ALTE ACTE COMISIA EUROPEANĂ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ALTE ACTE COMISIA EUROPEANĂ"

Transcriere

1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 305/19 ALTE ACTE COMISIA EUPEANĂ Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (2010/C 305/12) Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de modificare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului ( 1 ). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări. CERERE DE MODIFICARE REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI CERERE DE MODIFICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 9 RIVIERA LIGURE NR. CE: IT-PDO IGP ( ) DOP ( X ) 1. Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării: Denumirea produsului Descrierea produsului Aria geografică Dovada originii Metoda de obținere Legătura Etichetarea Cerințele naționale Altele (de precizat) 2. Tipul modificării (modificărilor): Modificare a documentului unic sau a fișei-rezumat Modificare a caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă-rezumat Modificare a caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006] Modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006] ( 1 ) JO L 93, , p. 12.

2 C 305/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Modificare (modificări): 3.1. Descrierea produsului: S-a modificat caietul de sarcini, prin introducerea valorilor medii ale descriptorilor tipici, eliminarea punctajului de 6,5 (care nu mai este relevant) și adoptarea prevederilor metodei COI/T20 Doc. nr Metoda de obținere: În cazul mențiunii geografice suplimentare Riviera del Ponente Savonese, s-au modificat ponderile soiurilor de măslin: a scăzut de la 60 % la 50 % procentajul soiului Taggiasca și a crescut de la 40 % la 50 % ponderea celorlalte soiuri care pot intra în compoziția produsului. Această modificare a fost necesară deoarece, în etapa culegerii datelor și a vizitei la fața locului în vederea alcătuirii registrului livezilor de măslini, necesar în vederea controalelor, s-a constatat că procentajele din cererea de înregistrare a denumirii fuseseră indicate greșit. S-a amânat data recoltării măslinelor, care trebuie să se desfășoare până la data de 31 martie a fiecărui an, deoarece suprafața cultivată cu măslini se întinde de la malul mării spre versanții dealurilor și până în văi, ajungând inclusiv la altitudini de m deasupra nivelului mării. Această diferență de altitudine, împreună cu alți factori morfologici ai teritoriului, precum înclinația solului, expunerea la soare și soiurile specifice Liguriei, determină coacerea treptată a măslinelor și, prin urmare, necesitatea recoltării treptate a acestora Etichetarea: Pentru o mai bună și precisă informare a consumatorilor, s-a modificat textul articolului 7 alineatul (3) din caietul de sarcini, prevăzându-se posibilitatea de utilizare a numelor întreprinderilor, exploatațiilor și fermelor doar dacă produsul a fost obținut exclusiv din livezile care aparțin respectivei întreprinderi și prelucrat și ambalat în ariile delimitate Altele: Organismul de control indicat în fișa transmisă în 1996 în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Ministerul Resurselor Agricole, Alimentare și Forestiere), nu poate îndeplini funcțiile indicate la momentul respectiv și, prin urmare, acestea au trecut în sarcina Camerelor de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Genova, Savona, Imperia și La Spezia, coordonate de Unioncamere Ligura, cu sediul în Via San Lorenzo 15/1, Genova GE,. Aceasta este structura de control care, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, controlează conformitatea produsului cu caietul de sarcini. Această structură este o autoritate publică desemnată. FIȘĂ-REZUMAT REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI RIVIERA LIGURE NR. CE: IT-PDO DOP ( X ) IGP ( ) Această fișă-rezumat prezintă, cu titlu informativ, principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului. 1. Autoritatea competentă din statul membru: Denumire: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Adresă: Via XX Settembre Roma RM Tel Fax

3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 305/21 2. Grup: Denumire: Consorzio per la tutela dell olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Riviera Ligure Adresă: Via T. Schiva Imperia IM Tel Fax Componență: Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( ) 3. Tip de produs: Clasa 1.5 Uleiuri și grăsimi 4. Caiet de sarcini: [rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006] 4.1. Denumire: Riviera Ligure 4.2. Descriere: Riviera Ligure este un ulei de măsline extravirgin care prezintă următoarele caracteristici chimice și organoleptice: aciditate maximă de 0,80 %; peroxizi 18 meq O 2 /kg; culoare de la galben la verde-gălbui; descriptori pentru evaluarea organoleptică (COI/T.20/Doc. nr. 22): Mediana defectelor rezultată în urma evaluării organoleptice trebuie sa fie egală cu 0; Fructat: mediana 3; Picant: mediana maximă 4; Amar: mediana maximă 4; Dulce: mediana Aria geografică: Aria de producție a uleiului de măsline extravirgin Riviera Ligure cuprinde teritoriul administrativ al regiunii Liguria Dovada originii: Toate etapele procesului de producție trebuie monitorizate, înregistrându-se de fiecare dată produsele la intrare și la ieșire. În acest scop, toți operatorii implicați în procesul de producție trebuie să completeze în mod obligatoriu documentele de transport prevăzute de planul de control. Documentele de transport trebuie să însoțească deplasările oricărui lot de măsline și/sau de ulei, trebuie să cuprindă toate informațiile necesare pentru garantarea originii produsului descris la punctul 4.3 și trebuie să poată fi consultate de organismul de control în cadrul inspecțiilor. În acest mod, precum și prin înscrierea în registrele corespunzătoare, gestionate de organismul de control, a livezilor de măslini, a producătorilor, a morarilor și a îmbuteliatorilor, se garantează trasabilitatea produsului. Toate persoanele fizice și juridice ale căror nume sunt înscrise în registrele respective se vor supune controlului din partea organismelor de control, în conformitate cu caietul de sarcini și cu planul de control.

4 C 305/22 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Metoda de obținere: Uleiul de măsline extravirgin Riviera Ligure este produs din măsline sănătoase recoltate direct din măslini înaintea datei de 31 martie a fiecărui an, în livezile de măslini aflate în aria de producție delimitată. Recoltarea măslinelor se face direct din măslini, manual sau mecanizat. Producția de măsline nu poate depăși kg/hectar în cazul livezilor de măslini specializate, iar randamentul în ulei nu poate depăși 25 %. Pentru extracție se pot folosi doar procedeele mecanice sau fizice care permit obținerea unui ulei care să prezinte caracteristicile calitative specifice și originale ale fructului. Schemele de plantare, formele de cultivare și sistemele de elagare trebuie să fie cele utilizate în mod tradițional sau, oricum, de așa natură încât să nu modifice caracteristicile măslinelor și uleiurilor destinate să poarte denumirea de origine protejată Riviera Ligure. Prin urmare, sunt adecvate livezile aflate în zonele deluroase cu pante medii sau abrupte, situate în aria delimitată de caietul de sarcini, caracterizate de terenuri rezultate în urma dezagregării rocii-mamă de origine calcaroasă. mențiunea geografică suplimentară Riviera dei Fiori sunt considerate adecvate livezile de măslini care se află în aria de producție descrisă în caietul de sarcini și ale căror terenuri, situate pe pante mai mult sau mai puțin accentuate și cu terase, sunt rezultatul dezagregării mecanice a rocii-mamă de origine calcaroasă (eocen), fenomen urmat de formarea unor straturi care, în timp, au generat soluri medii, ușor afânate la altitudini mai mari. mențiunea geografică suplimentară Riviera del Ponente Savonese sunt considerate adecvate livezile de măslini care se află în aria de producție descrisă în caietul de sarcini și ale căror terenuri, situate pe pante cu terase, cu excepția câmpiei Albenga, provin din roca-mamă de origine calcaroasă care, sub acțiunea fenomenelor meteorologice și a cursurilor de apă, a dat naștere unor soluri medii și, în general, profunde, mai afânate și mai permeabile la altitudini mai mari datorită prezenței șisturilor. mențiunea geografică suplimentară Riviera di Levante sunt considerate adecvate livezile de măslini care se află în aria de producție descrisă în caietul de sarcini și ale căror terenuri, situate pe pante cu terase susținute în partea de coastă de ziduri de piatră fără mortar, s-au format în miocen și eocen din rocă-mamă de origine predominant calcaroasă în zona internă și preponderent șistoasă-nisipoasă în zona de coastă. Terenurile din zona de interior sunt medii și preponderent argiloase, iar cele din zona de coastă sunt afânate și predominant nisipoase Legătura: Caracteristicile produsului se datorează condițiilor pedoclimatice deosebite: factorii de mediu și soiurile specifice ale acestui teritoriu conferă uleiului din Liguria un caracter distinctiv. Aceste elemente, soiurile specifice Liguriei și mediul înțeles ca un tot format din climă și teritoriu, împreună cu coacerea treptată a măslinelor din soiurile tipice regionale dau naștere uleiului de măsline extravirgin cu denumire de origine protejată Riviera Ligure, caracterizat de echilibrul între aroma dulce și cea ușor fructată. Alte elemente care dovedesc legătura dintre produs și teritoriu sunt soiurile de măslin cultivate exclusiv în Liguria, valorile de acid oleic care se situează printre cele mai ridicate din întreaga Italie și care sunt strâns legate de soi, de climă și de practicile de cultivare (mai ales de modul de recoltare), toate acestea fiind influențate de orografia teritoriului.

5 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 305/23 Introducerea și răspândirea cultivării măslinilor este atribuită de sursele istorice călugărilor benedictini, care au selecționat în prima parte a Evului Mediu soiurile locale și au îmbunătățit tehnicile de cultivare, învățându-i pe cultivatori să construiască terase cu ajutorul zidurilor de piatră fără mortar. Comerțul cu ulei produs în zona de coastă a Liguriei este atestat de documente ale Republicii Genova privind administrarea și aprovizionarea cu alimente a orașului: în 1593 a fost instituită Magistratura dei Provvisori dell olio (Magistratura furnizorilor de ulei), care garanta imparțialitatea gestionării acestui bun important, introducând obligativitatea ca producătorii din zona de coastă a Liguriei să livreze o cotă din producție la un preț prestabilit. Documente din secolul al XVII-lea confirmă livrări de ulei de măsline din zona de coastă a Liguriei pentru ducele de Milano și prințul de Savoia. Tradiția de producție a uleiului de măsline în Liguria se consolidează în secolul al XVIII-lea, continuând cu un comerț înfloritor de ulei din producția locală, mai ales spre soare-apune. La sfârșitul secolului al XIX-lea, faima și caracteristicile uleiului din Liguria erau binecunoscute și în străinătate, fapt dovedit de cărțile de rețete. Denumirea Riviera Ligure datează din această perioadă, în care Liguria a intrat sub dominația familiei Savoia, riviera di Genova (coasta genoveză) devenind Riviera Ligure (coasta Liguriei), expresie însoțită de cuvintele ponente (de soare-apune) și levante (de soare-răsare), care amintesc poziția centrală ocupată de Genova. Imediat după unificarea Italiei, când Liguria a dobândit extinderea geografică actuală, fără zona Nisei, termenul Riviera s-a impus ca denumire curentă a producției de ulei de măsline a regiunii Organism de control: Denumire: Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da Unioncamere Liguria Adresă: Via San Lorenzo 15/ Genova GE Tel Fax Etichetarea: Denumirea Riviera Ligure trebuie să figureze pe etichetă cu caractere clare, indelebile, care să poată fi distinse cu claritate de restul informațiilor care apar pe etichetă și trebuie să fie urmată imediat de mențiunea Denominazione di Origine Protetta. Este interzisă adăugarea oricăror alte calificative care nu sunt prevăzute în mod expres, inclusiv a următoarelor mențiuni: tipo (tip), gusto (gust), uso (utilizare), selezionato (selecționat), scelto (ales) sau alte mențiuni similare. Se permite totuși utilizarea unor referiri la nume, denumiri comerciale sau mărci private, cu condiția ca acestea să nu aibă un sens laudativ sau să nu inducă în eroare consumatorul. Este obligatorie indicarea pe etichetă a anului de producție a măslinelor din care este obținut uleiul.