Agreement for Courses and Educational Material_ro

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Agreement for Courses and Educational Material_ro"

Transcriere

1 Contract IBM pentru Cursuri şi Material Educativ IBM România S.R.L. Bucureşti, Sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 1A Bucharest Business Park, Corp A2, Cod Societate cu Răspundere Limitata Înregistrata la Registrul Comerţului, cu Nr. J/40/5106/1991 Cod Unic de Înregistrare (CUI): RO Capital Social RON Nume client: Adresă client : Număr client : Număr contract: Partea 1- Condiţii generale Prezentul Contract pentru Cursuri şi Materiale educative se aplică pentru 1) înscrierea şi participarea la un Curs la clasă oferit de IBM, 2) comandarea şi utilizarea unui Curs de studiu individual furnizat prin mijloace cum ar fi CD- ROM şi online, 3) furnizarea şi utilizarea unui Material Educativ ca parte a unui Curs, şi 4) furnizarea de către IBM a altor servicii de educaţie sau de formare; numite în mod colectiv Servicii. Ocazional, ofertele au termeni suplimentari sau diferiti (Alti Termeni). În acest caz, IBM vă va furniza acei Alti Termeni. Spre exemplu, termenii şi condiţiile privind conferinţele sunt prezentati pe scurt în broşura privind conferinţa disponibilă pentru fiecare eveniment. Prezentul Contract pentru Cursuri şi Materiale Educative, Ceilalti Termeni (dacă este cazul), orice acord de licenţă aplicabil şi o scrisoare de confirmare a înscrierii reprezintă acordul complet între noi în ceea ce priveşte Serviciile pe care le furnizează IBM (Contractul) şi înlocuieşte orice comunicari anterioare verbale sau scrise dintre noi. Acceptati prezentul Contract pentru Cursuri si Materiale Educative prin comandarea sau primirea unui Serviciu, inclusiv comandarea unui Curs sau a unui Material Educativ, participarea la un curs sau utilizarea oricărui Material Educativ oferit de IBM inclusiv accesarea unui Curs online. Curs inseamna un serviciu educativ disponibil de la IBM. Un curs poate fi furnizat de instructori care prezintă Materialul Educativ la clasă (în clasă) si/sau prin studiul individual al Materialului Educativ de pe un CD-ROM, online prin intermediul website-ului sau prin orice alt mijloc media. Materiale Educative sunt lucrări literare sau alte lucrări de autor inclusiv documentaţie, manuale, instrucţiuni care se citesc de către maşini, componente, date, conţinut audio-vizual (cum ar fi imagini, text, înregistrări sau fotografii), şi materialele licenţiate aferente. Materialul Educativ este proprietatea International Business Machines Corporation sau a uneia dintre filialele sale sau a unui furnizor IBM şi este protejat de drepturi de autor şi de licenţă, nefiind vândut. Toate copiile totale sau parţiale ale Materialului Educativ vor fi supuse aceloraşi condiţii ca şi originalul. 1.0 Cursurile şi Materialul Educativ Cursurile şi Materialele Educative disponibile (publice) în mod general sunt listate în diferite Cataloage Educative (Catalog) ale IBM, pe care acesta le publică periodic sau le pune la dispoziţie pe websiturile de Servicii de Educaţie IBM. IBM poate adăuga sau retrage Cursuri şi Materiale Educative în orice moment şi fără notificare prealabilă. Un Curs privat sau unul pentru o companie este un Curs furnizat de IBM unui singur client. Pentru Cursurile private, IBM va conveni împreună cu dumneavoastră în scris asupra datelor, spaţiului de curs şi a numărului de cursanţi. Dumneavoastră aveţi responsabilitatea de a asigura securitatea în orice moment a depozitului de hardware şi software IBM atât timp cât se află în incinta dumneavoastră. 2.0 Planificarea Claselor IBM specifică datele pentru cursurile publice. Cursurile private vor fi programate pe baza acordului reciproc. IBM poate anula sau amâna orice curs programat cu notificare prealabilă. Dacă IBM anulează un curs pentru care aţi plătit in avans, IBM vă va rambursa preţul pe care l-aţi plătit. Dacă aţi achiziţionat cursul prin intermediul unui Partener de Afaceri IBM, atunci Partenerul de Afaceri vă va rambursa preţul pe care l-aţi plătit. IBM nu va fi raspunzator pentru nicio pierdere suferită de dumneavoastră, cum ar fi cheltuieli de deplasare, ca urmare a anulării sau a amânării de către IBM a unui curs. RO-IFB doc Pagina 1 din 5

