Marketing, Cercetare ştiinţifică în Agricultură, Exploatarea Sistemelor de Îmbunătăţiri Funciare şi Irigarea Culturilor, Horticultură

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Marketing, Cercetare ştiinţifică în Agricultură, Exploatarea Sistemelor de Îmbunătăţiri Funciare şi Irigarea Culturilor, Horticultură"

Transcriere

1 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume (uri) Telefon Naţionalitate Română Data naşterii 16/02/1984 Domeniu Domenii de competenţă Marketing, Cercetare ştiinţifică în Agricultură, Exploatarea Sistemelor de Îmbunătăţiri Funciare şi Irigarea Culturilor, Horticultură Tehnologia prelucrării produselor agricole, Marketing, Controlul şi expertiza produselor agroalimentare, HACCP, Sisteme de depozitare pentru produse agroalimentare Experienţa profesională prezent Doctorand cu frecvenţă, Domeniul Agronomie, Disciplina Îmbunătăţiri Funciare şi Irigarea Culturilor Activităţi didactice, de cercetare şi administrative; Cercetare ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice şi participarea la conferinţe şi simpozioane, Activitate de cercetare Cadru didactic auxiliar Activităţi didactice, de cercetare şi administrative; Activitate didactică Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi irigarea culturilor Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae

2 prezent Referent marketing implementarea unor metode de vânzare, optimizarea calităţii serviciilor. Marketing,Vânzări, Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, depozitare, prelucrare, conservare prin frig a produselor agroalimentare prezent Formator pentru obţinerea calificătii, Lucrător în comerţ, a Programului Iniţiativă pentru romii marginalizaţi, Turda, Jud. Cluj Global Commercium Development, Str. Clucerului nr. 55, Bucureşti Şef birou Marketing Dezvoltarea şi implementarea planului de marketing şi de vânzări al societăţii, activităţi de promovare şi dezvoltare a serviciilor societăţii, relaţii cu furnizori şi clienţi; implementarea unor metode de vânzare, optimizarea calităţii serviciilor Referent marketing implementarea unor metode de vânzare, optimizarea calităţii serviciilor Inginer chimist Vânzare directă, prin selecţie de oferte sau licitaţie a echipamentelor medicale, de laborator, de reactivi sau consumabile specifice. Servicii specifice de promovare/ofertare/vânzare pentru produse chimice şi aparatură de laborator sau medicală, relaţii cu furnizorii şi clienţii; Redox Lab SRL Str. Maramureşului 38, Cluj - Napoca Educaţie şi Inginer diplomat Agricultură, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Diplomă de licenţă Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae

3 Disciplinele Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de Tehnologia prelucrării produselor de origine vegetală, Materii prime, Chimia alimentelor, Chimie analitică, Chimie organică, Chimie anorganică, Biochimie, Microbiologie, Depozitarea produselor alimentare etc Învăţământ /furnizorului de Certificat de Absolvire Program de Perfecţionare Formator SC C.E.I. SMART SRL Disciplinele Certificat de absolvire DPPD Nivel I şi II Pedagogie, Didactică, Psihologie, Comunicare Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic Certificat de absolvire Inspector în domeniul SSM GLIA CENTER CLUJ NAPOCA Disciplinele Diplomă auditor intern pentru siguranţa alimentelor Controlul calităţii alimentelor, HACCP, ISO 9001, SIMTEX Organism Certificare Bucureşti Disciplinele Diplomă absolvire curs negociere Negociere, Comunicare, Relaţionare interumană Foxx Training Pagina 3 / 5 - Curriculum vitae

4 Diplomă de Bacalaureat, Diplomă translator Liceul "Gheorghe Şincai" Cluj - Napoca (România) Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Română Limbi străine cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Engleză Germană Italiană C2 Discurs oral experiment at (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competenţe şi aptitudini organizatorice Implicare activă în scrierea, depunerea şi implementarea proiectelor de cercetare ştiinţifică aprilie Implicare în activităţile de promovare desfăşurate de la evenimentul Transilvania Prima Garden pentru grădinărit, floricultură, legumicultură, pomicultură şi amenajări peisagistice, expoziţie realizată sub patronajul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, respectiv a Facultăţii de Horticultură mai 2010, mai 2011, mai 2012, mai 2013, mai 2014, implicarea Centrul Agro Transilvania Cluj SA la evenimentul ExpoTransilvania a Târgului Internaţional pentru Agricultură,Industrie Alimentară şi Ambalaje, AGRARIA Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Soft-uri aplicative: Office (Word, Excel, Power Point), Gantt Project, Articole publicate, E. Luca, Nineta Varga, Felicia Butuza-Bumb, B. Cioanca, Adela Hoble, 2014, Studies regarding the influence of irrigation on fruit yield at apple trees in Iara-Turda, Transylvania Conditions, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, Vol 91, No 3-4 (2014), Editura AcademicPres Cluj-Napoca; Morar Maria, Otilia Micu, Zoe Dancea, 2007, Reserches regarding the quality and processing of sesame seeds and of the obtained oil, Bulletin USAMV-CN, 63/2007; Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae Luca E., Ana Gavrea, Elena Creţu, Otilia Micu, Adina Iacoviţă, D. Muresan, 2009, Aspects regarding the marketing activity at Agro Transylvania Cluj Center, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, 67 (2)/2010, Editura AcademicPres Cluj-Napoca;

5 Luca E, Ana Gavrea, Rozalia Pavel, Otilia Micu, Alina Marcu, Adina Iacoviţă, D. Mureşan, 2011, Aspects Regarding the Activity at Agro Transylvania Cluj Center, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, 68 (2)/2011, Editura AcademicPres Cluj-Napoca, 468; Luca E., Ana Gavrea, Oana Tudorachi, Otilia Micu, D. Mureşan, 2012, Aspects regarding the activity of Agro Transylvania Cluj Center, Bulletin of UASMV Cluj- Napoca, Horticulture, 69 (2)/2012, Editura AcademicPres Cluj-Napoca; Luca E., Dorina Victoria Tămaş, Laura Cristina Luca, Adela Hoble, Otilia Micu, Razvan Vasiu, Nineta Varga, Researches Regarding the Influence of Irrigation onvitamins Content at Celery(Apium graveolens var. rapaceum), 2013, Bulletin UASVM Cluj-Napoca, Horticulture, 70(2)/2013, Editura AcademicPres Cluj- Napoca, Luca E., Dorina Victoria Tămaş, Laura Cristina Luca, Adela Hoble, Otilia Micu, Nineta Varga, 2013, The effect of some production factors on yield level of celery (Apium graveolens var. rapaceum) in Transylvania conditions, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, Vol 85, No 1-2 (2013), Editura AcademicPres Cluj- Napoca; 2014, Research on the Growth of Shoots in Irrigated Blueberry Cultivation (Vaccinium corymbosum L.), Bulletin UASVM Agriculture 71 (2) / 2014; Research on growing blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruits in irrigated cultures, 2014, Bulletin UASVM Agriculture, Vol 91, No 3-4 (2014); Butuza Bumb Felicia, E. Luca, Tincuţa Bota Gocan, Otilia Micu, Eniko Laczi, Adela Hoble, 2014, Some morphological and physical chemical characteristics of the onion bulbs from irrigated and directly sown crops in terms of Mihai Viteazu area, in 2014, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, Vol 93, No 1-2 (2015), Editura AcademicPres Cluj-Napoca; Cadar Oana, Dorina Simedru, C. Tanaselia, Mirela Miclean, Erika Levei, Otilia Micu, 2014, Minor and major element levels in different varieties of apple grown in Cluj county, Romania, Studia Ambientum - Issue no.1-2 / 2014, Studia Universitatis Babeş -Bolyai, Cluj-Napoca; Cadar Oana, Dorina Simedru, Otilia Micu, Mirela Micean, Erika Levei, Alexandra Hoaghia, E. Luca, 2014, Mineral contents in the whole fruit, flesh and peel of five romanian apple cultivars, Bulletin of UASMV Cluj-Napoca, Horticulture, Vol 91, No 3-4 (2014), Editura AcademicPres Cluj-Napoca; 2015, Research on increasing production in the blueberry irrigated culture compared to physical attributes of berries, Bulletin UASVM Agriculture 1-2(93-94)/2015; Cluj-Napoca Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae