Visual FoxPro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Visual FoxPro"

Transcriere

1 TOTAL JUDET Data : 04/0/ Tit: pag: TOTAL VENITURI-VENITURI , , , , , I. VENITURI CURENTE 15.41, , , , , C. Venituri nefiscale 15.41, , , , , C1. Venituri din proprietate 5,50,00 1,50 0,50 1, VENITURI DIN PROPRIETATE 5,50,00 1,50 0,50 1, Venituri din concesiuni si inchirieri 5,50,00 1,50 0,50 1, C. Vanzari de bunuri si servicii , , , , , VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI , , , , , Venituri din prestari de servicii 5,00,00 1,00 1,00 1, Contributia de intretinere a persoanelor asistate 00,00 66,00 50,00 45,00 39, Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 37,00 9,00 10,00 10,00 8, Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive 4,00 5,00 10,00 6,00 3, Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate , , ,00 7.7,00.69, Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 10.88, ,50.970,5.954, , Venituri din contracte incheiate cu

2 Data : 04/0/ Tit: pag: directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3.94, , ,05 777,00 756, Venituri din contracte incheiate cu institutiile de medicina legala 1.363,00 416,00 409,00 409,00 19, Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati.389,10 1.,15 500,65 354,65 311, TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 70,00 60,00 10, Donatii si sponsorizari 70,00 60,00 10, Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -.56, ,10-558,05-111,50-30, Varsaminte din sectiunea de functionare.56, ,10 558,05 111,50 30, IV. Subventii 1.607, , , ,3.453, SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.607, , , ,3.453, Subventii pentru institutii publice 7.607,00.137,50.175, , , Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 5.000, , , ,00 996, SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL EFECTUATE SI PREFINANTARI 900,00 00,00 300,00 00,00 00, Fondul Social European 900,00 00,00 300,00 00,00 00, VENITURI PROPRII SI SUBVENTII , , , , ,05

3 Data : 04/0/ Tit: pag: 3 01 CHELTUIELI CURENTE , , , , 7.151,55 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL , ,60 0.1, , ,84 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , , , , ,71 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 1.346,00 40,00 310,00 308,00 308,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.10,15.578,10.39, , ,50 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.10,15.578,10.39, , , Active fixe 7.10,15.578,10.39, , , Masini, echipamente si mijloace de transport 6.588,15.09,10.59, , , Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 60,00 30,00 30, Alte active fixe 56,00 456,00 40,00 53,50 1, ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 67,60 168,45 181,95 149,0 18,00 01 CHELTUIELI CURENTE 561,60 143,45 156,95 145,70 115,50 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35,10 95,00 100,10 97,80 59, Cheltuieli salariale in bani 83,50 75,0 79,30 79,00 50, Salarii de baza 3,00 61,50 65,50 64,00 41, Sporuri pentru conditii de munca 8,00 7,50 7,50 7,00 6, Indemnizatii de delegare 0,50 0,0 0, Alte drepturi salariale in bani 3,00 6,00 6,00 8,00 3, Contributii 68,60 19,80 0,80 18,80 9, Contributii de asigurari sociale de

4 Data : 04/0/ Tit: pag: 4 stat 49,60 15,00 16,00 14,00 4, Contributii de asigurari de somaj 1,0 0,30 0,30 0,30 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 15,30 3,80 3,90 3,90 3, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,40 0,10 0,10 0,10 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii,10 0,60 0,50 0,50 0,50 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 09,50 48,45 56,85 47,90 56, Bunuri si servicii 156,50 31,85 4,15 35,70 46, Furnituri de birou 13,80,95,85 1,00 7, Materiale pentru curatenie 1,50 0,50 0,50 0, Incalzit, iluminat si forta motrica 16,00 4,00 4,00 4,00 4, Apa, canal si salubritate 0,30 0,0 0, Carburanti si lubrifianti 8,00,0 5, Piese de schimb 1,0 0,50 0,50 0, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 38,50 10,50 9,00 9,00 10, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1,00 1,00 3,00 1,00 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 65,0 1,70 0,00 0,00 1,50 00 Reparatii curente 10,00 4,00 4,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 3,00 1,00,00

5 Data : 04/0/ Tit: pag: Alte obiecte de inventar 3,00 1,00, Deplasari, detasari, transferari 5,00 1,00,00, Deplasari interne, detasari, transferari 5,00 1,00,00,00 Carti, publicatii si materiale documentare 1,00 4,50 1,00 1,00 5, Pregatire profesionala 4,00,00, Protectia muncii 6,50 1,00 3,00, Alte cheltuieli 1,50 5,10,70,70, Prime de asigurare non-viata 5,00 3,00 1,00 1, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 7,50,10 1,70 1,70,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 66,00 5,00 5,00 3,50 1,50 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 66,00 5,00 5,00 3,50 1, Active fixe 66,00 5,00 5,00 3,50 1, Masini, echipamente si mijloace de transport 60,00 5,00 5,00 10, Alte active fixe 6,00 3,50, Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 67,60 168,45 181,95 149,0 18, SANATATE , , ,30 3.8,5 6.54,55 01 CHELTUIELI CURENTE 13.01, , , ,5 5.58,55 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70.03, , , ,04 1.0, Cheltuieli salariale in bani 54.10, , , , , Salarii de baza 37.47, , , , , Sporuri pentru conditii de munca 8.30,.359,40.364,35.56,35 1.3,1

6 Data : 04/0/ Tit: pag: Alte sporuri 4.808, , , ,77 885, Fond aferent platii cu ora 3.66,11 891,40 884,33 880,33 610, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 5,39 14,10 13,67 13,67 10, Indemnizatii de delegare 17,00 7,50 4,00 4,50 1, Alte drepturi salariale in bani 184,00 56,00 55,00 55,00 18, Cheltuieli salariale in natura 93,70 111,70 74,00 74,00 34, Tichete de masa 93,70 111,70 74,00 74,00 34, Contributii , , , ,91.760, Contributii de asigurari sociale de stat , , , ,93.037, Contributii de asigurari de somaj 318,9 95,83 91,77 87,87 43, Contributii de asigurari sociale de sanatate.87,36 801,80 785,43 779,43 505, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 198,40 60,61 59,07 53,07 5, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.081,08 339,49 30,61 90,61 148,37 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.818, , , , , Bunuri si servicii , , , , , Furnituri de birou 499,80 157,80 117,00 118,00 107, Materiale pentru curatenie 635,50 11,0 135,70 137,70 150, Incalzit, iluminat si forta motrica 3.475, ,61 816,61 768,61 88, Apa, canal si salubritate 1.35,40 330,10 300,10 300,10 305,10

7 Data : 04/0/ Tit: pag: Carburanti si lubrifianti 0,50 61,00 55,50 49,00 55, Piese de schimb 774,00,00 190,00 190,00 17, Transport 1.144,00 86,00 86,00 86,00 86, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 440,50 11,00 116,00 105,50 107, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 87,80 79,30 188,00 168,00 19, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9.364,00.381,00.94,50.310,50.378,00 00 Reparatii curente 1.188,00 44,00 07,00 71,00 86, Hrana 4.194, , , , , Hrana pentru oameni 4.194, , , , , Medicamente si materiale sanitare 3.471, , , , , Medicamente , , , , , Materiale sanitare 3.480,00 881,50 841,00 856,00 901, Reactivi 93,00 43,00 7,00 35,00 18, Dezinfectanti 903,00 30,30 30,30 3,30 19, Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.743,0 589,0 353,00 393,00 408, Uniforme si echipament 95,00 60,00 90,00 80,00 65, Lenjerie si accesorii de pat 604,00 156,00 136,00 136,00 176, Alte obiecte de inventar 844,0 373,0 17,00 177,00 167, Deplasari, detasari, transferari 195,00 6,00 63,00 43,00 7, Deplasari interne, detasari, transferari 155,00 4,00 43,00 43,00 7, Deplasari in strainatate 40,00 0,00 0,00

