BULETIN INFORMATIV editat de Primaria si Consiliul Local Laza

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "BULETIN INFORMATIV editat de Primaria si Consiliul Local Laza"

Transcriere

1 BULETIN INFORMATIV editat de Primaria si Consiliul Local Laza Buletinul nostru apare lunar. Aici veti gasi informatii despre activitatile din comuna Laza Cuprins: - Din viața școlii; - Sfatul specialistului; - Sfatul juristului; - Percepția vă informează; - Investiții și altele; - Să cunoaștem legile țării; - Biserica în slujba omului; - Știați că? Colectivul redactional: - Primar, prof. Agafiței Emilian; - Director Cămin cultural, Racoviță Irinel - Director SAM Laza, prof. Ilie Vasile - Secretar Primăria Laza Pușcașu Ioan; - Profesor SAM Laza Guzu Alexandru Dragi cetățeni Sunt profesorul Emilian Agafiței, primarul dumneavoastră. Vă salut respectuos pe toți, de la mic la mare, femeie sau bărbat. Apariţia publicaţiei de faţă este un fapt lăudabil, cu atât mai mult cu cât astfel de buletine informative apar mai puţin în mediul rural. Se socoteşte, în mod eronat, că în comunităţile restrânse cetăţenii îşi iau informaţia de la instituţiile locale aproape zilnic prin întâlnirile întâmplătoare cu reprezentanţii lor, pe principiul că într-o comună toată lumea cunoaşte pe toată lumea. Dar, este suficient să vă întrebaţi fiecare dintre dumneavoastră ce ştiţi despre instituţiile locale, despre proiectele la care lucrează aleşii locali şi funcţionarii publici în această lună. Veţi constata că nu ştiţi prea multe. Preocupaţi fiind de problemele personale, vă gândiţi la cele ale comunităţii în care trăiţi cam o dată la patru ani, când vreţi să aflaţi totul şi să se rezolve toate odată. Dacă fiecare dintre dumneavoastră aţi şti ce se petrece lună de lună în comunitatea locală, v-aţi simţi mai apropiaţi unii de alţii şi i-aţi cunoaşte mai bine pe cei pe care îi delegaţi să vă reprezinte interesele. Un buletin informativ este o soluţie tocmai pentru a afla ce fac instituţiile şi aleşii locali în timpul dintre două alegeri pentru a asigura o bună guvernare locală. Primăria şi Consiliul local vă vine în întâmpinare în acest sens, deschide dialogul cu dumneavoastră şi pe această cale, ceea ce e un lucru foarte bun fiindcă, la fel ca într-o familie, şi într-o comunitate locală o mare parte dintre probleme sunt cauzate de lipsa de comunicare. Prin intermediul acestui jurnal voi avea posibilitatea să ţin legătura cu cetăţenii comunei şi să-i informez despre tot ceea ce voi întreprinde pentru binele comunităţii. Sub deviza ŞTIŢI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ, intenţonăm să vă oferim informaţii oficiale despre actele normative, atribuţiile şi activităţile Primăriei şi ale Consiliului local, astfel încât între aceste instituţii şi Dumneavoastră să se creeze un climat de comunicare şi transparenţă. De asemenea, vă vom oferi şi informaţii provenite de la celelalte instituţii locale: Biserică, Poliţie, Şcoală, Căminul Cultural, Biblioteca etc. În afară de datele provenite din instituţiile publice, Buletinul informativ vă va oferi şi alte categorii de informaţii de interes public menite să vă uşureze activitatea de zi cu zi. Dorim ca în paginile buletinului să poposească sugestiile şi propunerile dumneavoastră de care să ţină cont Consiliul Local şi Primăria Laza în activităţile lor, pentru a da comunei aspect şi consistenţă europeană. Adept al democraţiei autentice, voi sprijini în spiritul legii apariţia acestei publicaţii şi urez