UNI VER SI TA TEA D E AR HI TEC TUR Ă ȘI UR B ANIS M ION MINC U - B UCU R EȘ TI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR GHIDUL STUDENTULUI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNI VER SI TA TEA D E AR HI TEC TUR Ă ȘI UR B ANIS M ION MINC U - B UCU R EȘ TI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR GHIDUL STUDENTULUI"

Transcriere

1 UNI VER SI TA TEA D E AR HI TEC TUR Ă ȘI UR B ANIS M ION MINC U - B UCU R EȘ TI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR GHIDUL STUDENTULUI Editura Universitară Ion Mincu Bucureşti, 2018

2 Editura Universitară Ion Mincu Str. Academiei cod Bucureşti - ROMÂNIA Telefon: 021/ / / ; Fax: 021/

3 Cuvânt înainte Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură de Interior cuprinde informaţii sintetice privind disciplinele studiate în cadrul programului de studii integrate de licenţă şi masterat în Arhitectură de Interior şi Design de Produs (5 ani) şi al programului de studii de licenţă în Mobilier şi Amenajări interioare (3 ani) în anul universitar (planurile de învăţământ), planificarea activităţilor de proiectare şi calendarul anului universitar în curs. Deasemenea el include Regulamentul privind activitatea de proiectare şi Regulamentul privind examenele de finalizare a studiilor în cadrul specializărilor oferite de Facultatea de Arhitectură de Interior. Ghidul de faţă trebuie citit în corelare cu broşura care reuneşte principalele regulamente referitoare la activitatea profesională a studenţilor UAUIM. Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesită precizări, vă rugăm să urmăriţi cu atenţie anunţurile departamentelor şi titularilor de discipline, precum şi procedurile afişate de diverse servicii auxiliare (Secretariat, Contabilitate). Diverse informaţii utile, pe care ne străduim să le menţinem la zi, pot fi găsite şi pe site-ul Universităţii 3

4 4

5 Cuprins Preambul 7 Facultatea de Arhitectură de Interior 8 Planuri de învățământ secția Arhitectură de Interior 10 Planuri de învățământ secția Design de Produs 18 Planuri de învățământ secția Mobilier și Amenajări Interioare 25 Regulament Discipline la alegere 29 Structura anului universitar Grafice activități didactice Arhitectură de Interior 36 Grafice activități didactice Design de Produs 45 Grafice activități didactice Mobilier și Amenajări Interioare 54 Regulament General și Proceduri de jurizare pentru activitatea de proiectare a Departamentului Proiectare de Interior și Design 58 Regulamente privind examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Arhitectură de Interior Specializarea Arhitectură de Interior 73 Specializarea Design de Produs 90 Specializarea Mobilier și Amenajări Interioare 104 Regulament general privind activitatea profesională a studenților 115 Capitolul I Înscrierea în anul I de facultate şi documentele studentului 116 Capitolul II Taxe de studii 118 Capitolul III Drepturile şi îndatoririle studentului 120 Capitolul IV Frecvenţa 122 Capitolul V Sistemul european de credite transferabile şi acumulabile (ECTS) 124 Capitolul VI Evaluarea şi promovarea 127 Capitolul VII Înscrierea în ani superiori 134 5

6 Capitolul VIII Întreruperi de studii, exmatriculări şi transferuri 136 Capitolul IX Recompense şi sancţiuni 140 Capitolul X Finalizarea studiilor 142 Capitolul XI Dispoziţii finale şi tranzitorii 146 Înregistrarea rezultatelor studenților 147 6

7 PREAMBUL Prezentul ghid se adresează studenţilor FACULTĂŢII DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR. În completarea prevederilor acestei sinteze, ce vizează în principal ACTIVITATEA DIDACTICĂ, mai sunt în vigoare reglementările cuprinse în Regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor. Aceste regulamente sunt publicate anual. De asemenea pot apare reglementări, hotărâri, precizări suplimentare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ale Universităţii sau Facultăţii (departamente şi catedre) - care vor fi afişate în avizierele anilor, catedrelor şi ale conducerii - considerându-se astfel că au fost oficial comunicate tuturor celor interesaţi. DATE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA UNIVERSITĂŢII Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «ION MINCU» pregăteşte studenţi în următoarele tipuri de învăţământ - FACULTATEA DE ARHITECTURĂ: cu secţiile Arhitectură (studii cu licenţă şi master integrat 360 credite, 6 ani) şi Conservare şi Restaurare de Arhitectură (studii cu licenţă 180 credite, 3 ani) - FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR cu secţiile Arhitectură de Interior, Design de produs (licenţă şi master integrat 5 ani, 300 credite) şi Mobilier şi Amenajări Interioare (studii cu licenţă 3 ani, 180 credite) - FACULTATEA DE URBANISM (cu secţiile de Urbanism şi Peisagistică) cu program de formaţie: * studii de licenţă Proiectare și Planificare Urbană, 240 credite 4 ani * studii de Licenţă Amenajare și Planificarea Peisajului, 240 credite 4 ani * ciclul II Bologna Master Proiect Urban - * ciclul II Bologna Master Managementul Urban pentru oraşe competitive * ciclul II Bologna Master Peisaj si Teritoriu - IOSUD-UAUIM - Școli de Studii Doctorale - învăţământ superior, tr. a III-a (doctorat în arhitectură și urbanism). 7

8 Facultatea de Arhitectură de Interior Decan Prof.dr.arh. Beatrice-Gabriela JÖGER Prodecan Lector dr.arh. Oana DIACONESCU Specializări în cadrul Facultății de Arhitectură de Interior Arhitectură de Interior studii de licenţă şi master în sistem integrat 5 ani 300 de credite Design de Produs Studii de licență și master integrat 5 ani 300 credite Mobilier și Amenajări Interioare Studii de licență 3 ani 180 credite 8

9 9

10 Plan de învățământ , anul I (sem. 1 și 2) Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-37 Atelier Arhitectură (1) DS 1C+9P Marius Marcu-Lapadat 2 PID-3 Studiul formei (1) DS 3P Marius Marcu-Lapadat 3 PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 1C+2L Mariana Croitoru 4 SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L Doina Niculae 5 IT-48 Istoria Arhitecturii Universale DC 2C Mihaela Criticos 6 CP-1 Limbi străine (1) DC 2S Luminița Petrulian 7 CP-3 Educație fizică (1)* DC 2S Lucia Chihaia 8 PID-38 Atelier Arhitectură (2) DS - 1C+9P Marius Marcu-Lapadat 9 PID-4 Studiul formei (2) DS - 3P 42-3 Marius Marcu-Lapadat 10 PID-52 Activități practice (releveu) DF - 2L 28-2 Marius Marcu-Lapadat 11 SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28-2 Doina Niculae 12 SFA-16 Desen de observație DF - 4L 56-3 Denisa Ilie 13 SFA-20 Lumina și culoarea DF - 1C+1L 28-2 Iulius Ionescu 14 ST-33 Materiale de construcții DTD - 1C+1S 28-2 Ana Maria Mortu 15 CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente Categorii formative Ore/săptămână IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea DF Disciplină fundamentală C cursuri Patrimoniului ST Științe Tehnice DTD Disciplină tehnică în domeniu S seminarii SFA Studiul Formei și Ambient DS Disciplină de specialitate L lucrări PID Proiectare de Interior și Design DC Disciplină complementară P proiectare 10

11 Plan de învățământ , anul II (sem. 3 și 4) Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Discipline obligatorii Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular 1 PID-39 Atelier Arhitectură (3) DS 1C+9P Oana Diaconescu 2 PID-9 Studiul formei (3) DS 3P Oana Diaconescu 3 PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C Marius Marcu-Lapadat 4 SFA-19 Grafica de calculator DF 1C+2L Andreea Iosif 5 ST-34 Alcătuiri constructive DTD 1C+1L Andreea Prelipcean 6 ST-36 Statică și rezistența materialelor DTD 1C+1S Mihaela Georgescu 7 IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C Sorin Vasilescu 8 IT-21 Istoria artei DC 2C Celia Ghyka 9 CP-22 Limbi străine (3) DC 2S Luminița Petrulian 10 PID-40 Atelier Arhitectură (4) DS - 1C+9P Oana Diaconescu 11 PID-10 Studiul formei (4) DS - 3P 42-3 Oana Diaconescu 12 PID-46 Activități practice (desen) DF - 2L 28-2 Oana Diaconescu 13 SFA-17 Modelaj / machetaj DF - 1C+1L 28-2 Ionel Iștoc 14 SFA-12 Mobilier-Tehnologie DS - 2C 28-2 Cristina Șerban 15 ST-35 Finisaje DTD - 2C+1L 42-3 Gabriela Mindu 16 IT-47 Limbaj arhitectural - repere teoretice DF - 1C+1L 28-2 Mihaela Criticos 17 CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian 18 CP-4 Educație fizică (2)* DC - 2S 28-0 Lucia Chihaia TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente Categorii formative Ore/săptămână IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului DF Disciplină fundamentală C cursuri ST Științe Tehnice DTD Disciplină tehnică în domeniu S seminarii SFA Studiul Formei și Ambient DS Disciplină de specialitate L lucrări PID Proiectare de Interior și Design DC Disciplină complementară P proiectare 11

12 Plan de învățământ , anul III (sem. 5 și 6) Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-41 Atelier Arhitectură (5) DS 1C+9P Mihaela Staicu 2 PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF 2C Beatrice Gabriela Jöger 3 SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF 2L Andreea Iosif 4 SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+1S Dan Ionescu 5 ST-37 Echipamente și instalații DTD 1C+1L George Stoican 6 ST-38 Finisaje speciale DTD 2C Gabriela Mindu 7 ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S Ana Maria Mortu 8 ST-40 Structuri DTD 1C+1S Vlad Petrescu 9 PID-42 Atelier Arhitectură (6) DS - 1C+9P Mihaela Staicu 10 PID-47 Activități practice (materiale și produse) DTD - 2L 28-2 Mihaela Staicu 11 PID-16 Design Interior - evoluție și tendințe DF - 2C 28-2 Beatrice Gabriela Jöger 12 PID-76 Programe de Arhitectură DS - 2C 28-2 Oana Diaconescu 13 PID-82 Iluminat artificial DTD - 2C 28-2 Cristina Pană 14 SFA-34 Imagine digitală DF - 1C+1L 28-2 Andreea Iosif 15 ST-41 Proiect de detaliere tehnică DS - 4P 56-4 Ioana Șerbănescu Discipline la alegere 16 Curs la alegere, I3, sem.1 2C Curs la alegere, I3, sem.2-2c 28-2 TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

13 Discipline opționale anul III Nr. crt. Cod Semestrul 1 Disciplină Cat. form. Ore / Total ECTS saptămână ore S1 S2 S1 S2 Titular 1 PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C Răzvan Luscov 2 SFA-28 Educație plastică - pictură, grafică (1) DC 2L Mihaela Șchiopu 3 SFA-127 Modelare parametrică DC 2L Andreea Iosif Semestrul 2 1 SFA-56 Web Design DF - 2C 28-2 Doina Niculae 2 IT-24 Artă și societate DC - 2C 28-2 Mihaela Criticos 3 IT-22 Istoria arhitecturii contemporane DF - 2C 28-2 Sorin Vasilescu Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare 13

14 Plan de învățământ , anul IV (sem. 7 și 8) Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-43 Atelier Arhitectură (7) DS 1C+10P Cristina Pană 2 PID-15 Proiect design habitaclu minimal (barca) DS 4P Colectiv 3 SFA- 110 Conversia funcțională a spațiului arhitectural DF 2C Codina Dușoiu 4 ST-15 Fizica construcțiilor DTD 2C Radu Pană 5 IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 2C Augustin Ioan 6 CP-5 Protecția patrimoniului (noțiuni de conservare) DS 2C Sergiu Nistor 7 PID-44 Atelier Arhitectură (8) DS - 1C+10P Cristina Pană 8 PID-48 Practică (în birou de proiectare) DS - 2L 28-2 Cristina Pană 9 SFA- 128 Proiect iluminat DF - 2P 28-2 Raluca Buzdugan 10 ST-43 Proiect arhitectură - restaurare DS - 4P 56-4 Ana Maria Mortu 11 ST-90 Proiect tehnic complex DTD - 4P 56-4 Radu Pană Discipline la alegere 12 Curs la alegere, I4, sem.1, modul 1 2C Curs la alegere, I4, sem.1, modul 2 2C Curs la alegere, I4, sem.2, modul 1-2C Curs la alegere, I4, sem.2, modul 2-2C 28-2 TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

15 Discipline opționale anul IV Nr. crt. Cod Modul 1 Sem.1 Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular 1 IT-4 Introducere in Filosofie 2C Ștefan Vianu 2 IT-13 Concept, limbaj, discurs 2C Augustin Ioan Modul 2 Sem.1 3 PID-20 Scenografie DC 2C Cristina Șerban 4 SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S Marius Marcu Lapadat Modul 1 Sem.2 1 SFA-35 Fotografie DC - 2C 28-2 Andrei Mărgulescu 2 PID-72 Istoria costumului DC - 2C 28-2 Ștefania Ruse Modul 2 Sem.2 3 SFA-32 Stiluri DC - 2C 28-2 Mihnea Mihăilescu 4 SFA-25 Fabricație digitală DC - 2C 28-2 Andreea Iosif Simboluri departamente Categorii formative Ore/săptămână IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului DF Disciplină fundamentală C cursuri ST Științe Tehnice DTD Disciplină tehnică în domeniu S seminarii SFA Studiul Formei și Ambient DS Disciplină de specialitate L lucrări PID Proiectare de Interior și Design DC Disciplină complementară P proiectare 15

16 Plan de învățământ , anul V (sem. 9 și 10) Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-45 Atelier Arhitectură (9) DS 1C+11P Ștefania Ruse 2 PID-30 Proiect - Iluminat artistic DS 4P Raluca Buzdugan 3 PID-71 Proiect fundamentare diplomă DS 4P Cristina Șerban 4 SFA-37 Legislație în construcții DS 2C Raluca Iordănescu 5 IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C Augustin Ioan 6 PID-64 Proiect prediplomă DS - 3P 42-5 Colectiv 7 PID-65 Proiect diplomă DS - 5P Colectiv 8 SFA-98 Disertație (consultații) DS - 3L 42-5 Colectiv 9 ST-100 Consultanță tehnologie-structuri-instalații DTD - 2P 28-2 Discipline la alegere 10 Curs la alegere, I5, sem.1 2C TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

17 Discipline Opționale an V Modul 1 Sem.1 10 SFA-38 Management și marketing DC 2C Carmen Dumitrescu 10 SFA-14 Comunicări vizuale DC 2C Sorin Vasilescu 10 IT-30 Metode contemporane de organizare a spatiului 2C Augustin Ioan Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare 17

18 Plan de învățământ , anul I (sem. 1 și 2) Design de Produs în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-1 Atelier Design (1) DS 1C+9P Roland Vasiliu 2 PID-34 Studiul formei (1) DS 3P Roland Vasiliu 3 PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 1C+2L Mariana Croitoru 4 SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L Doina Niculae 5 IT-48 Istoria Arhitecturii Universale DC 2C Mihaela Criticos 6 CP-1 Limbi străine (1) DC 2S Luminița Petrulian 7 CP-3 Educație fizică (1)* DC 2S Lucia Chihaia 8 PID-2 Atelier Design (2) DS - 1C+9P Roland Vasiliu 9 PID-61 Studiul formei (2) DS - 3P 42-3 Roland Vasiliu 10 PID-52 Activități practice (releveu) DF - 2L 28-2 Roland Vasiliu 11 SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28-2 Doina Niculae 12 SFA-16 Desen de observație DF - 4L 56-4 Denisa Ilie 13 SFA-20 Lumina și culoarea DF - 1C+2L 42-3 Iulius Ionescu 14 CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente Categorii formative Ore/săptămână IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului DF Disciplină fundamentală C cursuri ST Științe Tehnice DTD Disciplină tehnică în domeniu S seminarii SFA Studiul Formei și Ambient DS Disciplină de specialitate L lucrări PID Proiectare de Interior și Design DC Disciplină complementară P proiectare 18

19 Plan de învățământ , anul II (sem. 3 și 4) Design de Produs în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Discipline obligatorii Disciplină Cat. form. Ore / Total ECTS săptămână ore S1 S2 S1 S2 19 Titular 1 PID-7 Atelier Design (3) DS 1C+9P Doina Serban 2 PID-62 Studiul formei (3) DS 3P Doina Serban 3 SFA-23 Modelare virtuală DF 1C+2L Andreea Iosif 4 ST-34 Alcătuiri constructive DTD 1C+1L Andreea Prelipcean 5 ST-36 Statică și rezistența DTD 1C+1S Mihaela Georgescu materialelor 6 IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C Sorin Vasilescu 7 CP-22 Limbi străine (3) DC 2S Luminița Petrulian 8 CP-3 Educație fizică (1)* DC 2S Lucia Chihaia 9 PID-8 Atelier Design (4) DS - 1C+9P Doina Serban 10 PID-63 Studiul formei (4) DS - 3P 42-3 Doina Serban 11 PID-49 Activități practice DTD - 2L 28-2 Doina Serban (materiale și tehnologii) 12 SFA-17 Modelaj / machetaj DF - 1C+2L 42-3 Ionel Iștoc 13 SFA-48 Vizualizare de obiect DF - 1C+1L 28-2 Andreea Iosif 14 SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28-2 Cristina Șerban 15 SFA-47 Mecanisme și dispozitive DTD - 2C 28-2 Gheorghe Mladin 16 CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST SFA PID Științe Tehnice Studiul Formei și Ambient Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS DC Disciplină de specialitate Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare

20 Plan de învățământ , anul III (sem. 5 și 6) Design de Produs în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-13 Atelier Design (5) DS 1C+10P Romeo Simiraș 2 PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF 2C Beatrice Gabriela Jöger 3 PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C Răzvan Luscov 4 PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C Marius Marcu- Lapadat 5 SFA-43 Istoria Design-ului DC 2C Mirela Duculescu 6 SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+1S Dan Ionescu 7 IT-21 Istoria artei DC 2C Celia Ghyka 8 ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S Ana Maria Mortu 9 PID-14 Atelier Design (6) DS - 1C+10P Romeo Simiraș 10 PID-28 Proiect mobilier DS - 4P 56-4 Colectiv 11 PID-50 Activități practice DTD - 2L 28-2 Romeo Simiraș 12 PID-27 Grafic Design DF - 2C 28-2 Răzvan Luscov 13 ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DTD - 2C 28-2 Gabriela Mindu 14 PID-83 Proiect tehnic de design (1) DS - 4P 56-4 Răzvan Luscov Discipline la alegere 15 Curs la alegere, D3, sem.1 2C Curs la alegere, D3, sem.2-2c 28-2 TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

21 Discipline opționale anul III Nr. crt. Cod 1 SFA-28 Semestrul 1 Disciplină Educație plastică - pictură, grafică (1) Cat. form. Ore / Total ECTS saptămână ore S1 S2 S1 S2 Titular DC 2L Mihaela Șchiopu 2 SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF 2L Andreea Iosif 3 SFA-127 Modelare parametrică DC 2L Andreea Iosif Semestrul 2 1 SFA-56 Web Design DF - 2C 28-2 Doina Niculae 2 IT-24 Artă și societate DC - 2C 28-2 Mihaela Criticos 3 IT-22 Istoria arhitecturii contemporane DF - 2C 28-2 Sorin Vasilescu Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare 21

22 Plan de învățământ , anul IV (sem. 7 și 8) Design de Produs în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-18 Atelier Design (7) DS 1C+10P Daniel Dumitrescu 2 PID-82 Iluminat artificial DTD 2C+1L Cristina Pană 3 SFA-58 Computer Grafic Design DF 2C Mihaela Șchiopu 4 SFA-51 Concepte în design DF 2C Mirela Duculescu 5 SFA-77 Metodologie în design DF 2C Carmen Dumitrescu 6 ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DTD 2C Gabriela Mindu 7 IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 2C Augustin Ioan 8 PID-19 Atelier Design (8) DS - 1C+10P Daniel Dumitrescu 9 PID-84 Proiect tehnic de design (2) DS - 4P 56-4 Răzvan Luscov 10 PID-51 Activități practice DTD - 2L 28-2 Daniel Dumitrescu 11 SFA-34 Imagine digitală DF - 1C+1L 28-2 Andreea Iosif 12 SFA-61 Game Design DF - 2C 28-2 Mihai Irimescu 13 SFA-55 Sociologie DC - 2C 28-2 Mihaela Șchiopu Discipline la alegere 14 Curs la alegere, D4, sem.1, modul 1 2C Curs la alegere, D4, sem.1, modul 2 2C Curs la alegere, D4, sem.2, modul 1-2C Curs la alegere, D4, sem.2, modul 2-2C 28-2 TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

23 Discipline opționale anul IV Nr. crt. Cod Modul 1 Sem.1 Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular 1 IT-4 Introducere in Filosofie 2C Ștefan Vianu 2 IT-13 Concept, limbaj, discurs 2C Augustin Ioan Modul 2 Sem.1 3 PID-20 Scenografie DC 2C Cristina Șerban 4 SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S Marius Marcu Lapadat Modul 1 Sem.2 1 SFA-35 Fotografie DC - 2C 28-2 Andrei Mărgulescu 2 PID-72 Istoria costumului DC - 2C 28-2 Ștefania Ruse Modul 2 Sem.2 3 SFA-25 Fabricație digitală DC - 2C 28-2 Andreea Iosif 4 SFA-32 Stiluri DC - 2C 28-2 Mihnea Mihăilescu Simboluri departamente Categorii formative Ore/săptămână IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului DF Disciplină fundamentală C cursuri ST Științe Tehnice DTD Disciplină tehnică în domeniu S seminarii SFA Studiul Formei și Ambient DS Disciplină de specialitate L lucrări PID Proiectare de Interior și Design DC Disciplină complementară P proiectare 23

24 Plan de învățământ , anul V (sem. 9 și 10) Design de Produs în sistem integrat Licență și Master Nr. crt. Cod Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular Discipline obligatorii 1 PID-21 Atelier Design (9) DS 1C+12P Răzvan Luscov 2 PID-30 Proiect - Iluminat artistic DS 4P Raluca Buzdugan 3 PID-73 Proiect fundamentare diplomă DS 3P Beatrice Jöger 4 SFA-64 Ecologie DTD 2C Codina Dușoiu 5 IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C Augustin Ioan 6 PID-66 Proiect prediplomă DS - 3P 42-5 Colectiv 7 PID-67 Proiect diplomă DS - 5P Colectiv 8 PID-68 Proiect tehnic DTD - 4P 56-2 Colectiv 9 SFA-99 Disertație (consultații) DS - 3L 42-5 Colectiv Discipline la alegere 10 Curs la alegere, D5, sem.1 2C TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE Discipline opționale anul V Nr. crt. Cod Modul 1 Sem.1 Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 Titular 1 SFA-14 Comunicări vizuale DC 2C Sorin Vasilescu 2 SFA-38 Management și marketing DC 2C Carmen Dumitrescu 24

25 Plan de învățământ , anul I (sem. 1 și 2) Mobilier și Amenajări Interioare - Licență Nr. crt. Cod Discipline obligatorii Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ore ECTS S1 S2 S1 S2 Titular 1 PID-54 Atelier Design (1) DS 1C+9P Codruța Iana 2 SFA-100 Tehnici de prezentare (1) DF 3P Ionel Iștoc 3 PID-75 Ergonomie si desen tehnic DF 1C+2L Mariana Croitoru 4 SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L Doina Niculae 5 IT-48 Istoria Arhitecturii Universale DC 2C Mihaela Criticos 6 CP-1 Limbi străine (1) DC 2S Luminița Petrulian 7 CP-4 Educație fizică (1)* DC 2S Lucia Chihaia 8 PID-55 Atelier Design (2) DS - 1C+9P Codruța Iana 9 SFA-101 Tehnici de prezentare (2) DF - 3P 42-3 Ionel Iștoc 10 PID-6 Activități practice (releveu) DF - 3L 42-3 Codruța Iana 11 SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28-2 Doina Niculae 12 SFA-16 Desen de observație DF - 4L 56-4 Andreea Neacşu 13 SFA-43 Istoria Design-ului DC - 2C 28-2 Mirela Duculescu 14 CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare 25

26 Plan de învățământ , anul II (sem. 3 și 4) Mobilier și Amenajări Interioare - Licență Nr. crt. Cod Discipline obligatorii Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 26 Titular 1 PID-56 Atelier Design (3) DS 1C+9P Cristina Șerban 2 PID-24 Istoria mobilierului si ornamentului DF 2C Marius Marcu-Lapadat 3 SFA-23 Modelare virtuală DF 1C+2L Andreea Iosif 4 SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+2L Dan Ionescu 5 ST-34 Alcătuiri constructive DTD 1C+1L Andreea Prelipcean 6 ST-36 Statica și rezistenta materialelor DTD 1C+1S Mihaela Georgescu 7 CP-22 Limbi străine (3) DC 2S Luminița Petrulian 8 CP-3 Educație fizică (3)* DC 2S Lucia Chihaia 9 PID-57 Atelier Design (4) DS - 1C+9P Cristina Șerban 10 PID-12 Activități practice DS - 2L 28-2 Cristina Șerban 11 SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28-2 Cristina Șerban 12 SFA-47 Mecanisme și dispozitive DTD - 2C 28-2 Gheorghe Mladin 13 SFA-48 Vizualizare de obiect DF - 1C+1L 28-2 Andreea Iosif 14 SFA-106 Proiect specialitate - lemn DS - 4P 56-4 Dan Ionescu 15 PID-16 Design interior-evoluție și tendințe DF - 2C 28-2 Beatrice Gabriela Jöger 16 CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28-2 Luminița Petrulian TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE * Promovare pe bază de calificativ (admis/respins). Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare

27 Plan de învățământ , anul III (sem. 5 și 6) Mobilier și Amenajări Interioare - Licență Nr. crt. Cod Discipline obligatorii Disciplină Cat. form. Ore / săptămână Total ECTS S1 S2 ore S1 S2 1 PID-58 Atelier Design (5) DS 1C+13P SFA-33 Mobilier urban DF 1C+1S PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DTD 2C ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S Titular Mariana Croitoru Marius Marcu Lapadat Beatrice Gabriela Jöger Ana Maria Mortu 5 ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DTD 2C Gabriela Mindu 6 SFA-64 Ecologie DTD 2C Codina Dușoiu 7 PID-59 Atelier Design (6) DS - 1C+11P PID-69 Activități practice DS - 2L ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite Mariana Croitoru Mariana Croitoru DTD - 2C 28-2 Gabriela Mindu 10 PID-77 Proiect fundamentare licență DS - 1P 14-2 Mariana Croitoru 11 PID-78 Lucrare teoretică de licență (memoriu de proiect) DS PID-79 Proiect de Licență DS - 4P 56-8 Discipline la alegere 13 Curs la alegere, M3, sem.1, modul 1 2C Curs la alegere, M3, sem.1, modul 2 2C TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE

28 Discipline opționale anul III Nr. crt. Cod Modul 1 Sem.1 Disciplină Cat. form. Ore / Total ECTS săptămână ore S1 S2 S1 S2 Titular 1 SFA-127 Modelare parametrică DC 2L Andreea Iosif 2 SFA-38 Management și marketing DC 2C Modul 2 Sem.1 Carmen Dumitrescu 3 PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C Răzvan Luscov 4 IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C Augustin Ioan Simboluri departamente IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului ST Științe Tehnice SFA Studiul Formei și Ambient PID Proiectare de Interior și Design Categorii formative DF Disciplină fundamentală DTD Disciplină tehnică în domeniu DS Disciplină de specialitate DC Disciplină complementară Ore/săptămână C cursuri S seminarii L lucrări P proiectare 28

29 REGULAMENT privind disciplinele la alegere din anul universitar Art.1. Disciplinele la alegere ce fac obiectul prezentului regulament se adresează studenţilor Facultăţii de Arhitectură de Interior, toate specializările (5 și 3 ani). Disciplinele la alegere sunt comune programelor de studii. Cum unele diferenţieri nu se exclud, este indicată studierea listei dedicate programului de studii urmat (publicată pe site-ul universităţii şi afişată la avizierul pentru discipline la alegere în perioada înscrierilor). Numărul minim obligatoriu al disciplinelor la alegere care trebuie urmate într-un anumit semestru este stabilit prin planul de învăţământ corespunzător specializării şi anului de studiu: Art.2. Disciplinele la alegere sunt grupate în două liste corespunzătoare celor două semestre ale anului universitar: semestrul de iarnă (primul semestru) şi semestrul de vară (al doilea semestru). În cadrul listei de discipline pentru un semestru sunt evidenţiate pachete de cursuri care se vor desfăşura simultan; în cazul în care un student manifestă interes pentru mai multe cursuri din acelaşi pachet, le va putea frecventa în ani universitari succesivi. Listele sunt actualizate anual, prin decizia decanilor, pe baza propunerilor departamentelor şi sunt publicate prin pe site-ul universităţii şi la avizierele departamentelor (respectiv disciplinele la alegere oferite de fiecare departament în parte). În liste, disciplinele sunt identificate prin coduri corespunzătoare unor finalităţi formative distincte, indiferent de eventuale modificări în timp ale denumirilor. Conţinutul disciplinelor propuse studenţilor este prezentat succint în fişele ce pot fi consultate pe site-ul universităţii, la avizierul pentru discipline la alegere (Decanatul Facultăţii de Arhitectură de Interior), precum şi la avizierele departamentelor (respectiv disciplinele la alegere oferite de fiecare departament în parte). Art.3. Înscrierile la disciplinele la alegere se fac la secretariatele de departamente, în timpul semestrului al doilea (luna mai) pentru anul de studii următor. Înscrieril se fac personal la secretariatele departamentelor și în conformitate cu programul anunțat. Înscrierile se fac personal la secretariatele departamentelor şi în conformitate cu programul anunţat. La înscriere studenţii se vor prezenta cu carnetul de student. 29

30 Unele situaţii particulare (recomandări, restricţii) pot fi precizate la rubrica observaţii din lista disciplinelor. Înregistrarea opţiunii se face prin completarea (de către fiecare student în parte) datelor de identificare nume, prenume, număr matricol etc. în fişa de înscriere aferentă disciplinei alese. De asemenea, studentul va specifica în fişă specializarea urmată (respectiv ARH pentru studenţii de la Facultatea de Arhitectură şi INT, DES, MOB pentru studenţii de la Facultatea de Arhitectură de Interior) şi anul de studiu. Studentul va confirma prin semnătură opţiunea sa, luarea la cunoştinţă a prezentului regulament, precum şi faptul că nu a mai obţinut notă de promovare la aceeaşi disciplină la alegere într-un an universitar anterior. Art.4. La o disciplină sunt admişi maximum 130 de studenţi, numărul maxim urmând să fie actualizat anual prin decizia decanilor și validarea acesteia de către Consiliul de administrație al UAUIM. Fac excepţie unele discipline care, din motive particulare, admit un număr mai mic de studenţi (v. rubrica nr. de locuri ). Selecţia studenţilor se face pe criteriul ordinii înscrierii ( primul venit, primul servit ): listele se închid la atingerea numărului limită. Pentru ca un curs să fie activat este necesar un număr de min. 25 de studenţi înscrişi. Dacă lista de discipline opţionale cuprinde discipline care nu se vor activa, studenţii înscrişi pe aceste liste urmează a fi redistribuiţi de asemenea prin înscriere personală, conform unui calendar anunţat ulterior pe locurile rămase neocupate la disciplinele la alegere activate. Anunţul privind activarea / neactivarea unor discipline la alegere se va face la sfârşitul perioadei de înscriere. Decizia privind activarea/neactivarea unor cursuri aparţine Consiliului de Administraţie, la propunerea decanilor. Studenţii înscrişi la cursuri neactivate au la dispoziţie un interval de o săptămână respectiv prima săptămână a semestrului 1, an universitar următor în care să opteze pentru alte discipline dintre cele activate, în limita locurilor rămase disponibile. Listele finale ale studenţilor înscrişi la fiecare disciplină se fac publice prin afişare la avizierele departamentelor de care aparţin disciplinele. Studenţii au datoria să verifice listele finale de înscrieri imediat după publicarea lor, semnalând de urgenţă eventuale erori de înregistrare; erorile semnalate la mai mult de două săptămâni de la 30

31 publicarea listelor nu vor fi luate în considerare, având drept consecinţă imposibilitatea susţinerii examenului. Pe baza listelor finale, secretariatele departamentelor vor întocmi cataloagele de discipline la alegere, cu corelarea cu efectivul de studenţii din anul de studii respectiv. Art.5. Studenţii restanţieri la discipline la alegere vor urma aceeaşi procedură de înscriere la oricare din disciplinele planificate în acelaşi semestru ca şi disciplina nepromovată; în acest caz la rubrica observaţii din fişa de înscriere se va specifica «restanţă». În plus, aceşti studenţi se vor adresa secretariatului departamentului de apartenenţă a disciplinei alese ca «restanţă» şi vor îndeplini procedurile de înscriere pentru «refacere disciplină» cu achitarea taxei aferente creditelor care urmează să fie recuperate. Pentru cazurile excepţionale (studenţi Erasmus, reînmatriculaţi, transferaţi etc.) înscrierea după termenele stabilite se face cu acordul titularilor de disciplină şi aprobarea decanatului. Art.6. Flexibilitatea acestei zone de formare profesională face necesar ca studenţii să-şi asume cu toată seriozitatea responsabilitatea planificării şi gestionării corecte, an de an, a propriului parcurs de studii la alegere. Studenţii care nu îndeplinesc procedura de înscriere în termenul stabilit vor fi declaraţi restanţieri la discipline la alegere pentru anul universitar curent. În cazul înscrierii la un număr mai mare de cursuri decât prevede planul de învăţământ, la rubrica observaţii din fişa de înscriere se va specifica motivul (ex. «restanţă» în cazul unor credite restante la discipline la alegere ). Înscrierea nejustificată la un număr excedentar de discipline, conduce la sancţionarea studentului conform hotărârii decanatului. Pentru situaţii excepţionale, transferurile studenţilor de la o disciplină la alta sunt permise numai în limita locurilor disponibile (rămase neocupate) în cursul primei luni a semestrului I; studentul solicitant va obţine acordul scris al ambilor titulari şi îl va comunica secretariatelor departamentelor de care aparţin disciplinele între care intervine transferul; pe baza cererii aprobate de titularii de disciplină şi decanat, secretariatele vor proceda la înregistrarea modificării în cataloagele respectivelor discipline. Art.7. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului Regulament revine decanatelor facultăţilor implicate, sprijinite logistic de serviciul Secretariat, prin secretariatele departamentelor. 31

32 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR ANII I, II, III, IV - STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER COMASATE - 5 ani ANII I, II, III - STUDII DE LICENŢĂ - 3 ani SEMESTRUL I 1 octombrie deschiderea festivă a anului universitar 2018/ octombrie 2018 înscriere în anul univ.2018/ octombrie - 21 decembrie săpt.- învățământ 24 dec ianuarie săpt. - vacanță de iarnă 7-18 ianuarie săpt. - învățământ 21 ianuarie - 9 februarie săpt. - sesiune evaluare sem. I + PV februarie săpt. vacanță inter-semestrială SEMESTRUL II 18 februarie - 19 aprilie săpt. învățământ aprilie săpt. - activități practice / excursie de studiu 29 aprilie 3 mai săpt. vacanță de Paște 6 mai 7 iunie săpt. învățământ 10 iunie - 6 iulie săpt - sesiune evaluare sem. I - restanțe +PV1 + evaluare sem. II +PV iulie săpt. - activități practice (doar la FU) VACANȚĂ DE VARĂ 2-14 septembrie săpt.- sesiune evaluare sem. II, restanțe (PV2) refacere PV în regim cu taxă sem. I şi sem. II 1 octombrie 2019 începerea noului an universitar 2019/

33 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR ANUL V - STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER COMASATE - 5 ani SEMESTRUL I (Facultatea de Arhitectură de Interior, anul V licență + master comasat) 1 octombrie 2018 deschiderea festivă a anului universitar 2018/ octombrie 2018 înscriere în anul univ.2018/ octombrie - 21 decembrie săpt.- învățământ 8-10 octombrie octombrie octombrie 2018 test limbă străină predare disertații - restanțe susținere disertații + pre-diplome Examen finalizare studii sesiune februarie 2019 (proba 1) 24 dec ianuarie săpt. - vacanță de Crăciun 7-18 ianuarie săpt. - învățământ 21 ianuarie - 9 februarie săpt. - sesiune evaluare sem. I + PV februarie săpt. vacanță inter-semestrială SEMESTRUL II (Facultatea de Arhitectură de Interior, anul V licență + master comasate) februarie săpt. - restanțe, măriri de notă 25 februarie 1 martie 2019 încheierea situației școlare 18 februarie - 19 aprilie săpt. - elaborare prediplomă și disertație 22 februarie februarie 2019 predare proiect diplomă susținere proiect diplomă 33 Examen finalizare studii sesiune februarie 2019 (proba 2) 15 aprilie 2019 predare disertație aprilie 2019 sesiune susținere pre-diplomă + disertație 29 aprilie 3 mai săpt. vacanță de Paște 6 mai 28 iunie săpt.- elaborare proiect diplomă 28 iunie 2019 predare proiect diplomă + CD 2 iulie 2019 sesiune restanțe studiu fundamentare prediplomă 3-4 iulie 2019 susţinere proiect diplomă (+ machetă)

34 VACANȚĂ DE VARĂ 1 octombrie 2019 începerea noului an universitar 2019/ octombrie 2019 predare disertații restanțe Examen finalizare studii octombrie 2019 sesiune de restanțe prediplomă + disertații Examen finalizare studii sesiune februarie/martie 2020 (proba 2) sesiune februarie/martie 2020 (proba 1) 34

35 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR ANUL III - STUDII DE LICENŢĂ - 3 ani SEMESTRUL I (Facultatea de Arhitectură de Interior, anul III licenţă Mobilier şi Amenajări Interioare) 1 octombrie 2018 deschiderea festivă a anului universitar 2018/ octombrie 2018 înscriere în anul univ.2018/ octombrie - 21 decembrie săpt.- învățământ 24 dec ianuarie săpt. - vacanță de Crăciun 7-18 ianuarie săpt. - învățământ 21 ianuarie - 9 februarie săpt. - sesiune evaluare sem. I + PV februarie săpt. vacanță intersemestrială SEMESTRUL II (Facultatea de Arhitectură de Interior, anul III licenţă Mobilier şi Amenajări Interioare) 18 februarie 19 aprilie săpt. - învățământ aprilie săpt. activități practice 29 aprilie 3 mai săpt. Vacanță de Paști 6 mai - 7 iunie săpt. - învățământ + proiect licenţă iunie săpt. - sesiune evaluare sem. II iunie săpt. - sesiune restanțe, măriri 24 iunie 1 iulie săpt. elaborare proiect licenţă 1 iulie 2019 predare memoriu 3 iulie 2019 predare proiect licență 5 iulie 2019 susținere licență Mobilier 35

36 GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul I, Semestrul 1 36

37 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul I, Semestrul 2 37

38 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul II, Semestrul 1 38

39 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul II, Semestrul 2 39

40 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul III, Semestrul 1 40

41 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul III, Semestrul 2 41

42 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul IV, Semestrul 1 42

43 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul IV, Semestrul 2 43

44 Arhitectură de Interior în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul V, Semestrul 1 44

45 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul I, Semestrul 1 45

46 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul I, Semestrul 2 46

47 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul II, Semestrul 1 47

48 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul II, Semestrul 2 48

49 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul III, Semestrul 1 49

50 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul III, Semestrul 2 50

51 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul IV, Semestrul 1 51

52 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul IV, Semestrul 2 52

53 Design de Produs în sistem integrat Licență și Master An universitar , anul V, Semestrul 1 53

54 Mobilier și Amenajări Interioare - Licență An universitar , anul I, Semestrul 1 54

55 Mobilier și Amenajări Interioare - Licență An universitar , anul I, Semestrul 2 55

56 Mobilier și Amenajări Interioare - Licență An universitar , anul III, Semestrul 1 56

57 Mobilier și Amenajări Interioare - Licență An universitar , anul III, Semestrul 2 57

58 Regulament privind activitățile de proiectare din cadrul Facultății de Arhitectură de Interior Prezentul regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor UAUIM, cu referire la specificul activităţii de proiectare în cadrul programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură de Interior UAUIM. Pe baza prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor UAUIM, Decanatul și Directorul Departamentului de Proiectare de Interior și Design au elaborat prezentul document intitulat Regulament general privind activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de studiu, după caz. Capitolul 1: Dispoziții generale Articolul 1 Prezentul regulament se aplică tuturor activităților de proiectare desfășurate la Facultatea de Arhitectură de Interior din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. El are la bază Regulamentul privind activitatea profesională a studenților UAUIM, fiind parte integrantă din acesta. Articolul 2 Activitățile de proiectare cuprind următoarele tipuri de proiecte: 1. Proiectele de arhitectură de interior, de design, de mobilier și cele de specialitate, incluse în planurile de învățământ ale programelor de studii ale FAI. Pentru simplificarea parcurgerii textului, tipurile de proiecte enumerate mai sus vor fi denumite în continuare proiecte de 58

59 atelier. Proiectele de atelier pot fi împărțite în faze determinante, care să marcheze etapele importante din parcursul lor; 2. Proiectele de o zi sunt cunoscute sub denumirea de schiță de schiță, care se desfășoară în anii II- IV de studii. Ele vor fi denumite în continuare schițe. 3. Proiectele de verificare, care se desfășoară în anul I de studii. Articolul 3 Atelierele de proiectare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu asigură locuri de lucru pentru toți studenții. Studenții își procură pe cont propriu materialele și ustensilele necesare studiului individual și redactării proiectelor. Articolul 4 Proiectele de atelier sunt îndrumate de echipe formate din cadre didactice, denumite în continuare echipe de îndrumare. Articolul 5 Schițele și proiectele de verificare nu beneficiază de îndrumare. Capitolul 2: Temele proiectelor Articolul 6 Tema proiectului detaliază tematica precizată în fișa disciplinei, etapele de realizare, precum și condițiile de desfășurare și de promovare ale proiectului. Fișa disciplinei este publicată pe pagina web a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu la începutul fiecărui an universitar. Temele proiectelor vor fi prezentate studenților în formatul din Anexă. Articolul 7 Echipele de îndrumare vor lansa temele proiectelor de atelier în prima ședință de atelier, conform graficului de activități. Concomitent, ele vor explica și calendarul proiectului. 59

60 Articolul 8 Responsabilul desemnat de titularul de disciplină afișează tematica generală și condițiile de desfășurare a schițelor și a proiectelor de verificare la avizierul Facultății de Arhitectură de Interior, cu cel puțin o zi înainte de data programată pentru desfășurarea proiectului. Anunțul trebuie să conțină următoarele informații: 1. Tematica generală a proiectului; 2. Locul de desfășurare al proiectului; 3. Durata proiectului, ora de începere și ora de predare; 4. Tehnica de lucru: de mână; 5. Formatul planșei sau al planșelor care vor fi predate de studenți la sfârșitul proiectului și materialele necesare. Articolul 9 Responsabilul desemnat de titularul de disciplină face lansarea temei schiței sau pe cea a proiectului de verificare, la data programată în graficul de activități al fiecărui an de studii și la ora stabilită prin anunțul proiectului respectiv. Temele de proiectare pot fi ridicate de studenți în primele două ore ( ) de la începutul schi ei/proiectului pe bază de semnătură. Studenții care nu ridică temele de proiectare în acest în interval sunt considerați absenți la schița/proiectul respectiv. Capitolul 3: Durata proiectelor Articolul 10 Activitatea la disciplinele Atelier din cadrul departamentului Proiectare de Interior și Design se desfăşoară după următorul program: 1. 2 semestre x 14 săptămâni fiecare. În săptămâna a 15 zecea/fiecare semestru se poate desfăşura evaluarea finală a celui de al doilea proiect şi se vor desfăşura schiţele restante şi Proiectele de verificare; 60

61 2. în fiecare semestru, activitatea didactică constă în realizarea, pe baza unei tematici generale semestriale, a câte 2 sau 3 proiecte, (cel puțin un proiect scurt și unul lung), în funcție de anul de studiu; 3. Calendarul de desfășurare a proiectelor de atelier și durata acestora sunt stabilite prin graficul de activități aferent fiecărui an de studii, care detaliază, la rândul său, planul de învățământ. 4. Tematica fiecărui modul se va afişa la avizierul departamentului la începutul anului universitar. Articolul 11 Durata schițelor este de 8 (opt) ore iar a proiectelor de verificare este de 10 (zece) ore, ea fiind anunțată pentru fiecare caz în parte, conform prevederii Articolului 8. Capitolul 4: Desfășurarea proiectelor Articolul 12 Proiectele de atelier se desfășoară conform orarului publicat la începutul fiecărui semestru. Echipele de îndrumare stabilesc modul de desfășurare al fiecărui proiect de atelier în parte, comunicându-l studenților în prima ședință de atelier dedicată acelui proiect. Articolul 13 Pe parcursul proiectelor scurte au loc următoarele evenimente (conform graficului fiecărui proiect): prelegere/prezentare publică a temei; prelegeri de an sau de atelier (Teoria proiectului); corectură la panou (ca predare pe parcurs); predare finală, constând în discuţii + juriere + notare/atelier comunicare notă (în ziua jurierii = ziua predării finale); Proiectele lungi se vor desfăşura în două faze (etape). Subiectele alese pentru a ilustra tematica generală semestrială şi modulele tematice se vor baza pe situri/situații reale. Pe parcursul proiectelor lungi au loc următoarele evenimente (conform graficului fiecărui proiect): prelegere/prezentare publică a temei; 61

62 prelegeri de an sau de atelier (Teoria proiectului); corectură la panou (ca predare pe parcurs); predare etapa 1 (notare, juriere, discuţii şi comunicare notă/atelier în ziua predării); predare și evaluare etapa 2 (finală), discuţii, juriere/atelier, în ziua predării. Este obligatorie întocmirea unui caiet de proiect pentru fiecare temă care va ilustra participarea studentului la cursurile de teorie a proiectului precum și documentații, studii, corecturi acumulate pe parcursul elaborării proiectului. Notarea caietului de proiect revine în sarcina atelierului și constituie parte din nota finală. Articolul 14 Schițele și proiectele de verificare se lucrează individual, în locul stabilit în anunțul proiectului, sub supravegherea unui membru al echipei de îndrumare aferente disciplinei de care aparține proiectul. Acesta semnează planșele studenților după expirarea termenului acordat ridicării temelor de proiectare (între orele ). Articolul 15 Pentru predarea proiectelor, piesele minim cerute prin temele de proiect sunt cele de mai jos sau echivalent conform specificului proiectului (design, mobilier, specialitate etc.) : Proiecte scurte: Planuri, secţiuni, vederi Desfășurări interioare Detaliere tehnică (conform cerinţe proiect) Machetă studiu spațial (la scara potrivită obiectului de proiectat) Imagini (perspective) Proiecte lungi: Etapa I: Încadrare în oraş/sit - sc. 1:500 Situaţie existentă/analiză - sc. 1:100 Propunere - sc. 1:100 1:50 62

63 Machetă studiu spațial - sc. 1:100 1:50 Etapa II: Ilustrare scheme partiu/idee (planuri, secţiuni) Imagini (perspective) Planuri, secţiuni, vederi - sc. 1:50 conform specific proiect Imagini (perspective) Detaliere tehnică (conform cerinţe proiect) Machetă obiect. Capitolul 5: Predarea proiectelor Articolul 16 Predarea proiectelor de atelier, a schițelor și a proiectelor de verificare se face la data și la ora stabilită în tema de proiectare, care ia în considerare graficul de activități. Excepțiile de la această prevedere sunt trecute în Capitolul 8 al acestui regulament. Articolul 17 Predarea proiectelor de atelier se face atât pe suport de hârtie, cât și pe suport digital, în format nemodificabil. În cazul în care proiectele de atelier nu sunt redactate în format digital, studenții le vor fotografia sau le vor scana în prealabil, pentru a le putea transfera pe suport digital. În cazul proiectelor redactate în format digital, se vor preda pe suport digital (format.tiff,.jpg,.pdf/ rezoluţie 150 dpi) planșele finale identice cu cele tipărite. Articolul 18 Organizarea predării este responsabilitatea titularului de disciplină. Proiectul este predat numai după înregistrarea sa pe foaia de predare. Identificarea sa va fi făcută prin prezența unui cartuș, conform modelului de mai jos. Cartușul va fi amplasat pe fiecare planșă în colțul din dreapta jos al formatului cerut prin tema de proiect. 63

64 Capitolul 6: Evaluarea și notarea proiectelor Articolul 19 Evaluarea proiectelor de atelier se face conform baremului înscris în tema de proiectare și cuprinde două componente majore: evaluarea activității de atelier și evaluarea conținutului proiectului predat. Ponderea celor două componente este stabilită de fiecare titular de disciplină în parte, ea fiind trecută în tema de proiectare. În cazul în care tema de proiectare nu conține în mod explicit această pondere, cele două componente primesc o pondere egală în nota finală. Articolul 20 Evaluarea și notarea proiectelor se face de către comisiile de notare. Comisiile de notare sunt formate din membrii echipei de îndrumare aferente disciplinei de care aparțin proiectele. O comisie de notare nu poate avea mai puțin de trei membri. 64

65 Articolul 21 Susținerea etapelor intermediare și finale ale proiectelor pot fi notate distinct de către comisiile de evaluare. La susținerea unor proiecte de interes mai larg pot fi invitate și alte cadre didactice ale universității. Articolul 22 În cazul proiectelor realizate în echipă, nota finală obținută de studenții aceleiași echipe poate să difere, în funcție de activitatea individuală la atelier, deoarece aceasta este evaluată în mod distinct, conform Articolului 18. Articolul 23 Notarea tuturor proiectelor, a componentelor acestora și/sau a fazelor determinante, se face pe o scară de la 1 (unu) la 10 (zece), unde 1 (unu) este nota minimă, iar 10 (zece) este nota maximă. Nota minimă de promovare este nota 5 (cinci), nerotunjită, atât la nivelul fazelor sau al etapelor intermediare, cât și la cel al componentelor parțiale ale unui proiect de atelier. Articolul 24 Notarea proiectelor de atelier, precum și a componentelor și/sau a fazelor determinante, se face cu două zecimale. Nota finală a proiectelor este trecută în catalog tot cu două zecimale. Articolul 25 Notarea schițelor și a proiectelor de verificare se face cu două zecimale. Articolul 26 Notele sunt afișate sau comunicate studenților în cel mult 7 zile de la predarea proiectelor sau a fazelor determinante. Acest termen poate fi depășit doar în situații bine justificate. 65

66 Articolul 27 Nu se admit cereri de reevaluare a notelor acordate de comisiile de notare. În cazul în care sunt semnalate în mod justificat eventuale erori în calculul notei, comisiile de notare le vor corecta. Capitolul 7: Condițiile de promovare a proiectelor Articolul 28 Activitatea de atelier este obligatorie, iar lipsa acestei activități conduce la nepromovarea proiectului. Articolul 29 În cazuri bine întemeiate, absențele studenților pot fi motivate pe baza actelor justificative și a unei cereri individuale a studentului, adresate Decanului Facultății de Arhitectură de Interior. În cazul absențelor din motive medicale, actele justificative vor fi însoțite de certificate vizate de cabinetul medical al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Articolul 30 În cazul proiectelor de atelier, studenților care au absentat motivat li se poate aproba completarea conținutului proiectului, în cazul în care absențele lor nu depășesc mai mult de 50% din activitatea de atelier dedicată proiectului respectiv. În asemenea situații, studenții vor completa conținutul proiectului respectiv fără îndrumare și îl vor preda la data stabilită de echipa de îndrumare, fără a depăși însă durata semestrului de care aparține proiectului. Articolul 31 Absentarea la peste 50% din activitatea de atelier dedicată unui proiect implică refacerea integrală a proiectului respectiv în anul universitar următor. 66

67 Articolul 32 Promovarea proiectului de atelier depinde de cele două componente majore ale sale, respectiv de lucrarea predată și de evaluarea activității desfășurate pe parcursul proiectului. Studenții promovează un proiect atelier în situația în care îndeplinesc condițiile de promovare precizate în tema de proiectare aferentă proiectului respectiv. Articolul 33 Studenții promovează un proiect de atelier, o suită de schițe sau un proiect de verificare în situația în care obțin minimum nota 5 (cinci), nerotunjită, calculată conform precizărilor din tema de proiectare. Promovarea proiectului, a schiței sau a proiectului de verificare conduce la acordarea numărului de credite alocate proiectului sau schiței respective. Notele și creditele aferente se consemnează în foaia matricolă a fiecărui student. Articolul 34 Studenții pot fi înscriși în anul următor de studii, fără să fi promovat integral activitatea de proiectare din anii precedenți, în următoarele situații: în situația în care nu acumulează mai mult de 7 (șapte) credite ECTS restante la activităţi de proiectare, începând cu seria înscrisă în anul I universitar, ; în situația în care nu acumulează mai mult de 10 (zece) credite ECTS restante la activităţi de proiectare pentru seriile înscrise în anul I, şi anterior. Articolul 35 Studenții din anii terminali, care au credite restante la activitatea de proiectare sunt declarați repetenți. Articolul 36 Nepromovarea unui proiect de atelier implică refacerea sa în anul universitar următor, conform temei de proiectare și a calendarului aferent anului respectiv. Pentru fiecare proiect de atelier 67

68 refăcut, studenții trebuie să achite în prealabil cuantumul taxei stabilit de Conducerea Universității pentru numărul aferent de credite ECTS. Articolul 37 Situațiile în care un proiect de atelier nu poate fi refăcut, din motive organizatorice sau instituționale obiective, sunt analizate și soluționate de Biroul Consiliului Facultății de Arhitectură de Interior. Articolul 38 În anii II-V de studii, în fiecare semestru au loc lucrări scurte de 8 ore - schițe de schiță, cu subiecte din domenii diverse/în corelare cu domeniul în studiu. Numărul schiţelor pe semestru este 2+1Refacere. Pentru acordarea creditelor este necesară obţinerea notei 5 la o singură schiță. A treia schiță, S3 are statut de restanță astfel: pentru semestrul în curs - fără taxă pentru anul anterior - cu taxă Articolul 39 În cazul în care studenții nu obțin nota 5 (cinci) la una dintre cele 2 (două) schițe programate în decursul celor 14 săptămâni de activitate, ei beneficiază de câte o schiță suplimentară (Restanță). Această schiță suplimentară se desfășoară pentru semestrul în curs, în primele zile de sesiune, fără perturbarea activităților specifice acesteia și fără taxă. Articolul 40 În cazul în care studenții nu obțin nota 5 (cinci) nici la schița suplimentară (Restanță) prevăzută la articolul precedent, ei beneficiază de câte o schiță restantă pentru fiecare semestru în parte. Aceste schițe restante se desfășoară în sesiunea de restanțe corespunzătoare semestrului respectiv. Articolul 41 În cazul în care studenții nu promovează schița de schiţă nici în sesiunele de restanțe aferente fiecărui semestru, ei trebuie să refacă schița respectivă în anul universitar următor sau în anii 68

69 universitari următori, cu taxă. Refacerea schițelor se face conform prevederilor Regulamentului privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent. Articolul 42 Studenții promovează un proiect de verificare în situația în care obțin minimum nota 5 (cinci), nerotunjită, la proiectul respectiv. Articolul 43 În cazul în care studenții nu promovează un proiect de verificare, ei beneficiază de un proiect de verificare restant, programat în sesiunea de toamnă a anului de care aparține proiectul. Proiectul de verificare restant este gratuit. Articolul 44 În cazul în care studenții nu promovează niciun proiect de verificare din cele enumerate în articolele precedente, ei refac proiectul de verificare în anul universitar următor sau în anii universitari următori. Refacerea proiectelor de verificare se face conform prevederilor Regulamentului privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent. Capitolul 8: Amânarea predărilor Articolul 45 Datele predărilor pentru proiectele de atelier sunt stabilite în graficele de activități aferente fiecărui an de studii în parte, pentru a evita sau pentru a reduce cât de mult posibil atât suprapunerile între predări, cât și suprapunerile între predări și alte forme de evaluare pe parcurs, specifice disciplinelor predate la Facultatea de Arhitectură de Interior. În mod similar se procedează și cu datele schițelor și ale proiectelor de verificare. 69

70 Articolul 46 Pentru a evita suprapunerea predărilor și a susținerilor de la ani de studii diferiți, echipele de îndrumare pot decide punctual, la solicitarea studenților restanțieri, data predării și a susținerii proiectelor de către studenții restanțieri, fără a afecta însă perioada de sesiune. Articolul 47 În caz de boală, de accident sau de forță majoră, fiecare student are dreptul să ceară amânarea predării unui proiect de atelier, până după rezolvarea situației speciale în care se află, prin depunerea unei cereri adresate Decanului Facultății de Arhitectură de Interior. Cererea de amânare trebuie să conțină următoarele informații: 1. Motivul pentru care se solicită amânarea; 2. Perioada pentru care se solicită amânarea. Cererea de amânare, împreună cu documentele doveditoare necesare fundamentării cererii, va fi depusă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de amânare la secretariatul Facultății de Arhitectură de Interior cu un număr de înregistrare primit de la Registratură. Articolul 48 În afara situațiilor cuprinse în articolele anterioare, nu sunt permise alte tipuri de amânări. Capitolul 9: Păstrarea și arhivarea proiectelor Articolul 49 La încheierea proceselor de evaluare și de notare a proiectelor de atelier, a schițelor și a proiectelor de verificare, titularul de disciplină păstrează lucrările până la finalul următorului an universitar, putând ulterior să le înapoieze studenților. 70

71 Articolul 50 În scopul întocmirii fondului metodologic al FAI, ajutat de echipa de îndrumare, titularul de disciplină selectează minimum două proiecte bune, două proiecte medii, precum și două proiecte slabe, urmând a le arhiva în format tipărit și digital. Arhivarea digitală se va centraliza pe Facultate. Capitolul 10: Dispoziții finale Articolul 51 Prezentul regulament completează Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu și se aplică începând cu anul universitar

72 REGULAMENTE PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZAREA A STUDIILOR 72

73 REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZAREA A STUDIILOR Secția ARHITECTURĂ DE INTERIOR EXAMENUL DE DIPLOMĂ DATE GENERALE În temeiul prevederilor art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţămantul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară şi de iarnă). Fiecare sesiune conţine două probe, cu natură distinctă: Proba I-a: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică în domeniile: arhitectură de interior, design, arhitectură generală, construcţii, restaurare. 2. susţinerea proiectului de Prediplomă realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de diplomă. Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică. Cele două probe sunt precedate de un Proiect-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) pentru proiectul de diplomă care este prezentat în Semestrul 1 din anul V de studii și are valoarea de 4 credite (ECTS) Condiţii de înscriere la diplomă: Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-V (270 credite ECTS, absolvenţi ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică 73