8 Data : 04/0/ Tit: pag: Materiale de laborator 55,00 73,00 44,50 44,50 93,00 Carti, publicatii si materiale documentare 7,5 1,60 1,00 6,00 7,9 01 Consultanta si expertiza 56,00 7,00 14,00 14,00 1, Pregatire profesionala 38,00 83,00 56,00 57,00 4, Protectia muncii 146,00 48,00 38,00 33,00 7,00 05 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Alte cheltuieli.684,00 676,00 679,00 658,00 671, Reclama si publicitate 4,00 1,00 1,00 1,00 1, Protocol si reprezentare 0,00 10,00 10, Chirii 7,00 18,00 18,00 18,00 18, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.588,00 647,00 650,00 639,00 65,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.878,15.473,10.178, ,00 996,00 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6.878,15.473,10.178, ,00 996, Active fixe 6.878,15.473,10.178, ,00 996, Masini, echipamente si mijloace de transport 6.47,15.067,10.178, ,00 996, Alte active fixe 406,00 406, Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi , , ,30 3.8,5 6.54, Spitale generale , , ,30 3.8,5 6.54,55

9 Data : 04/0/ Tit: pag: CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 7.603,00.11,0.103, , ,50 01 CHELTUIELI CURENTE 7.367,00.131,0.007, , ,50 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.873,00 81,60 816,33 67,35 56, Cheltuieli salariale in bani.53,00 69,00 67,63 535,14 461, Salarii de baza 1.850,50 530,00 505,00 44,00 391, Sporuri pentru conditii de munca 70,00 19,00 19,00 19,00 13, Fond aferent platii cu ora 138,00 30,00 57,00 5,00 6, Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 74,00 0,00 0,00 18,00 16, Indemnizatii de delegare 33,50 10,10 11,13 8,14 4, Alte drepturi salariale in bani 87,00 19,90 15,50 41,00 10, Contributii 60,00 19,60 188,70 137,1 101, Contributii de asigurari sociale de stat 450,80 143,85 141,85 94,75 70, Contributii de asigurari de somaj 16,50 4,85 4,85 3,70 3, Contributii de asigurari sociale de sanatate 15,15 34,0 34,5 3,0 4, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6,35,45,45 1,33 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 1,0 7,5 5,30 5,3 3,4 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.148,00 889,60 880,70 756,9 60, Bunuri si servicii 1.685,0 486,30 400,40 45,3 373, Furnituri de birou 105,50 3,50 7,00 5,00 1,00

10 Data : 04/0/ Tit: pag: Materiale pentru curatenie,50 6,00 5,50 4,50 6, Incalzit, iluminat si forta motrica 70,00 85,00 67,00 44,50 73, Apa, canal si salubritate 1,00 3,30 3,40,90, Carburanti si lubrifianti 110,0 5,00 30,00 30,00 5, Piese de schimb 33,00 15,50 6,50 5,50 5, Transport 10,00 0,50,00 5,00, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 71,00 18,50 0,00 18,00 14, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 35,00 10,00 9,00 8,9 7, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1.016,00 90,00 30,00 81,00 15,00 00 Reparatii curente 3,00 1,00, Bunuri de natura obiectelor de inventar 108,80 36,00 31,00 9,00 1, Uniforme si echipament,00 1,00 1, Alte obiecte de inventar 106,80 35,00 30,00 9,00 1, Deplasari, detasari, transferari 107,00 33,00 31,00 30,00 13, Deplasari interne, detasari, transferari 90,00 7,00 5,00 6,00 1, Deplasari in strainatate 17,00 6,00 6,00 4,00 1,00 Carti, publicatii si materiale documentare 37,00 9,30 65,30 49,60 9, Pregatire profesionala 8,00 8,00 10,00 8,00, Protectia muncii 15,00 3,00 3,00 4,00 5, Alte cheltuieli 944,00 30,00 318,00 11,00 185,00

11 Data : 04/0/ Tit: pag: Reclama si publicitate 7,00,00 1,00,00, Prime de asigurare non-viata 15,00 3,00 5,00,00 5, Chirii 1,00 5,00,00,00 3, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 910,00 0,00 310,00 05,00 175,00 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 1.346,00 40,00 310,00 308,00 308, e din Fondul Social European (FSE) 1.346,00 40,00 310,00 308,00 308,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36,00 80,00 96,00 50,00 10,00 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 36,00 80,00 96,00 50,00 10, Active fixe 36,00 80,00 96,00 50,00 10, Masini, echipamente si mijloace de transport 56,00 56, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30,00 30, Alte active fixe 150,00 50,00 40,00 50,00 10, Servicii culturale 4.509, ,0 1.77, ,7 890, Muzee 3.0,00 941,00 863,00 760,00 656, Institutii publice de spectacole si concerte 150,00 39,50 38,00 37,3 35, Scoli populare de arta si meserii 1.050,00 47,70 363,03 53,04 186, Edituri 89,00 50,00 13,00 13,00 13, Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 3.094,00 933,00 86,00 74,00 611,00