colectivului de redacţie succes în activitatea viitoare. prof. Agafiței Emilian primarul comunei Laza Învăţământul lăzean în anul 2008 În data de 15 septembrie 2008, s-a deschis oficial anul de învăţământ 2008 / 2009 în toate unităţile şcolare de pe raza comunei Laza,judeţul Vaslui. Preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat obligatoriu au fost primiţi în sălile de grupă, în sălile de clase, cabinete şcolare, laboratoare curate şi dotate la standarde europene. În învăţământul de stat obligatoriu, cursuri de zi, sunt şcolarizaţi toţi copii de vârstă şcolară din comuna noastră. În comună funcţionează o singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică Şcoala de Arte şi Meserii Laza cu sediul in satul Laza şi are ca structuri afiliate următoarele unităţi de învăţământ: Grădiniţa de copii cu program normal Laza cu sediul în satul Laza reşedinţă de comună, Şcoala cu clasele I- VIII şi Grădiniţa de copii cu program normal Sauca cu sediul în satul Sauca, precum şi Şcoala cu clasele I- IV şi Grădiniţa de copii cu program normal Rîşniţa cu sediul în satul Rîşniţa. Prof. Ilie Vasile Director SAM Laza

2 Sănătate prin mişcare Cea mai largă formă de participare a tineretului şi a întregii populaţii la practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului o reprezintă sportul de masă, mijloc de bază, pentru fortificarea organismului, pentru dezvoltarea calităţilor fizice a tuturor oamenilor şi pentru organizarea plăcută utilă şi recreativă a timpului liber. În acest sens, elevii de la şcolile de pe teritoriu comunei Laza (Laza, Sauca, Rîşniţa) au participat la numeroase activitati sportive de masă cuprinse în Calendarul sportiv 2008/2009 în cadrul OLIMPIADEI NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR. În perioada septembri-octombrie 2008 echipa de handbal fete a SAM Laza a participat la concursul organizat de Direcţia Judeţeană de Sport a Judeţului Vaslui, în localitatea Lipovăţ, intitulat Zilele satului Lipovăţ unde a ocupat locul al II lea. De asemenea un grup de copii de la clasele I şi a V a au participat la concursul Crosul bobocilor organizat la Vaslui de aceeaşi instituţie judeţeană remarcându-se prin locurile obţinute Menţiune la fete clasa I, eleva Brînză Roxana Şcoala Rîşniţa şi elevul Iliuţă Cosmin SAM Laza. Urmează alte competiţii la care vom participa, sperăm noi cu succes, conform graficului Calendarului sportiv. Mulţumim pe aceasta cale d-lui Brînză Adrian pentru sprijinul acordat în transportul elevilor sportivi. Prof. Ilie Radu Inst. Baştiurea Nicolae Sfatul specialistului Conform Hotărârii Guvernului României nr.1153 din 24septembrie 2008, se acordă un ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor de toamnă. Ajutorul se acordă producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi de toamnă (grâu,orz,rapiţă) de minim 1 hectar. şi este de 200 lei/hectar. Pentru a beneficia de acest sprijin,solicitanţii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi Vaslui,de unde vor lua o adeverinţă în acest sens. Cu adeverinţa de la A.P.I.A şi buletin/carte de identitate se vor prezenta la Direcţia Agricolă Vaslui, unde vor completa o cerere, iar banii vor intra în contul personal deschis la o bancă sau CEC. Termenul limită de depunere a cererilor este data de 15 noiembrie 2008.Nu se cere să fi folosit sămânţă tratată sau certificată ori să fie asigurată cultura. În vederea unei evidenţe privind mişcarea efectivelor de animale, aducem la cunoştinţa tuturor crescătorilor că atunci când vând, cumpără sau sacrifică în gospodărie animale au obligaţia de a solicita bilet de proprietate de la Primărie şi de a opera mişcarea în Registru Agricol. Ing. Lenard Viorel Să cunoaștem legile țării Serviciul de stare civilă doreşte o informare cât mai clară şi la obiect a cetăţenilor din comuna Laza, privind legislaţia în domeniu, încercând ca la fiecare apariţie a Buletinului Info Laza să prezinte pe înţelesul tuturor a legilor de actualitate în domeniul stării civile şi nu numai. Pentru prima apariţie vom prezenta Legea nr. 396/2006 cu privire la sprijinul financiar acordat la constituirea familiei în cuantum de 200. Conform acestei legi intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007 tinerii căsătoriţi beneficiază de un sprijin financiar în lei (contravaloarea a 200 calculat la cursul BNR). Pentru a beneficia de acest drept trebuie respectate următoarele:ambii soţi să fie la prima căsătorie; cererea să fie depusă la primărie în termen de 30 de zile de la data oficierii căsătoriei; cel puţin unul dintre soţi să aibă domiciliul în comuna Laza; Menţionăm că dacă nu se respectă aceste prevederi legale familia constituită nu se încadrează în aceste drepturi legale. Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele: copie act de identitate pentru soţ; copie act de identitate pentru soţie; copie certificat de căsătorie; formular conform anexei nr. 1 din Legea nr. 396/2006; dosar cu şină. După depunerea documentaţiei la primărie ofiţerul de stare civilă înregistrează cererea într-un registru special. În termen de 5 zile de la înregistrare se emite dispoziţia Primarului comunei Laza privind acordarea sau respingerea sprijinului financiar. Toată documentaţia se înaintează la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui care va face demersurile necesare la Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru aprobarea contravalorii a 200. În termen de 45 de zile familia poate ridica drepturile de la casieria Primăriei Laza pe baza actului de identitate. Sperăm că am fost înţeleşi cu privire la această lege iar pentru orice neclaritate vă rugăm să vă prezentaţi la sediul primăriei serviciul de Stare civilă. Pușcașu Ionuț - ofițer stare civilă

3 Biserica in slujba omului Copil din iad De la Părintele Cleopa ne-au rămas moștenire foarte multe istorioare cu talc, adevărate si pline de înțelepciune. Una dintre acestea se refera la un bătrân călugăr care a întâlnit intr-o toamna, demult, pe drumul lui, un copilaș neastâmpărat, cam la vreo cinci anișori. Tasti-bastiul tocmai chinuia un cățel, trăgându-l de coada. Acesta scheuna, sărmanul, ca de moarte, așteptând parca sa-l ajute cineva. Călugărul n-a stat pe gânduri. S-a oprit si l-a certat părintește pe băiețelul care era soios, desculț, plin de bube, cu hainele făcute ferfeniță. Numai ochii erau de el, mari, albaștri, uimiți si curați ca ai unui înger coborât in clipa aceea din cer. Atunci preacuviosul l-a întrebat blând, punându-i mana alba pe creștet: - Drăguțule, de unde vii tu? Piticul, cu o mutriță răutăcioasa, plin de el, ii răspunse răspicat, privindu-l adânc si scoțând limba de-un cot: - Iaca din Iad vin, moșule! Văzând așa, tare s-a mai mirat bătrânul călugăr. Ducându-si mana la barba, acesta zise: - Si cum se numește tăticul tău? Băiețelul a zâmbit rău: - Daca vrei sa știi, Satana îl cheamă pe tata! Din ce in ce mai nedumerit, părintele continua sa-l interogheze pe copilul obraznic: - Dar pe mama ta, cum o cheamă? Dând un șut unei găini golașe, care se nimerise tocmai atunci pe ulița prăfuită, piticania zise, țuguind din buze: - Mama mea e aripa satanei, na! - Dar ai tu oare frați sau surori? îl descusu preotul, din ce in ce mai exasperat. Copilul ii răspunse ca da, mai are frați vreo trei si patru surori, si toți sunt diavoli adevărați. - Aoleu, piei satana! s-a speriat bătrânul, făcându-si semnul crucii. Apoi, luându-si inima-n dinți, spuse: - Si unde locuiești tu, micuțule, caci vreau sa vin cu tine, sa-i cunosc pe ai tai! - Lasă ca te duc eu, moșule, la casa mea! Vino cu mine! ii răspunse copilul, luându-l pe preot de haina si trăgându-l iute după el. Au mers ei ce-au mers, pana au dat de un sat amarat, cu cocioabe care stăteau sa se dărâme. Peste tot mirosea a fan ars, a lemn de brad, a sărăcie-lucie si a strugure zdrobit. La marginea localității, spre câmpul pustiu, se ridica o coșmelie din pământ si lemne, cam cat o cutiuța de chibrituri. De acolo se auzea mare scandal. Doua voci, una de bărbat, alta de femeie, se certau rău. Călugărul îl lua pe băiețaș de mânuța si intra curios. Erau părinții copilului, care se sfădeau cumplit. Tatăl o înjura pe mama, zicându-i: - Sa nu te mai vad in ochii mei, nemernico! Tu ești aripa satanei! La care femeia răspunse imediat, tâfnoasă: - Eu sunt aripa satanei, dar tu ești satana in carne si oase, mă, bărbate prost!!! In timpul asta, frații băiețelului fugeau din casa in curte, unul după altul, bătând cu linguri de fier in niște străchini si făcând o gălăgie de nesuportat. Împiedicându-se de cel mai mic, tatăl scandalagiu urla: - Aoleu, piei drace d-aici, ca te calc! Piticaniile, vreo opt la număr, întoarse din nou in casa după ce au dat un ocol ogrăzii, se șuiera pe singurul pat, săreau spre tavan si clămpăneau din tingiri, chirăind înfricoșător. Mama lor, uitând de cearta cu bărbatul, zise sparșită: - Vai de mine, casa asta e un Iad!!! O sa-mi iau câmpii si-o sa mă duc la văgăuni! Abia atunci, preotul, care asistase din ascuns la toate acestea, își dădu seama de ce sărmanul băiețel spuse ca vine din iad, ca mama lui e aripa satanei, iar tatăl lui, chiar satana. Luandu-l pe genunchi, îl povățui de bine, ii povesti despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos si îl învăța sa zică "Tatăl nostru". La plecare, îl binecuvânta pe micuț, si, cu lacrimi in ochi, o lua pe drumul lui, cu speranța in suflet ca a mai schimbat un destin. Preot paroh Halapciug Corneliu, - Parohia Laza Perceptia va informeaza Compartimentul încasări impozite şi taxe locale al Primăriei comunei Laza, judeţul Vaslui, aduce la cunoştinţa tuturor locuitorilor (contribuabili) plătitori de impozite şi taxe că de la 1 ianuarie 2009 termenele de plată la impozite sunt astfel: primul termen până la data de 30 martie 2009 jumătate din impozite şi taxe locale iar cealaltă jumătate până la data de 30 septembrie a anului în curs, dată la care se încheie şi anul financiar, la data de 1 octombrie nu trebuie să mai existe nici un contribuabil cu impozite neplătite. Contribuabilii care achită în totalitate până la data de 30 martie impozitele, beneficiază de o reducere de 10% la impozitul pentru clădiri, pentru teren intravilan, pentru teren extravilan şi pentru taxa la mijloacele de transport auto. Contribuabilii care nu plătesc până la data de 30 martie 50% din impozite, plătesc majorări de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere şi o dobândă de 0,5 % pentru fiecare lună sau fracţiune de lună de întârziere.

4 Rugămintea noastră este ca toţi contribuabilii să respecte termenele de plată, conform legislaţiei în vigoare, astfel se evită plăţile dobânzilor şi majorărilor de întârziere, executările silite prin popriri la Casa Judeţeană De Pensii sau la locurile de muncă. În următoarele numere ale acestei publicaţii vom da exemple de contribuabili care achită impozitele şi taxele locale la timp şi de contribuabili cu restanţe de pe un an pe altul. Sfatul juristului Ioniță Constantin - agent fiscal Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Consiliul local al comunei Laza prin Hotărârea nr.24/29 august 2008 a stabilit nivelul acestor impozite şi taxe pentru anul 2009 în limitele legii. Printre principalele impozite şi taxe locale enumerăm: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxe înmatriculare autovehicule şi remorci. Pentru o bună înţelegere a obligaţiilor ce revin contribuabililor referitor la impozitele şi taxele locale datorate bugetului local facem câteva precizări cu referire la fiecare categorie de impozite şi taxe. Impozitul şi taxa pe clădiri este anual şi se datorează de contribuabili pentru clădirile ce le au în proprietate indiferent de destinaţia acestora, prin clădire înţelegând orice construcţie ridicată de la sol şi care serveşte la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse şi altele. La stabilirea impozitului pe clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată cât şi materialele din care este construită precum şi dotarea acesteia cu instalaţii de apă, canalizare, electrice precum şi anul construcţiei. Impozitul se datorează către bugetul local al comunei în care este amplasată clădirea. Pentru mediul rural impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii. Proprietarii mai multor locuinţe plătesc diferenţiat (majorat) impozit pe clădiri pentru celelalte locuinţe în afara locuinţei de domiciliu. La persoane juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora. Sunt supuse impozitării toate clădirile indiferent dacă au sau nu autorizaţie de construire, însă faptul că plătesc impozit nu ţine loc de autorizaţie sau act de proprietate asupra acestora. Nimeni nu poate înstrăina o construcţie până nu sunt achitate toate impozitele aferente acesteia, altfel nu primeşte certificatul fiscal necesar înstrăinării sau actele întocmite sunt nule de drept. O serie de clădiri prevăzute la art. 250 din Codul fiscal, nu sunt supuse impozitului pe clădiri, printre care clădirile instituţiilor publice, monumente istorice, lăcaşurile de cult, de învăţământ, construcţii speciale baraje, poduri, diguri şi altele. Orice persoană care dobândeşte, construieşte, modifică-extinde sau înstrăinează, demolează o clădire, are obligaţia de a depune în termen de 30 de zile o declaraţie fiscală la primărie. Impozitul şi taxa pe teren - se stabileşte anual în sumă fixă pe metru pătrat la intravilan dacă este teren cu construcţii sau teren de altă categorie de folosinţă decât aceia cu construcţii şi funcţie de rangul localităţii, zona în care se află şi unii coeficienţi de corecţie pozitivă pe ranguri de localităţi şi zone. Terenurile din extravilan din comuna Laza sunt încadrate în zona C pentru toate satele Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică veteranilor şi văduvelor de război, văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit de asemenea nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I şi II de invaliditate. Precizăm că scutirea de aceste impozite se referă doar pentru clădirea în care locuieşte persoana respectivă iar pentru teren se aplică scutirea doar pentru terenul aferent clădirii în care locuieşte, restul terenului intravilan sau extravilan se plăteşte de către toţi contribuabilii, iar scutirea se aplică numai începând cu luna următoare în care persoana depune actele justificative pentru scutire şi numai la cererea acestea. In numarul urmator vom continua cu prezentarea altor taxe. Pușcașu Ioan, secretar Primăria Laza Din activitatea executivului Primariei Laza In perioada iulie octombrie 2008 la nivelul comunei Laza au fost efectuate următoarele lucrări: - împetruirea unor drumuri de pamânt după cum urmează: sat Laza 1500 metri; sat Sauca metri ; sat Bejeneşti metri; - amenajarea a două podeţe din tuburi cu diametrul de 1,5 metri şi o punte pietonală în satul Sauca; - intreţinerea drumului comunal DC105 de la Primărie - IAS Laza sat Rîşniţa pe o lungime de 3,5 Km; - executarea a 250 metri liniari de şanţ dalat şi 175 metri liniari de rigolă în satul Laza; - repararea bancilor din centrul comunei şi montarea de coşuri de gunoi in satul Laza; - amenajarea unei camere pentru puţul forat în satul Sauca în vederea alimentării pompei de apă la reţeaua de curent electric;