74 care condiţionează susţinerea examenului de diplomă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, FIDES (pentru limba Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM. În funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere studenţii pot întocmi un proiect de diplomă de arhitectură de interior care să aprofundeze o problematică specifică domeniilor: arhitectură de interior, design, restaurare, tehnologie arhitecturală. Propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cad în sarcina candidatului. Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului. În cadrul susţinerii proiectului de diplomă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului (Mission Statement) elaborată în limba engleză sau franceză Tematica Lucrarea de diplomă poate aborda problematica spaţiilor interioare ale diverselor programe arhitecturale în diferite tipuri de clădiri, fie în faza de proiect de arhitectură, fie în clădiri existente, precum şi ale altor programe complementare din domeniul transporturilor aero-navale şi rutiere, mobilier, inclusiv mobilier urban Conţinutul general Diploma în specialitatea "arhitectură de interior" este un proiect de arhitectură şi ca urmare acesta va avea toate atributele unui astfel de proiect, de la concept arhitectural la funcţionalitate specifică şi constructivitate (structuri, materiale, detalii). 74

75 Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie în asigurarea unei ambianţe specifice cu valoare estetică ridicată a spaţiului interior studiat. Temele abordabile în lucrarea de domeniul arhitecturii interiorului vizează toate cazurile arhitecturale în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu spaţiile interioare construite şi cu echipamentele specifice acestor spaţii, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţii umane. Suprafaţa medie a construcţiei tratate va fi de 800 mp desfăşuraţi și nu mai mult de 3000 mp, cu menţiunea că aceasta poate varia (în plus sau în minus, fără a scădea sub 250 mp) în funcţie de complexitatea programului de arhitectură abordat. Dacă suprafaţa de studiu este mică, se va avea grijă ca proiectul prezentat să fie detaliat in extenso, cu mai multe propuneri pentru obiectele de mobilier sau soluţiile de mobilare. Lucrarea de diplomă trebuie să demonstreze capacitatea diplomatului de a duce la bun sfârşit orice proiect de arhitectură de interior (şi nu doar de decoraţiuni interioare). Pentru aceasta se propune ca: - alegerea subiectului să permită intervenţii substanţiale în organizarea spaţială, tratamentul suprafeţelor şi a iluminatului precum şi intervenţii personale (originale) în mobilare. - vor fi acoperite toate fazele de proiectare, prezentându-se un proiect de execuţie cel puţin pentru suprafaţa (spaţiul) detaliat la scară mare. Acest lucru se va reflecta în scara planşelor desenate la sc.1:50, sc.1:20 (cel puţin o încăpere sau 50 mp), sc.1:5, 1:2 şi sc.1:1. - să fie prezentate mostre pentru finisaje şi fişe pentru mobilierul sau corpurile de iluminat de catalog. * În construcţii nou proiectate, proiectul de specialitate este rodul colaborării între arhitectul autor, şef de proiect şi arhitectul specialist în domeniul arhitecturii interiorului. 2. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ Examenul de diplomă are trei componente: 2.1. Proiect-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul 1 75

76 2.2. Proba I: Susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică Susţinerea proiectului de Prediplomă Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică PROIECT-STUDIU DE FUNDAMENTARE A DIPLOMEI (STUDIU DE FEZABILITATE) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul 1 Reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diplomă. Studentul va trebui ca prin acest proiect să argumenteze: oportunitatea programului propus, problemele rezolvate prin temă și prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea și inovația acestuia. Conținutul studiului: 1. Analiza situației existente - analiza multicriterială a amplasamentului ales pentru proiectul de diplomă, cu accent pe caracteristicile sale urbanistice, arhitecturale, culturale, morfo-stilistice și pe lexicul arhitectural (determinarea temei de arhitectură prin definirea compatibilității cu locul situl natural sau construit şi cu programul propus). 2. Anamneza (istoria) şi stabilirea valorilor sitului, respectiv a valorilor construcției alese pentru reabilitare (determinarea oportunităților şi constrângerilor sitului). 3. Programul de proiectare ales a fi implementat și o primă formulare a elementelor de temă propuse pentru situl ales. 4. Analiza precedentelor arhitecturale sau urbanistice relevante pentru programul arhitectural ales și raportarea critică argumentată la acestea. 5. Propunere pentru tema de proiect (cu două VARIANTE de sit sau de funcționalizare și analiza comparativă a acestora). 6. Propuneri de intervenție arhitecturală (reprezentări schematice ale conceptului, distribuției funcționale etc.). 76

77 În cazul propunerilor de intervenții asupra unui imobil protejat (monument, ansamblu istoric şi/sau aflat într-o zonă construită protejată) sunt necesare următoarele elemente particulare de fundamentare a intervenției: - marcarea etapelor de realizare a fondului construit existent pe suprafața imobilului; - marcarea elementelor semnificative, nesemnificative şi/sau nocive pentru patrimoniul cultural local şi/sau național existente la nivelul fondului construit de pe suprafata imobilului; - marcarea intervențiilor de conservare-restaurare sau reabilitare funcțională, precum şi a noilor corpuri de clădire proiectate ca extindere prin inserție integrată. Se cer: 1. Diferitele analize de context cu concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect (amplasare în sit, necesitatea funcţiunii în sit analiză etc.) 2. Amplasament în cadrul oraşului, scara 1:2000 şi 1: Releveul complet la o scară în funcţie de complexitatea proiectului (1:100, 1:50). 4. În funcţie de amplitudinea şi complexitatea intervenţiei, studentul trebuie să prezinte pentru 2 (DOUĂ) VARIANTE (de funcţionalizare a sitului ales / de situri pentru funcțiunea aleasă): - scheme funcţionale elaborate pe baza releveului sitului incluzând și eventuale propuneri de extinderi; - suprafeţe generale pentru cele 2 (DOUĂ) VARIANTE, cu analiza comparativă a acestora, la un nivel care să facă inteligibile intenţiile arhitecturale care se vor dezvolta la faza de prediplomă - la scările cerute de complexitatea intervenţiei (1:200, 1:100, 1:50), în funcţie de mărimea zonei studiate. Planşele vor fi redactate şi predate pe format A3 color (maximum 10 planșe), iar tema de proiect va fi predată pe format A4 alb-negru. Dimensiunea dosarului final va fi în mod obligatoriu format A3. Lucrarea va fi predată şi în format digital pe CD/DVD cu fişierele de imagini în format.jpg sau.pdf dimensiuni A3 și A4. Proiectul de fundamentare a diplomei va fi prezentat și susținut în fața unei comisii în Sesiunea Ianuarie-Februarie În urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei (nota minimă 5, inclusiv) studentul obține avizul pozitiv de intrare în faza următoare Proba 1: prediplomă - disertație. 77

78 2.2. PROBA I: LUCRARE TEORETICĂ DE ANALIZĂ ŞI CRITICĂ (DISERTAŢIE) PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ LUCRAREA TEORETICĂ DE ANALIZĂ ŞI CRITICĂ (DISERTAŢIE) Alegerea subiectului: - Subiectul poate fi ales din orice domeniu teoretic cuprins în arhitectură: arhitectură de interior şi design, restaurarea şi protecţia monumentelor, construcţii, tehnologii speciale în construcţii etc. - Subiectul va ţine de o zonă problematică largă, o viziune mai amplă asupra temei alese. - Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul fundamentării teoretice şi elaborării proiectului de diplomă Conținut: 1. Titlul exact al lucrării 2. Planul lucrării - trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor şi numărul paginii de început a fiecărui capitol. 3. Textul propriu-zis va fi elaborat conform modelului din Anexa 1, care este obligatoriu pentru primirea lucrării. 4. Organizarea bibliografiei va fi făcută alfabetic şi pe tipurile de publicaţii. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare. 6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisă şi ea conform regulilor în uz (vezi ex. în Anexa 1). 7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă. 8. În elaborarea lucrării se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare: - Claritatea demersului - Calitatea planului de idei: modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales interesul perspectivei de abordare 78

79 logica planului de idei valoarea planului de idei coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă - Calitatea bibliografiei interesul şi actualitatea/noutatea lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei) - Dezvoltarea planului de idei în lucrare: coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă claritatea şi calitatea argumentaţiei referinţele folosite exemplele folosite integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă - Decenţa și corectitudinea exprimării în limba română - Calitatea susţinerii orale - Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă. Fiecare lucrare este citită de doi referenţi: - Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări. - Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi. Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire Tratarea subiectului: - Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi convingătoare. - Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul logic în care subiectul se integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei). 79

80 PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ - CONŢINUTUL (MINIM) Atenţie! Acest studiu de fundamentare-documentare este TOTAL DIFERIT de lucrarea de disertaţie! Scopul proiectului de Prediplomă este finalizarea temei de proiectare (vezi Formularea temei de proiectare) a proiectului de diplomă, argumentarea sa şi a conceptului prin diferite forme de lectură (incluzând şi analize tehnice) a contextului şi a programului funcţional. În faza proiectului de prediplomă: - se vor păstra amplasamentul și programul de arhitectură alese împreună cu îndrumătorul și confirmate de Comisia de jurizare din faza Proiectului de fundamentare a diplomei; - tema proiectului (obligatoriu în limba romană și engleză ), regulamentul și variantele de arhitectură propuse prin proiectul de fundamentare a diplomei vor fi amendate, modificate sau dezvoltate în faza prediplomei, în funcție de recomandările comisiei de jurizare, astfel: 1. Analiza critică a datelor de temă rezultată în urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei și conceperea temei finale de proiect în concordanță cu recomandările comisiei de jurizare. 2. Analiza critică a concluziilor semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect rezultate în urma analizelor de amplasament realizate în faza proiectului de fundamentare a diplomei, în concordanță cu recomandările comisiei de jurizare. Se cer: 1. Piese scrise, studiu aprofundat de documentare, finalizarea temei de proiectare (reprezintă 40% din prediplomă) caiet A3: Studiul documentar al programului de arhitectură ales prin analiza de exemple, a datelor tehnice, a normelor de proiectare etc. care va constitui baza elaborării temei program pentru proiectul de diplomă. Astfel la un nivel cât mai aprofundat se vor studia: Istoricul programului de arhitectură, apariţie, evoluţie etc. Salturile evolutive (dacă există), motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi tehnologii de construcţie şi/sau materiale, schimbări în utilizare etc. Exemplificarea cu clădiri/amenajări existente a programului ales, eventuale categorii şi subcategorii. Se vor evidenţia cât mai clar punctele comune şi deosebirile dintre acestea. De ex.: tip 80

81 de amplasament, de amenajare, materiale folosite, protecţia mediului etc. Se vor detecta avantajele unora faţă de altele. Din aceste date va rezulta analiza soluţiilor diferitelor exemple şi se va face un amplu studiu comparativ, pe mai multe criterii între acestea. Finalizarea temei de proiectare: În urma concluziilor și sugestiilor de la susținerea Fundamentării Proiectului de Diplomă și a tuturor considerentelor enumerate mai sus, a punerii în evidenţă a tuturor problemelor existente, se va formula tema finală de proiectare. Formularea temei se va face cât mai clar şi structurat pe categorii de probleme, importanţă etc. 2. Piese desenate: a. Amplasament în cadrul oraşului, scara 1:500. b. Releveul complet la o scară în funcţie de complexitatea proiectului (1:100, 1:50). c. Scheme de funcționalizare a construcției sau grupului de construcții, conform temei de proiectare. d. Desene de concept arhitectural-ambiental, scara 1:100 sau 1:50, în funcție de dimensiunea subiectului; e. Planuri (pardoseli; mobiliare; plafoane), scara 1:100 sau 1:50, în funcție de dimensiunea subiectului; f. Secțiuni tehnice, scara 1:100 sau 1:50, în funcție de dimensiunea subiectului; g. Modelare tridimensională: - 2 perspective sugestive pentru conceptul arhitectural dorit; - machete de concept și de studiu pentru volumetrii spațiale sau piese speciale de mobilier. 3. Comentariu tehnico-economic (cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafeţe şi volume globale şi pe unitate de folosinţă); 4. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme, documente de arhivă, alte materiale documentare). Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele studentului şi al îndrumătorului şi anul universitar. Studiul de fundamentare (Prediploma) face parte din Proiectul de diplomă şi va fi inclus în forma amendată în urma discuţiilor cu juriul de prediplomă în prezentarea finală a proiectului de diplomă. 81

82 Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Validarea studiului de către îndrumător (prin Aviz scris) condiționează susținerea prediplomei în fața comisiei. Recomandări în cazul intervenţiilor în situri clasate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice În cazul în care subiectul de diplomă aduce intervenţii în situri clasate sau în zonele lor de protecţie, diplomatul va ţine seama de legislaţia în vigoare. Toate informaţiile şi datele necesare se pot afla de la următoarele instanţe: Autorităţile locale, Serviciile de urbanism ale primăriilor, Oficiile teritoriale de patrimoniu sau de la Ministerul culturii şi cultelor - Direcţia monumentelor istorice. Se recomandă ca diplomaţii să consulte Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului PROBA A II-A: PROIECTUL DE DIPLOMĂ Conţinutul (minim) al proiectului de diplomă: Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma proiectului de fundamentare a diplomei și a studiului de prediplomă. Se cer: 1. Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din proiectul de fundamentare a diplomei; 2. O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de fraze, tradusă în limba engleză sau franceză, care să exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă; 3. Prediploma; 4. Desene de concept arhitectural-ambiental şi scheme de instalaţii, scara 1:100-1:50; 5. Planuri detaliate (pardoseli; mobilare; plafoane), scara 1:25-1:20; 6. Desfăşurări (elevaţii parietale), scara 1:25-1:10; 7. Detalieri de construcţii şi finisaj (la pereţi, pardoseli, plafoane) planuri; vederi; noduri - secţiuni, scara 1:5-1:1. La susținerea Diplomei vor fi prezentate mostrare cu principalele materiale utilizate. 82

83 8. Detaliu: o piesă de mobilier sau dotare (accesorii funcţionale şi/sau decorative), cu plan, vederi, secţiuni şi detalii, scara 1:5-1:1; 9. Modelare tridimensională: - minim 4 perspective interioare - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale; - axonometrii de ansamblu şi detaliu; - machete de concept, de studiu, care pot explica mai concret intenţiile arhitecturale de ansamblu sau de detaliu; 10. Alte piese care pot contribui la cât mai bună înţelegere a proiectului. 11. Două planșe format 70x100 cm vertical, care vor conţine piesele esenţiale pentru prezentarea și înţelegerea proiectului într-o expoziţie, planșe ce vor fi elaborate conform modelului.cdr anexat. Pentru o bună aprofundare şi detaliere a studiului, conţinutul proiectului şi scara pieselor se stabilesc prin consultarea îndrumătorului, în funcţie de caracteristicile şi dimensiunile obiectului de studiu. Validarea studiului de către îndrumător (prin Aviz scris) condiționează susținerea Proiectului de Diplomă în fața comisiei Elaborarea, redactarea şi predarea proiectului de diplomă. Atât aspectul grafic (paginarea, coperta, fonturile folosite etc.) al tuturor materialelor predate - disertaţie, mapă prediplomă, diplomă cât și susținerea orală a proiectului de diplomă vor fi cuantificate ca parte integrantă din notă. Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de circa 8 mp; ele vor fi dispuse pe 2 panouri (180x240 cm) la care se va adăuga un panou pe care va fi expusă prediploma; planşele lucrării de diplomă vor avea maxim formatul A1 (597x841mm) sau, în cazuri excepționale, vor fi modificate cu multiplii conform STAS. Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este obligatorie redactarea în tehnici tradiţionale a minimum 2 perspective la nivelul ochiului. 83

84 Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare. Predarea proiectului de diplomă: - toate planşele vor avea un cartuş de identificare după formatul de mai jos (dimensiuni minime 12 x 4 cm): Îndrumător: Consultant specialitate: x = numărul planşei Prenume NUME (student) (Grad didactic, Prenume NUME) (Grad didactic, Prenume NUME) n = numărul total de planşe al proiectului (TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ) (NUME PIESE DESENATE PE PLANŞĂ) An universitar: Scara: Planşa: x / n toate planşele (inclusiv prediploma) vor fi predate într-un tub de carton de 90/ cm cu diametrul 90/120mm, cu capac la ambele capete, purtând o etichetă autocolantă cu dimensiunile de 21x10 cm pe care să fie scrise cu majuscule (font Arial 20) următoarele date: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU BUCUREȘTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR SPECIALIZAREA... COMISIA... EXAMEN DE DIPLOMĂ ANUL... SESIUNEA... (NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE STUDENTULUI)... ÎNDRUMĂTOR:... TITLUL (TEMA):... NUMĂR PLANȘE:... NOTA (în cifre și litere):... SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI:... 84

85 Acest exemplar tipărit va fi însoţit obligatoriu de un borderou completat cu același font (Arial), dimensiune litgeră 12, după următorul model: Nr.crt. Titlul planșei Scara Observații un format electronic în două exemplare CD/DVD, cu fișiere text: (Opis) reprezentat de borderoul pieselor conținute și Mission statement în limba Română și o limbă de circulație internațională și TOATE PLANȘELE ÎN FORMAT PDF. Opțional, varianta electronică poate conține reprezentările în format vectorial (.dwg,.cdr etc) și oricare alt format de imagine (.jpg,.tif,.bmp etc). Coperta exterioară a CD/DVD va conține aceleași informații care se regăsesc și pe eticheta tubului cu formatul tipărit. Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă cade în sarcina studenţilor. Nu se admite completarea cu planşe a proiectului ulterior datei și orei limită de predare. Predarea diplomelor în original, după susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Arhitect de Interior. Nota finală a proiectului de diplomă de arhitectură, indiferent de domeniul de aprofundare, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. 3. EVALUAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ Promovarea examenului de diplomă înseamnă realizarea celor 30 de credite, repartizate astfel: PROBA 1 - Lucrare teoretică (disertaţie) şi Prediplomă - 10 credite PROBA 2 - Proiect de diplomă - 20 credite Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertaţie şi prediplomă) şi PROBEI 2 (proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 10 credite şi respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiţionează susţinerea probei 2. 85

86 Nota finală a examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel: notă disertaţie+notă prediplomă x 10 credite + notă proiect diplomă x 20 credite 2 Nota = credite Media minimă de promovare a examenului de diplomă şi deci de obţinere a celor 30 de credite aferente este 6 (ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar se va reface integral examenul de diplomă. De asemenea, testul de limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive. În cazul nepromovării examenului de diplomă, prin neobţinerea mediei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 - proiect de diplomă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În cazul schimbării temei și/sau amplasamentului proiectului de diplomă, se va reface și Proiectul de fundamentare diplomă, (disciplina PID-71, anul V, semestrul I). Refacerea, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară celor de drept, respectiv primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru promoţia iulie 2019 şi februarie 2020) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Notele obţinute la prediplomă şi proiectul de diplomă vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare. Media generală de absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de studiu. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul rămâne definitiv. 86

87 4. REGLEMENTĂRI FINALE 1. Comisiile de examen se stabilesc prin decizia Rectorului, la propunerea Decanatului, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul științific de doctor şi grad didactic de profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara universităţii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar. 2. Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităţii, până la sfărșitul lunii noiembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de diplomă. 3. Înscrierea la examenul de diplomă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest scop în programul de desfăşurare. Se precizează, de asemenea, că înscrierile se vor face la atelierele de proiectare sau cu acordul direct al profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor acreditaţi pentru îndrumarea diplomelor, conform unei liste care va fi publicată în timp util. Pe aceeaşi listă se vor preciza şi numele cadrelor didactice care vor putea fi consultate pentru lucrarea teoretică. Numărul studenţilor pentru fiecare îndrumător este stabilit anual de Consiliul de Administrație. 4. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea începerii susţinerilor), astfel încât după predare, în termen de două zile, să fie depuse referatele îndrumătorilor de diplomă. Rezoluţia îndrumătorilor (inclusiv structuri şi instalaţii - când este cazul) condiţionează susţinerea proiectului de diplomă. 5. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de diplomă va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului, confirmată prin situaţia precizată la termenul de depunere a referatelor conducătorului de proiect. 6. Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere; se admit 87

88 modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat. 7. Proiectele de diplomă respinse (care nu au referat favorabil) nu pot fi susţinute în faţa comisiei, candidatul fiind considerat neprezentat. 8. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat de absolvire a învăţământului superior de lungă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă. 9. Proiectul de diplomă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi condiţionând eliberarea diplomei de arhitect. 10. Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel puţin 6,00 (șase). 11. Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea examenului de diplomă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul Universităţii. 12. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor de facultate în anul universitar 2018/2019. Structura EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - an universitar 2018/2019: 1. Proiect-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul 1 - săptămâna 28 ian. -1 feb Proba I: Disertaţie + Prediplomă aprilie Proba a II-a: Proiectul de diplomă iulie

89 89

90 REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZAREA A STUDIILOR Secția DESIGN DE PRODUS EXAMENUL DE DIPLOMĂ DATE GENERALE În temeiul prevederilor art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Științifice privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţămantul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectură de Interior se realizează printr-un examen de diplomă, organizat în sesiuni (de vară şi de iarnă). Fiecare sesiune conţine două probe, cu natură distinctă: Proba I-a: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 1. susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică în domeniile: arhitectură de interior, design, arhitectură generală, construcţii, restaurare. 2. susţinerea proiectului de Prediplomă realizat de candidat în vederea elaborării proiectului de diplomă. Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică. Cele două probe sunt precedate de un Proiect - Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) pentru proiectul de diplomă care este prezentat în Semestrul 1 din anul V de studii și are valoarea de 4 credite (ECTS) Condiţii de înscriere la diplomă: Se pot prezenta la Examenul de Diplomă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-V (270 creite ECTS, absolvenţi ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică care condiţionează susţinerea examenului de diplomă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, 90

91 FIDES (pentru limba Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM. În funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere studenţii pot întocmi un proiect de diplomă de design de produs care să aprofundeze o problematică ce vizează unul dintre cazurile în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu lumea lucrurilor utile, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţi umane. Propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cad în sarcina candidatului. Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului. În cadrul susţinerii proiectului de diplomă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului (Mission Statement) elaborată în limba engleză sau franceză Tematica Selectarea şi formularea definitivă a subiectului diplomei se va stabili de comun acord cu îndrumătorul. Diploma în design se caracterizează în studierea şi conceperea unui obiect util produs prin mijloace industriale (de serie) şi care poate răspunde unei necesități umane înscrise în următoarele domenii: - Domestic - Mobilier, inclusiv mobilier urban - Corpuri de iluminat - Accesorii pentru construcţii - Design pentru copii - Design pentru oamenii cu dizabilităţi - Designul pentru zonele defavorizate - Design recreaţional (loisir) - Design pentru sport - Jocuri şi jucării 1.3. Conţinutul general Diploma în specialitatea design de produs este un proiect de design şi ca urmare acesta va avea toate atributele unui astfel de proiect, de la concept la constructivitate (funcţionalitate,materiale, tehnologii, detalii). 91

92 Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie ca valoare estetică. Se recomandă ca proiectul de diplomă de design să trateze un obiect de dimensiuni și complexitate care să permită abordarea în profunzime a obiectului ales a fi realizat, prin detalierea in extenso, cu propuneri pentru soluţiile tehnice. Lucrarea de diplomă trebuie să demonstreze capacitatea diplomatului de a duce la bun sfârşit orice proiect de design de produs (şi nu doar de styling). Pentru aceasta se propune ca: - alegerea subiectului să permită inovații substanţiale precum şi intervenţii personale (originale) în rezolvarea problemei abordate. - vor fi acoperite toate fazele de proiectare, prezentându-se un proiect de execuţie cel puţin pentru un subansamblu detaliat la scară mare. Acest lucru se va reflecta în scara planşelor desenate la sc. 1:2, 1:1 și 2:1. - să fie prezentate mostre pentru materiale şi fişe pentru subansamblurile standardizate existente pe piață. 2. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ Examenul de diplomă are trei componente: 2.1. Proiect-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul Proba I: Susţinerea unei lucrări teoretice (disertaţie) - lucrare teoretică de analiză şi critică Susţinerea proiectului de Prediplomă Proba a II-a: evaluarea proiectului de diplomă în prezentare publică PROIECT-STUDIU DE FUNDAMENTARE A DIPLOMEI (STUDIU DE FEZABILITATE) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul 1 Reprezintă un studiu de analiză și evaluare a problemelor ce constituie nucleul propunerilor pentru examenul de diplomă. Studentul va trebui ca prin acest proiect să argumenteze: oportunitatea temei propuse, problemele rezolvate prin temă și prin proiectul propus, aspectele legate de sustenabilitatea și inovația acestuia. Conținutul studiului: În cadrul acestei părți a studiului se va analiza nevoia generală, într-o modalitate exhaustiva, acoperitoare. 92

93 În elaborarea acestuia se vor urmări următoarele puncte: A. Definirea nevoii (în general). Exemplu: nevoia unei vederi mai corecte, mai performante, nevoia de a se adăposti etc. B. Istoria soluţiilor date nevoii. Ex. - în primul caz se vor enumera inclusiv lupa, microscopul, telescopul etc. C. Detectarea salturilor evolutive şi motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi materiale, noi tehnologii, schimbări în utilizare etc > reprezintă momente importante în evoluţia soluțiilor D. Drumul cu ramificațiile sale. Exemplu: Soluţii adoptate în China Drum European Răscruce Drum mort (din lipsă de tehnologie) E. Restrîngerea nevoii generale la o nevoie specifică. Exemplu: tema generală - cortul alpinistului În finalul Studiului de Fundamentare se va prezenta o primă formulare a TEMEI generale, la nivel strict teoretic. Planşele vor fi redactate şi predate pe format A3 color (maximum 15 planșe), iar tema de proiect va fi predată pe format A4 alb-negru. Dimensiunea dosarului final va fi în mod obligatoriu format A3. Lucrarea va fi predată şi în format digital pe CD/DVD cu fişierele de imagini în format.jpg sau.pdf dimensiuni A3 și A4. Proiectul de fundamentare a diplomei va fi prezentat și susținut în fața unei comisii în Sesiunea Ianuarie- Februarie În urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei (nota minimă 5, inclusiv) studentul obține avizul pozitiv de intrare în faza următoare Proba 1: prediplomă - disertație. 93

94 2.2. PROBA I: LUCRARE TEORETICĂ DE ANALIZĂ ŞI CRITICĂ (DISERTAŢIE) PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ LUCRAREA TEORETICĂ DE ANALIZĂ ŞI CRITICĂ (DISERTAŢIE) Alegerea subiectului: - Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic din sfera designului sau conex, dar în legătură cu tema aleasă pentru proiectul de diplomă. - Subiectul va ţine de o zonă problematică largă, o viziune mai amplă asupra temei alese. - Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în ajutorul fundamentării teoretice şi elaborării proiectului de diplomă. Subiectul disertației ține de o zonă problematică largă, o viziune mai amplă, asupra temei alese. De exemplu, dacă se alege, pentru Diplomă, tema: nevoia cumpărătorului de a transporta mai multe produse la interiorul unui supermarket, (căruţul de supermarket), subiectul lucrării de disertaţie ar putea fi : designul supermarketurilor sau provocări ergonomice prezente în supermarketul de astăzi sau modificări comportamentale ale copiilor în supermarket sau supermarket consumerism etc. Atenţie! aceasta (disertaţia) nu este şi nu trebuie să se suprapună peste studiul de documentare, aprofundare diplomei! Conținut: 1. Titlul exact al lucrării 2. Planul lucrării - trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor şi numărul paginii de început a fiecărui capitol. 3. Textul propriu-zis va fi elaborat conform modelului din Anexa 1, care este obligatoriu pentru primirea lucrării. 4. Organizarea bibliografiei va fi făcută alfabetic şi pe tipurile de publicaţii. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare. 6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisă şi ea conform regulilor în uz (vezi ex. în Anexa 1). 7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă. 8. În elaborarea lucrării se vor avea în vedere următoarele criterii de evaluare: 94

95 - Claritatea demersului - Calitatea planului de idei: modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales interesul perspectivei de abordare logica planului de idei valoarea planului de idei coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă - Calitatea bibliografiei interesul şi actualitatea/noutatea lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei) - Dezvoltarea planului de idei în lucrare: coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă claritatea şi calitatea argumentaţiei referinţele folosite exemplele folosite integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă - Decenţa și corectitudinea exprimării în limba română - Calitatea susţinerii orale - Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă. Fiecare lucrare este citită de doi referenţi: - Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări. - Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi. Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire Tratarea subiectului: - Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi convingătoare. - Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul logic în care subiectul se integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei). 95

96 PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ - CONŢINUTUL (MINIM) Atenţie! Acest studiu de fundamentare-documentare este TOTAL DIFERIT de lucrarea de disertaţie! Scopul proiectului de Prediplomă este elaborarea temei de proiectare (vezi Formularea temei de proiectare) a proiectului de diplomă, argumentarea sa şi a conceptului prin diferite forme de lectură (incluzând şi analize tehnice) a contextului şi a obiectului propus. În cadrul acestei părţi a proiectului se vor urmări: A. Studiul aprofundat al nevoii Exemplu: nevoia de a te adăposti pe o stâncă B. Studierea tuturor produselor existente pe piață care satisfac nevoia. Analiza multicriterială a tipurilor de produse existente pe piaţă (ce răspund nevoii respective), categorii, subcategorii şi înscrierea tipului de produs ales într-una din aceste clase. Se vor evidenţia cât mai clar punctele comune şi deosebirile dintre acestea: public ţintă, preţ, durata de viaţă, protecţia mediului etc. Se vor detecta la nivel funcţional avantajele unei categorii de obiecte faţă de altele. C. Analiza precedentelor - o dată ce a fost găsită categoria restrânsă de obiecte existente pe piaţă din care face parte obiectul propus, se vor analiza soluţiile diferiţilor producători şi se va face un amplu studiu comparativ, pe mai multe criterii între produsele acestora, prin: - Analize multicriteriale - Analize SWAT D. Detectarea nemulţumirilor utilizatorului Analiza publicului țintă - se va detalia, aprofunda care este publicul ţintă (categorie de vârstă, sex, categorii socio profesionale, categorii cultural geografice, categorie de venituri, preferinţe etc): din această analiză se stabileşte profilul utilizatorului, care sunt caracteristicile pe care obiectul propus trebuie să le îndeplinească în conformitate cu acest profil! Printr-un studiu cât se poate de complet (mai ales cu ajutorul internetului, a forumurilor, blogurilor, diferitelor organizaţii, etc) se va încerca detectarea nemulţumirilor, deci a problemelor la un nivel cât mai mare de utilizatori ale produselor existente şi a dorinţelor acestora. E. Tendinţe Se vor pune în evidenţă tendinţele existente: - la nivelul utilizatorilor (social-comportamentale) - la nivelul producătorilor, creatorilor (tehnologii, material, modă) F. Studiul realizărilor de ultima oră 96

97 G. În urma acestui studiu se face detectarea problemelor și realizarea temei! În urma tuturor acestor considerente enumerate mai devreme, factori de o primordială importanţă în PRODUCŢIA DE SERIE (aici subliniem încă o dată că este vorba de design industrial şi nu de piese unicat sau de serie mică), a punerii în evidenţă a tuturor problemelor existente, se va trage o concluzie ce reprezintă de fapt tema de proiectare. Formularea temei, se va face cât mai clar, şi structurat pe categorii de probleme, importanţă etc. H. Conceptul de design trebuie să fie unul original şi performant. De exemplu, dacă pe piaţă există produse care satisfac deja nevoia respectivă cu rezultate mai bune, mai performante, dintr-o sumedenie de criterii, studentul va trebui să găsească soluţii mai bune decât acestea, dintr-unul sau mai multe dintre aceste criterii. Nu se acceptă soluţii de cosmetizare a unor produse existente. Se acceptă proiecte de styling (deşi nu este de dorit) doar dacă acestea fac parte dintr-o operaţie de amploare de marketing, iar atunci forma trebuie să fie astfel justificată în urma unei teme exhaustive. În faza proiectului de prediplomă: - se va păstra tema generală aleasă împreună cu îndrumătorul și confirmată de Comisia de jurizare din faza Proiectului de fundamentare a diplomei; - tema proiectului (obligatoriu în limba romană și engleză) și variantele de concept propuse prin proiectul de fundamentare a diplomei vor fi amendate, modificate sau dezvoltate în faza prediplomei, în funcție de recomandările comisiei de jurizare, astfel: 1. Analiza critică a datelor de temă rezultată în urma promovării proiectului de fundamentare a diplomei și conceperea temei finale de proiect în concordanță cu recomandările comisiei de jurizare. 2. Analiza critică a concluziilor semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect rezultate în urma analizelor variantelor realizate în faza proiectului de fundamentare a diplomei, în concordanță cu recomandările comisiei de jurizare. Se cer: 1. Piese scrise care să cuprindă tratarea punctelor A-G de mai sus (reprezintă 70% din prediplomă) caiet A3. 2. Piese desenate pentru soluţia conceptuală (reprezintă 30% din prediplomă): - Piesele necesare înţelegerii soluţiei care se propune în urma fazei anterioare (documentarea), la un nivel care să facă inteligibile intenţiile designului, eventual cu posibile variante și la o scară în funcţie de amplitudinea şi complexitatea subiectului: 97

98 a. Desene de concept; b. Planuri, vederi, secțiuni; c. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme, alte materiale documentare), machete de studiu. 3. Comentariu tehnico-economic (cu precizarea unor indicatori de principiu privind indicatorii de cost per obiect); 4. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme, documente de arhivă, alte materiale documentare). Redactarea se va face pe planşe format A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele studentului şi al îndrumătorului şi anul universitar. De asemenea se va face o prezentare la panou cu ajutorul aparatului de proiecţie. Pentru aceasta, studentul va pregăti un material informatic (digita ) ce va avea aceeași structură cu mapa. Studiul de fundamentare (Prediploma) face parte din Proiectul de diplomă şi va fi inclus în forma amendată în urma discuţiilor cu juriul de prediplomă în prezentarea finală a proiectului de diplomă. Nota finală a lucrării teoretice (disertaţiei) se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Validarea studiului de către îndrumător (prin Aviz scris) condiționează susținerea prediplomei în fața comisiei PROBA A II-A: PROIECTUL DE DIPLOMĂ Conţinutul (minim) al proiectului de diplomă: Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma proiectului de fundamentare a diplomei și a studiului de prediplomă. Se cer: 1. Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din proiectul de fundamentare a diplomei; 2. O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de fraze, tradusă în limba engleză sau franceză, care să exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă; 3. Prediploma; 4. Desene de concept / schițe de lucru elaborate pe parcursul studiului; 5. Planuri, vederi și secțiuni tehnice detaliate, la o scară în funcție de dimensiunea subiectului; 6. Detalieri de construcţie: planuri, vederi, noduri-secţiuni, scara 1:5-1:1 2:1. 98

99 7. Vor fi prezentate mostre pentru materiale şi fişe pentru subansamblurile standardizate existente pe piață. 8. Modelare tridimensională: - minim 4 perspective - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale; - axonometrii de ansamblu şi detaliu; - machete de concept, de studiu și finală care pot explica mai concret intenţiile de design de ansamblu sau de detaliu; 9. Două planșe format 70x100 cm vertical, care vor conține piesele esențiale pentru prezentarea și înțelegerea proiectului într-o expoziție, planșe ce vor fi elaborate conform modelului.cdr anexat. 10. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a proiectului. Pentru o bună aprofundare şi detaliere a studiului, conţinutul proiectului şi scara pieselor se stabilesc prin consultarea îndrumătorului, în funcţie de caracteristicile şi dimensiunile obiectului de studiu. Validarea studiului de către îndrumător (prin Aviz scris) condiționează susținerea Proiectului de Diplomă în fața comisiei Elaborarea, redactarea şi predarea proiectului de diplomă. Atât aspectul grafic (paginarea, coperta, fonturile folosite etc.) al tuturor materialelor predate - disertaţie, mapă prediplomă, diplomă cât și susținerea orală a proiectului de diplomă vor fi cuantificate ca parte integrantă din notă. Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de circa 8 mp; ele vor fi dispuse pe 2 panouri (180x240 cm) la care se va adăuga un panou pe care va fi expusă prediploma; planşele lucrării de diplomă vor avea maxim formatul A1 (597x841mm) sau, în cazuri excepționale, vor fi modificate cu multiplii conform STAS. Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este obligatorie redactarea în tehnici tradiţionale a minimum 2 perspective la nivelul ochiului. Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare. Predarea proiectului de diplomă: - toate planşele vor avea un cartuş de identificare după formatul de mai jos (dimensiuni minime 12 x 4 cm): Prenume NUME (student) (TITLUL PROIECTULUI DE DIPLOMĂ) An universitar:

100 Îndrumător: Consultant specialitate: x = numărul planşei (Grad didactic, Prenume NUME) (Grad didactic, Prenume NUME) n = numărul total de planşe al proiectului (NUME PIESE DESENATE PE PLANŞĂ) Scara: Planşa: x / n toate planşele (inclusiv prediploma vor fi predate într-un tub de carton de 90/ cm cu diametrul 90/120mm, cu capac la ambele capete, purtând o etichetă autocolantă cu dimensiunile de 21x10 cm pe care să fie scrise cu majuscule (font Arial 20) următoarele date: UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU BUCUREȘTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR SPECIALIZAREA... COMISIA... EXAMEN DE DIPLOMĂ ANUL... SESIUNEA... (NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE STUDENTULUI)... ÎNDRUMĂTOR:... TITLUL (TEMA):... NUMĂR PLANȘE:... NOTA (în cifre și litere):... SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI:... Acest exemplar tipărit va fi însoțit obligatoriu de un borderou completat cu același font (Arial), dimensiune litgeră 12, după următorul model: Nr.crt. Titlul planșei Scara Observații un format electronic în două exemplare CD/DVD, cu fișiere text: (Opis) reprezentat de borderoul pieselor conținute și Mission statement în limba Română și o limbă de circulație internațională și TOATE PLANȘELE ÎN FORMAT PDF. Opțional, varianta electronică poate conține reprezentările în format vectorial (.dwg,.cdr etc) și oricare alt format de imagine (.jpg,.tif,.bmp etc). 100

101 Coperta exterioară a CD/DVD va conține aceleași informații care se regăsesc și pe eticheta tubului cu formatul tipărit. Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de diplomă cade în sarcina studenţilor. Nu se admite completarea cu planşe a proiectului ulterior datei și orei limită de predare. Predarea diplomelor în original, după susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Designer. Nota finală a proiectului de diplomă de arhitectură, indiferent de domeniul de aprofundare, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. 3. EVALUAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ Promovarea examenului de diplomă înseamnă realizarea celor 30 de credite, repartizate astfel: PROBA 1 - Lucrare teoretică (disertaţie) şi Prediplomă - 10 credite PROBA 2 - Proiect de diplomă - 20 credite Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 (disertaţie şi prediplomă) şi PROBEI 2 (proiect de diplomă) este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 10 credite şi respectiv 20 de credite. Promovarea Probei 1 condiţionează susţinerea probei 2. Nota finală a examenului de diplomă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel: notă disertaţie+notă prediplomă x 10 credite + notă proiect diplomă x 20 credite 2 Nota = credite Media minimă de promovare a examenului de diplomă şi deci de obţinere a celor 30 de credite aferente este 6 (ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar se va reface integral examenul de diplomă. De asemenea, testul de limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive. În cazul nepromovării examenului de diplomă, prin neobţinerea mediei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 - proiect de diplomă - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. 101

102 În cazul schimbării temei și/sau amplasamentului proiectului de diplomă, se va reface și Proiectul de fundamentare diplomă, (disciplina PID-71, anul V, semestrul I). Refacerea, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară celor de drept, respectiv primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru promoţia iulie 2019 şi februarie 2020) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Notele obţinute la prediplomă şi proiectul de diplomă vor fi anunţate public la sfârşitul fiecărei zile de jurizare. Media generală de absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de studiu. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul rămâne definitiv. 4. REGLEMENTĂRI FINALE 1. Comisiile de examen se stabilesc prin decizia Rectorului, la propunerea Decanatului, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul științific de doctor şi grad didactic de profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara universităţii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar. 2. Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităţii, până la sfărșitul lunii noiembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de diplomă. 3. Înscrierea la examenul de diplomă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest scop în programul de desfăşurare. Se precizează, de asemenea, că înscrierile se vor face la atelierele de proiectare sau cu acordul direct al profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor acreditaţi pentru îndrumarea diplomelor, conform unei liste care va fi publicată în timp util. Pe aceeaşi listă se vor preciza şi numele cadrelor didactice care vor putea fi consultate pentru lucrarea teoretică. Numărul studenţilor pentru fiecare îndrumător este stabilit anual de Consiliul de Administrație. 4. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea începerii susţinerilor), astfel încât după predare, în termen de două zile, să fie depuse referatele îndrumătorilor de diplomă. Rezoluţia îndrumătorilor (inclusiv specialități tehnice - când este cazul) condiţionează susţinerea proiectului de diplomă. 102

103 5. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de diplomă va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului, confirmată prin situaţia precizată la termenul de depunere a referatelor conducătorului de proiect. 6. Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere; se admit modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat. 7. Proiectele de diplomă respinse (care nu au referat favorabil) nu pot fi susţinute în faţa comisiei, candidatul fiind considerat neprezentat. 8. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat de absolvire a învăţământului superior de lungă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă. 9. Proiectul de diplomă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi condiţionând eliberarea diplomei de designer. 10. Examenul de diplomă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel puţin 6,00 (șase). 11. Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea examenului de diplomă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul Universităţii. 12. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor de facultate în anul universitar 2018/2019. Structura EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - an universitar 2018/2019: 1. Proiect-Studiu de Fundamentare a Diplomei (Studiu de Fezabilitate) disciplină în Planul de Învățământ al anului V, semestrul 1 - săptămâna 28 ian. -1 feb Proba I: Disertaţie + Prediplomă aprilie Proba a II-a: Proiectul de diplomă iulie

104 REGULAMENT PRIVIND EXAMENELE DE FINALIZAREA A STUDIILOR Secția MOBILIER ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE EXAMEN LICENŢĂ DATE GENERALE În temeiul prevederilor art. 143, 144, 145 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie sau disertaţie, finalizarea studiilor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Facultatea de Arhitectură de Interior, Secţia Mobilier şi Amenajări Interioare se realizează printr-un examen de licenţă organizat în sesiune de vară (iulie) şi iarnă (februarie/martie). Acesta cuprinde 2 probe: - Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin susţinerea unei lucrări teoretice scrise 3 credite; - Proba 2 - susţinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenţă 7 credite. La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5,00; media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6,00. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă în specializarea Mobilier şi Amenajări Interioare care au acumulat cele 170 de credite + 10 credite aferente examenului de finalizare a studiilor primesc Diploma de Licenţă în specializarea respectivă, însoţită de Suplimentul la Diplomă. Conţinutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin tema furnizată studenţilor de Departamentul de Proiectare de Interior şi Design în cursul semestrului 6. Proiectul de finalizare a studiilor de licenţă înclude 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în cursul semestrului 6 şi este îndrumată de Departamentul de Proiectare de Interior şi Design; conţinutul proiectului şi criteriile de evaluare sunt detaliate prin tema aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în 104

105 creditele necesar a fi acumulate pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă, neîndrumată, include redactarea finală a proiectului şi susţinerea lui publică. Comisiile de examen se stabilesc prin decizia Rectorului, la propunerea Decanatului, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul științific de doctor şi grad didactic de profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara universităţii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent sau preparator universitar. Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se comunică anual de către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităţii, cu cel puţin 6 luni înaintea începerii perioadei de evaluare. Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Studenţii sunt obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere; se admit modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util la Decanat. Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un certificat de studii însoţit de foaia matricolă, cuprinzând notele şi creditele acumulate în programul de studii urmat. Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări teoretice şi proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susţinerea probelor, în varianta tipărită originală şi în variantă digitală. Condiţii de înscriere la Licenţă: Se pot prezenta la Examenul de Licenţă candidaţii care au îndeplinit toate obligaţiile şcolare - anii I-III (absolvenţi ai UAUIM). La înscriere se depune certificatul de competenţă lingvistică care condiţionează susţinerea examenului de licenţă. Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine pentru limba Engleză, limba Franceză şi limba Italiană printr-o probă scrisă susţinută în cadrul universităţii noastre. Se acceptă diplome CAMBRIDGE: CAE, TOEFL 550, IELTS 6, FIDES punctaj 7 ESU (pentru limba Engleză), DALF, FIDES (pentru limba Franceză), CILS, FIDES (pentru limba Italiană). Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni vor depune copia după certificatul obţinut în acest sens. Toate diplomele şi certificatele vor fi vizate de catedra de specialitate din cadrul UAUIM. În funcţie de opţiunile personale şi în conformitate cu prevederile Regulamentului privind disciplinele la alegere propunerea unui subiect sau a unor variante de subiect cade în sarcina candidatului. Pentru susţinerea examenelor va funcţiona o comisie a cărei componenţă va fi numită prin decizia Rectorului. 105

106 În cadrul susţinerii proiectului de licenţă studenţii vor prezenta comisiei o sinteză a prezentării proiectului elaborată în limba engleză sau franceză. 2. CONŢINUTUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2.1. TEMATICA Alegerea subiectului: - Subiectul poate fi ales din orice domeniu cuprins în amenajări de interior şi design, conversie funcţională fără intervenții spațiale, mobilier. - Alegerea trebuie să fie făcută de aşa natură încât studiul subiectului respectiv să vină în completarea şi prezentarea proiectului de Licenţă Lucrarea teoretică (memoriul de proiect) va cuprinde: 1. Titlul exact al lucrării 2. Planul lucrării - trebuie văzut ca un fel de tablă de materii detaliată, o expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării. A nu se confunda cu un cuprins care conţine numai titlurile capitolelor şi numărul paginii de început a fiecărui capitol. 3. Textul propriu-zis va fi elaborat conform modelului din Anexa 1, care este obligatoriu pentru primirea lucrării. 4. Organizarea bibliografiei va fi făcută alfabetic sau cronologic (în cazul acesta trebuie căutat anul primei apariţii) şi pe tipurile de publicaţii. Se pot face chiar şi foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare. 6. Bibliografia de pe internet trebuie scrisă şi ea conform regulilor în uz. 7. Nu se admite numai documentare de pe internet, aşa cum nici bibliografia din care lipsesc publicaţii mai recente despre subiectul ales nu se consideră admisibilă. 8. În elaborarea lucrării se vor avea în vedere criteriile de evaluare CONŢINUTUL (MINIM AL) PROIECTULUI DE LICENŢĂ PROBA 1 1. Memoriu proiect - piese scrise, studiu aprofundat de documentare, formularea temei caiet A4: Studiul documentar al programului de arhitectură ales prin analiza de exemple, a datelor tehnice, a normelor de proiectare etc. care va constitui baza elaborării temei program pentru proiectul de licenţă. 106

107 Astfel la un nivel cât mai aprofundat se vor studia: Istoricul programului de arhitectură, apariţie, evoluţie etc. Salturile evolutive (dacă există), motivele acestor salturi: influenţa apariţiei unor noi tehnologii de construcţie şi/sau materiale, schimbări în utilizare etc. Exemplificarea cu amenajări existente ale programului ales, eventuale categorii şi subcategorii. Se vor evidenţia cât mai clar punctele comune şi deosebirile dintre acestea. De ex.: tip de amplasament, de amenajare, materiale folosite, protecţia mediului etc. Se vor detecta avantajele unora faţă de altele. Din aceste date va rezulta analiza soluţiilor diferitelor exemple şi se va face un studiu comparativ între acestea, pe mai multe criterii. 2. Tema de proiectare: Tema de proiectare este formulată în cadrul disciplinei Atelier semestrul 6, unde este dezvoltată prima parte a proiectului de licenţă. 3. Analiza de context - amplasare în sit, necesitatea funcţiunii în sit analiză etc. 4. Comentariu tehnico-economic - cu precizarea unor indicatori de principiu privind suprafeţe şi volume globale şi pe unitate de folosinţă. 7. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului (fotografii, filme, documente de arhivă, alte materiale documentare). Redactarea se va face în caiet format A4 cu eventuale planşe A3 incluse. Pe copertă se va menţiona titlul/tema proiectului, numele studentului şi anul universitar. Recomandări în cazul intervenţiilor în situri clasate sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice În cazul în care subiectul proiectului de licenţă aduce intervenţii în situri clasate sau în zonele lor de protecţie, studentul va ţine seama de legislaţia în vigoare. Toate informaţiile şi datele necesare se pot afla de la următoarele instanţe: Autorităţile locale, Serviciile de urbanism ale primăriilor, Oficiile teritoriale de patrimoniu sau de la Ministerul culturii şi cultelor - Direcţia monumentelor istorice. Se recomandă ca studenţii să consulte Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului. EVALUAREA Memoriului de proiect Fiecare lucrare este citită de doi referenţi: - Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei lucrări. - Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din fiecare zi. În vederea evaluării vor fi urmărite: - Claritatea demersului 107

108 - Calitatea planului de idei: logica planului de idei coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de licenţă - Calitatea bibliografiei interesul şi actualitatea/noutatea lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei) - Dezvoltarea planului de idei în lucrare: coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă claritatea şi calitatea argumentaţiei referinţele folosite exemplele folosite integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de licenţă - Decenţa exprimării - Calitatea susţinerii orale - Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de licenţă. Nota finală a lucrării Memoriului de proiect se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. PROBA 2 - Proiectul 2.1. Tematica: Lucrarea de licenţă poate aborda problematica amenajării spaţiilor interioare ale diverselor programe arhitecturale în diferite tipuri de clădiri existente, precum şi ale altor programe complementare din domeniul transporturilor aero-navale şi rutiere, mobilier, inclusiv mobilier urban Conţinutul general: Un accent deosebit se va pune pe aspectele legate de expresie în asigurarea unei ambianţe specifice cu valoare estetică ridicată a spaţiului interior studiat. Temele abordabile vizează toate cazurile arhitecturale în care utilizatorul intră într-o relaţie de interdependenţă cu spaţiile interioare construite şi cu echipamentele specifice acestor spaţii, pentru satisfacerea diverselor nevoi şi activităţi umane. 108

109 Suprafaţa medie a construcţiei tratate va fi de 400 mp desfăşuraţi, cu menţiunea că aceasta poate varia (în plus sau în minus, fără a scădea sub 150 mp) în funcţie de complexitatea programului de arhitectură abordat. Lucrarea de licenţă trebuie să demonstreze capacitatea studentului de a duce la bun sfârşit orice proiect de amenajare de interior şi mobilier. Pentru aceasta se propune ca: - alegerea subiectului să permită intervenţii în organizarea spaţială, dar fără intervenții de compartimentare majore, tratamentul suprafeţelor şi a iluminatului precum şi intervenţii personale (originale) în mobilare. - vor fi acoperite toate fazele de proiectare, prezentându-se un proiect de execuţie pentru suprafaţa (spaţiul) detaliat la scară mare şi a unui obiect de mobilier din spaţiul respectiv, la alegerea studentului. Acest lucru se va reflecta în scara planşelor desenate la sc.1:50, sc.1:20 (cel puţin o încăpere sau 50 mp), sc.1:5, 1:2 şi sc.1:1. - să fie prezentate mostre pentru finisaje şi fişe pentru mobilierul sau corpurile de iluminat de catalog Conţinutul (minim) al proiectului de licenţă: Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul rezultat în urma studiului din semestrul 6. Se cer: 1. Sinteza demersului şi a diagramelor conceptuale rezultate din studiul de fundamentare; 2. O declaraţie de intenţie (Mission Statement), de fraze, traduse în limba engleză sau franceză, care să exprime sintetic ideea/demersul proiectului şi poziţia studentului faţă de temă; 3. Amplasament în cadrul oraşului, scara 1:2000 şi 1: Releveul complet (planuri, secţiuni, faţade) la o scară în funcţie de complexitatea proiectului (1:100, 1:50). 5. Scheme funcţionale, suprafeţe generale. 6. Propunerea de amenajare/refuncţionalizare - planuri, secţiuni, faţade, scara 1:50 7. Planuri detaliate (pardoseli; mobilare; plafoane), scara 1:25-1:20; 8. Desfăşurări (elevaţii parietale), scara 1:25-1:10; 9. Detalieri de construcţii şi finisaj (la pereţi, pardoseli, plafoane) planuri; vederi; noduri - secţiuni, scara 1:5-1:1; 10. Detaliu: o piesă de mobilier sau dotare (accesorii funcţionale şi/sau decorative), cu plan, vederi, secţiuni şi detalii, scara 1:5-1:1; 11. Modelare tridimensională: - 4 perspective interioare - dintre care minim două redactate în tehnici grafice tradiţionale; - axonometrii de ansamblu şi detaliu; 109

110 - eventual machetă de concept care poate explica mai concret intenţiile arhitecturale de ansamblu sau de detaliu; 12. Două planșe format 70x100 cm vertical, care vor conține piesele esențiale pentru prezentarea și înțelegerea proiectului într-o expoziție, planșe ce vor fi elaborate conform modelului.cdr anexat. 13. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a proiectului ELABORAREA, REDACTAREA ŞI PREDAREA PROIECTULUI DE LICENŢĂ Atât aspectul grafic (paginarea, coperta, fonturile folosite etc.) al tuturor materialelor predate piese scrise şi desenate cât și susținerea orală a proiectului de licenţă vor fi cuantificate ca parte integrantă din notă. Suprafaţa desfăşurată a planşelor va fi de 8-10 mp; ele vor fi dispuse pe 2-3 panouri (180x240 cm); planşele lucrării de licenţă vor avea formatul A1 (597x841mm) sau, în anumite cazuri, vor fi modificate cu multiplii conform STAS. Tehnicile de prezentare, pe calc sau pe hârtie, sunt la alegere; în cazul redactărilor cu ajutorul calculatorului este obligatorie redactarea în tehnici tradiţionale a minimum 2 perspective la nivelul ochiului. Nu sunt admise decât planşele originale şi se va avea grijă ca ele să fie uşor reproductibile prin micşorare. Predarea proiectului de licenţă: - toate planşele vor avea un cartuş de identificare după formatul de mai jos (dimensiuni minime 12 x 4 cm): Îndrumător: x = numărul planşei Prenume NUME (student) (Grad didactic, Prenume NUME) n = numărul total de planşe al proiectului (TITLUL PROIECTULUI DE LICENȚĂ) (NUME PIESE DESENATE PE PLANŞĂ) An universitar: Scara: Planşa: x / n toate planşele (inclusiv prediploma vor fi predate într-un tub de carton de 90/ cm cu diametrul 90/120mm, cu capac la ambele capete, purtând o etichetă autocolantă cu dimensiunile de 21x10 cm pe care să fie scrise cu majuscule (font Arial 20) următoarele date: 110

111 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM ION MINCU BUCUREȘTI FACULTATEA DE ARHITECTURĂ DE INTERIOR SPECIALIZAREA... COMISIA... EXAMEN DE DIPLOMĂ ANUL... SESIUNEA... (NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI, PRENUMELE STUDENTULUI)... ÎNDRUMĂTOR:... TITLUL (TEMA):... NUMĂR PLANȘE:... NOTA (în cifre și litere):... SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI:... Acest exemplar tipărit va fi însoțit obligatoriu de un borderou completat cu același font (Arial), dimensiune litgeră 12, după următorul model: Nr.crt. Titlul planșei Scara Observații un format electronic în două exemplare CD/DVD, cu fișiere text: (Opis) reprezentat de borderoul pieselor conținute și Mission statement în limba Română și o limbă de circulație internațională și TOATE PLANȘELE ÎN FORMAT PDF. Opțional, varianta electronică poate conține reprezentările în format vectorial (.dwg,.cdr etc) și oricare alt format de imagine (.jpg,.tif,.bmp etc). Coperta exterioară a CD/DVD va conține aceleași informații care se regăsesc și pe eticheta tubului cu formatul tipărit. Procurarea tuturor materialelor pentru elaborarea şi redactarea proiectului de licenţă cade în sarcina studenţilor. Nu se admite completarea ulterioară cu planşe a proiectului. Predarea proiectelor în original, după susţinerea lucrării, la arhiva universităţii este condiţie pentru eliberarea Diplomei de Licenţă. Nota finală a proiectului de licenţă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. 111

112 2.5. EVALUAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ Promovarea examenului de licenţă înseamnă realizarea celor 10 de credite, repartizate astfel: PROBA 1 - Lucrare teoretică (memoriu de proiect) PROBA 2 - Proiect de licenţă - 3 credite - 7 credite Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină din cadrul PROBEI 1 şi PROBEI 2 este 5 (CINCI), caz în care se obţin creditele aferente celor două probe - 3 credite şi respectiv 7 de credite. Nota examenului de licenţă se calculează ca medie ponderată, fără rotunjire, cu două zecimale, astfel: notă lucrare teoretică x 3 credite + notă proiect licenţă x 7 credite Nota = credite Media minimă de promovare a examenului de diplomă şi deci de obţinere a celor 30 de credite aferente este 6 (ŞASE). Notele parţial obţinute îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive, cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar se va reface integral examenul de licență. De asemenea, testul de limbă străină îşi păstrează valabilitatea numai pentru şase sesiuni consecutive. În cazul nepromovării examenului de licență, prin neobţinerea mediei minime 6 (ŞASE), se va reface PROBA 2 - proiect de licență - cu condiţia menţinerii temei alese iniţial. În caz contrar, se va reface integral examenul de licenţă. Refacerea, precum şi susţinerea examenului de diplomă într-o sesiune ulterioară celor de drept, respectiv primele două sesiuni consecutive programate în vederea susţinerii examenului de diplomă (pentru promoţia iulie 2019 şi februarie 2020) implică achitarea taxei rezultată din înmulţirea valorii unui credit stabilită în anul universitar respectiv cu numărul de credite aferent probelor în cauză. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare la sfârşitul zilei de susţinere. Media generală de absolvire, care se trece în foaia matricolă, este media aritmetică a mediilor din fiecare an de studiu. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului şi se rezolvă în 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Rezultatul rămâne definitiv. 112

113 3. REGLEMENTĂRI FINALE 1. Înscrierea la examenul de licenţă se face prin depunerea fişei de înscriere până la termenul stabilit în acest scop în programul de desfăşurare. 2. Depunerea proiectului se face la termenul anunţat în programul de desfăşurare (cu minimum 2 zile înaintea începerii susţinerilor). 3. Lista absolvenţilor care urmează a susţine proiectul de licenţă va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii, pe baza situaţiei consemnate la termenul de predare a proiectului. 4. Calendarul examenului de licenţă va fi stabilit şi făcut public prin grija Decanatului până la finele lunii decembrie a anului anterior celui în care are loc examenul de licenţă. 5. Absolvenţilor care nu au susţinut sau care nu au promovat examenul li se poate elibera la cerere un certificat de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, fără diplomă, însoţit de foaia matricolă. 6. Proiectul de licenţă, în original, cu întregul său conţinut, confirmat de borderoul semnat de către candidat şi de către arhivar, se depune după susţinere la arhiva UAUIM, fiind document supus Regulamentului de Arhivă şi condiţionând eliberarea diplomei de licenţă. 7. Examenul de licenţă este promovat dacă ambele probe componente sunt promovate, conform desfăşurătorului de activităţi prevăzut în anexă, iar media de promovare a examenului de diplomă este de cel puţin 6, Eliberarea diplomelor şi a foilor matricole - anexă, se va efectua la 12 luni după susţinerea şi promovarea examenului de licenţă, fiind valabilă în acest interval o adeverinţă provizorie eliberată de Secretariatul Universităţii. 9. Prezentul Regulament se aplică absolvenţilor din anul universitar 2018/2019. Structura EXAMENULUI DE LICENȚĂ - an universitar 2018/2019. Predare Lucrare teoretică (proba 1) 1 iulie 2019 Predare Proiect de licenţă (proba 2) 3 iulie 2019 Susținere PROBA iulie

114 114