2 3.0 Condiţii Obligatorii şi Evaluări IBM furnizează descrieri ale Cursului care includ obiectivele cursului şi condiţiile obligatorii pentru cursant. Studentul care participă la curs are este responsabil sa se asigure că îndeplineşte condiţiile obligatorii stabilite. IBM nu furnizează nicio evaluare scrisă a performanţei unui cursant la un Curs şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru performanţa cursantului în urma participării la Curs. 4.0 Dovada Dreptului de Participare O scrisoare de confirmare a înscrierii primită de la IBM reprezintă Dovada Dreptului dumneavoastră de Participare la un Curs, autorizaţia dumneavoastră de a folosi Materialul Educativ furnizat de IBM, precum şi eligibilitatea dumneavoastră pentru servicii de garanţie privind Materialele Educative. Pentru cursurile online, scrisoarea de confirmare a înscrierii specifică orice ID-uri şi parole necesare pentru utilizator şi defineşte perioada aplicabilă în timpul căreia sunteţi autorizat sa accesati Cursul (perioada de activare). 5.0 Preţuri şi Plata Preţurile IBM listate în Catalog sunt subiect al modificarii de catre IBM. Orice creştere de preţ va fi anunţată cu cel puţin 3 (trei) luni înainte de intrarea în vigoare. Preţurile pentru cursurile de studiu individual vor fi cele care sunt în vigoare la data la care IBM primeşte comanda dumneavoastră. Preţurile includ livrarea şi licenţierea Materialului Educativ. Sunteţi responsabili pentru toate costurile legate de accesarea Materialului Educativ fie pe propriile dumneavoastră maşini, fie prin conexiuni la website-urile IBM. Preţurile pentru cursurile publice vor fi cele în vigoare la data la care începe cursul. Preţurile includ utilizarea Materialelor Educative cerute şi a aparatelor într-o locaţie amenajată de IBM. Preţurile pentru cursurile private vor fi stabilite pe baza cerinţelor dumneavoastră. Se pot aplica cheltuieli suplimentare, cum ar fi deplasarea, cazarea şi diurna pentru instructor, facilităţile şi suportul de laborator la distanta. Preţurile nu includ taxele si nici cheltuielile de deplasare, cazare şi diurna ale cursanţilor. Plata Dacă aţi achiziţionat Serviciul direct de la IBM, atunci sumele sunt scadente la primirea facturii emise de IBM şi plătibile dupa cum IBM specifica in Ordinul de Lucru aferent. IBM îşi rezervă dreptul de a solicita plata în avans pentru un Curs sau pentru orice alt Serviciu. Dacă aţi achiziţionat Serviciul de la un Partener de Afaceri IBM, atunci sumele scadente vor fi plătite către şi în conformitate cu contractul încheiat de dumneavoastră cu Partenerul de Afaceri IBM. Dacă vreo autoritate impune o plata, taxă, impozit, cu excepţia celor bazate pe venitul net al IBM, la fiecare tranzacţie derulată conform acestui Contract sunteti de acord să plătiţi suma specificata in factură sau sa furnizati documentele de exceptare. 6.0 Anularea de către Dumneavoastră Nu puteţi anula Cursurile de studiu individual dupa transmiterea de catre IBM a confirmarii de înscriere. Puteţi anula sau amâna un curs privat sau încrierea intr-o clasa publica cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea cursului, notificând IBM în scris sau prin . În cazul în care nu anulaţi sau amânaţi cursul înainte de această perioadă de notificare sau dacă cursantul nu participă ori se retrage de la Curs, veţi fi răspunzători pentru preţul întreg al cursului şi pentru orice costuri suplimentare asociate suportate de IBM. Puteţi trimite un înlocuitor de la aceeaşi companie în locul unui cursant care şi-a confirmat înscrierea, cu condiţia ca acesta să îndeplinească condiţiile preliminare pentru Curs. IBM poate factura costurile efective suportate, inclusiv cheltuielile de deplasare şi diurna, în cazul în care anulaţi un curs privat cu mai puţin de patru săptămâni înainte de data programată pentru începerea acestuia. 7.0 Licenţa IBM acordă cursantului o licenţa neexclusivă si netransferabilă pentru utilizarea Materialului Educativ furnizat. Cursantul poate face o copie imprimată a Materialului Educativ pentru utilizarea proprie si pentru a susţine nivelul de utilizare autorizat, cu condiţia să reproduca pe fiecare copie a Materialului Educativ nota privind dreptul de autor şi orice alte legende privind dreptul de proprietate. Cursantul şi dumneavoastră nu puteţi 1) utiliza, copia, modifica, crea lucrări derivate sau distribui Materialul Educativ cu excepţia situaţiilor prevăzute aici; 2) asambla invers, compila invers sau traduce în alt mod Materialul Educativ cu excepţia situaţiilor permise în mod specific de lege fără posibilitatea de renunţare la contract; sau 3) sublicenţia sau închiria Materialul Educativ. RO-IFB doc Pagina 2 din 5

3 Contractele de licenţiere furnizate împreună cu Materialul Educativ sau notificate separat de IBM vor prevala faţa de termenii de de licenţiere din prezenta secţiune Garanţia IBM garantează că furnizează Serviciul cu grija si folosind resursele necesare. Dacă Materialul Educativ al IBM nu funcţionează aşa cum este garantat pe perioada garanţiei, iar IBM nu este în măsură fie să 1) îl facă să funcţioneze ca atare, sau 2) să îl înlocuiască cu unul care este cel puţin echivalent din punct de vedere funcţional, atunci îl puteţi înapoia la IBM, iar banii vă vor fi rambursaţi de către partea căreia i-aţi plătit. Perioada de garanţie pentru Materialul Educativ expiră la terminarea Cursului sau la expirarea perioadei de activare sau la 30 de zile de la primirea Materialului Educativ dacă nu este stabilită nicio perioadă de activare. Garanţiile stipulate mai sus nu se vor aplica în măsura în care a intervenit utilizarea eronată, un accident, o modificare, un mediu fizic sau de operare neadecvat, operarea într-un alt mediu decat mediul de operare specificat, întreţinerea defectuoasă de către dumneavoastră sau defecţiunea cauzată de un produs pentru care IBM nu este răspunzător. ACESTE GARANŢII SUNT GARANŢIILE DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVE ŞI ÎNLOCUIESC ORICE ALTE GARANŢII SAU CONDIŢII EXPRESE CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR EXPRESE ALE LEGII FĂRĂ POSIBILITATEA RENUNŢĂRII LA CONTRACT SAU LIMITARE. IBM NU RECUNOASTE NICIO GARANŢIE IMPLICITA ORI CONDIŢIE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITESAU CONDIŢIILE PRIVIND CALITATEA SATISFĂCĂTORIE, NEÎNCĂLCAREA, CARACTERUL VANDABIL ŞI ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. IBM nu garantează funcţionarea neîntreruptă sau lipsită de erori a Serviciilor, Cursurilor sau a Materialului Educativ si nici că va remedia toate defectele. Daca nu specifica altceva şi în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, IBM furnizează Materiale Educative non- IBM şi Servicii non-ibm FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. Dumneavoastră sunteţi responsabili pentru rezultatele obţinute în urma utilizării oricărui Serviciu, Curs sau Material Educativ. 9.0 Brevete şi Drepturi de Autor Dacă o terţă parte pretinde că Serviciul, Cursul sau Materialul Educativ pe care vi-l furnizează IBM încalcă brevetul sau dreptul de autor al respectivei părţi, IBM vă va apăra împotriva acestei pretentii pe cheltuiala sa si va plati toate costurile, daunele şi onorariile avocaţilor, pe care o instanta le stabileste cu titlu definitiv sau care sunt incluse intr-o soluţionare aprobată de IBM, cu condiţia ca dumneavoastră: 1. să notificaţi IBM cu privire la acea reclamatie in mod prompt, în scris; şi 2. să permiteţi IBM să controleze şi să cooperaţi cu IBM în legatura cu apărarea şi cu orice negocieri aferente soluţionarii. In cazul paritiei sau al probabilitatii aparitiei unei astfel de situatii, sunteti de acord ca IBM să vă ofere posibilitatea să utilizaţi în continuare Materialele Educative, sau să le modifice ori să le înlocuiască. Dacă IBM stabileşte că niciuna dintre aceste alternative nu este in mod rezonabil posibila, sunteţi de acord să restituiti Materialele Educative la IBM la solicitarea scrisă a acestuia. IBM vă va acorda atunci un credit corespunzător pentru materialele restituite. Aceasta este întreaga obligaţie a IBM faţă de dumneavoastră în ceea ce priveşte orice reclamaţie de încălcare. IBM nu are nicio obligaţie privind orice reclamaţie bazată pe modificarea de către dumneavoastră a Materialelor Educative Limitarea Răspunderii Pot apărea situatii in care, datorita neexecutarii obligatiilor de catre IBM sau a altei responsabilitati, sunteti indreptatit sa recuperati daunele de la IBM. În aceasta situaţie, indiferent de motivul pentru care sunteti indreptatit sa pretindeti despagubiri de la IBM (inclusiv o nerespectare fundamentală a conditiilor, neglijenţă, declaratii inexacte sau alte pretentii legate de contract sau un prejudiciu), cu excepţia prevederilor exprese ale legii fără posibilitatea de renunţare la contract sau limitare, IBM nu este răspunzător decât de: a. plăţile mentionate in capitolul Brevete şi Drepturi de Autor de mai sus; b. daune pentru vătămare corporală (inclusiv decesul) şi pagube aduse bunurilor mobile si imobile, şi c. valoarea oricăror altor daune directe efective pana la echivalentul in valuta locala al sumei de euro (una sută mii euro) sau costurile (dacă sunt periodice, se aplică costurile pentru 12 luni) pentru Serviciul sau Materialul Educativ care face obiectul reclamaţiei. Această limită se aplică de asemenea subcontractantilor, furnizorilor, revânzătorilor şi dezvoltatorilor de programe ai IBM. Este cuantumul maxim pentru care IBM şi subcontractantii, furnizorii, revânzătorii şi dezvoltatorii săi de programe sunt răspunzători în mod colectiv. RO-IFB doc Pagina 3 din 5

4 Situatiile in care IBM nu este Răspunzător Cu excepţia situaţiei în care este prevăzut expres de lege fără posibilitate de renunţare la contract sau limitare, în nicio imprejurare IBM, subcontractantii, furnizorii, revânzătorii sau dezvoltatorii săi de programe nu sunt răspunzători pentru oricare din următoarele chiar dacă au foat informaţi in legatura cu posibilitatea aparitiei lor: a. pierderea sau deteriorarea datelor; b. daune speciale, incidentale sau indirecte sau daune cu consecinţe economice, sau c. pierderea profitului, veniturilor, a activitatii, a reputatiei sau a economiilor Modificări ale Contractului IBM poate modifica aceşti termeni cu o notificare scrisă. Termenii modificaţi se vor aplica înscrierii sau comenzii dumneavoastră în cazul în care nu anulaţi înscrierea sau comanda înainte de data intrării în vigoare a termenilor modificaţi. Altfel, pentru ca o modificare să fie valabilă, aceasta trebuie semnată de ambele părţi contractante. Orice termeni suplimentari sau diferiti din orice comandă sau comunicare din partea dumneavoastră sunt nuli Partenerii de Afaceri IBM IBM a încheiat acorduri cu anumite organizaţii (numite "Parteneri de Afaceri IBM") pentru a promova, comercializa şi susţine anumite produse şi servicii. Atunci când comandaţi Servicii IBM (vândute către dumneavoastră de Parteneri de Afaceri IBM) in baza prezentului Contract, IBM confirmă că este răspunzător pentru furnizarea către dumneavoastră a Serviciilor în conformitate cu garanţiile şi cu ceilalţi termeni ai prezentului Contract. IBM nu este răspunzător pentru 1) acţiunile Partenerilor de Afaceri IBM, 2) orice obligaţii suplimentare pe care aceştia le au faţă de dumneavoastră, sau 3) orice produse sau servicii pe care aceştia vi le furnizează in baza contractelor lor Legea Aplicabilă Atât dumneavoastră cât şi IBM consimţiţi la aplicare legilor statului în care este furnizat Serviciul, pentru a guverna, interpreta şi aplica toate drepturile şi obligaţiile dumneavoastră şi ale IBM rezultate din sau legate in orice modalitate de subiectul acestui Contract, fără refereire la conflictul principiilor juridice. Nimic din acest Contract nu afectează vreunul din drepturile statutare ale consumatorilor la care nu se poate renunţa sau care nu pot fi limitate prin contract Jurisdicţia Toate drepturile dumneavoastră şi obligaţiile IBM sunt valabile numai în ţara unde este furnizat Serviciul Prevederi generale a. Sunteţi de acord să nu copiaţi materialul IBM protejat de drepturi de autor fără acordul scris prealabil al IBM. b. Sunteţi de acord să nu folosiţi echipament de înregistrare la cursurile IBM fără acordul scris prealabil al IBM. c. Sunteţi de acord să nu folosiţi mărcile comerciale, numele comerciale sau alte denumiri ale IBM în nicio acţiune de promovare sau publicitate fără acordul scris prealabil al IBM. d. Sunteţi de acord să nu cesionati ori să transferaţi în alt fel drepturile pe care le aveţi potrivit prezentului Contract fără acordul scris prealabil al IBM. Orice încercare de a face acest lucru este nulă. IBM poate sa-si transfere drepturile de plată conform acestui Contract fără a obţine consimtamantul dumneavoastră. Nu este considerat un transfer, faptul ca IBM separa o parte a activitatii sale intr-un mod care afecteaza similar toti clientii sai. e. Niciuna dintre părţi nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor a caror cauza nu este sub controlul sau. f. Sunteţi de acord că prezentul Contract nu va crea niciun drept de acţiune juridica din partea unei terţe parti şi că IBM nu este responsabil pentru nicio reclamaţie a unei terte parti împotriva dumneavoastră, cu excepţia cazurilor descrise în capitolul Brevete şi Drepturi de Autor de mai sus sau a cazurilor permise de capitolul Limitarea Răspunderii pentru vătămare corporala (inclusiv decesul) sau pagube aduse bunurilor mobile si imobile, pentru care IBM este legalrăspunzător fata de terţa parte. g. Orice termeni ai prezentului Contract care prin natura lor se întind dincolo de terminarea acestuia, rămân în vigoare până la îndeplinirea acestora şi se aplică respectivilor succesori şi mandatari. h. Serviciile, Cursurile şi Materialul Educativ vor fi livrate în ţara de achiziţie. Anumite Cursuri şi Materiale Educative s-ar putea să nu fie disponibile în ţara dumneavoastră. i. Sunteţi de acord să permiteţi International Business Machines Corporation şi filialelor sale să pastreze şi să utilizeze informaţiile dumneavoastră de contact, inclusiv numele, numerele de telefon şi adresele profesionale de oriunde acestia îşi desfăşoară activitatea. Aceste informaţii vor fi prelucrate şi utilizate în legătură cu relaţia de activitate dintre noi şi pot fi furnizate contractorilor care acţionează în numele IBM, Partenerilor de Afaceri care promovează, comercializează şi susţin anumite produse şi servicii ale IBM, precum şi reprezentantilor RO-IFB doc Pagina 4 din 5

5 International Business Machines Corporation şi filialelor sale pentru a fi utilizate conform relaţiei noastre de afaceri. j. Fiecare dintre noi se va conforma tuturor legilor si regulamentelor aplicabile (cum ar fi cele aplicabile de export si import). Convenit pentru: {Nume legal al clientului} Convenit pentru: IBM Romania SR.L. De Semnătură autorizată De Semnătură autorizată Titlu: Titlu: Titlul: Titlul: Număr de identificare client: Adresa clientului: Număr contract: Adresa IBM: RO-IFB doc Pagina 5 din 5

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR SIGNIFY ROMANIA SRL 1. OFERTĂ, CONFIRMARE, CONTRACT (a) Prezenții termeni și condiții

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FURNIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR SIGNIFY ROMANIA SRL 1. OFERTĂ, CONFIRMARE, CONTRACT (a) Prezenții termeni și condiții 1. OFERTĂ, CONFIRMARE, CONTRACT (a) Prezenții termeni și condiții ( Termenii ) se aplică vânzării sau furnizării tuturor produselor sau sistemelor ( Produsele ) și prestării tuturor serviciilor (care includ

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn conti

Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn conti Regulamentul Castiga un cupon de 200 lei SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL Organizatorul campaniei publicitare Castiga un cupon de 200 lei (denumitã ȋn continuare Campania ) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană

Mai mult

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servic

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servic Contract de servicii nr.128715 data 09.12.2016 Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii de, între DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

Mai mult

orange" CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c

orange CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c orange" Nr. MC/2137/07.18 din data 23.08.2018 Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în continuare Contractul ) este încheiat astăzi 23.08.2018, între: Orange România

Mai mult

Regulament Oriflame

Regulament Oriflame CONDŢII DE UTILIZARE Generalitati Acest site este un serviciu furnizat de Oriflame si supus termenilor si conditiilor stipulate in continuare. Va rugam sa cititi cu atentie aceste recomandari inainte de

Mai mult

TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE ale Neon & Sign - Reghin 1. Domeniu de aplicare 1.1. Următorii termeni și condițiile standard de vânzare (denu

TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE ale Neon & Sign - Reghin 1. Domeniu de aplicare 1.1. Următorii termeni și condițiile standard de vânzare (denu TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE ale Neon & Sign - Reghin 1. Domeniu de aplicare 1.1. Următorii termeni și condițiile standard de vânzare (denumite scurt "Condiții") se aplică tuturor produselor

Mai mult

CONDIȚII PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MĂRFURI ȘI SERVICII (VERSIUNEA DIN 1 SEPTEMBRIE 2011) Între MONSANTO ROMANIA S.R.L., o societate organizată și funcț

CONDIȚII PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MĂRFURI ȘI SERVICII (VERSIUNEA DIN 1 SEPTEMBRIE 2011) Între MONSANTO ROMANIA S.R.L., o societate organizată și funcț CONDIȚII PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MĂRFURI ȘI SERVICII (VERSIUNEA DIN 1 SEPTEMBRIE 2011) Între MONSANTO ROMANIA S.R.L., o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul

Mai mult

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, , CIF, număr de or

CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/ PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, , CIF, număr de or CONTRACT DE PRESTARI-SERVICII Nr. 6232/09.11.2018 1. PARTILE CONTRACTANTE: - Societatea, cu sediul în, str., nr., tel:, fax:, email:, CIF, număr de ordine în registrul comerțului, cont nr. deschis la,

Mai mult

Contract de furnizare

Contract de furnizare Contract prestari servicii de mediere si plasare pe piata muncii nr. data Preambul În temeiul Legii nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de prestari servicii, între 1. Părțile contractante Universitatea

Mai mult

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator

Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, Roma (Italia) ( InfoCert sau Operator Notificare privind Confidențialitatea InfoCert S.p.A., având sediul social situat în Piazza Sallustio 9, 00187 - Roma (Italia) ( InfoCert sau Operatorul ), pune la dispoziție prezenta notificare privind

Mai mult

Contract de Servicii Cultural-Artistice nr. data Art.1. Părţile contractante În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat pre

Contract de Servicii Cultural-Artistice nr. data Art.1. Părţile contractante În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat pre Contract de Servicii Cultural-Artistice nr. data Art.1. Părţile contractante În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii între CASA DE CULTURA SI

Mai mult

Societatea Comercială MALAGROW Kft. Sediu: 2740 Abony, șoseaua Mária T. nr. topo 2940/5 Sediu (punct de lucru): 5000 Szolnok, șos. Újszászi nr. 38. Nu

Societatea Comercială MALAGROW Kft. Sediu: 2740 Abony, șoseaua Mária T. nr. topo 2940/5 Sediu (punct de lucru): 5000 Szolnok, șos. Újszászi nr. 38. Nu Societatea Comercială MALAGROW Kft. Sediu: 2740 Abony, șoseaua Mária T. nr. topo 2940/5 Sediu (punct de lucru): 5000 Szolnok, șos. Újszászi nr. 38. Număr ORC: 13-09-117502 C.I.F.: 11507941-2-13 Tel.: 56/514-160

Mai mult

Termeni și Condiții Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin impternic

Termeni și Condiții  Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin impternic Termeni și Condiții www.tesenergie.ro Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin impterniciti) tuturor serviciilor noastre disponibile online,

Mai mult

Termeni și condiții Articolul 1: Definiții În acești termeni și condiții (numiți în continuare Termeni ), termenii definiți mai jos au următorul înțel

Termeni și condiții Articolul 1: Definiții În acești termeni și condiții (numiți în continuare Termeni ), termenii definiți mai jos au următorul înțel Termeni și condiții Articolul 1: Definiții În acești termeni și condiții (numiți în continuare Termeni ), termenii definiți mai jos au următorul înțeles: 1.1 Acord : un acord între client și AirHelp, la

Mai mult

PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este

PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este PROMOŢIE CASHBACK CANON CEE VARĂ 2019 TERMENI ŞI CONDIŢII 1. PRODUSELE PROMOŢIONALE, PERIOADA PROMOŢIONALĂ ŞI PARTICIPANŢI 1.1 Prezenta promoţie este disponibilă doar pentru achiziţionarea oricărora dintre

Mai mult

Contract de furnizare

Contract de furnizare CONTRACT DE FURNIZARE nr..../... În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice şi a HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

Mai mult

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O

REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 O REGULAMENT CONCURS PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI ÎN MIȘCARE! organizat de NETAGRO S.R.L. (perioada 20 martie 2019 30 iunie 2019) Art.1 Organizatorul 1.1 Organizatorul concursului PUNEM AFACERILE ROMÂNEȘTI

Mai mult

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc

Microsoft Word - FORMULAR_CBI.doc Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului

Mai mult

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr. 187987 din 15.07.2010 1. Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, Piaţa Unirii nr. 1,telefon 0259/437000, fax: 0259/437544,

Mai mult

1

1 1 INFORMAŢII JURIDICE Copyright 2015 ZTE CORPORATION. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi extrasă, reprodusă, tradusă sau utilizată în orice formă sau prin orice mijloace,

Mai mult

ROMANIA - HPE_GP Standard Terms - Romanian (20-February-2017).docx

ROMANIA - HPE_GP Standard Terms - Romanian (20-February-2017).docx GLOBAL PROCUREMENT TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD PENTRU ROMÂNIA Rev. 20 februarie 2017 1. TERMENI ŞI CONDIŢII 1.1 Prezenții Termeni și Condiții Standard ai Global Procurement ( Termeni standard GP ) sunt

Mai mult

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ A COMISIEI - din 18 mai privind actualizarea licenței EUPL pentru software cu

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ A COMISIEI - din 18 mai privind actualizarea licenței EUPL pentru software cu 19.5.2017 L 128/59 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/863 A COMISIEI din 18 mai 2017 privind actualizarea licenței EUPL pentru software cu sursă deschisă pentru a facilita în continuare punerea în

Mai mult

SECŢIUNEA IV

SECŢIUNEA IV SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0731 BUCUREŞTI Nr. din Ex. unic SECŢIUNEA IV MODEL ACORD-CADRU ŞI CONTRACT SUBSECVENT SERVICII DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campan REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE Tombola Nuntă 2019 la Pleiada organizată de către MCM BOUTIQUE RESORT SRL Art. 1 Organizatorul Organizatorul campaniei publicitare Tombola Nuntă 2019 la Pleiada ( Campania

Mai mult

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servic

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servic Contract de servicii nr.110034 data 24.09.2018 Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM Kenexa Learn Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii Specifici

Mai mult

Contract furnizare de produse

Contract furnizare de produse Contract de servicii nr. / În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918

Mai mult

Ce este SmartSpace? SmartSpace este un portal oferit de Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( Telekom Romania Mobile ) prin intermediul caruia

Ce este SmartSpace? SmartSpace este un portal oferit de Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( Telekom Romania Mobile ) prin intermediul caruia Ce este SmartSpace? SmartSpace este un portal oferit de Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( Telekom Romania Mobile ) prin intermediul caruia Utilizatorii au acces la diverse informatii si continut

Mai mult

Anexa 5 Facturarea si Plata

Anexa 5 Facturarea si Plata Anexa: Tarifarea traficului de interconectare IP voce se face la secunda pentru timpul real de convorbire. Timpul real de convorbire reprezinta timpul de conversatie pentru apelurile care au fost stabilite

Mai mult

Microsoft Word - 3_Erata 1_model contract.doc

Microsoft Word - 3_Erata 1_model contract.doc UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU Centrul Naţional de Dezvoltare

Mai mult

04_Model_Contract_de_furnizare_incaltaminte

04_Model_Contract_de_furnizare_incaltaminte Contract de furnizare produse nr. data Preambul În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de furnizare produse, între: 1. Părţi contractante Între.

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

1. Domeniul de aplicare 1.1. Următorii termeni și condiții (GTB), precum și termenii și condițiile suplimentare individual determinate enumerate mai j

1. Domeniul de aplicare 1.1. Următorii termeni și condiții (GTB), precum și termenii și condițiile suplimentare individual determinate enumerate mai j 1. Domeniul de aplicare 1.1. Următorii termeni și condiții (GTB), precum și termenii și condițiile suplimentare individual determinate enumerate mai jos (Clauza 20) pentru fiecare tip de serviciu sau lucrare,

Mai mult

Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică care utilizează servicii de telefonie mobilă Mold

Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică care utilizează servicii de telefonie mobilă Mold Regulamentul de desfășurare a Programului de loialitate 1. Definiții Abonat Moldcell persoană fizică care utilizează servicii de telefonie mobilă Moldcell, cu sau fără contract. Participant - abonatul

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

Microsoft Word - ap-caract-mag-draft-contract-furnizare.doc

Microsoft Word - ap-caract-mag-draft-contract-furnizare.doc Model Contract de furnizare Contract de furnizare nr. data 1. Părţile contractante În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext

REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% ext REGULAMENTUL CAMPANIEI 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama 2019 Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI Organizatorul campaniei 25% extra reducere la achizitia de televizoare Samsung gama

Mai mult

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx

Microsoft Word - Reg. campanie BTS ISTYLE Online docx REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE DE REDUCERI PROMOŢIONALE Back to School 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 1.1.Organizatorul Campaniei Promoționale Back to School 2018 (denumită

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS PETRECERE CU RACI 01 11 august 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentului concurs (denumit în continuare Campanie Promoționala ) este

Mai mult

Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr

Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr Mogo IFN S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bloc D1, Tronson 6, etaj 4, camerele 4,5,6,7,8,9,10,25,26,27,28,29,30 Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5043/2016, CUI

Mai mult

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR

REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie OR REGULAMENTUL PROMOTIEI Plătește-ți taxele și impozitele pe ghiseul.ro și ai numai de câștigat! desfasurata in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI Promotia Plătește-ți taxele și

Mai mult

untitled

untitled Termeni de Utilizare Suplimentari Acrobat.com Ultima actualizare la 18 iunie 2014. Această versiune o înlocuiește în întregime pe cea din 2 mai 2013. SERVICIILE ONLINE ADOBE PUSE LA DISPOZIŢIE PE ACROBAT.COM

Mai mult

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DRAFT CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. din.. Atribuit conform propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice,

Mai mult

Programul de loialitate extra Termeni şi condiţii Extra este un progam de loialitate pentru service-uri şi magazine de piese auto din România. Dupa în

Programul de loialitate extra Termeni şi condiţii Extra este un progam de loialitate pentru service-uri şi magazine de piese auto din România. Dupa în Programul de loialitate extra Termeni şi condiţii Extra este un progam de loialitate pentru service-uri şi magazine de piese auto din România. Dupa înscrierea online, de fiecare dată când aceştia achiziţionează

Mai mult

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Dolj, denumită în continuare Curtea de Arbitraj,

Mai mult

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM Tealeaf Customer Experience on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei

Mai mult

TERMENI SI CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI UTILIZARE SITE-ULUI WEB SOCIALGYMNUTRITION.COM 1. INTRODUCERE Prezentul document (împreună cu toate documentele me

TERMENI SI CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI UTILIZARE SITE-ULUI WEB SOCIALGYMNUTRITION.COM 1. INTRODUCERE Prezentul document (împreună cu toate documentele me TERMENI SI CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI UTILIZARE SITE-ULUI WEB SOCIALGYMNUTRITION.COM 1. INTRODUCERE Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile

Mai mult

Termeni si conditii 1. HP Structura programului Trade-In înseamnă economie În cadrul programului Trade-In înseamnă economie, HP International Sarl (HP

Termeni si conditii 1. HP Structura programului Trade-In înseamnă economie În cadrul programului Trade-In înseamnă economie, HP International Sarl (HP 1. HP Structura programului Trade-In înseamnă economie În cadrul programului Trade-In înseamnă economie, HP International Sarl (HP) plăteşte o valoare trade-in adecvată pentru produsele second-hand care

Mai mult

CONTRACT DE ACREDITARE Nr. din data Denumirea (se va indica denumirea persoanei juridice din care face parte BENEFICIARUL) Prin Organismul de Evaluare

CONTRACT DE ACREDITARE Nr. din data Denumirea (se va indica denumirea persoanei juridice din care face parte BENEFICIARUL) Prin Organismul de Evaluare CONTRACT DE ACREDITARE Nr. din data Denumirea (se va indica denumirea persoanei juridice din care face parte BENEFICIARUL) Prin Organismul de Evaluare a Conformitatii: Întocmit: Reproducerea integrală