12 Data : 04/0/ Tit: pag: ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 40,00 84,00 55,00 53,00 48,00 01 CHELTUIELI CURENTE 40,00 84,00 55,00 53,00 48,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40,00 84,00 55,00 53,00 48, Bunuri si servicii 131,00 45,00 8,00 7,00 31, Furnituri de birou 6,00 4,00, Materiale pentru curatenie 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Incalzit, iluminat si forta motrica 30,00 0,00 10, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 75,00 16,00 3,00,00 14, Hrana 46,00 1,00 1,00 1,00 10, Hrana pentru oameni 44,00 1,00 1,00 10,00 10, Hrana pentru animale,00, Medicamente si materiale sanitare 5,00 10,00 5,00 5,00 5, Medicamente 0,00 5,00 5,00 5,00 5, Materiale sanitare 5,00 5, Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,00,00 5,00 5,00, Uniforme si echipament 10,00 5,00 5, Alte obiecte de inventar 4,00,00, Alte cheltuieli 4,00 15,00 5,00 4, Reclama si publicitate 7,00 7, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 17,00 8,00 5,00 4, Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 40,00 84,00 55,00 53,00 48, AGRICULTURA, SILVICULTURA,

13 Data : 04/0/ Tit: pag: 13 SI VANATOARE 1.393,00 45,00 430,00 300,00 38,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.363,00 45,00 400,00 300,00 38,00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 663,00 05,00 180,00 150,00 18, Cheltuieli salariale in bani 567,00 165,00 145,00 140,00 117, Salarii de baza 535,00 150,00 138,50 134,50 11, Sporuri pentru conditii de munca 30,00 14,50 6,00 5,00 4, Indemnizatii de delegare,00 0,50 0,50 0,50 0, Contributii 96,00 40,00 35,00 10,00 11, Contributii de asigurari sociale de stat 6,78 9,55 5,55 3,34 4, Contributii de asigurari de somaj 3,00 1,00 1,00 0,50 0, Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,00 8,00 7,00 5,00 5, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 0,8 0,5 0,5 0,16 0, Contributii pentru concedii si indemnizatii 4,40 1,0 1,0 1,00 1,00 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 700,00 0,00 0,00 150,00 110, Bunuri si servicii 639,00 196,00 01,00 145,00 97, Furnituri de birou 60,00 18,00 0,00 10,00 1, Materiale pentru curatenie 30,00 7,50 7,50 7,50 7, Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 15,00 10,00 5,00 5, Apa, canal si salubritate 5,00 1,50 1,50 1,50 0, Carburanti si lubrifianti 19,00 5,00 10,00,00,00

14 Data : 04/0/ Tit: pag: Piese de schimb 10,00 5,00 4,00 1, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10,00 4,00 3,00,00 1, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 150,00 60,00 60,00 15,00 15, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30,00 80,00 85,00 101,00 54, Bunuri de natura obiectelor de inventar 11,00 4,00 4,00,00 1, Alte obiecte de inventar 11,00 4,00 4,00,00 1, Deplasari, detasari, transferari 40,00 15,00 10,00 3,00 1, Deplasari interne, detasari, transferari 40,00 15,00 10,00 3,00 1, Pregatire profesionala 10,00 5,00 5,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30,00 30,00 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 30,00 30, Active fixe 30,00 30, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30,00 30, Agricultura 1.393,00 45,00 430,00 300,00 38, Camere agricole 1.393,00 45,00 430,00 300,00 38, DEFICIT -835,00-635,00-100,00-100,00

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANIT SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 29 DE ACORD, ORDONATOR DE CREDITE APROBAT, CONDUCEREA INSTITUTIEI PUBLICE SANITARE RON Nr. crt Cap. Subcap. Pgf. Denumirea indicatorilor

