Informare privind evoluția pieței și a tarifelor RCA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Informare privind evoluția pieței și a tarifelor RCA"

Transcriere

1 Informare privind evoluția pieței și a tarifelor RCA Analiză privind vehiculele comerciale de transport marfă Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru autoutilitare pentru categoria de bonus/malus B0 în funcție de masa maximă autorizată pana la intre 3500 si intre 7500 si Dacă în ceea ce privește autoutilitarele sub 16 tone se observă că nivelul creșterilor de tarife în perioada ianuarie-iulie 2016 se situează la valori relativ reduse (pentru vehicule sub 3500 kg sau 7500 kg creșterea e sub 10%), în cazul vehiculelor de transport cu masa maximă autorizată de peste 16 tone creșterea medie a primei medii efective pentru categoria de bonus/malus B0 a fost semnificativ mai mare, apropiindu-se de 20% pana la 3500 intre 3500 si 7500 intre 7500 si > >16000 Analiza evoluției lunare a tarifelor RCA în cazul autovehiculelor cu masă maximă autorizată de pese 16 tone relevă o creștere semnificativă la nivelul lunii iulie 2016, prima medie aferentă clasei de bonus-malus B0 fiind de lei. 1/10

2 Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru autoutilitare în funcție de masa maximă autorizată (toate clasele de bonus-malus) pana la intre 3500 si intre 7500 si pana la 3500 intre 3500 si 7500 intre 7500 si Analizând întregul portofoliu de polițe emise, indiferent de clasa de bonus-malus aplicată, se constată că tariful RCA mediu pentru autoutilitarele până în 16 tone s-a menținut la un nivel relativ constant în intervalul ianuarie-iulie > >16000 Totuși, în ceea ce privește autoutilitarele de peste 16 tone se observă o creștere semnificativă a tarifelor RCA în cursul lunii iulie 2016, prima medie (pentru toate clasele de bonus-malus) ajungând până la nivelul de lei, respectiv o creștere de aproximativ 12% față de luna precedentă. 2/10

3 Analiză privind vehiculele comerciale de transport persoane Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru vehicule transport persoane pentru categoria de bonus/malus B0 în funcție de numărul de locuri pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru vehicule transport persoane în funcție de numărul de locuri pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri 3/10

4 Statistici privind evoluția tarifelor primelor de asigurare RCA pentru autoutilitare și vehicule transport persoane/taxi În vederea identificării situațiilor concrete și a dimensiunii fenomenelor legate de creșterea tarifelor RCA semnalate de asociațiile patronale din domeniul transportului rutier de mărfuri și de persoane, ASF a solicitat bazele de date privind polițele RCA încheiate de asigurători pentru aceste categorii de vehicule. Analiza a urmărit cu precădere evoluția de la un trimestru la altul a tarifelor polițelor pe perioadă de 1 an sau 6 luni, în perioada , în special pe segmentul de autoutilitare (peste 16 tone) și al celor de transport persoane (inclusiv taxi). Polițele pe 6 luni au fost anualizate astfel încât să se analizeze prima medie anuală. Trebuie precizat că fiecare societate are propriile criterii de segmentare și criterii utilizate în fundamentarea tarifului, astfel că pot exista diferențe semnificative între structura și nivelul de detaliu al informației din bazele de date ale asigurătorilor RCA. Analiză la nivelul întregii piețe a) Autoutilitare cu masa mai mare de 16 tone Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul autoutilitarelor peste 16 tone luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată se observă că există o plajă extrem de largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând de la lei până la valori de peste lei. Majoritatea polițelor vândute la nivelul tuturor sectoarelor de activitate se încadrează în intervalul de preț până în lei. Totuși, în cazul transportatorilor se remarcă o ușoară creștere a numărului de polițe cu valoare peste lei. Există un segment din ce în ce mai mare al polițelor cu valori peste sau chiar lei, în contextul în care o pondere semnificativă dintre vehicule rămân asigurate la valori sub lei, sau chiar lei. Perioadă / interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima Minimă Prima MEDIE Prima Maximă 2015 trim ,00% pana la 5000 lei ,00% intre lei ,50% intre lei ,22% intre lei 78 0,25% intre lei 10 0,03% peste20.000lei 2 0,01% trim ,00% pana la 5000 lei ,12% intre lei ,43% intre lei 906 3,08% intre lei 94 0,32% intre lei 9 0,03% peste20.000lei 7 0,02% trim ,00% pana la 5000 lei ,54% intre lei ,18% intre lei ,24% intre lei 286 0,97% intre lei 18 0,06% peste20.000lei 6 0,02% trim ,00% pana la 5000 lei ,89% intre lei ,90% intre lei ,06% /10

5 Perioadă / interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima Minimă Prima MEDIE Prima Maximă intre lei ,39% intre lei 177 0,50% peste20.000lei 96 0,27% trim ,00% pana la 5000 lei ,15% intre lei ,57% intre lei ,73% intre lei ,08% intre lei 474 1,07% peste20.000lei 180 0,41% trim ,00% pana la 5000 lei ,44% intre lei ,92% intre lei ,52% intre lei ,67% intre lei ,31% peste20.000lei 438 1,13% Iulie ,00% pana la 5000 lei ,19% intre lei ,43% intre lei ,28% intre lei ,40% intre lei ,33% peste20.000lei 406 3,37% Pe de altă parte, deși segmentul polițelor cu valori extreme este încă redus, se remarcă o tendință de creștere a ponderii polițelor cu valori ridicate, în ultimele luni înregistrându-se din ce în ce mai multe situații cu tarife peste lei sau chiar lei, după cum se observă în graficul de mai jos: Politele RCA incheiate pentru camioane peste 16 tone (toate domeniile de activitate), pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim trim trim trim trim trim iulie peste20.000lei 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 1,1% 3,4% intre lei 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,1% 3,3% 12,3% intre lei 0,3% 0,3% 1,0% 7,4% 12,1% 12,7% 18,4% intre lei 3,2% 3,1% 11,2% 38,1% 40,7% 45,5% 34,3% intre lei 29,5% 35,4% 40,2% 27,9% 28,6% 25,9% 19,4% pana la 5000 lei 67,0% 61,1% 47,5% 25,9% 17,2% 11,4% 12,2% 5/10

6 Distribuția polițelor pe categorii de tarifare și clase de Bonus - Malus: Clasa Bonus Malus/ Interval prima pana la lei intre lei intre lei intre lei intre lei Peste lei B B B B B B B B B B B B B B B M M M M M M M M N/A Total Total Analizând tabelul de mai sus se observă că factorul bonus-malus nu a reprezentat elementul determinant în tarifarea RCA, fiind identificate multiple situații în care unele autovehicule (în special cele care fac parte din flote) cu grad ridicat de malus să fie tarifate în segmentele reduse de preț (a se vedea situațiile cu M1 M8 din clasele de tarif până în sau lei). Pe de altă parte, au fost identificate numeroase situații (în special autovehicule aparținând unor companii cu număr redus de vehicule) la care tarifele au depășit pragul de sau lei deși vehiculul era încadrat într-o clasă de bonus (B1-B10). 6/10

7 b) Vehicule de transport cu mai mult de 40 de locuri Perioada/Interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2015 trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 11 0% intre lei 7 0% peste20.000lei 3 0% trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 20 1% intre lei 3 0% peste20.000lei 2 0% trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 27 1% intre lei 3 0% peste20.000lei 3 0% trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 49 2% intre lei 14 0% peste20.000lei 7 0% trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 56 1% intre lei 13 0% peste20.000lei 8 0% trim % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 53 2% intre lei 16 1% peste20.000lei 6 0% iulie % pana la lei % intre lei % intre lei % intre lei 15 1% intre lei 2 0% peste20.000lei 5 0% TOTAL /10

8 Polițele RCA încheiate pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 40 de locuri (toate domeniile de activitate), pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim trim trim trim trim trim iulie peste lei 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% intre lei 0,3% 0,2% 0,1% 0,5% 0,3% 0,6% 0,1% intre lei 0,5% 1,0% 0,9% 1,7% 1,3% 1,9% 0,8% intre lei 11,4% 19,2% 18,7% 30,5% 21,9% 33,1% 14,5% intre lei 30,2% 40,4% 20,5% 33,3% 28,0% 30,6% 12,7% pana la lei 57,4% 39,1% 59,8% 33,8% 48,3% 33,7% 71,6% Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul vehiculelor de transport cu mai mult de 40 locuri luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată se observă că există o plajă largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând în general de la lei până la valori de peste lei. Majoritatea polițelor vândute la nivelul tuturor sectoarelor de activitate se încadrează în intervalul de preț până în lei, o pondere redusă de polițe sunt vândute cu prețuri între lei (15%) și o pondere extrem de redusă cu prețuri peste lei (aproximativ 1%). Totuși, în cazul transportatorilor se remarcă o ușoară creștere a numărului de polițe cu valoare peste lei. Există un segment din ce în ce mai mare al polițelor cu valori peste dar cele cu valori peste lei sunt marginale. 8/10

9 c) Autoturisme taxi Perioada/Interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2015 trim ,0% pana la 500 lei 61 1,3% intre lei ,9% intre lei ,3% intre lei ,5% intre lei ,0% peste2.000lei ,0% trim ,0% pana la 500 lei 18 0,4% intre lei ,8% intre lei ,4% intre lei ,2% intre lei ,4% peste2.000lei ,8% trim ,0% pana la 500 lei 20 0,5% intre lei ,3% intre lei ,3% intre lei ,2% intre lei ,5% peste2.000lei ,2% trim ,0% intre lei 118 2,4% intre lei 473 9,7% intre lei ,8% intre lei ,3% peste2.000lei ,8% trim ,0% pana la 500 lei 3 0,1% intre lei 80 1,8% intre lei 369 8,3% intre lei ,5% intre lei ,1% peste2.000lei ,3% trim ,0% pana la 500 lei 2 0,0% intre lei 81 1,7% intre lei 422 8,7% intre lei ,4% intre lei ,2% peste2.000lei ,0% iulie ,0% pana la 500 lei 1 0,1% intre lei 5 0,3% intre lei 49 3,1% intre lei ,4% intre lei 49 3,1% peste2.000lei ,1% Total /10

10 Politele RCA incheiate pentru autoturisme taxi, pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim trim trim trim trim trim iulie peste lei 26,0% 35,8% 30,2% 16,8% 22,3% 41,0% 81,1% intre lei 20,0% 11,4% 13,5% 28,3% 28,1% 18,2% 3,1% intre lei 19,5% 29,2% 28,2% 42,8% 39,5% 30,4% 12,4% intre lei 19,3% 12,4% 12,3% 9,7% 8,3% 8,7% 3,1% intre lei 13,9% 10,8% 15,3% 2,4% 1,8% 1,7% 0,3% pana la 500 lei 1,3% 0,4% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul autoturismelor în regim de taxi, luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată, se observă că există o plajă largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând în general de la lei până la valori de peste lei. Majoritatea polițelor vândute se încadrau în intervalul de preț până în lei, însă în luna iulie 2016 se observă că majoritatea polițelor sunt peste lei. Analizându-le pe acestea observă că majoritatea sunt până în lei: Interval tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2016 iulie ,00% sub ,17% intre si ,47% peste ,35% Total /10