Mai mult

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMULARUL 1 Ofertantul/Ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractant

Mai mult

KA107_2016_Anexa_III_Reguli_financiare_si_contractuale

KA107_2016_Anexa_III_Reguli_financiare_si_contractuale ANEXA III NORME FINANCIARE ȘI CONTRACTUALE Mobilități în domeniul universitar cu țările partenere la Program (Acțiunea Cheie 1) I. NORME APLICABILE CATEGORIILOR BUGETARE PE BAZA CONTRIBUȚIILOR UNITARE

Mai mult

Proiect de ordin - inlesniri la plata

Proiect de ordin - inlesniri la plata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN pentru modificarea şi completarea Anexei 1 Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia şi a Anexei

Mai mult

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servi

Contract de servicii nr data Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servi Contract de servicii nr. 119379 data 11.10.2018 Preambul În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din R

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din R GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind

Mai mult

TERMENI ȘI CONDIȚII CUMMINS INC PO/ VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ CUMMINS LIMITED ORDIN DE CUMPĂRARE TERMENI ŞI CONDIŢII (PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE ŞI

TERMENI ȘI CONDIȚII CUMMINS INC PO/ VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ CUMMINS LIMITED ORDIN DE CUMPĂRARE TERMENI ŞI CONDIŢII (PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE ŞI CUMMINS LIMITED ORDIN DE CUMPĂRARE TERMENI ŞI CONDIŢII (PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE ŞI SERVICII) 1. INTERPRETARE 1.1 Definiţii. În cadrul prezentelor Condiţii, se aplică următoarele definiţii: Legi Aplicabile:

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Procedura,

Procedura, Procedura : privind masurarea parametrilor aferenti indicatorilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti. Scop : Prezenta procedura

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MOBILIER PENTRU EXTERIOR 2017 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Microsoft Word - SAP Ariba Privacy Statement for Cloud Services-for May-2018Release-CLEANtyposfixed( )_ro_RO.docx

Microsoft Word - SAP Ariba Privacy Statement for Cloud Services-for May-2018Release-CLEANtyposfixed( )_ro_RO.docx Declaraţie SAP Ariba privind confidenţialitatea pentru serviciile cloud Protejarea pe internet a confidenţialităţii datelor persoanelor este crucială pentru viitorul afacerilor desfășurate prin internet.

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concur S-a cerut autentificarea prezentului înscris: timbru sec REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Explorează o lume plină de adrenalină la Digi 4K! (Concursul) 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI Explorează o lume

Mai mult

VMC/SAP CONTRACT DE SERVICII Nr / PREAMBUL în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contrac

VMC/SAP CONTRACT DE SERVICII Nr / PREAMBUL în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contrac CONTRACT DE SERVICII Nr. 59449/24.07.2017 1. PREAMBUL în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE Anexa 2 la contractul nr... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 20.960 MWh la o putere constantă de 5 MW (ore CET). Profil*) Bandă 1

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SĂRMAŞU PRIMARIA CONTRACT DE FURNIZARE Nr. 129 din Părţile contractante În temeiul Legii nr.

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SĂRMAŞU PRIMARIA  CONTRACT DE FURNIZARE Nr. 129 din Părţile contractante În temeiul Legii nr. ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SĂRMAŞU PRIMARIA www.sarmasu.ro CONTRACT DE FURNIZARE Nr. 129 din 26.09.2016 1. Părţile contractante În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, HG 395/2016 privind

Mai mult

Word Pro - Untitled1

Word Pro - Untitled1 D E C I Z I E nr. 1914/307 din 21.10.2009 I. Prin contestatia formulata petenta solicita anularea Deciziei de impunere nr..../26.01.2009 prin care s-a stabilit in sarcina societatii obligatii de plata

Mai mult

Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului și a aplicați

Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului  și a aplicați Termene și Condiții CHILL FM valabile de la data de 10.07.2019 Bine ați venit! Vă mulțumim pentru utilizarea website-ului www.chillfm.ro și a aplicației Chill FM (denumite în continuare în mod colectiv

Mai mult

1

1 1 C U P R I N S Articolul 1. Dispoziții generale 3 Articolul 2. Taxa de înregistrare și taxa arbitrală 3 Articolul 3. Reguli privind taxa arbitrală 4 Articolul 4. Avansarea taxei arbitrale 5 Articolul

Mai mult

GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.

GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1332/05.07.2016 retragerea autorizației de funcționare și solicitarea

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publ REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE TOMBOLA IKEA FAMILY 29.06.2015 09.08.2015 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul prezentei loterii publicitare (denumită în continuare Campanie Promoționala

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE Christian Tour implineste 21 de ani. De ziua noastra, iti dam o vacanta! Perioada Campaniei: 17 august 2018 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Mai mult

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E-

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E- Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030039 Tel +4031 710 00 00 Fax +4031 710 00 72 E-mail: office@euroweb.ro CONDITII SPECIALE FURNIZARE

Mai mult

MENȚIUNI LEGALE Acest site stabilește instrucţiunile pentru utilizatorii de internet care vor vizita acest website. Fiecare utilizator îşi asumă răspu

MENȚIUNI LEGALE Acest site stabilește instrucţiunile pentru utilizatorii de internet care vor vizita acest website. Fiecare utilizator îşi asumă răspu MENȚIUNI LEGALE Acest site stabilește instrucţiunile pentru utilizatorii de internet care vor vizita acest website. Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui site. Prin vizitarea

Mai mult

Microsoft Word - DFS001111RO03-13PP-General_Conditions-TR[1].doc

Microsoft Word - DFS001111RO03-13PP-General_Conditions-TR[1].doc CONDIȚII GENERALE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIȚII DE BUNURI, DE SERVICII ȘI DE LUCRĂRI ALE CURȚII DE CONTURI EUROPENE ARTICOLUL 1. DEFINIȚIA ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL CONDIȚIILOR GENERALE 1.1 Condițiile

Mai mult

ANEVAR

ANEVAR Cerere chestionar privind raspunderea civila profesionala a Evaluatorilor membri ai ANEVAR Instructiuni: Cererea chestionar completata cu toate informatiile solicitate, impreuna cu dovada platii primei

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

Intrebari Frecvente 1. Cum pot deschide un cont PayPal? Iata cum deschideti un cont: 1. Duceti-va la site-ul nostru: 2. Faceti clic

Intrebari Frecvente 1. Cum pot deschide un cont PayPal? Iata cum deschideti un cont: 1. Duceti-va la site-ul nostru:  2. Faceti clic Intrebari Frecvente 1. Cum pot deschide un cont PayPal? Iata cum deschideti un cont: 1. Duceti-va la site-ul nostru: www.paypal.com/hu 2. Faceti clic pe Inscrieti-va in partea de sus a paginii. 3. Selectati

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA IV MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE CARD PENTRU UPGRADE ECHIPAMENTE BACKBONE COD CPV 32428000-9 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE

Mai mult

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c

Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și c Termeni și Condiții Termeni și condiții Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții. Informații generale Site-ul evz.ro/comunicate

Mai mult

Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnol

Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnol Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației Ghid pentru elaborarea procedurii

Mai mult

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu

Angajator: KARCHER ROMANIA Cod fiscal: Nr. de inregistrare la registrul comertului: J40/5016/ Notă de informare cu privire la prelu Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor la ocuparea posturilor în cadrul KARCHER ROMANIA SRL 1. Cum colectăm şi utilizăm (procesăm) datele dvs. personale... 1 2.

Mai mult

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST Calea Victoriei, Nr 15, Sector 3 Bucuresti Inmatriculata la Registrul Comertului

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST Calea Victoriei, Nr 15, Sector 3 Bucuresti Inmatriculata la Registrul Comertului BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST Calea Victoriei, Nr 15, Sector 3 Bucuresti Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991 Inmatriculata la Registrul Bancar nr.

Mai mult

Microsoft Word - RomaniaTC_clean_RO_DEF.DOC

Microsoft Word - RomaniaTC_clean_RO_DEF.DOC CLUB AMC NETWORKS INTERNATIONAL EUROPA DE EST Data intrării în vigoare: 1 iunie 2019 Compania AMC Networks Central Europe Kft., cu sediul în Budapesta H-1139, Lomb u. 21-25 (denumită în continuare AMC

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al campaniei publicitare Inaugurare Bershka

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al campaniei publicitare Inaugurare Bershka REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al campaniei publicitare Inaugurare Bershka Organizatorul şi durata loteriei publicitare... 3 1.1 Organizator... 3 1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării... 3 2. Dreptul de

Mai mult

Întocmit :

Întocmit : ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ ORAŞUL SĂRMAŞU PRIMARIA www.sarmasu.ro CONTRACT DE SERVICII CUSTODIE IMPRIMANTE LASER Nr. 145 din 22 noiembrie 2016 1. Părţile contractante În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile

Mai mult

contract subsecvent 4

contract subsecvent 4 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr. /.. subsecvent Acordului-cadru de prestări servici Lot 1, nr.163-11506 din 24.03.2010 1. Preambul În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

Mai mult

Contract de servicii nr. data 1. Părţile contractante În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru

Contract de servicii nr. data 1. Părţile contractante În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru Contract de servicii nr. data 1. Părţile contractante În temeiul Legii 98/2016 privind Achiziţiile publice şi ale H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Mai mult

Contract model F5.1 A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E CONTRACT Nr. 06-1/ Cod CPV: de achiziţionare a bunurilor mun. Chișinău Furnizoru

Contract model F5.1 A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E CONTRACT Nr. 06-1/ Cod CPV: de achiziţionare a bunurilor mun. Chișinău Furnizoru Contract model F5.1 A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E CONTRACT Nr. 06-1/ Cod CPV: 33696500-0 de achiziţionare a bunurilor.. 2018 mun. Chișinău Furnizorul de bunuri. reprezentată prin director, dl., care

Mai mult

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) -

În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - În atenţia operatorilor economici interesaţi, SOLICITARE DE OFERTE Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Direcţia Regională Muntenia, cu sediul în Mun. Bucureşti,

Mai mult

Microsoft Word - EMEA Online Subcontract Agreement (Romanian) Jun 2019.docx

Microsoft Word - EMEA Online Subcontract Agreement (Romanian) Jun 2019.docx ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE SUBCONTRACTARE 1. APLICABILITATE 1.1 Prezenţii Termeni și Condiții Generale de Subcontractare ( Termeni și Condiții Generale ) se aplică

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Combo Săptămânile florilor SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul i promoționale este IKEA Romania S.A., cu sediul social in București, Sos. București Ploiești Nr. 42A,

Mai mult

CBRE Group, Inc., inclusiv toate diviziile, unitățile comerciale, filialele și sucursalele sale (denumite colectiv în cele ce urmează CBRE ) se angaje

CBRE Group, Inc., inclusiv toate diviziile, unitățile comerciale, filialele și sucursalele sale (denumite colectiv în cele ce urmează CBRE ) se angaje CBRE Group, Inc., inclusiv toate diviziile, unitățile comerciale, filialele și sucursalele sale (denumite colectiv în cele ce urmează CBRE ) se angajează cu fermitate să-și desfășoare activitățile comerciale

Mai mult

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Mai mult

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ

Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘ Regulamentul oficial al Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! ART.1: PERIOADA ȘI ARIA DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI Organizatorul Campaniei ȘȘȘȘ! FACEM CURĂȚENIE...MULT ȘI BINE! (denumită în continuare

Mai mult