5 - modernizarea iluminatului public prin inlocuirea a 50 de becuri obişnuite sau arse cu becuri cu vapori de mercur şi instalarea a încă 25 de lămpi de iluminat stardal, complete, în satele Laza, Sauca şi Rîşniţa. Conducerea Primăriei mulţumeşte d-lui Tăbăcaru Laurenţu pentru contribuţia adusă la realizarea acestei acţiuni. - amenajarea unei băi pentru oi în punctul Dobrinca pentru crescătorii de animale din comuna Laza. Mulţumim pe această cale cetăţenilor care s-au implicat în realizarea acestei lucrări: Mihalache Petru, Ilie Liviu, Boaţă Ştefan, Boaţă Fănică. - lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă din satul Laza pentru funcţionarea în condiţii corespunzătoare; - modernizarea spaţiului de la Biblioteca comunală în vederea amenajării unui Centru de Documentare şi Informare la nivelul comunei. Pentru luna noiembrie 2008 ne propunem: - executarea de şanţuri şi rigole pe lungimea de 200 metri de la Primărie spre Biserica Laza; - realizarea de acoperişuri la 6 fântâni din comuna Laza; - instalarea unor indicatoare de circulaţie şi coşuri de gunoi; - amenajarea unor staţii de autobuz în satele Laza, Sauca şi Râşniţa. Mulţumim d-lui Darie Constantin pentru implicarea în realizarea saţiei de autobuz din satul Laza, locaţia - familia Bahrin Jenița Calendaristic nu peste mult timp vremea se va strica vor apărea ploile de toamnă și de ce nu chiar zăpada va apărea poleiul lunecușul. În acest scop putem evita necazurile pe care le generează anotimpul de iarnă ne-am preocupat și am depozitat în câteva puncte din satele noastre nisip pe care-l vom împrăștia pe drum la nevoie, am dori ca toți cetățenii să fie receptivi dacă-i nevoie de ajutor și fiecare să fie un viceprimar în poarta lui pentru a elimina orice fel de impediment în circulație. Să ne ajutăm deci! Chirica Vlad viceprimar comuna Laza NU UITATI! 1. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor în gospodăriile dumneavoastră si anume: Se interzice: - Depozitarea furajelor, paielor şi materialelor combustibile in imediata apropiere a imobililor de locuit, afumătorilor și anexelor gospodăreşti. - Folosirea focului deschis sau folosirea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă ori fumatul lingă depozitul de furaje. - Aprinderea focului pe timp de vânt şi lăsarea acestuia nestins pe timpul nopţii. - Aruncarea cenuşii nestinse în apropierea depozitelor de furaje, a construcţiilor şi altor materiale combustibile. - Exploatarea instalaţiilor electrice cu siguranţe decalibrate şi supradimensionate. - Lăsarea nesupravegheată a aparatelor electrice sub tensiune. - Utilizarea coşurilor de fum fără uşiţe de protecţie la gurile de vizitare. - Exploatarea coşurilor din zidărie fără a fi tencuite şi văruite. Este obligatoriu: - Supravegherea focurilor făcute în aer liber şi stingerea acestora pe timpul nopţii. - Depozitarea cenuşei cu jar în gropi anume amenajate, după ce a fost bine umectată cu apă. - Amplasarea buteliilor cu GPL la o distanţă de minim 2 m faţă de sursele de căldură. - Amplasarea burlanelor metalice la o distanţă de minim 0,7 m faţă de pereţii şi materialele combustibile. Duduman Iulian - Şef serviciu situaţii de urgenţă STIATI CĂ? In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1415/2004 proprietarii de animale pot beneficia de despăgubiri pentru animale în cazul măsurilor care se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, inclusiv în cazurile de suspiciune ale bolii, care implică tăierea sau uciderea acestora. Pentru aceasta proprietarii de animale trebuie sa cunoască și să respecte următoarele prevederi legale: - Să nu introducă în efective constituite (turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale nou achiziționate. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile numai în gospodăria proprie; - Să întrețină animalele și adăposturile acestora în conformitate cu normele sanitar-veterinare; - La solicitarea reprezentanților autorităților sanitare veterinare competente teritoriale, să prezinte animalele la data, ora și locul stabilit de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru efectuarea acțiunilor sanitarveterinare obligatorii; - Să respecte normele sanitar veterinare cu privire la transportul animalelor;

6 - Să permită personalului autorității sanitar veterinare competente verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar veterinare ; - Să anunțe imediat autoritatea sanitar veterinară competentă sau consiliul local, apariția unor semne de boală la animale, a primelor cazuri de moarte sau taiere de urgență, iar până la sosirea personalului sanitar veterinar, să izoleze animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea sau alte produse rezultate de la animalele tăiate de urgență, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute; - Să respecte și să aplice întocmai măsurile stabilite de autoritățile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor competente pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale; - Să respecte normele sanitar veterinare în vigoare privind condițiile de tăiere a animalelor și de valorificare a produselor obținute de la acestea; - Să anunțe medicul veterinar de pe raza comunei în termen de 7 zile orice modificare apărută în exploatație (fătări, vânzări, cumpărări, donații, sacrificări, mortalități) pentru a fi efectuate modificările în BND (baza națională de date) astfel încât să nu se constate disfuncționalități în ceea ce privește acordarea de subvenții sau despăgubiri. Centrul Local de Combatere a Bolilor transmisibile ale animalelor Vaslui În vederea obținerii de subvenții de la Uniunea Europeană, pe suprafața de pășune deținută de Primăria Laza, pentru anul 2009 este obligatoriu înființarea unei societăți cu personalitate juridică. Pentru aceasta toți proprietarii de animale (bovine, ovine și caprine) sunt rugați să se prezinte în cel mai scurt timp la d-na doctor veterinar Nicolae Lăcrămioara pentru a se înscrie în această societate, în fiecare zi de luni până vineri orele Ing. Lenard Viorel Primăria și Căminul cultural Laza a organizat duminică 2 noiembrie 2008 în sala mare a Magazinului Federalcoop Laza, festivitatea de înmânare a Certificatului de FIU/FIICĂ al/a comunei Laza tinerilor care anul acesta împlinesc 18 ani, în conformitate cu,,statutul comunei Laza,, aprobat prin H.C.L. Laza nr. 25/ Într-un cadru festiv, începând cu ora 15 00, tinerilor le-au fost înmânate Certificatul de FIU/FIICĂ al/a comunei Laza, au fost serviți cu dulciuri si băuturi răcoritoare iar după aceasta a fost organizată discotecă unde ei și prietenii lor s-au distrat până la orele Racoviță Irinel - Director Căminul cultural Laza În data de 13 noiembrie 2008 s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII Sauca din comuna Laza acţiunea Zilele Şcolii la care au participat cadrele didactice de la şcolile din comuna Laza. La această manifestare, au participat în calitate de invitaţi d-l inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui Gheorghe Ciobanu, d-l director al Şcolii cu clasele I VIII nr. 6 Mihai Eminescu Vaslui Victor Ailioaiei, d-l director al Şcolii de Arte şi Meserii Laza Vasile Ilie precum şi d-l primar al Comunei Laza Emilian Agafiţei, foşti elevi şi profesori ai acestei şcoli. Cu acest prilej elevii şi preşcolarii din satul Sauca au prezentat un frumos program artistic care a încântat publicul. Cele mai bune desene şi eseuri cu tema Şcoala mea au fost premiate. Manifestarea a fost la a treia ediţie, iar sprijinul moral şi financiar a fost asigurat de către cadrele didactice de la Şcoala Sauca, Parohia Sauca, Primăria Laza și Căminul cultural Laza. Ne dorim ca această activitate să devină o tradiţie, pentru ca an de an, în luna în care se îngână toamna cu iarna, Şcoala Sauca să fie locul în care se întâlnesc foşti şi actuali elevi şi cadre didactice. Prof. Panaet Dumitru - responsabil structură Şcoala Sauca TELEFOANE UTILE : Primăria Laza : Telefon: ; ; Fax : ; adresă ; site: www. primarialaza.ro Şcoala de Arte şi Meserii Laza: Dispensarul uman: Biserica: Casa parohială : Postul de Politie Laza: Dispensarul veterinar: