționale, oportunități de înnoire. Sunteți rugați să vă gândiți la cât mai multe răspunsuri. 1. Indicați cât mai multe neajunsuri ale unui reper turnat comparativ cu unul laminat. 2. Precizați cât mai multe riscuri funcționale ale unui aragaz. 3. Ce s-ar întâmpla dacă apare un scurtcircuit în instalația electrică a unei bănci? 4. Ce ar fi necesar pentru modernizarea sistemului de învățământ românesc? 5

6 Timp pentru fiecare exercițiu: 10 minute Elaborarea Urmează o probă grafică pentru care nu aveți nevoie de talent special la desen. Realizați desene cât mai multe și mai variate, incluzând de fiecare dată un trapez. Acesta poate constitui elementul principal din desen sau numai un accesoriu. Trapezul poate avea orice mărime și poate fi rotit. La nevoie puteți utiliza mai multe trapeze în același desen. Intitulați fiecare desen, dar absolut fiecare, într-un mod cât mai original. Atenție!!!! Sunt considerate numai desenele care conțin trapezul și sunt intitulate. Găleată prea-plină gata să cadă, decorată cu o floare Scorul pentru proba de elaborare se realizează astfel: se numără toate elementele distincte. Trapezul inițial nu se numără. Dacă un element se repetă, acesta se numără o singura dată. Se iau în considerare și cuvintele titlului. Cuvântul de bază, cel care sintetizează desenul, nu se numără, însă se vor numără celelalte cuvinte. În exemplul de mai sus se pot numără elementele: toarta găleții, o linie ondulată verticală, o linie ondulata orizontala, tulpina florii, conturul unei frunze, nervura unei frunze, cercul florii, inima florii, o petală; cuvintele: prea-plină, gata, să, cadă, decorată, cu, o floare. In total 16 elemente. Nu se consideră elementele: conturul găleții (trapezul de bază), celelalte petale, celelalte linii ondulate, cealaltă frunza (toate acestea sunt elemente repetate); cuvântul: găleată (cuvant de baza). De regulă sunt prezentate mai multe desene, ajungându-se și la 30 de desene. Se numără toate elementele din toate desenele, apoi se împarte numărul elementelor la numărul de desene. Aceasta evaluare este numita: elaborare ponderată prin fluență. Pentru antrenarea nivelului de elaborare se recurge la probleme tip: Desenați un obiect / fenomen / eveniment / o acțiune sau Descrieți o imagine / expresie / un obiect, etc. Se apreciază performanța după numărul de elemente grafice, respectiv de atribute corecte date într-un timp limitat. Timp pentru fiecare exercițiu: 10 minute 6