IRIS COMPANY S.A. în reorganizare - in reorganization - en réorganisation

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "IRIS COMPANY S.A. în reorganizare - in reorganization - en réorganisation"

Transcriere

1 MORARIT PANIFICATIE S.C. IRIS COMPANY S.A. în reorganizare - in reorganization - en réorganisation ROMANIA, Bucureşti, str. Buzesti Nr , Art Business Center, Etaj 2, Sector 1, J40 / 5826 / 2002, RO Tel/Fax: TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA a VII-a CIVILA DOSAR 25854/3/2012 PLAN DE REORGANIZARE IRIS COMPANY S.A. - modificat - ADMINISTRATOR SPECIAL BUJOR ANA

2 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. CUPRINS CAP. I: CONSIDERENTE GENERALE 1.1. Cadrul legal si situatia juridica a societatii Autorul planului Scopul si durata planului Durata de implementare a planului si administrarea societatii CAP. II: NECESITATEA REORGANIZARII JUDICIARE 2.1. Considerente economice Considerente sociale Avantajele reorganizarii fata de faliment Premisele reorganizarii Aspecte generale Premisele reorganizarii IRIS COMPANY S.A Comparatia reorganizare versus faliment Avantaje pentru principalele categorii de creditori Avantaje pentru creditorii garantati Avantaje pentru creditorii salariati Avantaje pentru creditorii bugetari Avantaje pentru creditorii chirografari art. 96 alin. 1 si celorlalti creditori chirografari CAP. III: PREZENTAREA IRIS COMPANY S.A Date generale Obiectul de activitate Actionari. Capitalul social Scurt istoric Principalele cauze care au dus la insolventa Starea actuala a societatii Administrarea societatii Starea actuala a societatii Pasivul societatii CAP. IV: PERSPECTIVE DE REDRESARE A SOCIETATII DEBITOARE CAP. V: STRATEGIA DE REORGANIZARE 5.1. Durata de implementare a planului Mecanismul reorganizarii Masurile de reorganizare judiciara Divizarea societatii Justificari ale oportunitatii reorganizarii prin a Iris Company S.A. din punct de vedere al procedurii insolventei Justificari ale reorganizarii prin din punct de vedere economic Principiile care stau la baza divizarii Iris Company S.A. si identificarea elementelor de activ si pasiv ce vor fi incluse in cadrul proiectului de al societatii Activele propuse a fi transferate societatilor nou infiintate in urma divizarii Pasivele propuse a fi transferate societatilor nou infiintate in urma divizarii Masuri privitoare la eficientizarea activitatii curente Prognoza activitatii pe perioada implementarii planului de reorganizare CAP. VI: TRATAMENTUL CREANTELOR SI DISTRIBUIRI 6.1. Aspecte generale Categoriile de creante Categoriile de creanta care nu sunt defavorizate prin plan Categoriile de creanta care sunt defavorizate prin plan Tratamentul corect si echitabil Tratamentul creantelor defavorizate. Distribuiri Distribuiri catre creditorii garantati Distribuiri catre creditorii salariati Distribuiri catre creditorii bugetari Distribuiri catre creditorii chirografari prevazuti de art. 100 alin. 3 lit d Distribuiri catre creditorii chirografari prevazuti de art. 100 alin. 3 lit e

3 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A Prezentarea comparativa a sumelor estimate ce ar fi obtinute in ipoteza falimentului Descarcarea de obligatii si de raspundere a debitorului Plata retributiei administratorului judiciar CAP. VII: CONCLUZII ANEXE 3

4 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. CAP. I CONSIDERENTE GENERALE 1.1. Cadrul legal si situatia juridica a societatii Prezentul plan de reorganizare este fundamentat, din punct de vedere legal, pe normele prevazute în Legea 85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările ulterioare. Se vor avea in vedere si prevederile Legii 31/1990, republicata si modificata, precum si prevederile Noului Cod Civil referitoare la a societatilor comerciale. Prin prisma acestor prevederi legale, societatea debitoare, fata de care s-a deschis procedura insolventei, are posibilitatea sa-si continue existenta in circuitul economic, prin reorganizarea intregii sale activitati pe baza unui plan de reorganizare care, conform art. 95 (1) din lege : va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile și specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pietei fata de oferta debitorului, si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica ( ). Situatia juridica actuala: a. Deschiderea procedurii de insolventa Deschiderea procedurii de insolventa s-a facut prin Incheierea de sedinta din data de pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in Dosarul nr /3/2012, la cererea S.C. IRIS COMPANY S.A., conform art. 32 din Legea 85/2006. Necesitatea formularii cererii a aparut pe fondul imposibilitatii societatii de a mai achita datoriilor existente la data aceea pe baza resurselor disponibile, astfel fiind necesara o reorganizare a activitatii desfasurate in baza unui plan de reorganizare. b. Stadiul actual al procedurii: Aprobarea si confirmarea Planul de reorganizare: Prin Hotararea Adunarii Creditorilor din data de , planul de reorganizare propus de administratorul special Iovita Neculai a fost aprobat cu votul a patru din cele cinci categorii de creante, respectiv: categoria creantelor bugetare, creante salariale, creantele chirografare conform art. 96 din lege si celelalte creante chirografare, fiind respins de catre categoria creantelor garantate. Prin Sentinta civila nr. 4082/ a TRIBUNALULUI Bucuresti Sectia a VII-a Civila, planul a fost confirmat de judecatoriul sindic; Prin Decizia nr. 1973/ a Curtii de Apel Bucuresti, a fost casata sentinta de confirmare a planului de reorganizare si cauza a fost trimisa spre rejudecare la instanta de fond, cu motivarea ca in cuprinsul sentintei pronuntate la fond s-a strecurat o fraza straina de cauza, respectiv ca planul a fost votat de trei din cele 5 categorii de creante, desi in fraza urmatoare, este retinuta situatia corecta, aceea ca planul a fost votat de patru din cele cinci categorii de creante. Concluzia instantei de recurs a fost ca hotararea s-a dat fara a se retine situatia corecta. In rejudecare, prin Sentinta civila nr din a Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, pronuntata in Dosarul nr /3/2012/a16 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs DGFP, Curtea de Apel Bucuresti a respins acest recurs prin Hotararea nr.305 / in Dosarul Nr /3/2012/a 16*. 4

5 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. La data de Adunarea Creditorilor societatii au aprobat modificarea planului de reorganizare, find confirmat de catre instanta de judecata la data de in Dosarul nr /3/2012. In prezent, planul de reorganizare este in curs de desfasurare, societatea facand plati in conformitate cu graficul de esalonare stabilit prin planul de reorganizare. Contestatii: Creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti a formulat contestatie impotriva Hotararii Adunarii Creditorilor din data de prin care a fost aprobat planul de reorganizare propus de societate prin administratorul special, care a fost respinsa initial prin Sentinta civila nr. 4077/ a Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, pronuntata in Dosarul nr /3/2012/a13, iar ulterior, fiind casata aceasta hotarare de Curtea de Apel Bucuresti prin Decizia nr. 1972/ , dispunandu-se trimiterea spre rejudecare, contestatia acestei creditoare a fost respinsa in rejudecarea cauzei, prin Sentinta civila nr. 4558/ , pronuntata in Dosarul nr /3/2012/a13*. Impotriva acestei sentinte a formulat recurs DGFP, Curtea de Apel Bucuresti a respins acest recurs prin Hotararea nr. 190 / in Dosarul Nr /3/2012/a 13*. Administratorul judiciar: Prin Incheierea de sedinta din data de pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila in Dosarul nr /3/2012, prin care a fost admisa cererea debitoarei de deschidere a procedurii de insolventa, a fost desemnat in calitate de administrator judiciar al societatii practicianul in insolventa A&A CONSULTANTS IPURL Bucuresti. Ulterior, in urma deciziei creditorului majoritar Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, prin Incheierea de sedinta din data de , a fost numit in calitate de administrator judiciar AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL Craiova. La data de AMT SERVICII INSOLVENTA SPRL Craiova s-a divizat iar administrarea S.C. IRIS COMPANY S.A. a fost preluata in portofoliul societatii profesionale CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Craiova, cu sediul in Craiova, Calea Unirii nr. 36, jud. Dolj, rezultata din respectiva. Avand in vedere faptul ca, de la data confirmarii planului de reorganizare si pana in prezent s-au produs modificari ale conditiilor de piata a societatii, societatea desfasurand activitate la cota de avarie ca urmare a lipsei de credibilitate fata de furnizori si impunerea de catre acestia sa se efectueze plata la livrarea materiilor prime, coroborat cu prevederile art. 101 alin. (5) 1) din Legea 85/2006, societatea debitoare propune prezentul plan modificat, cu respectarea conditiilor de vot și de confirmare prevazute de Legea nr. 85/2006. Avand in vedere aceste aspecte mentionate consideram ca masurile de reorganizare prezentate detaliat in cuprinsul planului de reorganizare modificat respecta prevederile legale in materie. S.C. Iris Company S.A. nu a mai fost subiect al procedurii instituite în baza Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei de la infiintarea aeesteia pana in prezent. Nici societatea si nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infractiunile prevazute de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. 5

6 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A Autorul planului Planul de reorganizare modificat al IRIS COMPANY S.A. este propus de catre administratorul special. Consideram aceasta formula de promovare a unui plan modificat ca fiind cea mai viabila, avand in vedere faptul ca in baza atributiilor conferite de Lege, dar şi prin prisma analizei şi controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoarei, administratorul special, ca reprezentant al actionarilor, cunoaste cel mai bine realitatile existente atat în planul intern cat si cel extern al acesteia, având conturata o imagine fidela asupra situatiei actuale si asupra obiectivelor de urmarit în perspectiva reorganizarii. Prezentul Plan de reorganizare va fi supus, conform prevederilor legale, aprobarii creditorilor si confirmarii judecatorului sindic. Fara aprobarea acestora planul nu poate fi pus in aplicare. De aceea se solicita sprijinul din partea creditorilor pentru a accepta angajamentele efectuate prin intermediul prezentului plan modificat Scopul planului Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii nr. 85/2006, proclamat fara echivoc in art. 2, si anume acoperirea pasivului debitorului in insolventa. De asemenea, unul din scopurile propunerii prezentului plan modificat este asigurarea - pentru creditorii societatii - a unui nivel al recuperarii creantelor superior celui de care acestia ar avea parte in cadrul unei ipotetice proceduri de faliment. In vederea atingerii acestor scopuri prin prezentul plan se propune a societatii in 4 societati distincte si transferarea unor parti din activ si pasiv catre alte 3 societati ce vor lua fiinta prin in vederea crearii de noi societati active si functionarea in continuare a societatii mame. Prezentul plan de reorganizare prevede ca si modalitate de realizare si achitare a pasivului inscris in tabelul de creante a societatii si crearea a 3 noi societati functionale in afara insolventei. Parti din pasivul societatii aflate in insolventa vor fi preluate de cele 3 noi societati, care le vor achita din continuarea activitatii curente. Astfel, mentinerea societatii in viata comerciala, inseamna in cazul prezentului plan mentinerea tuturor celor 4 societati rezultate in urma divizarii in viata comerciala, cu toate consecintele sociale si economice care decurg din aceasta. Reorganizarea presupune in cadrul prezentului plan, efectuarea unor modificari majore respectiv transferarea unor parti din activ s i pasiv catre alte 3 societati comerciale noi, cu obiecte de activitate diferite in functie de activitatea preluata din societatea mama, aliniindu-si modul de desfasurare a activitatii la noua strategie, conform cu resursele existente si cu cele care urmeaza a fi atrase. Toate aceste strategii aplicate are ca rol rentabilizarea activitatii societatii mame prin managerierea lor ca centre de profit separate, in vederea asigurarii pentru creditori a unui grad mai mare de acoperire a creantelor. Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie sa satisfaca scopul reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei în viata comerciala si sociala, cu efectul mentinerii serviciilor si produselor debitorului pe piata. Acest lucru se propune si prin prezentul plan modificat care prevede infiintarea a alte 3 noi societati, organizate pe centre de profit, ce vor desfasura aceleasi activitati desfasurate si inainte de deschiderea insolventei societatii mama si protejarea intereselor creditorilor, care au sanse in plus la incasarea creantelor lor. In fapt, planul de reorganizare urmareste rentabilizarea nucleului viabil al societatii aflate in insolventa prin desprinderea acestor noi societati societati. 6

7 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. In contextul economic de astazi caracterizat printr-o acuta criza de lichiditati si scaderea semnificativa a puterii de cumparare a populatiei consideram ca acoperirea pasivului societatii va necesita un interval de timp. Astfel, pentru finalizarea procesului de se estimeaza un interval de timp de aproximativ 3 luni, timp in care societatea se va recapitaliza si va recrea resurse financiare pentru achitarea pasivului. Prin urmare, prin prezentul plan modificat se propune: a societatii S.C. Iris Company S.A. in 4 societati (societatea mama si alte 3 societati nou infiintate) cu obiecte de activitate diferite, in functie de centrul de profit ce ii va fi repartizat, care vor prelua parti din activ si proportional si pasivul aferent, conform prevederilor art. 95 alin. (6) lit. C din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei; pastrarea vechii societati, care isi va schimba actul constitutiv conform prezentului plan de reorganizare. Transferul activelor, pasivelor si a activitatilor catre noile societati se va realiza fara ca activitatea societatii sa fie intrerupta Durata de implementare a planului si administrarea societatii Avand in vedere situatia juridica a societatii, respectiv prelungirea perioadei de observatie pana la data de , ca urmare a judecarii contestatiilor depuse la votul planului, data la care a fost confirmat planul, durata de implementare a planului modificat este durata maxima prevazuta de prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 si anume 4 trimestre de la data confirmarii planului modificat de catre judecatorul sindic (sa scazut perioada deja scursa de reorganizare, respectiv cei doi ani scursi deja). De asemenea, pe durata reorganizarii, activitatea societatii debitoare in vederea implementarii proiectului de va fi condusa de catre noul administrator special al acesteia, dna. Bujor Ana, societatea pastrandu-si dreptul de administrare, sub supravegherea administratorului judiciar. CAP. II NECESITATEA REORGANIZARII JUDICIARE 2.1. Considerente economice In plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite agentului economic aflat într-o stare precara din punct de vedere financiar, sa se redreseze si sa-si continue activitatea economica. Din acest punct de vedere, reorganizarea IRIS COMPANY S.A înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, respectiv planul de reorganizare, cu realizarea surplusului necesar pentru acoperirea (conform graficului de plată a creanţelor) pasivului societăţii. Prin prezentul plan de reorganizare modificat se prevede a societatii, iar realizarea functiei economice se va face prin cele 4 societati rezultate in urma divizarii si care vor continua activitatea in vederea realizarii de profit si de resurse financiare pentru a achita pasivul ce ii va reveni. 7

8 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Reorganizarea IRIS COMPANY S.A. inseamna pentru viata economica a judeţului Vaslui si nu numai: mentinerea unui brand important pe piata moraritului si panificatiei; mentinerea unui important contribuabil la bugetul local şi de stat. asigurarea de locuri de munca. rulaj prin băncile locale; relaţionarea pe mai departe cu clienţii, generare de lichidităţi prin încasarea acestora; continuarea colaborarii comerciale cu furnizorii traditionali, atat cei de servicii, materii prime cat şi de produse in interesul economic reciproc Considerente sociale Reorganizarea societatii IRIS COMPANY S.A. si continuarea activitatii isi manifesta efectele sociale pozitive prin pastrarea locurilor de munca de catre salariatii existenti in acest moment in cadrul societatii. Prin prezentul plan se prevede preluarea salariatilor actuali ai societatii de catre cele 4 societati ce vor rezulta in urma divizarii. Totodata in situatia in care activitatea desfasurata de noile societati se va dezvolta se vor crea premisele angajarii de noi salariati, cu impact pozitiv si asupra pietii muncii din zona. Noile societati se vor canaliza inca de la infiintare pe o politica de dezvoltare permanenta a activitatii lor, de actragere de noi clienti si de de zv ol t are a retelor de distributie, dezvoltare ce va implica in mod obligatoriu crearea de noi locuri de munca Avantajele reorganizarii fata de faliment Premisele reorganizarii Principalele premise de la care pleaca reorganizarea Iris Company S.A. prin a societatii sunt urmatoarele: experienta similara de care se bucura societatea in perceptia partenerilor, funizorilor si clientilor; capacitatea noilor societati rezultate in urma divizarii de a relua fiecare din activitatile desfasurate de catre Iris Company S.A., cel putin la nivelul din trecut atins de societate; existenta unui personal calificat, cu experienta in domeniul de activitate al societatii si care va fi activa in cadrul noilor societati; participarea la licitatii in vederea obtinerii de noi contracte pe noile societati, care vor fi in afara procedurii insolventei. Demararea procedurii de reorganizare prin constituirea unor noi societati in urma divizarii va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce vor permite efectuarea de distribuiri catre creditori. Per a contrario, vanzarea in acest moment a intregului patrimoniu in cadrul procedurii falimentului ar minimiza sansele de recuperare a creantelor pentru creditorii acesteia si ar duce la instrainarea acestui patrimoniu la o valoare cu mult inferioara valorii sale reale. De asemenea, in cadrul procedurii falimentului, toate cheltuielile procedurii (impozite si taxe, conservarea si administrarea bunurilor, asigurarea pazei, organizarea licitatilor, publicitatea, retributia lichidatorului judiciar, etc.) trebuie suportate din fondurile obtinute din valorificarea bunurilor debitoarei. Votarea planului modificat si continuarea procedurii reorganizarii sunt masuri menite prin finalitatea lor sa satisfaca interesele tuturor creditorilor, atat ale creditorilor 8

9 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. garantati, cat si ale celorlalti creditori, precum si interesele debitoarei care isi salveaza centrele de profit prin a societatii si continuarea activitatii, cu toate consecintele economice si sociale aferente Aspecte generale Falimentul unei societati conduce, conform legii, la valorificarea intregului patrimoniu si la dizolvarea si ulterior radierea acesteia din registrul comertului. Astfel, in aceasta procedura debitoarea si creditorii sunt pe pozitii antagonice nemaiputand conlucra deoarece, in cazul falimentului, interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii debitoarei si a intereselor actionarilor acesteia. In cazul reorganizarii cele doua deziderate se cumuleaza, societatea continuandusi activitatea, cu consecinta cresterii sale economice, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii si a lichiditatilor suplimentare obtinute, incasandu-si in acest fel creantele intr-o proportie superioara celei ce s-ar incasa in ipoteza falimentului. Cel mai bine se constata aceasta diferenta in cazul creditorilor: chirografari, in special al furnizorilor care continua sa lucreze cu societati noi, iesite din sfera procedurii insolventei, pastrandu-si piata de desfacere; salariati, care isi pastreaza locurile si conditiile de munca; bugetari, care doresc recuperarea datoriilor istorice in mod esalonat, dar isi pastreaza si contribuabili la bugetul de stat; garantati (institutiile de credit), care sunt de acord de cele mai multe ori cu modificarea clauzelor din contractele de credit pentru a evita calcularea inutila de accesorii, executarea silita a garantiilor si pierderea unui client. Facand o comparatie intre gradul de satisfacere a creantelor in cadrul celor doua proceduri, aratam ca in ambele cazuri exista un patrimoniu vandabil destinat platii pasivului, dar ca in procedura reorganizarii, la lichiditatile obtinute din eventuala vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei care sunt excedentare activitatii debitoarei se adauga profiturile substantiale rezultate din continuarea activitatii debitoarei, toate destinate platii pasivului. Reorganizarea prezinta si alte avantaje, respectiv: preluarea contractelor in derulare de catre noile societati; evitarea prejudicierii creditorilor prin denuntarea contractelor ocazionata de intrarea in faliment, date fiind preluarile de contracte care se vor face de catre societatile nou infiintate, si asadar valorificarea in continuare a relatiilor de afaceri cu acestia prin mentinerea si perpetuarea acestor colaborari care se incadreaza in activitatea normala de business. De asemenea, neexecutarea contractelor in derulare ar putea genera obligativitatea achitarii de daune interese, datorii care ar fi considerate din perioada de observatie, trebuind achitate prioritar raportat la o parte a creantelor inscrise in tabelul definitiv al Iris Company S.A.; limitarea cheltuielilor generate de vechea societate odata cu impartierea acestora, are ca si rezultat pastarea in averea debitoarei a unor sume care sa mearga in directia distriburilor catre creditori si mai putin pentru acoperirea unor cheltuieli care se amplifica daca ar ramane exclusiv pe vechea societate, si care dimpotriva, pe noile societati, se reduc, dat find ca pe acestea din urma se muta o parte din activitatea curenta, dar fara sa se mute si totalul cheltuielilor deja acumulate care sa le blocheze efectiv activitatea. Prin intermediul noilor societati mai mici, care sa preia activitatea curenta, se asigura un management mult mai eficient si cu un grad de flexibilitate mult mai mare pentru a se adapta la nevoile si miscarile pietei relevante, rationalizand in consecinta si cheltuielile; 9

10 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. continuand activitatea, creste considerabil gradul de valorificare al bunurilor unei societati active, fata de situatia valorificarii patrimoniului unei societati moarte, nefunctionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degrad arii inevitabile pana la momentul instrainarii); invariabil, societatea are costuri fixe (u tilitati, salarii, paza, asigurari bunuri din patrimoniu, impozite, taxe locale et.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi acoperite decat prin continuarea activitatii de baza, precum si din obtinerea de venituri din inchirieri si / sau valorificari ale bunurilor excedentare activitatii pe care societatile noi urmeaza sa le desfasoare. Toate aceste cheltuieli, in cazul nefericit al falimentului societatii, ar urma sa fie platite prioritar din valoarea bunurilor vandute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca si cheltuieli de conservare si administrare), respectiv din valoarea pretul obtinut in urma valorificarii patrimoniului societatii si diminuand in mod direct gradul de satisfacere a creantelor creditorilor. Avantajele de ordin economic si social ale reorganizarii sunt evidente, tinand cont de necesitatea mentinerii in circuitul economic a unei societati care are un bun renume pe piata de profil, a avut rezultate concretizate in obtinerea unor importante cifre de afaceri si profituri, a fost un bun si important contribuabil la buget si datorita brandului care l-a consacrat Premisele reorganizarii IRIS COMPANY S.A. Principalele premise de la care pleaca reorganizarea IRIS COMPANY S.A. sunt urmatoarele: prin continuarea activitatii in perioada de insolventa/reorganizare, societatea IRIS COMPANY S.A. a pastrat relatia cu piata, conservandu-si colaborarile cu furnizorii principali si mai ales cu clientii de pe piata specifica, chiar daca la un nivel mai redus decat anterior deschiderii procedurii, societatea dispunand inca de un portofoliu de clienti si furnizori deja format; adoptarea ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei fata de societate a unor masuri de reducere a costurilor acesteia si a unui control sporit asupra acestora, mai ales in urma divizarii pe centre de profit; infrastructura organizatorica, logistica performanta si specialistii angajati ii permite acesteia sa-si desfasoare activitatile pe noile societati in conditii de profitabilitate; baza materială modernizată ca urmare a investiţiilor efectuate, de care dispune Societatea, îi permite acesteia să ocupe o pozitie importanta in piata de profil si sa iși desfășoare activitatea in conditii ; context economic mai puţin spectaculos și fluctuant. Continuarea procedurii de reorganizare a societatii si relansarea activitatii curente conform planului propus va crea posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de distribuiri catre creditori. Votarea modificarilor la plan si continuarea procedurii reorganizarii sunt masuri menite prin finalitatea lor sa satisfaca interesele tuturor creditorilor, atat ale creditorilor garantati, cat si ale celorlalti creditori, precum si interesele debitoarei care isi continua activitatea, cu toate consecintele economice si sociale aferente. Falimentul societatii IRIS COMPANY S.A. situeaza debitoarea si creditorii pe pozitii opuse, primul urmarind recuperarea integrala a creantei impotriva debitorului, iar acesta din urma mentinerea societatii in viata comerciala. Daca in cazul falimentului interesele creditorilor exclud posibilitatea salvarii intereselor debitorului, a carui avere este vanduta (lichidata) in intregime, in cazul reorganizarii cele doua deziderate se cumuleaza, debitorul continunadu-si activitatea, cu consecinta cresterii sale economice, iar creditorii profita de pe urma maximizarii valorii averii si a lichiditatilor suplimentare obtinute, 10

11 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. realizandu-si in acest fel creantele. Ordonarea unui complex de masuri menite sa asigure redresarea IRIS COMPANY S.A. prin pe centre de profit reprezinta o necesitate evidenta, care permite participantilor la procedura sa aiba o reprezentare adecvata a tintei si a mijloacelor prin care se propune atingerea acesteia. De aceea, desi este o procedura concursuala care se desfasoara in prezenta intereselor divergente ale debitoarei si ale creditorilor, procedura propunerii unui planul de reorganizare modificat, in conditiile legii, urmeaza a fi acceptat si confirmat, implica deopotriva creditorii si debitorul si conciliaza interesele contrare ale acestora in vederea atingerii unui scop comun: acoperirea pasivului si continuarea activitatii comerciale. Falimentul, in schimb, ar conduce la vanzarea intregului patrimoniu al IRIS COMPANY S.A. la o valoare inferioara fata de valoarea sa reala si ar reduce dramatic sansele de recuperare a creantelor Comparatia: Reorganizare versus Faliment Reorganizarea societatii IRIS COMPANY S.A. are ca efect principal mentinerea activitatii de morarit, panificatie, patiserie si cofetarie. Prin comparatie, intrarea in faliment a IRIS COMPANY S.A. presupune: incetarea aprovizionarii cu materii prime si materiale consumabile; incetarea activitatii de preluare de noi comenzi, urmarindu-se finalizarea productiei in curs de executie; incheierea anticipata a tuturor contractelor cu clientii; inventarierea, mutarea, depozitarea si conservarea stocurilor; inventarierea si conservarea tuturor activelor societatii; vanzarea activelor societatii in conditii de vanzare fortata. Raportandu-ne, in estimarea valorii de lichidare a activului societatii IRIS COMPANY S.A., la valoarea de evaluare a patrimoniului societatii debitoare, se poate desprinde concluzia ca implementarea cu sucees a planului de reorganizare prin a societatii debitoare va asigura acoperirea creantelor creditorilor intr-o masura mult mai ridicata. In vederea cuantificarii avantajelor obtinute de creditori in cazul reorganizarii in detrimentul falimentului s-a estimat valoarea de piata a activelor societatii in ipoteza vanzarii fortate ca urmare a falimentului. Valorificarea activelor societatii debitoare in procedura de faliment se realizeaza in conditii speciale care, de obicei, nu permit obtinerea valorii de piata a acestora. Conform Standardelor de Evaluare in vigoare, in lichidari, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflecta circumstantele lichidarii. Valoarea de lichidare a activului societatii debitoare, stabilita la data de , conform raportului de evaluare intocmit de catre evaluatorul independent, se prezinta astfel: Explicatie Valoare de lichidare la data de Active garantate Piraeus Bank Romania SA BCR SA Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti SC Corporate Recovery Management SRL Prin imputernicit SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL Total active garantate Active libere Active imobilizate libere de sarcini Stocuri Creante

12 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Diponibilitati Total active libere TOTAL ACTIVE Astfel, valoarea de lichidare a activului S.C. Iris Company S.A. era estimata de catre evaluatorul desemnat, la data de ,la lei. Din totalul bunurilor detinute in proprietate de catre societatea debitoare, cea mai mare parte se afla in garantia bancilor, respectiv : Piraeus Bank Romania S.A. bunuri in valoare (de lichidare) de lei; BCR SA Banca Romana de Dezvoltare bunuri in valoare (de lichidare) de lei Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti bunuri in valoare (de lichidare) de lei SC Corporate Recovery Management SRL Prin imputernicit SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL bunuri in valoare (de lichidare) de lei. La suma rezultata din valorificarea bunurilor din patrimoniu se adauga si sumele obtinute din vanzarea productiei aflata in curs de executie la data declansarii falimentului ce va fi finalizata in perioada falimentului, respectiv lei, rezultand o valoare maxima a patrimoniului societatii de lei. Mentionam insa faptul ca aceasta suma de lei nu va putea fi distribuita integral creditorilor inscrisi in tabelul definitiv de creante, valoarea acestor distribuiri urmand a fi influentata de datoriile acumulate in perioada de observatie (in cuantum de lei posibil de acoperit doar in suma de lei) ce s-ar adauga creantelor inscrise in tabel (art. 123 pct 3) si de cheltuielile de procedura (art. 123 pct. 1, art. 121 pct. 1) care au fost estimate la aproximativ lei. Diferenta efectiva ramasa de distribuit creditorilor inscrisi la masa credala actuala, in cazul falimentului ar fi in jurul sumei de aproximativ lei. In vederea estimarii cat mai exacte a gradului de acoperire a creantelor in ipoteza declansarii falimentului, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze: 1. Respingerea planului de reorganizare si pronuntarea sentintei de deschidere a procedurii falimentului la termenul stabilit de instanta pentru confirmarea planului; 2. S-au estimat toate categoriile de cheltuieli aferente functionarii societatii pe perioada de la deschiderea procedurii falimentului si pana la radierea societatii (minim 12 luni) ex. paza, utilitati, cheltuieli salariale, comisionul lichidatorului judiciar, actiunea de arhivare a documentelor, alte cheltuieli, etc) si veniturile inregistrate din vanzarea productiei aflata in curs de executie la data declansarii falimentului; 3. S-au estimat datoriile curente nascute intre data deschiderii procedurii, respectiv si data deschiderii procedurii falimentului, ramase in sold 1 ; 4. Conditiile reale ale pietei sunt cele curente (numar limitat de investitori, deficit de finantare, criza economico-financiara, oportunitati diverse si multiple de investitii oferta supraabundenta etc.); 5. Datorita cererii scazute de pe piata, durata de expunere pe piata fara cumparatori este foarte mare. Ținand cont de conjunctura specifica in care ne aflam, intervalul de timp pentru realizarea unui marketing adecvat poate depasi chiar si un an, iar pentru a reduce aceasta perioada este nevoie de scaderi de pret semnificative; 6. Cu cat valorificarea se face mai tarziu in timp, valoarea neta (pret de vanzare cheltuieli de vanzare) este mai mica deoarece la un pret dat avem cheltuieli din ce in ce mai mari. 1 Vezi anexa 5 12

13 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Precizam ca s-au efectuat deja platile catre creditorii bugetari aferente primelor doua trimestre de reorganizare catre creditorii bugetari, conform graficului de plati din planul de reorganizare, in suma totala de 2.786,02 lei, din care: Directia Impozite si taxe Locale Sector 3 suma de 143,38 lei; Spitalul Municipal de Urgenta Elena Beldiman Barlad suma de 1.762,24 lei; Directia Impozite si taxe Locale Sector 3 suma de 880,40 lei. In schimb, totalul distribuirilor ce urmeaza a se efectua prin programul de plati propus prin prezentul plan de reorganizare sunt in cuantum de ,22 lei (suma compusa din suma platita deja catre creditorii bugetari si cea ce va urma fi platita catre ceilalti creditori conform graficului de plata propus in prezentul plan modificat), valoarea net superioara sumelor achitate in ipoteza falimentului. Raportat la cele aratate mai sus privitoare la cheltuielile de lichidare si datoriile din perioada de observatie, algoritmul in functie de care se calculeaza valoarea estimativa care ar fi primita de creditori in caz de faliment trebuie sa tina seama de faptul ca distribuirea sumelor se face potrivit art. 121 s i 123 avand in vedere urmatoarele prioritati: a. Art. 121 pct. 1 si 123 pct. 1. Suportarea cheltuielilor de procedura, care - asa cum aratam anterior - sunt in cuantum de lei. La suma obtinuta din valorificarea patrimoniului se adauga sumele obtinute din vanzarea productiei finalizata ce se afla in curs de executie la data declansarii falimentului, respectiv lei. Dupa scaderea cheltuielilor de procedura din totalul activelor evaluate si a sumelor incasate din vanzarea productiei aflata in curs de executie la data falimentului, ramane de distribuit pe urmatorul punct suma de lei, suma compusa din ,00 lei distribuiri efectuate creditorilor conform tabelului definitiv de creante, iar suma de lei reprezentand datorii acumulate in perioada de observatie. b. Art. 121 pct. 2. Distribuiri in favoarea creantelor garantate, carora in caz de faliment li s-ar distribui suma de lei, conform garantiilor detinute. Creditor garantat valori de lichidare ale bunurilor garantate conform evaluarii Piraeus Bank Romania SA ,00 BCR SA ,00 Directia Generala a Finantelor Publice a ,00 Municipiului Bucuresti SC Corporate Recovery Management SRL Prin imputernicit SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ,00 ROMANIA SRL TOTAL ,00 c. Art. 123 pct. 2. Distribuiri in favoarea creantelor salariale: lei; d. Art. 123 pct. 3. Distribuiri in favoarea creantelor nascute in procedura perioada de observatie lei; e. Art. 123 pct. 4. Distribuiri in favoarea creantelor bugetare: 2.786,02 lei (distribuiti in perioada de reorganizare scursa pana la modificarea planului, conform graficului de plati); f. Art. 123 pct. 7. Distribuiri in favoarea creantelor chirografare: 0 lei; g. Art. 123 pct. 8. Distribuiri catre alti creditori chirografari: 0 lei; h. Art. 123 pct. 9. Distribuiri catre actionarii societatii debitoare: 0 lei. 13

14 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Explicatie Temei legal Lege 85/2006 Creanta conform tabel definitiv Distriburi efectuate Tabel distribuiri simulate Distriburi din activ garantat Distriburi din activ negarantat Procent distribuire Distriburi + cheltuieli de procedura (5=6+7) , , , ,00 Cheltuieli de procedura Garantati Piraeus Bank Romania SA art. 121 alin. 1 pct. 1 art. 121 alin. 1 pct. 2 Tabel de distribuit ,00 0, , ,02 0, , ,00 0,00 32,78% ,85 0, , ,00 0,00 42,96% BCR SA ,13 0, , ,00 0,00 81,33% Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti SC Corporate Recovery Management SRL Prin imputernicit SC ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL Salariati Datorii din observatie Bugetari Directia Impozite si taxe Locale Sector 3 Spitalul Municipal de Urgenta Elena Beldiman Barlad Directia Impozite si taxe Locale Sector 3 Chirografari art. 123 pct. 2 art. 123 pct. 3 art. 123 pct. 4 art. 123 pct ,00 0, , ,00 0,00 10,92% ,04 0, , ,00 0,00 22,41% , , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 21,84% 6.965, ,02 0,00 40,00% 358,44 143,38 40,00% 4.405, ,24 40,00% 2.201,00 880,40 40,00% ,69 0,00 0,00% RECAPITULATIE Explicatie Temei legal Lege 85/2006 Creanta conform tabel definitiv Distriburi efectuate Tabel distribuiri simulate Distriburi din activ garantat Distriburi din activ negarantat Procent distribuire Sume aferente masei credale Cheltuieli de procedura Datorii din observatie (5=6+7) , , , , ,00 31,25% ,00 0, ,00 0, ,00 100,00% ,00 0, ,00 0, ,00 21,84% TOTAL , , , , ,00 Cateva precizari asupra simularii de faliment surprinsa in tabelul de mai sus: valoarea de ,02 lei estimata ca distribuire totala din activ a fost astfel determinata: o lei valoarea de lichidare a activelor garantate existente in patrimoniul Iris Company S.A. la data depunerii planului de reorganizare modificat (conform raport de evaluare); o ,00 lei v aloarea de lichidare a activelor libere existente in patrimoniul Iris Company S.A. la data depunerii planului de reorganizare modificat (conform raport de evaluare ,00 lei) la care se adauga sumele incasate din vanzarea productiei in curs de executie aflata la data declansarii falimentului ( lei); 14

15 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. o 2.786,02 lei valoarea distribuirilor efectuate in perioada de reorganizare scursa pana la data depunerii planului de reorganizare modificat. Astfel, a rezultat urmatoarea situatie comparativa intre gradul de recuperare a creantelor in cazul reorganizarii si respectiv in cazul falimentului IRIS COMPANY S.A.: Tab. 1: Gradul de recuperare a creantelor in cazul reorganizarii NR. CRT. DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei) VALOARE CREANTA PLATITA (lei) PROCENT (%) 1 Creante garantate cf. art. 121 pct. 2 din Legea 85/ , ,02 100,00% 2 Creanta izvorata din raporturi de munca art.123, pct. 2, Lg. 85/ , ,00 100,00% 3 Creanta bugetara art.123, pct. 4, Lg. 85/ , ,04 100,00% 4 Creanta chirografara art. 96 alin , ,16 100,00% 5 Creanta chirografara art. 123, pct. 7, Lg. 85/ ,53 0,00 0,00% TOTAL , ,22 95,92% Tab. 2: Gradul de recuperare a creantelor in cazul falimentului NR. CRT. DENUMIRE CATEGORIE CREDITORI VALOARE CREANTA RECUNOSCUTA (lei) VALOARE CREANTA PLATITA (lei) PROCENT (%) 1 Creante garantate cf. art. 121 pct. 2 din Legea 85/ , ,78% 2 Creanta izvorata din raporturi de munca art.123, pct. 2, Lg. 85/ , ,00 100,00% 3 Creanta bugetara art.123, pct. 4, Lg. 85/ , ,02 40,00% 4 Creanta chirografara art. 123, pct. 7, Lg. 85/ ,69 0,00 0,00% TOTAL , ,21 31,25% Nota: O situatie detaliata a cheltuielilor pe perioada de observatie si in perioada de falimentului este prezentata in Anexa 4. Sintetizand, se poate observa ca in caz de faliment, doar categoria salariatilor si cheltuielile de procedura aferente perioadei de faliment vor fi acoperite in proportie de 100%. Nici o alta categorie de creanta inscrisa in tabelul definitiv, nici macar datoriile din perioada de observatie nu vor mai putea fi achitate in integralitate. Din categoriile de creante inscrise la masa credala, creditorii garantati si-ar acoperi diferentiat creantele, insa nu mai mult de un procent total de 32,78% (conform tabelului de mai sus), creditorii bugetari intr-un procent de 40,00% (pe baza distriburilor deja efectuate), iar categorii chirografari ar recupera 0 lei. In legatura cu aceasta simulare facem urmatoarele precizari: in caz de faliment nu mai putem discuta de valoarea de piata a bunurilor, ci se are in vedere valoarea de lichidare a activelor societatii; in simularea efectuata, la stabilirea acestor distribuiri preconizate a se face in perioada reorganizarii judiciare/faliment au fost luate in considerare valorile de piata/lichidare stabilite de catre evaluatorul desemnat in procedura, valori la care s-a estimat a se face instrainarile activelor. Subliniem faptul ca, in masura in care valorificarile activelor se vor face la un pret mai mic decat valorile de piata/lichidare (cu acordul creditorilor), atunci distribuirile efectuate in perioada de faliment vor scadea in mod corespunzator. De asemenea, prin reorganizarea societatii se previzioneaza a fi achitate integral datoriile acumulate in perioada de observatie. 15

16 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Ca o concluzie a celor expuse mai sus, in procedura falimentului, creditoriiar beneficia de sume mai mici decat cele prevazute prin prezentul plan de reorganizare, astfel cum rezulta din comparatia realizata mai sus Avantaje pentru principalele categorii de creditori Avantaje pentru creditorii garantati Pentru creditorii garantati procentul de acoperire a creantelor propus prin planul modificat este de 100%. Planul presupune achitarea datoriilor in principal din surplusul generat de activitatea curenta a societatilor care au preluat prin datoriile aferente creditorilor garantati si partial exceptional din vanzarea unor active excedentare. In ipoteza deschiderii procedurii falimentului exista riscul de acoperire doar partiala a creantelor din aceasta categorie generat in special de faptul ca piata imobiliara si a utilijelor second hand se afla intr-un dezechilibru major, existand o oferta ridicata de active in conditiile unei cereri scazute ca urmare a lipsei de lichiditati. Practica ne arata ca, dupa 2010, valoarea de vanzare in caz de faliment nu depaseste 50% din valoarea estimata de evaluare. Principalul avantaj pentru creditorii garantaţi este recuperarea unei părţi importante a creanţei, în condiţiile unor riscuri şi eforturi financiare reduse. Astfel, creditorii garantaţi au ocazia de a obţine o recuperare pe întregul activ garantat, fără a fi necesar să avanseze cheltuieli de conservare a activelor. În cazul falimentului este posibil ca să nu se reușească valorificarea imediata a activului cu titlu de ansamblu funcțional, unele active (de exemplu: activele imobiliare şi unele instalaţii/utilaje specializate) să nu poată fi valorificate într-un orizont de timp rezonabil şi la un preţ echivalent cu cel rezultat din Raportul de evaluare (aşa cum este avut în vedere în recuperarea estimată în cazul falimentului). De mentionat este si faptul ca la sumele prevazute in programul de plati pentru creditorul DGFP, se adauga sumele estimate a fi achitate la bugetul consolidat al statului rezultate din desfasurarea activitatii curente ca urmare a implementarii cu succes a prezentului plan de reorganizare, respectiv: ~ 8,6 mil. lei cu titlu de TVA, contributii aferente salariilor si alte impozite si taxe, sume estimate a fi generate de societate din continuarea si reorganizarea activitatii Avantaje pentru creditorii salariati In ceea ce priveste creditorii salariali, mentionam ca acestia vor fi platiti in integralitate atat prin implementarea prezentului plan de reorganizare, dar si in caz de faliment. In acest sens mentionam faptul ca, asa cum se va putea observa din continutul prezentului plan de reorganizare prin, procentul de acoperire al acestor creante, astfel cum acesta este propus a fi realizat prin Programul de plati este de lei, ceea ce inseamna ca aceste creante vor fi achitate in integralitate. Totodata, pe langa achitarea in integralitate a sumelor inscrise in tabel, salariatii Societatii vor avea in continuare un loc de munca la Societatea in reorganizare. Avand in vedere aceste aspecte, apreciem ca implementarea acestui Plan prezinta beneficii majore pentru acesta categorie de creditori Avantaje pentru creditorii bugetari Pentru creditorii bugetari procentul de acoperire a creantelor propus prin prezentul plan este de 100,00% din creanta detinuta. In afara de faptul ca prezentul plan de 16

17 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. reorganizare prevede achitarea integrala a creantei detinute, procesul de reorganizare prin al IRIS COMPANY S.A. genereaza beneficii evidente creditorilor bugetari, avand in vedere ca noile societati rezultate prin vor institui un regim riguros de control al platilor facute la bugetele de stat ca urmare a derularii activitatii curente, dar si ca noile societati devin contribuabili importanti, achitand impozite si taxe aferente activitatii curente intregeste resursele financiare publice. Deschiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei, cu consecinta radierii Societatii si nerealizarii procesului de, ar insemna disparitia unui important contribuabil. Apreciem, asadar, ca implementarea acestui Plan prezinta beneficii pentru acesta categorie, prin posibilitatea acestora de a avea atat pe durata planului de reorganizare, cat si ulterior un important contribuabil, care achitand impozite si taxe aferente activitatii curente intregeste resursele financiare publice Avantaje pentru creantele chirografare inscrise conform art. 96, alin 1 Pentru aceasta categorie de creditori chirografari planul prevede achitarea integrala a creantei detinute, in comparatie cu cazul falimentului cand incasarea ar fi nula. Reorganizarea societatii IRIS COMPANY S.A. prin a in mai multe societati pe centre de profit si continuarea activitatii comerciale are drept consecinta continuarea relatiilor contractuale cu acestia Avantaje pentru celelalte creante chirografare Reorganizarea societatii IRIS COMPANY S.A. prin a in mai multe societati pe centre de profit si continuarea activitatii comerciale are drept consecinta continuarea relatiilor contractuale cu furnizorii de pe piata interna si cea externa. Cu toate ca planul propune acordarea unui procent nul din creanta detinuta de catre creditorii chirografari inscrisi in tabelul de creante, insa ceea ce este cel mai important continuarea colaborarilor cu furnizorii specifici pentru activitatea prevazuta a fi realizata in perioada de reorganizare, o parte dintre ei fiind creditori ai societatii (furnizorii de materii prime, materiale consumabile si servicii...), pentru care IRIS COMPANY S.A. reprezinta o sursa constanta de venituri, sursa care ar disparea in cazul falimentului societatii cel putin pentru o perioada importanta de timp. CAP. III PREZENTAREA IRIS COMPANY S.A Date generale IRIS COMPANY S.A., are sediul social în str. Buzesti nr , etaj 2, Sector 1, Bucuresti, avand CUI RO , fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J40/5826/ Obiectul de activitate Conform Certificatului de Înregistrare şi a Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al IRIS COMPANY S.A. constă în: Fabricarea produselor de morărit, cod CAEN

18 Plan de reorganizare modificat - IRIS COMPANY S.A. Conform declaraţiei reprezentanţilor IRIS COMPANY S.A. în prezent societatea derulează următoarele activităţi secundare: cod CAEN Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, cod CAEN Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie si Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate coduri 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, Actionari. Capitalul social Data deschiderii procedurii Capital social (lei) Numar actiuni Valoare nominala (lei/actiune) Asociati % , ,10 Royal Trade House L.L.C. SUA, Wyoming 84,94% , ,10 Broadhorst Investment L.T.D. Cipru, Nicosia 1,72% , ,10 Persoane fizice 13,34% TOTAL , ,00% 3.4. Scurt istoric IRIS COMPANY S.A. a fost înfiintata în anul 2002, ca societate pe actiuni in industria alimentara, principale activitati desfasurate fiind: macinarea cerealelor, fabricarea si comercializarea produselor de morarit panificatie, patiserie, cofetarie si comert. La data constituirii, IRIS COMPANY S.A. era o intreprindere cu o vechime de peste 50 de ani de la înfiinţare, având majoritatea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice intr-o stare avansata de uzură fizică şi morală si un nivel calitativ modest al produselor. Fiind depăşite sub aspectele tehnologiilor învechite, uzurii fizice şi morale ale echipamentelor productive şi a calităţii modeste a produselor, o parte dintre acestea au fost dezafectate procedanduse pe rand la înlocuirea, modernizarea şi achizitionarea de noi utilaje de producţie. Pe parcursul anilor, producţia s-a amplificat prin punerea în funcţiune de noi capacităţi de producţie realizate la moara Bârlad şi prin creşterea capacităţilor la celelalte unităţi existente. Astfel, începând cu anul 2007, pentru a răspunde noilor cerinţe ale pieţei, societatea a demarat un proiect investiţional SAPARD Modernizarea morii de grâu Bârlad cu finanţare nerambursabilă europeană în sumă de peste lei, pe total investiţia s-a ridicat la nivelul valorii de aprox lei (aproximativ 2,25 milioane euro), cu termen de finalizare în anul Investiţiile realizate au avut ca obiectiv măsuri de retehnologizare avansată şi protecţie a mediului. In prezent societatea are mai multe puncte de lucru respectiv: - Moara, panificaţie şi patiserie Bârlad, str. Vasile Pârvan nr.47, jud. Vaslui; - Panificaţie şi cofetărie Vaslui, str. Victoriei nr.4, jud. Vaslui; - Reţea comercială: 12 magazine în mun. Barlad din care 2 magazine sunt închise pentru reorganizare şi modernizare, 2 magazine în loc. Zorleni, 1 magazin în oraşul Murgeni, 1 magazin în loc. Popeni si 4 magazine în mun. Vaslui. Asadar, societatea IRIS COMPANY S.A. funcţionează în domeniul producţiei de morărit, panificaţie, patiserie cofetarie, iar comercializarea produselor proprii se face prin reţeaua comercială proprie şi prin livrari, pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către clienţi de pe raza municipiului Bârlad, Vaslui, Huşi şi Negreşti precum şi in alte zone ale judeţului Vaslui şi a judeţelor învecinate. 18