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

085 ANX aprobare buget local 2019.xls

085 ANX aprobare buget local 2019.xls MUNICIPIUL ROMAN Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 85 din 18.04.2019 D E N U M I R E A BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII I N D I C A T O R

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 345 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130351/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTU SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA ANEXA NR. La Hotararea nr. Nr. crt Capitol Subcap Paragra f Denumirea indicatorilor BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Credite de angajament an 2015 mii

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI

JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRI JUDEŢUL VASLUI Anexa. la HCLM nr.. MUNICIPIUL BARLAD BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 45.040.1 14.55.71 45.0.70 45.0.70.9.1.040.577 11..77 5110 AUTORITATI

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE B U S T E N I VIZAT PENTRU APROBARE D.B.F.C Nela Constantinescu BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 - ORDONATOR DE CREDITE mii lei Cap.

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară d MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 344 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010; Având în vedere raportul nr.130325/2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Data : 1/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.310,76 517,16 667,40 679,70 446,50 0000 I. VENITURI CURENTE.38,50 507,70 648,80 665,60 416,40 00030 A. VENITURI FISCALE.395,50 676,50 61,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede

CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod Prevede CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE CJP BRASOV CONTUL DE EXECUTIE - VENITURILE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT Denumirea indicatorului Cod bugetare 2018 bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1,1,01 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 74.7.000.01.000 77.70.90 74.959.5 15.74.51 1.7.54.454.979

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.531,40 1.00,61 1.10,00 811,50 399,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.58,40 1.197,61 1.10,00 811,50 399,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.394,00 1.151,11 1.073,50 786,10 383,9

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada Avân HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8354/20.10.2010

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN S INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN SR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO

INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEO INSTITUTIA PUBLICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE Nr, / DE ACORD ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR DIRECTOR COORDONATOR DSP TELEORMAN DR,STEFANESCU ALEXANDRU APROBAT CONDUCEREA INSTITUTIEI

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ

HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada Avâ HOTĂRÂRE cu privire la: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti pe perioada 01.08-31.12.2010 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 9403/16.11.2010

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.463,00 1.00,61 1.10,00 747,10 395,9 0000 I. VENITURI CURENTE 3.460,00 1.197,61 1.10,00 747,10 395,9 00030 A. VENITURI FISCALE 3.95,00 1.151,11 1.073,50 701,10 369,9

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

SPITALUL MUNICIPAL " SF. IERARH DR. LUCA" ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti

SPITALUL MUNICIPAL  SF. IERARH DR. LUCA ONESTI CONT DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIE Perioada: Finantari: Selecti Finantare: 01.01 - CAS - SPITAL Centru cost: Toate 1. TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 16243.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 1594352.00 15410816.43 2. CHELTUIELI SALARIALE IN BANI 10.01 1602153.00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31

TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 TOTAL JUDET CLUJ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1/1/015 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.500.0.57.40.57.1.51.47.17.4 4.005.477.140

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d

CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI Hot. Nr. Anexa 2.35 BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri d Detalierea cheltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de ~heltuieli~articole si alineate Cod indicator mii lei Prevederi an CULTURA,RECREE, RELlGlE 67.1 0 11.800,OO Servicii culturale 67.10.03

Mai mult

anexa204_ pdf

anexa204_ pdf UGETUL SIGURRILOR PENTRU SOMJ SINTEZ cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, dupa caz, pe anii - nexa nr. / Pag. 1 - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA IGNESTI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.017 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI 1.5.040 1.0.190 1.0.190 1.0.190 1.99.54 10.4 1.9.717 5100

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.47.0 750.7.7.0.7.0

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 0.0.017 1 - lei- Denumire indicor aprobe cumule Pli efectue de plit 500 TOTAL CHELTUIELI 5100 TOTAL CHELTUIELI 15.19.904 9.14.10.5.5.5.5

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF

LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OF LEGE Nr. 47/2019 din 11 martie 2019 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 12 martie 2019 Parlamentul României

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

sintsom_ _21.pdf

sintsom_ _21.pdf ugetul asigurarilor pentru somaj pe anii - Pag. - mii lei - / 00 00 6 00 900 00 0 6 0 0 5 9 9 VENITURI - TOTL I.VENITURI CURENTE TXE PE UTILIZRE UNURILOR, UTORIZRE UTILIZRII UNURILOR SU PE DESFSURRE DE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI 5.06.000 5..0.65.5.65.5..8 1.1 5..8 5100 0 Partea I-a SERVICII

Mai mult

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge

A.J.O.F.M. VASLUI NR. / Cap. Sub Prgf. Gr Art. Alin. Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 Buge A.J.O.F.M. VASLUI NR. /09.08.2016 Contul de executie al bugetului asigurarilor pentru somaj la data de 31 iulie 2016 1 2 3 4=2+3 OOO1 O4 TOTAL VENITURI 9,375,000 5,197,207 0 5,197,207 OO 1.VENITURI CURENTE

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII

RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 58 din 12 aprilie 2018 Președintele Senatului UDJG, Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI PRIVIND STAREA UNIVERSITĂȚII 2017 Str. Domnească

Mai mult

BUGET dolj.xls

BUGET dolj.xls Institutia: CURTEA DE APEL CRAIOVA Nr.456/24.09.2008 BUGET DE STAT PE ANUL 2008 conform Legii 388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008 CURTEA DE APEL CRAIOVA Tribunalul Dolj valabil cu 24.09.2008

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro -COMUNA LIVADA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.018 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 8=6-500 TOTAL CHELTUIELI.6.000.51.00.8.0.8.0..18 1.1 01

Mai mult

CUPRINSURI PROIECT AdinaMihok.xls

CUPRINSURI    PROIECT AdinaMihok.xls CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Anexa nr./ CUPRINS Nr. formular Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva - Sinteza

Mai mult

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude

ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 Consiliul Jude ROMANIA JUDETUL CALARASI CONSILIUL JUDETEAN CALARASI HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al judetului Calarasi pe anul 218 Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 2.9.218,

Mai mult

plati cfm omai

plati cfm omai MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ GENERAL EREMIA GRIGORESCU AL JUDEłULUI GALAłI APROB INSPECTOR ŞEF SITUAłIA PRIVIND PLĂłILE EFECTUATE ÎN DATA DE 30.10.2017

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.1.011 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.11.40.07.7.0.0.19.49.17.01.197.990.5

Mai mult

MergedFile

MergedFile DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV BILANT 0 0 017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29 din 28.01.2016 PROIECT DE BUGET AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 Mii lei PREVEDERI ANUALE D E N U

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BILANT 0.0.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0 TOTAL JUDET GALATI 0100 1.Active fixe necorporale

Mai mult

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,artic

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,artic BUGETUL PE ANUL 27 Detalierea clleltuielilorpe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate Anexa 2.22 ARCUB- Centrul de Proiecte Culturale indicator Prevederi an Cultura, recreere

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 900400-900500-90000-90100*) 14.11 9.07

Mai mult

Hotarare buget propriu al judetului 2015

Hotarare buget propriu al judetului 2015 CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN H O T Ă R Â R E privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul şi estimările pentru anii - Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară,

Mai mult

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S

TOTAL JUDET BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE S TOTL JUDET Pag. 1 Denumire indicor Executie prelimina 00 0 000 000 0004 0005 0 TOTL VENITURI-BUGET LOCL 0.10,00 16.087,00 1.86,00.507,00 4.81,00 5.48,00 I. VENITURI CURENTE 18.958,00 15.108,00 0.8,00.494,00.800,00

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE L E G E A bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul Dispoziţii generale Art.. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar veniturile

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

A3_33_50.xlsx

A3_33_50.xlsx pag.2 SERVCUL DE PROTECTE S PAZA Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,arti

0 CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI BUGETUL PE ANUL 2007 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,arti BUGETUL PE ANUL 27 Detalierea cl?eltuielilor pe capitole,parti, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate I Prevederi 1 ( indicator 1 an Cultura, recreere si religie 67.1 1.272,OO Servicii

Mai mult

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARS DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.017 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.00000+050000+00000+

Mai mult

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc

Hotararea nr. 537_09 iunie 2010.doc HOTĂRÂRE nr. 537 din 9 iunie 2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Buget Autofinantate "10"

Buget Autofinantate 10 ROMÂNIA JUDEŢUL Bistrita-Nasaud Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA PARVA Formular : 11/02 BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult